Tổng Hợp 508 Câu Danh Ngôn Tình Bạn Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần Đầu)

--- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp 5 Câu Danh Ngôn Tín Ngưỡng Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất
 • Tổng Hợp 1117 Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 9)
 • Tổng Hợp 1117 Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 7)
 • Tổng Hợp 1117 Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 5)
 • Tổng Hợp 1117 Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 3)
 • 1/ Đẩy tình bạn ra khỏi cuộc sống của mình, chẳng khác gì đẩy mặt trời ra khỏi thế giới này.

  2/ Để có bạn bè, đầu tiên bạn phải làm một người bạn đã. – In order to have friends, you must first be one.

  3/ Đừng bao giờ giải thích bạn bè thật sự không cần nó, và kẻ thù đằng nào cũng chẳng tin bạn đâu. – Never explain your real friends don’t need it, and your enenmys won’t believe you anyways.

  4/ Đừng bao giờ quên tôi, bởi nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ không bao giờ ra đi. – Never forget me, because if I thought you would, I’d never leave.

  5/ Đừng coi là bạn những người sẽ tiết lộ cho thế giới điều riêng tư của anh. – Count not him among your friends who will retail your privacies to the world.

  6/ Đừng đi trước tôi tôi có thể sẽ không theo. Đừng đi sau tôi tôi có thể sẽ không dẫn lối. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi. – Don’t walk in front of me I may not follow. Don’t walk behind me I may not lead. Just walk beside me and be my friend.

  7/ Ở ngôi đền Tình bạn, đừng bao giờ nói từ chết hãy để ly rượu tình bạn không bao giờ cạn. – At the shrine of friendship never say die, let the wine of friendship never run dry.

  8/ Đảo ngược cách bạn đối xử với người bạn đã làm điều sai trái tốt hơn là xin sự tha thứ của anh ta. – Reversing your treatment of the man you have wronged is better than asking his forgiveness.

  9/ Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn. – Rare as is true love, true friendship is rarer.

  10/ Tôi không có bạn bè, và thật khó để tìm bạn bè mới. Ngay bây giờ, những người mà ở trong cuộc sống của tôi là những người làm việc với tôi. – I don’t have friends, and it’s hard for me to make new friends. Right now, the people that are in my life are the people that I work with.

  11/ Tôi rất hạnh phúc vì hôm nay tôi tìm thấy bạn bè của tôi – họ đang ở trong đầu tôi. – I’m so happy because today I found my friends – they’re in my head.

  12/ Tôi thà có năm kẻ thù mạnh mẽ và tài giỏi hơn là một người bạn ngu xuẩn. – I would rather have five energetic and competent enemies than one fool friend.

  13/ Vàng tìm vàng làm bạn. Ngọc tìm ngọc sách đôi.

  14/ Đau đớn biết bao khi một người bạn ra đi – và chỉ để lại sau lưng sự im lặng. – Odd how much it hurts when a friend moves away – and leaves behind only silence.

  15/ Điều nhiều nhất tôi có thể làm được cho bạn mình là đơn thuần làm một người bạn. – The most I can do for my friend is simply be his friend.

  16/ Tình bạn, cũng giống như sự bất tử của linh hồn, quá tốt đẹp để tin được. – Friendship, like the immortality of the soul, is too good to be believed.

  17/ Tình bạn, cũng như tình yêu, bị sự thiếu vắng kéo dài phá hủy, dù nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những xa cách ngắn tạm thời. – Friendship, like love, is destroyed by long absence, though it may be increased by short intermissions.

  18/ Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn. – Friendship doubles your joys, and pides your sorrows.

  19/ Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm. – There is a scarcity of friendship, but not of friends.

  20/ Tình bạn thực sự có thể mang lại tri thức thực sự. Nó không phụ thuộc vào bóng tối hay sự ngu dốt. – True friendship can afford true knowledge. It does not depend on darkness and ignorance.

  21/ Tình bạn tươi tốt bên suối nguồn tha thứ. – Friendship flourishes at the fountain of forgiveness.

  22/ Tình bạn với bản thân rất quan trọng, bởi nếu không có nó, anh không thể trở thành bạn với bất cứ ai trên thế giới. – Friendship with ones self is all important, because without it one cannot be friends with anyone else in the world.

  23/ Tình bạn đến với nhau trong lúc khó khăn mới thật là tình bạn.

  24/ Tình bạn là bầu rượu của cuộc đời: nhưng tình bạn mới… không mạnh cũng không trong. – Friendship’s the wine of life: but friendship new… is neither strong nor pure.

  25/ Tình bạn là cuộc hôn nhân của linh hồn, và cuộc hôn nhân này có thể gặp phải li dị. – Friendship is the marriage of the soul, and this marriage is liable to porce.

  26/ Tình bạn là món quà trân bảo, và mỗi khi tôi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình đã trở nên giàu có hơn. – Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I’m getting richer and richer.

  27/ Tình bạn là một tâm hồn ngự trong hai thể xác. – Frienship is a single soul dwelling in two bodies.

  28/ Tình bạn nhân lên niềm vui và chia bớt đau buồn. – Friendships multiply joys and pide griefs.

  29/ Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn. – The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef love, like being enlivened with champagne.

  30/ Tình bạn luôn luôn là dầu xoa dịu tốt nhất cho nỗi đau vì thất vọng trong tình yêu. – Friendship is certainly the finest balm for the pangs of disappointed love.

  31/ Tình bạn là bóng của ráng chiều, càng trở nên mạnh mẽ khi mặt trời của đời ta dần lặn. – Friendship is the shadow of the evening, which increases with the setting sun of life.

  32/ Tin tất cả mọi người đều trung thực là ngu xuẩn. Không tin có người trung thực là điều còn tồi tệ hơn. – To believe all men honest is folly. To believe none is something worse.

  33/ Trong tình bạn, nếu không sẵn sàng lòng tha thứ cho nhau những lỗi lầm nhỏ mọn thì không sao bền vững được.

  34/ Trách bạn kín đáo nhưng khen bạn công khai. – Reprove your friends in secret, praise them openly.

  35/ Tình bạn có nghĩa là bạn đừng bao giờ hỏi bạn bè bất cứ thứ gì và cũng có nghĩa rằng bạn cần biết cái gì nên hỏi và cái gì không.

  36/ Tình bạn của một người là thước đo tốt nhất giá trị của anh ta. – A man’s friendships are one of the best measures of his worth.

  37/ Tình bạn giống như sức khỏe tốt, giá trị của nó ít được nhận ra cho tới khi nó đã bị đánh mất. – Friendship is like sound health, the value of it is seldom known until it is lost.

  38/ Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ. – It’s really amazing when two stranges become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.

  40/ Sống không bạn, chết cô đơn.

  41/ Sự chiều lòng nuôi dưỡng bạn bè, sự nói thật gây nên thù oán.

  42/ Sự phát triển của một người có thể thấy được trong bản đồng ca không ngớt của bạn bè người đó. – A man’s growth is seen in the successive choirs of his friends.

  43/ Ta yêu ta mặc dù những lỗi lầm của ta, và ta cũng phải yêu bạn ta như vậy.

  44/ Thà ở một mình còn hơn đi cùng người xấu. – Better be alone than in bad company.

  45/ Thật khó phân định ai là người sẽ hại bạn nhiều nhất: kẻ thù vô cùng ác ý hay bạn bè cực kỳ thiện chí. – It is difficult to say who do you the most harm: enemies with the worst intentions or friends with the best.

  46/ Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi. – If there ever comes a day when we can’t be together keep me in your heart, I’ll stay there forever.

  47/ Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào quý giá hơn nữa. – If a person gives you his time, he can give you no more pcious gift.

  48/ Nếu tôi có một ngôi sau cho mỗi lần bạn khiến tôi cười, tôi sẽ có cả bầu trời đêm trong lòng bàn tay. – If I had a star for everytime you made me smile, I’d have the whole evening sky in the palm of my hand.

  49/ Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng. – Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities.

  50/ Người ảnh hưởng tới bạn là người tin vào bạn. – The people who influence you are the people who believe in you.

  51/ Nước trong quá thì không có cá. Người xét nét quá thì không có bạn bè.

  52/ Nếu bạn đi tìm một người bạn, bạn sẽ thấy họ đang rất khan hiếm. Nếu bạn đi ra ngoài để là một người bạn, bạn sẽ tìm thấy họ ở khắp mọi nơi. – If you go looking for a friend, you’re going to find they’re very scarce. If you go out to be a friend, you’ll find them everywhere.

  53/ Một người bạn trung thành là tuyến phòng thủ mạnh mẽ và người tìm thấy anh ta đã tìm thấy một báu vật. – A faithful friend is a strong defense And he that hath found him hath found a treasure.

  54/ Một người bạn đáng giá tất cả những chướng ngại vật mà chúng ta phải vượt qua. – A friend is worth all hazards we can run.

  55/ Một trong những hạnh phúc lớn lao nhất trên đời là tình bạn và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có người để thổ lộ tâm sự riêng tư.

  56/ Một trong những điều sung sướng của bạn cũ là bạn có thể ngu ngốc khi ở bên họ. – It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.

  57/ Ngôn ngữ của tình bạn không phải là ngôn từ mà là ý nghĩa. – The language of friendship is not words but meanings.

  58/ Người có đức thì không lẻ loi, tất có bạn cũng trọng đạo đức như mình. – Đức bất cô, tất hữu lân.

  59/ Người ta có ba người bạn chắc chắn. Cha, mẹ và vợ thủy chung.

  60/ Một người bạn quyền thế là một người bạn đã mất. – A friend in power is a friend lost.

  61/ Lúc đau buồn nên tìm một người bạn mà mình tin tưởng để trút tâm sự, không nên chịu đựng một mình. Đừng để nỗi buồn phải chứa cả nỗi cô đơn.

  62/ Mất đi một người bạn cũng như mất đi một cánh tay. Thời gian có thể chữa lành nỗi đau, nhưng sự thiếu hụt không bao giờ được lấp đầy. – The loss of a friend is like that of a limb. Time may heal the anguish of the wound, but the loss cannot be repaired.

  63/ Một người bạn có thể được coi là kiệt tác của tự nhiên. – A friend may well be reckoned the masterpiece of nature.

  64/ Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn trông vào họ khi bạn lạc đường. – A friend is like the north star, you look to them when you lose your way.

  65/ Một người bạn khác phái có thể bằng mười người bạn cùng phái với mình.

  66/ Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt tôi thà có kẻ thù khôn. – Nothing is as dangerous as an ignorant friend a wise enemy is to be pferred.

  67/ Không phải tất cả những người cười với anh đều là bạn, cũng không phải tất cả những người làm anh bực mình đều là kẻ thù của anh.

  68/ Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn cũng không phải tất cả những người làm ta bực mình đều là kẻ thù của ta.

  69/ Không sự cách biệt về không gian hay thời gian nào có thể làm yếu đi tình bạn của những người thực tâm bị thuyết phục bởi giá trị của nhau. – No distance of place or lapse of time can lessen the friendship of those who are thoroughly persuaded of each other’s worth.

  70/ Kinh doanh, bạn biết đấy, có thể mang cho bạn tiền bạc, nhưng tình bạn thì hiếm khi nào. – Business, you know, may bring you money, but friendship hardly ever does.

  71/ Kẻ thù xưa và bạn bè mới, nếu khôn ngoan chớ vội vàng tin.

  72/ Không có thứ gì gọi là ‘người lạ’, chỉ có bạn bè mà ta chưa gặp mà thôi. – There are no such things as strangers, only friends that we have not yet met.

  73/ Không gì làm trái đất bao la hơn là có bạn bè ở phương xa chính họ tạo nên kinh độ và vĩ độ. – Nothing makes the earth seem so spacious as to have friends at a distance they make the latitudes and longitudes.

  74/ Khi người ta thực sự là bạn với nhau thì ngay cả nước lã cũng ngọt.

  75/ Khi nào bạn anh bắt đầu khen anh trông thật trẻ, anh có thể tin chắc rằng họ nghĩ anh đã già rồi. – Whenever a man’s friends begin to compliment him about looking young, he may be sure that they think he is growing old.

  76/ Khó kiếm được người bạn trong một năm nhưng dễ xúc phạm bạn trong một giờ.

  77/ Khó kiếm được người bạn trong một năm, nhưng dễ xúc phạm bạn trong một giờ.

  78/ Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh. – No man can be happy without a friend, nor be sure of his friend till he is unhappy.

  79/ Không bao giờ làm bạn với những người ở trên hoặc bên dưới tầng lớp của bạn. Tình bạn như vậy sẽ không bao giờ làm cho bạn hạnh phúc. – Never make friends with people who are above or below you in status. Such friendships will never give you any happiness.

  80/ Không có lời tạm biệt, cho dù bạn đang ở đâu, bạn cũng ở trong trái tim tôi. – There are no good – byes, where ever you’ll be, you’ll be in my heart.

  81/ Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi. – When thinking about companions gone, we feel ourselves doubly alone.

  82/ Hãy chậm rãi khi chọn bạn, và càng chậm hơn khi thay bạn, – Be slow in choosing a friend, slower in changing.

  83/ Hãy dè chừng bạn bè như thể họ có lúc sẽ trở thành kẻ thù. – Treat your friend as if he might become an enemy.

  84/ Hãy luôn giữ bạn bè ở gần và hãy giữ kẻ thù ở gần hơn nữa. – Keep your friends close, keep your enermy closer.

  85/ Hãy là bạn với chính mình, rồi người khác sẽ đến. – Be a friend to thyself, and others will be so too.

  86/ Hãy làm điều tốt với bạn bè để giữ họ, với kẻ thù để giành được họ. – Do good to your friends to keep them, to your enemies to win them.

  87/ Hãy nâng niu thời gian bạn có và những kỷ niệm chung… làm bạn ai đó không phải là cơ hội mà là trách nhiệm ngọt ngào. – Cherish the time you have, and the memories you share… being friends with someone is not an opportunity but a sweet responsibility.

  88/ Hãy thổi bùng lên ngọn lửa vui tươi đang lịm tắt với đôi cánh của tình bằng hữu, và hãy chuyển cho nhau chén rượu lạc quan. – Fan the sinking flame of hilarity with the wing of friendship and pass the rosy wine.

  89/ Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng. – Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.

  90/ Dù chúng ta đang ở đâu, chính bạn hữu đã tạo nên thế giới. – Wherever we are, it is our friends that make our world.

  91/ Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi. – To help a friend in need is easy, but to give him your time is not always opportune.

  92/ Hai bàn tay hay hơn nhiều niềm tin bằng hữu.

  93/ Có ba hạng bạn bè ích lợi, và có ba dạng làm nguy hại. Bạn ngay thẳng, bạn trung thực, bạn nghe nhiều học rộng là bạn lợi ích. Bạn làm nhiều bộ tịch, bạn ưa chiều chuộng, bạn gian xảo, nịnh bợ là bạn nguy hiểm.

  94/ Có ba người bạn trung thành: một người vợ tấm cám, một con chó nuôi từ bé và một số tiền dự trữ. – There are three faithful friends: an old wife, an old dog, and ready money.

  95/ Có một người bạn khăng khít còn hơn là một người anh em ruột.

  96/ Có những người mà bạn càng làm nhiều điều cho họ, họ càng làm ít cho chính mình. – There are people, who the more you do for them, the less they will do for themselves.

  97/ Bản thân là bạn tốt sẽ có được bạn bè tốt.

  98/ Chúng ta không bận tâm về việc không tới được bất cứ đâu nhiều bằng việc không có bạn đồng hành nào trên đường. – We do not mind our not arriving anywhere nearly so much as our not having any company on the way.

  99/ Chẳng có người bạn nào mà mọi mặt đều tốt.

  100/ Chừng nào mà kỷ niệm về những người bạn thân thương vẫn sống trong tim tôi, tôi sẽ nói rằng đời tốt đẹp. – So long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp 508 Câu Danh Ngôn Tình Bạn Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 2)
 • Tổng Hợp 508 Câu Danh Ngôn Tình Bạn Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 4)
 • Tổng Hợp 305 Câu Danh Ngôn Tính Cách Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 1)
 • Tổng Hợp 305 Câu Danh Ngôn Tính Cách Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 3)
 • Tổng Hợp 577 Câu Danh Ngôn Tình Yêu Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần Đầu)
 • Tổng Hợp 508 Câu Danh Ngôn Tình Bạn Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 3)

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp 508 Câu Danh Ngôn Tình Bạn Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 1)
 • Tổng Hợp 5 Câu Danh Ngôn Tín Ngưỡng Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất
 • Tổng Hợp 1117 Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 9)
 • Tổng Hợp 1117 Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 7)
 • Tổng Hợp 1117 Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 5)
 • 301/ When friendship is once rooted fast, it is a plant no storm can blast.

  302/ Tình bạn thật sự giống như kim cương, thuần khiết và quý hiếm những người bạn giả dối giống như lá cây, vương vãi khắp nơi.

  303/ When friends’ stop being frank and useful to each other, the whole world loses some of its radiance.

  304/ Tình yêu – lòng kính trọng – đức trung thành, chắc chắn đó là những điều mà tình bạn chân thực chứa đựng.

  305/ When it hurts to look back, and you’re scared to look ahead, you can look beside you and your best friend will be there.

  306/ Tôi giữ bạn tôi như kẻ bủn xỉn khư khư giữ của, vì trong tất cả mọi điều trí khôn ban tặng cho chúng ta thì không có điều gì vĩ đại hơn hoặc tốt đẹp hơn tình bạn.

  307/ When we hurt each other we should write it down in the sand, so the winds of forgiveness can make it go away for good. When we help each other we should chisel it in stone, lest we never forget the love of a friend.

  308/ Tôi không cần một người bạn thay đổi khi ta thay đổi và gật đầu khi ta gật đầu cái bóng của ta làm chuyện đó tốt lắm rồi.

  309/ Where there are friends, there is wealth.

  310/ Tôi luôn nghĩ rằng yêu một người là tình cảm lớn lao nhất, nhưng tôi nhận ra rằng yêu một người bạn còn tuyệt vời hơn, ta mất người ta yêu nhưng không bao giờ mất những người bạn chân thật.

  311/ Wishing to be friends is quick work, but friendship is a slow – ripening fruit.

  312/ Tôi mong ước tình bạn có chân, cũng như có mắt và có tài hùng biện. Nó phải tự đứng được trên mặt đất trước khi bước tới cung trăng.

  313/ Women treat it like glass and it falls to pieces.

  314/ Tình bạn là tình yêu không có đôi cánh để bay đi!

  315/ We are all travelers in the wilderness of the world, and the best we can find in our travels is an honest friend.

  316/ Xin chớ để dành lại những lời yêu thương

  317/ Tình bạn là điều khó giải thích nhất trên thế gian này. Đó không phải là điều bạn có thể được dạy tại trường, nhưng nếu bạn chưa học được giá trị của tình bạn thì bạn chưa thực sự học được một điều gì hết.

  318/ We cannot tell the pcise moment when friendship is formed. As in filling a vessel drop by drop, there is at last a drop which makes it run over so in a series of kindness there is at last one which makes the heart run over.

  319/ Tình bạn có thể chấm dứt thì chưa bao giờ là tình bạn thực sự.

  320/ Thật tốt hơn cho bạn hữu và cho chính chúng ta, nếu ta bỏ hết các kỳ vọng và ảo tưởng và chấp nhận bạn hữu theo đúng con người của họ.

  321/ Tình bạn giống như chiếc cầu vồng nối hai trái tim.

  322/ Thời điểm thích hợp nhất để kết bạn là trước khi ta cần đến họ.

  323/ Tình bạn giống như một cái cây…

  324/ To like and dislike the same thing, that is indeed true friendship.

  325/ Tình bạn giống như một khu vườn, chỉ đẹp khi được tưới nước và chăm sóc bằng tình yêu thương và sự quan tâm của những lời cầu nguyện, những cái ôm, những giọt nước mắt và niềm vui, nhưng nó sẽ héo úa, khô cằn và chết nếu không được ngó ngàng đến.

  326/ To pserve a friend, three things are necessary: to honor him psent, praise him absent, and assist him in his necessities.

  327/ Tình bạn không có tư lợi là một trong những điều tuyệt đẹp và quý hiếm trong cuộc sống.

  328/ True friends are like diamonds, real and rare false friends are like leaves, scattered everywhere.

  329/ Tình bạn không phải là cách bạn quên mà là cách bạn tha thứ, không phải là cách bạn lắng nghe mà là cách bạn thấu hiểu, không phải là điều bạn nhìn thấy mà là cách bạn cảm nhận, và không phải là cách bạn từ bỏ mà là cách bạn giữ lấy.

  330/ Trên Thế Gian này, nơi mà mọi thứ dường như Mong Manh, chỉ một điều là Chắc Chắn. Bạn sẽ luôn mãi là Bạn của tôi, vượt qua mọi Ngôn Từ, Thời Gian và Khoảng Cách.

  331/ Tình bạn không thể vay mượn. Cũng chẳng thể tìm mua ở một cửa hàng nào. Chính sự kết nối giữa hai con người làm nên tình bạn.

  332/ The ornament of a house is the friends who frequent it.

