Tải Nhạc Trường Ca Kinh A Di Đà Mp3 Hot

--- Bài mới hơn ---

 • 10 Lời Phật Dạy Sâu Sắc Giúp Thay Đổi Cuộc Đời Bạn
 • Lưu Tâm 10 Điều Phật Dạy Để Có Hạnh Phúc An Vui
 • Chọn Lọc Lời Phật Dạy Về Nhân Quả Hay, Sâu Sắc Nhất
 • Ngoại Tình Dưới Góc Nhìn Phật Giáo
 • Suy Ngẫm Lời Phật Dạy Về Mối Nhân Duyên Trong Tình Yêu
 • Bài hát: Trường Ca Kinh A Di Đà – Võ Tá Hân, V.A

  Tôi nghe như vầy:

  Một thời đức phật

  Ở chùa kỳ viên

  Thuộc thành xá vệ

  Do cấp cô ðộc

  Phát tâm hiến cúng

  Pháp hội bấy giờ

  Có khoảng một nghìn

  Hai trăm năm mươi

  Tỳ kheo xuất chúng

  Trong đó nhiều vị

  Đại a la hán

  Ngài đại ca-diếp

  Ngài xá-lợi-phất

  Ngài mục-kiền-liên

  Ngài ca-chiên-diên

  Ngài câu-hy-la

  Châu-lợi-bàn-đà

  Ngài ly-bà-đa

  Ngài a-nan-đà

  Ngài la-hầu-la

  Kiều-phạm-ba-đề

  Ngài tân-đầu-lô

  Ngài kiết-tân-na

  Ngài bạt-câu-la

  A-nậu-lâu-đà

  Và ngài nan-đà

  Các đại bồ-tát

  Như a-dật-đa

  Càn-đà-ha-đề

  Văn thù sư lợi

  Và thường tinh tấn

  Cùng dự pháp hội

  Vua trời ðế-thích

  Và hàng chư thiên

  Cũng đều có mặt

  Bấy giờ đức phật

  Bảo xá-lợi-phất

  Hướng về phương tây

  Khoảng mười muôn ức

  Cõi nước chư phật

  Có một thế giới

  Tên là cực lạc

  Giáo chủ là phật

  Hiệu a-di-đà

  Bậc vô lượng quang

  Bậc vô lượng thọ

  Hiện đang thuyết pháp

  *****

  Này xá-lợi-phất

  Vì sao cõi ấy

  Gọi là cực lạc?

  Dân chúng nước ấy

  An lạc thái bình

  Không còn khổ đau

  Ngay cả từ “khổ”

  Còn không có mặt

  Sống trong an vui

  Thân tâm thơi thới

  Cho nên cõi ấy

  Gọi là cực lạc

  Ở cõi nước ấy

  Núi non đất đai

  Thành quách cung điện

  Các thứ phương tiện

  Nhà cửa phố xá

  Cho đến hàng cây

  Đều nạm bảy báu:

  Vàng bạc trân châu

  Pha lê, mã não

  Lưu ly xà cừ

  Cho nên cõi ấy

  Gọi là cực lạc

  Ở cõi cực lạc

  Có ao thất bào

  Nước tám công đức

  Chảy hoài không dứt

  Cát dưới hồ ấy

  Là vàng đá quý

  Dọc theo bờ hồ

  Có những lối đi

  Với nhiều lầu các

  Cung điện nguy nga

  Phong cảnh hữu tình

  Trang nghiêm đẹp mắt

  Hoa sen năm sắc

  Lớn như bánh xe

  Nở bày cánh nhụy

  Rực rỡ lạ kỳ

  Sen xanh ánh biếc

  Sen vàng ánh rực

  Sen đỏ ánh hồng

  Sen trắng ánh tuyết

  Hương thơm tỏa ngát

  Tinh khiết nhiệm mầu

  Điểm tô cảnh đẹp

  Giúp người nhiếp tâm

  *****

  Này xá-lợi-phất

  Ở cõi cực lạc

  Nhạc trời réo rắt

  Vẳng vọng tầng xanh

  Như rời khỏi cành

  Hoa mạn đà la

  Điểm thêm hương sắc

  Dân chúng cõi này

  Thường nhặt hoa ấy

  Vận sức thần thông

  Bay khắp mười phương

  Cúng dường chư phật

  Trưa về bổn quốc

  Ăn trong tỉnh thức

  Xong rồi kinh hành

  Từng bước thảnh thơi

  Này xá-lợi-phất

  Ở cõi cực lạc

  Có nhiều chim quý:

  Xá lợi, anh vũ

  Bạch hạc, khổng tước

  Ca-lăng-tần-già

  Và chim công mạng

  Ngày đêm hót vang

  Pháp âm vi diệu

  Bảy bồ đề phần

  Tám con đường thánh

  Giúp người nhiếp tâm

  Niệm phật pháp tăng

  Trở về tỉnh thức

  Này xá-lợi-phất

  Ở cõi cực lạc

  Gió nhè nhẹ bay

  Xao động hàng cây

  Màn lưới lung lay

  Tạo ra âm hưởng

  Du dương trầm bổng

  Vi diệu khôn cùng

  Cũng như trăm ngàn

  Các loại nhạc cụ

  Hòa tấu một lần

  Giúp cho người nghe

  Hân hoan vui vẻ

  Niệm phật pháp tăng

  Này xá-lợi-phất

  Thế giới cực lạc

  Với nhiều công đức

  Trang nghiêm đặc sắc

  *****

  Này xá-lợi-phất

  Ông hãy nghĩ xem

  Vì sao đức phật

  Hiệu a-di-đà?

  Sở dĩ như vậy

  Vì đức phật ấy

  Là vô lượng quang

  Chiếu soi khắp cùng

  Thế giới mười phương

  Ngay cả thành quách

  Không thể ngăn cách

  Không thể hạn lượng

  Này xá-lợi-phất

  Thọ mạng của phật

  Và hàng thánh chúng

  Ở cõi tây phương

  Dài lâu vô lượng

  Trăm ngàn muôn kiếp

  Không thể nghĩ bàn

  Không thể tính đếm

  Hết nạn tử sanh

  Thoát khỏi luân hồi

  Do vậy phật ấy

  Hiệu a-di-đà

  Này xá-lợi-phất

  Đức a-di-đà

  Từ khi thành phật

  Cho đến ngày nay

  Đã hơn mười kiếp

  Không ngừng hóa độ

  Giúp cho mọi người

  Đều được chứng đắc

  Quả vị duyên giác

  Thanh văn bồ tát

  Nhiều như số cát

  Không thể kể xiết

  Này xá-lợi-phất

  Người sanh cõi phật

  Cực lạc tây phương

  Không còn vấn vương

  Dục lạc thế gian

  Não phiền đã dứt

  Được bất thối chuyển

  Trong đó có vị

  Đã được thăng tiến

  Làm phật tương lai

  Những vị như vầy

  Số không kể xiết

  *****

  Này xá-lợi-phất

  Do vậy khi nghe

  Danh phật di-đà

  Tất cả các vị

  Hãy nên nhiếp tâm

  Phát nguyện vãng sanh

  Tây phương cực lạc

  Để có cơ hội

  Làm bạn bồ-tát

  Thân cận thanh văn

  Và a-la-hán

  Trọn đầy trí đức

  Này xá-lợi-phất

  Những kẻ thiếu phước

  Chướng nặng nghiệp dày

  Lòng tin dễ lay

  Sẽ không dễ gì

  Sinh về cõi ấy

  Này xá-lợi-phất

  Bất luận nữ nam

  Muốn được vãng sanh

  Thì hãy chuyên cần

  Khởi lòng khát ngưỡng

  Nhớ nghĩ không quên

  Thực tập quán niệm

  “nhất tâm bất loạn”

  Trong vòng một ngày

  Cho đến bảy ngày

  Trong giờ phút này

  Tâm ý người ấy

  Phải thật yên tĩnh

  Như vào thiền định

  Không còn tán loạn

  Mộng tưởng đảo điên

  Đạt được nhất tâm

  Vững chải thảnh thơi

  Đến lúc qua đời

  Phật a-di-đà

  Thánh chúng hà sa

  Dang tay tiếp dẫn

  Khiến được vãng sanh

  Này xá-lợi-phất

  Vì nhìn thấy được

  Lợi lạc hà sa

  Do niệm di-đà

  Ta khuyên các vị

  Hãy nên chuyên tâm

  Niệm phật vãng sanh

  *****

  Này xá-lợi-phất

  Khi ta tán dương

  Phật a-di-đà

  Thì ở mười phương

  Các đức phật khác

  Nhiều như số cát

  Hiện lưỡi đặc biệt

  Đồng thanh dạy khuyên

  Chúng sanh các cõi

  Nên tin kinh này

  Kinh mà các phật

  Tán thán hộ niệm

  Sở dĩ như thế

  Là vì bất cứ

  Người nam hay nữ

  Biết được kinh này

  Và danh hiệu phật

  Thọ trì hết lòng

  Chánh niệm tỉnh thức

  Chuyên tâm niệm phật

  Thì những người ấy

  Chư phật hộ trì

  Cho đến khi được

  Giác ngộ vô thượng

  Vì thế các vị

  Tin lời ta nói

  Như chư phật nói

  Này xá-lợi-phất

  Ai đã phát nguyện

  Hoặc đang phát nguyện

  Hoặc sẽ phát nguyện

  Sanh về cực lạc

  Thì ngay lúc nguyện

  Đã được bất thối

  Và đã có mặt

  Tại cực lạc rồi

  Này xá-lợi-phất

  Khi ta tá

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Hát: Trường Ca A Di Đà
 • Vì Sao Tôn Giả Xá Lợi Phất Lại Nhập Niết Bàn Trước Đức Phật?
 • Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật ?
 • Lời Phật Dạy Về Luật Nhân Quả Trong Tình Yêu Không Nên Coi Thường
 • Luật Nhân Quả Trong Tình Yêu Theo Lời Phật Dạy Bạn Chớ Coi Thường
 • Tải Bài Hát Online Dòng Stt Buồn Mp3

  --- Bài mới hơn ---

 • Lời Bài Hát Dòng Status Buồn
 • Không Thể Buồn Ngủ Với Những Câu Nói “Bất Hủ”
 • Stt Bất Cần ❤️ Những Status Bất Cần Đời Chất
 • Stt Đểu Về Tình Yêu Buồn Nhất Trên Facebook
 • Stt Tết Buồn – Chán – Cô Đơn Khi Phải Xa Nhà Xa Quê
 • Lời bài hát: Dòng Stt Buồn

  Bài hát: Dòng Stt Buồn – Hoàng NC, Đại Chivas

  Anh chả có gì ngoài tấm chân tình từ lâu em xem là thừa thãi

  Nép mình trong bốn góc phòng anh vứt nỗi buồn một cách bừa bãi

  Gió đông sang cũng chẳng lạnh bằng một phần nhạt nhẽo em tạo cho anh

  Có lẽ anh hận nhưng lúc em cần anh vẫn chạy đến nói có anh. (x2)

  [Ver 2:]

  Âm thầm bên em vội đuổi theo em anh trượt ngã

  Mùa hạ năm nay anh thiếu đi em làm sao anh có thể bước và.

