Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Bằng Tiếng Anh Hay Nhất (Phần 2)

--- Bài mới hơn ---

 • Đọc Và Cảm Nhận Bài Thơ Trọn Bộ Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Buồn Của Con Trai Gây Xúc Động Mạnh
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Trong Các Quyển Sách Tình Yêu Được Giới Trẻ Yêu Thích
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Làm Caption Facebook
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Khi Chia Tay Xúc Động Nhất
 • 1000+ Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Đơn Phương Thấm Đẫm Nước Mắt
 • 1. I miss you a little, I guess you could say…. a little too much, a little too often, a little more every day.

  John Michael Montgomery

  Anh hơi nhớ em một chút, anh đoán em có thể nói là… một chút quá nhiều, một chút quá thường xuyên, thêm một chút mỗi ngày.

  2.Tình yêu đẹp là khi bạn nhìn cả thế giới qua một người… Tình yêu xấu là khi bạn vì một người mà bỏ cả thế giới này.

  Khuyết danh

  3. You’ve had my heart since hello. Nothing will ever change that. Not distance, not time, not space. Nothing will ever take my heart away from you.

  Jerry Maguire

  Em đã nắm giữ trái tim anh từ lời chào đầu tiên. Không gì có thể thay đổi điều đó. Ngay cả sự chia cách, thời gian, không gian. Không gì có thể đem trái tim anh rời khỏi em.

  4. It’s not my fault I love you, it’s yours.

  Khuyết danh

  Em không có lỗi khi yêu anh, lỗi là ở anh đó.

  5. True loves are often sown, but seldom grow on ground.

  Edmund Spenser

  Tình yêu chân thực thường được gieo hạt, nhưng hiếm khi nảy mầm trên mặt đất.

  6. Love, that two hearts make one, makes eke one will.

  Edmund Spenser

  Tình yêu nơi hai trái tim hòa nhập tạo nên cùng một ý nguyện.

  7. Sometimes we dream of having someone we really like but life isn’t like that. We don’t get everything we want but in the end we end up loving someone better than we dream.

  Khuyết danh

  Đôi khi chúng ta mơ có được ai đó chúng ta thật sự yêu thương, nhưng cuộc đời không như vậy. Chúng ta không có được tất cả những gì mình muốn, nhưng cuối cùng chúng ta lại yêu người còn tốt đẹp hơn cả giấc mơ của chúng ta.

  8. How do I love thee? Let me count the ways.

  Elizabeth Barrett Browning

  9. If love is a drop, I’ll send you showers;

  If love is a petal, I’ll send you flowers;

  If love is water, I’ll send you the sea;

  If love is a person, I’ll send you me.

  Khuyết danh

  Nếu tình yêu là giọt mưa, anh sẽ gửi em những cơn mưa rào;

  Nếu tình yêu là cánh hoa, anh sẽ gửi em những đóa hoa;

  Nếu tình yêu là nước, anh sẽ gửi em biển cả;

  Nếu tình yêu là người, anh sẽ gửi anh cho em.

  10. And all for love, and nothing for reward.

  Edmund Spenser

  Và tất cả vì tình yêu, và không vì phần thưởng.

  11. Love and grief and motherhood, Fame and mirth and scorn – these are all shall befall, Any woman born

  Margaret Widdemer

  Tình yêu và đau khổ và tình mẹ, Danh vọng và niềm vui và sự khinh miệt – tất cả những điều này sẽ đến, với bất kỳ người phụ nữ nào

  12. Rains fall, winds blow, the sun shines… it all comes naturally, just like loving you.

  Khuyết danh

  Mưa rơi, gió thổi, mặt trời tỏa nắng… tất cả diễn ra một cách tự nhiên, cũng như anh yêu em.

  13. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach.

  Elizabeth Barrett Browning

  Em yêu anh cho đến tận cùng những chiều sâu, chiều rộng và chiều cao mà linh hồn em có thể vươn tới.

  14. Truth is.. We hide cause we want to be found. We walk away to see who follows. We cry to see who wipes away the tears. And we let our heats be broken to see who comes and fixes them.

  Khuyết danh

  Sự thật là… Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta.

  15. Who so loves believes the impossible.

  Elizabeth Barrett Browning

  Những người yêu thương sâu sắc tin vào điều không thể.

  16. Why do we close our eyes when we sleep, when we cry, when we imagine, when we kiss, when we pray? Because, the most beautiful things in the world cannot be seen with your eyes, it must be felt with your heart. And to me, you are the most beautiful thing in the world.

  Khuyết danh

  Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với anh, em là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

  17. In love, as in gluttony, pleasure is a matter of the utmost pcision.

  Italo Calvino

  Trong tình yêu, cũng như trong sự tham lam, lạc thú là vấn đề cần đến sự chính xác tuyệt đối.

  18. Some have forever, some just a day. Love isn’t something you measure. Nothing’s forever… forever is a lie. All we have is between hello and good-bye.

  Khuyết danh

  Có người có mãi mãi, có người chỉ có một ngày. Tình yêu không phải là thứ bạn có thể đo đếm. Chẳng gì mãi mãi… mãi mãi chỉ là sự dối trá mà thôi. Tất cả những gì ta có nằm giữa lời chào và lời tạm biệt.

  19. The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love, like being enlivened with champagne.

  Samuel Johnson

  Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn.

  20. Pure love and suspicion cannot dwell together: at the door where the latter enters, the former makes its exit.

  Alexandre Dumas

  Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, tình yêu rời khỏi.

  21. You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.

  Dr Seuss

  Bạn biết bạn đang yêu khi bạn không thể ngủ bởi vì hiện thực cuối cùng cũng tốt đẹp hơn giấc mơ.

  22. Not where I breathe, but where I love, I live; Not where I love, but where I am, I die.

  Robert Southey

  Tôi sống không phải nơi tôi thở, mà là nơi tôi yêu; Tôi chết không phải nơi tôi yêu, mà nơi tôi ở.

  23. Love is only one of many passions.

  Samuel Johnson

  Tình yêu chỉ là một trong nhiều niềm đam mê.

  24. The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance.

  Brian Tracy

  Món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho người khác là món quà của tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện.

  25. We are all a little weird and life’s a little weird, and when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall in mutual weirdness and call it love.

  Dr Seuss

  Chúng ta đều hơi lập dị và cuộc đời cũng hơi lập dị, và khi chúng ta tìm được người mà sự lập dị tương thích với ta, ta đến với họ và hòa nhập vào sự lập dị chung và gọi đó là tình yêu.

  Theo: Danhngon

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Buồn Sâu Lắng Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa Nhất Trên Facebook
 • Top Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Tuổi Học Trò Thời Mộng Mơ
 • Tuyển Tập Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Trong Ngôn Tình
 • Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Mưu Sinh Hay Khiến Bạn Bật Khóc Nức Nở
 • Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống (Phần 1)
 • Những Câu Nói Hay Về Tuổi Trẻ: 100+ Danh Ngôn Hay, Châm Ngôn

  --- Bài mới hơn ---

 • 10 Câu Nói Hay Dạy Cho Chúng Ta Những Bài Học Làm Người Đúng Nghĩa
 • Những Câu Châm Ngôn Chuẩn Đến Ngỡ Ngàng Của 12 Cung Hoàng Đạo
 • 100 Bài Thơ Ngắn Hài Hước, Vui Nhộn Về Tình Yêu, Cuộc Sống
 • Tập Thơ Hài Hước, Vui Nhộn Nhất Thế Giới Khiến Bạn Cười Té Ghế
 • Châm Ngôn Cuộc Sống Của Những Người Thành Công Nhất
 • Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn. – Benjamin Franklin

  Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp. – Louisa May Alcott

  Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho người. – Hồ Chí Minh

  Có dòng suối của tuổi trẻ: nó ở trong tâm trí bạn, tài năng của bạn, sự sáng tạo bạn mang đến cho đời và cuộc sống của những người bạn yêu. Khi bạn học được cách lấy nước từ nguồn này, bạn sẽ thực sự đánh bại tuổi tác. – Sophia Loren

  Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao? – Vincent Van Gogh

  Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà… Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó. – Hồ Chí Minh

  Đam mê tái tạo thế giới cho tuổi trẻ. Nó khiến mọi thứ trở nên sống động và đáng kể. – Ralph Waldo Emerson

  Thanh niên ta có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn. Để làm tròn trách nhiệm, thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chớ phô trương hình thức, chớ kiêu ngạo tự mãn. Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là học tập, lao động, sinh hoạt theo đúng đạo đức của thanh niên xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. – Hồ Chí Minh

  Tuổi trẻ thu thập vật liệu để xây cầu lên mặt trăng, hay cũng có thể là lâu đài hay đền thánh trên mặt đất, và rồi về sau, tuổi trung niên kết thúc bằng việc xây túp lều chứa gỗ với nó. – Henry David Thoreau

  Thời đại chúng ta bây giờ là thời đại vệ tinh nhân tạo, nghĩa là thời đại của khoa học phát triển rất mạnh, thời đại xã hội chủ nghĩa, thời đại anh hùng; mỗi người lao động tốt đều có thể trở nên anh hùng (không phải là anh hùng cá nhân). Vậy mong các cháu cũng làm người thanh niên anh hùng trong thời đại anh hùng. – Hồ Chí Minh

  Tuổi trẻ không có lý tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời. – Belinsky

  Con người là vậy, nhất là thời trẻ tuổi. Họ thích rời xa bến quê, đến một miền đất lạ, nơi xa xôi để tìm cái mới, cái đẹp, thậm chí cả những phù phiếm ở đời. Đến khi kiệt quệ, họ quay lưng lại, tìm đến những bóng hình người thương đã từng gần gũi mình. –

  Khi tôi còn trẻ tôi nhớ được mọi thứ, dù nó có xảy ra hay không. – Mark Twain

  Nếu tuổi trẻ là khuyết điểm thì đó là một khuyết điểm chúng ta bỏ được rất nhanh. – Robert Lowell

  Khi người ta trẻ, người ta còn dư dả những niềm tin trong lành nhất để trao đi và nhận lại yêu thương. –

  Khuyết điểm của tuổi trẻ là dễ xúc động, dễ bị tổn thương. Nhưng tuổi trẻ tốt ở chỗ, bị thương mấy cũng sẽ hồi phục rất nhanh, cũng giống như sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. –

  Chúng ta vẫn còn trẻ, trong lúc thất bại đừng quên đi mơ ước thuở ban đầu, nhiệt huyết thuở ban đầu! –

  Chúng tôi sẽ thành công bởi vì chúng tôi trẻ và chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. – Jack Ma

  Sở dĩ chúng ta luôn hoài niệm thanh xuân là bởi vì lúc còn tuổi xanh chúng ta có những thứ bây giờ có thể gọi là xa xỉ, chẳng hạn như hồn nhiên, chẳng hạn như lý tưởng. –

  Khi là một chàng trai trẻ, thế giới của anh ta rất nhỏ. Cái gọi là tiền đồ và trách nhiệm vẫn chỉ là thứ có trong tưởng tượng mà không thể với tới được. Tưởng tượng luôn đẹp song rốt cuộc chỉ là tưởng tượng mà thôi. –

  Nhiều năm sau khi nhớ lại những năm tháng trẻ trung nông nổi ấy, tôi mới phát hiện ra có rất nhiều thứ bản thân từng cố gắng kiên trì giữ lấy đến giờ cũng không còn quan trọng nữa. –

  Tuổi trẻ không gắng sức, già cả những ngậm ngùi. – Khuyết danh

  Tuổi trẻ giống như buổi sáng của một ngày, nó trong sạch tinh khiết, luôn tràn ngập tưởng tượng xa vời và hài hòa. – Khuyết danh

  Cách chắc chắn nhất để làm hỏng người trẻ tuổi là hướng dẫn anh ta coi trọng những ai suy nghĩ giống nhau hơn là những ai tư duy khác biệt. – Friedrich Nietzsche

  Cách tốt nhất để giữ gìn tuổi trẻ là tiếp tục làm bất cứ điều gì giữ bạn hoạt động. Với tôi, đó là công việc, rất nhiều công việc. Và khi xong việc, hãy thư giãn và vui vẻ. – Ingrid Bergman

  Tình yêu thời trẻ, không có lẫn tạp chất, làm cho người ta nghĩ vĩnh hằng có được là điều tự nhiên. –