  333/ Trên đời này có ba loại bạn: có bạn giống như thức ăn, thiếu nó ta không thể sống có bạn giống như thuốc men, đôi khi ta có thể cần đến và có bạn giống như bệnh tật, ta không bao giờ muốn dính vào.

  334/ Tình bạn là một khái niệm xa xỉ, giống như triết học hay nghệ thuật. Nó không có giá trị sống còn, mà nó là một trong những điều đem lại giá trị cho sự sống còn.

  335/ The rain may be falling hard outside

  336/ Two may talk together under the same roof for many years, yet never really meet and two others at first speech are old friends.

  337/ Tình bạn là ngọn lửa mà hầu như mọi người ai cũng có, một nguồn sưởi ấm liên tục, ôn hòa, êm dịu, nhẹ nhàng, không bao giờ gây đau đớn hoặc thô bạo.

  338/ There are the people you have known forever. Who like…know you…in this way that other people can’t. Because they’ve seen you change. They’ve let you change.

  339/ Tình bạn chân thành giống như sức khỏe người ta ít khi biết đến giá trị của nó cho đến khi nó bị mất đi.

  340/ There are three types of friends: those like food, without which you can’t live those like medicine, which you need occasionally and those like an illness, which you never want.

  341/ Tình bạn chúng ta sẽ mãi vững bền.

  342/ There can be no friendship where is no freedom. Friendship loves a free air, and will not be fenced up in straight and narrow enclosures.

  343/ Only your real friends tell you when your face is dirty.

  344/ The best kind of friend is the kind you can sit on a porch and swing with, never say a word, and then walk away feeling like it was the best conversation you’ve ever had.

  345/ Plant a seed of friendship reap a bouquet of happiness.

  346/ The best time to make friends is before you need them.

  348/ The friendship that can cease has never been real.

  349/ Nơi nào có bạn bè, nơi đó có của cải.

  350/ Remember, the greatest gift is not found in a store nor under a tree, but in the hearts of true friend.

  351/ The most I can do for my friend is simply to be his friend. I have no wealth to bestow on him. If he knows that I am happy in loving him, he will want no other reward. Is not friendship pine in this?

  352/ Nếu bạn phải hỏi tình bạn giá bao nhiêu, có lẽ bạn không đủ sức để mua đâu.

  353/ Scatter bits of courtesy. Watch them grow and grow.

  354/ The only service a friend can really render is to keep up your courage by holding up to you a mirror in which you can see a noble image of yourself.

  355/ Nếu bạn sống đến một trăm tuổi, tôi muốn sống đến một trăm tuổi từ đi một ngày để tôi sẽ không bao giờ phải sống thiếu vắng bạn.

  356/ Scatter seeds of kindness everywhere you go

  357/ The only way to have a friend is to be one.

  358/ Nếu sẽ có ngày mai khi chúng ta không còn ở bên nhau, có một điều bạn phải luôn ghi nhớ. Bạn can đảm hơn bạn tưởng, mạnh mẽ hơn bạn thể hiện và thông minh hơn bạn nghĩ. Nhưng điều quan trọng nhất là ngay cả khi chúng ta cách xa, tôi sẽ luôn ở bên bạn.

  359/ Sometimes I want to shout to the whole world how lucky I am to have you as my friend but sometimes I want to hush, afraid that somebody might take you away from me.

  360/ Nếu ta bị thua, chẳng hạn như một môn thể thao, một người bạn bình thường sẽ nói “có cố gắng”, nhưng một người bạn thật sự sẽ nói “có cố gắng” và sẽ giúp ta thắng cuộc ở lần sau.

  361/ Speak them rather now instead.

  362/ Nếu tôi có một món quà để tặng bạn, bạn tôi ơi, đó sẽ là khả năng bạn nhìn thấy mình như những người khác nhìn thấy bạn, bởi vì chỉ khi đó bạn mới biết bạn đặc biệt đến nhường nào.

  363/ Sách và bạn bè nên có ít nhưng phải đặc biệt.

  364/ Nếu tất cả bạn bè tôi định nhảy xuống cầu, tôi sẽ không nhảy theo họ tôi sẽ ở chân cầu để đỡ họ.

  365/ Sự giúp đỡ duy nhất mà một người bạn có thể thực sự đem đến cho bạn là giữ vững lòng dũng cảm của bạn bằng cách giơ một tấm gương cho bạn soi để bạn có thể nhìn thấy hình ảnh cao quý của chính mình.

  366/ One who looks for a friend without faults will have none.

  367/ Sự thịnh vượng tạo nên bạn bè và hoạn nạn thử thách họ.

  368/ Mình vui lắm khi mình có bạn

  369/ Một người đồng hành với ta vì yêu thích những đức tính đáng yêu mà ta có, còn một người bạn thực sự lại yêu quý ta vì chính con người ta.

  370/ No matter how strong a friendship may be. It takes years to build the trust and seconds to destroy it.

  371/ Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.

  372/ Một tình bạn mới giống như một quả xanh chưa chín – nó có thể trở nên ngọt như cam hoặc chua như chanh.

  373/ Nói lúc này đây mới tuyệt vời.

  374/ Mọi người nghe điều bạn nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.

  375/ Never kiss a friend. If you have deeper feelings, never reveal them. You will lose that friend forever.

  376/ Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta, một thế giới chưa thể được sinh ra cho đến khi họ tới, và chỉ bằng những cuộc gặp gỡ này mà một thế giới mới đã được sinh ra.

  377/ Người bạn thực sự là người bước vào khi cả thế giới bước ra.

  378/ Một khi tình bạn đã nhanh chóng bén rễ thì không một cơn bão nào có thể bứng nó lên nổi.

  379/ Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể cùng ngồi chơi đu trước hiên nhà mà không nói nửa lời, và rồi bước đi mà cảm thấy như mình đã có cuộc hàn huyên thú vị nhất.

  380/ Một người bạn có thể được xem như là kiệt tác của tạo hóa.

  381/ Người nào đi tìm một người bạn không có khiếm khuyết thì sẽ không bao giờ tìm thấy.

  382/ Một người bạn là người ở bên bạn khi mà lẽ ra anh ta ở một nơi khác thì tốt hơn.

  383/ Người ta không Đo xem nó Cao được bao nhiêu mà chỉ đo Rễ nó ăn Sâu đến đâu.

  384/ Một người bạn sẽ đi chung trên chiếc Limo với ta, nhưng một người bạn thật sự sẽ lên xe buýt với ta khi chiếc Limo bị hỏng.

  385/ Những gì bạn bè giúp ta không giúp ta nhiều bằng niềm tin vững chắc rằng họ sẽ giúp khi ta cần.

  386/ Một người bạn thực sự là người bày tỏ thoải mái, khuyên bảo đúng đắn, giúp đỡ nhiệt tình, liều mình mạo hiểm, kiên nhẫn đảm trách mọi điều, can đảm bảo vệ, và vẫn cứ là một người bạn không thay lòng đổi dạ.

  387/ Niềm vinh dự cho một ngôi nhà là những người bạn thường ghé qua chơi.

  388/ My father always used to say that when you die, if you’ve got five real friends, you’ve had a great life.

  389/ Một người chỉ toàn vẹn khi có một người bạn chân thực có thể hiểu mình, chia sẻ mọi đam mê và buồn phiền và ủng hộ mình suốt cả cuộc đời.

  390/ Niềm vui, niềm vui. Sẽ kéo đến nhà.

  391/ My friend is he who will tell me my faults in private.

  392/ Một người nghèo vẫn được xem là giàu trong sự nghèo khó của anh ta nếu dưới mái ấm của mình vẫn có một người bạn tận tụy. Trái lại, người giàu có nhất cũng chỉ là một anh chàng nghèo khổ nếu không có bạn để bày tỏ nỗi lòng.

  393/ No man is the whole of himself, his friends are the rest of him.

  394/ It is a good thing to be rich, and a good thing to be strong but it is a better thing to be loved of many friends.

  395/ Không ai tự mình hoàn chỉnh, bạn bè là phần mà mình còn thiếu.

  396/ It is not so much our friends’ help that helps us as the confident knowledge that they will help us.

  397/ Không thể có tình bạn ở một nơi không có tự do. Tình bạn yêu khí trời thoáng đãng và sẽ không bị nhốt trong những vòng rào chật hẹp.

  398/ It is not what you give your friend, but what you are willing to give him that determines the quality of friendship.

  399/ Kì diệu thay khi hai người xa lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng buồn bã thay khi bạn bè thân thiết lại trở nên hai kẻ xa lạ.

  400/ It may be more important to have at least one person with whom we can share open and honest thoughts and feelings than it is to have a whole network of more superficial relationships.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp 508 Câu Danh Ngôn Tình Bạn Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 4)
 • Tổng Hợp 305 Câu Danh Ngôn Tính Cách Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 1)
 • Tổng Hợp 305 Câu Danh Ngôn Tính Cách Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 3)
 • Tổng Hợp 577 Câu Danh Ngôn Tình Yêu Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần Đầu)
 • Tổng Hợp 577 Câu Danh Ngôn Tình Yêu Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 2)
 • Tổng Hợp 305 Câu Danh Ngôn Tính Cách Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần Đầu)

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp 508 Câu Danh Ngôn Tình Bạn Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 3)
 • Tổng Hợp 508 Câu Danh Ngôn Tình Bạn Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 1)
 • Tổng Hợp 5 Câu Danh Ngôn Tín Ngưỡng Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất
 • Tổng Hợp 1117 Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 9)
 • Tổng Hợp 1117 Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 7)
 • 1/ Đức hạnh vĩ đại nhất của loài người có lẽ là tính tò mò. – The greatest virtue of man is perhaps curiosity.

  2/ Đừng bao giờ cố che giấu tình cảm của mình vì nó luôn thể hiện ra bên ngoài bằng cách này hay cách khác.

  3/ Đừng bao giờ để mình chìm trong thịnh nộ bởi nó giống như mài thanh kiếm để tự đâm vào ngực mình, hay giết bạn mình. – Indulge not thyself in the passion of anger it is whetting a sword to wound thine own breast, or murder thy friend.

  4/ Đừng khoe khoang rằng mình ngoan đạo chừng nào chưa có lòng thiện tâm đối với những người xung quanh. – Flatter not thyself in thy faith in God if thou hast not charity for thy neighbor.

  5/ Đủ phẩm hạnh có nghĩa là biết phẩm hạnh của mình không đủ. – The sufficiency of merit is to know that my merit is not sufficient.

  6/ Đức hạnh là cuộc chiến, và để sống trong nó, chúng ta luôn phải chiến đấu với bản thân mình. – Virtue is a state of war, and to live in it we have always to combat with ourselves.

  7/ Ít ai thấy sự tài giỏi ở người đã xúc phạm mình. – Few people can see genius in someone who has offended them.

  8/ Ít nhất tôi còn đủ khiêm tốn để thừa nhận rằng thiếu tính khiêm tốn là một trong những khuyết điểm của tôi. – At least I have the modesty to admit that lack of modesty is one of my failings.

  9/ Đói cho sạch, rách cho thơm.

  10/ Đôi khi bạn dựng lên những bức tường không phải để ngăn người khác ở bên ngoài, mà để xem ai đủ quan tâm phá vỡ chúng. – Sometimes you put walls up not to keep people out, but to see who cares enough to break them down.

  11/ Đạo trời không thiên vị ai, luôn ban ơn cho người có đức.

  12/ Để lớn lên và sống đúng với bản thân mình đòi hỏi lòng can đảm. – It takes courage to grow up and turn out to be who you really are.

  13/ Vấn đề với phần lớn con người là họ nghĩ với hy vọng, hoặc sợ hãi, hoặc ước mong chứ không phải bằng trí óc. – The trouble with most people is that they think with their hopes or fears or wishes rather than with their minds.

  14/ Với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì được thuận chiều ý mình thì tất sanh tự kiêu.

  15/ Với những kẻ độc ác, mọi thứ đều là cái cớ. – To the wicked, everything serves as ptext.

  16/ Với tôi thì tôi ưa thói xấu câm lặng hơn là đức hạnh phô trương. – As far as I’m concerned, I pfer silent vice to ostentatious virtue.

  17/ Xem trọng hòa khí.

  18/ Tự tin không phải vì đúng mà vì không sợ sai.

  19/ Vui mừng quá thì vỡ dương, tức giận quá thì phá vỡ âm.

  20/ Tôi thà làm người đầy chuyện ngược đời hơn làm người đầy thành kiến. – I would rather be a man of paradoxes than a man of pjudices.

  21/ Tôi thường hối tiếc vì những gì mình nói, chứ không bao giờ vì sự im lặng của mình. – I have often regretted my speech, never my silence.

  22/ Tất cả những con người vĩ đại đều khiêm tốn.

  23/ Tất cả nỗi bất hạnh của tôi đến từ việc đánh giá quá cao người khác. – All of my misfortunes come from having thought too well of my fellows.

  24/ Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà thực ra là biểu hiện của sức mạnh. – Compassion and tolerance are not a sign of weakness, but a sign of strength.

  25/ Từ cuồng tín tới man rợ chỉ có một bước chân thôi. – From fanaticism to barbarism is only one step.

  26/ Tôi cong nhưng không gãy. – I bend and do not break.

  27/ Tôi luôn luôn nghĩ rằng lòng trung thành đúng là một thứ đức hạnh đầy mệt mỏi. – I always think loyalty’s such a tiresome virtue.

  28/ Tôi sẽ cho anh định nghĩa về đạo đức: Luôn tốt khi duy trì và nuôi dưỡng cuộc sống, luôn xấu khi gây thương tổn và phá hủy cuộc sống. – Let me give you a definition of ethics: It is good to maintain and further life it is bad to damage and destroy life.

  29/ Tính cách là kết quả của hai thứ: thái độ tinh thần và cách chúng ta sử dụng thời gian. – Character is the result of two things: mental attitude and the way we spend our time.

  30/ Tính tự cao tự đại là nguồn gốc và lời tóm tắt của tất cả mọi sai lầm và khổ sở. – Egotism is the source and summary of all faults and miseries.

  31/ Trong đạo đức cũng như trong nghệ thuật, vấn đề không phải ở lời nói, mà là ở việc làm.

  32/ Trách nhiệm lớn lao đòi hỏi đức hạnh lớn lao. – Great necessities call out great virtues.

  33/ Tuyệt vọng cũng có những khoảng lặng. – Despair has its own calms.

  34/ Tính chân thật của đạo đức là khiêm tốn.

  35/ Tính cách cao hơn trí tuệ. Một linh hồn cao quý mạnh mẽ trong cuộc sống cũng như trong tư duy. – Character is higher than intellect. A great soul will be strong to live as well as think.

  36/ Tính cách gìn giữ thì dễ hơn là phục hồi. – Character is much easier kept than recovered.

  37/ Trong tất cả mọi thứ: trong tính cách, trong cung cách, trong phong cách, cái đẹp nhất là sự giản dị.

  38/ Trong tất cả mọi tính cách, cung cách, phong cách. . . cái đẹp nhất là sự giản dị.

  39/ Thỏa mãn không phải là không đổ thêm dầu, mà là dập tắt đi ít lửa. – Contentment consist not in adding more fuel, but in taking away some fire.

  40/ Thứ chúng ta nên kết án không phải là bản chất con người mà là những thói thường thấp hèn đã tha hóa nó. – It is not human nature we should accuse but the despicable conventions that pervert it.

  41/ Tin tưởng vào bản thân sẽ khiến sự tuyệt vọng biến mất. – Faith in yourself will make despair disappear.

  42/ Tiếng cười là mặt trời đuổi mùa đông khỏi gương mặt con người. – Laughter is the sun that drives winter from the human face.

  43/ Tha thứ là sự trả thù vinh quang nhất.

  44/ Tham vọng là cái hố không đáy làm kiệt sức con người trong nỗ lực bất tận tìm cách thỏa mãn nhu cầu mà không bao giờ chạm tới được sự thỏa mãn. – Greed is a bottomless pit which exhausts the person in an endless effort to satisfy the need without ever reaching satisfaction.

  45/ Tham vọng! Nguồn gốc đầy uy lực của cả điều tốt đẹp và xấu xa. – Ambition! powerful source of good and ill!

  46/ Theo luật pháp, một người có tội khi vi phạm quyền lợi của người khác. Nhưng về mặt đạo đức, mới chỉ nghĩ đến hành động như thế cũng đã là có tội.

  47/ Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân mà có mưu tính.

  48/ Thói quen hay nếp cũ tạo thành bầu bạn, dục vọng hay quyền lợi tạo thành những kẻ cộng sự chỉ có riêng đức hạnh mới tạo thành những tri kỷ.

  49/ Thật hoài công nói với người khác rằng: hãy tin đi nhưng đừng suy xét – chẳng khác nào bạn nói: hãy ngủ đi nhưng đừng thức dậy. – t is useless to tell one not to reason but to believe – you might as well tell a man not to wake but sleep.

  50/ Sự tức giận không bao giờ thiếu lý lẽ, nhưng hiếm khi có lý lẽ tốt. – Anger is never without a reason, but seldom with a good one.

  51/ Sự tức giận không quyền lực là một trò cười.

  52/ Sự tức giận là axit có thể gây hại cho vật chứa nó nhiều hơn là những gì mà nó được đổ lên. – Anger is an acid that can do more harm to the vessel in which it is stored than to anything on which it is poured.

  53/ Sự tử tế nằm trong sự điều khiển của chúng ta, thậm chí khi sự yêu thương không thể. – Kindness is in our power, even when fondness is not.

  54/ Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí. – No act of kindness, no matter how small, is ever wasted.

  55/ Sự độc ác là tên bạo chúa luôn đi cùng với nỗi sợ hãi. – Cruelty is a tyrant that’s always attended with fear.

  56/ Ta phân biệt được điều phải lẽ trái đều do đức trí cả. – Thị phi chi tâm trí chi đoan dã.

  57/ Sự tha hóa đến từ bên trong. – The rottenness comes from within.

  58/ Sự tha thứ là mùi hương mà vi – ô – lét để lại trên gót chân đã dẫm nát nó. – Forgiveness is the fragrance that the violet sheds on the heel that has crushed it.

  59/ Sự tuyệt vọng đem can đảm đến cho kẻ hèn. – Despair gives courage to a coward.

  60/ Sự táo bạo làm tăng can đảm do dự làm tăng sợ hãi. – Audacity augments courage hesitation, fear.

  61/ Sự sáng tạo đòi hỏi phải có can đảm để buông tay khỏi những điều chắc chắn. – Creativity requires the courage to let go of certainties.

  62/ Sự sợ hãi đánh bại nhiều người hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời. – Fear defeats more people than any other one thing in the world.

  63/ Sự khiêm tốn là chiến thắng của tâm trí đối với những lời xu nịnh. – Modesty is the triumph of mind over flattery.

  64/ Sự khiêm tốn là lương tri của cơ thể. – Modesty is the conscience of the body.

  65/ Sự khác biệt giữa người có đạo đức và người có danh dự là người sau hối tiếc hành động nhục nhã, ngay cả khi nó thành công và anh ta không bị bắt quả tang. – The difference between a moral man and a man of honor is that the latter regrets a discreditable act, even when it has worked and he has not been caught.

  66/ Sự kiên nhẫn đắng chát, nhưng quả của nó lại ngọt. – Patience is bitter, but its fruit is sweet.

  67/ Sự kiềm chế là bắt đầu của lịch sự và đạo đức.

  68/ Sự nhã nhặn chỉ là lớp vỏ ngoài mỏng manh của tính ích kỷ chung. – Courtesy is only a thin veneer on the general selfishness.

  69/ Sự ghen tị với người khác nuốt chửng chúng ta nhiều nhất. – Our envy of others devours us most of all.

  70/ Sự giận dữ có thể làm anh no trong một giờ, nhưng không thể dựa vào cả một buổi tối sự kéo dài của nỗi giận trở thành thù hận, sự kéo dài của thù hận trở thành ác tâm. – Anger may repast with thee for an hour, but not repose for a night the continuance of anger is hatred, the continuance of hatred turns malice.

  71/ Sự can đảm là đức hạnh vĩ đại nhất trong mọi loại đức hạnh, bởi nếu bạn không có sự can đảm, bạn có thể sẽ không có cơ hội phát huy tất cả những thứ còn lại. – Courage is the greatest of all virtues, because if you haven’t courage, you may not have an opportunity to use any of the others.

  72/ Sự cao cả là ở chỗ không cảm thấy ghen tị khi nhìn những người khác đạt được những thành công mà bản thân mình khao khát.

  73/ Sự chính trực không cần điều luật. – Integrity has no need of rules.

  74/ Sự chịu đựng kéo dài khuất phục cả những kẻ can trường. – Prolonged endurance tames the bold.

  75/ Sự dũng cảm là của nỗi sợ. Người không biết sợ sẽ không thể can đảm .

  76/ Sông cũng như người: thỉnh thoảng lại thay đổi tính tình. Trong sáng thì xanh, ảm đạm thì tối đen lại.

