Hình Ảnh Cô Gái Buồn Quay Lưng, Thất Tình, Tâm Trạng Cô Đơn

--- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Mở Shop Quần Áo Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Những Câu Nói Hay Về Thiên Nhiên: 40+ Danh Ngôn Hay
 • Châm Ngôn Sống Chất ❤️ Những Câu Nói Chất Nhất
 • Danh Ngôn Về Nỗi Sợ Hãi
 • Những Câu Nói Hay Về Sắc Đẹp, Danh Ngôn Hay
 • Với người con gái, họ có muôn vàng những sắc thái khác nhau để nói về một điều gì đó trong tình yêu và cuộc sống. Và một hành động dứt khoát quây lưng đi cũng là một trong sắc thái quan trọng của người con gái mà chúng ta cần phải hiểu. Tuy nhiên, bài viết hôm nay không dành cho tư vấn, mà dành cho những cô gái đang muốn tìm kiếm những hình ảnh cô gái buồn quay lưng đầy tâm trạng.

  Một cái quay lưng đầy dứt khoát của nguời con gái thường thể hiện trong cuộc sống là khi họ quá mỏi mệt và mặc kệ đời. Còn trong tình yêu thì họ quá mệt khi phải theo đuổi một ai đó quay lưng với họ, sự cô đơn và những nỗi buồn đó đã khiến nhiều cô gái đang đi tìm kiếm những hình ảnh cô gái quay lưng tâm trạng buồn nhất.

  Vì không thể nào giữ trọn cảm xúc của khoảng thời gian ấy, chúng ta đem nó gửi gắm vào những bài hát, để khi bài hát ấy vang lên, tất cả cảm xúc lại ùa về. Và có những ngày, chúng ta chỉ muốn vùi mình trong đống ký ức hỗn độn đó, không phải để tìm lại một người đã quay lưng bước đi, mà là để tìm lại chính chúng ta của thời xưa cũ đó, một chúng ta từng hết lòng hết dạ vun đắp cho một tình yêu.

  Hình Ảnh Tâm Trạng Buồn Về Cô Gái Quay Lưng

  Với nguời con gái ngày nay, họ thường rất mạnh mẽ. Nhưng dù có mạnh mẽ đến cở nào cũng không thể che dấu đi những vết thương lòng đã bị tổn thương đến mọt nát. Con gái là thế đấy, họ mạnh mẽ kiên cường và che dấu đi cái tâm trạng bằng những nụ cười không vui, bằng những hành động vô tri vô giác mà máy ai hiểu được. Nhưng một cái quay lưng đi báo hiệu người con gái đó đạ phó mặc cho tất cà và buông bỏ.

  Sẽ có khi em đi lạc đường, cũng sẽ có lúc em sẽ yêu sai người. Ổn cả, đời người ai cũng có đôi ba lần chệch hướng như vậy. Chỉ cần em nhớ rõ, sai đường phải biết quay lại, yêu lầm người hãy biết buông bỏ. Đừng tự làm mình tổn thương.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 3 Cách Chọn Đồ Đi Phượt Nam Vừa Chất Lại Đảm Bảo An Toàn
 • Lá Thư Đầu Tuần (98)
 • 27 Danh Ngôn Của Lý Tiểu Long Và Ý Nghĩa Về Chúng
 • Những Châm Ngôn Trong Võ Thuật
 • Danh Ngôn Về May Mắn
 • : Quay Đầu Là Bờ

  --- Bài mới hơn ---

 • Tham Sân Si Là Gì? Làm Gì Khi Tham Sân Si Dấy Lên?
 • Lời Dạy Của Đức Phật
 • Đức Phật Dạy Về: Nhân Quả Đẹp, Xấu, Nghèo, Sang Hàn Của Phụ Nữ
 • 36 Lời Phật Dạy Về Tình Yêu Để Hạnh Phúc Tròn Đầy
 • Lời Khuyên Của Đức Phật Để Các Người Nữ Nên Tránh Về Tình Yêu Và Tình Dục
 •  

  Văn Danh Cụ Sanh

  Kinh văn:

  “Ngã nhược thành chánh giác

  Lập danh vô lượng thọ

  Chúng sanh văn thử hiệu

  Câu lai ngã sát trung”.

  Đoạn nhỏ này là một bài kệ gồm bốn câu.Bốn câu này là trung tâm của đại nguyện Di Đà, cũng là hết thảy mấu chốt của “Kinh Vô Lượng Thọ”. Không chỉ là Di Đà phổ độ mười pháp giới tất cả chúng sanh, mà cũng là con đường duy nhất mà mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai độ chúng sanh thành Phật đạo. Bốn mươi tám nguyện đều là khai diễn của bốn câu kệ này.

  Vào thời xưa, Đại sư Thiện Đạo đã nói: ”48 nguyện mỗi nguyện đều là quy về pháp môn niệm Phật”. Danh hiệu của Di Đà đầy đủ vô lượng nghĩa: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng thanh tịnh, vô lượng trang nghiêm, vô lượng trí tuệ, thậm chí đến vô lượng của vô lượng. Người xưa nói với chúng ta, vô lượng quang là biểu thị tự tánh vô lượng trí tuệ vốn đầy đủ, vô lượng thọ là biểu thị pháp thân thường trụ.Cho nên, danh hiệu hàm nhiếp tất cả pháp. Chúng ta thường hay nghe nói: ”Danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn”.Câu nói này rất chân thật.Thế nhưng đối với người sơ học của chúng ta mà nói, sau khi chúng ta nghe rồi, luôn cảm thấy cách nói của câu này quá hàm hồ, quá chung chung, khiến cho người sơ học chúng ta không tìm ra được bờ mé.Do đây Thế Tôn mới cần phải 49 năm vì tất cả chúng sanh giảng Kinh nói pháp. Chư Phật Như Lai nói ra tất cả pháp đều không lìa khỏi Vô Lượng Thọ. Các vị phải ghi nhớ, “Vô Lượng Thọ”, văn Phạn gọi là A Di Đà, là đức hiệu chân như tự tánh của chúng ta. Người xưa nói “Vô Lượng Thọ”biểu thị pháp thân thường trụ.Lời nói này rất thỏa đáng, rất viên mãn.

  Các Đại đức thời Tùy Đường, bao gồm Nhật Bản, Cao Ly thời đó, một số tăng nhân nước ngoài đến Trung Quốc du học, họ đều khẳng định: Thế Tôn nhất đại thời giáo 49 năm đã tuyên nói, ngay trong tất cả Kinh giáo, “Hoa Nghiêm” là tối viên mãn. Cho nên,bất cứ một tông phái nào cũng đều tôn trọng “Hoa Nghiêm” là pháp luân căn bản, tất cả Kinh đều là quyến thuộc của “Hoa Nghiêm”. Cũng giống như một cây to, “Hoa Nghiêm” là gốc rễ của một thân cây, Thế Tôn 49 năm đã nói ra tất cả Kinh giáo khác cũng giống như cành lá của cây vậy, đều là từ căn bản mà sanh ra, đều là để xiển dương đạo lý căn bản. Mà “Vô Lượng Thọ” lại chính là căn bản của căn bản. Từ ngay chỗ này hiển thị rõ ra, danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Nói được càng cụ thể hơn một chút, 48 nguyện chính là chú giải của bài kệ này,toàn bộ “Kinh Vô Lượng Thọ” là chú giải của 48 nguyện, bộ “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh” chính là chú giải của “Kinh Vô Lượng Thọ”, tất cả Kinh màThế Tôn nói trong 49 năm là chú giải của “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh”. Chúng ta từ ngay chỗ này quy nạp lại một chút, tất cả Kinh quy nạp lại là “Hoa Nghiêm”, “Hoa Nghiêm” quy nạp lại là “Vô Lượng Thọ”, “Vô Lượng Thọ” quy nạp lại là 48 nguyện, 48 nguyện quy nạp lại chính là bốn câu kệ này. Đây mới biết bốn câu kệ này nói rõ pháp môn niệm Phật. Khoa đề này chúng ta là ”văn danh cụ sanh”, như vậy mới đem danh hiệu công đức vì chúng ta hiển thị rõ ra.

  Do đây có thể biết, niệm một câu sáu chữ hồng danh này cũng giống như đem tất cả Kinh mà Thích Ca Mâu Ni Phật trong 49 năm nói ra thảy đều niệm hết, ”một là tất cả, tất cả là một”. ”Một” là gì? Là một câu sáu chữ hồng danh”Nam Mô A Di Đà Phật”. ”Tất cả” là gì?Ngày nay mọi người chúng ta có thể thấy ra được, “Đại Tạng Kinh” của Phật giáo là tất cả.Đạo lý và chân tướng sự thật này, người biết được không nhiều.Quả nhiên tường tận, quả nhiên biết được rồi thì làm gì có lý nào mà không hết lòng hết dạ niệm Phật?Bạn không niệm Phật thì niệm cái gì?Bạn đọc Kinh, niệm chú, bạn niệm gì đều chỉ là cành lá của một cây.Bạn niệm A Di Đà Phật chính là niệm ngay gốc của cây to. Chúng ta mới thật làm cho rõ ràng, thật làm cho tường tận. Cho nên, người xưa thường hay khích lệ chúng ta: ”Tử tận thâu tâm, lão thật niệm Phật”. Thâu tâm là gì? Đầu cơ thủ xảo, không thành thật.Người chân thật thành thật, một câu danh hiệu niệm đến cùng thì liền thành công rồi.

  Mấy ngày nay, có rất nhiều đồng tu từ khắp nơi đến đây, các vị có người từ Cam Túc đến, có người từ Đơn Đông đến, có người từ Thẩm Dương, còn có người từ Đại Liên, các đồng tu từ các quốc gia khu vực khác đến rất nhiều. Các vị từ Đông Bắc đến đại khái đều biết Trường Xuân Bách Quốc Hưng Long Tự có một vị pháp sư Thường Huệ, rất nhiều người đều biết bà.Bà không hề đi học, không biết chữ.Bà năm nay đã hơn 60 tuổi, là một vị lão Tỳ Kheo.Một câu ”Nam Mô A Di Đà Phật” bà đã niệm thành công. Rốt cuộc bà niệm đến được công phu như thế nào?Tôi không dám nói,tôi chưa gặp mặt bà,nhưng ngay trong truyền thuyết, tôi suy tưởng mức độ thấp nhất là bà đã chân thật niệm đến công phu thượng thừa, công phu thành khối.Công phu thành khối cũng có ba bậc chín phẩm.Có được công phu như vậy thì sanh tử liền tự tại.Thế gian này có duyên thì có thể ở thêm mấy năm, nếu không có duyên, muốn lúc nào vãng sanh thì đến lúc đó vãng sanh.Đây là các vị xem thấy một người ngay hiện tại.Còn có một số người chân thật có cái công phu này, hoặc giả còn cao minh hơn so với công phu này, nhưng họ không hiển lộ nên không có người biết.

  Phật pháp quyết không biểu dương chính mình.Người chân thật có đạo hạnh, không có người nào mà không khiêm tốn, hạ thấp, cung kính, đó là người chân thật có đức.

  Cuối thời nhà Thanh, đầu Dân Quốc đến ngày nay, chúng ta xem thấy trong vãng sanh truyện, trong ghi chép của người xưa, những người tu hành đích thực có thành tựu, vãng sanh tướng lạ hi hữu, biết trước giờ ra đi, đứng mà đi, ngồi mà đi, trong đó có không ít người đều là không biết chữ. Có lẽ có một số đồng tu nghe được, cảm thấy kỳ lạ.Kỳ thật, chúng ta tỉ mỉ mà nghĩ tưởng, không phải không có đạo lý.

  Người xưa thường nói:”Người thành thật có thành tựu”.Những người nào thành thật? Người thượng căn lợi trí thành thật, nên gọi là một nghe ngàn ngộ, người này là thành thật. Người thứ hai là người hạ ngu thành thật,họ không có văn hóa, không có đi học, thế nhưng dạy họ làm thế nào thì họ lão thật trung thực, theo phép tắc quy củ mà làm; họ không có vọng tưởng, không có phân biệt, cũng không có chấp trước. Hai người này rất dễ dàng thành tựu. Một khoảng lớn ở giữa là người rất không thành thật, có nhiều vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, nhiều ý kiến, cho nên phiền phức, mệt nhọc chư Phật Bồ Tát, tổ sư đại đức hết lòng hết dạ khuyên bảo, nhưng vẫn rất không dễ gì quay đầu. Đến hôm nào họ chân thật đem ý kiến buông bỏ rồi, xả bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trướcthì đến lúc đó nhân duyên thành Phật của họ đã chín muồi.

  Các đồng tu đến từ Đài Loanrất quan tâm đến sự thay đổi của hai bờ, có thể nói thân tâm đều không an ổn. Bạn tỉ mỉ mà nghĩ xem, người ở các quốc gia khu vực khác lại chẳng phải là như vậy sao?Ngày nay là nguy cơ của hai bờ, nói lời thành thật, toàn thế giới đều có nguy cơ, không chỉ là hai bờ.Nguy cơ từ đâu mà có? Phật nói với chúng ta, tổ tiên cổ xưa cũng nói với chúng ta là từ cái tâm bất thiện, ý niệm bất thiện, hành vi bất thiện của tất cả chúng sanh mà tạo thành.

  Học Phật, trước tiên phải thông đạt đạo lý của nhân quả.Thế xuất thế gian pháp đều không ngoài định luật của nhân quả.Đây là chân lý, Phật pháp cũng không thể siêu vượt. “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh” nói là Ngũ Châu Tam Muội, “Kinh Diệu Pháp Liên Hoa” nói Nhất Thừa Nhân Quả, cho nên Phật pháp chính là nhân duyên sanh. Nếu bạn hiểu rõ được đạo lý này, bạn mới chân thật hiểu được.

  Thế Tôn trên “Kinh Kim Cang” dạy bảo chúng ta: “Pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp”. Pháp là gì?Pháp là Phật pháp.”Xả” chính là không nên phân biệt, không nên chấp trước.Vì sao vậy? Do nhân duyên sanh, không phải là thật. Nếu như chúng ta đối với tất cả pháp thế xuất thế gian đều không phân biệt, đều không chấp trước thì chúng ta liền thành công, liền vào cảnh giới của chư Phật Như Lai, chân tướng của vũ trụ nhân sanh bạn liền thấy được, cho nên nói ”chư pháp thực tướng”. Trong Tông môn đã nói: ”Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật”. Khác biệt giữa Phật và phàm phu chính là phàm phu đọa lạc trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước; còn chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ thì chắc chắn không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ngoài cái này ra không có gì khác. Nếu chúng ta ở ngay trong một đời muốn có thành tựu thì nhất định phải đi đường cũ, con đường mà chư Phật Như Lai đã đi qua, con đường này là con đường phá mê khai ngộ, là con đường siêu phàm nhập Thánh, chắc chắn không có sai biệt. Một phương hướng, một mục tiêu.Bạn đi bằng cách nào?Phương pháp thì quá nhiều, nên gọi là tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn.Pháp chính là phương pháp, môn là lối đi.Phương pháp lối đi rất nhiều rất nhiều. Phật Bồ Tát ”các thính kỳ tiện”, bạn ưa thích dùng phương pháp nào đều được, chỉ cần phương hướng chính xác, con đường không có đi sai, sớm hay trễ nhất định cũng sẽ đạt đến mục đích, cho nên mới nói ”pháp môn bình đẳng không có cao thấp”. Đây là lời chân thật.

  Lại nói pháp môn cũng không có khó dễ, khó dễ là ở người, không phải ở pháp. Pháp là bình đẳng, người thì không bình đẳng, nên có câu: ”Nhân tâm bất bình, các như kỳ diện”. Chúng ta mỗi một người tướng mạo đều không như nhau.Vì sao lại không giống nhau?Ý niệm của chúng ta không giống nhau.Vì sao chúng ta lớn lên tướng mạo thế này?Vì sao trưởng thành loại thân hình này?Xem thấy thế gian này, vô số chúng sanh mỗi mỗi đều không giống nhau. Phật nói với chúng ta, nguyên nhân này là do ”tâm tưởng sai khác”, trong lòng chúng ta nghĩ không giống nhau, cách nghĩ đối với người với vật với việc đều rất khác nhau. Nếu như chúng ta đem những vọng tưởng, phân biệt, chấp trước này buông xả, người buông xả cùng người buông xả khác thì tướng mạo liền tương đồng,cho nên nói: ”Phật Phật đạo đồng”. Trong mười pháp giới, càng hướng lên trên mà đi thì tướng mạo càng giống nhau, đến khi thành Phật thì hoàn toàn tương đồng.Tướng mạo của Bồ Tát thì gần giống nhau, cái khác biệt nhỏ đó chúng ta không cách gì phân biệt được, cho nên chúng ta xem thấy tướng mạo của Bồ Tát đều tương đồng.Vì sao vậy?Tâm tưởng giống nhau.Họ nghĩ gì vậy?Họ không nghĩ bất cứ thứ gì.Không nghĩ bất cứ thứ gì thì giống nhau, thì hoàn toàn tương đồng; nếu như còn có nghĩ thì chắc chắn không tương đồng.Cho nên, tướng mạo của Phật là hoàn toàn tương đồng.

  Cũng có lẽ các vị muốn hỏi: “Tướng mạo của Phật là tương đồng? Tôi xem thấy rất nhiều tượng Phật đều không giống nhau”.Tượng Phật là do người tạo ra, tâm người không đồng nên tạo ra tượng Phật cũng không đồng, chính là đạo lý này. Nếu chân thật là Phật, tượng Phật sẽ giống nhau.Chúng ta suy xét đạo lý này, lý nếu như tường tận thông đạt, trên sự tướng liền sẽ không có nghi hoặc.Đoạn nghi sanh tín.