  Người ta đi chơi có cặp có đôi còn anh với em lại ngược lối

  Nhìn thấy người ta hạnh phúc như vậy anh dặn lòng mình phải buộc thôi

  Cố gắng chạy khắp mọi nơi để tìm em về đến mức mệt rã rời

  Anh có inbox cho em chỉ thấy hai chữ “đã xem” mà không có trả lời

  Em thì chỉ muốn nhận niềm vui và hạnh phúc từ một người khác

  Còn đối với anh có làm thế nào đi nữa thì em chỉ buông nụ cười nhạt

  Câu chia tay em đã nói ra sao đối với em nó nhanh quá

  Bây giờ anh chỉ biết ngắm nhìn em qua facebook của em khi “xanh lá’

  Em đã từng hứa và thề với anh rằng em rất chung thủy

  Ngược lại những câu thề hứa của em thì ai sẽ là người thủy chung

  Mộng mị bao nhiêu ký ức nhìn lại quanh anh bây giờ còn có ai

  Giấc mơ thật đẹp anh muốn thấy mãi vì anh biết chắc nó khó phai

  Kết thúc mùa hạ thật buồn anh phải tìm người để cạnh cùng

  Anh sẽ trao hết cho họ chỉ mong họ đừng trả lại anh sự lạnh lùng.

  (Hook)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Stt Đêm Không Ngủ Thức Khuya Với Tâm Trạng Đậm Chất Buồn
 • Tổng Hợp Stt Buồn, Stt Tâm Trạng Về Tình Yêu, Tình Bạn Và Cuộc Sống
 • 1001 Stt Buồn Đau Đớn Khiến Bất Cứ Ai Cũng Bật Khóc
 • Stt Buồn Đầy Tâm Trạng Cùng Bài Học Nhớ Đời Tháng 9/2021
 • Tổng Hợp Những Câu Status Chất Ấn Tượng Và Đầy Ý Nghĩa
 • Lời Phật Dạy Trong Kinh Tạng Nikaya Tập 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Lời Phật Dạy Về Ác Khẩu Và Nghiệp Báo Của Nó
 • Phật Dạy Về Ác Khẩu Và Quả Báo
 • Tham Lam Là Liều Thuốc Độc
 • Lời Phật Dạy Về Luật Nhân Quả
 • Lời Phật Dạy: Bạn Đã Hiểu Đúng Về Lòng Từ Bi?
 • là kết tập những bài viết trong mục Lời Phật dạy được đăng tải hàng tuần trên báo . Lời Phật dạy được thiết lập nhằm giới thiệu những lời dạy của Thế Tôn trong Kinh tạng Nikàya một cách ngắn gọn, nguyên thủy, dễ nhận thức và thể nghiệm nhất cho đọc giả.

  Kinh tạng Nikàya là cả kho tàng kinh điển Phật giáo Nguyên thủy (Pali tạng) rất đồ sộ, hiện đã chuyển ngữ hoàn toàn sang tiếng Việt, bao gồm Dìgha Nikàya (), Majjhima NiKàya (), Samyutta Nikàya ( Tương Ưng Bộ ), Anguttara Nikàya (), và Khuddaka Nikàya (). So với kinh điển Hán tạng thì năm bộ Nikàya chưa phải là nhiều, song với nội dung vô cùng phong phú và được xem là nguyên thủy nhất, Kinh tạng Nikàya là nền tảng căn bản của giáo điển Phật giáo.

  Đọc Kinh tạng Nikàya, chúng ta như được sống trong thời đại Thế Tôn và Thánh chúng với bối cảnh xã hội Ấn Độ đương thời cách nay gần 26 thế kỷ. Thế Tôn thật minh triết mà bình dị, đi đến đâu và gặp việc gì thì tùy duyên giáo hóa nên những lời dạy của Ngài vô cùng gần gũi, thiến thân với đời sống con người thời ấy và vẫn còn nguyên giá trị cho nhân loại ngày nay.

  Về địa điểm xuất xứ của từng pháp thoại, trong kinh văn không phải lúc nào cũng ghi rõ. Gặp trường hợp các pháp thoại không trực tiếp ghi địa điểm, khi biên soạn mục Lời Phật dạy, chúng tôi phương tiện bằng cách lần ngược lại phía trước, lấy đó tái xác lập địa điểm để mỗi pháp thoại đạt được hoàn chỉnh và trang nghiêm. Việc làm này rõ ràng có tính chính xác tương đối nên nhân đây, chúng tôi xin thưa rõ để bạn đọc lưu tâm.

  Bằng tất cả sự cố gắng và chân thành, , tập I, đã ra mắt bạn đọc. Để có được tập sách này, ngoài nỗ lực của bản thân là sự giáo dưỡng, trợ duyên rất nhiều của các bậc thầy, pháp lữ và sự tán trợ của đọc giả. Xin chân thành tri ân và ngưỡng mong chư tôn đức cùng bạn đọc hằng soi sáng, chỉ giáo thêm.

  Người biên soạn

  QUẢNG TÁNH

  LỜI GIỚI THIỆU

  Lời Phật dạy là một tiểu mục trong chuyên mục Phật học của báo . Tiểu mục này được xây dựng từ năm 2003, bằng cách trích tuyển nguyên văn hoặc một phân đoạn của những kinh thuộc và (Kinh tạng Nikàya) đồng thời kèm theo phần

  Lời bàn ngắn gọn, súc tích và thiết thực.

  Nội dung kinh tạng Nikàya bao hàm nền tảng căn bản giáo lý Phật Đà, rất thiết thân, gần gũi, dễ hiểu và dễ ứng dụng thực hành. Trong những năm qua, Lời Phật dạy đã lần lượt giới thiệu đến đọc giả rất nhiều pháp thoại với nhiều đề tài khác nhau. Từ những giáo lý căn bản như Tam quy, Ngũ giới cho đến Tứ đế, Duyên khởi, Vô ngã; từ những phương thức xây dựng đời sống gia đình an vui hạnh phúc cho hàng Phật tử tại gia, đến các phương pháp tu tập chuyển hóa phiền não nhằm thành tựu các Thánh vị cho hàng đệ tử xuất gia v.v…đều được

  Lời Phật dạy chuyển tải đến bạn đọc.

  Trân trọng giới thiệu sách (tập I) đến với bạn đọc gần xa.

  TP. HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2008

  Tổng biên tập Báo Giác Ngộ

  Hòa thượng Thích Trí Quảng

  PHIÊN BẢN PDF: LỜI PHẬT DẠY TRONG KINH TẠNG NIKAYA TẬP 3 PDF

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Phật Dạy: Phụ Nữ Nên Làm Gì Khi Chồng Coi Thường, Ngoại Tình Mèo Mỡ Và Công Khai Ruồng Bỏ
 • Lời Phật Dạy Khi Chồng Ngoại Tình: Cần Tỉnh Táo, Bình Tĩnh Hơn Là Bi Luỵ, Đau Khổ
 • Báo Hiếu Cha Mẹ Đúng Cách Theo Lời Phật Dạy
 • Lời Phật Dạy Về Những Khổ Não Bị Tác Động Trong Thực Tế
 • Phật Giáo: Lời Phật Dạy Về Tình Yêu: Hiểu Để Sống Và Yêu Trọn Vẹn Một Đời
 • Tải Bài Hát Mp3 Dòng Stt Buồn Miễn Phí Về Máy

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Hình Ảnh Động Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp Và Ý Nghĩa Nhất
 • Những Câu Nói Truyền Cảm Hứng Trong Các Bộ Phim Về Tình Yêu
 • Những Lời Chúc Valentine Tiếng Anh Hay Và Ngọt Ngào Nhất
 • Những Câu Chúc Ngủ Ngon Bá Đạo, Hài Hước Giành Cho Bạn Bè, Người Yêu
 • Những Câu Nói Hay Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa Nhất
 • Bài hát: Dòng Stt Buồn – Hoàng NC, Đại Chivas

  Anh chả có gì ngoài tấm chân tình từ lâu em xem là thừa thãi

  Nép mình trong bốn góc phòng anh vứt nỗi buồn một cách bừa bãi

  Gió đông sang cũng chẳng lạnh bằng một phần nhạt nhẽo em tạo cho anh

  Có lẽ anh hận nhưng lúc em cần anh vẫn chạy đến nói có anh. (x2)

  [Ver 2:]

  Âm thầm bên em vội đuổi theo em anh trượt ngã

  Mùa hạ năm nay anh thiếu đi em làm sao anh có thể bước và.

  Người ta đi chơi có cặp có đôi còn anh với em lại ngược lối

  Nhìn thấy người ta hạnh phúc như vậy anh dặn lòng mình phải buộc thôi

  Cố gắng chạy khắp mọi nơi để tìm em về đến mức mệt rã rời

  Anh có inbox cho em chỉ thấy hai chữ “đã xem” mà không có trả lời

  Em thì chỉ muốn nhận niềm vui và hạnh phúc từ một người khác

  Còn đối với anh có làm thế nào đi nữa thì em chỉ buông nụ cười nhạt

  Câu chia tay em đã nói ra sao đối với em nó nhanh quá

  Bây giờ anh chỉ biết ngắm nhìn em qua facebook của em khi “xanh lá’

  Em đã từng hứa và thề với anh rằng em rất chung thủy

  Ngược lại những câu thề hứa của em thì ai sẽ là người thủy chung

  Mộng mị bao nhiêu ký ức nhìn lại quanh anh bây giờ còn có ai

  Giấc mơ thật đẹp anh muốn thấy mãi vì anh biết chắc nó khó phai

  Kết thúc mùa hạ thật buồn anh phải tìm người để cạnh cùng

  Anh sẽ trao hết cho họ chỉ mong họ đừng trả lại anh sự lạnh lùng.

  (Hook)

  Tải nhạc hot Dòng Stt Buồn chất lượng – Tải Nhạc Mp3 Dòng Stt Buồn – tại Website Altimofoundation.com Tải nhạc mới Dòng Stt Buồn tại website Altimofoundation.com Hãy thường xuyên nghe nhạc Mp3 tại Altimofoundation.com để thưởng thức các bài hát hay nhất Việt Nam!. nhanh nhất, được chúng tôi cập nhật liên tục tại Altimofoundation.com , Tải nhạc Mp3 Dòng Stt Buồn hot nhất miễn phí về máy, hãy nhanh tay Download nhạc Dòng Stt Buồn để cảm nhận!.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Dạy Của Đức Phật Về Ăn Chay
 • Xin Mọi Người Cho 1 Số Ví Dụ Về 6 Cặp Phạm Trù Của Triết Học Mac
 • Danh Ngôn Về Cách Ăn Mặc
 • Những Câu Nói Hay Về Tuổi 20 Đầy Biến Động Và Chơi Vơi
 • Stt Chúc Thi Tốt Cực Chất Và Bá Đạo Cho Bạn Bè Người Yêu Đạt Điểm Cao
 • 3 Lời Phật Dạy Về Hận Thù & Cách Hoá Giải Hận Thù

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Stt Buồn Về Tình Yêu Đúng Tâm Trạng Cho Người Đang Thất Tình Khi Chia Tay
 • Tin Nhắn Chúc Thi Tốt Dành Cho Người Yêu
 • Những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn Mang Ý Nghĩa Sâu Sắc Nhất Name%những Câu Nói Hay Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn Mang Ý Nghĩa Sâu Sắc Nhất
 • Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Nhất Bằng Tiếng Nhật Về Cuộc Sống
 • Top 100 Stt Chị Chị Em Em Hay Nhất Tháng 9 2022
 • Trong 66 lời phật dạy thì đức phật có căn dặn chúng ta về các xóa bỏ thù hận: “Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với mình.”