  77/ Sắc đẹp mà không có sự lịch thiệp cũng như lưỡi câu không gắn mồi câu. – Beauty without grace is the hook without the bait.

  78/ Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất. – To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.

  79/ Sức mạnh của tính cách có thể được học trong công việc, nhưng vẻ đẹp của tính cách phải được học ở gia đình. – Strength of character may be learned at work, but beauty of character is learned at home.

  81/ Sự bền bỉ là tính kiên nhẫn được tập trung. – Endurance is patience concentrated.

  82/ Sau nét đỏ mặt đầu tiên của tội lỗi là sự thờ ơ. – After the first blush of sin comes its indifference.

  83/ Suy nghĩ tích cực sẽ cho phép bạn sử dụng các khả năng mà bạn có, và điều đó thật tuyệt vời. – Positive thinking will let you use the ability which you have, and that is awesome.

  84/ Nỗi sợ hãi có công dụng, nhưng sự hèn nhát thì không. – Fear has its use but cowardice has none.

  85/ Nỗi sợ nhạt nhòa khi ta đối diện thực tế. – Fear fades when facts are faced.

  86/ Nụ cười sẽ cho bạn một sắc thái tích cực khiến người khác thấy thoải mái khi ở bên cạnh bạn. – Your smile will give you a positive countenance that will make people feel comfortable around you.

  87/ Phương thuốc hữu hiệu nhất cho giận dữ là trì hoãn. – The greatest remedy for anger is delay.

  88/ Phẩm giá con người là những viên đá quý, viên đá đó còn lấp lánh đẹp đẽ hơn nếu được lồng vào cái giá khiêm tốn.

  89/ Quá tử tế dễ bị lợi dụng.

  90/ Nếu người ta quá cố chấp với những nguyên tắc của mình, người ta khó mà thấy được ai khác. – If one sticks too rigidly to one’s principles, one would hardly see anybody.

  91/ Nếu ta cứ mãi mãi thận trọng, làm sao ta có thể vẫn là con người? – If one is forever cautious, can one remain a human being?

  92/ Nếu tôi là những gì tôi có và nếu tôi đánh mất những gì tôi có thì tôi sẽ là ai? – If I am what I have and if I lose what I have who then am I?

  93/ Niềm tin thấy đóa hoa yêu kiều trong một cái nụ, khu vườn xinh đẹp trong một hạt giống, và cây sồi lớn trong một quả sồi. – Faith sees a beautiful blossom in a bulb, a lovely garden in a seed, and a giant oak in an acorn.

  95/ Nói lời xin lỗi không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn sai và người kia đúng. Điều ấy chỉ có nghĩa rằng bạn coi trọng mối quan hệ với người ấy hơn cái tôi của bạn mà thôi.

  96/ Nếu một người rồi sẽ mang tiếng nói dối, hắn cũng nên nỗ lực để xứng đáng với cái danh đó. – If one is to be called a liar, one may as well make an effort to deserve the name.

  97/ Những người kén cá chọn canh rất bất hạnh chẳng thứ gì thỏa mãn họ. – The fastidious are unfortunate nothing satisfies them.

  98/ Những người lạc quan làm giàu hiện tại, gia cố tương lai, thách thức điều không chắc chắn và vươn tới điều không thể. – Optimists enrich the psent, enhance the future, challenge the improbable and attain the impossible.

  99/ Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả. – Shallow men believe in luck. Strong men believe in cause and effect.

  100/ Những người thực sự trung thực là những người ý thức rõ rệt được khuyết điểm của mình và công khai thừa nhận khuyết điểm ấy.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp 305 Câu Danh Ngôn Tính Cách Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 1)
 • Tổng Hợp 305 Câu Danh Ngôn Tính Cách Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 3)
 • Tổng Hợp 577 Câu Danh Ngôn Tình Yêu Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần Đầu)
 • Tổng Hợp 577 Câu Danh Ngôn Tình Yêu Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 2)
 • Tổng Hợp 577 Câu Danh Ngôn Tình Yêu Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất (Phần 5)
 • Những Câu Nói Hay Trong Ngôn Tình

  --- Bài mới hơn ---

 • 99 Lời Chúc Buổi Sáng Tốt Lành Cho Người Yêu Dễ Thương Nhất
 • Lời Chúc Tết 2021 Tặng Thầy Cô Giáo, Câu Chúc Năm Mới Đinh Dậu
 • Lời Chúc Kỷ Niệm Ngày Cưới, Stastus Kỷ Niệm Ngày Cưới
 • Lời Chúc Giáng Sinh Noel Dành Cho Người Yêu Vô Cùng
 • Tổng Hợp Mấy Đoạn “lảm Nhảm” Trong Reply 1997
 • Có một người có thể cùng bạn cười khi bạn vui vẻ, đó là bình thường. Nhưng không phải mỗi người đều có thể cùng bạn rơi lệ khi bạn bi thương, nếu có được, là may mắn.

  Những câu nói hay trong ngôn tình

  Cổ Đại Sinh Hoạt Ký Sự – Khúc Thủy Lâm Giang

  ~*~

  Tình yêu không nhất định phải oanh oanh liệt liệt, chân tình thường thường chậm rãi tích lũy ấp ủ lên men giữa từng giọt, từng giọt bình bình đạm đạm.

  Cổ Đại Sinh Hoạt Ký Sự – Khúc Thủy Lâm Giang

  ~*~

  Cuộc đời anh vốn một đường thẳng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang.

  Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm

  ~*~

  Ở trong sinh mệnh của chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ gặp được một người như thế:

  Người đó thích bạn, bạn thích người đó; bạn yêu người đó, người đó cũng yêu bạn.

  Hai người hoàn toàn thuộc về nhau, bất kể là ai hay chuyện gì cũng không thể phá vỡ.

  Như vậy cho dù người đó không hoàn mỹ vô khuyết, cho dù bạn vì người ấy mà mất đi điều gì đó, vậy thì sự mất mát ấy dù là thực sự mất đi cũng nhất định khiến bạn cảm thấy thỏa mãn và sẵn sàng chịu đựng một cách vui vẻ.

  Trầm Chu – Sở Hàn Y Thanh

  ~*~

  Tên anh viết ra chỉ vài centimet ngắn ngủi, vậy mà lại đi xuyên qua bao năm tháng dài đằng đẵng của em.

  Hạnh phúc nhỏ của anh – Đông Bôn Tây Cố

  ~*~

  Thật ra con người đối với những chuyện mình không hiểu rõ sẽ thấy sợ hãi. … Mà càng sợ thì càng đau đớn thống khổ hơn.

  Thái Nhi – Hồ Điệp Seba

  ~*~

  Thất tình kỳ thực chỉ giống một trận cảm cúm, bạn có khó chịu thế nào cũng chẳng ai thấu hiểu, nhưng cảm cúm chắc chắn là không chết được, rốt cuộc bạn cũng sẽ khỏe lại thôi. Rồi sẽ có ngày bạn phát hiện ra triệu chứng cảm cúm đã biến mất trong lặng lẽ, cả người cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Thất tình cũng thế, bỗng có một ngày, lúc bạn xem những tấm hình cũ với người khác, chợt nhớ đến từng còn có một người đã khiến bạn đau thương tuyệt vọng đến thế. Và khi ấy chứng minh rằng, thực ra bạn đã quên anh ta lâu lắm rồi.

  Khi tình yêu là một lần cảm cúm – Đào Tử Hạ

  ~*~

  Sau khi kết thúc một mối tình nghiêm túc, điều khiến người ta đau lòng chính là từ nay bạn mất đi cơ hội tay ấp má kề, tâm sự thâu đêm của một người; nhưng điều khiến người ta phiền nhất là người đi đường om sòm vây lấy quan sát, yêu cầu bạn phân tích, mổ xẻ tình tiết một cách đầy đủ.

  33 ngày thất tình – Bào Kình Kình

  ~*~

  Rất nhiều cô gái được khuyên lấy người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn lấy người mình yêu. Nhưng thực ra chẳng phải, hạnh phúc không nằm ở người mình yêu hay người yêu mình. Hạnh phúc là ở trong lòng bàn tay, biết nắm lấy hay không lại là chuyện khác.

  Giường đơn hay giường đôi – Cầm Sắt Tỳ Bà

  ~*~

  Không phải mọi sự kiên trì đều có kết quả tốt, có lúc bỏ cuộc không phải vì sợ thất bại mà là phát hiện ra thực sự nó đã mất đi ý nghĩa, từ bỏ là vì tương lai tốt hơn.

  Luyện yêu – Hoàng Mặc Kỳ

  ~*~

  Tình yêu trước giờ vẫn là một trong những thứ dễ tổn thương con người nhất.

  Sau cơn mưa thấy cầu vồng – Dạ Vũ

  ~*~

  Người ta nói thích mưa trong khi mở to dù mỗi lần mưa đến. Người ta nói thích nắng trong khi lại tìm chỗ mát đứng mỗi lần nắng lên cao. Người ta nói thích gió trong khi hấp tấp đóng cửa phòng mỗi lần gió lại. Đó là lý do người ta ta sợ những khi có ai đó nói yêu mình.

  Liễu khúc thánh ca – Okami

  ~*~

  Thế gian không có tuyệt đối thiện ác; có vài người hành vi thoạt nhìn là ác, nhưng chấm dứt đã có thể là thiện; có người hành vi là thiện, nhưng tâm cũng là ác. Chỉ cần làm được không thẹn với lương tâm, không thành ác, liền là thiện.

  Thủy Mặc Thanh Vi

  ~*~

  Tình yêu, trước giờ luôn là đường một chiều, nếu anh lựa chọn rời bỏ giữa đường, xin anh hãy đi thẳng một mạch, đừng ngoảnh lại, cũng đừng chờ mong trở về nơi đã từng bắt đầu. Bởi vì con đường này vẫn tiếp tục đi thẳng. Và trên con đường đó, em không phải là em nữa, mà anh cũng không còn là anh của lúc đầu. Có lẽ chúng ta đã được định trước, không thể về lại nơi từng bắt đầu.

  Hào môn kinh mộng – Ân Tầm

  ~*~

  Chỉ là thất tình thôi mà. … Thất tình giống như cơn đau bụng kinh của phụ nữ, mọi khó chịu đều tồn tại trong ngày đầu tiên, ngày hôm sau nỗi đau giảm đi phân nửa, ngày thứ ba xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi đảm bảo 3 hôm sau cậu sẽ tươi tỉnh lại cho xem.

  Không thể quên em – Hoa Thanh Thần

  ~*~

  Có lúc, đau khổ chính là một cột mốc phải vượt qua trên con đường trưởng thành của mỗi người.

  Hướng dẫn xử lý rác thải – Mộng Lý Nhàn Nhàn

  ~*~

  Ích kỷ vốn là bản tính của con người, lúc mấu chốt để bảo vệ chính mình, như vậy mới không phải chịu thiệt.

  Chìm trong cuộc yêu – Thánh Yêu

  ~*~

  Sở dĩ chúng ta luôn hoài niệm thanh xuân là bởi vì lúc còn tuổi xanh chúng ta có những thứ bây giờ có thể gọi là xa xỉ, chẳng hạn như hồn nhiên, chẳng hạn như lý tưởng.

  Hướng dẫn xử lý rác thải – Mộng Lý Nhàn Nhàn

  ~*~

  Khi con người ta còn sống, khó tránh khỏi khó khăn, càng khó khăn càng trở nên kiên cường.

  Ninh Phi – Cuồng Ngôn Thiên Tiếu

  ~*~

  Những người yêu nhau đều nghĩ rằng tình yêu chỉ là chuyện của hai người, nhưng thường thì không đơn giản như vậy. Những bất ngờ của cuộc sống luôn khiến người ta không kịp trở tay, thậm chí còn như quả bom nổ chậm khiến người ta mất phương hướng.

  Mờ ám – Hốt Nhiên Chi Gian

  ~*~

  Gặp đúng người, đúng thời điểm là Hạnh phúc. Gặp đúng người, sai thời điểm là Bi thương. Gặp sai người, đúng thời điểm là Bất lực. Gặp sai người, sai thời điểm là Thê lươnggo

  Thương ly – Tuyết Linh Chi

  ~*~

  Có lẽ nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm cũng không thắng nổi tình cảm nồng ấm ngày ngày bên nhau, cũng giống như người thường không thể thắng nổi cảm giác trống trải. Lúc yếu đuối ai mà chẳng chọn một bến bờ có thể khiến người đó cảm thấy ấm lòng.

  Bảy kiếp xui xẻo – Cửu Lộ Phi Hương

  ~*~

  Cho nên em thấy không, đối với những chuyện không như ý, em hãy mỉm cười, vừa cười vừa thầm khinh bỉ nó, em cứ kiên trì nụ cười, cuối cùng người thắng chính là em.

  Này chớ làm loạn – Minh Nguyệt Thính Phong

  ~*~

  Thực ra, tình yêu là một căn bệnh, ai rồi cũng sẽ có ngày mắc phải, hoặc sớm hoặc muộn, có thể nhẹ một chút hoặc cũng có thể nặng một chút. Có một loại thuốc đặc trị duy nhất, đó là trái tim của anh; nếu anh không chịu hiến dâng, em sẽ giống như đóa hoa hồng bị mất nước, dần dần khô héo úa tàn, mãi mãi chẳng bao giờ có mùa xuân…

  Muôn nẻo đường yêu – Tuyết Tiểu Thiền

  ~*~

  Rất nhiều người cho rằng, tình yêu của đôi nam nữ quen thuộc như người thân sẽ nhạt nhẽo chứ không cuồng nhiệt. Nhưng tình yêu cuồng nhiệt đến mấy cũng sẽ thay đổi, đối phương yêu bạn cũng có thể yêu người khác. Chỉ tình cảm bình thường như đối với người thân, mới là thứ tình cảm bền chắc nhất trong cuộc đời này.

  Trọn kiếp yêu – Huyền Mặc

  ~*~

  Cuộc đời con người chính là đau khổ và chịu đựng. Học vật vã ba năm trung học kiếm được giấy trúng tuyển đại học học hành đau khổ trong bốn năm nữa lấy được bằng tốt nghiệp, chán đời trong năm năm kiếm được tờ giấy kết hôn, năm năm sau thì đau đớn nhận được giấy chứng nhận li hôn.

  Khi lướt qua nhau – Sênh Ly

  ~*~

  Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì tuyệt đối không làm gì được.

  Hướng dẫn xử lý rác thải – Mộng Lý Nhàn Nhàn

  ~*~

  Ta trước kia quá lạc quan. Cũng vì quá lạc quan cho nên khi đau đớn ập xuống mới dễ dàng bị suy sụp. Nhưng con người không thể viện cớ trốn tránh nỗi đau mà lờ đi những chuyện mình nên làm.

  Hoa Thiên Cốt – Fresh Quả Quả

  ~*~

  Cả đời này đã đi qua bao con đường, bước qua bao cây cầu, ngắm bao nhiêu áng mây, uống bao nhiêu loại rượu, lại chỉ yêu một người.

  Đừng nhân danh tình yêu – Bất Kinh Ngữ

  ~*~

  Tâm trạng của những người đang yêu rất giống nhau. Bất kể bạn mới mười sáu hay hai mươi sáu tuổi, bất kể tình yêu đến sớm hay muộn, bạn chỉ muốn ở bên cạnh đối phương, bao lâu cũng không đủ. Dù hai người chẳng làm gì cũng cảm thấy thỏa mãn.

  Hãy nhắm mắt khi anh đến – Đinh Mặc

  ~*~

  Con người ta sống trong xã hội này, khuyết điểm lớn nhất là không biết làm sao để biểu hiện sự tôn trọng của mình với người khác. Cho dù người ta lựa chọn cuộc sống thế nào, lý tưởng ra sao, chúng ta cũng đều thích lôi ra phán xét bình phẩm.

  Biến yêu thành cưới – Lục Xu

  ~*~

  Cái gọi là thất tình thực ra chính là thời kì cái cũ đã qua mà cái mới chưa tới.

  Hướng dẫn sử dụng đàn ông – Lam Bạch Sắc

  ~*~

  Cuộc sống vốn là do từng chuỗi từng chuỗi tiếc nuối tạo thành, quen rồi thì tự khắc sẽ không tính toán nữa.

  Biến yêu thành cưới – Lục Xu

  ~*~

  Có những người đến tận lúc chết vẫn chẳng gặp được người mình yêu, do vậy suốt cả cuộc đời cứ chờ đợi trong mông lung. Nhưng chỉ cần gặp được, yêu người đó, bạn sẽ hiểu, nguyên tắc, lòng tự tôn, sự kiêu ngạo… những thứ ấy đều trở nên vô dụng.

  Em đồng ý gọi anh là chồng – Hân Hân Hướng Vinh

  ~*~

  Có người đã từng nói, khi người ta bắt đầu nếm trải hồi ức thì chứng tỏ trái tim đã già đi.

  7788 em yêu anh – Cầm Sắt Tì Bà

  ~*~

  Đôi khi, mặc cảm tội lỗi có thể hủy hoại một người hơn cả những tổn thương trực tiếp.

  Hoa Thiên Cốt – Fresh Quả Quả

  ~*~

  Người giỏi mưu tính thật sự không phải là người mưu ma chước quỷ trên thế gian. Đó phải là người biết phân biệt điều gì cần, điều gì không cần cho đại cục, không lạm dung cái ác, không sa đà vào tình cảm yêu ghét cá nhân.

  Phượng tù Hoàng – Thiên Y Hữu Phong

  ~*~

  Rốt cuộc việc biết trước số phận khiến con người sợ hãi, hay là tương lai không biết trước càng khiến con người lo lắng hơn?

  Lạc chốn phù hoa – Bất Kinh Ngữ

  ~*~

  Nếu phân tích từ góc độ tâm lí học của các em, thì trong quá trình giao tiếp con người sẽ đối diện với ba nỗi sợ lớn là: sợ sự xa lạ, sợ người có địa vị cao và sợ đám đông. Mức độ sợ hãi mỗi người mỗi khác, tùy vào trải nghiệm của từng người, nhưng đều không thể tránh khỏi chúng. Khi các em phỏng vấn xin việc, phỏng vấn khi thi cao học, phỏng vấn khi thi công chức đều bao gồm cả ba nỗi sợ này nên nó mới trở thành trở ngại lớn cho nhiều người như vậy.

  Chàng mù, em yêu anh – Mộc Phù Sinh

  ~*~

  Tuổi xuân là một thứ dễ mất đi, có thời gian nhất định. Vì thế phải biết hưởng thụ.

  1000 nụ hôn nồng cháy – Thẩm Thượng My

  ~*~

  Theo thời gian thân thể dần trưởng thành tâm lí cũng dần thay đổi. Khi chúng ta đối mặt với những điều không như ý trong cuộc sống, không thể như trẻ con muốn khóc liền khóc, sẽ tự nhiên nhận ra thì ra ta đã trưởng thành.

  Khí người cũ, đón người mới – Gia Diệp Mạn

  ~*~

  Nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chỉ cần em bước một bước đầu tiên, anh sẽ đi 999 bước còn lại về phía em.

  Không thể quên em – Hoa Thanh Thần

  ~*~

  Phụ nữ thông minh đều biết ra tay vào hai thời điểm mà đàn ông mềm yếu nhất. Đó chính là lúc anh ta đang yêu mình và lúc anh ta cảm thấy day dứt vì mình. Khi hai thời điểm này đã qua, thì phụ nữ không thể muốn gì cũng được.

  Tuyển tập tản văn hay – Trương Tiểu Nhàn

  ~*~

  Bỏ rơi người khác lúc nào cũng dễ hơn bị người khác bỏ rơi. Đó chính là ly biệt. Cứ phải có một người ra đi, một người ở lại. Người đi dĩ nhiên làm sao khổ bằng người ở lại. Qua một thời gian, người ở lại phát hiện rằng thì ra mình cũng có thể quên người đi xa, và thế là họ không buồn nữa. Nhưng rồi người đi xa chợt phát hiện ra rằng mình vẫn yêu người ở lại. Thời khắc đó, người ra đi mới biết được rằng hóa ra mình mới chính là người ở lại.

  Tuyển tập tản văn hay – Trương Tiểu Nhàn

  ~*~

  Tình yêu có thể khiến cho một người vốn rất cao thượng trở nên suy đồi, và cũng có thể khiến cho một người suy đồi trở nên cao thượng. Ai có quyền nói chúng ta cao thượng hay suy đồi, chính là bản thân chúng ta. Có phải được yêu thì sẽ cao thượng, không được yêu thì sẽ suy đồi hay không? Đến năm 25 tuổi cần phải hiểu rằng, tự yêu bản thân mình mới là cao thượng, không biết yêu chính mình tức là suy đồi.

  Tuyển tập tản văn hay – Trương Tiểu Nhàn

  ~*~

  Phụ nữ hy sinh sự nghiệp vì một người đàn ông thì người ta sẽ nói rằng cô ấy thật cao cả. Nhưng nếu đàn ông hy sinh sự nghiệp vì một phụ nữ, mọi người sẽ mỉa mai anh ta.