  Nhiệt tình là một tật bệnh thường mắc phải của tuổi trẻ. Bên trong nhỏ một ít thuốc hối hận, bên ngoài bôi một ít thuốc cao kinh nghiệm thì sẽ trị khỏi ngay. – Khuyết danh

  Chim, hoa còn sợ ngày xuân hết, chẳng lẽ con người uổng phí xuân. – Tăng Quảng Hiền Văn

  Tuổi thanh xuân như hoa, trong chớp mắt cũng sẽ lụi tàn, sau đó hương sắc già cỗi, chỉ còn biết cảm thán mà thôi. –

  Tuổi già cân nhắc; tuổi trẻ dấn bước. – Rabindranath Tagore

  Rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo vẫn có thể xanh lại, những thứ quên rồi có thể nhớ lại, nhưng người chết rồi không thể sống lại, tuổi xuân qua rồi vĩnh viễn không thể trở lại lần nữa. –

  Tư thái của người trẻ tuổi khi nỗ lực hướng về một mục tiêu nào đó, là tư thế mạnh mẽ nhất, mới mẻ nhất, tươi đẹp nhất. Trên thế giới không tìm được điều gì đẹp đẽ hơn đấu tranh gian khổ của tuổi trẻ. – Ikeda Taikasu

  Những thanh niên của thế hệ tôi, thèm khát cuộc đời, lãng quên trong thân thể và tâm hồn hy vọng về tương lai cho tới khi hiện thực dạy họ rằng ngày mai không phải điều họ đã mơ mộng, và họ phát hiện ra hoài niệm. – Gabriel Garcia Marquez

  Khi người ta trẻ, người ta còn dư dả những niềm tin trong lành nhất để trao đi và nhận lại những yêu thương. – Anh Khang

  Nếu nói tuổi trẻ hồ đồ là sai thì nỗi cô đơn trong những năm dài đằng đẵng sau này là cái giá phải trả. –

  Sáng tạo là tài năng của tuổi trẻ, cũng như phán đoán là tài năng của tuổi già. – Jonathan Swift

  Đau hay hối hận, chỉ có trong lòng là biết rõ. Con người khi còn trẻ, thường luôn ngẩng cao đầu, tự cao tự đại, khinh thường những thứ bản thân cho là hèn mọn. Nhiều năm đi qua, mới có thế biết rằng, những thứ trân quý của cuộc đời đã từng ở rất gần, rất gần mình, chỉ là đơn giản lúc ấy bản thân phóng tầm mắt đi quá xa mà xem nhẹ. –

  Lúc còn trẻ, không có gì, nhưng có dũng khí. –

  Bằng cách này hay cách khác, níu giữ một giấc mơ là níu giữ cho mình một nửa của tuổi xuân và hi vọng. –

  Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ vô tận. –

  Thời trẻ dại, làm những chuyện ngốc nghếch là có thể hiểu được. Nhưng người thông minh sẽ sửa sai nhanh chóng, còn người khờ dại sẽ đứng nguyên một chỗ không biết làm gì. –

  Thời thanh xuân giống như một địa điểm du lịch đẹp đẽ, khi buồn ta có thể lên xe và phóng thật nhanh về nơi ấy, nơi khung hình quay chậm như một con ốc sên đang bò lên cây, ta ngồi đó, nhâm nhi tách đen đá và trút những hơi thở rất dài. – Phạm Anh Đức

  Khi chúng ta trẻ tuổi sẽ luôn cảm thấy không cam lòng, muốn thử sức mình, nếu không bị làm cho thương tích đầy mình thì hẳn sẽ không quay đầu lại. –

  Tôi cảm thấy điều bi ai lớn nhất của cuộc đời là trong lúc còn chưa nhận thức được đầy đủ về thế giới, vì một hành động ngây ngô mà thay đổi hoàn toàn số phận. – [Năm tháng vội vã – Cửu Dạ Hồi]

  Giả sử đời này dài tương đương một ngày thì khi bạn hai mươi mấy tuổi cũng chỉ hơn bảy giờ sáng mà thôi, đây là lúc cần ra khỏi nhà. Đừng lấy lý do “Không còn kịp nữa” mà trì hoãn thời điểm ấy. Chúng ta vẫn còn trẻ, vẫn có thể thất bại, có thể phạm sai lầm, có thể thất hứa, và còn có thể bắt đầu lại từ đầu. Tương lai vẫn chưa đến, hết thảy vẫn còn kịp, không gì là không thể thay đổi. – Lam Lam

  Không ai dù khôn ngoan đến bao nhiêu, trong tuổi trẻ lại chưa từng nói hay làm gì đó mà về sau lại khổ sở khi nhớ lại đến nỗi anh ta sẽ phủi sạch nó khỏi trí nhớ nếu anh ta có thể. – Marcel Proust

  Tôi không nhớ tuổi trẻ đâu. Tôi vui mừng vì mình có tuổi trẻ, nhưng tôi không thích bắt đầu lại. – Umberto Eco

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Danh Ngôn Hay Và Ý Nghĩa Nhất Về Thời Gian (Phần 2)
 • Top 100 Câu Nói Hay Về Phụ Nữ Hiện Đại Cực Sâu Sắc Mà Nhiều Share Nhất
 • Tuyển Tập 99+ Châm Ngôn Cuộc Sống Tiếng Anh Hay, Ý Nghĩa Nhất
 • Châm Ngôn Cuộc Sống Của 12 Cung Hoàng Đạo
 • Những Câu Nói Hay Về Phụ Nữ Hiện Đại: 100+ Danh Ngôn Hay
 • Những Câu Nói Hay Ngắn Gọn Nhất ❤️ 1001 Châm Ngôn Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Hay Về Mưa
 • Châm Ngôn Tiếng Nhật Hay
 • Danh Ngôn Hài Về Tình Yêu
 • Châm Ngôn Về Kinh Doanh
 • 10 Danh Ngôn Về Kinh Doanh Hay Nhất Mọi Thời Đại
 • Những Câu Nói Hay Ngắn Gọn Nhất ❤️ 1001 Châm Ngôn Hay ✔️ Các câu nói sâu sắc và “thấm” về cuộc đời, con người, tình yêu, kinh doanh, tình cảm.

  Những Châm Ngôn Hay Nhất

  Khám phá những câu nói hay ngắn về cuộc sống, con người và nhiều điều thú vị xung quanh chúng ta. chúng tôi gửi đến bạn đọc 1001 câu nói ý nghĩa nhất.

  Những Câu Nói Hay Ngắn Về Cuộc Sống

  Tổng hợp những câu nói hay ngắn về cuộc sống quanh ta.

  • Con người phải đến lúc mất đi mới hiểu được nên trân trọng cái gì.
  • Cuộc sống ko bao giờ là bế tắc thực sự hay có khái niệm mất tất cả một khi bạn còn có niềm tin.
  • Đừng bao giờ mất kiên nhẫn, đó chính là chiếc chìa khoá cuối cùng mở được cửa
  • Hãy cười lên và cả thế giới sẽ cười cùng bạn, nếu khóc, bạn sẽ phải chỉ khóc một mình.
  • Hãy luôn đặt ta vào vị trí của người để biết rằng nếu ta đau thì chắc chắn người cũng đau như ta vậy.
  • Hãy nhượng lại cho tôi tuổi đôi mươi của bạn nếu bạn không dùng vào việc gì cả
  • Một cuốn sách hay có thể thay đổi số phận biết bao người.
  • Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác
  • Người lạc quan luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn.
  • Như những đồng xu đồng hào làm nên tiền bạc, từng mẩu nhỏ đã đọc được làm nên kiến thức.
  • Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, tiến triển bằng một nụ hôn, kết thúc với một giọt nước mắt hay với vòng tay ôm xiết bất tận.
  • Với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ – nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới của họ.
  • Xin chớ có làm thinh trước những gì mà một người nói với bạn bằng cả con tim .

  Những Câu Nói Hay Ngắn Gọn Tiếng Anh

  Những Câu nói hay ngắn gọn tiếng Anh đầy súc tích và thông điệp sâu sắc.

  Change your thoughts and you change your world.

  Hãy thay đổi tư duy của bạn, bạn sẽ thay đổi được thế giới

  Difficult and meaningful will always bring more satisfaction than easy and meaningless.

  Sự khó khăn đầy ý nghĩa sẽ luôn làm bạn cảm thấy mãn nguyện hơn nhựng điều dễ dàng và vô nghĩa.

  Do one thing every day that scares you.

  Mỗi ngày bạn hãy làm một việc mà bạn cảm thấy sợ nó.

  Don’t stumble over something behind you.

  Đừng vấp phải thứ gì đó đằng sau bạn.

  Failure is the success’s mother.

  Thất bại là mẹ của thành công

  If you try, you risk failure. If you don’t, you ensure it.

  Nếu bạn cố gắng, bạn có nguy cơ thất bại. Nhưng nếu không, bạn chắc chắn thất bại.

  It always seems impossible until it’s done

  Mọi thứ hầu như là không thể cho đến khi nó được hoàn thành.

  It is always the simple that produces the marvelous.

  Những điều tuyệt vời được sinh ra từ điều giản đơn.

  It is better to fail in originality than to succeed in imitation.

  Thất bại trong sự sáng tạo tốt hơn là thành công nhờ bắt chước

  It’s better to be a lion for a day than a sheep all your life.

  Một ngày được làm sư tử còn hơn suốt đời là một con cừu.

  Keep your face always toward the sunshine and shadows will fall behind you.

  Hãy luôn hướng về phía Mặt trời, và bóng đen sẽ ngã về phía sau.

  Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.

  Thành công thường đến với những người quá bận rộn đến mức không thể tìm kiếm nó.

  The power of imagination makes us infinite.

  Sức mạnh của trí tưởng tượng biến khả năng của chúng ta trở nên vô hạn

  Trọn bộ 😉 Status Tiếng Anh Hay Nhất 😉 gửi tặng bạn

  Những Câu Nói Hay Ngắn Gọn Về Tình Yêu

  • Con gái vì yêu một người mà trưởng thành hơn. Con trai trưởng thành là khi mất đi một người.
  • Cố gắng quên người mình yêu cũng giống như cố gắng nhớ người mà mình chưa bao giờ gặp.
  • Chỉ cần yêu thật lòng thì mối tình thứ mấy cũng là “Tình đầu”!
  • Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu. Nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó.
  • Chỉ những yêu thương thực sự mới làm người ta . . mong nhớ. Chỉ những hạnh phúc thực sự mới khiến người ta cố gắng . . giữ gìn !..
  • Hãy cứ tiếp tục yêu thương đi … Vì chẳng có yêu thương nào là vô nghĩa trên đời
  • Hứa ít thôi nhưng miễn là làm được. Yêu ít thôi nhưng miễn là dài lâu.
  • Sai lầm thứ nhất của mình là đã quá bi lụy vì yêu. Và sai lầm thứ 2 là đã vì yêu mà vứt bỏ lòng tự trọng.
  • Tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc.
  • Tình yêu là trạng thái mà khi đó hạnh phúc của một người khác trở nên cực kỳ quan trọng đối với hạnh phúc của bạn.
  • Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ. Nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.

  Những Câu Nói Hay Ngắn Về Tình Bạn

  Người bạn tốt sẽ không bao giờ rời bỏ ta, dù có ở xa nhau đến mấy – Trọn bộ câu nói hay ngắn về tình bạn không nên bỏ lỡ.

  😄 Stt Về Tình Bạn Hài Hước 😄 giúp bạn thêm vui vẻ, lạc quan hơn

  Những Câu Nói Hay Ngắn Gọn Ý Nghĩa

  Symbols.vn chia sẻ đến bạn 1001 câu nói hay ngắn gọn và ý nghĩa.

  Câu Nói Hay Ngắn Gọn Trong Kinh Doanh

  Trọn bộ câu nói hay ngắn gọn trong kinh doanh đúc kết từ những tỷ phú trên thế giới.