  Sự buông xả được ví như cách ta xé mảnh giấy nợ của ân oán giang hồ giữa ta và người. Người tạo ra khổ đau có thể nghĩ rằng họ làm vì công bằng, hoặc không có lựa chọn nào khác; trong khi đó ta là nạn nhân hoàn toàn bị động. Cái chết ập đến, khổ đau chầu chực, bất hạnh có thể diễn ra với ta theo cách thức này hay cách thức khác dưới sự chủ đạo ý thức của người kia, do đó nỗi khổ niềm đau của ta dễ dàng gia tăng. Buông xả được thiết lập thì món nợ được an bài.

  Đức Phật dạy, dòng cảm xúc khổ đau của hận thù cũng như vậy. Khi ta bị một mũi tên của hận thù bắn vào tim thì sự đau nhói làm cho ta giãy giụa. Đức Phật dạy nghệ thuật tháo gỡ bằng cách đừng dùng đuôi của mũi tên để kéo ra, vì kéo như vậy mũi tên theo thế nghịch sẽ xé da thịt bên trong. Tốt nhất phải chịu đựng, có bản lãnh cầm lấy mũi tên bẻ gãy phần đầu, sau đó mới dùng hết sức bình sinh, rút mũi tên ra. Chịu đau một chút nhưng sau đó ta còn có cơ hội để chữa lành. Nếu lúc đó ta vội vàng giãy giụa, muốn trả đũa, thể hiện tất cả nỗi khổ niềm đau, là chính ta đã tự biến mình thành nạn nhân lần thứ hai. Mỗi lần tâm niệm hận thù xuất hiện thì ta trở thành nạn nhân lần nữa, dẫn đến tự hoại lần hồi mà không hay. Như vậy, ý thức về tác nhân gây ra khổ đau là nguyên nhân sinh ra nỗi hận thù rất lớn.Chính bởi vậy mà nếu ta mạnh dạn xé đi giấy nợ, thì tâm ta sẽ được thoải mái, an lạc. Còn giữ nó là đang giữ ngọn lửa trong căn nhà, có thể tạo ra hỏa hoạn. Trong sự thiêu cháy của lòng sân. Kẻ thù chưa chắc đã bị đốt, trái lại, người ôm hận đang nỗ lực có ý thức thiêu đốt chính mình và người thân. Truyền dòng cảm xúc hận thù đó cho người thân hay bất kỳ ai, thì hận thù tiếp nối hận thù không tháo gỡ được.

  Như vậy, tác nhân của nỗi khổ niềm đau, dưới góc độ tâm lý trị liệu, không phải do kẻ thù, mà chính nạn nhân không buông bỏ được cảm giác hận thù tạo ra. Vì vậy sự trả đũa không phải là giải pháp lâu dài. Trong kinh Pháp Cú có câu:

  “Hận thù diệt hận thù

  Đời này không có được

  Từ bi diệt hận thù

  Là định luật nghìn thu”.

  Chỉ có tình thương, lòng từ bi, sự tha thứ mới có thể chấm dứt hận thù một cách vĩnh viễn. Đây là quy luật của muôn đời, nghĩa là nó không chỉ có giá trị trong hiện tại mà còn tiếp tục có giá trị vĩnh viễn trong tương lai.

  Những phương pháp hóa giải thù hận theo lời Phật dạy 1.Hãy tha thứ để mọi nỗi tức giận tiêu tan

  Nhận thức rõ hận thù sẽ làm con người tràn ngập khổ đau, dẫn dắt chúng ta ngày càng xa rời cuộc sống an lạc. Vì vậy, hóa giải hận thù là đi ngược chiều sinh tử, trở về nguồn cội bình an.

  Chình vì vậy muốn chuyển đổi nỗi tức giận, oán ghét giữa bản thân với người khác, tự mỗi người phải hóa giải mọi vướng mắc xấu ác, thù hận trong suy nghĩ, lời nói, việc làm, sinh hoạt hàng ngày để mình và người thoát khỏi sự khổ, luôn sống trong cảm giác an lạc; đó là mục tiêu mà Đức Phật đã thành tựu trọn vẹn. Trước khi để người khác không còn oán giận thì tự tâm chúng ta phải tập tha thứ cho những người làm điều có lỗi và tổn thương đến ta.

  2. Hãy tự biết sám hối, nhận lỗi khi làm sai

  Tự thân nhận lỗi, hổ thẹn với lòng khi làm điều gì sai là một cách để hóa giải xung đột, hận thù giữa người với người. Bởi lẽ, khi làm sai mà ta càng cố chấp, cho rằng mình có địa vị cao hơn, giàu có hơn, lớn tuổi hơn… mà không chịu thừa nhận cái sai, o ép người dưới mình. Như vậy, họ sanh tâm tức giận mà từ đó, oán thù mới phát khởi.

  Nếu tự biết mình sai mà thừa nhận, sám hối thì người kia đâu có tức giận làm gì. Đó mới là cách hữu hiệu để hóa giải những ác nghiệp nhiều đời và không tạo thêm nghiệp xấu mới.

  Sự tức giận trong tâm ta, đôi khi bản thân tự bào chữa rằng làm vậy vì lẽ công bằng, để mọi người phải nhìn nhận mình sai chỗ nào mà sửa đổi hoặc cho rằng không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng, vận mệnh cuộc đời con người lại không phải do chính bản thân mỗi người quyết định. Cái chết ập đến, khổ đau chầu chực, bất hạnh có thể diễn ra với ta bất cứ lúc nào.

  Nếu khi nhắm mắt mà tâm không buông xả, mang theo món nợ ân oán của kiếp này để rồi kiếp sau gặp lại, oán oán lại chất chồng. Nếu mạnh dạn xé đi giấy nợ, thì tâm ta sẽ được thoải mái, an lạc. Còn giữ tâm sân hận trong lòng, chẳng khác nào như tự thiêu đốt chính mình và người thân. Trong ngọn lửa của oán thù, kẻ thù chưa chắc đã bị đốt, trái lại, người ôm hận đang tự giết chính mình.

  “Nhân vô thập toàn” là câu nói chuẩn xác để nói về bản tính của con người. Bởi lẽ, ai cũng không hẳn là người toàn thiện hoặc toàn ác. Bên trong mỗi một người, dẫu là người tốt cũng chất chứa ít hay nhiều sự ghen ghét, đố kỵ, kiêu căng hoặc thậm chí là hận thù một ai đó. Chính những điều này như liều thuốc độc tàn phá con người về thể chất lẫn tinh thần. Đôi khi, bạn không thể ngờ lòng hận thù của mình có thể “bào mòn” bản thân khủng khiếp thế nào khi ngày ngày bạn sống trong tức giận, oán ghét. Tìm những phương pháp hóa giải hận thù cũng chính là cách tự cứu lấy mình vậy.

  ……………………………………..

  1. Con người đang bị đầu độc bởi tiền tài, danh vọng, ái tình

  Căn bản của hận thù là sân. Đây là phiền não mẹ sẽ lôi kéo những phiền não con là phẫn và hận. Tất cả những dòng sông này làm đau khổ con người, chìm nổi trong uất ức, oán thù, không ngày nào cởi thoát được. Cho dù chỉ một ý niệm sân rất nhỏ manh nha trong lòng nhưng nó như đám than lớn chực chờ chỉ một cơn gió đến là thổi bùng lên, thiêu rụi tất cả.

  Cũng vậy, khi những khó chịu, bực tức giữa ta và người cho dù nhỏ nhưng tích tụ lâu ngày đến khi gặp chút nghịch duyên là bùng phát, khiến bản thân mất kiểm soát về lời nói cho đến hành vi. Mọi điều tốt đẹp trước đó bỗng chốc tiêu tan. Cũng giống như bà Thanh Đề từ lòng nhất tâm thành kính cúng dường gạo nhưng chỉ vì sự tức giận với các chú tiểu mà gây nên ác nghiệp, đọa địa ngục khổ đau. Tất cả cũng từ niệm sân nổi lên mà thiêu rụi mọi công đức trước đó. Cội rễ khiến con người sanh tâm tức giận đa phần từ 3 yếu tố quan trọng nhất là tiền tài, danh vọng và ái tình.

  Tiền tài

  Tiền tuy là vật vô tri vô giác nhưng nó có một sức mạnh vô hình điều khiển con người cả về lương tri và hành động. Vì tiền, biết bao gia đình tan vỡ, anh em bất hòa, tranh chấp gia tài dẫn đến oán thù, từ mặt nhau. Nhiều cặp vợ chồng khi sống chung thì hạnh phúc nhưng vì một biến cố nào đó họ đưa nhau ra tòa li dị. Đến khi hết nghĩa vợ chồng thì phân chia nhau từng cái chén, cái giường cho đến tài sản trong hôn nhân. Đến khi vì vợ hoặc chồng chiếm đoạt tiền của người kia, dẫn đến tình vợ chồng không còn mà chỉ còn nổi oán hận ngập tràn. Vì tiền bạc, tình làng nghĩa xóm, tình bạn bè cũng xa lìa. Thậm chí, vì tiền mà người ta tước đoạt mạng sống của người khác. Cứ bởi vậy mà oán thù chất chồng ngày thêm lớn.

  Danh vọng

  Con người trong xã hội hiện đại luôn chạy theo chức quyền, càng ngày càng cố leo thật cao để lên “chiếc ghế” danh vọng. Cuộc chiến tranh giành ấy không có tiếng súng nhưng khốc liệt vô cùng. Kẻ thắng thì kiêu căng ngạo mạn, người yếu thế hơn thì buồn rầu, tức giận, thậm chí oán hận những người có địa vị cao hơn mình. Họ tìm mọi cách để bới móc, chỉ trích những khuyết điểm của người kia và cho dù bề ngoài thì tỏ ra rất lịch sự nhưng bên trong thì tìm mọi cách để hạ bệ họ, hòng leo lên vị trí mà mình mong muốn.

  Ái tình

  Ngày xưa Lý Mạc Sầu (nhân vật trong truyện Thần Điệu Đại Hiếp của tác giả Kim Dung) từng thốt lên câu nói chất chứa đầy u uất “Hỏi thế gian tình là chi”. Bởi tình yêu có thể cho người ta những phút giây hạnh phúc tột cùng nhưng cũng đẩy ta vào chốn khổ đau không lối thoát. Có người vì yêu không được một ai đó mà đâm ra hận thù, tìm mọi cách để hủy hoại danh dự, dung nhan hoặc ghê sợ hơn là mạng sống của người mà họ yêu chỉ với suy nghĩ rằng để không ai có thể yêu người đó nữa. Lại có những đôi trai gái, vợ chồng yêu thương nhau nhưng một trong hai người phản bội, khiến người kia chơi vơi, hụt hẫng, trái tim đầy thương tổn và giận dữ.