  Tuyển tập tản văn hay – Trương Tiểu Nhàn

  ~*~

  Hóa ra, yêu và không yêu đều cô đơn như nhau. Lúc không yêu thì cứ tưởng cô đơn vì không có tình yêu, yêu rồi mới biết, tình yêu chẳng qua là nỗi cô đơn bịa ra mà thành.

  Chỉ là chuyện thường tình – Tâm Văn

  ~*~

  Một lời hứa vào lúc quan trọng nhất lại không thực hiện thì chẳng khác nào bị phản bội. Và sau này dù có đi thực hiện thì cũng đã muộn.

  Tuyển tập tản văn hay – Trương Tiểu Nhàn

  ~*~

  Trái tim của con người có thể dễ dàng tha thứ nhưng riêng với người mình yêu lại đặc biệt hà khắc. Bởi vì quan tâm nên tàn nhẫn.

  Đồ mi đã hết đêm nhưng chưa tàn – Truy Ức Niên Hoa

  ~*~

  Phụ nữ không phải là kẻ yếu, nhưng cũng không cần mạnh mẽ quá. Nếu như nước chảy đá mòn, có thể lấy nhu khắc cương thì tội gì phải mang trên người quá nhiều áo giáp nặng nề để chống chọi lại với mọi gai góc của cuộc đời.

  Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ – Tịch Nguyệt Giảo Giảo

  ~*~

  Khi còn yêu nhau, đừng có quá thực tế, nhưng khi chia tay rồi thì nên thực tế một chút. Tất cả đều đã kết thúc, ai nấy đều có khoảng trời riêng của mình, dù có luyến tiếc cũng phải buông thôi. Bạn không quên được anh ta cũng không sao vì anh ta sẽ quên bạn thôi.

  Tuyển tập tản văn hay – Trương Tiểu Nhàn

  ~*~

  Một số đàn ông thuộc loại thuốc tiêu hóa, khi nào bụng bạn rỗng hay xót ruột thì có thể tìm họ đi ăn uống chung, nhưng họ tuyệt đối không phải đối tượng chọn lựa để bạn ăn cơm cùng cả đời. Một số đàn ông là thuốc giảm đau. Sau khi bạn thất tình, họ có thể bên cạnh bạn để ngày tháng bớt cô đơn, nhưng họ tuyệt nhiên không phải kiểu người để bạn yêu. Nếu tất cả đều ổn thỏa thì đâu có ai muốn uống thuốc giảm đau. Một số khác lại là thuốc cảm, bị cảm uống thuốc cũng được mà không uống cũng chẳng sao, rồi cũng hết bệnh thôi. Loại đàn ông này cũng không cần thiết. Một số đàn ông là thuốc giảm béo, nếu không phải hết cách thì cũng không ai cần. Còn thể loại giống như thuốc tránh thai thì sao? Không có họ thì cảm thấy không an toàn, nhưng có họ lại kèm theo tác dụng phụ. Một số lại là thuốc tránh thai khẩn cấp, tức là bất đắc dĩ rồi đành phải dùng thôi. Còn kiểu vitamin thì sao, họ mạnh khỏe chính trực, cho bạn một cuộc sống đầy đủ khỏi cần lo nghĩ, nhưng thiếu sự thú vị. Một số ít lại là thuốc kích thích, chỉ ưa lên giường chứ hiếm khi chuyện trò tâm sự. Chỉ có thuốc độc khiến người ta mê mệt, không có không được. Biết rõ anh ta là thuốc độc mà vẫn uống vào đến khi lòng tan dạ nát.

  Tuyển tập tản văn hay – Trương Tiểu Nhàn

  ~*~

  Bạn nói: “Tôi đã quên anh ta”, nhưng cứ hễ có người nhắc đến anh ta thì bạn lại không kìm chế được bản thân. Có ngày bạn sẽ quên anh ta thôi. Quên thật sự là không cần phải cố gắng. Có một ngày, bạn tắm xong, vặn máy hát nghe bài hát mình ưa thích, tự nhiên bạn nhớ rằng mình đã từng yêu một người. Ồ, hóa ra là bạn từng yêu người này, chuyện đó dường như xa xôi lắm, và bạn dường như chẳng còn cảm giác gì. Đó mới là quên. Có một ngày, người ta nhắc đến cái tên nào đó, bạn nghe rồi mới nghĩ lại, ồ, bạn đã từng yêu người ấy, thế mà bây giờ chẳng còn nhớ. Đó mới là quên.

  Tuyển tập tản văn hay – Trương Tiểu Nhàn

  ~*~

  Có người nói rằng giữa người với người tốt nhất đừng nợ nhau quá nhiều ân nghĩa. Đúng vậy, có ân có nghĩa thì cũng sẽ có vong ân bội nghĩa, có trách móc, có yêu cầu, có thù hận. Ân nghĩa là một gánh nặng, còn không ân nghĩa thì giảm bớt biết bao nhiêu là phiền phức. Ân nghĩa quả giống như chiếc phao cứu sinh trong cuộc sống chúng ta, chiếc phao đó dùng cho chính mình mà cũng dùng cho người khác, một mặt là để cứu vớt, nhưng mặt khác nó lại là một gánh nặng.

  Tuyển tập tản văn hay – Trương Tiểu Nhàn

  ~*~

  Biết hối hận mới không phạm lại những lỗi lầm tương tự. Như vậy lần sau mới có thể làm tốt hơn. Thà là học được những kinh nghiệm trong sự hối hận còn hơn tự ép mình không được hối hận. Hối hận, tự trách, cắn rứt đều được cả, nhưng hối hận chỉ nên trong thời gian ngắn. Chứ nếu hối hận và cắn rứt suốt thì đúng thực là hành động của kẻ yếu đuối. Vì việc gì đó mà hối hận đằng đẵng mười năm chi bằng hối hận chỉ một tháng thôi và dùng thời gian chín năm mười một tháng còn lại đithay đổi, đi sửa chữa. Tôi hối hận vì yêu người này nên sau này tôi quyết sẽ không ngu ngốc như thế nữa. Tôi hối hận vì đã làm ra những việc tệ hại như thế, sau này sẽ không vậy nữa. Tôi hối hận vì mình đã nói như vậy, sau này phải suy nghĩ kỹ mới phát ngôn. Hối hận có gì là không đúng? Tự ép bản thân không được hối hận chỉ khiến sai càng thêm sai, chân càng lấm bùn. Đến nước đó bạn sẽ hối hận vì ban đầu mình đã không biết hối hận.

  Tuyển tập tản văn hay – Trương Tiểu Nhàn

  ~*~

  Chúng ta chia tay trong nước mắt, cố đi tiếp quãng đường của mình để đợi chờ giây phút trùng phùng. Tiếc thay, tất cả các cuộc trùng phùng đều có mẫu số chung: tưởng tượng lúc nào cũng lấp lánh hơn thực tế. Hai kẻ mong đợi phút giây trùng phùng rồi cũng đã yêu thương người khác. Để rồi đến lúc nào và ở một nơi nào đó họ gặp lại nhau, họ mới nhớ rằng ngày trước họ đã từng có với nhau một lời hẹn ước.

  Tuyển tập tản văn hay – Trương Tiểu Nhàn

  ~*~

  Phụ nữ không có độ tuổi kết hôn thích hợp, chỉ có tâm trạng phù hợp để kết hôn mà thôi. Chẳng có luật pháp nào quy định rằng 30 tuổi thì nhất định phải lấy chồng. Nếu còn chưa đủ chín chắn, thái độ đối với tình cảm cũng chưa chín chắn, thì chưa vội kết hôn vẫn hơn. Kết hôn rồi phụ nữ mới thấy hôn nhân không giống như những gì họ tưởng tượng. Chi bằng chờ đến khi trải nghiệm nhiều thêm chút nữa rồi hãy kết hôn có hơn không. Đàn ông không có độ tuổi thích hợp để kết hôn, cũng không có độ tuổi thích hợp cho việc sinh đẻ. Chỉ cần họ đủ cường tráng thì dẫu bước vào độ tuổi 90 họ vẫn có con như thường. Đàn ông cũng cần có tâm trạng phù hợp để kết hôn, nhưng cái họ cần hơn cả đó chính là một tài khoản ngân hàng đủ cho việc kết hôn.

  Tuyển tập tản văn hay – Trương Tiểu Nhàn

  ~*~

  Đàn ông thường không chủ động chia tay. Khi muốn chia tay anh ta sẽ chơi trò mất tích, cũng có thể lấy lý do bạn quá tốt và hiện tại không xứng với bạn. Cho dù lời nói của anh ta có êm tai thế nào thì vấn đề quan trọng cũng chỉ muốn chia tay. Phụ nữ thì sao? Hoàn toàn đối lập với đàn ông. Đàn ông nói lời chia tay nhẹ nhàng nhưng trong lòng dứt khoát. Phụ nữ nói lời cay đắng nhưng trong lòng thì không muốn buông.

  Weibo – Dịch: Lam Lam

  ~*~

  Tương tư tựa biển sâu, chuyện cũ tận chân trời. Muôn ngàn hàng lệ rơi, càng khiến lòng đau xót. Muốn gặp chẳng gặp được, muốn quên chẳng thể quên. Kiếp trước chưa có duyên, chờ kiếp sau như nguyện.

  Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ – Tịch Nguyệt Giảo Giảo

  ~*~

  Cuộc sống tựa như một bề trầm luân, khi bản thân không thể phản kháng thì tốt hơn hết là hưởng thụ thật tốt.

  Sa ngã vô tội – Diệp Lạc Vô Tâm

  ~*~

  Đàn ông giống như một củ hành tây. Muốn thấy được trái tim của hành tây thì phải bóc từng lớp, từng lớp vỏ bên ngoài ra. Mỗi lần bóc vỏ như thế sẽ khiến bạn phải chảy nước mắt nhưng khi bóc tới lớp vỏ cuối cùng mới phát hiện ra rằng: Hành tây không có tim!

  Đáng tiếc không phải anh – Diệp Tử

  ~*~

  Tình yêu, hai từ ảo mộng đó là đề tài bàn luận muôn thuở. Trong lòng mỗi người đều có một bí mật riêng. Hứa hẹn đến chân trời góc biển, thề thốt đến sông cạn đá mòn. Khi mới yêu ai ai cũng dễ dàng đồng ý, nhưng để đi hết con đường tình đầy trắc trở thì có được mấy người? Kỳ thật, không phải họ yêu nhau không đủ sâu đậm, không phải họ yêu nhau không đủ thâm tình, là đứng trước sự thật bẽ bàng của cuộc sống, tình yêu của con người ta không đủ kiên định để mà vượt qua! Khi lựa chọn chính là khi giữ lại người nào đó bên mình và buông tay một người khác.

  Sa ngã vô tội – Diệp Lạc Vô Tâm

  ~*~

  Tình yêu như một ly rượu kịch độc, dù biết rõ nếu uống vào sẽ chết đau đớn, nhưng vì người con trai trong lòng mình, có biết bao cô gái si tình vẫn mỉm cười uống cạn.

  Vẫn mơ về em – Hồng Cửu

  ~*~

  – Tại sao con người phải sống?

  – Em không nên hỏi tại sao con người phải sống, mà nên hỏi là con người phải làm thế nào mới có thể sống, mới có thể sống thật tốt.

  Ai là ai của ai – Tiên Chanh

  ~*~

  Rơi lệ không có nghĩa là khóc. Mà khóc cũng không nhất thiết phải rơi lệ.

  Công chúa cầu thân – Tiên Chanh

  ~*~

  Có người từng nói, sự dụ hoặc đến cực điểm chính là thứ độc dược chí mạng đối với những người đang yêu. Giống như những kẻ nghiện ma tuý, biết rõ tình yêu có độc nhưng vẫn lao vào, hết lần này tới lần khác chịu tổn thương tới cực điểm. Trái tim tan nát vẫn ôm lấy ảo tưởng tình yêu có thể phá tan giới hạn cuối cùng của sự dụ hoặc cực hạn…

  Dụ tình: Lời mời của Boss thần bí – Ân Tầm

  ~*~

  Em nhìn đó, biển cả cho dù có bao sâu đi nữa, bề mặt của nó vẫn luôn tĩnh lặng. Trên đời này thứ sâu hơn biển chính là lòng người. Có lúc mỉm cười, không có nghĩa là mình không đau khổ, không sợ hãi, không tuyệt vọng.

  Ký ức độc quyền – Mộc Phù Sinh

  ~*~

  Cuộc đời này, đúng là một vở hài kịch hài xen lẫn bi, bạn mãi mãi không bao giờ biết được màn sau sẽ là bi hay hài, hoặc giả chấp nhận biến luôn nó thành náo kịch.

  Ai là ai của ai – Tiên Chanh

  ~*~

  Là ai đã nói? Hạnh phúc giống như cái đuôi con mèo. Mèo thường vờn bắt cái đuôi của mình, nhưng không sao bắt được. Nhưng khi bạn bình thản tiến bước, hạnh phúc luôn luôn đi theo bạn.

  Tình muộn – Dạ Vi Lan

  ~*~

  Yêu một người, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cho dù hóa thành tro bụi cũng vẫn mỉm cười đón nhận. Tình yêu của em, tựa như dòng suối nhỏ thấm đẫm trong ánh mắt, như dòng sông không biết mệt mỏi, tình nguyện theo từng bước chân của anh tiến về phía trước. Yêu một người, biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn mỉm cười chấp nhận, tựa như đứng trên vách núi cao nhảy xuống, cho dù tim không ngừng đập loạn lên vẫn muốn cùng anh tiếp tục đoạn trần duyên này.

  Dụ tình: Lời mời của Boss thần bí – Ân Tầm

  ~*~

  Dịu dàng cũng giống như một lớp son môi, đối với phụ nữ mà nói, chẳng qua chỉ là một lớp trang điểm, chỗ không cần thì có thể tùy ý để một bên, chỗ cần thì có thể tùy ý lấy thoa lên mặt.

  Hãy chờ em đánh răng xong nhé – Hồng Cửu

  ~*~

  Người ta nói, nhân sinh như ngồi trên một chiếc xe buýt, cuối cùng cũng sẽ có một bến dừng dành cho bạn, mà nam nữ như hành khách đi qua những trạm đó. Có khi là vì chỗ ngồi trên xe rất thoải mái, không muốn xuống xe, có khi là vì không biết chính mình nên xuống xe, người cả đời không kết hôn chính là tài xế, mỗi ngày nhìn người khác lên lên xuống xuống, đã quá chán chường.

  Ông xã là phúc hắc đại nhân – Khuyển Thần Khuyển Khuyển

  ~*~

  Rất nhiều câu chuyện cảm động đã được ghi lại, có hạnh phúc, có ưu thương, có đau khổ nhưng khi hết thảy mọi chuyện đều qua đi, còn đọng lại cũng chỉ có hạnh phúc. Nhưng mà, thử hỏi lại chính bản thân bạn xem bạn có cảm thấy hạnh phúc hay không? Dù chỉ thoảng qua trong một cái chớp mắt cũng được coi là hạnh phúc. Đã từng yêu cũng chính là một loại hạnh phúc vậy.

  Dụ tình: Lời mời của Boss thần bí – Ân Tầm

  ~*~

  Tình yêu là sự chiếm hữu cho riêng mình, cũng là sự khoan dung ấm áp. Nó đến và đi như gió thoảng. Nếu như yêu bằng cả trái tim nó sẽ bền vững lâu dài, nhược bằng nếu như không có duyên phận, nó dần dần tan biến, không thể miễn cưỡng níu kéo. Cho dù thế nào đi chăng nữa chúng ta sẽ mong chờ gặp được người mình yêu, trân trọng giữ gìn người mình yêu, sẽ không bao giờ hối hận vì đã từng yêu…

  Tình muộn – Dạ Vi Lan

  ~*~

  Hạnh phúc tựa như một chiếc ly khoét đáy, nếu quên châm đầy mỗi ngày thì chẳng mấy chốc nó sẽ cạn kiệt.

  Mãi mãi là bao xa – Diệp Lạc Vô Tâm

  ~*~

  Bầu trời thuộc về mình thì phải nắm trong lòng bàn tay, đặt giữa hai đầu lông mày, mà những người và việc không thuộc về mình thì không cần phải gắng gượng bắt lấy.

  Truy đuổi – Nhan Tiểu Ngôn

  ~*~

  Người phụ nữ thông minh biết khi nào không thể dễ dàng rung động vì một ai đó, nhưng một người phụ nữ thông minh cũng biết, khi tình yêu đến, không nên trốn tránh mà nên nắm chặt. Tình yêu không phải một đoàn tàu, bỏ lỡ chuyến này có thể đợi chuyến sau.

  Vợ ơi, chào em! – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

  ~*~

  Tình yêu ban đầu không hoàn mỹ, chỉ khi đặt hai người gần bên nhau mới biến tình yêu trở nên hoàn mỹ.

  Vợ ơi, chào em! – Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

  ~*~

  Thế giới này nhỏ như vậy, mỗi người chúng ta đều có thể đã từng lướt qua nhau.

  Mỗi lần gặp nhau là một lần tái ngộ – Mỹ Bảo

  ~*~

  Tôi mỉm cười nghĩ, hóa ra đây là kết quả của thông minh, độc lập, kiên cường, không ai cảm thấy cần hỏi cảm thụ của bạn, cũng không ai cảm thấy cần quan tâm đến bạn, bởi vì bạn rất thông minh, rất độc lập, rất kiên cường. Tựa như một câu nói trong sách, khi một người con trai yêu một người con gái, sẽ cảm thấy cô ấy vừa nhỏ bé, yếu đuối vừa đáng thương, cần quan tâm đến mọi chuyện của cô ấy; khi không yêu một người con gái, liền cảm thấy cô ấy vừa thông minh vừa kiên cường, vốn không cần sự quan tâm của mình. Những lời này thật ra không chỉ áp dụng trong quan hệ tình cảm nam nữ, mà còn áp dụng cho tất cả quan hệ tình cảm khác.

  Tôi không thể quay trở về thời niên thiếu đó – Đồng Hoa

  ~*~

  Đàn ông vĩnh viễn không làm tất cả vì tình yêu, thế nên, phụ nữ cũng nhất định phải không thể coi đàn ông trở thành cả cuộc đời mình.

  Thời niên thiếu không thể quay lại ấy – Đồng Hoa

  ~*~

  Tương tư như trà, nhẹ mà thấm tâm.

  Bờ sông xanh tươi – Nhược Linh

  ~*~

  Giây phút bị người mình yêu phản bội, thường khiến chúng ta tức tối, tự nhắc nhở mình phải cố gắng thành công, vì thành công là cách trả thù tốt nhất. Quả thật, chúng ta sống tốt hơn họ, lúc đó chúng ta mong muốn vô tình sẽ chạm mặt họ ngoài phố, để cho họ thấy hiện nay ta thành công biết bao, hạnh phúc biết bao, chưa biết chừng còn cười nhạo họ nữa, khiến cho họ khó xử và hối hận. Nhưng qua một thời gian, bạn sẽ phát hiện ra rằng tư tưởng này thật ấu trĩ. Nếu bạn vẫn còn để ý đến suy nghĩ của họ thì cho dù bạn có thành công cách mấy thì bạn mãi mãi vẫn là kẻ thất bại.

  Tuyển tập tản văn hay – Trương Tiểu Nhàn

  ~*~

  Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu hoa rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc…

  Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi – Cửu Bả Đao

  ~*~

  Tình cảm giữa người với người, nếu không dùng tâm chăm chút, cho dù thời điểm bắt đầu mãnh liệt đến đâu thì cuối cùng đều sẽ chậm rãi dần dần khôi phục về nguyên bản, giống như thủy triều lui khỏi bờ cát.

  Văn bắt đầu sai phương thức mất rồi – Niên Hoa Chuyển Sinh

  ~*~

  Mỗi cô gái là một thiên thần có cánh, chỉ cần gặp được người mình yêu lập tức sẽ bẻ gãy đôi cánh để rơi xuống đất. Có thể vì thế mà cô ấy bị tổn thương, nhưng cô ấy không sợ, trái tim cô ấy đập cùng nhịp đập của trái tim người cô yêu.

  Đáng tiếc không phải anh – Diệp Tử

  ~*~

  Mưa cũng là những giọt nước mắt. … Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được trong những giọt nước mắt chứa đựng bao nhiêu tình cảm và suy nghĩ phức tạp của phụ nữ, cũng không bao giờ hiểu được khi chia tay phụ nữ khóc phần nhiều là vì chính bản thân họ. Vì những lời thề non hẹn bể yếu ớt. Vì nỗi đau và sự tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Vì sự phẫn nộ cho cái giá đã bỏ ra không đáng có. Vì tương lai mờ mịt và bất định.

  Nghe nói anh yêu em – Thuấn Gian Khuynh Thành

  ~*~

  Có những con đường chưa đi mà đã nhớ. Có những con đường đi mãi rồi để quên. Cuộc đời giữa nhớ và quên, ai cũng chọn bắt đầu từ nhớ và kết thúc ở quên. Tôi không chọn nhớ, nên suốt đời tôi sẽ chẳng phải cố quên đi gì cả. Vì lẽ đó, thành phố vẫn nguyên vẹn trong tôi, bằng một tình yêu như vậy, tình yêu của một kẻ suốt đời đi lạc.