  Chúng ta xem thấy trên “Kinh Vô Lượng Thọ”, 48 nguyện rõ ràng nói với chúng ta, phàm hễ là người sanh đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì tướng mạo đều như nhau, thể chất cũng giống nhau, người người đều là tử ma chân kim sắc thân. Vì sao sanh đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc thì giống nhau? Sanh đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc, bao gồm tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước đều buông xả rồi, trong tâm mọi người đều nghĩ A Di Đà Phật, trong miệng đều niệm A Di Đà Phật, tự nhiên tướng mạo liền giống nhau.Chỉ có một ý niệm là A Di Đà Phật, đây là thành tựu của chính chúng ta. Sau khi chính mình thành tựu thì chắc chắn sẽ không còn tự tư tự lợi, chắc chắn sẽ không nói đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc để đi hưởng phước,không có đạo lý này. Bạn tất nhiên giống như A Di Đà Phật, chư Phật Như Lai đến mười pháp giới phổ độ chúng sanh, không cần người khác khuyên bạn, cũng không cần người khác phái bạn đi, bạn tự nhiên liền sẽ đi. Giống như chư đại Bồ Tát vậy, chúng sanh có cảm, bạn tự nhiên liền ứng, đáng dùng thân gì để độ thì bạn liền hiện ra thân đó để độ.

  Mọi người đọc “Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm” đều biết được Quán Thế Âm Bồ Tát có 32 ứng thân.Người vãng sanh đến Thế giới Cực Lạc, cho dù là cõi Phàm Thánh Đồng Cư hạ hạ phẩm vãng sanh cũng viên mãn đầy đủ 32 ứng thân. Đây là không thể nghĩ bàn của Tịnh Độ. Vì sao vậy? Trên Kinh nói được rất rõ ràng, bốn cõi của Thế giới Tây Phương, cõi Phàm Thánh Đồng Cư là phiền não tập khí chưa đoạn, nếu như tu học các pháp môn khác thì vẫn cứ ở trong sáu cõi luân hồi, ngay sáu cõi cũng không ra khỏi, hay nói cách khác, không thể nói đến thành tựu, quả báo nhiều nhất là phước báo trời người mà thôi, vẫn chưa thể thành tựu. Cho dù sanh đến cõi Phương Tiện Hữu Dư, cũng chỉ là buông xả chấp trước, còn vọng tưởng, phân biệt thì vẫn chưa buông xả. Nếu dùng Phật Kinh để nói, kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa vô minh chưa đoạn, tuy có thể siêu việt sáu cõi, nhưng vẫn không thể ra khỏi mười pháp giới.Người vãng sanh của cõi Thật Báo Trang Nghiêm thì không có lời gì để nói, đó là chân thật có thành tựu, siêu vượt mười pháp giới.Đây là sự thù thắng của Tịnh Tông.Do đây có thể thấy, nếu như chúng ta xả bỏ pháp môn này, tu học bất cứ pháp môn nào cũng cần phải đoạn kiến tư phiền não, trần sa phiền não thì mới có thể ra được,thế nhưng thực tế mà nói, chắc chắn không phải chính mình có năng lực đoạn hai loại phiền não này.

  Cho nên, tôi gặp được một số Đại đức, bao gồm trong chú sớ những Tổ sư đời Minh Thanh, chúng ta thường đọc được, nếu như không trì danh, không theo pháp môn vãng sanh này, thực tế mà nói, phàm phu phước mỏng như chúng ta thì không thể cứu. Chúng ta đọc qua những văn tự này, nghe người khác nói như vậy, quay lại bình lặng mà suy xét, họ nói một chút cũng không sai.

  Tịnh Tông tuy gọi là ”đạo dễ hành”,nhưng ”dễ” cũng không phải là dễ dàng ngay trong tưởng tượng, mà chỉ là dễ dàng hơn so với các pháp môn khác.Bạn không được hiểu sai.Các pháp môn khácphải đoạn phiền não, còn Tịnh Tông dạy bạn phục phiền não, phục so với đoạn thì dễ dàng hơn.Nếu như phiền não của chúng ta không thể phục được thì ngay đời này chúng ta không thể đi được. Nhất định phải nên biết, nhất định phải nhớ rõ ràng.Lời nói này là Phật nói, không phải người thông thường nói.Phiền não là phải phục được, tuy gốc của phiền não chưa đoạn, thế nhưng nó không khởi tác dụng. Người xưa có một thí dụ rất hay, giống như”đá cuội đè cỏ”, tuy là chưa trừ được gốc nhưng đè ép nó xuống, nên nó không khởi được tác dụng.Thế nhưng nếu đá cuội được lấy đi, cỏ lại đâm chồi lên.Việc này so với đoạn phiền não thực tế là quá dễ dàng. Hay nói cách khác, nếu như chúng ta hy vọng ở ngay trong một đời này thành tựu, ngay trong một đời này quyết định vãng sanh thì trước tiên phải đem luân hồi buông xả.

  Làm sao buông xả luân hồi?Buông xả tâm luân hồi.Tâm luân hồi là gì?Kiến tư phiền não, kiến giải sai lầm, tư tưởng sai lầm tạo thành sáu cõi luân hồi, cho nên gọi là ”kiến tư phiền não”.“Kiến phiền não” là trên kiến giải có sai lầm, “tư phiền não” là trên tư tưởng có sai lầm.Nếu chúng ta hàng phục được kiến tư phiền não, không để nó khởi tác dụng, không để nó khởi hiện hành, thìchúng ta niệm mỗi câu Phật hiệu này liền tương ưng với A Di Đà Phật. Cũng giống như sóng vô tuyến điện hiện tại vậy, sóng điện này của chúng ta phát ra, ở bên kia Ngài liền tiếp nhận được. Đôi bên chân thật làm đến cảm ứng tương thông, vậy thì thông rồi.

  Hiện tại chúng ta ngày ngày niệm Phật, niệm qua mấy năm, niệm qua mấy chục năm, nhưng tin tức này vẫn không thông,do nguyên nhân gì? Phiền não của chúng ta chưa phục được, cho nên không thông. Điều quan trọng nhất trong phiền não, căn bản của căn bản, trong lúc giảng giải tôi thường hay nói qua với các vị, làtự tư tự lợi. Cách nói này của tôi, mọi người dễ hiểu, thuật ngữ trên Phật Kinh gọi là ”thân kiến”.Thân kiến chính là tự tư tự lợi.Tất cả đều muốn vì ta, vậy thì xong rồi. Ngày nay chúng ta đoạn phiền não cũng tốt, phục phiền não cũng tốt, đều phải hiểu được bắt tay từ căn bản. Tông môn nói tu từ căn bản, giáo hạ cũng không ngoại lệ.

  Người niệm Phật chúng ta phục phiền não cũng phải hiểu được một đạo lý là không luận tu học pháp môn gì, phải tu từ căn bản.Trước tiên phải phục ”ngã kiến”,hay nói cách khác, trước tiên phải bạt trừ tự tư tự lợi.Cái thứ này hại chết người. Người học Phật, tu học pháp môn niệm Phật, một ngày từ sớm đến tối cầm lấy chuỗi hạt,niệm: ”A Di Đà Phật…A Di Đà Phật…”, cầu nguyện vãng sanh, sau cùng vãng sanh đến nơi nào? Vãng sanh đến A Tỳ Địa Ngục. Việc quái lạ! Khi tôi còn làm học sinh cầu học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi đã đọc “Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao” do Pháp sư Từ Vân Quán Đảnh làm vào thời Càn Long tiền Thanh. Ở phía sau của “Sớ Sao”, Ngài nêu ra niệm Phật có một trăm loại quả báo khác nhau, quả báo thứ nhất là đọa A Tỳ Địa Ngục, quả báo sau cùng là thượng phẩm thượng sanh. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, một ngày từ sớm đến tối niệm A Di Đà Phật, vì sao niệm đi đến A Tỳ Địa Ngục? Tôi đặc biệt thỉnh giáo với lão sư Lý, tôi có nghi vấn đối với việc này:“Niệm Phật có không tốt cũng không đến nỗi đọa A Tỳ Địa Ngục”. Lão sư Lý nghe tôi nêu ra vấn đề này, thầy nói: ”Nghi vấn này là vấn đề lớn, tôi không nói với một mình ông.Khi giảng Kinh sẽ nêu ra giảng giải cùng mọi người”.

  Vì sao niệm Phật lại đi đến A Tỳ Địa Ngục? Ý niệm tự tư tự lợi quá nặng,tuy là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, nhưng mỗi niệm không buông xả tự tư tự lợi, ngay trong cuộc sống thường ngày vẫn là tranh danh đoạt lợi với người. Thì ra là như vậy! Tuy là miệng niệm Di Đà, nhưng danh vọng lợi dưỡng, tham-sân-si-mạn, phải quấy nhân ngã trong lòng không có thứ nào buông xả, vậy đương nhiên là đọa A Tỳ Địa Ngục rồi, không có lời gì để nói.

  Chúng ta từ ngay chỗ này có được sự khải thị rất lớn, sau đó mới biết được niệm Phật không phải chỉ có miệng niệm, chỉ có miệng niệm thì không hữu dụng. Chẳng trách người xưa thường nói: ”Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công”. Niệm Phật phải niệm thế nào?Nghĩ tưởng xem ý nghĩa của ”niệm” là gì? Văn tự Trung Quốc chúng ta là phù hiệu của trí tuệ, chữ ”niệm” bên trên là chữ “kim”, phía dưới là chữ “tâm”. Thì ra ý nghĩa của chữ ”niệm” là tâm của hiện tại, trên tâm hiện tại có Phật thì gọi là niệm Phật. Không nhất định là miệng niệm, mà trong tâm phải thật có Phật. Nếu trong tâm không có Phật, chỉ trên miệng có Phật thì không hữu dụng, nhất định trong tâm phải có Phật. Trong tâm có A Di Đà Phật rồi, ý nghĩa của A Di Đà Phật là gì? Nếu như chỉ niệm một câu Phật hiệu này mà không hiểu ý nghĩa thì không thể tương ưng.

  Cũng có lẽ các vị hỏi, có rất nhiều người không có văn hóa, người không có nhận qua giáo dục, cũng không có nghe Kinh, Phật lý, thế gian lý họ đều không hiểu thứ gì, thế nhưng niệm Phật không được bao lâu thì họ chân thật vãng sanh, Phật tiếp dẫn họ đi rồi,việc này là thế nào vậy? Tỉ mỉ đi quán sát họ, thì ra ý nghĩa hàm chứa trong câu ”A Di Đà Phật”, họ thảy đều làm được rồi, cho nên họ có thể vãng sanh. Họ không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, không có tự tư tự lợi, không có phải quấy nhân ngã, không có tham-sân-si-mạn, đối nhân xử thế tiếp vật là một mảng từ bi.Việc này tuy là họ chưa học qua, thế nhưng họ khởi tâm động niệm liền tương ưng với Phật.

  Nếu bạn không tin tưởng, Singapore có một vị cư sĩ Hứa Triết, bà không hề nghe qua Phật pháp, cũng không có đi học, đến bốn năm mươi tuổi bà mới ra sức dụng công, đến khắp nơi thỉnh giáo với người, như vậy mới có thể đọc sách, chưa hề tiếp xúc qua Phật giáo. Cả đời bà, khởi tâm động niệm, đời sống, hành vi nhà Phật đã nói, bà thảy đều làm được. Hơn một năm gần đây, bà mới xem đến sách Phật. Bà xem được rất hoan hỉ, bà vẫn ngày ngày đang đọc.Tôi đến thăm hỏi bà.Bà hỏi tôi: ”Con có thể làm đệ tử Phật hay không?”.Tôi nói: ”Bà là đệ tử Phật tiêu chuẩn”. Năm giới mười thiện, nếu cho điểm số thì bà đáng được điểm mười, không có chút kém khuyết nào. Cho nên, bà phát tâm xin đến quy y, tôi không chỉ đem chứng nhận quy y đưa cho bà, ngay chứng nhận ngũ giới cũng đưa cho bà, vì bà làm viên mãn rồi. Tuy trong miệng bà không có niệm A Di Đà Phật, thế nhưng trong tâm của bà toàn là A Di Đà Phật. Bà một đời ăn trường chay, cả đời không hề tức giận, cả đời không hề oán giận một người nào. Bạn xem, bà không phải Bồ Tát thì là ai? Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi bà: ”Bà ở trong xã hội làm việc cũng gặp phải rất nhiều người ác,việc ác, vậy bà đối đãi họ thế nào?”. Bà nói, đồng sự thì bà nhất định chính mình nỗ lực phản tỉnh: “Ta chính mình chưa làm được viên mãn, làm người khác không hoan hỉ”.Từ trước đến giờ,bà không trách người khác.Bà có thể hồi quang phản chiếu, phản tỉnh, thay đổi tự làm mới. Những người ác việc ác bên ngoài, không phải cộng sự với chính mình thì bà hoàn toàn không để vào trong tâm: ”Tôi xem thấy trong xã hội những người ác việc ác này, cũng giống như tôi mỗi ngày đi ra đường, ở trên đường gặp được rất nhiều người không quen đi qua đi lại vậy, không để ở trong lòng”. Chỗ này chính gọi là: ”thấy mà không thấy, nghe mà không nghe”. Có xem thấy hay không?Xem thấy, nhưng không để ở trong tâm, thấy mà không thấy.Cho nên, tâm hạnh của bà thuần thiện, nhà Nho nói là ”chỉ ư chí thiện”.Đó là một Bồ Tát thị hiện, không phải người thông thường.Bà dạy bảo chúng ta, làm ra cho chúng ta xem.Đoạn ác tu thiện là có thể làm đến được, không phải là không làm được, mà chỉ sợ bạn không chịu làm.Nếu bạn chịu phát tâm làm thì có lý nào mà làm không được?Bà có thể làm đến được, vì sao chúng ta lại làm không được?

  Khuyết điểm lớn nhất của chúng tangày nay là ngày ngày xem thấy lỗi lầm của người khác, ngày ngày thấy khuyết điểm của người, người khác không có cũng đem họ nghĩ ra thành có.Oan uổng cho người!Đây là chính mình đang tạo nghiệp.Người như vậy niệm Phật làm sao có thể vãng sanh?Đương nhiên là không thể vãng sanh. Cho nên lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói: ”Đáng đọa lạc như thế nào vẫn phải đọa lạc như thế đó, đáng luân hồi như thế nào thì vẫn phải luân hồi như thế đó”. Cho nên, niệm Phật có đọa địa ngục, có đọa ngạ quỷ, có đọa súc sanh.Chúng ta phải hiểu được những đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, phải nên tu học thế nào.Nghiệp chướng của chính chúng ta, nghiệp chướng lớn nhất như vừa rồi mới nói là tự tư tự lợi.Trong tự tư tự lợi, nghiêm trọng nhất là tâm tham.Từ trong tâm tham, nếu tham được rồi thì liền bỏn xẻn, còn tham không được thì liền sanh sân hận, đố kỵ.Do bởi đố kỵ, sân hận nên tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp.

  Đã tạo tác tội nghiệp thì không thể không có quả báo. Thế xuất thế gian chân tướng nói rõ ra rồi, chẳng qua là nhân duyên quả báo mà thôi, cho nên nhà Phật thường nói: ”Vạn pháp giai không, nhân quả bất không”.Nhân quả vì sao bất không? Nhân quả chuyển biến bất không. Chuyển biến này là sát na đang chuyển biến, mỗi niệm không trụ. Nhân quả tiếp nối bất không, nhân quả tuần hoàn bất không. Đối với những sự thật này, Phật hiểu rõ được rất thấu triệt, rất rõ ràng. Ngài khuyên chúng ta tu thiện, khuyên chúng ta đoạn ác, vậy thì chúng ta niệm Phật phát nguyện cầu sanh Tịnh Độ, khi vừa mở đầu Kinh này, Phật liền dạy bảo chúng ta phương pháp tu hành căn bản, chúng ta có làm được hay không?

  “Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người”. Chúng ta niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, mà ngày ngày còn nói lỗi của người khác, tương lai bạn sẽ vãng sanh đến nơi nào vậy? Vãng sanh đến địa ngục cắt lưỡi, chắc chắn không phải Thế giới Cực Lạc. Ngày ngày khiêu khích phải quấy, quả báo là ở địa ngục núi đao, địa ngục vạc dầu, làm gì có thể vãng sanh?

  “Khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm”. Ba câu này là phương pháp tu hành căn bản, chính là “Thập Thiện Nghiệp Đạo”.

  “Thập Thiện Nghiệp Đạo” là gì? Là “Tịnh Nghiệp Tam Phước” thực tiễn phước thứ nhất. Phật ở trong “Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật” dạy bảo phu nhân Vi Đề Hy phương pháp cầu sanh Tịnh Độ, vừa mở đầu thì giảng “Tịnh Nghiệp Tam Phước”: “Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”. Bốn câu nói này là căn bản giáo hóa chúng sanh của mười phương ba đời tất cả chư Phật.

  Phật pháp là gì? Phật pháp là hiếu thân tôn sư, bắt đầu từ ngay chỗ này, cũng đến ngay chỗ này mà viên mãn. Hiếu thân tôn sư làm đến viên mãn thì liền thành Phật. Hiếu thân tôn sư quyết không phải chỉ treo ở trên cửa miệng, mà phải thực tiễn. Thực tiễn ở chỗ nào? Thực tiễn ở ”từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”.Cho nên, nhà Phật thường nói: ”Từ bi vi bổn, phương tiện vi môn”.

  “Từ tâm bất sát” là gốc. Không chỉ không sát hại tất cả chúng sanh, mà làm cho tất cả chúng sanh sanh phiền não thì lỗi lầm của bạn liền sanh khởi. Người chân thật đầy đủ tâm từ bi thì chắc chắn sẽ không khiến cho tất cả chúng sanh vì ta mà sanh phiền não. Sự lý nhân tình thế gian thay đổi khó lường. Chúng ta cùng ở với người, thường hay làm cho người phiền não là việc không thể tránh khỏi. Do nguyên nhân gì? Là do tập khí từ vô lượng kiếp.

  Chúng ta qua lại với người đều là có nhân duyên, không có duyên thì chắc chắn sẽ không tương phùng, sẽ không quen biết. Chỉ cần tương phùng quen biết thì đều là có duyên phận. Duyên phận này rất phức tạp, rối rắm. Ở trên Kinh, Phật đem nó quy nạp lại làm bốn loại lớn là: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Chúng ta tiếp xúc với tất cả chúng sanh luôn không ngoài bốn loại lớn này. Vô lượng kiếp đến nay, chúng ta cùng vô lượng vô biên chúng sanh đã kết những cái duyên thiện ác này, sau khi gặp được làm sao có thể dễ qua? Khi không giác ngộ thì làm thế nào? Oan oan tương báo không thể kết thúc, phiền phức chính ngay chỗ này. Người giác ngộ thì dễ xử lý, như cư sĩ Hứa Triết, đây là đại biểu cho một người giác ngộ. Người giác ngộ gặp phải tất cả không như ý thì không nên trách họ, mà quay đầu lại phản tỉnh, đích thực ta làm chưa đủ tốt, ta làm ra khiến cho họ không vừa ý? Chính mình tự cải tiến, quyết không trách cứ người khác.