  Tất cả chúng ta, nếu có oán thù với người này người khác thì không chỉ làm ta đau khổ trong một đời mà đến kiếp sau lại ôm hận thù đó gặp nhau mà tiếp tục trả. Vì vậy, nếu không hóa giải thì chẳng những một đời mà nhiều đời, ghét bỏ đố kỵ sân si tái sanh vào con đường xấu, ôm oan trái để trả nợ nhau. Giết người vô cớ hằng ngày là vì vậy. Vì thế với những cảm giác giận dữ về tiền tài, danh vọng, ái tình, mỗi người chúng ta cần phải làm gì nhằm hóa giải, đối trị, để tâm hồn trở nên bình an, phẳng lặng, cho những hạt giống yêu thương nảy nở đong đầy hơn.

  2. Những phương pháp hóa giải Tha thứ để mọi nỗi tức giận tiêu tan

  Nhận thức rõ hận thù sẽ làm con người tràn ngập khổ đau, dẫn dắt chúng ta ngày càng xa rời cuộc sống an lạc. Vì vậy, hóa giải hận thù là đi ngược chiều sinh tử, trở về nguồn cội bình an. Vậy muốn chuyển đổi nỗi tức giận, oán ghét giữa bản thân với người khác, tự mỗi người phải hóa giải mọi vướng mắc xấu ác, thù hận trong suy nghĩ, lời nói, việc làm, sinh hoạt hàng ngày để mình và người thoát khỏi sự khổ, luôn sống trong cảm giác an lạc; đó là mục tiêu mà Đức Phật đã thành tựu trọn vẹn. Trước khi để người khác không còn oán giận thì tự tâm chúng ta phải tập tha thứ cho những người làm điều có lỗi và tổn thương đến ta.

  Như vậy, sau khi tha thứ cho những lỗi lầm của người khác, để họ yêu quý và hết lòng vì chúng ta. Thì lúc đó, ta mới hóa giải nỗi hận thù phát xuất từ mối nhân duyên ta nợ người khác, có lỗi với người đang oán trách ta. Với những ai đã hiểu và yêu thương chúng ta, họ sẽ là người giúp hóa giải hiềm khích, ân oán với người mà ta mắc nợ từ nhiều đời nhiều kiếp.

  Tuy nhiên, căn bản của việc chuyển đổi hận thành yêu phải tự do bản thân hóa giải. Mỗi người nên hiểu rằng, tập họp người tốt bênh vực mình, giúp mình hóa giải oán thù với người khác không phải là kêu gọi và dụ dỗ mà thật ra từ tâm ta phát khởi cả. Đức Phật dạy rằng tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến… chính là ma quỷ trong lòng ta. Ta đánh đuổi chúng bằng cách tu cho thành tựu các thiện pháp là tín, tàm, úy, vô tham, vô sân, vô si, v.v… Khi để những điều tốt đẹp này nảy nở trong lòng thì những người tốt trong xã hội sẽ tự tìm đến ta mà hợp tác, giúp đỡ.

  Tự sám hối, nhận lỗi khi làm sai

  Tự thân nhận lỗi, hổ thẹn với lòng khi làm điều gì sai là một cách để hóa giải xung đột, hận thù giữa người với người. Bởi lẽ, khi làm sai mà ta càng cố chấp, cho rằng mình có địa vị cao hơn, giàu có hơn, lớn tuổi hơn… mà không chịu thừa nhận cái sai, o ép người dưới mình. Như vậy, họ sanh tâm tức giận mà từ đó, oán thù mới phát khởi. Nếu tự biết mình sai mà thừa nhận, sám hối thì người kia đâu có tức giận làm gì. Đó mới là cách hữu hiệu để hóa giải những ác nghiệp nhiều đời và không tạo thêm nghiệp xấu mới.

  Buông xả

  Sự tức giận trong tâm ta, đôi khi bản thân tự bào chữa rằng làm vậy vì lẽ công bằng, để mọi người phải nhìn nhận mình sai chỗ nào mà sửa đổi hoặc cho rằng không còn lựa chọn nào khác. Thế nhưng, vận mệnh cuộc đời con người lại không phải do chính bản thân mỗi người quyết định. Cái chết ập đến, khổ đau chầu chực, bất hạnh có thể diễn ra với ta bất cứ lúc nào. Nếu khi nhắm mắt mà tâm không buông xả, mang theo món nợ ân oán của kiếp này để rồi kiếp sau gặp lại, oán oán lại chất chồng. Nếu mạnh dạn xé đi giấy nợ, thì tâm ta sẽ được thoải mái, an lạc. Còn giữ tâm sân hận trong lòng, chẳng khác nào như tự thiêu đốt chính mình và người thân. Trong ngọn lửa của oán thù, kẻ thù chưa chắc đã bị đốt, trái lại, người ôm hận đang tự giết chính mình.

  Dùng chất liệu tình thương để hóa giải hận thù

  “Hận thù diệt hận thù

  Đời này không có được

  Từ bi diệt hận thù

  Là định luật nghìn thu”.

  Quả vậy, chỉ có tình thương, lòng từ bi mới có thể chấm dứt hận thù một cách vĩnh viễn. Đây là quy luật của muôn đời, nó không chỉ có giá trị trong hiện tại mà mãi mãi về sau. Để tháo gỡ lòng hận thù, và không gieo rắc khổ đau cho người khác, tốt nhất ta chuyển suy nghĩ tiêu cực sang tinh thần khoan dung, rộng mở. Có như thế ta mới bước vào và mở rộng bầu không gian an lạc vô cùng tận.

  Cũng giống như Đề Bà Đạt Đa vì tức giận, ghen ghét với Đức Phật ngay từ khi Ngài còn là Thái tử. Bởi trong cuộc thi nào, nhất là cuộc thi giành cưới công chúa Da Du Đà La thì Đề Ba Đạt Đa vẫn thua. Ông đem lòng oán hận Đức Phật từ khi đó. Thế nhưng, trái ngược với ngọn lửa sân si bùng cháy trong ông, Đức Phật lại tắm mát tâm hồn ấy bằng một tình thương vô điều kiện.

  Trong xã hội này không ai đáng thương và thật sự đáng ghét cả. Thiện ác trong mỗi người là tương đối, ai cũng có hoa hồng và ai cũng có rác. Vì vậy, dùng tâm yêu thương là cách nhanh nhất để hóa giải hận thù, thu hẹp khoảng cách giữa người với người. Nếu trong cuộc đời này ta đem trái tim yêu thương với ngay cả người thù ghét mình thì người đó không thể thù ghét mãi ta được.

  Thật sự, không ai trên cuộc đời này muốn oán ghét nhau. Bởi vì, mỗi ngày sống trong sự ti hiềm, ganh đua, uất hận, thật sự rất mệt mỏi và đáng thương. Thế nhưng, làm thế nào để tháo gỡ nó lại không phải là một việc dễ dàng. Điều đó cần một quyết tâm và một quá trình tu tập bền bỉ. Mỗi ngày, mỗi ngày, ta thầm chắc nhở mình 4 phương pháp hóa giải hận thù, nhắc mình nhớ cuộc đời vô thương, để yêu thương còn không đủ chỗ cớ sao để oán thù chen vô. Có như vậy, tâm ta mới nhẹ nhàng, thảnh thơi, ung dung dạo bước trên đường đời, để cõi Ta Bà này chẳng khác gì Tịnh Độ trần gian.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 35 Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Hài Hước Bá Đạo Nhất Khiến Ai Cũng Cười Vui Vẻ
 • Lời Chúc Tết Hay Và Ý Nghĩa Cho Đối Tác
 • Lời Chúc Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27
 • Những Lời Chúc Sinh Nhật Dành Cho Vợ Bà Xã Yêu Hay Nhất
 • Những Câu Nói Hay Về Hoa Sen Ý Nghĩa Nhất Bạn Đã Biết Chưa?
 • 3 Bài Học Nuôi Dạy Con Của Đức Phật

  --- Bài mới hơn ---

 • Bao Dung Cho Người Khác Để Cuộc Sống Nhẹ Nhàng An Lạc
 • Danh Ngôn Lời Vàng Phật Dạy Về Trí Tuệ
 • Duyên Và Nợ Trong Tình Yêu Qua Những Lời Dạy Của Đức Phật
 • Duyên Nợ Và Tình Yêu Theo Lời Phật Dạy
 • Phật Dạy Về Nhân Duyên Kiếp Trước Của 10 Loại Người
 • Sau khi chứng đạt giác ngộ tối thượng, Đức Phật trở thành người thầy dạy dỗ chính cho con trai của mình – La Hầu La trong hầu hết quãng đời niên thiếu của La Hầu La. Vậy Đức Phật là một người cha như thế nào? Phương pháp dạy con của Ngài ra sao? Làm thế nào một Bậc giác ngộ trao truyền những giá trị tâm linh của mình cho con cái?

  Kinh điển không đề cập nhiều đến mối quan hệ cha-con giữa Đức Phật và La Hầu La, nhưng đâu đó có để lại những điển tích thú vị đáng lưu ý về việc Đức Phật đã dẫn dắt con mình như thế nào trên con đường tu tập giác ngộ. Phần lớn những chi tiết về các bài học Đức Phật dạy con nằm trong ba bài pháp mà nếu ta gom cả lại với nhau, thì đó chính là một tiến trình liên tục của con đường dẫn tới giác ngộ: Khi La Hầu La 7 tuổi, Đức Phật dạy con về đạo đức; lúc La Hầu La 10 tuổi, Đức Phật dạy cho con thiền định; và lúc 20 tuổi, Ngài dạy về tuệ giác giải thoát. Quá trình trưởng thành của La Hầu La, vì vậy, đi đôi với tiến trình giác ngộ của Đức Phật.

  Khi còn nhỏ, nếu con trẻ có cơ duyên thực hành Phật pháp thì sau này lớn lên chúng có thể trở về với những tiềm năng đó nếu chúng thích hay cần đến. Nếu trẻ nhỏ có thể nương tựa vào Phật pháp, thì sau này, dù đang ở bất cứ nơi đâu, con cũng có thể quay về với mái ấm vững chắc đó. Nhất là, đối với nhiều bậc cha mẹ, gia tài lớn nhất mà họ có thể để lại cho con mình lại là sự an lạc, thảnh thơi và lòng từ bi chứ không phải tiền của vật chất.

  Kinh điển kể lại rằng, sáu năm sau khi Đức Phật rời bỏ gia đình và một năm sau khi đạt được giác ngộ, Đức Phật trở về quê hương của mình.

  Khi Đức Phật đến thăm hoàng cung, công chúa Da Du Đà La đưa La Hầu La đến gặp Ngài và dạy: “Này La Hầu La, Ngài chính là cha của con. Con hãy đến xin Ngài ban cho con phần tài sản của mình”.

  Cậu bé La Hầu La làm theo lời mẹ, đến đỉnh lễ ra mắt Đức Phật. Nhưng khi đến gần Đức Phật, chiêm ngưỡng thân tướng trang nghiêm và dung mạo uy nghi của Ngài, La Hầu La quên bẵng lời mẹ dặn. Cậu chắp tay cung kính và bạch với Đức Phật rằng: “Bạch Sa-môn, chỉ cái bóng của Ngài thôi cũng làm cho con mát mẻ an vui”. Thế rồi cậu bé cứ quấn quýt bên chân Đức Phật cho đến khi Ngài thọ trai xong và rời khỏi hoàng cung trở về nơi lưu trú trong ngự uyển.