  Tháng năm của Kẹo – Mộc Diệp Tử

  ~*~

  Bằng cách này hay cách khác, níu giữ một giấc mơ là níu giữ cho mình một nửa của tuổi xuân và hi vọng.

  Tháng năm của Kẹo – Mộc Diệp Tử

  ~*~

  Tình cảm, là thứ không đợi cũng đến, không đuổi cũng theo, không buông cũng bỏ, không đánh cũng đau.

  Tháng năm của Kẹo – Mộc Diệp Tử

  ~*~

  Bởi vì, yêu nhau không phải là để phán xét từng vết tích không hoàn thiện trên người mà ta yêu thương. Yêu thương một người chỉ để cảm thông và chia sẻ, để tin tưởng và hoàn thiện từ chính những khiếm khuyết của mỗi người.

  Tháng năm của Kẹo – Mộc Diệp Tử

  ~*~

  Trong mỗi chúng ta đều có một thứ bất chấp để đạt được , bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có được khi ta chịu trả giá bằng những nỗi đau vĩ đại.

  Tháng năm của Kẹo – Mộc Diệp Tử

  ~*~

  Cuộc đời không có những lựa chọn đúng – sai, chỉ có những điều thích hoặc không thích, chỉ có sự thuyết phục hay thiếu thuyết phục, nhưng trên tất cả, giản đơn nhất vẫn là sự hài lòng của bản thân.

  Tháng năm của Kẹo – Mộc Diệp Tử

  ~*~

  Có những tháng năm trôi chảy dần đi những mối quan hệ cũ, người quen – người lạ cũng chỉ là ranh giới nhạt nhòa. Những người đã từng thề hẹn, yêu quý trọn đời, đã từng ôm lấy nhau nghẹn ngào trong giờ phút chia xa cũng mất tích trong biển người mênh mông. Tình cảm không thắng được thời gian, không thắng được gánh nặng cuộc sống, không thắng được sức ép số phận. Người chúng ta gắn bó cũng chỉ là một thời. Cái mà chúng ta cần chỉ là cảm giác an toàn, có hay không có tình bạn, tình yêu cũng chẳng còn quan trọng. Thật ra, đi đến độ tuổi nào đó, chúng ta chỉ còn mong ước ổn định, bình yên. Và đôi lúc, chúng ta cũng hoài niệm, cũng thương nhớ về cái thời mơ mộng ngày xưa, nhưng thực tế, chẳng còn đủ mạnh mẽ, chẳng còn đủ can đảm, và cũng chẳng còn đủ chút điên khùng để vứt bỏ hết thảy cho tình yêu. Cái gọi là hạnh phúc lâu bền chỉ là một đời yên ổn, lúc khó khăn có người đưa tay ra nắm lấy, lúc mệt mỏi có người để tựa vào, bình bình đạm đạm mà đi qua năm tháng dài rộng… Thế nên, đừng nói cuộc sống khô khan, đừng nói tuổi càng lớn, con người càng mất dần cảm xúc lãng mạn, chẳng phải vì những năm tháng hoa niên đẹp nhất, chúng ta đã đánh đổi và hi sinh quá nhiều cho tình cảm, nhưng rồi số phận vẫn phải rẽ ngang đó sao?

  Tháng năm của Kẹo – Mộc Diệp Tử

  ~*~

  Có những mối quan hệ trong đời, đôi khi khiến bạn lầm tưởng trong ngọt ngào rằng đó sẽ là tình yêu. Thật ra không phải, chỉ là đôi lúc quá mệt mỏi mà dựa dẫm, mà thèm khát một hơi ấm của ai đó.

  Tháng năm của Kẹo – Mộc Diệp Tử

  ~*~

  Tình bạn giống như chén trà. Tất cả những gì xấu xí, vẩn đục nhất đều lắng xuống phía dưới. Chỉ khi người ta uống gần cạn mới phát hiện ra. Nhưng người dưng thì sẽ hất đổ đi như cái duyên tình bạn chỉ là sự hời hợt qua đường thôi. Còn người quan tâm sẽ tiếp tục nhấp môi cái vị đắng của chén trà gần cạn ấy. Đó là người bạn thật sự.

  Tháng năm của Kẹo – Mộc Diệp Tử

  ~*~

  Trong cuộc đời, con người cũng chỉ có từng ấy nhiệt huyết, nhưng từ trước đến nay, thời gian không bao giờ đợi người, sôi nổi qua đi, chỉ còn lại chút tàn dư hôm nay, nói gì cũng đã muộn.

  Trọn kiếp yêu – Huyền Mặc

  ~*~

  Trong tình yêu, sự bất hạnh không nằm ở chỗ không được đáp lại, mà chính là cố chấp không chịu buông tay.

  Trọn kiếp yêu – Huyền Mặc

  ~*~

  Người con gái dùng tình yêu để huỷ diệt một người con trai, cùng lắm cũng chỉ làm huỷ diệt đi lòng tin vào tình yêu của họ. Còn con trai cũng dùng tình yêu để huỷ diệt một người con gái, có thể sẽ huỷ diệt mọi thứ của họ, bao gồm lòng tin vào tình yêu, lòng tin vào cuộc sống, lòng tin vào con người.

  Cô đơn vào đời – Dịch Phấn Hàn

  ~*~

  Cười đi, cười đi, ngửa đầu mà cười to đi. Chỉ có như vậy, mới có thể mang dòng chất lỏng sắp rơi ra nuốt lại vào trong, để chúng thối nát ở trong lòng, thiêu cháy cả cõi lòng. … Đáng thương, có phải không? Giây phút một người muốn khóc mà phải cười, là đáng thương nhất trên cả thế gian.

  Hổ Phách Trùng Tử

  ~*~

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Stt Hay Về Anh Em Trong Gia Đình, Xã Hội
 • Những Stt Buồn, Tâm Trạng, Tình Yêu, Thất Tình Hay Nhất
 • Midu Đăng Dày Đặc Status Buồn Bã Trên Facebook Cá Nhân
 • Những Câu Châm Ngôn Về Tình Yêu Buồn Vui Hạnh Phúc Hay Nhất Mọi Thời Đại
 • Stt 8/3 Hay Tặng Mẹ, Người Yêu Ý Nghĩa Nhất
 • 100 Stt Tiếng Trung, Danh Ngôn Tình Yêu Tiếng Trung Quốc Hay Nhất ⇒By Tiếng Trung Chinese

  --- Bài mới hơn ---

 • Lời Chúc Valentine Hay Nhất Dành Tặng Cho Người Yêu
 • Những Lời Chúc Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27.2 Hay Và Ý Nghĩa Nhất
 • 99+ Stt Vui Nhộn, Hài Hước Chém Gió Mỏi Tay Trên Facebook
 • Những Câu Danh Ngôn Hay Về Sách
 • Những Câu Nói Về Tình Bạn Đểu Thâm Thúy Nghe Mà Thấm
 • 100 Stt tiếng Trung, Danh ngôn tình yêu tiếng Trung Quốc hay nhất ⇒by tiếng Trung Chinese

  100 Stt tiếng Trung, Danh ngôn tình yêu tiếng Trung Quốc hay nhất ⇒by tiếng Trung Chinese

  1 水深波浪靜,學廣語聲低。

  Nước sâu sóng lặng; người học rộng nói nhẹ nhàng

  2 暴力是無能者的最後手段。

  Bạo lực là thủ đoạn sau cùng của kẻ không có năng lực.

  3 多數人的失敗不是因為他們無能,而是因為心志不專一。

  Phần lớn người ta thất bại không phải do họ không có khả năng, mà là vì ý chí không kiên định

  4 不要期望所有人都喜歡你,那是不可能的,讓大多數人喜歡就算成功了。

  Đừng kỳ vọng tất cả mọi người đều thích bạn, đó là điều không thể, chỉ cần số đông người thích là thành công rồi.

  5 恨,就是把別人的錯誤拿來苦苦折磨自己,最後毀了自己。(證嚴法師)

  Hận, là lấy sai lầm của người khác để dày vò bản thân, sau cùng hủy diệt chính mình.

  6 小時候用拳頭解決事情的小孩,長大就可能去當流氓。

  Những đứa trẻ khi còn bé dùng đấm đá để giải quyết sự việc, khi lớn lên có thể sẽ thành lưu manh.

  7 年輕時要做你該做的,年老時才能做你想做的。

  Khi còn trẻ phải làm những việc bạn nên làm, thì khi về già mới có thể làm những việc bạn muốn làm

  8 快馬不需馬鞭,勤人不用督促。(英諺)

  Ngựa nhanh không cần phải roi, người chăm không cần phải đốc thúc (ngạn ngữ Anh)

  9 有成就的人幾乎都是有紀律的人。

  Người thành đạt đa phần là người có kỷ luật.

  10 人們喜歡熱忱的人,熱忱的人到哪裡都受歡迎。

  Người ta thích những người nhiệt tình sốt sắng, những người nhiệt tình sốt sắng đi đâu cũng được yêu thích.

  11 有些事做起來不見得有趣,但卻非做不可。贏家做的是他們必須要做的事,雖然他們不見得喜歡,但他們知道是必要的。

  Có một số việc lúc làm sẽ không thấy có hứng, nhưng không làm không được, người thành công làm những việc người ta cần làm, mặc dù họ không thấy thích, nhưng họ biết đó là cần thiết.

  12 不要在必輸的情況下逞英雄,也不要在無理的情況下講理。

  Đừng đợi đến lúc thất bại mới trổ tài anh hùng, cũng đừng nói đạo lý khi sự việc vô lý.

  13 當你表現得像隻劍拔弩張的刺蝟時,別人也會毫不留情地以牙還牙。

  Khi bạn có biểu hiện như một con nhím xù lông nhọn sẵn sàng gươm súng, thì người khác cũng sẽ không chút nể nang ăn miếng trả miếng với bạn.

  14 如果你希望深受歡迎,就必須學習對人寬容大度。

  Nếu bạn hy vọng được nhiệt liệt hoan nghênh, bạn phải học cách khoan dung độ lượng với người khác.

  15 重要的事先做。

  Việc quan trọng làm trước.

  16 得意時應善待他人,因為你失意時會需要他們。

  Lúc đắc ý phải đối tốt với người khác, bởi vì khi bạn ngã lòng bạn sẽ cần đến họ.

  17 一個人若不懂得在團隊中主動貢獻,讓團隊總是為了他必須費心協調,就算他能力再好,也會變成團隊進步的阻力。

  Nếu một người sống trong một tập thể không biết chủ động cống hiến, chỉ làm cho tập thể đó tốn sức vì mình, thì người đó dù có năng lực tốt thế nào chăng nữa cũng chỉ là trở lực làm chậm tiến bộ của tập thế đó mà thôi.

  18 說「對不起」時,必須看著對方的眼睛。

  Khi bạn nói “Xin lỗi”, cần phải nhìn vào mắt của đối phương.

  19 發現自己做錯了,就要竭盡所能去彌補,動作要快。

  Phát hiện ra bản thân sai rồi, phải dốc hết sức để bù lại, động tác phải nhanh chóng.

  20 打電話拿起話筒的時候請微笑,因為對方能感覺到。

  Khi gọi điện, nhấc ống điện thoại lên hãy mỉm cười, bởi vì người nghe sẽ cảm nhận được.

  21 沒有眼光對視,就沒有所謂的溝通。

  Không có con mắt nhìn sự việc, thì không có cái gọi là khai thông.

  22 什麼才叫成功?我覺得只要達到以下三點就是成功:我是好人、我是有用的人、我是快樂的人(吳淡如)

  Cái gì mới gọi là thành công? Tôi cảm thấy chỉ cần đạt được 3 điều sau là thành công: Tôi là người tốt, tôi là người có ích, tôi là người vui vẻ. (Ngô Đạm Như)

  23 你可以失敗,但不要忘記從失敗中獲取教訓。

  Bạn có thể thất bại, nhưng đừng quên hãy từ thất bại mà rút ra bài học.

  24 如果現在的挫折,能帶給你未來幸福,請忍受它;

  Nếu sự trắc trở lúc này có thể đem lại cho bạn hạnh phúc về sau, thì hãy chịu đựng nó.

  25 如果現在的快樂,會帶給你未來不幸,請拋棄它。

  Nếu niềm vui lúc này, có thể đem lại sự bất hạnh cho bạn về sau, thì hãy vứt bỏ nó.

  26 在這不公平的世界,我們要做的不是追求公平,而是要在不公平的狀況下贏得勝利。

  Trong cái thế giới không công bằng này, cái chúng ta cần làm không phải là truy cầu sự công bằng, mà là trong sự không công bằng đó giành được thắng lợi.

  27 成功是優點的發揮,失敗是缺點的累積。

  Thành công là phát huy của ưu điểm, thất bại là tích lũy của khuyết điểm.

  28 自古成功靠勉強,所以我每天都要勉強自己用功讀書,努力工作,傾聽別人說話。

  Từ xưa thành công phải dựa vào miễn cưỡng, vì thế hàng ngày chúng ta đều phải miễn cưỡng bản thân bỏ công đọc sách, nỗ lực làm việc, lắng nghe lời người khác.

  29 當你說:「我做不到啦!」你將永遠不能成功;

  Khi bạn nói”Tôi không làm được nữa rồi” thì bạn mãi không bao giờ thành công.

  30 當你說:「我再試試看!」則往往創造奇蹟。

  Khi bạn nói “Để tôi thử lại xem sao” thì sẽ luôn tạo ra kỳ tích.

  31 在學習與閱讀習慣培養好之前,最好完全不要看電視。(耶魯大學‧電視與兒童專家辛格)

  Trước khi tạo cho mình thói quen tốt về học và đọc , tốt nhất hoàn toàn không xem ti vi.(Đại học Yelu, truyền hình và nhi đồng)

  32 閱讀可以開啟智慧的門窗,吸納古今中外聖哲思想的精華,就像站在偉人的肩膀上,看得更高更遠,想得更多更深。

  Đọc sách có thể mở ra những cánh cửa trí thức, thu được những tinh hoa về tư tưởng triết lý cổ kim đông tây, giống như đứng trên vai một vĩ nhân, có thể nhìn càng rộng càng xa, nghĩ được càng nhiều càng sâu,

  33 你常吵架嗎?教你一招,首先盡量壓低聲音,再放慢說話速度,而且不說最後一句話,試試看,這樣是很難吵得起來的。

  Bạn thường cãi nhau phải không? Dạy bạn một chiêu, đầu tiên hãy cố gắng hạ thấp giọng, tiếp theo hãy giảm tốc độ nói, mà cũng phải không nói câu sau cùng. Hãy thử xem sao, đây là cách rất khó xảy ra cãi nhau.

  34 有沒有錢,是能力問題;亂不亂花錢,卻是個性問題。

  Có tiền hay không là do năng lực, phung phí hay không là do tính cách.

  35 如果你想要擁有完美無瑕的友誼,可能一輩子都找不到朋友。

  Nếu bạn muốn có những tình bạn hoàn mỹ như những viên ngọc không vết xước, thì suốt đời bạn sẽ không tìm thẩy nổi một người bạn.

  36 如果人不會犯錯的話,鉛筆上面也不會有那塊橡皮擦了。

  Nếu có thể không phạm sai lầm, thì một đầu cây bút chì chẳng gắn thêm cục tẩy làm gì.

  37 朋友可以再找,家人可是一輩子的牽掛,當然更應該小心經營彼此的關係。

  Bạn bè có thể lại có, người nhà có thể là mối vướng víu cả đời, đương nhiên càng phải thận trọng các mối quan hệ kinh doanh hai bên.

  38 老是說謊的人不會快樂,因為他常常會陷入謊言即將被拆穿的恐慌處境。

  Những người hay nói dối sẽ không vui vẻ, bởi vì anh ta luôn bị vùi vào trong những lời nói dối và luôn lo sợ bị vạch trần.

  39 EQ比IQ重要,職場上並不歡迎單打獨鬥的英雄,而是能與人團隊合作的人才。

  EQ quan trọng hơn IQ, chốn quan trường không hoan nghênh những anh hùng đơn thân độc đấu, mà cần những nhân tài biết phối hợp với tập thể.

  40 我永遠不知道明天還在不在,但只要今天還活著,就要好好呼吸。(杏林子)

  Tôi vĩnh viễn không biết ngày mai có tồn tại hay không tồn tại, nhưng chỉ cần hôm nay còn sống, thì phải hít thở cho tốt. (Hạnh Lâm Tử)

  41 不能下定決心今天就開始的事,常常沒有開始的一天。

  Những việc không thể hạ quyết tâm bắt đầu từ hôm nay, thì thường không có ngày bắt đầu.

  42 一個人無論多麼能幹、聰明、努力, 只要他不能與團體一起合作,日後絕不會有什麼大成就。

  Một người cho dù có tài cán, thông minh, nỗ lực thế nào, chỉ cần không biết phối hợp với tập thể, thì về sau sẽ không có một thành tựu nào cả.

  43 將「請」、「謝謝」隨時掛在嘴邊,不需花費什麼成本,卻對人際關係大大有益。

  Hãy để những từ “Xin mời”, “Cám ơn” luôn bên cạnh miệng, thì không cần phải tốn đồng tiền nào cũng sẽ đem về cho bạn lợi ích lớn trong những mối quan hệ con người.

  44 能解決的事,不必去擔心;

  Những việc có thể giải quyết, không cần phải lo lắng.

  45 不能解決的事,擔心也沒用。(達賴喇嘛)

  Những việc không thể giải quyết được, lo lắng cũng bằng thừa.

  46 做事認真,做人寬容。

  Làm việc chăm chỉ, làm người khoan dung.

  47 千金難買早知道,後悔沒有特效藥。

  Ngàn vàng khó mua điều biết trước, hối hận không có thuốc đặc hiệu.

  48 做一件事難不難並不重要,重要的是值不值得去做。

  Làm một việc khó hay không khó không quan trọng, quan trọng là nó có đáng làm hay không.

  49 替別人做他們自己能夠而且應當做的事,有害而無益。

  Làm hộ người khác việc người ta có thể làm mà lại nên làm thì chỉ có hại mà không có lợi.

  50 追求優異,既可喜又健康;追求十全十美,會使你沮喪、發神經,而且非常浪費時間。

  Truy cầu nổi trội, vừa đáng mừng lại khỏe mạnh, truy cầu hoàn mỹ sẽ khiến bạn chán nản, phát điên mà lại lãng phí thời gian.

  51 判斷一個人,最好看他如何對待對自己沒有一點好處的人,和如何對待無力反抗他的人。

  Phán đóan một người, tốt nhất hãy xem anh ta đối xử thế nào với người không có có lợi ích gì với mình và đối xử thế nào với người không có khả năng chống lại anh ta.

  52 道歉是人生的強力膠,幾乎什麼都能修補。

  Nhận lỗi là loại keo gắn của đời người, hầu như cái gì nó cũng có thể hàn gắn được.

  53 事前多操一分心,事後少擔十分憂。

  Trước sự việc lo nghĩ một phần, việc xong giảm đi được mười phần lo lắng.

  54 聰明人裝傻很容易,傻人裝聰明卻很容易被人看穿。

  Người thông minh giả ngu rất dễ, người ngu giả thông minh rất dễ bị người khác phát hiện.

  55 愚蠢不會令你喪生,卻會令你吃苦。

  Ngu xuẩn không làm bạn mất mạng, nhưng có thể khiến bạn chịu khổ.

  56 事事退讓的人終必成為毫無原則的人。

  Người mà việc gì cũng nhượng bộ người khác thì sẽ thành người không có nguyên tắc.

  57 財富破產可以重建,人格破產難以再生。

  Tiền tài phái sản có thể gây dựng lại, nhân cách phá sản khó có thể có lại.

  58 事能知足心常愜,人到無求品自高。

  Phàm việc gì biết đủ thì thường thỏa mãn, người đến mức vô cầu phẩm hạnh tự sẽ cao.

  59 一針縫得及時,勝過九針。(英諺)

  Một mũi khâu kịp thời còn hơn chín mũi khâu. (Ngạn ngữ Anh)

  60 碰到事情,要先處理心情,再處理事情。

  Khi gặp sự việc, trước hết phải giải quyết vấn đề tâm lý, sau đó mới giải quyết sự việc.

  61 欣然接受別人的禮物,就是最好的回禮。

  Vui vẻ tiếp nhận lễ vật của người khác, chính là cách đáp lễ tốt nhất.

  62 如果你的主要競爭者是你自己,你和別人相處也會順利得多。

  Nếu đối thủ cạnh tranh chính của bạn là chính bạn, thi khi bạn chung sống với người khác sẽ có nhiều thuận lợi.

  63 說「不」的要領:語氣委婉,語意堅定。

  Cách nói từ “Không” là: ngữ khí dịu dàng, ngữ âm kiên định.