  Nhà Phật có một câu nói: ”Quay đầu là bờ”. Quay đầu là gì? Không nên thấy lỗi người khác mà phải thấy lỗi của chính mình, không nên trách người khác mà phải trách chính mình. Có như vậy thì chính mình mới được cứu, chính mình mới có thể được độ. Nếu như lúc nào cũng cho rằng chính mình không có sai lầm, sai đều là ở nơi người khác, thì bạn ngay đời này không có hy vọng vãng sanh, bạn ngay đời này khẳng định vẫn là đọa lạc sáu cõi ba đường; niệm Phật có niệm được tốt hơn, chỉ là kết cái duyên với A Di Đà Phật, trong A Lại Da Thức trồng xuống hạt giống Phật. Chủng tử này tuy là chủng tử kim cang vĩnh viễn bất hoại, thế nhưng lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở trong mi chú của “Kinh Vô Lượng Thọ” viết được rất hay: ”Khó tránh được nhiều kiếp luân hồi”. Đây là thật, không phải là giả. Chúng ta nhất định phải có tâm cảnh giác cao độ.

  Pháp môn này không dễ dàng gặp được. Trên Kinh thường nói: ”Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”, trên kệ khai Kinh chúng ta ngày ngày đọc: ”Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp”, đây đều là lời chân thật. Chúng ta lỡ qua cơ hội lần này, có thể là trăm ngàn vạn kiếp sau, chúng ta mới có thể gặp lại. Trăm ngàn vạn kiếp luân hồi trong sáu cõi ba đường, cái khổ đó có thể chịu đủ rồi. Chúng ta nghĩ đến chỗ này, tâm cảnh giác tự nhiên liền hiện tiền, tự nhiên liền có thể đề khởi, triệt để cải lỗi, chân thật hồi đầu. Ngày trước có lỗi với Tam Bảo, báng Phật, báng pháp, báng tăng, làm cái việc diệt Phật pháp, phá hòa hợp tăng, đây đều là tội nghiệp của A Tỳ Địa Ngục, chỉ cần hiện tại chúng ta vẫn còn một hơi thở, hơi thở này vẫn chưa dứt, liền có thể sám hối, liền có thể hồi đầu.

  Mấy tháng trước, chúng ta xem thấy trên báo chí, Giáo hoàng La Mã (giáo tôn) sám hối với người trên toàn thế giới, nói tín đồ Thiên Chúa trên toàn thế giới là trong một ngàn năm trước, họ đã làm ra rất nhiều việc sai lầm, đặc biệt là kỳ thị các tôn giáo khác. Giáo Hoàng đã nói ra, hy vọng ngay trong một ngàn năm này thay đổi tự làm mới, phải học tập với các tôn giáo khác. Việc này rất khó làm được. Người xưa chúng ta thường nói: ”Con người không phải Thánh Hiền, ai mà không có lỗi? Lỗi mà có thể sửa thì không gì tốt hơn”.

  Trong “Quán Kinh”, chúng ta xem thấy vua A Xà Thế tạo tội năm nghịch mười ác, vào lúc lâm chung ông chân thật sám hối, chân thật cải đổi, ông niệm Phật vãng sanh thượng phẩm trung sanh. Chúng ta đọc đến đoạn Kinh văn này đều rất là kinh ngạc. Đây chính là người mà ngạn ngữ chúng ta thường nói: ”Lãng tử quay đầu vàng không đổi”. Ông là một đứa con hư, thế nhưng ông ngày nay chân thật biết cải đổi, chân thật quay đầu rồi. Đó thật là một người tốt.

  Vào thời xưa ở Ấn Độ, Bồ Tát Thiên Thân học Tiểu Thừa, hủy báng Đại Thừa, về sau tiếp nhận lời dạy của anh trai thì giác ngộ rồi. Ngài sám hối với Phật, cầm dao chuẩn bị cắt lưỡi của mình. Anh trai của Ngài can ngăn và nói: ”Em cắt lưỡi làm gì? Em sai rồi! Ngày trước em dùng lưỡi này mà hủy báng Đại Thừa, vì sao ngày nay em không dùng cái lưỡi này để tán thán Đại Thừa?”. Ngài bỗng chốc liền tường tận, vì vậy Ngài đã tạo ra 500 bộ luận tán thán Đại Thừa. Đây gọi là chân thật sám hối, biểu hiện bằng hành động.

  Chúng ta xem thấy Đại Sư Ngẫu Ích, thời cận đại có Đại Sư Ấn Quang, khi còn trẻ đọc sách Nho, báng Phật pháp, về sau hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi thì sám hối quay đầu lại, không chỉ không báng Phật pháp, mà còn thế phát xuất gia, hoằng dương Phật pháp. Đây mới gọi là chân thật sám hối.

  Chúng ta làm sai sự việc, ngày trước hãm hại người khác, hiện tại chân thật hiểu rõ rồi thì quay đầu lại, ta phải làm thế nào để bồi thường lại người bị ta hại, làm thế nào giúp đỡ họ, đây mới gọi là chân sám hối. Nếu không có biểu hiện hành động thì đều là giả dối. Hay nói cách khác, vẫn chưa có giác ngộ, vẫn chưa có quay đầu, nói cho dễ nghe là cũng không ích gì. Cho dù là phát tâm ra giảng Kinh nói pháp, ngay trong mắt vẫn là xem thường người khác, muốn tích chút công đức để chuộc tội, nhưng không thể chuộc được, vì tội nghiệp của bạn quá nặng rồi. Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi chân thật cứu độ bạn, nhưng bạn chính mình phải giác ngộ, bạn phải thật quay đầu. Đạo lý trong “Kinh Vô Lượng Thọ”, bạn nhất định phải để ở trong tâm, giáo huấn của mỗi câu mỗi chữ trên “Kinh Vô Lượng Thọ”, bạn quyết định phải thực tiễn vào ngay trong cuộc sống, phải làm cho được, đây gọi là chân sám hối. Ngày ngày bạn có niệm trên một vạn biến, mà trong tâm của bạn đối với tất cả mọi người vẫn còn có ý hận, đối với tất cả việc vẫn có ý niệm không vừa ý, thế thì bạn vẫn chưa quay đầu, bạn chưa sám hối, bạn đáng phải đọa lạc thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế đó.

  Trên “Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh”, Phật dạy bảo chúng ta, khai thị cho chúng ta rất thù thắng, rất đơn giản, rất tường tận. Hiện tại chúng ta vừa giảng đến đoạn này.

  Tôi vừa xem thấy rất nhiều đồng tu từ các nơi đến, sáng sớm hôm nay họ không đi tham gia hội sáng của chúng ta, cho nên tôi đem đoạn Kinh văn này lặp đi lặp lại, hy vọng các vị có duyên nghe được. Đoạn Kinh văn này có thể nói là trên “Kinh Vô Lượng Thọ” nói được rất tường tận, “Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh” làm một tổng kết. Phật nói Bồ Tát có một pháp có thể vĩnh đoạn tất cả các khổ của ba cõi sáu đường. Phương pháp gì vậy? ”Ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không thể gián đoạn”. Thiện pháp đó phải thường quán sát. Chúng ta nói rõ ràng, nói tường tận một chút, thường niệm thiện pháp thì tâm của bạn thiện, tư duy thiện pháp thì tư tưởng của bạn thiện, quán sát thiện pháp thì hành vi của bạn thiện, ngôn hạnh thiện. Phía sau Phật lại thêm vào một câu: ”Không để chút nào bất thiện xen tạp”. Ngày nay có không ít người đang tu thiện, thế nhưng xen tạp bất thiện quá nhiều, cho nên cái thiện của bạn không thành lập. Trong thiện xen tạp bất thiện, cho nên cái thiện cũng biến thành bất thiện, người xưa gọi là đề hồ. Đây là loại thức uống tốt nhất, thức uống cao đẳng nhất, là thiện, trong đó thêm vào chút độc dược, cho nên toàn bộ đều biến thành độc dược. Vì vậy không thể nào xen tạp chút gì bất thiện.

  Ở sau cùng, Phật nói rõ, thiện pháp chính là “Thập Thiện Nghiệp Đạo”. Trong “Tịnh Nghiệp Tam Phước” nói:”Từ tâm bất sát, tu mười nghiệp thiện”, đây là đại căn đại bổn hành môn của chúng ta. Pháp môn niệm Phật mà không có nền tảng này, bạn giảng “Kinh Vô Lượng Thọ” có tốt hơn, giảng được hoa trời rơi rụng thì cũng không thể vãng sanh. Một ngày niệm mười vạn danh Phật hiệu, một ngày giảng mấy bộ Kinh điển, thế nhưng mười thiện bạn cũng không làm được, trong đó xen tạp độc dược. Đạo lý này chúng ta phải cố gắng nghĩ tưởng. Chúng ta phải tỉ mỉ mà quán sát chân tướng sự thật, nghiệp nhân quả báo, sau đó mới chân thật tường tận chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật vì sao niệm đi đến địa ngục. A Di Đà Phật không hề sai, tâm của bạn hỏng rồi. A Di Đà Phật là thiện pháp, trong tâm của bạn xen tạp nhiều thứ bất thiện thì không được. Không cho phép xen tạp. Đạo lý là như vậy.

  Chúng ta thường xem thấy trong Kinh điển có câu: ”Thiện nam tử, thiện nữ nhân”, xưng hô này là đối với chúng ta phải không? Chúng ta chính mình nghĩ tưởng, ta có phải là thiện hay không? Tiêu chuẩn của thiện, mức độ thấp nhất chính là phước thứ nhất của Tịnh Nghiệp Tam Phước: ”Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”, đây là trên Kinh nói thiện nam tử, thiện nữ nhân của hạ phẩm. Thiện nam tử, thiện nữ nhân của trung phẩm thì phải thêm ”thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi”. Thiện nam tử thiện nữ nhân của thượng phẩm còn phải thêm vào điều sau cùng là: ”phát Bồ Đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả”. Đều có điều kiện. Không phải nói tôi học Phật rồi thì tôi chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân, làm gì có việc dễ dàng đến như vậy? Chính mình tự đưa cao thân phận của chính mình lên. Kỳ thật, đều là không phải. Phật pháp có tiêu chuẩn của Phật pháp, hơn nữa tiêu chuẩn này rất rõ ràng.

  Cho nên, chính mình nhất định phải nỗ lực phản tỉnh, ta có tư cách của thiện nam tử thiện nữ nhân hạ phẩm này hay không? Nếu như có hạ phẩm, chắc chắn có thể vãng sanh cõi Phàm Thánh Đồng Cư ở Thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thiện nam tử thiện nữ nhân của trung phẩm thì vãng sanh cõi Phương Tiện Hữu Dư. Thiện nam tử thiện nữ nhân của thượng phẩm thì vãng sanh cõi Thật Báo Trang Nghiêm. Hy vọng các vị đồng tu, nhất là đồng tu từ bên ngoài đến, sau khi nghe rồi trở về nói rõ cho các đồng tu niệm Phật chúng ta nghe, không nên hiểu sai lầm. Khi hiểu sai thì ngay đời này niệm Phật không thể vãng sanh. Đây là Đại Sư Thiện Đạo nói ”gặp duyên không đồng”. Bạn không gặp được thiện duyên, bạn không đem sự việc này làm cho rõ ràng, làm cho tường tận, cho nên tu cả một đời vẫn cứ không có được thiện quả.

  Do đây có thể biết, ác không thể không đoạn, tâm hại người chắc chắn không thể có, ý hiềm ghét người cũng không thể có; đem ý niệm của chúng ta chuyển đổi 180 độ, thuần là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, hộ trì chánh pháp thì chúng ta chắc chắn được sanh Tịnh Độ. Mỗi niệm không còn nghĩ chính mình, mỗi niệm chỉ nghĩ tưởng người khác; ngày trước người hiểu lầm ta, người nhục mạ ta, người hãm hại ta, chúng ta chỉ có cái tâm cảm ân đối với họ, chắc chắn không có chút tâm oán hận. Không những không có chút tâm oán hận, mà khi họ có khó khăn, khi họ cần giúp đỡ, chúng ta nhất định chủ động toàn tâm toàn lực đi giúp đỡ họ. Cần phải khiến cho tâm hạnh của chúng ta làm đến thuần thiện (nhà Nho nói là “chỉ ư chí thiện”), thì đời sống của chúng ta mới chân thật hạnh phúc mỹ mãn, đời sống của chúng ta tiếp cận chư Phật Bồ Tát, sinh hoạt ngay trong trí tuệ viên mãn, không sanh phiền não.

  Chúng ta đọc “Đàn Kinh”, xem thấy Đại Sư Huệ Năng khi lần đầu gặp Hòa thượng Hoằng Nhẫn Ngũ Tổ, Ngài nói với Ngũ Tổ: ”Trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ”. Tôi tiếp xúc Phật giáo khi tôi 26 tuổi, xem quyển Kinh đầu tiên chính là “Đàn Kinh”. Khi xem đến câu này tôi vô cùng cảm khái, quay đầu nghĩ lại, nếu như là tôi, tôi sẽ nói: ”Trong tâm đệ tử thường sanh phiền não”. Người ta không sanh phiền não, thường sanh trí tuệ, vậy thì còn gì bằng không? Cho nên, Ngài ở Hoàng Mai tám tháng, Ngủ Tổ liền đem y bát truyền trao cho Ngài. Vì sao không truyền cho người khác? Người khác đại khái cũng giống như ta: ”Trong tâm đệ tử thường sanh phiền não”, bao gồm Thần Tú ở trong đó, đều vẫn đang sanh phiền não. Thần Tú làm bài kệ mất nửa ngày, sau khi viết ra rồi trong lòng vẫn còn thấp thỏm không an, đó là thường sanh phiền não, không sanh trí tuệ. Không dễ dàng!

  Mỗi niệm không vì chính mình, mỗi niệm vì chúng sanh, vì xã hội, vì chánh pháp cửu trụ, con người này mới không sanh phiền não, mới là chân thật sanh trí tuệ. Người chân thật sanh trí tuệ quyết định ngày ngày sám hối, ngày ngày cải lỗi, ngày ngày tiến bộ, cho nên ”cải tiến”, cải lỗi thì tiến bộ rồi, không thay đổi thì làm sao có thể tiến bộ? Nếu muốn tiến bộ thì ngày ngày phải cải lỗi. Nếu muốn cải lỗi thì ngày ngày phải biết lỗi. Biết lỗi chính là nhà Phật gọi là khai ngộ. Bạn chân thật giác ngộ rồi, biết được chính mình có lỗi lầm. Cải lỗi là công phu. Bạn cải lỗi là bạn chân thật đang tu hành. Nếu biết lỗi mà không chịu cải sửa, tuy là khai ngộ rồi, nhưng không tu hành thì không ích gì, quả báo vẫn tự chịu. Nói ra nhiều lời như vậy, nhưng ý nghĩa vẫn chưa nói được thấu triệt. Tôi không biết các vị đồng tu nghe rồi, có thể thể hội được mấy phần?

  Chỗ này là nói niệm Phật, niệm Phật phải niệm bằng cách nào? Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong “Niệm Phật Viên Thông Chương” dạy cho chúng ta phương pháp, có tám chữ: ”Gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương tục”. Câu”gom nhiếp sáu căn” cùng câu mà Mạnh Tử đã nói: ”học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi kỷ”, tâm của chúng ta đều phóng ra bên ngoài, mắt thấy sắc thì tâm liền chạy đến nơi sắc, tai nghe tiếng thì tâm liền chạy đi nghe tiếng. Mạnh Phu Tử nói học vấn là gì? Bạn có thể đem tâm tán loạn bên ngoài thâu nhiếp lại, đây là học vấn. Cách nói này cùng ý nghĩa của ”gom nhiếp sáu căn” là hoàn toàn như nhau. Nói đơn giản là”gom tâm”, cũng chính là chúng ta bình thường nói ”buông xả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước”. Buông xả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước chính là ”gom nhiếp sáu căn”, sau đó cái niệm đó mới là tịnh niệm, tâm đã thanh tịnh. Tâm thanh tịnh niệm Phật thì gọi là tịnh niệm. Trong tâm thanh tịnh chắc chắn không có chút nào xen tạp. Tâm thuần thiện, tâm thuần tịnh, không có chút nào ô nhiễm.

  Chúng ta đơn giản giới thiệu rõ về thanh tịnh. Buông xả tự tư tự lợi, buông xả phải quấy nhân ngã, buông xả danh vọng lợi dưỡng, buông xả tham-sân-si-mạn, tâm của bạn liền thanh tịnh. Chỉ cần những thứ này có chút nào xen tạp bên trong, tâm của bạn liền không thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh thì sanh phiền não, không sanh trí tuệ.

  Cho nên, tôi thường hay khuyến khích đồng tu chúng ta, các vị mọi người đến đây phát tâm học giáo, phát tâm tương lai làm một vị pháp sư giảng Kinh hoằng pháp, pháp sư giảng Kinh muốn đem Kinh giảng cho tốt thì nhất định phải khai trí tuệ. Nếu muốn khai trí tuệ, nhất định phải đoạn phiền não, không nên có chút nào tự tư tự lợi, phải quấy nhân ngã, tham-sân-si-mạn, năm dục sáu trần, có một chút xíu này xen tạp thì Kinh của bạn liền giảng không tốt. Cho nên, tôi thường hay phụng khuyến mọi người, phát tâm giảng Kinh nhất định phải phát tâm buông xả tất cả chấp sự trong tự viện, không nên đi làm cái gì là hội trưởng hội Phật giáo, làm trụ trì phương trượng gì đó. Vừa làm thì xong rồi, chắc chắn bạn mất đi tâm thanh tịnh, bạn bị ô nhiễm rồi. Bạn phải có thể nắm chắc lấy, phải gìn giữ được, tiền tài một xu cũng không cần đến. Vì sao vậy? Ô nhiễm. “Tài, sắc, danh, thực, thùy” thảy đều là ô nhiễm. Bạn phải đem nó buông sạch sẽ, ngay đời này Kinh bạn liền giảng được tốt, bạn liền giống như Phật Đà vậy, rộng độ chúng sanh vậy. Đời sống của chính mình nhất định phải giữ lấy thanh bần, quyết không phan duyên.