  La Hầu La cũng đi theo Đức Phật về ngự uyển. Trên đường về, bất chợt La Hầu La nhớ lạy lời mẹ dặn, cậu bèn bạch với Đức Phật: “Bạch Sa-môn, xin cho con phần tài sản của con”. Về đến nơi, Đức Phật thầm nghĩ: “Tài sản trong thế gian chất chứa đầy phiền não. Như Lai sẽ ban cho con gia tài cao thượng gồm bảy phần mà Như Lai đã đạt được dưới cội Bồ-đề. Con sẽ trở thành chủ sở hữu của một gia tài siêu thế”. Ngài gọi Tôn giả Xá Lợi Phất làm lễ xuất gia cho La Hầu La và lãnh trách nhiệm làm thầy giáo thọ dạy dỗ cậu. Thay vì được ngôi vua, La Hầu La đã được thừa hưởng con đường đi của cha mình – con đường dẫn đến giải thoát giác ngộ.

  Nếu suy ngẫm thật kỹ lưỡng, chúng ta sẽ thấy những lời Đức Phật dạy La Hầu La hoàn toàn phù hợp với việc dạy con trong xã hội hiện đại này, thậm chí nhiều bậc học giả tại những quốc gia phương Tây phát triển đã công nhận điều này.

  Trung thực và từ bi

  Câu chuyện đầu tiên kể về việc Đức Phật dạy La Hầu La về lòng chính trực (integrity). Lúc lên tám tuổi, La Hầu La đã có lần nói dối. Bài Kinh Giáo Giới La Hầu La (Trung Bộ Kinh, 61) kể rằng sau khi tọa thiền xong, Đức Phật đến tìm con. La Hầu La lấy ghế mời cha ngồi, rồi mang đến một thau nước cho cha rửa chân, theo phong tục thời ấy. Sau khi rửa chân xong, Đức Phật hỏi:

  “Này, La Hầu La, con có thấy chút nước còn lại trong cái thau này không?”

  “Dạ, con có thấy” – La Hầu La thưa.

  “Đời của một người tu cũng chỉ đáng bằng một chút nước này thôi, nếu như người đó cố tình nói dối.”

  Sau đó, Đức Phật hất đổ hết nước trong thau ra và nói: “Đời của một người tu cũng đáng vất bỏ đi như vầy nếu như người đó cố tình nói dối.”

  Xong, Đức Phật lật cái thau úp xuống và nói: “Đời của một người tu sẽ trở nên đảo lộn như vầy nếu như người đó cố tình nói dối.”

  Và, để nhấn mạnh thêm nữa, Đức Phật lật ngửa cái thau trở lại và nói: “Đời của một người tu cũng trở nên trống rỗng như cái thau này nếu như người đó cố tình nói dối.”

  Sau đó Ngài dạy con: “Đối với một người cố tình nói dối, không có một tội lỗi xấu xa nào mà người đó không thể làm. Vì vậy, La Hầu La, con hãy tập đừng bao giờ nói dối, cho dù đó là một lời nói đùa.”

  Đức Phật lại hỏi tiếp: “Cái gương dùng để làm gì?”

  “Bạch Đức Thế Tôn, gương dùng để soi” – La Hầu La đáp. Đức Phật lại dạy:

  “Trong khi chuẩn bị làm điều gì bằng thân, khẩu, ý, con phải quán chiếu: hành động này có gây tổn hại cho mình hoặc cho kẻ khác không. Nếu, sau khi suy xét, con thấy rằng hành động đó sẽ có hại, thì con hãy đừng làm. Còn nếu con thấy rằng hành động đó có ích lợi cho con và cho kẻ khác, thì con hãy làm.”

  Thay vì dạy cho con mình nhận biết sự khác biệt tuyệt đối giữa đúng và sai, Đức Phật đã dạy cho con suy ngẫm về điều có lợi và có hại cho mình và cho người khác. Điều này đòi hỏi cả khả năng tự nhận thức (self-awareness) lẫn lòng bi mẫn. Đặt nền tảng của đạo đức dựa trên “có lợi” hay “có hại” giúp giải thoát đời sống đạo đức của chúng ta khỏi những khái niệm trừu tượng và những ý niệm chẳng ăn nhập gì tới hậu quả của việc ta làm. “Có lợi” và “có hại” cũng giúp cho con người nhận biết mục tiêu trong mỗi hành động của mình. Những điều ta làm sẽ trở thành hoặc là nghịch duyên, hoặc là thuận duyên trên con đường ta đi.

  Phương pháp giáo hoá của Đức Phật khiến các bậc cha mẹ tin tưởng thêm rằng chúng ta cần gieo vào nơi tâm hồn con trẻ những hạt giống của lòng bi mẫn, những hạt giống của ý thức về việc mỗi hành động của nó sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Sức mạnh của sự quán chiếu về lòng từ bi sẽ không có được nếu đứa trẻ chỉ biết vâng theo lời của người lớn: “Con hãy biết quán chiếu, và hãy có lòng từ bi!” Những giá trị này chỉ có thể có được qua gương của người khác, nhất là của cha mẹ đứa trẻ.

  Đức Phật cũng dạy cho La Hầu La hãy xem xét sau khi làm một việc gì đó, nó có gây tổn hại gì không. Nếu có, thì phải đến gặp một người có tuệ giác và sám hối để tránh lặp lại lỗi lầm trong tương lai. Bạn hãy hướng dẫn con trẻ phát triển lòng chính trực bằng cách nhận ra lỗi lầm của mình. Và lòng chính trực đó tuỳ thuộc rất nhiều vào cách cha mẹ soi xét lỗi lầm của con mình ra sao. Cách hành xử của cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển đạo đức của con trẻ: nếu cha mẹ cho con trẻ thấy được là nó có thể tin tưởng mình được, là mình chỉ muốn giúp cho con mình trưởng thành hơn là muốn trừng phạt con, thì con trẻ sẽ trở nên thành thật với cha mẹ của chúng hơn.

  Thiền Định

  Câu chuyện thứ hai nói về việc Đức Phật đã dạy thiền cho La Hầu La ra sao, nhằm phát triển nền tảng của nội tâm (Trung Bộ Kinh, 62). Lúc đó La Hầu La được 10 tuổi. Câu chuyện bắt đầu lúc hai cha con đang đi thiền hành. Trong lúc đi, La Hầu Ha chợt thấy hãnh diện về vẻ đẹp của mình, và Đức Phật đã đọc được tư tưởng đó. Ngài nói với con: “Nhìn bằng con mắt của tuệ giác, cái thân này không phải là tôi (me), không phải là của tôi (mine), không phải là tự ngã của tôi (myself).” Rồi Đức Phật giảng tiếp: ta phải loại bỏ hết tất cả tưởng, hành, thức cũng như bất cứ ý niệm nào về tôi, của tôi, và tự ngã của tôi. Nghe những lời dạy này xong, La Hầu La cảm thấy hổ thẹn, lui về thiền viện, và không thiết gì đến việc ăn uống suốt ngày hôm đó.

  Nhiều chương trình kỹ năng sống hiện đại luôn dạy trẻ tự tôn cái tôi, tự tôn sự khác biệt của chính mình. Họ lập luận rằng điều này rất quan trọng cho tiến trình phát triển của các em về “cái tôi” và quá trình đi tìm kiếm bản thân mình. Vậy có phải Đức Phật đã xen vào tiến trình phát triển bình thường của con trẻ, thay vì để chúng tự khám phá? Nếu không có hiểu biết về “cái tôi”, làm sao một thiếu niên có thể phát triển thành một người lớn với một tâm lý thăng bằng? Câu trả lời nằm ở những gì Đức Phật dạy con Ngài ở đoạn sau đây.

  Tối hôm đó, sau khi bị Đức Phật quở trách, La Hầu La đến xin cha dạy cho mình phương pháp thiền quán hơi thở. Trước hết, Đức Phật dùng thí dụ để minh hoạ làm sao để buông xả trong lúc thiền định. Ngài dạy:

  “Con phải thiền làm sao giống như đất vậy: đất không cảm thấy phiền vì bất cứ một thứ gì đổ lên đó. Vì vậy, nếu con tập thiền giống như đất, con sẽ không có cảm giác vui thích hay không vui thích về bất cứ một điều gì. Hãy tập thiền như nước, như lửa, như gió, và như không gian: tất cả đều không cảm thấy phiền bởi những cảm giác vui thích hay không vui thích. Thực tập được như nước, như lửa, như gió, như không gian, tâm của con sẽ không còn vướng bận gì cả.”

  Rồi, trước khi dạy cho La Hầu La phép quán niệm hơi thở, Đức Phật dạy cho con về quán tâm từ như là một phương thuốc giải độc trừ khử ác tâm, về tâm bi để vượt thắng sự tàn ác, về tâm hỷ để thuần phục những sự bất toại nguyện, và về tâm xả để ngăn chặn những bất an, thương ghét.

  Sau đó, Ngài mới bắt đầu dạy cho con phép quán niệm hơi thở qua 16 giai đoạn. Những giai đoạn này chia làm 3 phần: a) tịnh hóa tâm và thân; b) định tâm để nhận biết thân tâm và phát triển tuệ giác; và c) buông xả. Cuối cùng, Đức Phật lưu lại một dấu ấn đậm nét về giáo lý của Ngài với La Hầu La bằng cách nhấn mạnh rằng qua sự thực tập ý thức từng hơi thở của mình, ta sẽ có khả năng nhận biết hơi thở cuối cùng của mình vào giây phút cận tử một cách hoàn toàn bình thản.

  Khi giảng dạy thiền cho thiếu niên, Tiến sĩ Gil Fronsdal nhận thấy khả năng thiền của các em nhảy vượt bậc vào khoảng 13-14 tuổi. Có nhiều em có thể nhập thiền rất sâu, tuy rằng các em không duy trì được trạng thái này lâu lắm. Cũng có nhiều người trẻ dùng phương pháp thiền định để ổn định tinh thần và tìm về sự thảnh thơi an lạc giữa những thử thách của tuổi mới lớn.

  Tuy nhiên, thiền quán hơi thở không chỉ ích lợi cho các em thiếu niên, mà nó còn là cuộc hành trình suốt đời. Đức Phật đã kết thúc bài giảng của mình bằng cách chỉ cho La Hầu La thấy giá trị của việc tập quán niệm hơi thở như thế nào đối với giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.

  Tuệ Giác

  Trong bài pháp thứ ba và cuối cùng, Đức Phật đã hướng dẫn La Hầu La trả lời một loạt những câu hỏi về tuệ giác giải thoát (Trung Bộ Kinh, 147). La Hầu La đã dâng trọn thời niên thiếu của mình cho con đường đạt đến giác ngộ; trong một đoạn kinh, Ngài được xem là một nhà tu gương mẫu và tinh chuyên. Khi La Hầu La tròn 20 tuổi, Đức Phật biết rằng con trai của mình đã gần đến bờ giải thoát. Ngài đã làm một việc hết sức cảm động: Ngài đi bộ cùng với con vào sâu trong rừng. Ngồi dưới gốc một cây đại thụ già cỗi, Ngài đã hướng dẫn La Hầu La khai mở trí tuệ bằng một cuộc pháp đàm rất kỹ về thuyết vô ngã. Đối với một người đã đạt đến trình độ tu tập cao như La Hầu La, thì những tư tưởng nằm sâu trong tiềm thức về cái ngã là chướng ngại cuối cùng của sự giải thoát. Ngồi nghe Đức Phật giảng, La Hầu La đã chứng đắc được tự tính vô ngã của vạn pháp, và đó chính là nấc thang cuối cùng giúp La Hầu La đạt đến sự giải thoát trọn vẹn. Thuyết vô ngã của Đức Phật có thể khó hiểu. Người ta rất dễ ngộ nhận nó là một triết thuyết trừu tượng, mà không thấy được thực ra đó chính là những lời dạy rất thực tế về việc làm thế nào để tìm thấy hạnh phúc bằng cách buông bỏ hết tất cả.