  “Trong kinh doanh, dữ liệu là vô giá! Nếu chung tôi mang nó cho một ai khác, chắc chắn đó là thảm họa” – Jack Ma (Nhà sáng lập Alibaba)

  “Bạn không cần phải có một công ty với 100 nhân viên để có thể phát triển một ý tưởng” – Larry Page (đồng sáng lập Google)

  “Bạn phải chịu đựng áp lực. Nếu bạn không thể chịu được áp lực, bạn không thể trở thành một doanh nhân lớn hay thành đạt.” – Donald Trump (Tổng thống Hoa Kỳ)

  “Cách để bắt đầu mọi thứ chính là ngừng nói và hãy làm đi.” – Walt Disney (Đồng sáng lập The Walt Disney Company)

  “Dịch vụ khách hàng không nên là một bộ phận, nó là toàn bộ công ty.” – Tony Hsieh (CEO Zappos)

  “Đằng nào thì bạn cũng phải nghĩ, vì vậy sao không nghĩ lớn luôn?” – Donald Trump (Tổng thống Hoa Kỳ)

  “Đừng bao giờ sợ thất bại, bạn chỉ cần đúng một lần duy nhất trong đời.” – Drew Houston (CEO của Dropbox)

  “Gửi những nhà kinh doanh: Nếu muốn làm điều gì đó, hãy làm ngay bây giờ. Nếu không, bạn sẽ phải hối hận” – Cathenrine Cook

  “Những khách hàng không hài lòng sẽ là bài học tuyệt vời cho bạn.” – Bill Gates (Nhà sáng lập Microsoft)

  “Thành công hay thất bại trong kinh doanh là do thái độ trong suy nghĩ nhiều hơn là khả năng suy nghĩ.” – Walter Scott (Nhà tiểu thuyết)

  “Thất bại chỉ là một nơi để nghỉ ngơi. Đó là cơ hội để bạn bắt đầu lại theo cách thông minh hơn” – Henry Ford (Người sáng lập công ty Ford Motor)

  “Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại là không dám mạo hiểm.” – Mark Zuckerberg (CEO Facebook)

  Tiếp thêm sức mạnh để thành công cùng 🎉 Stt Động Lực Hay 🎉

  Những Câu Nói Hay Ngắn Gọn Về Nụ Cười

  Những Câu nói hay ngắn gọn về nụ cười giúp xua tan mây đen trong cuộc sống.

  😁 Stt Về Nụ Cười 😁 – Hãy luôn nở nụ cười để cuộc đời thêm vui

  Caption Hay Ngắn Gọn Vui

  Cười thả ga khi đọc caption hay ngắn gọn vui được chọn lọc.

  • Cuộc đời ngắn ngủi lắm, hãy cười thật nhiều khi bạn vẫn còn răng.
  • Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi buồn. Vì có thể ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó
  • Đừng buồn nếu bạn cảm thấy cuộc sống đơn điệu. Bởi sắc màu cuộc sống là do chính bạn tạo lên.
  • Đừng buồn vì tự nghĩ rằng bạn xấu, mà phải luôn nhớ rằng bạn có một vẻ đẹp tiềm ẩn nhưng tìm mãi không ra.
  • Đứng sau người đàn ông thất bại là một người đàn bà xúi dại. Đứng sau người đàn bà xúi dại là một kẻ thứ 3 vô cùng lợi hại
  • Hãy cười lên … không chỉ bởi thượng đế ban cho bạn nụ cười. Mà còn bởi nụ cười của bạn chính là lý do để người khác mỉn cười.
  • Không có bất cứ điều gì trong cuộc sống có thể lôi kéo được tôi trừ sự cám dỗ.
  • Liều thuốc tốt nhất dành cho bạn là cười. Nhưng khi bạn cười mà không có lý do thì lúc đó bạn lại phải cần đến thuốc.
  • Người ta thường không trân trọng những gì mình có, nhưng lại hay dòm ngó những thứ không thuộc về mình
  • Nhiều lúc ngồi nghĩ tôi thấy khâm phục bản thân mình thật sự: Đi lên từ hai bàn tay trắng …. và xây dựng được một khoản nợ khổng lồ
  • Trăm năm kiều vẫn là kiều, đẹp trai vẫn ế là điều hiển nhiên
  • Trong cuộc sống đừng bao giờ níu kéo những thứ không thuộc về mình. Mà phải giật nhiệt tình đến khi nào thuộc về mình thì thôi

  Đọc 😏 Caption Vui Hay 😏 để có thêm năng lượng cho ngày mới

  Status Hay Ngắn Về Thanh Xuân

  Status hay ngắn về thanh xuân với những khoảnh khắc tuyệt đẹp và không bao giờ quên của mỗi người.

  • Điều đẹp đẽ không phải tuổi thanh xuân mà là trong tuổi thanh xuân đó có họ.
  • Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời.
  • Muốn ăn gì thì cứ ăn, chơi thì cứ chơi. Con gái có thể sống được mấy lần tuổi trẻ.
  • Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút.
  • Tình yêu đầu không chỉ là một hồi ức đẹp của tuổi trẻ mà nó còn có sức mạnh thay đổi cuộc đời một con người.
  • Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bi cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.
  • Tuổi trẻ là tuổi bổng bột, tuổi trẻ cũng là tuổi dễ bị lạc lối. Nhưng, đừng lo lắng và e ngại sai lầm của tuổi trẻ. Vì đó chính là bài học cho chính bạn để trưởng thành.
  • Tuổi trẻ luôn khiến ta nhớ về và luyến tiếc. Tiếc cho một tuổi trẻ đã qua và mong ước một lần được trẻ lại. Dù rằng không có lần thứ hai.
  • Tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm thường để lạc con tim.
  • Thanh xuân là chiếc hộp diệu kỳ mà ta giấu trong đó. Cơn cảm nắng đầu tên và cả nụ hôn bối rối vụng về.
  • Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gióhong khô.

  ✨ Stt Thanh Xuân ✨ – Tuổi trẻ rực rỡ

  Những Câu Nói Hay Ngắn Về Biển

  Những câu nói hay ngắn về biển đầy tâm trạng và sâu lắng.

  🌊 Stt Về Biển 🌊 sâu lắng và nhẹ nhàng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Sự Giúp Đỡ Người Khác: 50+ Stt, Danh Ngôn Hay
 • Đời Người Được Mất Đều Bằng 0, Hà Cớ Chi Phải Muộn Phiền?
 • Nêu Suy Nghĩ Của Em Về Câu Châm Ngôn: Học Đi Đôi Với Hành
 • Ảnh Bìa Facebook Dễ Thương, Cute Và Đáng Yêu Nhất
 • 100+ Ảnh Bìa Đẹp Chất Cho Facebook Đạt Triệu Like
 • 20 Câu Slogan Hay Về Chăm Sóc Khách Hàng Bạn Nên Biết

  --- Bài mới hơn ---

 • Châm Ngôn Về Lòng Tin
 • Danh Ngôn Về Lời Hứa
 • Những Bài Thơ Về Lẽ Sống Của Chúng Ta :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta.com
 • Danh Ngôn Sống Lạc Quan
 • ‘bỏ Túi’ 22 Câu Châm Ngôn Để Đời Trong Vũ Trụ Điện Ảnh Marvel (P1)
 • Các nội dung chính [hide]

  1. Chăm sóc khách hàng là gì?

  Chăm sóc khách hàng hay còn gọi là dịch vụ khách hàng là những gì cần thiết mà doanh nghiệp phải làm để thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng, tức là là phục vụ khách hàng theo cách mà họ mong muốn được phục vụ và làm những việc cần thiết để giữ chân các khách hàng mình đang có

  2. Nội dung chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp

  2.1. Chăm sóc khách hàng trước khi đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường

  Chăm sóc khách hàng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường

  Trước hết doanh nghiệp cần phải điều tra khảo sát thị trường nghiên cứu thị trường, tiến hành phân tích so sánh với kết quả nghiên cứu trước đó hoặc các số liệu đã thực hiện để có dự báo cho nhu cầu của thị trường và làm cơ sở cho việc lập dự án đầu tư.

  Từ kết quả nghiên cứu thị trường, tiến hành phân tích so sánh với kết quả nghiên cứu trước đó hoặc số liệu đã thực hiện để có dự báo cho nhu cầu của thị trường và làm cho cơ sở cho việc lập dự án đầu tư

  Các hệ thống cung cấp dịch vụ trước khi đưa vào khai thác phải tiến hành kiểm tra đảm bảo chất lượng và có mức giá cốp hợp lý theo các quy định hiện hành về chất lượng dịch vụ, cước phí của Nhà nước.

  2.2. Chăm sóc khách hàng tiềm năng

  – Tổ chức hội nghị khách hàng

  – Tổ chức triển lãm giới thiệu sản phẩm

  – Tổ chức các chương trình dùng thử

  – Thực hiện các hình thức khuyến mãi, tặng quà nhằm kích thích khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp mình.

  2.3. Chăm sóc khách hàng hiện có

  Với những khách hàng trung thành đang sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp, cần:

  – Quan tâm khách hàng tạo quan hệ tốt với khách hàng từ đó sẽ giữ vững thị phần và phát triển dịch vụ mới

  – Hướng dẫn khách hàng những việc nên làm và không nên làm để hạn chế rủi ro cho khách hàng

  – Số liệu quản lý khách hàng, thống kê theo dõi sự biến động về doanh thu, sản lượng và khách hàng, phải theo dõi và có phân tích đối tượng khách hàng để có đề xuất các giải pháp tiếp thị giữ chân khách hàng nhằm mục đích là tăng sản lượng và mở rộng thị trường

  – Thường xuyên thăm dò ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ và phục vụ của từng loại khách hàng. Trên cơ sở đó chủ động có những giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng đồng thời giải quyết kịp thời triệt để những tồn tại làm giảm chất lượng gây thiệt hại đến khách hàng.

  – Thực hiện nghiêm chỉnh những quy định về nghiệp vụ tính cước, chỉ tiêu thời gian của toàn dịch vụ và những điều đã cam kết trong hợp đồng kinh doanh. Khi tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng thì phải chủ động, linh hoạt, nhanh chóng giải quyết hợp tình hợp lý và đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng đảm bảo mục tiêu kinh doanh

  Chăm sóc khách hàng đơn giản nhờ lưu trữ thông tin khách hàng với Nhanh.vn

  Tiện lợi – Dễ dàng – Tiết kiệm chỉ với 8k/ngày

  2.4. Chăm sóc khách hàng tại các điểm bán hàng của doanh nghiệp

  Nhân viên tại các điểm bán hàng phải có đủ tiêu chuẩn theo đúng quy định của đơn vị. Bên cạnh đó, nhân viên phải được đào tạo kỹ năng giao tiếp phù hợp theo từng yêu cầu công việc khi tiếp xúc với khách hàng

  Điểm bán hàng có người phục vụ vụ phải được trang bị đầy đủ các thiết bị phương tiện mặt bằng điểm giao dịch phải bố trí khoa học nhằm đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sử dụng dịch vụ và nhân viên bán hàng phải thật thoải mái.

  Chăm sóc khách hàng là một công tác quan trọng trong kinh doanh

  3. Lợi ích của việc chăm sóc khách hàng

  3.1. Dịch vụ khách hàng đem lại những lợi ích gì cho doanh nghiệp

  Chăm sóc khách hàng là một cách để chinh phục được trái tim của khách hàng. Do đó, việc chăm sóc khách hàng sẽ góp phần duy trì lượng khách hàng hiện tại, giúp doanh nghiệp có được những khách hàng trung thành cũng như thu hút được một lượng lớn khách hàng mới từ đó gia tăng doanh số và lợi nhuận của đơn vị .

  Một cuộc điều tra được diễn ra đã thống kê những nguyên nhân phổ biến nhất khiến cho khách hàng chỉ sử dụng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp chỉ một lần rồi không bao giờ quay trở lại đó là

  • 1% là do khách hàng qua đời
  • 3%là do Khách hàng chuyển địa điểm sinh sống và làm việc
  • 5% do người thân hay bạn bè thuyết phục
  • 9% là do các đối thủ cạnh tranh lôi kéo
  • 14% là do khách hàng Cảm thấy thất vọng với sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp
  • 68% là do thái độ lãnh đạo thờ của nhân viên trong công ty

  Do đó Nếu doanh nghiệp nào có dịch vụ khách hàng tốt cũng có nghĩa là doanh nghiệp đó sẽ có lượng khách hàng trung thành cao nói cách khác chăm sóc khách hàng tốt sẽ duy trì được lượng khách hàng hiện tại và thu hút được một lượng lớn các khách hàng mới.

  3.2. Chăm sóc khách hàng giúp doanh nghiệp tạo ra khách hàng trung thành

  Chăm sóc khách hàng tạo ra khách hàng trung thành

  Khách hàng hài lòng khi doanh nghiệp luôn đáp ứng mong đợi của họ. Khách hàng vui vẻ nếu doanh nghiệp làm được những điều ngoài sự mong đợi của họ và sẽ trở thành khách hàng trung thành. Họ sẽ gắn bó dài lâu với doanh nghiệp, bảo vệ doanh nghiệp trước dư luận. Khi đó vấn đề cạnh tranh không còn là vấn đề doanh nghiệp phải lo lắng.