  Bồi dưỡng nhân tài của nhà Phật, lần trước Hội phó Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc – cư sĩ Đao Thuật Nhân đến đây thăm viếng, cùng chúng ta bàn luận về việc lớp bồi dưỡng. Tôi liền kiến nghị với ông: “Chúng ta bồi dưỡng nhân tài giảng Kinh hoằng pháp, ở Trung Quốc có hai lớp bồi dưỡng là đủ rồi. Ngoài ra, lớp bồi dưỡng chấp sự am đường tự viện, số người này phải nhiều”. Trung Quốc có rất nhiều tự viện am đường, cho nên cần phải bồi dưỡng nhân tài quản lý. Người quản lý thì không cần giảng Kinh nói pháp, còn người nói pháp thì không nên tham dự quản lý. Tất cả phải chuyên, phải phối hợp thì Phật pháp chúng ta mới được cứu.

  Cư Sĩ Lâm là một tấm gương rất tốt, người quản lý là cư sĩ Lý Mộc Nguyên, việc giảng Kinh thì tôi gánh trách nhiệm. Tôi không can thiệp ông ấy, ông ấy không can thiệp tôi. Chúng tôi hai bên phối hợp mật thiết thì đạo tràng này hưng vượng lên. Quyết định không nên nói pháp sư giảng Kinh thì cao hơn người quản lý một bậc, người quản lý thì thấp hơn một bậc, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Trong “Kinh Đại Niết Bàn”, Phật nói được rất rõ ràng, pháp sư giảng Kinh thấp hơn người quản lý một bậc, cho nên công đức hộ pháp siêu vượt hoằng pháp. Bạn phải hiểu được đạo lý này.

  Hoằng pháp là người nào? Giống giáo viên trong trường học vậy, người quản lý là hiệu trưởng, đổng sự trưởng. Nếu họ không lập trường học, nếu không mời thỉnh bạn đến dạy học, thì cho dù bạn có đầy bản lĩnh, bạn cũng không có chỗ phát huy, cũng không ích gì. Cho nên, nhất định phải hiểu được, người quản lý so với người giảng Kinh hoằng pháp đích thực là cao hơn một bậc. Chúng ta phải nương vào họ, nhất định phải tôn kính họ. Hiện tại người hiểu được đạo lý này rất ít. Điên đảo rồi! Xem trọng giáo viên, còn hiệu trưởng, đổng sự trưởng thì quên mất, ngó cũng không thèm ngó họ, vậy làm sao được? Phật giáo làm sao mà không suy?

  Làm thế nào cải biến quan niệm của mọi người? Giáo viên giảng Kinh chúng ta phải làm từ chính mình, chúng ta chính mình cung kính nhân viên hộ pháp. Chúng ta tri ân báo ân, đầu tiên là chúng ta phải báo ân nội hộ. Ngày nay chúng ta giảng Kinh, dạy học ở Cư Sĩ Lâm, lâm trưởng của Cư Sĩ Lâm, những vị chủ tịch trong hội đổng sự này là đại ân nhân thứ nhất của chúng ta. Cư Sĩ Lâm từ trên đến dưới, cho đến những người làm công quả, bao gồm người hộ pháp, công đức đều không thể nghĩ bàn. Người ở trong đây, nếu thiếu đi một người thì công đức của chúng ta sẽ không viên mãn. Người chủ yếu nếu thiếu đi thì pháp hội này sẽ không thể thành tựu. Bạn phải hiểu được đạo lý này.

  Thế Tôn năm xưa ở đời đem nhiệm vụ hộ pháp ủy thác cho quốc vương đại thần. Quốc vương đại thần hộ pháp thì Phật pháp mới hưng vượng, chúng sanh mới được độ. Hoằng pháp, hộ pháp tương bổ tương thành, giáo dục Phật giáo phổ cập sung thạnh, quốc thái dân an, nhân dân có trí tuệ; tiếp nhận huân đào của Phật giáo thì họ hiểu được bố thí, họ hiểu được trì giới.

  Ý nghĩa của bố thí là gì? Dùng lời hiện đại mà nói, họ hiểu được xả mình vì người, bố thí là vì đại chúng xã hội mà phục vụ. Trì giới là thủ pháp. Nhẫn nhục là tâm nhẫn nại. Tinh tấn là tiến thủ. Thiền định là trong tâm có chủ kiến, chủ tể, quyết không bị hoàn cảnh bên ngoài làm dao động.

  Trên “Kinh Lăng Nghiêm”, Thế Tôn nói rất hay: ”Thời kỳ Mạt Pháp, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng”, đích chỉ thời đại hiện tiền này. Câu nói này, dùng lời hiện đại mà nói, xã hội ngày nay mỗi mỗi giai tầng, không luận là nhân sự hay là hoàn cảnh vật chất, sức mê hoặc quá to quá lớn. Loại mê hoặc này chính là ở trên Kinh Phật nói: ”tà sư nói pháp”. Họ không phải là chánh pháp. Họ dạy bạn cái gì? Dạy bạn tự tư tự lợi, dạy bạn tham-sân-si-mạn, dạy bạn chuyên đi làm việc tổn người lợi mình. Đây là ma, đây là tà đạo, đây là tà pháp. Phật Bồ Tát không dạy chúng ta như vậy, Phật Bồ Tát dạy chúng ta xả mình vì người, hoàn toàn tương phản với ma. Ma chuyên môn phá hoại việc tốt của người, ma chuyên môn phá hoại thiện pháp của người. Ma quá nhiều. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên phát tâm muốn xây một Thôn Di Đà, biết bao nhiêu lần đều bị chướng ngại, đều không thể thành tựu.

  Buổi trưa hôm qua, chủ tịch Đức Giáo mời tôi ăn cơm trưa, từ mười hai giờ trưa đến ba giờ chiều, chúng tôi nói đến cái gì? Ma chướng, việc tốt nhiều dày vò. Đức giáo của họ cũng làm không ít sự nghiệp từ thiện nhưng không có việc nào là thuận lợi. Tôi ở bên cạnh nghe, rất có cảm khái. Việc tốt nhiều dày vò! Ma chướng từ đâu mà có? Xem thấy đạo tràng này của bạn hưng vượng, người nhiều như vậy, cúng dường nhiều như vậy, người khác bên cạnh xem thấy khó chịu, luôn là nghĩ ra hết cách để gây phiền phức, cho nên chướng ngại vô cùng nhiều. Năm nay làm việc tốt có chướng ngại, làm việc xấu không có chướng ngại. Làm việc xấu có rất nhiều người thành tựu bạn, đến giúp đỡ bạn, đây chẳng phải là trên Kinh Phật nói: ”Ma đến chướng đạo” hay sao? Ma hy vọng bạn hướng vào ba đường ác mà đi, họ xem thấy hoan hỉ. Bạn siêu việt sáu cõi, siêu việt mười pháp giới thì họ sẽ hận thấu xương. Chúng ta hiện tại là ngày ngày khó qua được với họ, chính là muốn hướng lên trên mà đi, không hướng xuống mà đi, chiêu cảm đến rất nhiều chướng ngại. Chúng ta chính mình phải rõ ràng, phải tường tận.

  Một câu A Di Đà Phật muốn niệm tốt thì bạn phải rõ lý, phải hiểu được “Kinh Vô Lượng Thọ”, hoặc giả là đại đạo lý trong năm Kinh một luận đã nói. Bạn không thông đạt tường tận thì không được, bạn niệm Phật sẽ không tốt. Phương pháp giáo huấn trong đó dạy chúng ta làm thế nào phục phiền não. Ghi nhớ là: “Tịnh niệm liên tục”. Làm thế nào làm đến ”tịnh niệm”? Then chốt ở trong chữ ”tịnh” này. Pháp môn này là pháp môn Tịnh Độ, ”tâm tịnh thì cõi Phật tịnh”. Cho nên chúng ta phải suy xét nhiều, nếu tâm của chúng ta không tịnh, tuy là tu học pháp môn này, cũng chỉ là trồng xuống một chút thiện căn mà thôi, ngay trong đời này không thể thành tựu. Nhất định phải làm đến tâm tịnh. Sau khi tâm tịnh, quan trọng nhất là liên tục. Liên tục là gì? Vĩnh viễn gìn giữ. Không thể nói hôm nay tâm ta thanh tịnh rồi, ngày mai thì lại phóng dật, liền quay trở lại rồi, vậy thì không được. Liên tục là giữ gìn liên tục, vĩnh viễn giữ gìn tâm thanh tịnh, y giáo phụng hành.

  Câu sau cùng của Kinh này là: ”Tín thọ phụng hành”. Chúng ta nhất định phải tin tưởng, phải tiếp nhận, phải nỗ lực mà làm cho được. Phụng hành, dùng lời hiện tại mà nói là thực tiễn ngay trong đời sống của chính mình, thực tiễn ở công việc, thực tiễn ở đối nhân xử thế tiếp vật, đây mới gọi là phụng hành. Có như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được công đức lợi ích thù thắng chân thật của Phật pháp.

  Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.

   

  Nam Mô A Di Đà Phật!

  Kinh Vô Lượng Thọ Giảng Lần Thứ 10

  Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không

  Giảng tại: Tịnh Tông Học Hội Singapore

  Thời gian: Năm 1998

  Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ

  Biên tập: Ban Biên Tập Tịnh Không Pháp Ngữ

   

  • – : Lục Đạo Luân Hồi Do Đâu Mà Có?
  • – : Phương Pháp Đối Trị Si Mê, Mê Hoặc?
  • – :Thực Tại Mà Nói Có Thời Gian Hay Không?
  • – : Chánh Tri, Chánh Kiến Từ Đâu Mà Có?
  • – : Chỉ Thấy Lỗi Mình Không Thấy Lỗi Người.
  • – : Trong Cuộc Sống Hàng Ngày Chúng Ta Phải Tu Như Thế Nào?
  • – : Ai Là Quan Âm?
  • – : Phật Pháp Phải Nhập Môn Từ Đâu?
  • – : Đôn Luân Tận Phận, Nhàn Tà Tồn Thành – Tín Nguyện Trì Danh, Cầu Sanh Tịnh Độ
  • – : Tam Bối Vãng Sanh
  • – : Bạn Đối Với Thế Giới Cực Lạc Có Tin Hay Không?
  • – : Tại Sao A Di Đà Phật Đều Được Tất Cả Các Chư Phật Tán Thán?
  • – : Tứ Nhiếp Pháp.
  • – : Phàm Không Vì Sanh Tử, Không Thể Phát Bồ Đề Tâm
  • – : Chúng Ta Ngày Nay Điên Đảo, Chỉ Từ Bi Với Chính Mình Mà Không Từ Bi Với Người Khác
  • – : Học Đệ Tử Quy. Vì Sao Phải Học Để Tử Quy?
  • – : Tại Sao Cần Phải Đi Thế Giới Cực Lạc?
  • – : Nhìn Thấu Buông Xuống, Buông Xuống Nhìn Thấu
  • – : Ăn Uống Là Một Đại Học Vấn
  • – : Tự Tánh Đã Vốn Đủ Nhưng Hiện Nay Không Có, Tại Sao Vậy?
  • – : Học Phật Phải Có Trí Tuệ
  • – : Pháp Môn Tịnh Tông Một Lòng Thật Sự Niệm Phật Sẽ Thành Công
  • – : Chúng Ta Làm Gì Để Khôi Phục Tự Tánh
  • – : Diệu Âm Nghĩa Là Gì?
  • – : Ngày Nay Chúng Ta Tu Hành Khó, Khó Ở Chỗ Nào?
  • – : Nhân Quả Có Ba Hiện Tượng Bất Không
  • – : Bồ Đề Đạo Tràng
  • – : Thọ Mạng Do Đâu Mà Có?
  • – : Nghe Kinh Chưa Minh Bạch Được Ý Nghĩa Trong Kinh Điển, Chỉ Nghe Suông Thôi!
  • – :Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Và Kinh A Nan Vấn Sự Kết Hung Là Nền Tảng Tu Học
  • – : Không Phải Không Có Quả Báo, Mà Thời Giờ Chưa Tới
  • – :Chúng Ta Tu Là Tu Cái Gì?
  • – : Ta Có Khổ Vì Ta Có Thân
  • – : Sanh Tâm Hoan Hỷ
  • – : Tất Cả Khổ Thế Gian Đều Là Thập Pháp Giới
  • – : Bắt Đầu Tu Từ Đâu?
  • – : Có Phải Chúng Ta Chân Thật Đang Tu Nhất Tâm Hay Không?
  • – : Tiểu Chuẩn Của Tu Tâm Chúng Ta Là Gì?
  • – : Đoạn Ác tu Thiện Tích Lũy Công Đức
  • – : Lục Hòa Kính
  • – : Phật Pháp Trọng Thực Chất, Không Trọng Hình Thức
  • – : Vì Sao Thường Sanh Phiền Não?
  • – : Tà Sư Nói Pháp Nhiều Như Cát Sông Hằng
  • – : “Học Vi Nhân Sư- Hành Vi Thế Phạm”
  • – : Tại Sao Chúng Ta Sống Trong Đời Sống Này Không Thanh Tịnh?
  • – : Vãng Sanh Chánh Nhân, Dễ Tu- Dễ Đạt
  • – : Người Tu Hành Chứng Quả, Họ Chứng Được Cái Gì?
  • – : Gốc Phiền Não Từ Đâu Mà Có?
  • – : Thiện Pháp Là Gì?
  • – : Đời Sống Thế Nào Là Rất Khỏe Mạnh?
  • – : Chúng Ta Dùng Phương Pháp Gì Để Tu Giới Định Huệ?
  • – : Trợ Hạnh Là Gì?
  • – : Tất Cả Chúng Sanh Đều Có Phật Tánh.
  • – : Buông Xã: “Tự Tư- Tự Lợi”
  • – : Xa Lìa Tâm Chúng Sanh Bất An
  • – : Chúng Ta Ngày Ngày Xướng Niệm Hồi Hướng, Lấy Cái Gì Để Hồi Hướng?
  • – : Không Sợ Niệm Khởi- Chỉ Sợ Giác Chậm
  • – : Phật Giáo Là Giáo Dục
  • – : Đới Nghiệp Vãng Sanh
  • – : Nhớ Phật- Niệm Phật
  • – : “Vạn Pháp Giải Không, Nhân Quả Bất Không”
  • – : Trăm Ngàn Muôn Kiếp Nan Tao Ngộ
  • – : Mười Niệm Ắt Sanh
  • – : Phật A Di Đà Là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương
  • – : Phật Quang Ở Chỗ Nào?
  • – : Tất Cả Các Pháp Từ Tâm Tưởng Sanh
  • – : Bất Đọa Ác Thú
  • – : Vô Thượng Bồ Đề
  • – : Đường Lối Tu Hành Của Bồ Tát
  • – : “Trăm Điều Thiện- Hiếu Đứng Đầu, Trăm Điều Ác- Dâm Là Trước Tiên”
  • – : Phát Bồ Đề Tâm, Nhất Hướng Chuyên Niệm
  • – : Tứ Nhiếp Pháp
  • – : Cúng Dường
  • – : Học Pháp Môn Phục Phiền Não?
  • – : Thọ Trì- Đọc Kinh- Vì Người Diễn Nói
  • – : Người Thế Gian Có Trí Tuệ Hay Không?
  • – : Làm Thế Nào Để Giống Phật A Di Đà
  • – : Xây Dựng Đạo Tràng Là Sự Nghiệp Của Bồ Tát Nào Vậy?
  • – : Mười Loại Tự Tại
  • – : Tướng Tùy Tâm Chuyển
  • – : Phân Biệt Chấp Trước
  • – : Mười Phương Pháp Giới
  • – : Pháp Môn Bình Đẳng
  • – : Quán Đảnh
  • – : Pháp Âm
  • – : Tám Tướng Thành Đạo
  • – : Lục Hòa Kính
  • – : Ý Nghĩa Phật Đản
  • – : Chân Tín- Chân Nguyện- Chân Hạnh
  • – : Mười Đại Nguyện Vương Phổ Hiền Vương Bồ Tát- Phần 2
  • – : Thập Lục Bồ Tát
  • – : Lễ Kính Chư Phật
  • – : Duyên Khởi – Thanh Tịnh – Bình Đẳng – Giác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cần Làm Gì Để Vượt Qua Nỗi Đau Phản Bội
 • Những Câu Nói Hay, Lời Phật Dạy Giúp Ta Giác Ngộ Về Cuộc Sống
 • Sống Hạnh Phúc Theo Lời Phật Dạy (Nguyễn Kiều Phượng) – Tạp Chí Văn Hóa Phật Giáo
 • Công Đức Phóng Sanh Không Thể Nghĩ Bàn
 • Chân Lý Cuộc Đời Trong Lời Phật Dạy Về Sự Tiến Bộ
 • Truyện Huyền Thoại Quay Về

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Về Lời Cảm Ơn
 • Tổng Hợp 15 Câu Danh Ngôn Tình Yêu Hay Lãng Mạn Nhất
 • Những Câu Danh Ngôn Tình Yêu Lãng Mạn Nhất Tháng 10
 • Tải Về Danh Ngôn Tình Bạn
 • Danh Ngôn Về Sự Thành Công Hay Thất Bại Trong Công Việc
 • Trà quán Hưng Thịnh là một trong bốn quán trà nổi tiếng của thành Nam Hoa, không phải tự nhiên mà quán trà này lại có được vị thế lẫn danh tiếng cao như vậy; quán không chỉ có một vị trí đắt địa; phong cách bày trí cũng rất văn nhã, thoáng mát; các loại trà, bánh ngọt và điểm tâm của quán không những đẹp mắt mà còn rất hợp khẩu vị của thực khách. Điều quan trọng nhất chính là vị chủ nhân của quán trà Hưng Thịnh rất sành sõi trong việc buôn bán:

  ” An công tử, Lạc công tử, ta đã dùng thử loại trà hồng hoa và cúc hoa của hai vị, ta cảm thấy hương vị lẫn màu sắc của hai loại trà này rất ổn. Ta có một đề nghị, không biết ý kiến của hai vị như thế nào? “

  ” Ông chủ Đinh đừng khách sáo, ngài có đề nghị như thế nào xin cứ thẳng thắn lên tiếng ạ! ” – Lý Yên Lạc mỉm cười một cách lịch sự rồi xởi lởi lên tiếng nói.