  Trong Phật giáo, giác ngộ là hạnh phúc lớn lao nhất và là mục tiêu rốt ráo. Mong ước rằng con cái của chúng ta sẽ tìm thấy sự an lạc, thảnh thơi, và an lành trên con đường đi tới giải thoát giác ngộ. Và có lẽ, trên con đường trở thành người lớn, chúng cũng sẽ được dạy về đạo đức, thiền định, và tuệ giác như tấm gương của Ngài La Hầu La vậy.

  (Nhóm ĐBT sưu tầm và biên soạn

  Nguồn: Tiến sĩ Gil Fronsdal

  Insight Meditation Center)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Đức Phật Dạy Cho Con Trai La Hầu La
 • Giữ Lòng Thanh Thản Để Nhẹ Bước Trên Con Đường Tươi Đẹp
 • Phật Giáo: Nghiệp Chướng Là Gì? Giải Trừ Nghiệp Chướng Theo Lời Phật Dạy Để Lòng Thanh Thản, Đời An Vui Mãi Về Sau
 • Lời Phật Dạy Giúp Con Người Sống Với Nhau Tốt Hơn ⋆ Sống Đẹp
 • Chữ Nhẫn Trong Đạo Phật
 • Những Lời Phật Dạy

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Kết Chương Trình Ấn Tống Sách “Những Lời Phật Dạy” (C115)
 • Trích Kinh Đức Phật Dạy Về Chữ Hiếu (Vhpg) – Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo
 • Những Bài Thơ Hay Về Phật Khiến Tâm Hồn Của Bạn Bình Yên Và Thanh Tịnh Hơn
 • Giác Chúng Sanh Hữu Tình – Ngộ Nhập Phật Tri Kiến
 • Bố Thí Và Cúng Dường Như Pháp – Lời Phật Dạy Trong Kinh Tạng Nikàya
 • Nguyên tác: In the Buddha’s Words – An Anthology of Discourses from the Pali Canon.

  Tác giả: Bhikkhu Bodhi. Dịch giả: Bình Anson.

  Các bài giảng của Đức Phật được bảo tồn trong kinh điển Pāli được gọi là các sutta (kinh), tiếng Sanskrit tương đương là sūtra. Mặc dù kinh điển Pāli thuộc về một bộ phái Phật giáo – bộ phái Theravāda hay Thượng tọa bộ – không có nghĩa là các bài kinh này chỉ dành riêng cho Theravāda. Các bài kinh ấy bắt nguồn từ giai đoạn sớm nhất của lịch sử văn học Phật giáo, một giai đoạn kéo dài khoảng một trăm năm sau khi Đức Phật nhập diệt, trước khi cộng đồng Phật giáo nguyên thủy phân chia thành nhiều bộ phái khác nhau. Các bài kinh Pāli có các bài kinh tương đương trong các bộ phái Phật giáo Sơ kỳ khác – các bộ phái này ngày nay không còn hiện hữu, đôi khi cũng rất giống bản Pāli, khác nhau chủ yếu là về bối cảnh và cách bố trí, nhưng không khác nhau về mặt giáo lý. Các bài kinh Pāli là những văn bản cổ xưa nhất về lời dạy của Đức Phật mà hiện nay chúng ta có được. Đó là những gì gần gũi nhất với các bài giảng của Đức Phật lịch sử. Những lời dạy được tìm trong đó là đầu nguồn của tất cả những dòng chảy tiến hóa của giáo lý và thực hành trong đạo Phật, qua nhiều thế kỷ. Vì lý do đó, các bài kinh Pāli tạo thành một di sản chung cho tất cả mọi truyền thống Phật giáo. Phật tử của tất cả các tông phái muốn hiểu được cội rễ của Phật giáo cần phải đặt ưu tiên trong việc nghiên cứu học tập các bài kinh này.

  Trong kinh điển Pāli, các bài giảng của Đức Phật được sưu tập và bố trí vào các bộ kinh Nikāya. Trong hai mươi năm qua, các bản dịch mới bằng tiếng Anh của bốn bộ Nikāya chính đã được in ra trong các bản in đẹp và phổ biến rộng rãi. Nhiều người sau khi đọc các bộ kinh này đã nói với tôi rằng các bản dịch đó giúp họ hiểu biết rõ ràng hơn. Tuy nhiên, những người khác khi cố gắng tìm đọc các bản kinh Nikāya lại nói với tôi khác hơn. Họ nói rằng trong khi các bản dịch này đọc dễ hiểu hơn các bản dịch trước đó, họ vẫn cảm thấy khó khăn. Họ không thể thấy được cấu trúc tổng quát của các bài kinh, một khung sườn trong đó các bài kinh được sắp xếp. Ngay chính các bộ Nikāya không giúp gì nhiều trên phương diện này, vì cách sắp xếp dường như có vẻ khá lộn xộn – với ngoại lệ của Tương ưng bộ có cấu trúc theo chủ đề.

  Trong loạt các bài giảng mà tôi tiến hành tại Tu viện Bồ-đề ở bang New Jersey, Hoa Kỳ, từ tháng Giêng 2003, tôi đã thảo ra một cấu trúc của riêng tôi để sắp xếp nội dung Trung bộ kinh. Cấu trúc này trình bày từng bước về thông điệp của Đức Phật, từ đơn giản đến phức tạp, từ sơ đẳng đến thâm sâu. Khi suy ngẫm lại, tôi thấy cấu trúc này không chỉ áp dụng cho Trung bộ, mà có thể dùng cho tất cả bốn bộ Nikāya. Do đó, cuốn sách này được tổ chức trích lục các bài kinh từ bốn bộ Nikāya, trong khuôn khổ cấu trúc dựa theo chủ đề phát triển dần lên.

  Cuốn sách nhằm để 

  phục vụ

   hai nhóm 

  độc giả

  . Nhóm thứ nhất là những người chưa quen với các bài giảng của 

  Đức Phật

   và 

  cảm thấy

   cần một sự 

  giới thiệu

   có 

  hệ thống

  . Đối với các 

  độc giả

   như vậy, bất kỳ 

  bộ kinh

   Nikāya nào cũng có vẻ 

  mơ hồ

  . Tất cả bốn 

  bộ kinh

   Nikāya, nếu xem cùng một lúc, có thể sẽ giống như một khu rừng – dày đặc với nhiều loại thú hoang ẩn hiện, hay như một 

  đại dương

   

  mênh mông

  , đầy 

  biến động

   

  hoàn toàn

   

  xa lạ

  . Tôi 

  hy vọng

   rằng cuốn sách này sẽ 

  phục vụ

   như là một bản đồ để giúp những 

  độc giả

   ấy đi thông qua khu rừng của các 

  bài kinh

  , hoặc như một con tàu mạnh mẽ để mang các vị ấy đi khắp 

  đại dương

   của 

  Giáo Pháp

  .

  Nhóm độc giả thứ hai mà cuốn sách này nhắm đến là những người, tuy đã quen với những bài kinh, nhưng vẫn chưa thấy các bài kinh đó kết hợp như thế nào trong một tổng thể khả tri. Đối với các độc giả như vậy, những bài kinh cá biệt có thể được hiểu riêng rẽ nhưng các đoạn kinh văn xuất hiện giống như những mảnh giấy của một trò chơi ghép hình rải rác trên – 9 – bàn. Một khi độc giả thông hiểu cấu trúc trong cuốn sách này, vị ấy sẽ có một khái niệm rõ ràng về cấu trúc các lời Phật dạy. Từ đó, với việc suy tư thêm nữa, vị ấy có thể xác định vị trí của bất kỳ bài kinh nào trong lâu đài Giáo Pháp, cho dù được hay không được đề cập trong cuốn sách.

  Tuyển tập trích lục này, hoặc bất cứ tập trích lục kinh điển nào khác, không thể thay thế cho các bộ kinh Nikāya. Cuốn sách của tôi có hai phần, tương ứng với hai nhóm độc giả mà cuốn sách được thiết kế: (1) những người mới đến với văn học Phật giáo Sơ kỳ sẽ thấy thích thú và được động viên tìm đọc đầy đủ các bộ kinh Nikāya; và (2) những người đã có kinh nghiệm đọc các bộ Nikāya, sau khi đọc cuốn sách này sẽ có hiểu biết tốt hơn về nguồn kinh điển mà họ đã quen thuộc.

  Thêm vào đó, tôi hy vọng tập sách trích lục này có thể trình bày được tầm vóc rộng lớn của trí tuệ Đức Phật. Đôi khi, Phật giáo Sơ kỳ được xem như là một công phu tu tập xuất ly thế tục, chủ yếu dành cho các nhà tu khổ hạnh và ẩn sĩ. Nhưng các bài giảng cổ xưa trong kinh điển Pāli cho chúng ta thấy rõ ràng là trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật đã đi sâu vào đời sống thế tục, cung cấp các hướng dẫn cho những người bình thường, để có được đạo đức và nhận thức đúng đắn. Không phải chỉ dành riêng cho tầng lớp tu sĩ, Phật giáo cổ xưa bao gồm sự cộng tác mật thiết giữa hai giới cư sĩ và tu sĩ, trong nhiệm vụ chung là giữ gìn lời dạy của Đức Phật và đồng thời giúp đỡ lẫn nhau trong nỗ lực đi trên con đường đưa đến sự tận diệt đau khổ. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Giáo Pháp đã cung cấp những hướng dẫn, cảm hứng, niềm vui và sự khích lệ dồi dào và thâm sâu.

  Hầu như tất cả các đoạn kinh văn trong cuốn sách này đã được lựa chọn từ các bản dịch tiếng Anh mới nhất của bốn bộ Nikāya. Tuy nhiên, hầu như các đoạn trích lục đó đều được tôi chỉnh sửa, không ít thì nhiều, theo sự hiểu biết của tôi về kinh văn và về tiếng Pāli. Tôi cũng tuyển chọn một vài bài – 10 – kinh của tập Phật Tự Thuyết và Phật Thuyết Như Vậy trong bộ Nikāya thứ năm – Tiểu bộ, dựa theo bản dịch tiếng Anh của ông John Ireland, với vài sửa đổi theo cách dùng thuật ngữ của tôi. Tôi ưu tiên dùng các bài kinh văn xuôi hơn là các bài theo thể kệ, vì các bài kinh văn xuôi trình bày trực tiếp và rõ ràng hơn. Khi một bài kinh có kèm theo các câu kệ, nếu các câu kệ chỉ lặp lại ý tưởng của các đoạn văn xuôi đi trước, để tiết kiệm, tôi bỏ qua các đoạn kệ đó.