  Khách hàng trung thành là khách hàng có quan hệ lâu dài truyền thống với doanh nghiệp nhiều doanh nghiệp xem việc xây dựng khách hàng trung thành như là một lợi thế cạnh tranh và thường quan niệm rằng bất cứ ai tồn tại trên thương trường đều làm tốt ba khâu: quản lý chất lượng,đáp ứng nhu cầu và thị hiếu khách hàng.

  Khi chăm sóc tốt khách hàng, doanh nghiệp đã chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng khách hàng và đó là chính là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống khách hàng trung thành của mình

  3.3. Chăm sóc khách hàng giúp doanh nghiệp giảm chi phí kinh doanh

  Khi khách hàng đã hài lòng về doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ dễ dàng tính toán giá cả để bù lại phần chi phí doanh nghiệp đã bỏ ra để thực hiện công tác chăm sóc khách hàng. Đồng thời, giữ được khách hàng lâu dài sẽ đem lại cho doanh nghiệp doanh thu nhiều hơn so với phần chi phí bỏ ra để phục vụ khách hàng. Hơn nữa chi phí kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng giảm đi do:

  – Doanh nghiệp càng có nhiều khách hàng cũ thì chi phí cho việc tạo lập cơ sở dữ liệu khách hàng giảm đi

  – Lần đầu tiên doanh nghiệp làm tốt thì sẽ không không tốn chi phí khắc phục hậu quả

  – Chăm sóc khách hàng tốt thì doanh nghiệp sẽ không bị than phiền khiếu nại do vậy không tốn thời gian và nhân lực để giải quyết vấn đề khiếu nại đó

  – Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm chi phí tiếp thị vì chi phí bán một lượng hàng hóa nhất định cho khách hàng mới tốn kém 3 đến 5 lần chi phí để bán được lượng hàng này cho một khách hàng trung thành hiện có.

  3.4. Chăm sóc khách hàng củng cố vị trí của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh

  Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng không những giảm chi phí kinh doanh mà còn nâng cao uy tín cho doanh nghiệp, tạo được nhiều khách hàng trung thành. Từ đó, nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao hình ảnh thương hiệu, củng cố vị trí của doanh nghiệp trên thị trường.

  Những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt có mức tăng trưởng gấp đôi so với đối thủ khác và chỉ những doanh nghiệp của công tác chăm sóc khách hàng tốt mới có thể đứng vững trước những thay đổi lớn lao của thị trường

  Một doanh nghiệp có rất nhiều khách hàng khác nhau. Tuy nhiên chúng ta có thể phân thành hai loại là khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

  Một công tác chăm sóc khách hàng hoàn hảo đồng thời phải có hai chức năng

  • làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng hiện tại
  • lôi kéo được nhiều khách hàng tiềm năng

  4. Slogan là gì?

  Slogan là một câu nói ngắn gọn chứa đựng thông điệp, có thể mang những âm điệu mạnh mẽ hoặc mềm mại tùy theo sản phẩm hoặc dịch vụ mà thương hiệu cung cấp. Slogan chính là một trong những nhân tố giúp tạo được ấn tượng đối với khách hàng và đặc biệt hơn đó còn chính là dấu ấn của mỗi thương hiệu.

  Slogan về chăm sóc khách hàng đã và đang rất thành công trong việc truyền bá các thương hiệu lớn trong và ngoài nước, lấy ví dụ đơn cử như Slogan của Maybeline: “Maybe She’s Born With It. Maybe It’s Maybelline”. Slogan này được Mabelline tung ra vào năm 1991 và được sử dụng cho tới tận bây giờ. Nó mang tới thông điệp về dòng sản phẩm hiệu quả, chú trọng vào vẻ đẹp của phụ nữ và trang điểm như thế nào để người phụ nữ trở nên tự tin hơn với vẻ đẹp của mình ngay cả khi họ không phải là người mẫu.

  5. Những câu slogan hay bạn nên biết về chăm sóc khách hàng của các doanh nghiệp nổi tiếng

  1. “Mọi lúc mọi nơi” – Công ty viễn thông Mobiphone

  2. “Hãy nói theo cách của bạn” – Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel

  Công ty viễn thông ở Việt Nam

  3. “Một phần tất yếu của cuộc sống” – Nước khoáng Lavie

  4. “Khơi nguồn sáng tạo” – Cà phê Trung Nguyên

  5. “Duy nhất đậu nành. Riêng dành cho bạn” – VinaSoy

  6. “Biti’s – Nâng niu bàn chân Việt” – Biti’s

  7. “Mạnh mẽ, bền bỉ, tin cậy” – Công ty viễn thông FPT

  8. “Always listening, Always understanding – Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” – Công ty Prudential

  Công ty Prudential

  9. “Thơm mát suốt ngày dài năng động” – Thương hiệu Comfort

  10. “Viết nên cuộc sống” – Bút bi Thiên Long

  11. “Ngon từ thịt Ngọt từ xương” – Bột ngọt Ajingon

  12. “Have it your way – thưởng thức theo cách của bạn” – Chuỗi nhãn hiệu thức ăn nhanh Burger King

  Thức ăn nhanh Buger King

  13. “Be all you can be – Hãy là tất cả những gì bạn muốn” – Tập đoàn US Army

  14. “For life – Vì cuộc sống của bạn ” – Thương hiệu xe hơi Volvo

  15. “Cùng Samsung tạo dựng một sự nghiệp vững chắc” – Công ty điện tử Samsung Việt Nam

  16. “Vươn cao Việt Nam” – Vinamilk

  17. “You’re in good hands – Bạn đang chọn đúng người phục vụ” – Công ty bảo hiểm Allstate

  Công ty bảo hiểm Allstate​

  18. “You can do it. We can help – Bạn có thể làm điều đó, và chúng tôi có thể giúp” – Tập đoàn đa quốc gia The Home Depot

  19.”We try harder – Chúng tôi luôn cố gắng hơn” – Tập đoàn Avis Budget

  20. “We deliver for you – Chúng tôi giao hàng cho bạn” – Công ty giao hàng United States Protal Service

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Học Về Dịch Vụ Khách Hàng Từ Những Câu Nói Nổi Tiếng
 • Những Nguyên Tắc Về Dịch Vụ Khách Hàng Đã Trở Thành Bất Hủ
 • Những Câu Nói Bất Hủ Về Tiền
 • Những Châm Ngôn Sống Truyền Cảm Hứng Cho Bạn Trẻ
 • Fairy Tail Vectơ Thao Túng Giả
 • Những Câu Nói Hay Về Tự Tin: 50+ Danh Ngôn Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Về Lòng Tự Tin
 • Câu Chuyện Hay Về Lòng Tham Của Con Người
 • Thảm Án Bình Phước Và Lời Cảnh Tỉnh Về Lòng Tham Của Con Người
 • Những Câu Châm Ngôn Hay Nhất Của Nhật Bản
 • Tuyển Tập Những Câu Nói Hay Nhất Về Châm Ngôn Tình Bạn
 • Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể. – Paul Tournier

  Có lẽ đứa trẻ được quan tâm có được cảm giác về vận mệnh; nó nghĩ mình xuất hiện trong thế gian này vì điều gì đó quan trọng, và điều đó cho nó động lực và sự tự tin. – Benjamin Spock

  Giúp đỡ người khác vượt qua sự lúng túng, rụt rè chính là cách bạn mang lòng tự tin đến cho chính mình nhanh nhất. – Khuyết danh

  Khi bạn cho phép bản thân bắt đầu mơ những giấc mơ lớn, loại bỏ một cách sáng tạo những hoạt động tiêu tốn quá nhiều thời gian của bạn, và tập trung năng lượng bên trong vào việc làm giảm bớt những điều chính hạn chế bạn, bạn bắt đầu có cảm giác tự tin và mạnh mẽ lạ thường. – Brian Tracy

  Người phụ nữ tự tin rằng mình xứng đáng chỉ chấp nhận những điều tốt nhất tự đặt ra thách thức cho mình làm tốt nhất có thể. Và khi ấy, nàng đã sống một cách phi thường. – Maya Angelou

  Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin. – Helen Keller

  Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không phụ thuộc vào việc bạn là ai hay bạn có gì; nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn nghĩ gì. Vì vậy hãy bắt đầu mỗi ngày nghĩ về tất cả những gì bạn cần phải thấy biết ơn. Tương lai của bạn phụ thuộc rất lớn vào suy nghĩ của bạn ngày hôm nay. Vì vậy hãy nghĩ về hy vọng, lòng tự tin, tình yêu thương và thành công. – Dale Carnegie

  Sự tự tin là thì hiện tại của hy vọng. – Soren Kierkegaard

  Hãy hành động như thể bạn tạo được sự khác biệt. Đúng đấy. – William James

  Tính tự phụ là khoe mẽ về bản thân mình. Sự tự tin nghĩa là bạn tin rằng mình có thể làm xong việc. – Johnny Unitas

  Hãy tin tưởng vào những kỹ năng của bản thân. Suy nghĩ tiêu cực có thể giết chết giấc mơ trước khi người khác kịp làm việc đó. Sự nghi ngờ giết chết nhiều giấc mơ hơn là thất bại. – Suzy Kassem

  Những cảm giác thất bại – sợ hãi, lo lắng, thiếu tự tin – không đến từ lời sấm siêu trần nào đó. Chúng không được viết giữa những vì sao. Chúng không phải lời phúc âm thiêng liêng. Chúng cũng không báo trước một số phận chắc chắn rằng thất bại được định sẵn và hiển nhiên. Chúng đến từ tâm trí của chính bạn. – Maxwell Maltz

  Sự trì trệ sinh ra nghi ngờ và sợ hãi. Hành động sinh ra lòng tự tin và can đảm. Nếu bạn muốn chinh phục nỗi sợ, đừng ngồi ở nhà và nghĩ về điều đó. Hay ra ngoài và bận rộn. – Dale Carnegie

  Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin. – Mark Twain

  Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn. – Sophia Loren

  Hãy đứng vững trước khủng hoảng. Đừng để chúng quật bạn ngã! Hãy chiến đấu để giữ bình tĩnh… thậm chí hoàn toàn vượt lên khủng hoảng và biến nó thành cơ hội. Quyết không từ bỏ hình ảnh cái tôi. Cho dù chuyện gì xảy ra, bạn cũng phải giữ được cái nhìn tích cực về bản thân. Cho dù chuyện gì xảy ra, bạn cũng phải giữ những thành công quá khứ trong trí tưởng tượng, sẵn sàng trình chiếu trên màn hình của tâm trí. Cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù bạn đánh mất những gì, cho dù bạn phải chịu đựng những thất bại gì, bạn cũng phải tin tưởng vào bản thân. Như vậy, bạn sẽ có thể trụ vững trước khủng hoảng, với lòng can đảm và sự bình tĩnh, quyết không oằn mình; như vậy bạn sẽ không sụp ngã. Bạn sẽ có thể nâng đỡ chính mình. – Maxwell Maltz

  Hãy suy nghĩ một cách tích cực và lão luyện, với lòng tin và sự tự tin, và cuộc đời sẽ trở nên vững chắc hơn, chứa đầy hành động hơn, phong phú hơn về trải nghiệm và thành tựu. – Eddie Rickenbacker

  Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn. – Eleanor Roosevelt

  Không gì xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin tốt hơn thành tựu. – Thomas Carlyle

  Nấc thang thành công không quan tâm ai đang trèo nó. – Frank Tyger

  Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn. – Brian Tracy

  Ai cũng có lòng tự trọng, tự tin. Không có lòng tự trọng, tự tin là người vô dụng. – Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Tin tưởng vào bản thân sẽ khiến sự tuyệt vọng biến mất. – Frank Tyger

  Người ghìm chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình. – Khuyết danh

  Khi tôi mười hai tuổi, tôi từng nghĩ mình hẳn phải là thiên tài, nhưng không ai để ý. Nếu có thứ gì đó gọi là thiên tài, tôi chính là nó, và nếu không có, tôi không quan tâm. – John Lennon

  Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao. – Samuel Johnson

  Phải, tất cả chúng ta đều tỏa sáng, như mặt trăng, như những vì sao, và như mặt trời. – John Lennon

  Lòng tự tin vào bản thân chắc chắn sẽ biểu lộ trong bất cứ những gì bạn làm. – Les Brown