  ” … Ta muốn độc quyền sử dụng hai loại trà hồng hoa và cúc hoa do các vị cung cấp. Hai vị cũng biết, đã ra làm ăn buôn bán thì nhất định phải có một thứ gì đó độc đáo, khác biệt thì mới có thể giữ chân được thực khách … ta muốn đem hai loại trà này biến thành một trong những thứ đặc biệt đó! “

  ” Nếu hai vị đồng ý với đề nghị này của ta, ta sẽ thu mua toàn bộ số lượng trà mà hai vị đang có, giá thành đắt hơn một chút cũng không sao. Khi tiêu thụ gần hết, ta sẽ sai người đến gia trang thông báo số lượng cần thiết cho đợt hàng lần sau để các vị chuẩn bị… Chỉ cần các loại trà hoa của hai vị giữ được chất lượng thượng hạng như bây giờ thì ta nghĩ ta với hai vị sẽ còn hợp tác lâu dài. “

  Lý Yên Lạc im lặng lắng nghe những lời ông chủ Đinh vừa nói, cô chớp nhẹ mắt rồi chậm rãi lên tiếng nói:

  ” Không giấu gì ông chủ Đinh, nhà chúng tôi chỉ trồng vài luống hoa hồng, dăm ba luống hoa cúc … Nếu ông chủ Đinh đặt hàng với số lượng nhiều, chúng tôi chỉ sợ lực bất tòng tâm! … Chúng tôi chỉ có thể đảm bảo sẽ giao cho ngài số lượng trà hoa chất lượng nhất mà thôi! “

  Ông chủ của quán trà Hưng Thịnh tên gọi Đinh Ứng vuốt chòm râu khá dài của mình, trầm mặc suy nghĩ một lúc mới trầm giọng lên tiếng:

  ” Ta sẽ thu mua hết số lượng trà hoa mà hai vị có thể làm ra được … chỉ cần hai vị cam kết ngoài Trà quán Hưng Thịnh của ta ra trong thành Nam Hoa tuyệt đối không có quán trà thứ hai có hai loại trà hồng hoa và cúc hoa do hai vị sản xuất là được! “

  ” Kinh doanh thì không thể tránh khỏi cạnh tranh, hồng hoa và cúc hoa lại rất dễ tìm, để tránh tình trạng có người bắt chước chúng tôi sản xuất hai loại trà này rồi mang đến bán cho những quán trà khác, tôi sẽ đích thân hướng dẫn ngài cách thức pha chế để trà hoa do Trà quán Hưng Thịnh bán ra sẽ vừa ngon miệng vừa đẹp mắt; đó cũng xem như là thành ý của chúng tôi khi được may mắn hợp tác buôn bán với ông chủ Đinh! ” – Lê Việt An mỉm cười tỏ thái độ hảo ý lên tiếng đáp lời.

  ” Tốt! … Tốt lắm! … Hai vị công tử còn trẻ tuổi mà đã rất có phong phạm của những thương gia lớn rồi a! … Ta nghĩ chúng ta sẽ hợp tác với nhau rất vui vẻ a! Haha … haha! ” – Đinh Ứng vuốt râu, hài lòng lên tiếng.

  ” Chúng tôi còn trẻ người non dạ, cũng chỉ là dân buôn bán nhỏ, vẫn mong được ông chủ Đinh đây chiếu cố! ” – Lý Yên Lạc chắp hai tay thành quyền, cung kính hữu lễ nói với Đinh Ứng.

  ” Nhất định! … Nhất định! ” – Đinh Ứng hào sảng đáp lời.

  ***

  Lê Việt An và Lý Yên Lạc sắc mặt điềm nhiên, thong thả rời khỏi quán trà Hưng Thịnh. Đi được một đoạn khá xa, Lê Việt An mới choàng tay khoát vai Lý Yên Lạc vừa tủm tỉm mỉm cười, vừa gật gù lên tiếng:

  ” Chiêu lấy ngắn nuôi dài này của cậu quả thật rất lợi hại nha! “

  Lý Yên Lạc cười tươi như hoa, tự hào đáp lời:

  ” Mình là ai chứ? Là cháu nội của Lý Hoài Nam, ông nội của mình lăn lộn trên thương trường mấy chục năm chứ ít gì?! Ông chủ Đinh đó muốn dùng chiêu độc quyền thương mại để bắt chúng ta phải phụ thuộc vào ổng, nếu chúng ta chỉ vì chút lợi ích trước mắt thì sau này sẽ khó mà phát triển việc kinh doanh trà hoa. “

  ” Uhm, mình cũng nghĩ như vậy. Những thứ đặc biệt, khác lạ chỉ làm cho người ta tò mò, sau một thời gian ngắn sẽ thấy nhàm chán, chúng ta giới hạn số lượng trà hoa cung cấp cho quán trà Hưng Thịnh để tránh tình trạng bão hòa, uống quen sẽ cảm thấy bình thường của thực khách! ” – Lê Việt An vui vẻ thêm vào.

  ” Hì hì, mình và cậu đều được hai ông truyền thụ bí kíp chinh chiến trên thương trường giống nhau mà! ” – Lý Yên Lạc chớp mắt, tinh ranh nói tiếp.

  ” Nè, mấy câu hỏi bàn môn tà đạo khi nãy cậu học được ở đâu vậy hả? ” – Lê Việt An như nhớ ra điều gì đó, cô đưa mắt lườm Lý Yên Lạc rồi cao giọng lên tiếng hỏi.

  ” Cái gì mà bàn môn tà đạo chứ? Đó là những câu đố mẹo đặc sắc mà mình đã dày công sưu tầm á!!! ” – Lý Yên Lạc bĩu môi phản bác.

  Lý Yên Lạc cùng Lê Việt An vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã đi đến khu vực gần cổng thành Hoa Nam, chỉ cần ra khỏi cổng thành, đi bộ khoảng ba trăm mét là có thể về đến nhà nên bước chân của hai cô có phần nôn nả vội vã hơn.

  ” Ui da! ” – Lê Việt An bất ngờ bị một cậu bé tầm khoảng chín, mười tuổi đâm sầm vào người một cái đau điếng đến mức vô thức bước lùi về sau một bước. Lê Việt An đưa tay ôm bụng nhăn trán khẽ rên lên một tiếng.

  ” Cậu bé! … Cậu bé … cậu bị làm sao vậy? ” – Lê Việt An chưa kịp định thần lại nghe Lý Yên Lạc hoảng hốt gọi to.

  Lý Yên Lạc đi ngay bên cạnh Lê Việt An, khi nhìn thấy cậu bé nọ đâm sầm vào người của Lý Yên Lạc, cô chưa kịp đưa tay ra đỡ thì cậu bé đã ngã lăn ra đất, bàn tay phải của cậu bé ôm chặt lấy chiếc cổ của mình như đang muốn nôn ra một thứ gì đó nhưng lại không nôn được, cả cơ thể cậu ta co quắp, vật vã, sắc mặt cũng tím tái.

  Lê Việt An cố gắng kìm nén cơn đau, cô vội vàng cúi thấp người nghiêm cẩn quan sát sắc mặt cùng hành động của cậu bé rồi quay sang Lý Yên Lạc gấp gáp lên tiếng nói.

  ” Lạc, giúp mình một tay đỡ cậu bé này đứng dậy nhanh lên! ”

  Lý Yên Lạc gật đầu đồng ý rồi lập tức phối hợp cùng Lê Việt An đỡ cậu bé kia đứng dậy. Lê Việt An nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất ở sau phía sau lưng cậu bé rồi vòng tay ôm lấy ngực của cậu bé, tay phải nắm lại, tay trái nắm lấy tay phải, hai ngón tay cái đặt vào vị trí thực quản của cậu bé kia rồi cắn môi ấn một cái thật mạnh…

  Lý Yên Lạc cũng duy trì tư thế nửa ngồi nửa quỳ nhưng lại ở phía đối diện với cậu bé, cô cẩn trọng xem xét từng biểu hiện nhỏ của cậu.

  Ở phía sau lưng, Lê Việt An rất nhanh tiếp tục lặp lại động tác ấn vào thực quản để giúp cậu bé kia nôn ra được thứ đang bị mắc nghẹn.

  Đám đông dân chúng hiếu kỳ cũng dần dần tụ tập xung quanh, đứng bàn tán chỉ trỏ …

  ” Lạc! Cậu cạy miệng ra rồi đưa ngón tay cái ấn mạnh vào lưỡi của cậu bé giúp mình! … Nhanh lên! … Không kịp mất! ”

  ” Uhm! ” – Lý Yên Lạc lập tức làm theo lời Lê Việt An, nhưng cậu bé kia lại ngậm miệng chặt quá, Lý Yên Lạc không còn cách nào khác đành phải dùng bàn tay ấn mạnh vào khớp xương hàm ở hai bên gò má để ép cậu bé phải há miệng ra.

  ” Các người làm gì con tôi vậy? ” – bất thình lình vang lên tiếng hét của một người đàn ông, ngay sau đó gã ta gạt đám đông rồi lao người xấn tới, bàn tay giơ cao nắm đấm chuẩn bị giáng vào mặt Lý Yên Lạc.

  Lý Yên Lạc nhanh nhẹn nghiêng người né được cú đấm của gã đàn ông hung hãn kia, bàn tay phải bắt lấy nắm đấm của hắn rồi thuận thế kéo hắn về phía sau của cô còn bàn tay trái lại nhanh như chớp tung ra một cú đấm thẳng vào vùng bụng của hắn làm cho hắn ta phải lùi lại vài bước, bàn tay phải ôm bụng, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

  ” Đại huynh, huynh hiểu lầm rồi … ” – Lý Yên Lạc vội vàng lên tiếng giải thích.

  ” Lạc! Đổi vị trí cho mình! … Nhanh lên đi! ” – Lê Việt An nói to.

  Lý Yên Lạc lập tức trở người đứng dậy thế vào vị trí của Lê Việt An, cô cố gắng nhớ lại những động tác mà Lê Việt An đã làm rồi gắng sức làm lại cho thật giống.

  ” Đúng rồi! Giữ tay ngay vị trí đó! … Ấn mạnh vào đi! “

  ” Các ngươi mau buông con ta ra! … Ta liều mạng với các ngươi! ” – Gã đàn ông kia hét to, hắn ta giật lấy chiếc đòn gánh của người đàn ông đang đứng gần đó rồi gom hết sức lực lao thẳng vào người Lê Việt An.

  ” Lạc! Không được ngừng lại! Tiếp tục ấn mạnh vào vị trí đó cho mình! ” – Lê Việt An không kịp xoay đầu nhìn Lý Yên Lạc, cô nói thật to rồi xoay người tung cú đá thật mạnh vào đúng ngay chiếc đòn gánh trên tay gã đàn ông như đang mất hết lý trí làm nó gãy ngang làm đôi, gã đàn ông kia cũng hết đứng vững loạng choạng lùi về sau mấy bước. Lê Việt An tận dụng thời cơ, cô không chút chần lao thẳng vào gã ta, cô nắm chặt lấy cổ áo của gã rồi gạt chân khiến gã mất thăng bằng sau đó vung tay đánh mạnh vào sau gáy làm gã ta ngã xuống đất bất tỉnh.

  Lê Việt An vội vàng xoay người, bước nhanh đến chỗ cậu bé kia, cô ngồi xuống, ấn mạnh vào khớp xương hàm của cậu bé làm cho miệng cậu ta mở ra rồi đưa ngón tay trỏ vào thật sâu trong cuống họng giúp cậu ta ói ra thứ đang bị nghẹn trong cổ họng.

  ” Ọe!!! ” – cậu bé cuối cùng cũng nôn ra được vật mắc nghẹn nơi cổ họng, đó là nguyên một trái mơ non ngào đường to bằng đồng xu còn bóng lưỡng lớp mạch nha bên ngoài.

  Lý Yên Lạc vội đỡ lấy cậu bé ngồi vào lòng mình rồi ngồi bệt xuống đất giữ cậu bé kia ở trong tư thế nửa ngồi nửa nằm, đầu tựa vào lồng ngực của cô, cô đưa tay lau vội những giọt mồ hôi đang đọng trên vầng trán của cậu rồi mới dám hít thở thật sâu.

  Lê Việt An chỉ kịp hít vào một hơi thật sâu lại vội vàng dùng hai ngón tay lần lượt kiểm tra hai mắt của cậu bé rồi đưa tay bắt mạch tiếp tục kiểm tra nhịp thở. Sau khi xác định cậu bé kia đã qua cơn nguy hiểm, Lê Việt An mới thả lỏng cơ thể ngồi bệt xuống đất để điều hòa lại nhịp thở của chính mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Châm Ngôn Kinh Doanh Thay Đổi Cuộc Đời Bạn
 • 99 Châm Ngôn Cuộc Sống Hay Nhất Sẽ Làm Thay Đổi Cuộc Đời Bạn
 • Những Danh Ngôn Câu Nói Hay Về Hôn Nhân, Cuộc Sống Vợ Chồng
 • Những Câu Danh Ngôn Hay Về Thầy Cô Giáo
 • Những Câu Danh Ngôn Hay Và Ý Nghĩa Nhất Về Thầy Cô Giáo
 • Stt Muốn Quay Lại Với Người Yêu Cũ ❤️️tus Quay Lại Nyc

  --- Bài mới hơn ---

 • Status Yêu Đơn Phương Bạn Thân, Cảm Giác Đó Chưa Bao Giờ Là Dễ Chịu
 • Xao Xuyến Trước Những Stt Đơn Phương Người Yêu Cũ Đầy Đớn Đau
 • Tuyển Chọn 99+ Stt Đơn Phương Người Yêu Cũ Thấm Đẫm Nước Mắt
 • Trọn Bộ Những Stt Yêu Đơn Phương Tiếng Anh Hay Và Sâu Sắc Nhất
 • Top 20 Câu Stt Con Rể À! Hãy Yêu Thương Con Gái Của Bố Thật Nhiều Nhé
 • STT Muốn Quay Lại Với NYC

  1. Hãy để em ở bên cạnh anh. Vì em biết rằng em không thể sống nỗi mỗi ngày nếu thiếu vắng anh bên cạnh.
  2. Trái đất vẫn quay mỗi ngày nếu thiếu mặt trời. Nhưng con tim em sẽ tan nát nếu không có anh bên cạnh. Em mong anh hãy quay về bên em.
  3. Biết làm sao khi mỗi ngày em chỉ mong ngóng được trông thấy anh. Em sẽ dần héo tàn nếu anh không chăm sóc cho em mỗi ngày. Đừng chia tay nhau nữa anh ơi.
  4. Anh biết anh không phải là người tốt nhất trên trái đất này nhưng anh sẽ là người dành tất cả tình yêu thương cho em. Anh mong em hãy bỏ qua những lỗi lầm làm em đau khổ.
  5. Nếu anh có thể thu lại những gì anh đã nói anh sẽ làm, nhưng anh không thể làm vậy. Anh xin lỗi!
  6. Em yêu à, ngày anh sinh ra là ngày anh gặp em… Và anh sẽ chết vào ngày em rời xa anh…

  👉Bên cạnh STT Muốn Quay Lại Với NYC dành tặng bạn STT Hay Về Tình Yêu Đẹp Hài Hước ❤️️1001 Status Hay

  Nếu còn yêu còn thương thì nên tìm cách quay về về bên nhau, dành tặng bạn những stt muốn quay lại với người yêu cũ cực ấn tượng.

  1. .Có những thứ dù cố chấp thử nhưng quá khứ vẫn là quá khứ
  2. Là một kí ức đẹp. Chỉ nên giữ lại nó. Không nên làm gì nữa. Dù vẫn con yêu nhau.
  3. Tâm trí ban ngày của anh nhưng về đêm thì lại của em mất rồi… tại sao em lại lừa dối anh.
  4. Vẫn vì những điều khiến tim mình rung động, nhưng đã thôi vì những điều từng khiến mình đau lòng mà đau lòng.
  5. Nếu thất bại trong tình yêu hoặc là chúng ta yêu sai người hoặc yêu sai cách. Nhưng tình yêu vẫn luôn tồn tại, ở đâu đó chờ ta đi kiếm tìm. Và tình yêu là có thật.
  6. Anh ước gì em ở đây hoặc là anh ở đó cùng em. Anh ước gì chúng ta cùng nhau đi bất cứ nơi nào.
  7. Khi anh ra khỏi nhà vào ngày hôm nay, anh nhận ra rằng anh đã bỏ lỡ một điều gì đó. Và đó chính là em.

  👉Ngoài Tus Muốn Quay Lại Với người yêu cũ chia sẻ đến bạn về top Stt Chất Ngầu Về Cuộc Sống ❤️ Caption Về Đời Hay Nhất

  👉Bên cạnh STT Về Người Yêu Cũ Muốn Quay Lại với mình tiết lộ đến bạn STT Về Xe Và Tình Yêu ❤️️ 1001 Cap Quái Xế Hay Nhất

  1. Thật ra có thử mở lòng với người khác mới thấy được trước kia người tốt với mình như thế nào. Mới biết mình từng yêu người ta nhiều, rất nhiều.
  2. Dù sao, người con gái ta thương cũng chỉ là con gái, cũng biết yếu đuối chứ chẳng cứng rắn như những gì thể hiện ngoài kia. Và vì đó là người con gái ta thương… Điều đáng tiếc nhất là khi yêu thương chưa đủ, yêu thương đã hóa mây trời cho gió cuốn đi.
  3. Người cũ còn thương, bốn chữ nghe sao mà chua chát, chua ở chữ cũ, chát ở chữ thương. Bởi lẽ, đã cũ rồi sao lại còn thương?
  4. Chia tay là điều không ai mong muốn. Nhưng đôi khi ta buộc phải chấp nhận điều đó để rồi nỗi niềm lưu luyến về người yêu cũ day dứt mãi không nguôi.
  5. Điều duy nhất khiến bạn ở lại và chờ đợi vì bạn còn yêu người yêu cũ. Điều đó hoàn toàn đúng và hợp lý vì. Bạn không thể nào ngăn cấm trái tim bạn rung động hay yêu thích một ai đó được

  👉Dành tặng bạn STT Nhớ Người Yêu Ở Xa ❤️️ 1001 Cap Yêu Xa Ý Nghĩa

  Sau khi chia tay không phải cứ muốn là có thể quay lại với người yêu cũ được nữa, đăng những dòng stt cũng là cách để nuối tiếc một cuộc tình đã qua.