  Tôi xin tri ân ông Timothy McNeill và David Kittelstrom của nhà xuất bản Wisdom Publications đã khích lệ tôi kiên trì biên soạn và hoàn tất cuốn sách trong những lúc sức khỏe của tôi không được tốt. Tỳ-khưu Anālayo và Tỳ-khưu Nyanasobhano đã đọc và góp ý về các phần dẫn nhập trong cuốn sách và ông John Kelly đã giúp rà soát toàn thể cuốn sách. Tôi rất tri ân sự đóng góp của ba vị. Cuối cùng, tôi xin tri ân các học viên các khóa Pāli và khóa Phật Pháp tại Tu viện Bồ-đề với sự quan tâm nồng nhiệt về những lời giảng dạy của Đức Phật trong các bộ Nikāya, đã tạo niềm hứng khởi cho tôi biên soạn cuốn sách. Tôi đặc biệt tri ân vị sáng lập tu viện, ngài Hòa thượng JenChun (Nhân Tuấn), đã đón nhận một tu sĩ của truyền thống Phật giáo khác đến trú ngụ tại Tu viện và đã có mối quan tâm đặc biệt, nối cầu Bắc truyền và Nam truyền trong giáo lý Phật giáo Sơ kỳ.

  Tỳ-khưu Bodhi

  Bodhi Monastery, New Jersey, USA 2005

  https://budsas.net/sach/vn24nlpd_2021-2.pdf

  https://thuvienhoasen.org/images/file/RrR6_fm01QgQAGZj/nhung-loi-phat-day-2017-binh-anson-dich.pdf

  https://quangduc.com/a58301/nhung-loi-phat-day-trich-luc-cac-bai-giang-trong-kinh-dien-pali

  http://daotaogiangsu.com/Chi-tiet-tin/Ebook-Nhung-Loi-Phat-Day–Trich-luc-cac-bai-giang-trong-kinh-dien-Pali.htm

  https://chuaadida.com/thu-vien-sach/chi-tiet-nhung-loi-phat-day-trich-luc-cac-bai-giang-trong-kinh-dien-pali/

   

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Phật Dạy Về Tình Anh Em Nên Khắc Sâu Ghi Nhớ
 • Tính Hai Mặt Của Ái Dục
 • Khám Phá Ngay Kho Từ Vựng Tiếng Anh Về Phật Giáo
 • Đức Phật Dạy Về Đời Sống Gia Đình
 • Lời Phật Dạy Trong Kinh Tạng Nikaya (Quảng Tánh)
 • Lời Phật Dạy Về Cuộc Sống Con Người, Lời Phật Dạy Về Đạo Làm Người, Lời Phật Dạy Về Chữ Nhẫn, Châm Ngôn Phật Dạy

  --- Bài mới hơn ---

 • Ăn Kiêng Trước Khi Mang Thai: Những Điều Cần Phải Lưu Ý
 • Tuyển Tập Những Danh Ngôn Về Tình Yêu Hay Nhất !!!
 • Danh Ngôn Tình Yêu Tiếng Anh
 • Danh Ngôn Hán Việt Hay
 • Danh Ngôn Hay Về Hoa
 • 2. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não.

  3. Trong sạch và nhơ bẩn cũng đều tùy thuộc nơi mình. Không ai có thể làm cho người khác trong sạch hay ô nhiễm.

  4. Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi chính tâm trí của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nghĩ.

  5. Người chinh phục chính mình còn vĩ đại hơn một nghìn lần người chinh phục ngàn người trên chiến trường.

  6. Nếu không tìm thấy ai để hỗ trợ trên con đường tâm linh, hãy đi một mình. Không ai đồng hành với người chưa trưởng thành cả.

  7. Không có nỗi sợ hãi với những ai tâm trí không ngập tràn ham muốn.

  8. Nếu có điều gì đáng làm, hãy làm nó bằng tất cả trái tim.

  9. Chính bạn phải phấn đấu. Các chư Phật chỉ vạch ra con đường.

  10. Những ai phá hủy được cội nguồn của sự ghen tị sẽ luôn bình yên trong tâm hồn.

  11. Không có sự ô nhiễm nào lớn hơn sự thiếu hiểu biết.

  12. Thế gian đau buồn bởi cái chết và sự tan rã. Nhưng người khôn ngoan không đau buồn vì họ nhận ra bản chất của thế giới.

  13. Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta nói điều hay. Người khôn ngoan là những người kiên nhẫn và không bị ràng buộc bởi hận thù và sợ hãi.

  14. Hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tàn lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia.

  15. Người không cao quý làm tổn thương đến các sinh vật sống. Người cao quý không làm tổn thương ai cả.

  16. Như cây nến không thể cháy mà không có lửa; người không thể sống nếu không có đời sống tâm linh.

  17. Nếu tìm thấy một nhà phê bình khôn ngoan để chỉ ra những lỗi lầm của mình, hãy làm theo anh ta vì bạn sẽ được hướng dẫn đến kho tàng bí ẩn.

  18. Bình yên đến từ bên trong. Đừng tìm nó bên ngoài.

  19. Khi đang sống trong bóng tối, tại sao bạn không đi tìm ánh sáng?

  ảnh lời Phật dạy,bài học cuộc sống,suy ngẫm,Đức Phật,chân lý cuộc đời

  20. Bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc.

  21. Người có trí tuệ hãy thổi bay những cấu uế của bản thân mình, như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã của chất bạc, từng tí một, từng cái một, và từng lúc một.

  22. Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác, bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù.

  23. Người khôn ngoan có tính kỷ luật về thân, khẩu, ý. Họ thực sự kiểm soát rất tốt những điều đó.

  24. Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình.

  25. Kiên quyết rèn luyện mình để có được sự bình yên.

  26. Thiền định mang lại sự thông tuệ, không thiền định sẽ dẫn đến vô minh. Hiểu rõ những gì dẫn dắt bạn hướng về phía trước, những gì cản trở bạn và lựa chọn con đường dẫn đến sự thông tuệ.

  27. Hãy cho đi, ngay cả khi bạn chỉ có một chút.

  28. Hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão, những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách đó.

  29. Đừng lãng phí một phút giây nào, những phút giây lãng phí sẽ khiến bạn đi thụt lùi.

  30. Nếu bạn quên niềm vui của cuộc sống và bị mắc kẹt trong những thú vui của thế gian, bạn sẽ ghen tị với những người đặt thiền định làm đầu.

  31. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.

  32. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào người, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Vì chính tâm bạn không buông xuống nổi.

  33. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.

  34. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.

  35. Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.

  36. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.

  37. Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.

  38. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định bạn sẽ ân hận.

  39. Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não.

  40. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

  ảnh lời Phật dạy,bài học cuộc sống,suy ngẫm,Đức Phật,chân lý cuộc đời

  41. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.

  42. Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn.

  43. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản.

  44. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.

  45. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin bạn “Đa khẩu hạ lưu tình”.

  46. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai? Giả sử bạn bị chó điên cắn một phát, chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát?

  47. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ đến người bạn không hề yêu thích.

  48. Mong bạn đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.

  49. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao bạn lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm tại sao bạn phải chứa đầy những não phiền như vậy?

  50. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng rồi một ngày nào đó khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng của bạn.

  51. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.

  52. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác chi bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình, bạn hiểu chứ?

  53. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với chính mình.

  54. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt.

  55. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp bạn mới được tự tại.

  56. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn.

  57. Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.

  58. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện.

  59. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình.

  60. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác, nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình.

  61. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không.

  62. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu.

  63. Người không tắm rửa thì càng xức nước hoa càng thấy thối. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học. Có đức tự nhiên thơm.

  64. Thời gian sẽ trôi qua, để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi.

  65. Bạn cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất đau khổ.

  66. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa.

  67. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?

  68. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác gì kẻ phạm tội ăn trộm.

  69. Quảng kết chúng duyên, chính là không làm tổn thương bất cứ người nào.

  70. Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng.

  71. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình.

  72. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả.

  73. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên bạn cần phải “Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.

  74. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính bạn.

  75. Chỉ cần đối diện với hiện thực, bạn mới vượt qua hiện thực.

  76. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người, bạn dối người khác được nhưng không bao giờ dối nổi lương tâm mình.

  77. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.

  78. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang đeo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì?

  79. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân của bạn, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác.

  80. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có.

  81. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.

  82. Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn.

  83. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình.

  84. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó.

  85. Đa số mọi người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.

  86. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối bạn nhất thời, nhưng nó lại gạt bạn suốt đời.

  87. Chỉ cần tự giác tâm an, thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình.

  88. Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, thì bạn chỉ có mỗi thứ này, nếu bạn chịu buông xuống, thì bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.

  89. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an, thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không thấy được vầng thái dương của ngày mai, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế, biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do, biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan.

  90. Bạn có nhân sinh quan của bạn, tôi có nhân sinh quan của tôi, tôi không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần tôi có thể, tôi sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể thì tôi đành cam chịu.

  91. Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế hiện tại.

  92. Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu. Bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô, bạn hãy nghĩ, họ chính là thiện tri thức của bạn.

  93. Người khác có thể làm trái nhân quả, người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ, vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh.

  94. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Bạn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn, thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn.

  95. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ, cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta.

  96. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ.

  97. Lấy từ bi và ôn hoà để thắng nóng giận. Lấy hiền lành để thắng hung dữ. Lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam. Lấy chân thật để thắng giả dối.

  98. Lửa giận hờn một khi đã phát ra, có thể đốt cháy và làm tiêu tan muôn mẫu núi rừng công đức.

  99. Hận thù diệt hận thù, là điều không thể có. Tình yêu diệt hận thù, là định luật ngàn thu.

  100. Không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp 22 Câu Châm Ngôn Hay Của Khổng Tử Lưu Truyền Từ Ngàn Xưa Tới Nay !
 • Danh Ngôn Của Victor Hugo
 • Châm Ngôn Của Steve Jobs
 • Danh Ngôn Của Steve Jobs
 • Stt Sống Là Cho Đi Còn Ngày Mai Nhận Lại Được Gì Không Còn Quan Trọng
 • Danh Ngôn Lời Phật Dạy

  --- Bài mới hơn ---

 • Giới Sa Di Thứ Tư: Không Vọng Ngữ (Không Nói Dối, Nói Láo)
 • Những Tâm Tình Cô Đơn: Vận Dụng Lời Phật Dạy Trong Giao Tiếp Ứng Xử (Paperback)
 • Tụng Kinh, Lạy Phật, Sám Hối – Chùa Phổ Hiền
 • Sám Hối Trong Đạo Phật Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?
 • Thất Tình – Phật Giáo Có Thể Chữa Lành Được Không?
 • Bát Phong

  1. Lợi: Khi gặp hoàn cảnh thuận lợi, tốt đẹp như có người tạo điều kiện, giúp đở phương tiện vật chất hay tinh thần, tâm không khởi niệm yêu thích hay không khởi tâm ngã mạn cho rằng mình tu hành cao mà được như vậy…

  2. Suy: Khi gặp cảnh bất như ý, hoàn cảnh sa sút, mất mát người thân, không khởi tâm buồn khổ, sầu bi, chán nãn.

  3. Vui: Tâm thản nhiên trước những thú vui, dục lạc của thế gian.

  4. Khổ: Tâm an nhiên khi bị những khổ nạn như bị người khác đàn áp, ức hiếp, hay chèn ép v.v. Tâm không khởi niệm sân hận hay mong muốn trả thù.