  Tôi được ban cho sự nhận thức về định mệnh của chính mình. Tôi chưa bao giờ tự hạ thấp bản thân. Tôi chưa bao giờ đánh giá mình theo tiêu chuẩn của người khác. Tôi luôn trông đợi nhiều ở chính mình, và nếu tôi thất bại, tôi thất bại chính mình. – Sophia Loren

  Đừng để người ta làm bạn phát điên khi bạn biết việc ở trong khoảng cách mà mình đi được. – Khuyết danh

  Đừng bao giờ tin người bảo bạn rằng bạn không xứng đáng có được điều mình muốn. – Taylor Swift

  Khi bạn tin mình có thể… bạn có thể! – Maxwell Maltz

  Phép thuật là tin vào bản thân mình, nếu bạn làm được điều đó, bạn có thể khiến mọi điều xảy ra. – Johann Wolfgang von Goethe

  Ngay khi bạn tin tưởng bản thân, bạn sẽ biết phải sống thế nào. – Johann Wolfgang von Goethe

  Còn có nhiều điều quan trọng để lo lắng hơn là cách những người lạ nhìn bạn. – Dennis Lehane

  Hãy sống sự thật của chính mình, và bao nhiêu lời nói dối người ta nói về bạn chẳng quan trọng. Sự thật sẽ tự chứng minh. – Tony Gaskins

  Bạn có được sức mạnh, lòng can đảm và sự tự tin từ bất kỳ trải nghiệm nào khiến bạn phải đứng lại đối diện nỗi sợ hãi. Bạn có thể tự nhủ: ‘Tôi đã vượt qua nỗi kinh hoàng này. Tôi có thể đương đầu những điều kế tiếp.’ Bạn phải làm điều bạn nghĩ mình không thể. – Eleanor Roosevelt

  Hầu hết mọi người không biết mình can đảm đến thế nào. Thực ra, rất nhiều người có tiềm năng trở thành anh hùng, cả nam giới và nữ giới, lại sống cả đời tự ngờ vực bản thân. Giá họ biết mình có tiềm năng rất lớn, điều ấy sẽ cho họ khả năng tự tin tưởng bản thân để đối mặt với hầu hết các rắc rối, thậm chí cả trong những thời điểm khủng hoảng. – General R. E. Chambers

  Hãy tránh người tiêu cực bằng mọi cách. Họ là những kẻ phá hủy sự tự tin và lòng kiêu hãnh mạnh mẽ nhất. – Brian Tracy

  Hãy luôn luôn hành xử như thể mình đang đội một vương miện vô hình. – Khuyết danh

  Hãy tin vào bản thân! Hãy tin vào khả năng của bạn! Không có niềm tin khiêm tốn nhưng hợp lý vào sức mạnh của chính mình, bạn sẽ không thể thành công hay hạnh phúc. – Norman Vincent Peale

  Không gì là quá cao tới mức nằm ngoài tầm với của con người, nhưng anh ta phải leo lên một cách cẩn trọng và tự tin. – Hans Christian Andersen

  Tôi rất tự tin. Tôi trông tự tin. Tôi hành động tự tin. Tôi nói theo cách tự tin… – Milton H. Erickson

  Nếu bạn không tự tin vào bản thân, bạn bị đánh bại hai lần trong cuộc đua mang tên Đời. Có lòng tự tin, bạn thắng ngay từ khi chưa xuất phát. – Marcus Tullius Cicero

  Vượt qua gian khó dẫn tới lòng can đảm, sự tự tin, và sự tự hiểu biết bản thân. – Alfred Adler

  Hãy thấu hiểu trong tim rằng vận mệnh của bạn là làm được những điều đáng kinh ngạc. – Katrina Mayer

  Nếu bạn muốn truyền sự tự tin, hãy cho thật nhiều số liệu. Những số liệu ấy có chính xác không, hay thậm chí là có thể hiểu được hay không, đều không quan trọng, miễn là có đủ số liệu. – Lewis Carroll

  Lòng tự tin của bạn liên hệ trực tiếp tới việc bạn cảm thấy mình tạo ra được bao nhiêu khác biệt cho đời. – Brian Tracy

  Lòng tự tôn và tự yêu bản thân đối lập với sợ hãi; bạn càng yêu bản thân, bạn càng ít sợ bất cứ điều gì. – Brian Tracy

  Lý do lớn nhất của việc có nhận thức kém về hình ảnh bản thân là vì thiếu hụt tình yêu thương vô điều kiện. – Zig Ziglar

  Ai mà tự kính, thời người ngoài mới kính; ai mà tự khinh, thời người ngoài cũng khinh. – Chu Hi

  Mắt bạn không thể nào lấp lánh nếu bạn không tự mình cảm thấy mình lấp lánh. – Roald Dahl

  Một trong những điểu yếu lớn nhất của hầu hết chúng ta là sự thiếu niềm tin vào bản thân. Một trong những thất bại thường thấy là đánh giá thấp giá trị khổng lồ của mình. – L. Tom Perry

  Tôi đã từng sợ hãi người ta nói, ‘Nó nghĩ mình là ai cơ chứ?’ Giờ đây, tôi có lòng can đảm để đứng lên và nói, ‘Đây chính là tôi.’ – Oprah Winfrey

  Thành đạt không phải do sự giúp đỡ của người khác mà chính do lòng tự tin. – Khuyết danh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Danh Ngôn Hay Và Ý Nghĩa Về Niềm Tin
 • Những Câu Danh Ngôn Tình Yêu Hay Nhất Mọi Thời Đại
 • Những Câu Danh Ngôn Hay Nhất Về Tình Bạn
 • Danh Ngôn Hay Về Môi Trường
 • Những Vần Ca Dao Hiện Đại Về Bác Hồ
 • Những Câu Danh Ngôn Hay Bất Hủ Về Tình Yêu Của Người Nổi Tiếng

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Danh Ngôn Bất Hủ Về Cuộc Sống, Tình Yêu
 • Danh Ngôn Bất Hủ Về Tình Yêu Hay Nhất Bằng Tiếng Anh
 • Những Câu Nói Bất Hủ Của Tỷ Phú Bill Gates
 • Châm Ngôn Hay Về Tình Bạn
 • Danh Ngôn Về Cuộc Sống Hay
 • Tham vọng của người đàn bà là chiếm được lòng yêu của người những kẻ chung quanh và kế cận bên mình, chứ không cần lòng kính cẩn tôn sùng của những người xa lạ

  (GINA LOMBROSO)

  Ðàn bà luôn luôn sẵn lòng hy sinh nếu bạn cho họ có cơ hộị Sở trường của họ chính là nhường nhì.n

  (SOMERSET MAUGHAM)

  Cảm rồi yêu, đau khổ rồi lại hy sinh. Ddó là những đề tài chính trong cuộc đời của người đàn bà.

  (GOETHE)

  Rung động, yêu thương, đau khổ, hy sinh, tất cả sẽ mãi mãi là những trang tình sử của người đàn bà.

  (HONORE DE BALZAC)

  Một người đàn bà hoặc yêu hay ghét, họ không lưng chừng.

  (PUBLILIUS SYRUS)

  Nhà không có đàn bà như thân xác mà thiếu linh hồn.

  (Danh Ngôn Pháp)

  Người đàn bà như cái hoa, chỉ nhả mùi thơm trong bóng tốị

  (LAMENAIS)

  Khi chúng ta không theo hút được người đàn bà thì đừng đeo đuổi họ nữạ Người đàn bà chỉ bị chinh phục khi người đàn ông đủ sức hấp dẫn ho.. Một kho họ thấy bị đeo đuổi, họ sẽ từ khước.

  (Krassovsky)

  Đối với người đàn bà, không được yêu là một tai họa; nhưng không được yêu nữa mới thực là một cái nhục.

  (Montesquieu)

  Nơi nào có người đàn bà đẹp, thì nơi đó có người đàn ông thở dài.

  (Tục Ngữ Hung-Ga-Ri)

  Một nữa ưu sầu của phụ nữ sẽ không còn nếu họ có thể dằn lòng đừng nói những điều mà họ biết là vô ích. Hơn thế nữa, những điều cần giải quyết thì họ lại không nói rạ

  (George Eliot)

  Ai có thể cai trị được một người đàn bà thì người ấy có thể cai trị được một nước.

  (Honoré De Balzac)

  Khi một người đàn bà hứa yêu anh, anh không nên luôn luôn tin họ, nhưng khi họ bảo không yêu anh. Ấy, anh cũng không đáng tin họ nữạ

  (Edouard Bourdet)

  Tiền bạc cũng như phụ nữ, muốn giữ nó thì phải săn sóc nó một chút, bằng không…. nó đi tạo hạnh phúc cho kẻ khác.

  (Edouart Bourdet)

  Ra đời trăm trận trăm thắng, về nhà không thắng nổi người đàn bà.

  (Napoleon ler)

  Có hai loại đàn bà: một loại muốn chữa những sai lầm của người đàn ông, còn loại kia muốn la một lỗi lầm.

  (Hỵ Sheridan)

  Người đàn bà nào qúi trọng đạo đức của tâm hồn mình hơn sự thông minh và bóng sắc của mình, là hạng người đứng trên đồng loại của mình. Kẻ nào qúi trọng bóng sắc của mình hơn tài đức của mình, là hạng đàn bà tầm thường. Nhưng kẻ nào qúi trọng địa vị và giai cấp của mình hơn bóng sắc của mình, là hạng người đàn bà đứng ngoài lề đồng loại của họ : họ không phải là người đàn bà.

  (Chamfort)

  Người đàn bà sẵn sàng tự nhận mình nói quấy khi họ nói phải, hơn là khi họ nói quấỵ

  (Jean Charles)

  Bí quyết hạnh phúc của người đàn bà là tự tin cái vui trong bổn phận

  (Dr. Auton)

  Có một cách khen tặng người đàn bà mà họ thích nhất là nói xấu người đàn bà đối thủ của ho.. Khen tặng người đàn bà mà đồng thời cũng khen tặng một người đàn bà khác, thì sự khen tặng của mình thành vô gía tri..

  (Bà De Girardin)

  Không có người đàn bà nào mà không thích nghe người khác nói xấu kẻ thù của mình hơn là nói tốt cho chồng mình.

  (Bà De Marie Laure De Noailles)

  Người đàn bà đẹp là thiên đàng của cặp mắt, mà là địa ngục của tâm hồn.

  (Pope)

  Cái đẹp của người đàn bà không khác nào những mùi thơm thoảng qua và tan đi rất mau chóng, hễ ngửi quen rồi thì không ai còn để ý nữạ

  (Bà De Lambert)

  Đẹp là ở con mắt người khác ngắm nhìn

  (Le Wallace)

  Người đàn bà đẹp khó mà sống được an thân, cũng như ngọc qúi là mồi của trộm cướp

  (Jean Jacques Rousseau)

  Người đàn bà nói thích giản dị là người ít giản dị nhất. Người đàn bà nào nói ít làm dáng chính là người làm dáng nhất đờị Người đàn bà nào nói ít trang sức lại là người khéo trang sức hơn ai hết

  (André Maurois)

  Không có người đàn bà nào xấu cả, chỉ có những người dàn bà không biết làm cho mình được quyến rủ mà thôi

  Christian Dior)

  Một người đàn bà chỉ có thể giử được tình yêu, không phải tình yêu mà nàng cảm hứng, nhưng là tình yêu mà nàng hoài bảo, chỉ có kim cương mới rạch được kim cương, chỉ có tình yêu mới đủ mạnh để chống lại tình yêụ

  (G.Ạ CAILLAVET & R. DE FLERS)

  Đàn bà chỉ trao cho tình bạn cái gì mà họ mượn được ở tình yêụ

  (CHAMFORT)

  Cái lỗi lầm lớn của người đàn bà là luôn luôn tìm cách kết bạn với người đàn ông họ yêu, thay vì kiếm một người đàn ông yêu họ

  (LA BRUYERE)

  Phụ nữ rất thích tiết kiệm…….trong sự hoang phí của họ

  (FRIEDRICH HEBBEL)

  Nước mắt chính là tài hùng biện của đàn bà.

  (Thánh EVREMOND)

  Nước mắt đàn bà che giấu nhiều cạm bẩy

  (DENYS CATON)

  Một bông hoa không mùi thơm cũng chẳng được qúi trọng gì hơn một người đàn bà đẹp mà vô duyên

  (ẠV. ARNAULT)

  Ðàn bà đẹp làm vui mắt, đàn bà hiền làm vui lòng. Người trước là một thứ nữ trang, còn người sau là một kho tàng.