  👉Bên cạnh STT muốn Quay Lại Với người yêu cũ Khám phá ngay Stt Buồn Về Tình Yêu Đơn Phương ❤️️ Tus TY Ngắn

  1. Có người vì yêu mà quên mất bản thân. Yêu hết mình, sống vì những gì người yêu muốn. Những gì người yêu thích. Điều này sẽ thật đáng buồn, vì bản thân bạn đã không giữ được chính mình.
  2. Có những chuyện một mình cố gắng là không bao giờ đủ.
  3. Em mệt lắm, khi em nói mà chẳng ai nghe, em buồn mà không ai thấu. Em cô đơn mà không thể có một người ở bên.
  4. Anh đã khóc thật nhiều vì một quá khứ đã không mang lại hạnh phúc cho em. Anh chỉ xin một cơ hội được làm lại và tự hứa với lòng mình sẽ thay đổi tất cả để yêu em và chăm sóc em.

  👉Ngoài Caption Muốn Quay Lại Với người yêu cũ tặng bạn top STT Tháng 3 Hay Nhất ❤️️ Tus Chào Tháng 3/2021

  1. Sai lầm của chúng ta là cả hai đều đặt cái tôi quá cao, là không ai chịu nhường ai, là em đã quá ích kỷ chỉ biết giữ anh cho riêng mình… Hãy cho nhau một cơ hội thứ hai.
  2. Em không thể quên đi 2 năm kỷ niệm hạnh phúc bên anh. Lại càng không thể quên đi gương mặt anh. Đừng bắt em quên đi tất cả. Hãy nói đó chỉ là giấc mơ. Hãy nói anh vẫn ở đây, ở ngay trong trái tim em.
  3. Nếu anh vẫn còn trách cứ chuyện năm xưa em rời bỏ anh. Vậy thì em trịnh trọng nói lời xin lỗi anh. Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, chỉ cầu xin anh đừng rời xa em.
  4. Tôi vẫn phải sống để chờ đợi em, vì lời hứa em sẽ về bên tôi. Vì niềm tin người em yêu là tôi, người em muốn sống đến trọn đời là tôi.
  5. Anh thấy nhớ em thật nhiều, anh cũng thay đổi để quan tâm em nhiều hơn. Mỗi ngày mong em cho anh một cơ hội để yêu và chăm sóc em.

  👉Bên cạnh Status muốn Quay Lại Với Người Yêu Cũ chia sẻ đến bạn Stt Đường Đời Hay Nhất ❤️ Câu Nói Sâu Sắc Về Cuộc Đời

  👉Bên cạnh Những Câu Nói Muốn Quay Lại Với Người Yêu Cũ tiết lộ đến bạn Stt Vui Về Con Gái ❤️ Caption Vui Vẻ, Vui Nhộn, Hài Hước

  Khi muốn quay lại với người yêu cũ thì đăng stt là cách để bạn thể hiện tình cảm một cách ấn tượng nhất đấy.

  1. Có đôi khi, bước qua những góc phố quen thuộc, thấy những cảnh quen thuộc, đột nhiên nhớ đến khuôn mặt của một người. Bỗng dưng rất muốn khóc, nhưng khóc cũng không nổi.
  2. Có đôi khi, lúc bản thân chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên thấy cô độc thấu tận xương tủy. Và có đôi khi, đột nhiên tìm không được bản thân, ra là đã đánh mất chính mình rồi.
  3. Thật ra có thử mở lòng với người khác mới thấy được trước kia người tốt với mình như thế nào, mới biết mình từng yêu người ta nhiều, rất nhiều.
  4. Chia tay là điều không ai mong muốn, nhưng đôi khi ta buộc phải chấp nhận điều đó để rồi nỗi niềm lưu luyến về người yêu cũ day dứt mãi không nguôi.
  5. Hãy để mọi thứ trở lại như trước đây nha em! Anh xin lỗi và anh không thể sống nếu không có em.
  6. Làm thế nào để anh có thể bước tiếp mỗi khi anh nhớ đến em. Cảm giác đó thật khiến anh đau đớn.

  👉Bên cạnh STT Muốn Quay Lại Với Người Yêu Cũ tặng bạn trọn bộ STT Buông Xuôi Tất Cả ❤️️ Buồn Thấm Đẫm Nước Mắt

  Gửi đến bạn những dòng stt muốn quay lại với người yêu cũ cực độc đáo và đầy tâm trạng làm xao xuyến người ấy ngay.

  👉Ngoài STT Quay Lại Với Người Yêu Cũ tặng bạn combo STT Yêu Hay Nhất ❤️️ 1001 STT TY Đẹp Dành Cho Nhau

  1

  Let’s make up for each other, let’s talk together. Let’s find a way to connect us again.

  Hãy bù đắp cho nhau, hãy trò chuyện cùng nhau. Hãy tìm ra con đường để nối chúng ta lại với nhau thêm một lần nữa.

  2

  Let’s put our life on the right track once more by accepting my apology.

  Hãy để cuộc sống của chúng ta đi đúng hướng thêm lần nữa nha em bằng cách chấp nhận lời xin lỗi của em.

  3

  There’s always room for forgiveness. Find it in my heart and give our love one more chance.

  Luôn có căn phòng cho sự tha thứ. Hãy tìm nó trong trái tim em và cho tình yêu của chúng ta thêm một cơ hội.

  4

  The sun rises and sets every day, but his world has stopped moving. It will keep moving if you come back to me.

  Mặt trời mọc và lặn mỗi ngày, nhưng thế giới của anh đã ngừng chuyển động. Nó sẽ tiếp tục di chuyển nếu em quay lại bên anh.

  5

  Apologizing is the first step in resuming a broken relationship. Now you send it to me, will you accept it?

  Nói lời xin lỗi là bước đầu tiên để nối lại mối quan hệ đã tan vỡ. Bây giờ anh gửi nó cho em, liệu em có chấp nhận nó không?

  👉Bên cạnh STT Muốn Quay Lại Với Người Yêu Cũ Bằng Tiếng Anh tặng bạn bí kíp STT Về Nắng Và Tình Yêu ❤️️ Cap Về Nắng Đầy Ngọt Ngào

  --- Bài cũ hơn ---

 • 60 Stt Khi Yêu Một Người Không Yêu Mình, Stt Yêu Cô Đơn
 • Những Stt Hay Bất Hủ Về Tình Yêu Đơn Phương Tâm Trạng Buồn Não Nề
 • Những Stt Gửi Em Người Con Gái Vô Tâm Anh Yêu Chân Thành, Tự Nguyện
 • Những Stt Cho Tình Yêu Phai Nhạt “nếu Anh Không Còn Yêu Em Nữa…”
 • 30 Lời Chúc Mừng Bé Thôi Nôi Nhân Ngày Con Tròn 1 Tuổi Hay Nhất Hiện Nay
 • Châm Ngôn Là Gì, Nghĩa Của Từ Châm Ngôn

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Mưa Buồn Đầy Cảm Xúc Và Ý Nghĩa
 • Lời Chúc Sinh Nhật Ngắn Gọn Mà Hay
 • Hơn 101+ Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Buồn Chán
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Tuổi Học Trò Rất Xúc Động & Thiêng Liêng
 • Những Dòng Stt Cô Gái Mạnh Mẽ Hay Nhất
 • Bạn vui lòng đăng ký để tham gia hỏi đáp!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Tình Bạn Từ Các Danh Nhân Trong Lịch Sử
 • Những Stt Hay Về Cuộc Sống 2022 Đáng Suy Ngẫm
 • Những Câu Nói Hay Nhất Về Tình Bạn Hay, Status Tan Vỡ, Rạn Nứt, Đểu
 • 32 Câu Nói Ý Nghĩa Về Các Mối Quan Hệ Trong Xã Hội Mà Bạn Nên Suy Ngẫm
 • Những Lời Chúc Hay Và Ý Nghĩa Nhất Ngày 8/3 Dành Cho Đồng Nghiệp Nữ
 • Những Câu Châm Ngôn Châm Biếm

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Châm Ngôn Của Người Nhật Sẽ Khiến Bạn Thay Đổi Cách Nhìn Về Cuộc Sống
 • Những Câu Nói Hay Về Dạy Con: 50+ Danh Ngôn Hay
 • 40 Câu Châm Ngôn Sâu Sắc Giúp Ta Nên Người
 • Những Câu Châm Ngôn Hay Nhất Về Tình Yêu
 • Những Câu Nói Hay Về Chờ Đợi: 50+ Danh Ngôn Hay
 • 1. Soạn bài Những câu hát châm biếm – Thông qua soạn bài Những câu hát châm biếm các em sẽ nhận ra được những thói xấu đáng bị lên án trong xã hội.

  2. Những Câu Nói Vừa Cay Vừa Thấm Về Cuộc Đời – Càng Nghe Càng Thấm

  8. VỀ THỂ LOẠI (Xem bài Những câu hát về tình cảm gia đình ).

  10. Bốn bài ca dao châm biếm phê phán và chế giễu người lười nhác, có nhiều tật xâu (bài – Xem bài viết Những câu hát châm biếm ….

  12. Tổng hợp những câu nói các bạn trẻ vô cùng hài hước và không kém phần độc đáo về cuộc sống đã được chúng tôi chọn lọc một cách kĩ càng để gửi tới bạn đọc.

  18. Đối tượng của những câu hát châm biếm trước hết là tầng lớp thống trị ở địa phương với những cậu cai, xã trưởng, chức dịch trong làng,… tầng lớp tuy cũng thuộc giai cấp thống trị nhưng sống khá gần dân, thậm chí đã từng trải qua cuộc sống của chính những người nông dân.

  19. Nhungcaunoihaytv tuyển tập những câu nói, những bài thơ, những câu ca dao châm biếm vui nhộn nhất, những câu nói vui nhộn bựa hay vui nhất quả đất.

  20. Hy vọng rằng với những câu châm ngôn này, bạn có thể nhận ra ý nghĩa thực sự của thành công và giữ cho ngọn lửa nhiệt huyết trong bạn luôn luôn cháy sáng.

  23. 20 châm ngôn hay về cuộc sống ý nghĩa kéo bạn thoát khỏi những bế tắc.

  24. Hy vọng, bài viết này sẽ giúp các bạn có một buổi giải trí thú vị thông qua những câu ca dao ….

  26. Những câu nói hay và sâu sắc, những câu nói mỉa mai châm biếm sâu cay về hiện hiện thực cuộc sống ngày nay của tác giả Trang Nam Anh trong tập thơ ‘Viết tiếp tiền nhân’ thật giá trị.

  31. Nên khi đọc cần cao giọng, nhấn mạnh vào các điệp từ, điệp ngữ (có chủ ý) để làm nổi bật giọng điệu châm biếm, giễu cợt của những câu ca dao này.

  32. 1,083 likes · 9 talking about this.

  34. Hình ảnh của nàng sẽ đưa bạn sang một lĩnh vực rực rỡ của tâm hồn bạn, nơi không có gì phải cũng chẳng có gì trái, đó là lĩnh vực của cái đẹp và tình yêu.

  36. Những câu nói hay và sâu sắc, những câu nói mỉa mai châm biếm sâu cay về hiện hiện thực cuộc sống ngày nay của tác giả Trang Nam Anh trong tập thơ ‘Viết tiếp tiền nhân’ thật giá ….

  38. Những câu thơ chế hay không chỉ mang đến cho độc giả những tiếng cưởi bởi sự hài hước mà còn chứa đựng những góc nhìn châm biếm về cuộc sống.

  40. Những câu hát châm biếm trên phê phán các thói hư tật xấu qua một số hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng và qua lối nói trào lộng gây cười.

  41. Mua xe đạp được 5 năm cái gì cũng cũ Chỉ trừ yên sau và đồ gác chân vẫn còn mới tinh.

  47. I/ GIỚI THIỆU CHUNG VỂ VĂN BẢN Biết châm biếm là biết sống, biết phân biệt phải, trái, xấu, tốt ở đời, là biết cười.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 1000 Bức Ảnh Tâm Trạng Kèm Theo Stt Buồn Miên Man Cho Người Buồn
 • Tuyển Tập Những Bài Thơ Cảm Động Rớt Nước Mắt Về Mẹ
 • Thơ Thả Thính Cùng Những Bài Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam Hay Nhất Hiện Nay
 • 999++ Những Câu Nói Hay Nhất Về Tình Yêu
 • Nghị Luận Về Lời Cảm Ơn
 • Châm Ngôn Và Danh Ngôn

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Đối Nhân Xử Thế: 100+ Danh Ngôn Hay
 • Danh Ngôn Về Đối Nhân Xử Thế
 • 55 Câu Danh Ngôn Về Cách Đối Nhân Xử Thế
 • Danh Ngôn Các Thánh: Chết Đến Sống Muôn Đời
 • Suy Nghĩ Của Anh Chị Về Ý Kiến: ” Chỉ Có Tiền Tài Và Địa Vị Mới Có Hạnh Phúc”
 • 2. Danh ngôn hay và ý nghĩa 3/2019

  5. Có những lúc chúng ta cảm thấy tuyệt vọng thì hãy tìm đến những câu nói hay những danh ngôn triết lý sâu sắc về cuộc sống nơi bạn sẽ cảm thấy được giải tỏa.

  9. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những câu châm ngôn hay về tình yêu này.

  10. Có những lúc chúng ta cảm thấy tuyệt vọng thì hãy tìm đến những câu nói hay những danh ngôn triết lý sâu sắc về cuộc sống nơi bạn sẽ cảm thấy được giải tỏa.

  11. Những danh ngôn hay về học tập, Giáo dục là một điều đáng kính trọng nhưng nên nhớ rằng đôi khi những điều được dạy là những cái không đáng biết.

  12. Mục Lục:” Những dòng danh ngôn về tri thức hay và ý nghĩa nhất” Châm ngôn tri thức chứa đựng nhiều triết lý và rất đáng để suy ngẫm” Những câu nói hay nhất về kho tàng tri thức của nhân loại” Status tri thức bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất” Danh ngôn […].

  13. Tuyển chọn những câu châm ngôn hay và ý nghĩa nhất cho cuộc sống cạnh đó bài viết cũng làm một số tấm hình và những câu châm ngôn cuộc sống trong đó nhằm tặng bạn đọc để làm hình nền.

  15. Com sẽ gửi đến bạn đọc khá nhiều câu danh ngôn cuộc sống với nhiều tâm trạng khác nhau, vui có, buồn có,…ngắn dài khác nhau cho bạn chọn lựa.

  18. Gửi đến các bạn tuyển tập những câu danh ngôn, câu châm ngôn hay và ý nghĩa nhất mà mình sưu tầm được trên mạng.

  24. Và danh ngôn ra đời – nó như là phương châm sống và hành động của mỗi con người.

  25. 18/07/2017 · Danh ngôn sự nghiệp thành công.

  27. Kho tàng châm ngôn đời sống hay, những câu nói nổi tiếng về cuộc sống, lời nói ý nghĩa của danh nhân trên toàn thế giới giúp bạn hiểu rõ chân lý của cuộc sống hơn.

  32. 02/03/2019 · Những câu nói, triết lý hay, những danh ngôn, châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống và tình yêu sẽ giúp cho tâm hồn bạn trở lên tươi đẹp hơn.

  36. Vn xin tổng hợp danh sách những câu danh ngôn và châm ngôn tiếng anh hay nhất về cuộc sống, tình yêu bao gồm 32 câu châm ngôn tiếng anh và 14 câu danh ngôn tiếng anh bất hủ có lời dịch.

  38. 28 thg 12, 2022 – Explore teaka1k’s board “Danh ngôn”, followed by 528 people on Pinterest.

  40. Trong cuộc sống có lúc ta cảm thấy bế tắc không tìm được lối thoát và khi đó ta bắt gặp một câu châm ngôn về cuộc sống hay một chân lý sống đó như là một liều thuốc quý giá giúp bạn đứng vững lên và bước tiếp.

  44. Kho tàng châm ngôn đời sống hay, những câu nói nổi tiếng về cuộc sống, lời nói ý nghĩa của danh nhân trên toàn thế giới giúp bạn hiểu rõ chân lý của cuộc sống hơn.

  46. 23 thg 11, 2022 – Explore chirikatorhuyen’s board “Danh Ngôn :)”, followed by 383 people on Pinterest.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Ngôn Tiếng Anh Tình Bạn
 • Danh Ngôn Về Tha Thứ
 • Những Câu Nói Hay Về Sự Tha Thứ: 50+ Danh Ngôn Hay
 • Danh Ngôn Về Sự Tha Thứ
 • Kho Tàng Danh Ngôn Tình Yêu Và Cuộc Sống Hay Nhất
 • Quay Ngược Thời Gian Với 40 Câu Danh Ngôn Tình Yêu Học Trò Đầy Tuổi Thơ

  --- Bài mới hơn ---

 • Top Câu Danh Ngôn Tình Yêu Cha Mẹ Bất Hủ, Hay Và Ý Nghĩa Sâu Sắc Nhất !
 • Top 50 Câu Danh Ngôn Tình Yêu Quê Hương Đất Nước Bất Hủ
 • Tổng Hợp Những Câu Nói Lời Hay Ý Đẹp Về Nhân Quả Đáng Đọc Nhất
 • Nếu Yêu Xa Bạn Hãy Đọc 40 Câu Danh Ngôn Tình Yêu Xa Cách Nao Lòng Này !
 • Tổng Hợp Những Câu Nói Lời Hay Ý Đẹp Phật Giáo Hay Nhất 2022
 • Thanh xuân ở dưới mái trường là khoảng thời gian đẹp đẽ và quý giá nhất của mỗi con người. Nơi đó có Thầy, Cô, phấn trắng, bảng đen, có những giờ tan trường ngập trời áo trắng. Nơi đó còn có cả nhữung tình cảm đầu đời khó có thể gọi tên và không bao giờ có thể quên được.