  64 對別人凡事說好,反而是一種不負責任的態度。

  Phàm việc gì của người khác cũng nói hay, trái lại đây là một kiểu thái độ vô trách nhiệm.

  65 不要聽信搬弄是非者的話,因為他不會是出自善意,他既會揭發別人的隱私,當然也會同樣待你。(蘇格拉底)

  Đừng nghe và tin những lời của những kẻ đặt điều, bởi vì anh ta sẽ không có ý tốt, khi anh ta đi vạch trần chuyện riêng của người khác, thì cũng tức là sẽ làm việc đó với bạn.

  66 你要把別人壓下去,就得消耗掉自己一部分的力量,這樣一來你就無法扶搖直上了。

  Bạn muốn đè người khác xuống, chính là làm mất đi một phần lực lượng của bạn, như thế sẽ không thể lên như diều gặp gió.

  67 「感謝」是人們永遠不會嫌給得太多的東西。

  “Cám tạ” là thứ mà người ta vĩnh viễn không nghi ngờ quá nhiều.

  68 宜未雨綢繆,毋臨渴掘井。

  Hãy sửa nhà trước khi có trời mưa, đừng để khát mới đào giếng.

  69 魔鬼為了達到目的,連聖經都可以背誦。(壞人是善於偽裝的,不可輕信)(英.莎士比亞)

  Ma quỷ để đạt được mục đích, đến Thánh Kinh cũng có thể thuộc lòng. (Kẻ xấu rất giỏi ngụy trang, không thể nhẹ dạ tin tưởng).

  70 喜歡跟貓玩的人,就要有被貓咬的心理準備。(跟惡人做朋友,遲早會遭殃)

  Những người thích đùa với mèo, thì phải chuẩn bị tâm lý bị mèo cắn. (Chơi với kẻ ác thì sơm muộn cũng gặp tai ương)

  71 禮貌是人際交往的一把金鑰匙。

  Lễ độ là chiếc chìa khóa vàng trong giao tiếp.

  72 當手中只有一顆酸檸檬時,你也要設法將它做成一杯可口的檸檬汁。(堅強的人可以扭轉逆境)

  Khi trong tay chỉ có một quả tranh chua, bạn cũng phải nghĩ cách làm nó thành một ly nước tranh.

  73 只要你是天鵝蛋,即使是在鴨欄裡孵出來的也沒有關係。(英雄不怕出身低)(安徒生)

  Chỉ cần bạn là trứng của thiên nga, thì cho dù có được ấp trong ổ con vịt mà ra cũng không vấn đề gì. (Anh hùng không sợ xuất thân hèn kém).

  74 肯吃苦,苦一陣子;不吃苦,苦一輩子。

  Giám chịu khổ, khổ một hồi, không chịu khổ, khổ cả đời.

  75 「還有明天」這句話,是使人怠惰的開始。

  “Vẫn còn có ngày mai” chỉ là câu khiến người ta bắt đầu lười biếng.

  76 要別人尊重,先要自己夠強。

  Muốn người khác tôn trọng, trước hết mình phải đủ mạnh.

  77 在山腳下徘徊的人,永遠到不了山頭。

  Những người đứng dưới chân núi do dự, thì mãi mãi không lên được đỉnh núi.

  78 靜海造就不出優秀的水手。(逆境的磨鍊使人更堅強)

  Biển lặng sóng không tạo ra những thủy thủ ưu tú. (Nghịch cảnh tôi luyện cho người ta càng kiên cường).

  79 種植荊棘的人,永遠得不到玫瑰。

  Người trồng bụi cây gai, sẽ không có được hoa hồng.

  80 靠山山倒,靠人人老,靠自己最好。

  Dựa vào núi thì núi đổ, dựa vào người thì người già, dựa vào bản thân là tốt nhất.

  81 你若不想做,會找到一個藉口;

  Nếu bạn không muốn làm, sẽ tìm được một cái cớ.

  82 你若想做,會找到一個方法。

  Nếu bạn muốn làm, sẽ tìm được một phương pháp.

  83 努力未必會成功,努力得法才會成功。

  Nỗ lực chưa chắc sẽ thành công, nỗ lực đúng cách mới thành công.

  84 失敗不是成功之母,失敗後能改進才是成功之母。

  Thất bại không phải là mẹ thành công, mà thất bại xong biết cải tiến mới là mẹ thành công.

  85 我發現,我愈努力運氣就愈好。

  Tôi phát hiện, tôi càng nỗ lực vận khí càng tốt.

  86 等候時的空檔仍然拼命工作的人,做什麼事都能成功。(善用零碎時間,累積久了會有大功效)

  Người ra sức làm việc ngay cả những lúc chờ đợi, thì làm việc gì cũng thành công.

  87 從來沒有一個愛找藉口的人能夠成功。

  Trước nay chưa có người nào thích tìm cớ mà có thể thành công.

  88 要為成功找方法,不要為失敗找理由。

  Phải tìm cách để thành công, chứ không phải tìm lý do cho thất bại.

  89 不會從失敗中記取教訓的人,他的成功之路是遙遠的。(拿破崙)

  Người không rút ra được bài học từ thất bại, thì con đường thành công của anh ta rất xa .

  90 不想往上爬的人容易往下降。(缺乏上進心者易於沉倫)

  Không muốn trèo lên cao thì dễ bị tụt xuống thấp. (Người thiếu ý chí tiến thủ sẽ bị tụt hậu)

  91 不重視現在的人,就不會有可以期待的未來。

  Không xem trọng người hiện tại, sẽ không thể kỳ vọng vào tương lai.

  92 患難困苦,是磨鍊人格的最高學府。(蘇格拉底)

  Cực khổ trong hoạn nạn, là trường học cao nhất rèn luyện nhân cách.

  93 不敲開硬殼,怎吃得到美味的核果?(克服逆境就能享受成功的快樂)

  Không bóc đi lớp vỏ cứng sao ăn được mùi vị thơm ngon của quả bên trong. (Khắc phục được nghịch cảnh sẽ hưởng được niềm vui của thành công)

  94 挫折是智慧的褓母。

  Khó khăn là mẹ của trí tuệ.

  95 先讀最好的書,否則你會發現時間不夠。(梭羅)

  Phải đọc cuốn sách tốt nhất trước, nếu không bạn sẽ không có thời gian.

  96 「記憶」並不等於「智慧」,但沒有「記憶」就不會有「智慧」。

  “Trí nhớ” không bằng “Trí tuệ”. Nhưng không có “Trí nhớ” sẽ không có “Trí tuệ”.

  97 學得晚總比永遠不學好。

  Học muộn còn hơn là không học.

  98 意志不純正,則學識足以危害。柏拉圖)

  Ý chí không đúng đắn, thì học chỉ có nguy hại.

  99 愚昧是災禍的根源。(柏拉圖)

  Ngu dốt là căn nguyên của tai họa.

  100 燕雀無法用一隻羽翼高飛,人也無法憑一種語言臻於佳境。

  Chim yến tước không thể dùng một chiếc cánh mà bay cao, người cũng không thể dựa vào một loại ngôn ngữ mà đến được nơi cảnh đẹp.

  101 「學問」,就是要學也要問,肯學又敢問,就會很有學問。

  “Học vấn”, chính là phải học, phải hỏi. Muốn học và dám hỏi tức là rất có học vấn.

  102 讀書是為了明理,明理是為了做人。

  Đọc sách là để hiểu rõ đạo lý, hiểu rõ đạo lý là để làm người.

  103 多讀一本沒有價值的書,就喪失了可讀一本好書的時間和精力。

  Đọc thêm một cuốn sách không có giá trị, thì tức là phí thời gian và tinh lực để đọc một cuốn sách tốt

  104 最有力的說服條件,就是說話人的品德。

  Điều kiện có sức thuyết phục nhất, đó là phẩm đức của người nói.

  105 不要將別人輕輕講的一句話,重重放在心上。

  Một câu nói nhẹ của người khác, đừng nặng nề đặt lên trái tim mình.

  106 在兩種情況之下,我們特別應該閉口不言:毫無所知和盛怒之時。

  Trong hai tình huống sau, chúng ta đặc biệt không nên nói điều gì: không biết gì hết và đang quá giận giữ.

  107 心懷感激而不說出口,猶如包好禮物卻沒有送出去。

  Trong lòng cảm kích mà không nói ra, cũng như ôm lễ vật mà không tặng đi.

  108 吱吱響的輪子才有人去上油,但首先被換掉的就是這種輪子。(在團體中不應有太多個人意見)

  Chiếc bánh xe kêu lạo xạo rồi mới có người đi tra dầu, nhưng cái bị thay thế trước nhất lại là cái bánh xe đó. (Trong một tập thể đừng nên quá quá nhiều ý kiến cá nhân).

  109 最破的車輪,發出最大的響聲。(聒噪者往往是缺乏內涵的)

  Cái bánh xe hỏng nặng nhất phát ra tiếng kêu to nhất. (Những kẻ om sòm bên trong thường rỗng tuếch).

  110 永遠不要在眾人面前給人勸告。(即使是好意,也應為人保留顏面)

  Đừng bao giờ khuyên dạy người khác trước đám đông. (Cứ cho là ý tốt, cũng nên giữ thể diện cho người khác).

  111 勸告別人時,不顧及別人的自尊心,再好的意見都是枉然。

  Khi khuyên răn người khác mà không chú ý đến lòng tự tôn của người khác, thì lời khuyên có tốt mấy cũng đều uổng phí.

  112 你最不喜歡聽的話,往往就是你最應該聽的。

  Những lời bạn không thích nghe nhất lại chính là những lời bạn nên nghe nhất.

  113 讚美是所有聲音中最甜蜜的一種。

  Khen ngợi là một loại âm thanh ngọt ngào nhất trong các loại âm thanh.

  114 良言一句三冬暖,惡語傷人六月寒。

  Một câu nói tốt ấm ba mùa đông, một lời cay độc hại người lạnh sáu tháng.

  115 言語切勿刺人骨髓,戲謔切勿中人心病。

  Lời nói không nên châm chọc vào xương tủy người, pha trò (nói đùa) không nên trúng vào nỗi đau của người.

  116 多言取厭,輕言取辱。

  Nói nhiều bị ghét, nói nhẹ bị nhục.

  117 懂得什麼時候不要說話,是一種智慧。

  Hiểu được lúc nào không cần nói, đó là trí tuệ.

  118 管不住自己的舌頭,就容易挨他人的拳頭。

  Quản không được cái lưỡi của mình, thì dễ lĩnh quả đấm (đòn) của người khác.

  119 當你用一個指頭指向別人的時候,該記得其他四個指頭都指向自己。

  Khi bạn trỏ một ngón tay của mình vào người khác, thì hãy nhớ rằng bốn ngón tay còn lại đang trỏ về phía bạn.

  120 向天空丟一把斧頭,最後一定會落向地面,毀謗他人,也會傷到自己。

  Bạn ném một cái rìu lên trời, cuối cùng nó sẽ rơi xuống mặt đất, phỉ báng người khác, sẽ làm tổn thương chính mình.

  121 臨事須替別人想,論人先將自己想。

  Gặp việc phải nghĩ cho người khác, nói người phải nghĩ đến mình trước tiên.

  122 智慧是由聽而得,悔恨是由說而生。

  Trí tuệ là do nghe mà có, hối hận là do nói mà sinh ra.

  123 最能使談話水準降低的,莫過於提高嗓音。

  Hãy cố gắng đưa chuẩn mực của lời nói xuống thấp, đừng lên giọng cao quá.

  124 綽號有多傳神,當事人就有多憤怒。

  Càng có nhiều bí danh, càng có nhiêu căm phẫn.

  125 愈少思想的人,話就愈多。

  Người càng nghĩ ít, nói càng nhiều.

  126 我常因說話而後悔,卻從未因沉默而後悔。

  Tôi thường vì lời nói của mình mà hối hận, chưa từng im lặng mà hối hận.

  127 話說三遍狗也嫌。

  Qua ba lần nói thì chó cũng nghi ngờ.

  128 誠心對人說話,耐心聽人講話。

  Thành tâm nói với người khác, nhẫn nại nghe người khác nói.

  129 脫貧,要先脫愚。

  Thoát nghèo, trước tiên phải thoát đần.

  130 別買你「想要」的東西,要買你「需要」的東西,不需要的東西,就算只花一個銅板也嫌太貴。

  Đừng mua cái “bạn muốn”, phải mua cái “bạn cần”. Những thứ không cần thiết, cứ cho là tốn một xu cũng e là quá đắt.

  131 金錢是魔鬼的釣餌。(金錢誘人犯罪)

  Kim tiền là mồi nhử của ma quỷ.( Kim tiền dụ người ta phạm tội).

  132 急於致富的人,會死得很快。

  Người gấp gáp làm giầu, sẽ chết rất nhanh.

  133 如果你老是買一些不需要的東西,很快就會連需要的東西都買不起。

  Nếu bạn thường xuyên mua những đồ không cần thiết, thì rất mau đến những cái cần mua cũng không mua nổi.

  134 一個人的成功,百分之八十五取決於性格與態度,能力只佔百分之十五。

  Thành công của một người, có đến 85% được quyết định bởi tính cánh và thái độ, năng lực chỉ chiếm 15%.

  135 在沒有人看見的時候也善良,才是真正的好人。

  Lương thiện ngay cả những lúc không có ai trông thấy, đó mới là người tốt thực sự.

  136 要改變命運,先改變性格。

  Muốn thay đổi vận mệnh, trước tiên phải thay đổi tính cách.

  137 如果沒有人愛你,那當然是你自己的過失。

  Nếu không có ai yêu bạn, thì đương nhiên đó là sai lầm của chính bạn.

  138 發脾氣只會令問題更加惡化。

  Tức giận chỉ làm cho vấn đề càng xấu đi.

  139 憤恨是慢性自殺。

  Căm hận chính là sự tự sát mạn tính.

  140 當你對的時候,用不著發脾氣;

  Khi bạn đúng, không cần phải nổi cáu.

  141 當你錯的時候,不配發脾氣。

  Khi bạn sai, không xứng đáng để nổi cáu.

  142 沒有一個發怒的人是好看的。

  Không có người nào khi nổi giận mà đẹp cả.

  143 溫和友善比暴力憤怒更有力量。

  Ôn hòa, thân thiện có sức mạnh hơn bạo lực và phẫn nộ.

  144 理直氣和,義正辭婉。

  Có lý ôn tồn, nghĩa đúng dịu dàng.

  145 一個人的教養如何,可以在吵嘴中看得出來。

  Một người được nuôi dạy như thế nào, có thể nhận ra khi họ tranh cãi (cãi cọ).

  146 有耐性的人,能得到他所想要的一切.(富蘭克林)

  Người biết nhẫn nại, có thể có được tất cả những cái họ muốn.

  147 忍無可忍,就等於沒有忍。

  Không thể nhẫn nhịn nổi, cũng bằng như là không nhẫn nhịn.

  148 能忍人之所不能忍,方能為人所不能為。

  Có thể nhịn cái người ta không thể nhịn, có thể làm cái người khác không thể làm.

  149 憤怒會使別人看到一個醜陋的你。

  Phẫn nộ sẽ làm cho người khác nhìn thấy một người xấu xí ở bạn.

  150 做好人,行好事,說好話,讀好書。

  Làm người tốt, làm việc thiện, nói lời đúng, đọc sách hay.

  151 地上種了菜,就不易長草;

  Mặt đất mà trồng rau, không dễ cho cỏ mọc.

  152 心中有了善,就不易生惡。

  Trong lòng có thiện ý, thì không dễ sinh ác ý.

  153 要平安,先要心安。

  Muốn bình an, trước hết phải tâm an.

  154 脾氣不好,嘴巴不好,即使心地再好,也不算是個好人。

  Tính khí không tốt, mồm miệng không tốt, thì tâm địa có tốt, cũng không coi là người tốt.

  155 愛挑剔的人永遠沒有朋友。

  Người thích kén chọn mãi mãi sẽ chẳng có bạn bè.

  156 用禮物購買朋友,當你的給予停止時,友誼便告消失。

  Dùng lễ vật để mua bạn bè, thì khi bạn dừng đưa lễ vật, tình bạn cũng cáo biệt luôn.

  157 被敵人打敗的人很少,被朋友毀滅的人很多。(不要誤信損友)

  Người bị kẻ địch đánh bại rất ít, mà bị bạn bè tiêu diệt thì rất nhiều.(Đừng tin lầm mà hại bạn)

  158 當鴿子和烏鴉結成夥伴時,雖然牠的翅膀還是白色的,但心卻漸漸變為黑色了。(損友之害)

  Khi bồ câu kết bạn với quạ, mặc dù cánh của nó vẫn còn màu trắng, nhưng trái tim thì dần dần chuyển sang màu đen.

  159 告訴我你的朋友是誰,我就可以告訴你,你是一個什麼樣的人。(物以類聚)

  Nói với tôi bạn của bạn là ai, tôi có thể nói cho bạn biết, bạn là người thế nào.

  160 君子絕交,不出惡聲。(戰國策)

  Quân tử tuyệt giao, tiếng xấu không ra ngoài.(Chiến quốc sách).

  161 交不良的朋友,足以貶低自己的身價.(莎士比亞)

  Kết giao với bạn xấu, đủ để hạ thấp giá trị bản thân.

  162 愈豐滿的稻穗,頭愈是低垂。(有內涵者往往謙虛)

  Bông lúa càng nhiều hạt, đầu nó càng rủ xuống. (Người giỏi thường hay khiêm tốn)

  163 不要在你的智慧中夾雜傲慢。

  Đừng để cho ngạo mạn chen lẫn vào trong trí tuệ của bạn.

  164 聰明人不會把所有的蛋都放在同一個籃子裡。

  Người thông minh sẽ không đem tất cả trứng đặt vào một cái giỏ.

  165 第一顆鈕扣扣錯了,最後一顆便難以處理。(慎始)

  Cái khuy áo đầu tiên sai, cái sau cùng khó mà chữa được.

  166 一個小漏洞,足以使巨輪沉沒。

  Một cái lỗ thủng nhỏ, đủ làm cả thuyền lớn chìm nghỉm.

  167 在你發怒的時候,要緊閉你的嘴。

  Khi bạn nổi giận, hãy bịt kín miệng mình lại.

  168 如果跑錯了方向,跑得快又有何用?

  Nếu chạy sai hướng, thì chạy nhanh có ích gì?

  169 沉溺於享樂的人註定貧窮。

  Người chìm đắm vào hưởng lạc chắc chăn nghèo túng.

  170 飢餓之神不會光顧勤勉之家。

  Thần đói sẽ không gõ cửa nhà người siêng năng.

  171 怠惰是貧困的製造所。

  Lười nhác là nơi tạo ra nghèo khó.

  172 「明天再說吧!」是懶人們最喜歡說的一句話。

  “Để ngày mai hãy nói” là câu mà người lười nhác thích nói nhất.

  173 不勞而可獲者,唯貧窮而已。(莎士比亞)

  Kẻ không làm mà hưởng, thì chỉ có bần cùng mà thôi.

  174 對快樂的人,我總是多一些敬意,因為這種人生活智慧較高,不會鑽牛角尖。

  Đối với người vui vẻ, tôi luôn thêm phần kính nể, bởi vì loại người này trí tuệ sống khá cao, không để tâm vào mấy chuyện vụn vặt.

  175 夜即使再深沉,黎明總有來到的一刻。(沒有永遠的逆境)

  Đêm dù có càng sâu,thì vẫn có lúc bình minh sẽ tới. (Không có nghịch cảnh nào vĩnh viễn).

  176 冬天來了,春天還會遠嗎?

  Mùa đông đến rồi, mùa xuân liệu có còn xa không?

  177 樂觀的人看見玫瑰的美,悲觀的人只在意它有刺。

  Người lạc quan nhìn thấy vẻ đẹp của hoa hồng, người bi quan chỉ để ý đến gai nhọn của nó.

  178 喜樂的心乃是良藥,憂傷的靈使骨枯乾。(聖經)

  Tinh thần vui vẻ vẫn là một liều thuốc tốt, tinh thần đau buồn sẽ làm cho xương khô.(Thánh kinh)

  179 笑是最便宜的化妝品,運動是最便宜的醫藥,打招呼是最便宜的公關支出。

  Cười là loại mỹ phẩm rẻ nhất, vận động là loại y dược rẻ nhất, chào hỏi là loại chi phí quan hệ giao tiếp rẻ nhất.

  180 當你哭泣自己沒鞋穿的時候,看看那些沒腳的人吧!

  Khi bạn khóc vì không có giày để đi, hãy nhìn xem những người không có chân.

  181 與其詛咒黑暗,不如點亮燭光。

  Chửi rủa hắc ám, chi bằng hãy đốt nến lên.

  182 準時是最基本的禮貌,讓別人等候,就是在浪費別人的生命。

  Đúng giờ là phép lịch sự cơ bản nhất, khi bạn để người khác chờ đợi, chính là đang lãng phí cuộc sống của họ.