  (NAPOLEON ler)

  Trong những lần yêu đầu tiên, người đàn bà yêu người tình, nhưng trong những lần sau thì họ chỉ yêu tình yêu

  (LA ROCHEFOUCAULD)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Danh Ngôn Bất Hủ Về Sự Sống (Phần 1)
 • Những Câu Danh Ngôn Hay Bất Hủ Về Điều Quý Giá Ở Tình Bạn Ý Nghĩa Nhất Cho Mọi Người
 • Đọc Những Câu Danh Ngôn Hay Về Học Tập Bằng Tiếng Anh
 • Những Câu Nói Bằng Tiếng Anh Về Chia Tay Tình Yêu
 • Hình Ảnh Châm Ngôn Cuộc Sống
 • Video Danh Ngon Cuoc Song

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Cuộc Sống Dành Cho Những Ai Mau Nản Chí
 • Chùm Thơ Về Cuộc Đời Chán Nản, Cuộc Sống Mệt Mỏi Hay Ý Nghĩa
 • Danh Ngôn Sống Mạnh Mẽ
 • Danh Ngôn Cuộc Sống Của Người Nổi Tiếng
 • Tâm Lý Học: Quy Luật Thích Ứng Của Xúc Cảm, Tình Cảm
 • 4. Hãy giữ lấy lời nhận xét của riêng mình, mặc dù người bạn định chê có làm điều gì xấu đi chăng nữa.

  8. The app gives you thousands or quote about life, or about love quotations.

  10. Download Danh Ngon Cuoc Song apk 1.

  12. Danh ngon cuoc song – Video clip, ảnh chế , ảnh troll vui hài hướcvề Danh ngon cuoc song – Danh ngôn cuộc sống tại Xem.

  14. 23/10/2016 · Danh Ngon suu tam tren 2,000 cau danh ngon hay, dac sac voi 12 chu de chinh: 1.

  16. Tài năng thường được tỏa sáng trong sự im lặng, còn cái kém cỏi thì thường tự lan tỏa bằng âm thanh.

  17. Danh ngon va cuoc song, danh ngon,cham ngon, loi noi y nghia, cau noi hay, qua tang cuoc song, khoanh khac ky dieu, y nghia, cuoc song, gia tri cuoc song, gia tri song, uoc mo, khat vong, tot dep.

  21. Jean Cassaigne DHY Phanxico Xavie Thuan Duc Giao Hoang Duc Me Duc Tin Gia Dinh Giao Ly Hon Nhan Kinh Thanh Lanh Dao Le Song Loi Hay Loi Nguyen Giao Dan Long Thuong Xot Meo Vat Mẹ.

  26. Tổng hợp danh ngôn cuộc sống hay nhất, những quan điểm của những người nổi tiếng về cuộc sống, những câu nói về cuộc sống hay nhất.

  28. Tuyển tập danh ngon ve cuoc song co hinh anh mới nhất rất hay trong năm nay, xem online hoặc tải danh ngon ve cuoc song co hinh anh miễn phí hot nhất.

  29. Cách luộc thịt ngon (1) Cách luộc trứng gà đơn giản (1) Cách nấu cơm cực hay cho người bệnh tiểu đường (1) Cách nấu phở Bò (1) Cách người Do Thái đã dạy con về “mùi tiền” từ năm 3 tuổi (1) Cách pha 9 món nước chấm ngon đặc trưng 3 miền (1) Cách phòng ngừa và chữa.

  30. DANH NGON CUOC SONG – Guitar Vo Thuong – Bp by Huynh Hue.

  35. Nghe bài hát Châm Ngôn Cuộc Sống chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.

  36. Danh ngon hay ve tinh yeu va cuoc song.

  39. The app gives you thousands or quote about life, or about love quotations.

  40. Danh ngon danh ngon cong viec danh ngon cuoc song danh ngon hang ngay danh ngon khac danh ngon nghi luc danh ngon thang danh ngon tieng anh danh ngon tinh yeu ghep chu doi loi chuc hay loi chuc y nghia tao thiep online thiep danh ngon tien ich tien ich online tin nhan hay truyen ngu ngon tu vi hang ngay tu-vi video hay video huong dan.

  41. Wmv YouTube 300 Bài Nhạc Vàng Bolero Xưa Sầu Lòng Cực Hay – Lk Nhạc Vàng Xưa Chấn Động Con Tim Liveshow Nhạc Bolero 2,250 watching.

  44. Ta học hỏi từ tất cả, từ nhành cây ngọn cỏ, từ đám mây trên trời kia, từ người tự cho là cao quý đến kẻ hèn ác hung tàn.

  45. 10/05/2015 · Câu nói hay nhất về cuộc sống ý nghia, câu nói về cuộc sống giúp bạn tự tin và trưởng thành hơn * Top 20 câu châm ngôn truyền cảm hứng cho bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Video Clip Danh Ngon Cuoc Song
 • Thành Công Là Gì Qua Danh Ngôn Cuộc Sống
 • Những Câu Nói Hay Về Thành Công Danh Ngôn Cuộc Sống In Đà Nẵnglấy Gấp Logo
 • Câu Danh Ngôn Cuộc Sống Anh
 • Danh Ngôn Cuộc Sống Hay Nhất ❤️ 1001 Câu Nói Ý Nghĩa
 • Video Clip Danh Ngon Cuoc Song

  --- Bài mới hơn ---

 • Video Danh Ngon Cuoc Song
 • Danh Ngôn Cuộc Sống Dành Cho Những Ai Mau Nản Chí
 • Chùm Thơ Về Cuộc Đời Chán Nản, Cuộc Sống Mệt Mỏi Hay Ý Nghĩa
 • Danh Ngôn Sống Mạnh Mẽ
 • Danh Ngôn Cuộc Sống Của Người Nổi Tiếng
 • 2. Những câu nói mỉa mai trong cuộc sống hay và ý nghĩa nhất !

  3. Video của tôi Kênh của tôi Kênh theo dõi Xem gần đây Xem sau Danh sách phát Trợ giúp Trang chủ Đề xuất Thịnh hành Sao Giải trí Phim Nhạc TV show Thể thao Game My Viettel Sitcom Kids.

  4. Tổng hợp danh ngôn cuộc sống hay nhất, những quan điểm của những người nổi tiếng về cuộc sống, những câu nói về cuộc sống hay nhất.

  14. Tuyển tập vi deo ve danh ngon cuoc song mới nhất rất hay trong năm nay, xem online hoặc tải vi deo ve danh ngon cuoc song miễn phí hot nhất.

  15. Kho tàng danh ngôn hay nhất – Những câu nói hay về Cuộc sống, Tình yêu, Tình bạn, Gia đình, Học tập, Sự nghiệp – Lời hay ý đẹp mỗi ngày cho bạn.

  19. Vn – Kho tàng danh ngôn cuộc sống, danh ngôn bốn phương song ngữ Anh – Việt nổi tiếng, tổng hợp lời hay ý đẹp cho cuộc sống năng động mỗi ngày.

  20. Xem video clip về hinh anh cho danh ngon cuoc song mới nhất rất hay và hấp dẫn Nói tóm lại hinh anh cho danh ngon cuoc song là: Những câu chúc tết độc đáo 2013 quý tỵ.

  25. Pages Other Community Danh Ngôn Cuộc Sống Videos Sống ở đời Other Community Danh Ngôn Cuộc Sống Videos ….

  27. Danh ngon cuoc song – Video clip, ảnh chế , ảnh troll vui hài hướcvề Danh ngon cuoc song – Danh ngôn cuộc sống tại Xem.

  28. Cộng đồng chia sẻ lời hay ý đẹp, danh ngôn cuộc sống và những câu nói bất hủ hay nhất giúp cho cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn.

  30. Danh ngon va cuoc song, danh ngon,cham ngon, loi noi y nghia, cau noi hay, qua tang cuoc song, khoanh khac ky dieu, y nghia, cuoc song, gia tri cuoc song, gia tri song, uoc mo, khat vong, tot dep, tinh yeu, khong tu bo, song tot, cuoc song dep, Show less.

  35. 06/01/2012 · cuoc song quanh ta, nghe thuat song, loi hay y dep, danh ngon cuoc song.

  36. Video của tôi Kênh của tôi Kênh theo dõi Xem gần đây Xem sau Danh sách phát Trợ giúp Trang chủ Đề xuất Thịnh hành Tết 2021 Sao Giải trí Phim Nhạc TV show Thể thao My Viettel Sitcom Kids.

  37. Video của tôi Kênh của tôi Kênh theo dõi Xem gần đây Xem sau Danh sách phát Trợ giúp Trang chủ Đề xuất Thịnh hành Sao Giải trí Phim Nhạc TV show Thể thao Game My Viettel Sitcom Kids.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thành Công Là Gì Qua Danh Ngôn Cuộc Sống
 • Những Câu Nói Hay Về Thành Công Danh Ngôn Cuộc Sống In Đà Nẵnglấy Gấp Logo
 • Câu Danh Ngôn Cuộc Sống Anh
 • Danh Ngôn Cuộc Sống Hay Nhất ❤️ 1001 Câu Nói Ý Nghĩa
 • #555 Bài Thơ Hay Về Cuộc Sống Ý Nghĩa Giúp Bạn Không Ngừng Nỗ Lực
 • Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu ❤️ Câu Nói Châm Biếm Đàn Ông

  --- Bài mới hơn ---

 • Hãy Để Ngày Nào Cũng Là Giáng Sinh
 • Nhũng Dòng Stt Cô Đơn Tiếng Anh Hay, Cay Đắng Nhất
 • Những Câu Nói Hay Về Kinh Doanh: 50+ Danh Ngôn Hay
 • Suy Nghĩ Của Anh (Chị) Như Thế Nào Về Câu Danh Ngôn: Hãy Cố Gắng Thắp Lên Một Ngọn Nến Còn Hơn Cứ Ngồi Nguyền Rủa Bóng Tối
 • 25 Danh Ngôn Cơ Đốc Hay Nhất
 • Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu

  Trong tình yêu, không phải ai cũng may mắn tìm được nhau và tận hưởng cảm xúc ngọt ngào, hạnh phúc. Đàn ông buồn, đàn ông phản bội, lăng nhăng không chỉ khiến trái tim tổn thương, hụt hẫng, vô cùng.

  🌳 Ngoài Những Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu 🌳 Mời Bạn Xem Thêm 1001 LỜI HAY Ý ĐẸP VỀ THẦY CÔ GIÁO

  Châm Ngôn Về Đàn Ông Xấu

  🔥 Bên Cạnh Những Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu 🔥 Nhất Định Đừng Bỏ Lỡ 1001 LỜI HAY Ý ĐẸP

  1. Người đàn ông trên đời này có 2 thú vui đó là: phiêu lưu và sự nguy hiểm. Đàn ông rất thích tình yêu, vì tình yêu không đơn giản mà rất nguy hiểm.
  2. Lòng tin của người phụ nữ cho đàn ông như tờ giấy, nếu nó bị vò nát sẽ không thể quay về như ban đầu.
  3. Đừng cố gắng đeo đuổi một người đã có người yêu. Bởi nếu bạn có chinh phục thành công thì người đó chỉ là kẻ phản bội trong tình yêu. Trước hay sau cũng sẽ phản bội lại bạn mà thôi.
  4. Sự phản bội nhận được đó không hẳn do bạn quá ngu ngốc, đơn giản vì bạn quá tốt với người khác mà thôi.
  5. Sự phản bội thông thường không đến từ kẻ thù mà đến từ những người ta tin tưởng và thương yêu trong cuộc sống.
  6. Ngu ngốc nhất của bạn là để người khác biết bạn yêu họ nhiều, họ sẽ không quan tâm và được quyền làm bạn bị tổn thương.
  7. Đừng đổ lỗi cho người thứ ba phá hoại tình yêu của bạn. Nếu như trước đó bạn không tạo ra khoảng trống giữa hai người, người thứ ba không có cơ hội bước vào.
  8. Trong tình yêu tay ba, không phân biệt ai đến trước, ai đến sau. Mà ai là người được người kia yêu nhiều nhất? người còn lại sẽ là người thứ ba.