  Người ta gọi đó là “tình yêu gấu bông” – mềm mại, êm ái, nhưng không thể di chuyển được. Nghĩa là nó sẽ mãi mãi ở lại nơi đó, như ngày hôm qua ta vừa quen biết nhau với tất cả những rộn ràng thổn thức, để mỗi lần quay đầu nhìn lại, ta sẽ thấy yêu thương ùa về.

  40 câu danh ngôn tình yêu học trò đầy tuổi thơ

  Quay ngược thời gian với 40 câu danh ngôn tình yêu học trò đầy tuổi thơ

  1. Nếu một ngày thực sự gặp lại, chúng ta chắc chắn sẽ vui, vì quá khứ chưa bao giờ buồn. Người mãi mãi là người dưng mà tôi thương nhất thành phố này !

  2. Có một người từng là cả ánh mặt trời, là cả một ước mơ chảy bỏng trong giấc mơ thanh xuân..

  3. Thích người ta thì cứ thẳng thắn mà thổ lộ. Cùng lắm thì đến bạn bè cũng chẳng làm được nữa. Bởi vì em đâu có thiếu bạn. Em chỉ thiếu anh.

  4. Tuổi thanh xuân cũng như mây trời. Tuổi thanh xuân, hãy yêu người mình thích, ăn những gì mình thèm và làm những việc mà mình muốn. Sống mà, phải vui lên!

  5. Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.

  6. Chúng tôi của khi ấy thật sự rất đơn giản, có thể vì một câu nói của người mình thích, một ánh mắt, mà cảm thấy vui vẻ cả một ngày.

  7. Tình yêu là một trò chơi mà cả hai người chơi đều cùng chiến thắng.

  8. Tớ thích cậu đến nỗi, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, tâm hồn tớ cũng cảm thấy điên đảo.

  9. “Nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s, có lẽ nó đã không đẹp đến thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, tôi chỉ cần một bước để đến bên em, chứ không phải là cả một đời người.”

  Tình yêu tuổi học trò qua danh ngôn

  10. Khi yêu, tưởng rằng người đó là cả cuộc đời mình, ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng, đã đứng bên cạnh một người khác.

  11. Trong một cuộc tình đừng bao giờ nghĩ người đó là hoàng tử mà không xứng đáng, hãy xem bạn là một công chúa. Bời vì chỉ có công chúa mới đi với hoang tử.

  12. Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô.

  13. Nếu tớ dùng một bông hoa để đánh dấu mỗi lần tớ nghĩ về cậu, tớ có lẽ sẽ lạc lối mãi mãi trong khu vườn hoa đó.

  14. Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời.

  15. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.

  16. Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thuở ban đầu.

  17. Thanh xuân là chiếc hộp diệu kỳ mà ta giấu trong đó. Cơn cảm nắng đầu tên và cả nụ hôn bối rối vụng về.

  18. Tình yêu đầu không chỉ là một hồi ức đẹp của tuổi trẻ mà nó còn có sức mạnh thay đổi cuộc đời một con người.

  Quay ngược thời gian với 40 danh ngôn tình yêu học trò

  19. Tình yêu đầu là một kỉ niệm đẹp, sâu sắc, những lại dễ dàng mang nhiều tiếc nuối. Bất cứ ai bước ra từ tình yêu đầu, họ cũng sẽ mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Bởi, tình yêu đầu đã mang theo sự ngây thơ nhất của tuổi trẻ.

  20. Điều đẹp đẽ không phải tuổi thanh xuân mà là trong tuổi thanh xuân đó có họ.

  21. Có những người, bạn không có cách nào quên được

  Có những việc, bạn không thể nào quên được

  Có những tình bạn sẽ không bao giờ gặp lại nữa

  Thông thường, khi kí ức càng rõ nét thì càng tàn nhẫn.

  Chúng ta đã từng tưởng rằng, sau này trưởng thành sẽ được ở bên nhau

  Thực ra, trưởng thành có nghĩa là chia ly.

  22. Tháng chín, có lẽ người ta cứ mãi giấu mình trong màu ký ức học trò, để hoài niệm, để bâng quơ một nụ cười rất nhẹ về mối tình đầu.

  23. Trong mỗi chàng trai đều có một cô gái mà bạn không được đụng đến. Cô gái ấy mang tên “Mối tình đầu”.

  24. Tai trái gần với tim nhất

  Lời nói ngọt ngào phải nói vào tai trái

  Nếu yêu đúng là tình yêu đích thực

  Thì yêu sai sẽ là thanh xuân.

  25. Bán cho tôi một cuộc tình,

  Tôi sẻ trả Em bằng tuổi xuân tôi có

  Bán cho tôi năm tháng yêu thương đó,

  Tôi sẻ trả Em bằng cả ánh bình minh.

  Danh ngôn tình yêu học trò đọc rất thấm

  26. Khi còn trẻ, người ta luôn muốn bỏ đi. Hãy luôn sẵn sàng cho những cuộc chia ly dù là định sẵn hay bất ngờ. Bởi, bạn sẽ chẳng thể bao giờ biết được rằng lần hội ngộ tiếp theo sẽ là khi nào, ngày mai, ngày kia hoặc không bao giờ . Vì tuổi xuân là những cuộc chia ly không định ngày gặp lại.

  27. Đừng nói tôi lãng phí tuổi thanh xuân của mình, vì người ấy chính là thanh xuân của tôi.

  28. Thanh xuân chính là vào sai thời điểm gặp được đúng người. Thanh xuân là dù lựa chọn cái gì đều sẽ để lại hối tiếc.

  29. Thanh xuân như nước, dù mở ra hay nắm chặt nó đều sẽ chảy xuống qua kẽ tay.

  30. Khi bạn còn đang trong độ tuổi thanh xuân, bạn luôn cho rằng mọi câu hỏi đều có thể tìm ra được lời đáp, nhưng khi đã già, có thể bạn lại cảm thấy rằng trong đời người thực tế ra không có cái gì gọi là lời đáp cả

  31. Thanh xuân là món quà của thiên nhiên nhưng tuổi tác là một tác phẩm nghệ thuật.

  Tình yêu học trò qua 40 câu danh ngôn rấ thấm

  32. Đó là khoảng thời gian, với tôi cậu là tất cả. Khi vừa bước chân vào cổng trường, chính ánh mắt ấy đã khiến tôi thích cậu suốt những năm tháng thanh xuân. Chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày, được ngắm nụ cười như ánh nắng ban ai, được cùng cậu tám những câu chuyện ở đâu đâu… Với tôi, nó đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân

  33. Em không thể là cô dâu của anh, nhưng anh chắc chắn sẽ là chú rể của cuộc đời em. Cả thanh xuân này chúng đã đi cùng nhau…

  34. Có một thế giới rộng lớn ngoài kia, khi chúng ta cùng nhau bước qua những năm tháng thanh xuân trên ghế nhà trường cùng nhau. Tôi không sợ bữa tiệc chia tay, chỉ sợ sau đó chúng ta không là ai trong thế giới của ai đó…

  35. Thời gian vui vẻ sẽ đến và đi cho những năm tháng ấy, nhưng kỷ niệm thì luôn còn mãi

  36. Tôi sẽ nhớ những nụ cười khi chúng ta đi trên con đường của những năm tháng học trò, tôi biết có những điều khiến chúng ta hối tiếc và không thể quay về những ngày tháng ấy. nhưng đó sẽ là những khoảnh khắc không bao giờ quên…

  Thanh xuân và tình yêu tuổi học trò qua danh ngôn

  37. Thanh xuân đẹp nhất là khi trong tay không có gì vẫn tìm thấy một người can tâm tình nguyện đi theo mình, đuổi mãi cũng chẳng chịu đi.  Người đó đưa mình đi đến nơi mà họ thích, hát cho mình bài hát mà họ từng nghe, dẫn mình đi ăn những món mà họ đã thưởng thức.  Thanh xuân tuyệt đẹp – những điều tuyệt đẹp thường dễ làm con người ta chìm đắm mà quên cả lối về.

  38. Thanh xuân thật đẹp, đẹp đến mức nhiều năm về sau nhớ lại, vẫn còn thấy đau.

  39. Là thanh xuân, thanh xuân của những ngày nắng đẹp và thanh xuân của những ngày mưa nặng hạt, chỉ cần là vì cậu, đánh đổi cả thanh xuân tớ cũng chẳng thấy tiếc.

  40. Tôi đã từng nghĩ thương một người đơn giản là rung động là xao xuyến là rạo rực trong lòng thôi .. Mãi sau này mới biết thương một người chính là để mãi người đó sống trong thanh xuân của mình , chỉ có thể ngắm nhưng không bao giờ với tay được.

  Danh ngôn về tình yêu tuổi học trò và thanh xuân đọc rất thấm

  Hy vọng trải nghiệm vừa rồi chúng ta đi qua để cùng quay ngược thời gian với 40 câu danh ngôn tình yêu học trò đầy tuổi thơ vừa rồi đã gợi lên trong bạn những ngọt ngào của một thời đã qua nhưng chưa bao giờ quá xa. Hãy gửi lại một nụ cười cho ký ức đẹp đẽ và cùng trân trọng những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp đó các bạn nhé.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp 50 Câu Danh Ngôn Về Sự Lừa Dối Trong Tình Yêu Đọc Rất Thấm
 • Top Câu Danh Ngôn Hay Nói Về Sự Dối Trá Và Mù Quáng (Dịch Tiếng Anh)
 • “Tổng Hợp” Danh Ngôn Tình Yêu Chế, Vui Nhộn, Hài Hước Và Cực Bá Đạo
 • Top Những Lời Hay Ý Đẹp Về Học Tập, Học Hành Đầy Ý Nghĩa Nên Đọc
 • Top Câu Danh Ngôn Tình Yêu Chia Tay Thật Buồn, Dang Dỡ Và Thấm Thía
 • Bộ Sưu Tập Stt Chửi Bạn Nói Xấu Sau Lưng Khá Sâu Cay

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Nói An Ủi Người Thất Tình
 • Khi Đàn Ông Ngoại Tình, Không Phải Dạng Vừa Đâu!
 • Châm Biếm Người Nhiều Chuyện
 • Bài Học Cuộc Sống Về Quản Lý Thời Gian
 • Những Hình Ảnh, Châm Ngôn Hay Và Ý Nghĩa (P1)
 • Stt chửi bạn nói xấu sau lưng khá sâu cay sau đây được khá nhiều người chia sẻ. Đối với những kẻ chuyên đâm thọt sau lưng bạn, thì không cần phải nói nhiều chỉ “tổn hơi”… Nếu người ấy dùng mạng xã hội thì những stt chửi hay này sẽ giúp bạn giải tỏa ngay những bực tức đang kìm nén trong người và khi “người ấy” đọc được hẳn sẽ cảm thấy rất nhột và xấu hổ đấy!

  Stt chửi bạn nói xấu sau lưng khá sâu cay

  1. Bạn, có cái loại trước mặt thì giả vờ thân thiết sau lưng thì nói xấu xỉa xới đủ điều.

  Tao khinh!

  Giỏi thì đứng trước mặt nhau mà nói, cắn trộm như vầy làm tao nghĩ mày là động vật 4 chân.

  4. Tiếc cho cái mặt xinh mà trí thông minh éo có

  Nhân cách méo mó – BẠN thích làm cờ…hó thế sao?

  5. Nói tao là chó O.o Xin lỗi chứ một góc mày cũng đéo bằng nó

  _Ngơ_

  7. Đừng lôi mẹ ra khi chửi nhau nha cưng

  Bởi : cái mỏ dễ bị sưng khi cưng phát ngôn cái từ ấy … Nhớ !!!

  9. Đến trường:

  Áp lực vs học hành

  Bất lực vs bạn bè

  Mẹ à! Con mệt lắm nên là con chỉ sợ nước mắt mẹ rơi.

  Chứ con ăn chơi lúc nào chẳng được

  10. Chửi mày ác quá người ta nói tao vô văn hoá.

  Đánh mày tanh bành thì người ta nói tao ngược đãi xúc vật.

  13. Cuộc đời nó tồi – Tao cười – Tao bước :!

  – Con người khốn nạn – Tao đạp – Tao đi

  17. Ghét kiểu thích càu nhàu hay làm màu

  Ghét kiểu ngu còn đánh đu vs dây điện

  18. Tắt chế độ xanh lá

  Bật chế độ xa lánh

  ….lên face……

  Hạnh phúc là khi để chế độ offline mà vẫn có người ib

  Đắng lắm là khi online ầm ầm mà âm thầm nom stt của nhau

  19. Con người ta ý

  – Yêu nhau vì sắc

  – Quý nhau vì tiền

  – Thân nhau là do cùng số phận

  THỬ XEM

  * * *

  + Xuống sắc rồi còn đứa nào để ý

  + Phá sản xem đứa nào dám cho vay

  + Định mệnh…Thử lấy chồng giàu biến khỏi cái nhà quê xem mày

  có về mà vác cái bản mặt song song vs giời mà đi không.

  – Đời là thế nên sống thì yêu thương vừa thôi … Thân Gửi !!!

  22. Có khi nào tôi ib anh cảm thấy vui?

  Hay chỉ buông lời “Con này phiền quá”

  Đã bao giờ anh nói yêu tôi

  Hay chỉ phũ phàng “Con đó,nó yêu tao”

  23. Xinh chắc gì đã hot

  – Hot chắc gì đã xinh

  – Cũng như người xăm chắc gì đã

  hổ báo

  – Gái kín đáo chắc gì đã ngoan

  – Chửi bậy chắc gì đã hư

  – Người ăn nói văn hóa chắc gì

  đã lịch sự

  – Đời mà.! chẳng ai tránh khỏi giả

  tạo

  24. Ném cho mày 2 từ khinh bỉ

  – BỞI!!!

  25. Cuộc sốnq lừa dối là khi

  – Anh hát – em nghe

  – Em bè – anh diễn

  – Anh tiễn – em đi

  – chẳnq còn gì mà níu kéo … =))

  !!! Cảm thấy ổn rồi …

  28. Chong chóng chỉ quay khi trời xanh có gió

  Em chỉ cười khi con chó nó đá anh ..

  Hài !!!

  29. Bạn đôi khi rất hợp với hai từ “Khốn Nạn” đúng không !!!

  30. ( : Tao không đụng tới cuộc sống của mày =)))*

  …*]]] Mà sao mày cứ thích vác xác vào chuyện của tao thế hả???

  – Ừh thì mày có giá cao là thứ hàng có nhãn mác chối màu :’jjj

  Nhưng xin lỗi!!!

  Thứ như mày tháo mác xuống chẳng qua là thứ rác dư thừa

  Stt chửi bạn nói xấu sau lưng cực thâm

  42. – Lớn rồi, đừng sống như mấy đứa trẻ con, tỏ ra ngây ngô cho ai ngắm

  – Giả tạo vừa thôi cậu

  – Công chúa vãi đi được

  43. – Có những con người thích tự cho mình là trung tâm

  – Tự ảo tưởng sức mạnh của chính mình

  – Và tự cho mình là cái quyền nói xấu sau lưng

  44. – Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng

  – Đừng tự cho rằng mình là công chúa =]]]

  45. – Tại sao lúc nào tôi cũng bị lừa

  – Đéo nói rõ ngay từ đầu đi

  – Đỡ mệt

  46. Toàn là dìm nhau để tồn tại

  . Ai cũng muốn làm Bố Đời – Mẹ Xã Hội – Cha Giang Hồ – Má Thiên Hạ

  . Xin thưa sống thư thả cho đời nó yên ả

  . Nếu đã là cáo thỳ đừng tập diễn thành Nai

  . Còn nếu đã cố gắng diễn hợp vai….

  . Thỳ về sau đừng lộ ra cái đuôi chồn giả tạo.

  47. * hãy nhìn vào sai lầm của mình

  * để tha thứ cho người khác

  * vì chẳng ai là hoàn hảo

  ]

  * đừng nhìn đời bằng đôi mắt

  * hãy cảm nhận bằng cả trái tym. [♥]

  ĐM đời nó chó p.ś:

  – đừng làm gì có lỗi với Tao

  . xong rồi xin lỗi

  – nếu chỉ cần xin lỗi mà hết chuyện

  . thì thằng Lê Văn Luyện đã không phải đi tù…..

  49. Nếu hiện tại và tương lai là chiếc bình pha lê sặc sỡ…

  Thì quá khứ chỉ là mảnh thủy tinh vỡ không đáng để tôn thờ.

  51. Tôi xin mấy người mà

  Mấy người chết hết đi

  Đừng chen vào cuộc sống của tôi nữa

  Cuộc sống của tôi đủ khốn nạn rồi

  Đừng để nó khốn nạn thêm nữa

  Thực sự tôi mệt mỏi lắm rồi

  53. Tao sống trên tình nghĩa anh em, còn mày đè lên tình nghĩa anh em mà sống đm sống sao cho trọn chữ anh em. Gởi thằng bạn từng thân!

  55. Điếu thuốc tàn bên ly rượu cạn. Đời khốn nạn biết ai là bạn đây?

  56. Đầu đầy tóc – óc đầy phân. Đầu là nhân – mà thân là chó. – Gửi tặng mày đó. Con chó gắn mác, 2 chữ ” BẠN THÂN”.

  59. Mày đừng so sánh tao với nó – vì nó là Chó còn Tao là Người – và đừng bật cười khi nghe điều đó – vì Mày với Nó đều chó như nhau.