  5. Vinh: Tâm không bị mê hoặc bởi những lời tán thán, ca ngợi, đề cao

  6. Nhục: Tâm hành giả không bị chao đão trước những lời hạ nhục, hũy báng danh dự, nhân phẩm, đạo đức, uy tín.

  7. Khen: Tâm không dính mắc trước những lời xưng tụng, tán thán, khen ngợi của người khác

  8. Chê: Tâm không bị lay động bởi những lời chê bai, bài bác, chỉ trích, nói xấu của người khác.

  Bảy Hạng Người Ví Dụ Như Nước

  1. Thế nào là hạng người nằm mãi?

  Hoặc có những người bị pháp bất thiện che lấp, bị nhiễm bởi

  nhiễm ô, thọ quả báo của ác pháp, tạo gốc rễ sanh tử. Đó là hạng người nằm

  mãi dưới nước. Cũng như người chìm lỉm, nằm luôn dưới nước, Ta nói người kia

  cũng giống như vậy. Đó là hạng người thứ nhất của ví dụ về nước, thế gian quả

  thực có hạng người như vậy.

  2. Thế nào là hạng người ra khỏi nước rồi chìm lại?

  Đó là người đã làm trỗi lên tín tâm nơi thiện pháp, trì giới,

  bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người ấy sau đó lại mất tín tâm,

  không kiên cố, mất sự trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, không kiên cố. Đó là

  hạng người ra rồi chìm lại. Như người chìm trong nước, đã ra được rồi lại

  chìm. Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ hai của thí dụ

  về nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy.

  3. Thế nào là hạng người ra rồi đứng?

  Đó là người đã trỗi tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố

  thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tín tâm vẫn kiên cố,

  chắc chắn không mất, trì giới, bố thí đa văn, trí tuệ đều kiên cố, không mất.

  Đó là hạng người ra khỏi nước rồi đứng. Như người chìm trong nước, ra khỏi nước

  rồi đứng. Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ ba của thí

  dụ về nước. Thế gian quả thực có hạng người như vậy.

  4. Thế nào là hạng người ra rồi đứng; đứng rồi nhìn quanh?

  Đó là người làm trỗi dậy tín tâm nơi thiện pháp, trì giới,

  bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tín tâm kiên cố vẫn

  không mất, trì giới, bố thí đa văn, trí tuệ vẫn kiên cố không mất; trụ trong

  thiện pháp; biết như thật về Khổ, biết như thật về Khổ tập, Khổ diệt và Khổ

  diệt đạo. Người kia biết như vậy, thấy như vậy, ba kiết liền dứt sạch, đó là

  thân kiến, giới thủ và nghi. Ba kiết đã dứt sạch liền chứng Tu-đà-hoàn, không

  đọa ác pháp, quyết định thẳng đến chánh giác, đời sau thọ sanh tối đa bảy lần,

  qua lại bảy lần trong nhân gian, thiên thượng; rồi chứng đắc biên tế của sự

  khổ. Đó là hạng người ra rồi lại đứng, đứng rồi nhìn quanh. Ta nói người kia

  cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ tư của thí dụ về nước. Thế gian quả thực

  có hạng người như vậy.

  5. Thế nào là người ra rồi đứng; đứng rồi nhìn

  quanh; nhìn quanh rồi lội qua?

  Đó là người trỗi được tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố

  thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tín tâm vẫn chắc chắn

  không mất, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ đều đã kiên cố không mất, trú

  trong thiện pháp. Biết như thật về Khổ, về Khổ tập, về Khổ diệt, về Khổ diệt

  đạo. Biết như vậy, thấy như vậy, ba kiết liền dứt sạch. Đó là, thân kiến, giới

  thủ, nghi; ba kiết đã dứt sạch. Dâm, nộ, vơi mỏng. Còn phải một lần vãng lai

  trong nhân gian, thiên thượng. Sau khi qua lại một lần đó rồi liền chứng đắc

  Khổ đế. Đó là người ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi lội qua. Như

  người chìm trong nước, ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi đi qua; Ta

  nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ năm của ví dụ về nước.

  Thế gian quả thực có hạng người như vậy.

  6. Thế nào là người ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn

  quanh rồi lội qua, qua rồi đến bờ bên kia?

  Đó là người đã làm trỗi dậy được tín tâm nơi thiện pháp,

  trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tín tâm

  vẫn chắc chắn, không mất. Trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ đều vẫn kiên cố,

  không mất, trụ trong thiện pháp. Biết như thế, thấy như thế, năm hạ phần kiết

  dứt sạch. Đó là tham dục, sân nhuế, thân kiến, giới thủ, nghi. Năm hạ phần kiết

  dứt sạch rồi, sanh vào cõi ấy, rồi nhập Niết-bàn, chứng pháp bất thối, không

  trở lại thế gian này nữa. Đó là người ra rồi đứng; đứng rồi nhìn quanh; nhìn

  rồi lội qua; lội qua rồi đến bờ bên kia. Như người chìm trong nước ra rồi đứng,

  đứng rồi nhìn quanh, nhìn quanh rồi đi qua, đi qua rồi đến bờ bên kia; Ta nói

  người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ sáu của ví dụ về nước. Thế

  gian quả thực có hạng người như vậy.

  7. Thế nào là người ra rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn

  quanh rồi lội qua, qua rồi đến bờ bên kia Đến bờ bên kia rồi được gọi là người

  Phạm chí đứng trên bờ?

  Đó là người đã làm trỗi dậy được tín tâm nơi thiện pháp, trì

  giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tín tâm vẫn

  chắc chắn không mất, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp, biết

  như thật về Khổ, về Khổ tập, về Khổ diệt, về Khổ diệt đạo. Biết như vậy, thấy

  như vậy. Tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi liền

  biết mình đã giải thoát và biết một cách như thật rằng: Sự sanh đã dứt, phạm

  hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó là người

  ra khỏi nước rồi đứng, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi đi qua, qua rồi đến bờ

  bên kia, đến bờ bên kia rồi được gọi là vị Phạm chí đứng trên bờ. Như người

  chìm trong nước, ra rồi đứng lên, đứng rồi nhìn quanh, nhìn rồi đi qua, qua rồi

  đến bờ bên kia, đến bờ bên kia rồi gọi là người đứng trên bờ; Ta nói người

  kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ bảy của thí dụ về nước. Thế gian

  quả thực có hạng người như vậy.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Áp Dụng Lời Phật Dạy Để Nuôi Dưỡng Con Cái Tốt Hơn
 • Nghiệp Báo Theo Ta Như Bóng Với Hình
 • Ðang Yên Đi Xem Bói Về Bị Trầm Cảm
 • Người Học Phật Nhìn Nhận Ra Sao Về Bói Toán, Tử Vi?
 • Quan Điểm Phật Giáo Về Tử Vi, Bói Toán
 • Sách: Những Lời Phật Dạy

  --- Bài mới hơn ---

 • Từ Bỏ Và Giữ Lại
 • Tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh Bằng Hình Ảnh Và Video
 • Những Điều Phật Tử Cần Biết Khi Tụng Kinh
 • : Chỉ Số Thiện Ác Và Nổi Loạn Tiềm Ẩn Trong Con Người Bạn
 • Làm Sao Phân Biệt Được Thiện Và Ác?
 • (…) Cuốn sách nhằm để phục vụ hai nhóm độc giả. NHÓM THỨ NHẤT là những người chưa quen với các bài giảng của Đức Phật và cảm thấy cần một sự giới thiệu có hệ thống. Đối với các độc giả như vậy, bất kỳ bộ kinh Nikāya nào cũng có vẻ mơ hồ. Tất cả bốn bộ kinh Nikāya, nếu xem cùng một lúc, có thể sẽ giống như một khu rừng – dày đặc với nhiều loại thú hoang ẩn hiện, hay như một đại dương mênh mông, đầy biến động hoàntoàn xa lạ. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ phục vụ như là một bản đồ để giúp những độc giả ấy đi thông qua khu rừng của các bài kinh, hoặc như một con tàu mạnh mẽ để mang các vị ấy đi khắp đại dương của Giáo Pháp.

  NHÓM ĐỘC GIẢ THỨ HAI mà cuốn sách này nhắm đến là những người, tuy đã quen với những bài kinh, nhưng vẫn chưa thấy các bài kinh đó kết hợp như thế nào trong một tổng thể khả tri. Đối với các độc giả như vậy, những bài kinh cá biệt có thể được hiểu riêng rẽ nhưng các đoạn kinh văn xuất hiện giống như những mảnh giấy của một trò chơi ghép hình rải rác trên bàn. Một khi độc giả thông hiểu cấu trúc trong cuốn sách này, vị ấy sẽ có một khái niệm rõ ràng về cấu trúc các lời Phật dạy. Từ đó, với việc suy tư thêm nữa, vị ấy có thể xác định vị trí của bất kỳ bài kinh nào trong lâu đài Giáo Pháp, cho dù được hay không được đề cập trong cuốn sách.

  Tuyển tập trích lục này, hoặc bất cứ tập trích lục kinh điển nào khác, không thể thay thế cho các bộ kinh Nikāya. Cuốn sách của tôi có hai phần, tương ứng với hai nhóm độc giả mà cuốn sách được thiết kế:

  (1) những người mới đến với văn học Phật giáo Sơ kỳ sẽ thấy thích thú và được động viên tìm đọc đầy đủ các bộ kinh Nikāya; và

  (2) những người đã có kinh nghiệm đọc các bộ Nikāya, sau khi đọc cuốn sách này sẽ có hiểu biết tốt hơn về nguồn kinh điển mà họ đã quen thuộc.

  Thêm vào đó, tôi hy vọng tập sách trích lục này có thể trình bày được tầm vóc rộng lớn của trí tuệ Đức Phật. Đôi khi, Phật giáo Sơ kỳ được xem như là một công phu tu tập xuất ly thế tục, chủ yếu dành cho các nhà tu khổ hạnh và ẩn sĩ. Nhưng các bài giảng cổ xưa trong kinh điển Pāli cho chúng ta thấy rõ ràng là trí tuệ và lòng từ bi của Đức Phật đã đi sâu vào đời sống thế tục, cung cấp các hướng dẫn cho những người bình thường, để có được đạo đức và nhận thức đúng đắn. Không phải chỉ dành riêng cho tầng lớp tu sĩ, Phật giáo cổ xưa bao gồm sự cộng tác mật thiết giữa hai giới cư sĩ và tu sĩ, trong nhiệm vụ chung là giữ gìn lời dạy của Đức Phật và đồng thời giúp đỡ lẫn nhau trong nỗ lực đi trên con đường đưa đến sự tận diệt đau khổ. Để hoàn thành nhiệm vụ này, Giáo Pháp đã cung cấp những hướng dẫn, cảm hứng, niềm vui và sự khích lệ dồi dào và thâm sâu.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nuôi Dạy Con Cái Theo Lời Phật Dạy
 • Lời Phật Dạy Và Khoa Học 2022
 • Ngày Gia Đình, Cùng Ngẫm Lời Phật Dạy Về Tình Cảm Gia Đình
 • Phật Giáo: Lời Phật Dạy Về Tình Anh Em: Chia Cắt Chỉ Khiến Chúng Ta Chết Dần Chết Mòn
 • Suy Gẫm Lời Phật Dạy Về Ái Dục
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100