  183 我不會把一個無故踩死小蟲的人列入朋友的名單裡。

  Tôi sẽ không đưa một người vô cớ giẫm chết một con côn trùng nhỏ vào danh sách bạn bè.

  184 那些不肯濟弱扶傾的人,當他跌倒時,也將無人伸出援手。

  Những người không muốn ra tay giúp đỡ kẻ yếu, thì khi anh ta ngã, cũng sẽ không có người giơ tay cứu giúp.

  185 愛的反面不是恨,而是冷漠。(徳雷莎修女)

  Mặt trái của yêu không phải là hận, mà là lạnh nhạt.

  186 行善就像用自己的蠟燭點燃他人的蠟燭,毫無損失。

  Làm việc thiện cũng giống như lấy cây nến cháy của mình đốt cháy những cây nến của người khác, không thiệt hại gì hết.

  187 施善的最高原則,是保持受施者的尊嚴。

  Nguyên tắc cao nhất của làm việc thiên là phải giữ được sự tôn nghiêm.

  188 有錯快承認,莫待人誇大。

  Có lỗi thì mau nhận, đừng đợi người khác thêu dệt thêm.

  189 發覺犯錯就要馬上補救,越早認錯越容易開口。

  Phát giác thấy phạm sai lầm thì phải ngay lập tức cứu chữa, càng sớm nhận sai càng dễ mở miệng ăn nói.

  190 永遠不要因為承認錯誤而感到羞恥,因為承認錯誤也可以解釋為你今天更聰明。

  Đừng bao giờ cảm thấy nhục nhã vì thừa nhận sai lầm, bởi vì thừa nhận sai lầm cũng có thể giải thích rằng bạn hôm nay càng thông minh.

  191 只有蠢人和死人從不改變意見。(做人不能太頑固)

  Chỉ có người ngu và người chết mới không thay đổi ý kiến. (Làm người đừng quá ngoan cố).

  192 只顧說話,便無暇深思。

  Chỉ chú ý nói, thì sẽ không rảnh để suy nghĩ sâu.

  193 不要怕無聊,因為無聊時才有時間思考。

  Đừng sợ buồn chán, bởi vì lúc buồn chán mới có thời gian suy nghĩ.

  194 嫉妒別人,不會給自己增加任何的好處,也不可能減損他人的成就。

  Đố kỵ người khác, sẽ không đem lại cho mình lợi ích gì cả,mà cũng chẳng thể làm tổn hại đến thành tựu của người khác.

  195 自己做個誠實的人,就可確知世界上少了一個壞蛋。

  Tự mình làm một người thành thực, thì có thể biết chắc rằng trên thế giới sẽ ít đi một thằng khốn nạn.

  196 扯謊的人,一定會被迫再編二十篇圓謊的話。(蘇格拉底)

  Người dối trá, nhất định sẽ bị bức phải bịa ra 20 bài để lấp liếm sự dối trá.

  197 你可能欺瞞所有人於一時,或永遠欺騙某些人,但無法永久欺騙所有的人。

  Anh có thể bịp bợm tất cả mọi người trong một lúc, hoặc có thể vĩnh viễn lừa được một số người, nhưng không thể lâu dài lừa dối được tất cả mọi người.

  198 容貌平凡有什麼關係?討人喜歡就好。

  Dung mạo bình thường thì quan hệ gì, người khác thích là được.

  199 找一份你喜歡的工作,這輩子就一天都不用熬了。

  Tìm một công mà việc bạn yêu thích, thì đời này sẽ không phải chịu đựng thêm một ngày nào nữa.

  200 我沒有看過爛的電視節目,因為上天賦予我智慧,也賦予我可以關掉按鈕的手。

  Tôi chưa xem một chương trình truyền hình dở nào, bởi vì ông trời ban cho tôi trí tuệ và cũng ban cho tôi cái tay để tắt cái nút (tắt tv) đi.

  201 大自然是最棒的心理醫生。

  Đại tự nhiên là bác sỹ tâm lý cừ nhất.

  202 吞下去的眼淚是毒汁,流出來的眼淚是珍珠。(有痛苦時勿過度壓抑)

  Nước mắt nuốt vào trong là thuốc độc, chảy ra ngoài là những viên ngọc. (Có đau khổ đừng quá kìm nén)

  203 期望別人為自己保守秘密,還不如自己先守住秘密。

  Kỳ vọng người khác giữ bí mật cho mình, không bằng tự mình giữ bí mật trước.

  204 討厭的工作,今天就要做好,不要留到明天,這樣你就可以少擔心一天,還會有個快樂的明天。

  Công việc mình ghét, hôm nay phải làm cho xong, đừng để đến ngày mai, như thế tức là bạn đã bớt lo lắng một ngày và sẽ có thêm một ngày mai vui vẻ.

  205 應付苦事的唯一方法便是盡快做完它。

  Cách tốt nhất để đối phó với việc khó khăn là hãy nhanh chóng hoàn thành nó.

  206 別人可能懷疑你說的話,但他們會相信你的行動。

  Người khác có thể hoài nghi điều bạn nói, nhưng họ sẽ tin tưởng vào hành động của bạn.

  207 錯誤的謬論,即使五千萬人都同樣這麼說,仍是謬論。

  Luận điệu của sai lầm, cho dù có đến 5 triệu người cùng nói như vậy, thì cũng vẫn là luận điệu.

  208 你的腰不彎,別人就不能騎在你背上。(美國黑人民權運動領袖馬丁‧路德‧金牧師)

  Lưng bạn không cong, người khác sẽ không thể cưỡi trên lưng bạn.

  209 你們希望別人怎樣待你們,你們也要怎樣待人。(馬太福音)

  Các người muốn người khác đối đãi với mình ra sao, các người cũng phải đối đãi với người như vậy. (Phúc âm Matheu)

  210 對任何人、任何事都感到厭煩的人,最惹人厭煩。

  Người mà đối với bất kỳ ai, bấy kỳ việc gì cũng thấy phiền chán, thì làm cho người ta phiền chán mình nhất.

  211 做對的事情,把事情做對。

  Làm đúng việc, làm việc đúng.

  212 過於執著小事者,往往無法成就大事。

  Người quá câu nệ vào việc nhỏ, thường không thể có thành tựu trong việc lớn.

  213 凡事盡心盡力,結果交給上帝。

  Phàm việc gì cũng tận tâm tận lực, thì kết quả sẽ đưa đến Thượng đế.

  214 一個人偉大或卑微,端視其志向而定。

  Một người vĩ đại hay bé nhỏ,cứ nhìn kỹ chí hướng của anh ta mà đoán định.

  215 被同一塊石頭絆倒兩次,是一種恥辱。

  Bị cùng một hòn đá làm vấp ngã hai lần,thì đó là điều sỉ nhục.

  216 名譽是你最有效的自薦信,你一生的前途都得依賴它。

  Danh dự là sự tiến cử hiệu quả nhất của bạn, tiền đồ của cả đời bạn đều phải dựa vào nó.

  217 為了使別人也享有自由,你必須限制自己的自由。

  Để người khác cũng được hưởng tự do, bạn cần thiết phải hạn chế sự tự do của bản thân.

  218 心慌吃不得熱粥。(=欲速則不達)

  Hoảng hốt sẽ không ăn nổi cháo nóng (dục tốc bất đạt).

  219 如果你同時追兩隻野兔,最後將一隻也追不到。

  Nếu cùng một lúc bạn đuổi bắt hai con thỏ hoang, thì cuối cùng đến một con cũng không bắt được.

  220 心中裝滿自己的想法,就聽不到他人的心聲了。

  Trong lòng đầy ắp những cách nghĩ của chính mình thì sẽ không nghe được tiếng lòng của người khác.

  221 不肯原諒別人,就是不給自己留餘地,因為每個人都有犯錯而需要別人原諒的時候。

  Không muốn tha thứ cho người khác, tức là không để lại cho mình một chỗ đất dư (để đứng), bởi vì mỗi người ai cũng có lúc phạm sai lầm và cần người khác tha thứ.

  222 與自己競爭,與別人合作。

  Cạnh tranh với chính mình, hợp tác với người khác.

  223 當你發現美好事物時,要把它分享給別人,這樣美好的事物才能在這世界上散播開來。

  Khi bạn phát hiện một thấy sự vật đẹp đẽ, hãy chia sẻ cho người khác, như thế sự vật đẹp đẽ đó mới có thể truyền bá đi khắp nơi trên thế giới này.

  224 如果事情值得做,就該盡力做好。

  Nếu sự việc đáng phải làm, thì hãy tận lực làm cho tốt.

  225 待別人好,不是因為這樣別人也會對你好,而是因為你可以心安理得。

  Đối đãi với người khác tốt, không phải là vì như thế người khác sẽ đối tốt lại với bạn, mà là vì như thế bạn sẽ có thể yên tâm thoải mái.

  226 一件壞事的影響,可能是你用十件好事都無法彌補的。

  Ảnh hưởng của một việc xấu, có thể bạn phải dùng đến mười việc tốt cũng không bù đắp lại được.

  227 我們拿花送給別人時,首先聞到花香的是自己;

  Khi chúng ta đem hoa tặng cho người khác, thì người ngửi được mùi hương đầu tiên là chính chúng ta.

  228 我們抓起泥巴拋向別人時,首先弄髒的也是自己的手。

  Khi chúng ta nắm bùn ném vào người khác, thì người bị làm bẩn đầu tiên là bàn tay chúng ta.

  229 上級主管不會喜歡總要他把話說兩遍的人。

  Chủ quản cấp trên sẽ không thích người muốn họ phải nói hai lần.

  230 你發現過嗎?幾乎所有白色的花都很香,顏色豔麗的花常是不香的,人也是一樣,愈樸素單純的人,愈有內在的芳香。

  Bạn có từng phát hiện thấy, hầu như những loại hoa có màu trắng đều rất thơm, hoa có màu sắc đẹp đẽ thường không thơm, người cũng vậy, càng mộc mạc giản dị, càng tỏa hương thơm từ bên trong.

  231 慈濟七戒:不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒、不棄養父母、不參與政治。

  Từ tế thất giới là: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không bỏ việc phụng dưỡng cha mẹ, không tham dự chính trị.

  232 與其責怪老天爺為什麼下雨,還不如盡快設法找到避雨的地方。

  Trách cứ ông Trời tại sao lại mưa, chi bằng cố gắng tìm chỗ để tránh mưa.

  233 一張笑臉可以引起無數張笑臉,一張哭喪的臉卻永遠孤獨。(康德)

  Một khuôn mặt cười có thể làm vô số khuôn mặt cùng cười theo. Một khuôn mặt tang thương thì vĩnh viễn sẽ cô độc.

  234 當你快樂時,你要想,這快樂不是永恆的;

  Khi bạn vui vẻ, bạn phải nghĩ, vui vẻ này không phải là vĩnh hằng.

  235 當你痛苦時,你要想,這痛苦也不是永恒的。

  Khi bạn đau khổ, bạn phải nghỉ, đau khổ này cũng không phải là vĩnh hằng.

  236 愈多壞心眼佔據我們的心,我們就會有愈多的苦難。

  Càng có nhiều ý xấu ngự trị trong trái tim chúng ta, chúng ta càng có nhiều gian khổ.

  237 傳家有道唯存厚,處世無奇但率真。

  Chuyên gia hữu đạo duy tồn hậu, xử thế vô ký đãn suất chân.

  238 不正面面對恐懼,就得一生一世躲著它。(北美印地安人諺語)

  Không trực diện đối mặt với nỗi sợ hãi, thì phải suốt đời né tránh nó.

  239 獲致幸福的不二法門是珍視你所擁有的,遺忘你所沒有的。

  Phương pháp nhất quán để giành được hạnh phúc là trân trọng những gì bạn đang có.

  240 你渴求別人了解你,就要先學習了解別人。你得先顧及別人的感受,你的感受才會被關照。

  Bạn khát cầu người khác hiểu bạn, thì trước hết phải học để hiểu người khác. Bạn phải quan tâm trước hết đến cảm nhận của người khác, thì sự cảm nhận của bạn mới được quan tâm.

  241 突然而來的、不當且過大的利益,都隱含著危機。

  Đột nhiên mà đến, mà lại là lợi ích quá lớn không thỏa đáng,thì đều ẩn chứa những nguy cơ.

  242 我才不會沮喪,因為每一次錯誤的嘗試都會把我往前更推進一步。(愛迪生)

  Tôi sẽ không ủ rũ, bởi vì mỗi lần sai lầm đều là những thử nghiệm giúp tôi tiến bộ thêm một bậc.

  243 不要害怕去做超過自己能力範圍的事,那正可以激發出你的潛能。

  Đừng sợ phải làm những việc vượt quá phạm vi khả năng của mình, chính nó có thể kích phát khả năng tiềm tàng của bạn.

  244 把「苦幹」和「巧幹」結合起來,就能脫穎而出。將斧頭保持在鋒利狀態,就能用較少的力氣,砍下較多的樹。

  Hãy kết hợp “làm khổ” và “làm khéo” với nhau, thì có thể bộc lộ được hết tài năng. Giữ lưỡi rìu sắc bén, thì chỉ cần dùng ít lực mà có thể đốn được nhiều cây.

  245 你現在面對失敗的態度,就是未來成功與否的關鍵。

  Thái độ đối với sự thất bại bây giờ của bạn, chính là mấu chốt của sự thành công hay không trong tương lai.

  246 找到一群可以幫助你成長的好朋友和聰明的競爭者,你就贏了別人好幾步。

  Tìm được một nhóm bạn bè tốt giúp bạn phát triển và những kẻ cạnh tranh thông minh, bạn sẽ thắng người khác được nhiều bước.

  247 週一到週五工作,只能讓我和對手保持平手,週末也工作,則讓我超越對手。(美國某知名企業家)

  Làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, chỉ có thể khiến tôi và đối thủ giữ được ngang cơ nhau, cuối tuần cũng làm việc, sẽ khiến tôi vượt qua đối thủ.

  248 用錯誤的方法灌溉,不可能豐收。

  Tưới tiêu không đúng phương pháp, sẽ không thể được mùa.

  249 我把每個難題視為運用聰明才智的機會。(世界銷售冠軍大師湯姆.霍金斯)

  Tôi coi mỗi một vấn đề khó khăn là một cơ hội để vận dụng sự thông minh tài trí.

  250 看書是增加智慧最簡便的方式,當孩子打開一本書的時候,他就打開了一個世界。

  Đọc sách là phương pháp gia tăng trí tuệ giản tiện nhất, khi đứa trẻ mở một cuốn sách ra, tức là nó đang mở ra một thế giới.

  251 「閱讀」是各種學習的基石。

  “Đọc” là nền tảng của các loại học tập.

  252 知識是創造力的基礎。

  Tri thức là cơ bản của sức sáng tạo.

  253 沒有愛心的誠實,是會刺傷人的。

  Không có sự thành thực của trái tim yêu, sẽ là cái làm đau thương người khác.

  254 愛生氣的人是沒有福氣的人。

  Người thích nổi nóng sẽ là người không có phúc (may mắn).

  255 如果你常跟狗磨蹭在一起,身上就會有跳蚤。(近墨者黑)

  Nếu bạn thường vuốt ve với chó, thì trên người bạn sẽ có bọ chó.

  256 生命也有保存期限,想做的事就應該趁早去做。

  Sinh mạng cũng có giới hạn, việc muốn làm thì nên làm sớm đi.

  257 「表情」是無聲的武器,故意臭著臉來表示不滿,當心變成「表情暴力」。

  “Biểu tình” là vũ khí vô thanh, cố tình ủ dột bộ mặt để thể hiện sự bất mãn, đương nhiên biến thành “biểu tình bạo lực”.

  258 遊手好閒會使人心智生鏽。

  Chơi bời lêu lổng sẽ khiến tâm trí gỉ sét.

  259 不要一直責罵大人,不要一直覺得大人總是不好的,因為總有一天你們也會成為大人。(漫畫「麻辣教師」)

  Đừng cứ trách mắng người lớn, đừng cứ học những thói xấu của người lớn, bởi vì sẽ có một ngày bạn cũng sẽ trở thành người lớn.

  260 常以為別人在注意自己,或希望別人注意自己的人,會活得比較煩惱。

  Người thường cho rằng người khác chú ý mình, hoặc hy vọng người khác chú ý mình sẽ có cuộc sống tương đối phiền não.

  261 一個平庸卻熱忱的人,往往會超越傑出卻無熱忱的人。(威廉森)

  Một người tầm thường mà hăng hái, sẽ luôn luôn vượt qua người kiệt xuất mà không hăng hái.

  262 懶惰的人啊!你去觀察螞蟻的動作,便可以得到智慧。(舊約聖經)

  Người lười biếng ấy à! Người hãy đi quan sát động tác của những con kiến, bạn sẽ có được trí tuệ. (Thánh kinh cựu ước).

  263 不要去刺探別人的秘密,要不然你就得常常忍受明明知道卻又不能說的痛苦。

  Đừng có đi xoi mói bí mật của người khác, nếu không bạn sẽ phải thường xuyên chịu đựng nỗi khổ của việc rõ ràng biết mà không thể nói.

  264 梅菲定律:每項工作所花的時間都會比你想像中的長。(人往往會低估工作所需時間,因此做事情應及早開始。)

  Định luật Mai-Phi: Thời gian chi cho mỗi một công việc đều dài hơn so với trong tưởng tưởng của bạn. (Người ta thường dự tính thời gian cần thiết cho công việc, vì thế khi làm việc hãy nên bắt đầu sớm)

  265 把事情「做好」和「做得完美」的區別是:前者只佔後者百分之十或百分之二十的時間。

  Sự khác biệt của “Làm tốt” và “Làm hoàn mỹ” là: người trước chỉ cần bỏ ra 10% hoặc 20% thời gia của người sau.

  266 二十一世紀會失敗的人就是「不學習的人」,以及「永遠不求改變突破而只用舊方法的人」。

  Người sẽ thất bại của thế kỷ 21 là: “người không học”, và “người mãi không thay đổi sự đột phá và chỉ dùng phương pháp cũ”.

  267 此刻盡力而為,下一刻便可佔盡優勢。

  Lúc này tận lực làm việc, lúc sau sẽ có thể chiếm mọi ưu thế.

  268 福由心造,禍在己為。

  Phúc do tâm mình tạo ra, họa do mình gây ra.

  269 如果連小地方都不注意,給人的印象是對大事情一定很粗心。

  Nếu chỗ nhỏ bé mà cũng không để ý, thì ấn tượng cho người khác sẽ là: việc lớn nhất định sẽ cẩu thả.

  270 沒用的話不要講,有用的事要去做。

  Lời nói vô ích đừng nói, việc có ích phải làm.

  271 刀要石磨,人要事磨。

  Dao dùng đá mài, người dùng việc luyện.

  272 过去的痛苦就是快乐。 Trong đầu có trí thức còn hơn trong tay có kim tiền (Từ nhỏ phải rót vào đầu bọn trẻ quan niệm như vậy).

  275 风暴使树木深深扎根。 Trong lòng có sẵn ý nguyện thì không việc gì không thành.(Kiên chì một niềm tin đơn giản sẽ nhất định thành công)

  277 最简单的回答就是干。 Phàm việc gì cũng trước khó sau dễ. (hãy bỏ mộng tưởng đầu cơ trục lợi)

  279 伟大的理想造就伟大的人

  Lý tưởng lớn sẽ tạo lên vĩ nhân.

  280 天助自助者。)

  Trời sẽ giúp những người biết tự giúp mình.

  281 实践长才干。

  Học từ trong thực tiễn lao động.

  282 东好西好,还是家里最好。

  Đông tốt, tây tốt, vẫn không tốt bằng nhà mình

  283 三个臭皮匠,顶个诸葛亮。

  Hai cái đầu bao giờ cũng hơn một cái đầu

  284 行路有良伴就是捷径。

  Đi đường mà có bạn tốt thì như đi đường tắt.

  285 滴水穿石。

  Nước chảy đá mòn.

  286 不经灾祸不知福。

  Chưa từng bị họa chưa biết thế nào là phúc.

  287 迟做总比不做好;晚来总比不来好。

  Muộn còn hơn không.

  288 无热情成就不了伟业。

  Không có sự nhiệt tình không làm lên sự nghiệp lớn.

  289 行动比语言更响亮。

  Hành động có tiếng vang hơn mọi lời nói.

  290 只有死人才不犯错误。

  Chỉ có người chết mới không phạm lỗi lầm.

  291 伟大始于渺小。

  Cái vĩ đại bắt đầu từ những cái bé nhỏ.

  292 事实从来不怕调查。

  Sự thực trước giờ không biết sợ điều tra.

  293 舌无骨却能折断骨。

  Lưỡi không xương nhưng có thể bẻ gãy xương.

  294 勇敢的尝试是成功的一半。

  Thử nghiệm của dũng cảm là một nửa thành công.

  295 困难坎坷是人们的生活教科书。

  Sự khó khăn lận đận là cuốn sách giáo khoa của cuộc sống.