  60. Đã hết nhiệm kì làm nai – Từ mai chuyển sang làm cáo – Để những đứa bố láo biết thế nào là lễ độ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Châm Ngôn Về Sự Thành Công
 • Những Câu Nói Hay Ý Nghĩa Nhất Về Mục Tiêu Cuộc Sống Nhất Định Sẽ Truyền Động Lực Cho Bạn
 • Danh Ngôn Hay Về Thể Thao
 • Hình Ảnh Châm Ngôn Tình Yêu
 • Top 60 Câu Châm Ngôn Tiếng Anh Hay Nhất Mọi Thời Đại
 • Châm Ngôn Sống Hay Nhất ❤️ 1001 Châm Ngôn Cuộc Sống Ý Nghĩa

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu Châm Ngôn Hài Hước
 • Top 20 Câu Châm Ngôn Về Tiền Bạc Hay Nhất 2022
 • Top 17 Câu Châm Ngôn Về Tiền Bạc Hay Nhất
 • Tổng Hợp Tất Cả Các Châm Ngôn Thành Công Và Thất Bại Hay Nhất
 • “cười Bể Bụng” Với Những Sms Tỏ Tình Người Yêu Bá Đạo Vui Nhộn Đầy Hài Hước
 • Những Châm Ngôn Sống Hay Nhất ❤️ 1001 Châm Ngôn Cuộc Sống Ý Nghĩa Giá Trị Về Cuộc Đời ✔️gia đình, thành công, tình yêu, thất bại…

  Châm Ngôn Cuộc Sống Ý Nghĩa Nhất

  Châm ngôn sống hay với những câu nói giá trị được đúc kết lại. Qua đó, khía cạnh đời sống được thể hiện một cách đơn giản nhưng đầy sâu sắc và ý nghĩa

  Bên cạnh châm ngôn cuộc sống ý nghĩa, tìm kiếm thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại Symbols.vn:

  Châm Ngôn Sống Hay Nhất

  Symbols.vn chia sẻ đến bạn những câu châm ngôn sống hay nhất hiện nay.

  • Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi.
  • Cuộc sống là Từ điển của chúng ta.
  • Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào
  • Dù chỉ nắm vững một kiến thức nào đó, cũng đều có ích cho trí óc. Nó sẽ ném đi những thứ vô dụng nhưng giữ lại những thứ có ích.
  • Kiến thức, chỉ có được nhờ suy nghĩ tích cực, chứ không phải nhờ vào trí nhớ. Như vậy mới là kiến thức thực sự
  • Mọi thành bại được mất đều nằm ở chính chúng ta. Nhưng chúng ta lại luôn đùn đẩy cho ý trời.
  • Một bước hành động thực tế quan trọng hơn cương lĩnh.
  • Nếu bạn muốn thành công, phải lấy lòng kiên trì làm bạn tốt. Lấy kinh nghiệm làm tham mưu, lấy cẩn thận làm anh em, lấy hy vọng làm lính gác.
  • Người kinh nghiệm phong phú đọc sách dùng hai mắt. Một con mắt nhìn lời trên tờ giấy, một con mắt nhìn mặt sau tờ giấy
  • Người thực sự biết suy nghĩ, hấp thu kiến thức từ trong sai lầm của mình phải nhiều hơn hấp thu kiến thức từ trong thành công của mình.
  • Văn hóa chính là hiểu những lời hay nhất và những tư tưởng tốt đẹp nhất mà mọi người trên thế giới đã từng nói và từng suy nghĩ.

  Châm Ngôn Sống Tiếng Anh

  Tổng hợp châm ngôn sống tiếng Anh ý nghĩa nhất.

  • If you sleep on life, all you will have are dreams – Nếu bạn ngủ quên trong cuộc sống, tất cả những gì bạn có là những giấc mơ.
  • Learn form yesterday. Live for today. Hope for tomorrow – Học từ hôm qua. Sống cho hôm nay. Hi vọng cho ngày mai.
  • Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow – Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.
  • Life has no remote. Get up and change it yourself – Cuộc sống không có điều khiển từ xa. Hãy tự đứng dậy và thay đổi nó.
  • Life is a story, make yours the best seller – Cuộc sống là một cuốn truyện, hãy làm sao cho cuốn của bạn bán chạy nhất.
  • Life is trying things to see if they work – Cuộc sống là thử làm mọi việc để xem nó có cho kết quả không.
  • The happiness of your life depends on the quality of your thoughts – Hạnh phúc trong cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng những suy nghĩ của bạn.
  • When life changes to be harder, change yourself to be stronger – Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn.
  • You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one – Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu bạn cứ đọc đi đọc lại mãi chương trước đó.
  • You’re given this life because you’re strong enough to live it. – Bạn được ban cho cuộc sống này vì bạn đủ mạnh mẽ để sống nó.

  🍀 Caption Tiếng Anh Hay Nhất 2022 🍀 độc đáo và ý nghĩa

  Châm Ngôn Sống Tích Cực

  Nhìn nhận mọi thứ theo khía cạnh lạc quan nhất – Châm ngôn sống tích cực giúp bạn tìm ra giá trị sống của cuộc đời mình.

  • Cuộc đời có đáng sống không? Tất cả phụ thuộc vào người sống nó.
  • Hãy bắt đầu làm những việc cần thiết, sau đó làm những việc bạn có thể. Và tự nhiên bạn có thể làm những điều không thể
  • Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.
  • Hãy sống theo niềm tin của mình, và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới.
  • Hãy tin rằng cuộc sống này đáng để chúng ta sống và sự tin tưởng của bạn có thể giúp tạo ra sự thật
  • Không quan trọng bạn đang đi đâu. Có ánh sáng cuối con đường hay không và rất khó để đạt được điều gì đó. Nhưng bạn có thể làm được và luôn nhìn về phía trước bạn sẽ tìm thấy mặt tích cực của vấn đề.
  • Nếu bạn giữ vững sự chân thành. Giữ vững niềm tin, giữ một thái độ đúng, và nếu bạn có lòng biết ơn. Chắc chắn bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.
  • Nếu cuộc đời có thể đoán trước, nó sẽ không còn là cuộc đời. Và cũng không còn hương vị nữa.
  • Nếu cuộc sống thiếu đi tình yêu giống như một khu vườn với những bông hoa héo
  • Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.

  Châm Ngôn Sống Đẹp

  Khám phá những câu châm ngôn sống đẹp mà ai cũng đang tìm kiếm và lựa chọn riêng cho mình một hướng riêng.

  • Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.
  • Bạn bè là người biết lời hát trong trái tim bạn và có thể hát lại nó cho bạn nghe dù bạn đã quên lời.
  • Chỉ mất 3 giây để nói yêu một người, nhưng sẽ phải là cả cuộc đời để chứng minh điều đó.
  • Chúng ta đều là thiên thần với chỉ một chiếc cánh, và ta phải ôm lấy lẫn nhau để học bay.
  • Đời sống, Đời chết. Đời cười, Đời khóc. Đời thử và Đời bỏ cuộc. Nhưng Đời trông khác biệt trong mắt của mỗi người.
  • Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung… làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào.
  • Hãy yêu tôi khi tôi ít xứng đáng với tình yêu ấy nhất, bởi đó là lúc tôi thực sự cần nó.
  • Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?
  • Một cuộc đời tràn ngập tình yêu hẳn cũng có cả gai, nhưng một cuộc đời không có tình yêu thì cũng chẳng có đóa hồng nào.
  • Nếu bạn muốn biến những ước mơ của mình thành hiện thực, điều đầu tiên mà bạn cần phải làm là thức dậy.
  • Tình bạn sẽ giúp nhân đôi niềm vui và làm vơi nhẹ nỗi buồn.

  💟 Stt Chân Lý Sống 💟 với những câu nói sâu sắc và thâm thúy về cuộc đời

  Danh Ngôn Cuộc Sống Lạc Quan

  Danh ngôn cuộc sống lạc quan giúp bạn thêm vững tin vào bản thân mình. Bước về phía trước và vượt qua mọi sai lầm, khó khăn.

  • 10% cuộc sống của bạn là do những gì bạn tạo ra, còn 90% còn lại tùy thuộc vào cách bạn suy nghĩ và cảm nhận.
  • Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.
  • Chúng ta không nên bỏ cuộc, chúng ta không nên để những khó khăn đánh bại mình.
  • Dù bạn nghĩ mình là người có khả năng hay không có khả năng – bạn đều đúng.
  • Hãy viết trong trái tim rằng mỗi ngày đều là ngày tuyệt vời nhất trong năm.
  • Hôm nay là ngày đầu tiên… của phần đời còn lại.
  • Khi bạn nghĩ mình là ai, bạn chính là người ấy.
  • Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
  • Khi cuộc sống dồn bạn vào bước đường cùng, đừng hỏi: “Tại sao là tôi?” mà hãy nói rằng: “Cứ thử tôi đi!”.
  • Lo lắng chính là điều vô bổ nhất trên đời. Nó giống như việc bạn cầm một chiếc ô và chạy vòng vòng đợi trời mưa xuống.
  • Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây. – Louisa May Alcott
  • Mọi việc trở nên tốt đẹp hơn hay tồi tệ đi đều bắt nguồn từ suy nghĩ của bạn.
  • Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn.

  Tổng hợp 🌙 Stt Lạc Quan Hay 🌙 giúp bạn thêm yêu đời và hạnh phúc hơn

  Châm Ngôn Sống Ngắn Hay

  Tổng hợp những câu châm ngôn sống ngắn hay tại Symbols.vn.

  • Bạn có thể vấp ngã, có thể thất bại, có thể nản lòng nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc
  • Bên cạnh người thân, bạn bè chính là sự tồn tại quan trọng nhất cuộc đời mỗi chúng ta
  • Cuộc đời này ngắn lắm, cứ dám nghĩ to, ước lớn, không ai đánh thuế giấc mơ của bạn cả
  • Dù bạn có lênh đênh bao xa thì hãy luôn nhớ rằng mình vẫn có một chốn bình yên mang tên gia đình để trở về
  • Hạnh phúc là không chờ đợi, bạn phải nắm bắt hoặc không tự mình tạo ra nó
  • Mọi hạnh phúc, thành công đều cần sự trả giá nhất định. Không sao hết, qua mưa giông sẽ đến ngày nắng đẹp
  • Mọi mối quan hệ suy cho cùng đều cần sự duy trì từ cả hai bên, thay vì chỉ một người cố gắng, một người thì không làm gì cả
  • Nếu không có mơ ước, có đam mê, làm sao bạn có thể có động lực mà bước tiếp?
  • Nỗi sợ hãi là điều luôn thường trực nhưng đừng để nó đánh bại bạn, bởi bạn không biết rằng vượt qua nó bạn sẽ được những điều gì đâu
  • Sự thật có đôi khi thật phũ phàng và bạn phải chấp nhận nó thay vì tìm cớ để biện minh cho một người không đáng
  • Từng bước từng bước một, đó là cách thành công được tạo dựng. Chỉ cần bạn vẫn nỗ lực, trái ngọt ở ngay phía sau

  Châm Ngôn Sống Tốt

  • Cho dù hoàn cảnh hiện tại có tồi tệ thế nào đi nữa, sẽ ko có thời điểm nào cho sự bắt đầu tốt hơn là ngay từ bây giờ.
  • Cuộc sống ko bao giờ là bế tắc thực sự hay có khái niệm mất tất cả một khi bạn còn có niềm tin.
  • Điều quan trọng ko phải vị trí ta đang đứng, mà ở hướng ta đang đi.
  • Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu.
  • Không tin vào chính mình – tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
  • Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin; bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực.
  • Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta.
  • Người ta có thể quên đi điều bạn nói, nhưng những gì bạn để lại trong lòng họ thì ko bao giờ nhạt phai.
  • Những kí ức và kỉ niệm đẹp sẽ giúp con người vượt qua những thử thách của cuộc sống.
  • Niềm tin là một sức mạnh có thể biến điều ko thể thành điều có thể.
  • Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời.
  • Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có…

  Khám phá thêm 💛 Stt Triết Lý 💛 hay nhất hiện nay

  Châm Ngôn Sống Về Tình Bạn

  Những câu châm ngôn sống về tình bạn đầy ý nghĩa về mối quan hệ bạn bè. Hãy trân trọng người luôn ở bên bạn lúc khó khăn.

  • Hãy chậm rãi trong việc chọn bạn và càng chậm rãi trong việc thay bạn.
  • Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.
  • Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy.
  • Một trong những điều tuyệt vời nhất của tình bạn là thấu hiểu và được thấu hiểu
  • Người bạn tốt giống như cỏ bốn lá, gặp được là may mắn nhưng không thể cưỡng cầu.
  • Tình bạn chân chính sẽ không bao giờ xa cách, có thể xa về địa lý nhưng sẽ không xa ở trong tim.
  • Tình bạn chân chính xóa tan sự ghen tị, cũng như tình yêu chân chính đánh chết thói đỏm dáng
  • Tình bạn không được xác định dựa trên khoảng cách
  • Tình bạn không được xác định dựa trên tính cách
  • Tình bạn không phân biệt giàu nghèo
  • Tình bạn không phân biệt giới tính.
  • Tình bạn không phân biệt tuổi tác.
  • Tình bạn là điều khó lí giải nhất trên thế giới này. Nó là điều gì đó mà trường học không dạy nhưng nếu bạn chưa đọc được ý nghĩa của tình bạn thì bạn cũng chẳng học được điều gì cả.

  👥 Câu Nói Hay Về Tình Bạn 👥 nói về đủ thể loại bạn bè

  Câu Nói Hay Về Tình Yêu

  1001 câu nói hay về tình yêu mà ai đọc cũng phải tâm đắc.

  • Cuộc đời ngắn ngủi, hãy sống trọn từng phút giây. Tình yêu khan hiếm, hãy biết nắm lấy. Giận dữ là không tốt, hãy loại bỏ nó. Những kỉ niệm luôn ngọt ngào, hãy trân trọng chúng.”
  • Đừng bao giờ thay đổi mình vì người khác. Nếu họ không thể tiếp nhận một con người nhiều điểm xấu là bạn, thì cũng không xứng để có được một con người với nhiều điểm tốt là bạn.”
  • Đừng đánh mất bản thân mình khi cố gắng níu giữ người mà không hề quan tâm tới việc sắp mất bạn.”
  • Khi con người ta vẫn còn trên đời, tưởng rằng còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội. Thực ra cuộc đời là phép trừ, gặp nhau một lần, ít đi một lần.”
  • Phụ nữ không có sức hấp dẫn mới cảm thấy đàn ông trăng hoa. Đàn ông không có thực lực mới cảm thấy phụ nữ thực dụng.
  • Phụ nữ, không cần phải nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần một người đàn ông nghiêng về cô ấy cả một đời.
  • Thực ra, con người luôn ngược đời, người yêu bạn chiều chuộng bạn thì bạn không thèm. Người lạnh lùng, ơ hờ với bạn thì bạn lại theo đuổi mãi không thôi. Cuối cùng, người bị tổn thương đầy mình là chính bản thân bạn.”
  • Tình yêu đẹp là khi bạn thấy cả thế giới qua một người. Tình yêu xấu là khi bạn vì một người mà bỏ cả thế giới này.”

  💕 Câu Nói Hay Về Tình Yêu 💕 thể hiện những cảm xúc trong chuyện tình cảm

  Châm Ngôn Sống Về Thành Công

  Không ngại thất bại, chỉ cần bạn bắt tay vào làm và cố gắng, tương lai sẽ tới – Châm ngôn sống về thành công đầy thực tế và kinh nghiệm.

  • Bạn càng thành công thì ở gần bạn càng ít người vui vì sự thành công của bạn.
  • Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình.
  • Chúng ta có bốn mươi triệu lý do về sự thất bại nhưng không có một lời bào chữa nào.
  • Đừng để đến ngày mai những việc gì anh có thể làm hôm nay.
  • Đừng mong đích đến sẽ thay đổi nếu như bạn không thay đổi con đường.
  • Hãy học cách sống vượt thành công của người khác.
  • Hãy sống tốt đẹp đi và nhớ rằng, mỗi ngày có một đời sống riêng cho nó thôi
  • Không có nghèo gì bằng không có tài, không có gì hèn bằng không có chí.
  • Mọi công việc thành đạt đều nhờ sự kiên trì và lòng say mê.
  • Mức độ thành công được xác định không phải bởi những gì ta đã đạt được, mà bởi những trở ngại ta đã vượt qua.
  • Muốn thành công thì khao khát thành công phải lớn hơn nỗi sợ bị thất bại.
  • Thành công không bao giờ được đo bằng bao nhiêu tiền bạn có.
  • Thành công không phụ thuộc vào kiến thức mà vào cách áp dụng kiến thức.
  • Thành công là một cuộc hành trình chứ không phải là điểm đến.
  • Thành công là việc sử dụng tối đa khả năng mà bạn có.
  • Thành đạt không phải do sự giúp đỡ của người khác mà chính do lòng tự tin.

  Châm Ngôn Sống Về Gia Đình

  Niềm yêu thương và san sẻ của mái ấm được thể hiện qua những câu châm ngôn sống về gia đình.

  • Chỉ có cha mẹ mới yêu con vô điều kiện. Trong khi cả thế giới này phải có điều kiện mới yêu con.
  • Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc.
  • Điều quan trọng nhất trên thế giới này là gia đình và tình yêu thương.
  • Gia đình không phải là một điều quan trọng, mà nó là tất cả mọi thứ
  • Gia đình là sự nghiệp cuối cùng. Tất cả mọi sự nghiệp khác đều phục vụ cho một mục đích – đó chính là gia đình.
  • Gia đình là tế bào xã hội, còn tiền bạc và sự chung thủy là chất nguyên sinh của gia đình
  • Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định.
  • Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.
  • Không tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ. Không sự quan tâm nào to lớn bằng sự quan tâm của cha.
  • Nếu anh muốn có người vợ tốt, hãy lấy người là người con tốt.
  • Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình yêu mà không có hôn nhân.
  • Tình yêu gia đình là mầm mống của tình yêu quê hương và của nhân đức xã hội.

  Nghĩ về mái ấm và hạnh phúc của mình với 💙 Câu Nói Hay Về Gia Đình 💙

  Hi vọng qua những câu châm ngôn sống trên, bạn đã tìm thấy được hướng đi đúng của cuộc đời mình. Và cả trong việc lựa chọn bạn bè, tình yêu và công việc nữa.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Ngắn Gọn Xúc Tích Mang Nhiều Ý Nghĩa
 • Tuyển Tập 60+ Câu Châm Ngôn Tình Yêu Ngắn Nổi Tiếng Nhất
 • Châm Ngôn Về Cách Sống
 • Top 12 Trang Web Mẹ Và Bé
 • Con Gái Khôn Thì Đừng Lấy Chồng Xa, Chồng Có Tốt Đến Đâu Cũng Không Bằng Gần Bố Mẹ
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100