  🌼 Ngoài Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu 🌼 Tham Khảo Thêm NHỮNG CÂU NÓI HAY TRONG ANIME

  Tiếp theo đây là Những Câu Nói Về Đàn Ông Đểu, Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu thâm thúy và sâu sắc nhất.

  1. Trong tình yêu yêu đơn phương không đáng sợ mà là khi ta dành hết tình yêu cho đối phương nhận lại là sự phản bội mà thôi.
  2. Tình yêu của người đàn ông chỉ như cơn gió, còn tình yêu của người đàn bà như là cả bầu trời bao la.
  3. Sự phản bội sẽ là đáy nỗi đau nhưng sẽ là động lực giúp bạn vượt qua giới hạn của bản thân và đứng vững trong mối tình.
  4. Lời nói của người ấy vẫn là yêu bạn, vẫn bên cạnh bạn. Nhưng trong sâu thẳm con người đó vẫn lừa dối và có kẻ thứ 3.
  5. Phụ nữ à đừng nên yêu ai đó quá nhiều, rồi sẽ có ngày họ sẽ rũ bỏ mọi thứ và phản bội bạn.
  6. Khi đàn ông từ bỏ và đi theo một bóng dáng khác, hãy học cách chấp nhận sự thật và đối diện nó hơn là cứ buồn bã và than khóc.
  7. Bạn đã biết anh ta lừa dối bạn một lần. Đó là lỗi của anh ta. Nhưng nếu có lần tiếp theo, đó là do bạn quá dại khờ.
  8. Đứng trước kẻ phản bội, bạn hãy ngẩng cao đầu và mỉm cười thật tươi. Dù sau đó, bạn phải đứng ở một góc khuất nào đó mà khóc thật to. Nhưng đó là cách trả thù xứng đáng nhất.

  🌵 Bên Cạnh Những Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu 🌵 TẶNG BẠN CÂU NÓI TRUYỀN CẢM HỨNG

  Những Câu Nói Châm Biếm Đàn Ông, Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu sau đây sẽ chia sẻ cảm xúc cùng bạn.

  💟 Ngoài Những Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu 💟 Có Thể Bạn Quan Tân NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ MẸ

  Đọc những Danh Ngôn Châm Biếm Đàn Ông, Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu để tìm cách vượt qua những tổn thương và đứng vững trên đôi chân của mình.

  🌺 Bên Cạnh Những Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu 🌺 Mời Bạn Xem Thêm NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ NHÂN CÁCH SỐNG

  Có thể bạn sẽ cần đến những dòng Danh Ngôn Đàn Ông Hèn, Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu này để giải tỏa tâm trạng.

  🍀 Ngoài Những Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu 🍀 chúng tôi Chia Sẻ Bạn 1001 NHỮNG CÂU NÓI HAY CỦA KHỔNG TỬ

  1. Trái tim người đàn ông cũng như nước đun sôi vậy, nếu không nhanh tay nắm giữ thì nó sẽ bốc hơi mất, lúc ấy có đuổi theo cũng không thể tóm trở lại.
  2. Đàn ông khi say sẽ nói ra những lời thật lòng nhất. Đó cũng là con dao hai lưỡi tự giết chết tình cảm của họ với người đàn bà họ yêu.
  3. Phụ nữ, khi yêu ai thì sẵn sàng hy sinh tất cả để giữ trọn hạnh phúc. Còn đàn ông, họ sẵn sàng chạy theo những dục vọng xa xỉ hơn, chấp nhận đánh đổi người đàn bà bên cạnh.
  4. Nếu tất cả đàn ông đều nói thật, nước mắt phụ nữ sẽ tạo ra một cơn đại hồng thủy nữa.
  5. Một người đàn ông hấp dẫn nhất không phải là lúc hắn chân thành nói câu “Anh yêu em” mà là lúc hắn nói về chí hướng của mình, kiên định cùng cố chấp.
  6. Tất cả lý trí của đàn ông không đáng giá bằng một cảm xúc của phụ nữ.

  🌈 Bên Cạnh Những Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu 🌈 Đừng Vội Bỏ Qua 1001 STT ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH PHÚC

  Tiếp tục bài viết là Những Câu Nói Thâm Thúy Về Đàn Ông, Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu.

  1. Lúc trên giường, đàn ông sẵn sàng rót vào tai đàn bà mật ngọt, vuốt ve họ. Nhưng khi bước xuống giường, cái đàn ông để lại cho đàn bà là “trách nhiệm”.
  2. Người đàn ông có vững vàng tự chủ đến mấy, khi đã muốn chiếm hữu một ai đó thì sẽ đánh mất tất cả kiên trì và lý trí. Tình yêu, quả nhiên khiến người ta trở nên cuồng loạn.
  3. Một người đàn ông vô trách nhiệm nhất thời, suốt đời sẽ vô trách nhiệm.
  4. Đàn ông luôn chạy theo danh vọng về sự nghiệp, sẵn sàng bỏ rơi người đàn bà đã ở bên cạnh mình lúc khó khăn nhất chỉ vì đồng tiền.
  5. Với người đàn ông, chẳng có cái gì gọi là quá nhiều rượu đỏ, quá nhiều sách, hay quá nhiều đạn dược.
  6. Đàn ông làm tình cuồng nhiệt hơn ở tuổi 20, nhưng lại tốt hơn ở tuổi 30.

  👍 Ngoài Những Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu 👍 Đừng Bỏ Lỡ 1001 STT VỀ MÙA HÈ

  Cuối cùng là những Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu Bằng Tiếng Anh ý nghĩa nhất.

  1. I went into the marriage with the best intentions, hopes and dreams…I feel that I’ve really disappointed people. I’ve disappointed everyone who came to my wedding. I’m disappointed in myself. I don’t know exactly what happened and when things started to go wrong.
  2. After being disappointed so many times, you start to lose hope in everything.
  3. To a noble soul, disappointment is likened to cold water to burning metal. It only works to strengthen, intensify, and temper but it never destroys it.
  4. You’re a bad man who made her pound a shot of Jäger.
  5. Good dog is no different than a good man and a bad man is no different than a bad dog!
  6. A good man can be stupid and still be good. But a bad man must have brains.
  7. You can’t please everyone. There’s always going to be someone disappointed, so you might as well make yourself happy and Be You.
  8. The bad man desires arbitrary power. What moves the evil man is the love of injustice.

  ☀️ Bên Cạnh Những Danh Ngôn Về Đàn Ông Xấu ☀️ Tặng Bạn 1001 STT MẬP

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Danh Ngôn Bá Đạo
 • Châm Ngôn Buồn Về Cuộc Sống, Tình Yêu, Gia Đình ❤️ Hay
 • Thái Bình Là Đất Ăn Chơi
 • Combo 3 Cuốn: Thuật Dụng Ngôn, Khéo Ăn Nói Sẽ Có Được Thiên Hạ, Sức Mạnh Của Ngôn Từ (Tặng Kèm Bookmark Danh Ngôn Hình Voi)
 • Review Sách: Khéo Ăn Nói Sẽ Có Được Thiên Hạ
 • Những Câu Nói Hay Về Giàu Nghèo: 100+ Danh Ngôn Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • 45 Câu Danh Ngôn Về Giao Tiếp Quan Hệ Của Người Xưa
 • Danh Ngôn Về Ghen Tị
 • 100+ Danh Ngôn Hán Việt Về Tình Yêu, Tình Bạn, Cuộc Sống
 • Danh Ngôn Hay Nhất Của John Adams
 • 20 Câu Nói Nổi Tiếng Của Steve Jobs
 • Không lấy bậy của ai gọi là giàu, không bị nhục với ai gọi là sang. – Khuyết danh

  Đại phú do thiên, tiểu phú do cần. – Khuyết danh

  Cảnh giàu sang giống như nhà trọ, chỉ người cẩn thận mới ở được lâu. – Khuyết danh

  Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa,

  Sang đâu những kẻ say sưa tối ngày. – Khuyết danh

  Chẳng ốm chẳng đau làm giàu mấy chốc. – Khuyết danh

  Giàu có ba mươi tết mới hay. – Khuyết danh

  Cái giàu không có nghĩa coi như mây bay. – Khuyết danh

  Cái gạt tàn (thuốc) và người giàu có càng đầy càng dơ. – Khuyết danh

  Người giàu mà không có khôn ngoan như bù nhìn mặc áo gấm. – Khuyết danh

  Ai muốn làm giàu trong một năm sẽ bị treo cổ trong vòng sáu tháng. – Cervantes de Saavedra

  Nhà giàu yêu kẻ thật thà,

  Nhà quan yêu kẻ vào ra nịnh thần. – Khuyết danh

  Sự giàu có cho người xấu cái đẹp, người què cái chưn, người đui con mắt, nước mắt sự lợi ích. – Acménic

  Khi con chó có tiền, người ta nói với nó ‘Thưa ông chó’. – Khuyết danh

  Chính những người giàu lại thiếu đủ thứ hơn hết. – Khuyết danh

  Nhà giàu bịnh thiên hạ đều hay. – Khuyết danh

  Cho người giàu là đổ nước xuống biển. – Khuyết danh

  Tài sản là của người hưởng thụ chớ không phải của người gìn giữ. – Khuyết danh

  Không phải của cải làm cho người ta hạnh phúc mà chính sự sử dụng của cái đó cách đúng đắn. – Khuyết danh

  Người quân tử ở cảnh giàu thì thích làm những việc có đức. Kẻ tiểu nhơn ở cảnh giàu thì chỉ hết sức làm những việc cùng xa cực. – Khuyết danh

  Có cái rất giàu mà không phải là vàng bạc, có cái sống rất lâu mà không phải là thọ ngàn năm. – Khuyết danh

  Không nên có thành kiến đối với người giàu. Khi mà người ta không nói chuyện tiền nong với họ nữa, họ cũng biết rung cảm như mọi người. – Henri Duvernois

  Những người giàu có cả bốn bề thì nên tỏ vẻ khiêm tốn. – Khuyết danh

  Giàu sang mà nhũn nhặn thì ai chẳng quí, giàu sang mà âu yếm, thì ai mà chẳng thân. – Khuyết danh

  Mình là bậc giàu sang mà biết hạ mình xuống để tiếp xúc với đời, thì người nào mà chẳng tôn kính mình. Mình là bậc giàu sang mà biết yêu quý người thì ai mà chẳng muốn thân với mình. – Khuyết danh

  Người giàu tặng của, người khôn tặng lời. – Khuyết danh

  Giàu đời nay lắm kẻ ưa, giàu đời xưa chẳng ai màng. – Khuyết danh

  Cái giàu làm cho sự xoàng xĩnh sáng chói lên. – A. Ponard

  Sự quý phái không là gì cả, sự giàu có là tất cả ; vàng nâng lên hàng thứ nhứt kẻ đáng khinh bỉ nhứt trong nhơn loại. – Euripide

  Nhà giàu sang không chịu ăn ở cho khoan hậu, thì tất gặp những tai bay vạ gió. – Khuyết danh

  Người hiền mà không nhiều của cũng có hại đến chí hướng của mình. Kẻ tiểu nhơn mà nhiều của chỉ thêm nhiều tội lỗi mà thôi. – Khuyết danh

  Giàu không bố thí là mọi giữ của. – Khuyết danh

  Sang một mình, giàu một mình, người quân tử lấy làm xấu hổ. – Khuyết danh

  Ai sanh ra mà giàu ngay thì hay kiêu, ai sanh ra mà sang ngay thì hay ngạo. – Khuyết danh

  Tiểu nhơn mới giàu hay có thói khinh người. – Khuyết danh

  Làm điều nhơn đức thì không giàu, làm giàu thì không có sự nhơn đức. – Khuyết danh

  Giàu mà ngu thì lắm sự lo. – Khuyết danh

  Giàu sang càng nặng oán thù,

  Máu tươi lai láng, xương khô rã rời. – Nguyễn Du

  Giàu cha giàu mẹ thì mừng.

  Giàu cô giàu bác thì đừng có trông. – Khuyết danh

  Giàu cha giàu mẹ thì ham,

  Giàu anh giàu chị ai làm nấy ăn. – Khuyết danh

  Giàu điếc, sang đui. – Khuyết danh

  Dầu được những phù hiệu bằng vàng, một con khỉ vẫn là một con khỉ. – Lucien de Samosate

  Đừng chúc giàu cho người bạn thân của anh. Anh sẽ mất bạn. – Khuyết danh

  Con đường đưa đến sự khốn cùng thật là bằng phẳng. – Hésiode

  Sự nghiệp chậm đến nhưng cái nghèo thì luôn luôn ở vừa tầm tay của mọi người. – Khuyết danh

  Người không tiền như con chó sói không có răng. – Arménie

  Ai chưa từng thiếu thốn không biết thế nào là hạnh phúc. – Khuyết danh

  Nhà nghèo còn dễ chịu hơn là không có nhà. – Khuyết danh

  Nghèo nàn chưa đến bất lực. – Théognis

  Nghèo không phải là tôi, nhưng tốt hơn là không giàu có. – Aug. Brizeux

  Nghèo không phải điều xấu nhưng tốt hơn nên che giấu nó đi. – Khuyết danh

  Cái nghèo hạ nhục con người đến nỗi làm cho họ phải hổ thẹn về những đức tính của họ. – Vauvenarcues

  Nghèo không phải là một điều xấu hổ nhưng xấu hổ vì nghèo mới là nghèo. – Khuyết danh

  Nghèo không là xấu, nghèo không có chí mới là xấu, hèn đáng ghét, hèn mà không có nghề mới đáng ghét. – Khuyết danh

  Ăn nhạt mới biết thương đến mèo. – Khuyết danh

  Cây khô tưới nước cũng khô,

  Vận nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo. – Khuyết danh

  Sự giúp đỡ duy nhứt của kẻ nghèo là nước mắt. – Khuyết danh

  Cái nghèo là mẹ đẻ của tội ác. – Cassiodore

  Luôn luôn kẻ nghèo mua đắt và bán rẻ. – Khuyết danh

  Khi cái nghèo hiện ra cửa cái, lương tâm nhảy ra cửa sổ. – Khuyết danh

  Sắt đá nặng mà cái nghèo còn nặng hơn nữa. – Khuyết danh

  Người nghèo khổ là một kẻ xa lạ ngay nơi quê hương của mình. – Khuyết danh

  Cái bao không, không đứng được. – Khuyết danh

  Nghèo sanh trộm cắp như tình yêu tạo nên thi sĩ. – Khuyết danh

  Nếu một người nghèo cho bạn cái gì tức là đổi lại, hắn hy vọng nhận được nhiều hơn. – Khuyết danh

  Sự hiền ngoan của kẻ nghèo cũng vô ích như một lâu đài giữa sa mạc. – Khuyết danh

  Nghèo ở chỗ đông người cũng chẳng ai hỏi đến. – Khuyết danh

  Cha đời cái áo rách nầy,

  Mất chúng mất bạn vì mầy chúng ơi. – Khuyết danh

  Dưới cái ách của sự nghèo khó, cái lưỡi của con người bị trói buộc. – Théognis

  Trong thiên hạ có hai cái đắng : hoàng liên đắng mà nghèo kiết khốn cùng còn đắng hơn. – Khuyết danh

  Khó thì hết thảo hết ngay,

  Công cha cũng bỏ, nghĩa thầy cũng quên. – Khuyết danh

  Ai không có tiền nơi túi thì hãy có mật nơi miệng. – Blaise de Monlue

  Tiếng kêu của kẻ nghèo lên tới thượng đế nhưng không lọt vào tay người đời. – Lamennais

  Cái nghèo tạo ra nô tính cho con người ; muốn ăn, nó phải nhận một việc không hứng thú ; bất cứ việc làm gì mà không vui thích đều đáng chán ghét. – André Gide

  Ca ngợi cái nghèo còn dễ hơn là chịu đựng. – J. Heywoot

  Thà chết sớm hơn mười năm còn hơn là kéo lê đời sống trong nghèo khổ. – Khuyết danh

  Kẻ nghèo hèn mà yên phận thường hay khinh những người phú quí không ra gì. – Khuyết danh

  Cái nghèo là một nguồn kích thích cho nghệ thuật. – Théocrite

  Khi đặt để anh sanh ra trần trụi, tạo hóa đã cho anh biết trước để kiên nhẫn chịu đựng gánh nặng “của nghèo khó. – Denys Caton

  Không bao giờ người ta chết nghèo hơn là lúc mới sanh ra. – Khuyết danh

  Máu của kẻ nghèo phải chảy qua tim ta. – J. Sommet

  Đừng xua đuổi người nghèo, bạn làm cho họ trở nên nguy hiểm. – Khuyết danh

  Có bốn điều không thể che giấu được lâu : sự hiểu biết, sự ngu ngốc, giàu và nghèo. – Khuyết danh

  Chỉ có hai gia đình trên thế giới : những kẻ có của và những kẻ không có của. – Cervantès

  Xã hội gồm có hai giai cấp lớn : giai cấp những người có ăn mà không thấy muốn ăn và những người muốn ăn mà không có ăn. – Chamfort

  Giàu tại phận, khó tại duyên. – Khuyết danh

  Chỉ có một hạng người trên đời nghĩ đến tiền bạc nhiều hơn người giàu : ấy là người nghèo. – Oscar Wilde

  Giàu an vui, giàu ham muốn. – Charron

  Khó nồi đồng, giàu nồi đất. – Khuyết danh

  Khó giữ đầu, giàu giữ của. – Khuyết danh

  Giàu không hà tiện, khó liền tay

  Giàu không hà tiện, khó ăn mày. – Khuyết danh

  Kẻ nghèo cho ít mà lòng nhiều. Nhà giàu cho nhiều mà chỉ cho của cải không thôi. – Khuyết danh

  Phú bất nhân, bần bất nghĩa. – Khuyết danh

  Giàu thì dễ ngươi, khó thì nói láo. – Khuyết danh

  Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. – Khuyết danh

  Giàu thú quê không bằng ngồi lề kẻ chợ. – Khuyết danh

  Ăn ở giữ được lễ nghĩa là do sự giàu có đầy đủ. Dân sanh ra trộm cướp là do sự nghèo hèn cùng túng. – Khuyết danh

  Kẻ tiểu nhơn nghèo thì bủn xỉn, giàu thì kiêu căng. – Khuyết danh

  Người quân tử cứu kẻ khốn khó, chẳng làm giàu thêm cho kẻ đã giàu. – Khuyết danh

  Sự giàu sang như cái nhà trọ ở trên đời duy có người nào cẩn thận thì mới ở được lâu. Sự nghèo hèn như cái áo rách, duy có người nào cần kiệm thì mới thoát khỏi được. – Khuyết danh

  Thấy người phú quí mà ra vẻ siểm nịnh thì rất đáng xấu hổ. Gặp người bần cùng mà ra dán kiêu ngạo thì là một tư cách rất hèn. – Khuyết danh

  Nghèo hèn thì sanh ra cần kiệm, cần kiệm thì sanh ra giàu sang, giàu sang lại sanh ra kiêu kỳ xa hoa, kiêu kỳ xa hoa lại sanh ra nghèo hèn. – Khuyết danh

  Nghèo hèn là một cảnh khổ nhưng biết khéo xử lại thành ra vui, giàu sang là một cảnh vui, nhưng không khéo xử thì lại thành ra khổ. – Khuyết danh

  Có, không, mùa đông mới biết,

  Giàu, nghèo, ba mươi tết mới hay. – Khuyết danh

  Giàu sang âu yếm tình quen thuộc,

  Bần tiện thờ ơ dạ bạc đen. – Tú Xương

  Giàu thì tìm đến khó tìm lui. – Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Khôn khéo chẳng qua thằng có của,

  Yêu vì đâu đến kẻ không nhà.

  Ở đời mới biết cùng thi dễ,

  Muôn sự cho hay nhịn cũng qua. – Nguyễn Công Trứ

  Ngày nay không còn là thời đại của một thiểu số giàu sang có thể sống trên nỗi bần cùng, cơ cực của đại bộ phận quần chúng. Không còn nữa. Họ sẽ không chịu khuất phục nữa. Bạn phải chấp nhận hạnh phúc của người láng diềng nếu chính bạn “cũng muốn hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng một nền giáo dục thông minh sẽ làm cho con người trở thành khoan đại và cho thấy tự nhiên rằng hạnh phúc của kẻ khác là điều kiện cho hạnh phúc của chính họ. – Bertrand Russel

  Con chó rừng có thể nào sống hòa thuận với con chó nhà ? Và người giàu có thể nào sống yên lành với kẻ nghèo ? – Khuyết danh

  Ăn cơm với cáy thì ngáy o o.

  Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy. – Khuyết danh

  Thói quen ở một mực nghèo khó nào đó khiến cho ta vừa phải trong đòi hỏi. Thói quen giàu có khiên ta phải khổ nếu mức lợi tức của ta kém quan trọng. – Bertrand Russel

  Giàu là họ, khó người dưng. – Khuyết danh

  Nghèo khó sống, giàu khó chết. – Khuyết danh

  Nghèo mà không ham muốn là khó, giàu mà không kiêu là dễ. – Khuyết danh

  Phú quí đa nhơn hội, bần cùng thân thích ly. – Khuyết danh

  Người giàu ăn cắp, người ta nói hắn lầm. Kẻ nghèo lầm, người ta nói hắn ăn cắp. – Khuyết danh

  Một người giàu té xuống đất, người ta nói vì rủi ro ; kẻ nghèo té xuống đất, người ta nói hắn say. – Khuyết danh

  Giàu thì kẻ đón người đưa,

  Nghèo thì đi sớm về trưa mặc lòng. – Khuyết danh

  Người giàu mà ngu, người ta bảo y giàu. Người nghèo mà ngu thì người ta bảo y ngu. – Francis Claude

  Luật pháp không cho kẻ nghèo có những quyền giống nhau như người giàu. – Plaute

  Người giàu nộp phạt bằng tiền, kẻ nghèo bằng da lưng của mình. – Khuyết danh

  Ngày nay hay bất cứ lúc nào, sự giàu có không đủ để sắp hạng con người, nhưng ngày nay hơn lúc nào hết, cái nghèo khó làm cho người ta tuột hạng. – Charles Maurras

  Đã giàu thì lại giàu thêm,

  Đã khó lại khó cả đêm lẫn ngày. – Khuyết danh

  Thắp đuốc tìm giàu, giàu chẳng thấy,

  Cầm gươm chém khó, khó theo sau. – Khuyết danh

  Sự phú quí phúc trạch là trời để hậu cái đời sống cho ta. Sự nghèo hèn lo buồn là trời để cho ta mài giũa đến được chỗ thành công. – Khuyết danh

  Sự giàu quá mức có thể còn khó chịu hơn là sự nghèo nàn. – Henri Hein

  Giàu ba mươi tuổi chớ mừng,

  Khó ba mươi tuổi em đừng có lo. – Khuyết danh

  Cái nghèo là cô đỡ của thiên tài. – Khuyết danh

  Tôi không lấy làm xấu hổ phải thú rằng cách đây hai mươi lăm năm, tôi đã từng phải đi làm thuê, khi thì bổ củi trên rừng, khi thì khuân hàng trên thuyền. Đó là một hoàn cảnh thông thường của con nhà nghèo. Nhưng tôi muốn người nào cũng được có một cơ hội để làm ăn khá giả. – A. Lincoln

  Giàu nhơn ngãi hãy giữ cho giàu,

  Khó tiền bạc, mưa lo rằng khó. – Khuyết danh

  Ta thà giữ đạo chịu nghèo hèn mà chết, chớ không chịu vô đạo được giàu sang mà sống. – Khuyết danh

  Luồn cúi mà giàu sang chẳng bằng nghèo mà khí khái. – Khuyết danh

  Nghèo mà không nịnh hót, giàu mà không kiêu căng. – Khuyết danh

  Giàu phải nghĩ đến lúc nghèo, trẻ phải nghĩ đến lúc già. – Khuyết danh

  Nghèo chẳng nên nói dối, giàu chẳng nên cậy mình. – Khuyết danh

  Đừng khinh khó, chớ cậy giàu. – Khuyết danh

  Nghèo đừng làm ra dáng giàu thì mới được yên phận nghèo mãi. – Khuyết danh

  Nếu bạn nghèo, đừng kết thân với một người giàu. – Khuyết danh

  Thà nghèo mà tự do còn hơn là giàu mà nô lệ. – Khuyết danh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Của Henry Ford: 30+ Danh Ngôn Hay
 • 5 Danh Ngôn Để Đời Của Benjamin Franklin
 • Tuyển Tập Những Danh Ngôn Về Cô Đơn Hay Nhất
 • Tổng Hợp 50 Câu Nói Hay Của Bill Gates Ấn Tượng Nhất Tháng 2 2021
 • Danh Ngôn Của Bill Gates
 • Tin tức online tv