  296 人就是人,是自己命运的主人。

  Người tức là chủ nhân của vận mệnh bản thân.

  297 人必须相信自己,这是成功的秘诀。(卓别林)

  Phải tin vào chính mình,đó là bí quyết của thành công.(Charles Chaplin卓别林 )

  298 实力永远意味着责任和危险。

  Thực lực mãi mãi có nghĩa là trách nhiệm và nguy hiểm.

  299 合理安排时间就是节约时间 。

  Sắp xếp thời gian hợp lý là tiết kiệm thời gian.

  300 要选择行动的一生,而不是炫耀的一生。

  Phải lựa chọn một đời hành động, chứ không phải một đời khoe khoang.

  301 只有一种成功,那就是能够用自己的方式度过自己的一生。

  Chỉ có một loại thành công, đó là dùng cách của chính mình để sống hết cuộc đời mình.

  302 钱财不是供人膜拜的,而是供人使用的。(卡尔文*柯立芝)

  Tiền tài không phải để cho người quỳ lạy, mà là để cho người sử dụng.(Calvin Coolidge)

  303 生活是一所学校,里面充满各种选择. (贝歇特)

  Cuộc sống là một trường học, ở đó có tràn ngập sự lựa chọn. (Bechert)

  304 圆圆钱币,滚走容易。 S. Aleichen 阿雷钦

  Đồng tiền tròn sẽ lăn đi dễ dàng. (S.Aleichen)

  305 没有什么比独立自由更可宝贵的了。 Dumas pére大仲马

  Mọi người vì mình,mình vì mọi người.

  312 易得者亦易失。 Hazlitt赫斯特

  Có được dễ dàng, thì mất cũng dễ dàng.

  313 手中的一只鸟胜于林中的两只鸟。Heywood 希伍德

  Một con chim ở trong tay còn hơn hai con chim ở trong rừng.

  314 最难过的日子也有尽头。 Howell 贺韦尔

  Ngày khó khăn nhất cũng có đầu kết.

  315 胜利是不会向我们走来的,我必须自己走向胜利。 – 穆尔

  Thắng lợi không đi tới chỗ chúng ta, chúng ta phải tự đi đến phía thắng lợi. (M.Moore )

  316 生命不止,奋斗不息。 – 卡莱尔

  Cuộc sống không ngừng, phấn đấu không nghỉ. (Thomas Carlyle )

  317 生活没有目标,犹如航海没有罗盘。- 罗斯金

  Cuộc sống không có mục tiêu,cũng như đi biển không có la bàn. (John Ruskin )

  318 卓越的天才不屑走旁人走过的路。他寻找迄今未开拓的地区。

  Thiên tài trác việt không thèm đi đường người bên cạnh đã đi, anh ta tự tìm đến những nơi mà tới nay chưa ai khai phá. (Lincoln )

  319 人往高处走,水往低处流。

  Người tìm lên chỗ cao, nước chảy vào chỗ trũng.

  320 旁观者清。Smedley 斯密莱

  Người ngoài cuộc thì sáng.

  321 伟大的人物总是愿意当小人物的。R. W. Emerson 爱默生

  Nhân vật vĩ đại thường bằng lòng làm một người nhỏ bé.

  322 生活只是由一系列下决心的努力所构成。T. Fuller 富勒

  Cuộc sống chỉ là do hàng loạt những nỗ lực hạ quyết tâm tạo thành.

  323 目标决定你将成为为什么样的人。 Julius Erving欧文

  Mục tiêu sẽ quyết định tương lai bạn là người thế nào.

  324 光勤劳是不够的,蚂蚁也是勤劳的。要看你为什么而勤劳。 H. D. Thoreau梭罗

  Chỉ cần cù vẫn chưa đủ,con kiến cũng cần cù đó thôi. Phải xem vì sao mà cần cù (siêng năng)

  325 人类所有的智慧可以归结为两个词 – 等待和希望。 Alexandre Dumas Pére大仲马(法国作家)

  Tất cả trí tuệ của loài người có thể đúc kết bằng hai từ: đợi chờ và hy vọng.

  326 豁达者长寿。(英国剧作家 莎士比亚. W.)

  Kẻ độ lượng thì sống lâu.(William Shakespeare , British dramatist)

  327 世间最好的调味品就是饥饿。达*芬奇

  Thứ gia vị ngon nhất thế gian chính là đói.(da Vind)

  328 健康是人生第一财富。(美国思想家 爱默生. R. W.)

  Của cải số một của đời người là sức khỏe.

  329 早睡早起会使人健康、富有和聪明。(美国总统 富兰克林. B.)

  Ngủ sớm, dậy sớm sẽ khiến người khỏe mạnh, giàu có và thông minh.

  330 最感甜蜜的休息是在工作圆满完成之后。―奥勒利乌斯

  Sự nghỉ ngơi dễ chịu nhất là sau khi hoàn thành công việc một cách mỹ mãn.

  331 别人为食而生存,我为生存而食。Socrates 苏格拉底

  Người ta ăn để mà sống, còn tôi sống để ăn.

  332 “一个人可以失败很多次,但是只要他没有开始责怪旁人,他还不是一个失败者。

  – 巴勒斯

  ” Một người có thể thất bại nhiều lần, nhưng chỉ cần anh ta không bắt đầu trách cứ người bên cạnh, anh ta vẫn không phải là kẻ thất bại. (Burroughs )

  333 强者能同命运的风暴抗争。 – 爱迪生

  Kẻ mạnh là kẻ có thể chống lại được phong ba của vận mệnh.(Thomas Addison )

  334 不管追求什么目标,都应坚持不懈。

  Bất luận là theo đuổi mục tiêu nào, cũng phải kiên chì đến cùng.

  335 不要害怕你的生活将要结束,应该担心你的生活永远不会真正开始。 – 纽曼

  Đừng lo lắng cuộc sống của bạn sẽ kết thúc,nên lo lắng cuộc sống của bạn mãi không chính thức bắt đầu. (J.H. Newman )

  336 随着年龄的增长,我们并不变得更好也不变得更坏,而是变得更象我们自己.

  Cùng với sự gia tăng của tuổi tác, chúng ta không trở thành càng tốt, cũng không trở thành càng xấu, mà trở thành càng giống chính chúng ta hơn.

  337 没有学院和大学的帮助,人生本身也正在变成一所高等学府。 Thomas Alva Edison 爱迪生

  Không có sự giúp đỡ của học viện hay trường đại học nào cả, đời người bản thân nó cũng đang dần biến thành một trường học lớn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 15 Cách Chúc Mừng Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh
 • 1000 Câu Thành Ngữ Tục Ngữ Tiếng Trung Thông Dụng Nhất ⇒By Tiếng Trung Chinese
 • 15 Lời Chúc Sinh Nhật Bố Hay Và Ý Nghĩa Nhất
 • Loạt Stt Hay Về Tình Yêu Vk Ck Ngọt Ngào Lãng Mạn Được Update Hôm Nay 19/6/2020
 • 50 Stt Buồn Đầy Tâm Trạng Của Dân Chúa Fa Thường Dùng
 • Quotes Cuộc Sống – 69 Dòng Châm Ngôn Cuộc Sống Hay & Ý Nghĩa Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • [101] Stt Ngắn Về Tình Yêu Chân Thành Đậm Chất Lãng Mạn
 • Bst Câu Nói Hay Về Biển, Dạt Dào Cảm Xúc
 • Stt Hay Thanh Xuân Tuổi 16 Mộng Mơ
 • Trọn Bộ Stt Tiếng Anh Thả Thính, Cứ Thả Là Dính
 • Top 101 Stt Chất, Bá Đạo Nhất Hốt Triệu Like Từ Cư Dân Mạng
 • Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Đây là câu hỏi mà chưa bao giờ có một định nghĩa chính xác và hoàn thiện nhất trong suốt lịch sử của toàn nhân loại. Bởi cuộc sống là một cuộc phiêu lưu, một chặng hành trình. Ai cũng có những mục đích và lý tưởng của riêng mình. Điều đó tạo nên sự đa dạng cho lời đáp trả của câu hỏi triết học thú vị nhất vũ trụ. Cuộc sống là gì? Ta sống vì cái gì? Giá trị của cuộc sống là gì? Cuộc đời của một con người có ý nghĩa gì? Và dẫu câu trả lời của mỗi người là khác nhau, song, điều tồi tệ là chúng ta tồn tại trên cuộc đời này mà không tìm ra một ý nghĩa và lý tưởng sống cho riêng mình. Chắc chắn, đó chính là điều tồi tệ nhất!

  Hôm nay, sau những câu nói hay về cuộc sống, mời các bạn cùng xem qua và suy ngẫm 69 dòng quotes cuộc sống cùng những câu châm ngôn về cuộc sống hay, ý nghĩa nhất mà tôi đã sưu tầm và tuyển chọn. 69 dòng quotes cuộc sống này cũng chính là 69 câu trả lời khác nhau về cuộc sống của các nhà văn và vĩ nhân trên toàn thế giới. Hi vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và cảm thấy thú vị với những câu châm ngôn ý nghĩa về cuộc sống này. Chúc các bạn có những phút giây thật tuyệt bên những dòng quotes cuộc sống và những câu châm ngôn cuộc sống hay!

  Những dòng quotes cuộc sống hay và ý nghĩa nhất

  1, Cuộc sống không phải là một vấn đề cần phải được giải quyết, mà là một thực tại cần phải được trải nghiệm.

  – Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.

  Soren Kierkegaard

  2, Cuộc sống có ý nghĩa khi có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng.

  Khuyết danh

  3, Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng: Tử tế khi người khác lâm hoạn nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình.

  A. Gordon

  4, Cuộc đời chúng ta phải là một chiếc xe lên dốc không ngừng chứ không phải là một chiếc xe buông tay bánh xuống dốc.

  Khuyết danh

  5, Mỗi một việc trong cuộc sống này đều có thể tổng kết bằng ba chữ: “Rồi sẽ qua.”

  Weibo – Dịch: Thiên Lam

  6, Một ngọn lửa bùng lên sau hậu trường trong nhà hát. Chú hề bước ra để cánh báo đám đông; người ta nghĩ đấy là trò đùa và vỗ tay. Chú hề lặp lại; tiếng vỗ tay càng to hơn. Tôi nghĩ thế giới sẽ đi đến hồi kết theo cách đó: trong tiếng vỗ tay của những người có tài dí dỏm cứ nghĩ đấy là trò đùa.

  – A fire broke out backstage in a theatre. The clown came out to warn the public; they thought it was a joke and applauded. He repeated it; the acclaim was even greater. I think that’s just how the world will come to an end: to general applause from wits who believe it’s a joke.

  Soren Kierkegaard

  7, Phải biết rằng đời người chỉ có vài chục năm, có những người cũng chỉ thực sự sống đúng nghĩa mấy tháng hoặc mấy năm trong đó.

  Vô Sắc công tử – Thẩm Tiểu Chi

  4, Tại sao con người phải sống? Em không nên hỏi tại sao con người phải sống, mà nên hỏi là con người phải làm thế nào mới có thể sống, mới có thể sống thật tốt.

  Ai là ai của ai – Tiên Chanh

  9, Cuộc sống là sự vận động, sự vận động liên tục trong các mối quan hệ và tư duy; cố gắng bắt lấy vận động ấy dưới hình thức quá khứ, như ký ức, là sợ hãi cuộc sống.

  – Life is a movement, a constant movement in relationship; and thought, trying to capture that movement in terms of the past, as memory, is afraid of life.

  Jiddu Krishnamurti

  10, Cà phê đen, cà phê đắng… cà phê trong mắt nhiều người vẫn còn đó gợi lên nét hoài nghi về sự quyến rũ, và mối phân vân tự vấn sức hút mãnh liệt ấy có được từ nơi nao. Cuộc đời cũng là màu đen điểm thêm bao nhiêu là vị chua chát mặn đắng đến tê tái cõi lòng… thử hỏi tìm đâu màu hồng như bao người vẫn nghĩ và vị ngọt ngào biết nơi nào mới tìm được chút dư hương.

  Khuyết danh

  11, Cuộc sống, theo một nghĩa nào đó, là sống và sống sót. Và tất cả những gì để sống và sống sót đều tốt. Người đi theo sự thực này không thể chệch đường, trong khi người không tôn trọng sự thật này lạc đường rất xa.

  – Life, in a sense, is living and surviving. And all that makes for living and surviving is good. He who follows the fact cannot go astray, while he who has no reverence for the fact wanders afar.

  Jack London

  12, Cuộc sống không phải là ngọn nến ngắn ngủi đối với tôi. Nó là một ngọn đuốc huy hoàng mà tôi nắm trong tay vào khoảng khắc này, và tôi muốn khiến nó cháy rực hết sức có thể trước khi trao nó lại cho những thế hệ tương lai.

  – Life is no brief candle to me. It is a sort of splendid torch which I have got a hold of for the moment, and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations.

  George Bernard Shaw

  13, Nếu bạn mở lòng đón nhận những đáp án khác nhau của cuộc đời, bạn sẽ luôn khám phá ra những điều thú vị, mới mẻ của cuộc sống.

  Khuyết danh

  14, Cuộc sống mới ngắn ngủi làm sao. Tôi thà hát một bài hát, còn hơn là nghe hiểu hàng ngàn bài.

  – Life is so short. I would rather sing one song than interpt the thousand.

  Jack London

  15, Điều kỳ diệu, như một hiện tượng mà ta không thể giải thích, có ở khắp nơi quanh ta: cuộc sống chính nó là điều kỳ diệu của những điều kỳ diệu.

  – Miracles, in the sense of phenomena we cannot explain, surround us on every hand: life itself is the miracle of miracles.

  George Bernard Shaw

  Những dòng châm ngôn cuộc sống giúp thay đổi cuộc đời của bạn

  16, Nơi nào có cuộc sống, nơi đó có hy vọng.

  – While there’s life, there’s hope.

  Marcus Tullius Cicero

  17, Cuộc sống cũng giống như tấm chăn ngắn. Bạn kéo lên, ắt hẳn ngón chân sẽ lạnh, bạn kéo xuống và bờ vai run rẩy; nhưng những người vui vẻ xoay xở cuộn mình lại và trải qua một đêm thoải mái.

  – Life is like a blanket too short. You pull it up and your toes rebel, you yank it down and shivers meander about your shoulder; but cheerful folks manage to draw their knees up and pass a very comfortable night.

  Marion Howard

  18, Cuộc đời khó khăn và phức tạp đến lạ lùng… Không cải cách nào sẽ khiến nó dễ dàng hơn. Hầu hết chúng ta những người lao động – hay muốn lao động – sẽ luôn luôn gặp phải rắc rối hay bất mãn. Vì vậy chúng ta phải học cách giữ bình tĩnh, và rèn luyện tất cả tài năng của mình, và khiến người khác hạnh phúc.

  – Life is hard and astonishingly complicated…. No one great reform will make it easy. Most of us who work — or want to work — will always have trouble or discontent. So we must learn to be calm, and train all our faculties, and make others happy.

  Sinclair Lewis

  19, Cuộc sống có mười phần trăm là điều xảy đến với bạn, và chín mươi phần trăm là cách bạn phản ứng trước điều đó.

  – Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.

  Charles Swindoll

  20, Cách sử dụng cuộc đời tốt nhất là dùng nó cho điều gì sẽ trường tồn hơn nó.

  – The great use of a life is to spend for something that outlasts it.

  William James

  21, Đôi lúc tôi mệt, mệt đến cạn kiệt, mệt đến nỗi muốn buông bỏ tất cả nhưng lại chẳng thể.

  Sẽ có những ngày trong cuộc đời bạn luôn tự hỏi tất cả những việc mình đã làm hay đang làm sau cùng có ý nghĩa gì với bản thân, rồi chợt nhận ra nó hoàn toàn vô nghĩa nhưng ta chẳng thể dừng lại. Vậy đấy, cuộc đời ai cũng có lúc sống trong một đống sự tẻ nhạt, làm những thứ vô nghĩa, nhưng vẫn không hề dừng lại hay thay đổi. Bởi có lẽ người ta luôn tin rằng cứ làm, cứ tiếp tục rồi một ngày sẽ hết tẻ nhạt, hết vô nghĩa, nhưng lại chẳng biết đó là khi nào.

  Jinie Lynk – Nanie’s

  22, Cuộc sống chờ đợi ở khắp mọi nơi, tương lai nở rộ ở khắp mọi nơi, nhưng chúng ta chỉ thấy một phần nhỏ và bước lên phần nhiều với đôi bàn chân của mình.

  – Life is waiting everywhere, the future is flowering everywhere, but we only see a small part of it and step on much of it with our feet.

  Hermann Hesse

  23, Đời người giống như sợi bông trước gió, vui cũng tan tác, buồn cũng tan tác.

  Vân Trung Ca – Đại Mạc Dao

  24, Có buổi tiệc nào không tàn, nhưng đời người giống như một vòng tròn luẩn quẩn, đi một vòng lớn lại quay trở về điểm khởi đầu.

  Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc – Phong Lâm Nhi

  25, Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống.

  Khuyết danh

  26, Tốt nhất hãy vươn lên trong cuộc sống, cũng như rời khỏi yến hội, không khát, cũng không say.

  – It is best to rise from life as from a banquet, neither thirsty nor drunken.

  Aristotle

  27, Cuộc sống không có nghĩa là dễ dàng. Nó luôn luôn biến động. Đôi lúc hạnh phúc, có lúc lại khổ đau… Nhưng với tất cả những bước THĂNG TRẦM trong cuộc sống, bạn lại học được những bài học làm cho bạn MẠNH MẼ LÊN.

  Khuyết danh

  28, Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn biết cách sống, một lần là đủ rồi.

  – You only live once, but if you do it right, once is enough.

  Mae West

  29, Cuộc đời cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài quá khả năng của mình. Nhưng ra có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở. Tôi vẫn tin rằng nếu bạn thực sự biết hưởng thụ, bạn luôn biết mình đã sống rất lâu. Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu?

  Phạm Lữ Ân

  30, Hãy để cuộc đời bạn nhẹ nhàng nhảy múa trên rìa của Thời gian như giọt sương trên đầu ngọn lá.

  – Let your life lightly dance on the edges of Time like dew on the tip of a leaf.

  Rabindranath Tagore

  Những quotes cuộc sống hay giúp bạn vững bước trên đường đời

  31, Ta chỉ hiểu được cuộc sống khi ngoảnh lại phía sau; nhưng để sống, ta phải tiến về phía trước.

  – Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards.

  Soren Kierkegaard

  32, Cuộc sống là tuổi thơ của sự bất tử.

  – Life is the childhood of our immortality.

  Johann Wolfgang von Goethe

  33, Bạn cũng biết rồi đó, cái tên khi được cha mẹ đặt cho một cách ngẫu nhiên, nhưng chính cách sống của bạn đã không ngừng chưng cất cái tên của mình qua năm tháng, giúp cho nó tỏa hương.

  Nguyễn Nhật Ánh

  34, Nhiều khi, dùng từ ngữ ghi lại những suy nghĩ của mình, trong lòng không tránh khỏi xót xa. Bởi có ghi chép lại tình cảm của con người trong không gian và thời gian cũng không có tác dụng. Sinh mạng chuyển biến nhiều tầng thứ, không ngừng tiếp diễn và vươn tới những mục đích mới hơn, hy vọng như vậy có thể sinh sôi. Nhưng hy vọng đó chẳng khác nào một bầy kiến ra sức khuân một mẩu bánh mì bé xíu về hang. Đối với chúng, đây là việc rất quan trọng. Nhưng đối với chúng ta, đó là việc quá vặt vãnh. Vậy là xem ai sẽ đánh giá những việc của chúng ta. Không thể phủ nhận rằng bản chất là như nhau. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, rất nhiều sự việc vẫn khiến chúng ta khó xử như vậy.

  Đảo Tường Vy – An Ni Bảo Bối

  35, Thật dễ để tin rằng cuộc đời dài lâu và tài năng của một người rộng lớn mênh mông – rất dễ vào lúc bắt đầu. Nhưng những giới hạn của cuộc đời dần trở nên rõ rệt; người ta thấy rõ những thành tựu lớn lao hiếm khi được tựu thành.

  – It is easy to believe that life is long and one’s gifts are vast – easy at the beginning, that is. But the limits of life grow more evident; it becomes clear that great work can be done rarely, if at all.

  Alfred Adler

  36, Cuộc đời này rất giống một nụ hôn, nó có thể khiến bạn hạnh phúc, cũng có thể làm bạn vỡ mộng, nó có thể khiến bạn nhận ra mình yêu, hay nhận ra mình hoàn toàn không yêu. Nó chứa đựng những bí mật mà bạn chỉ khám phá được sau khi đã hoàn thành.

  Phạm Lữ Ân

  37, Cuộc sống giống như khóa mã số; mục tiêu của bạn là đi tìm những con số đúng, theo cách sắp xếp đúng, để bạn có thể có bất cứ điều gì mình muốn.

  – Life is like a combination lock; your goal is to find the right numbers, in the right order, so you can have anything you want.

  Brian Tracy

  38, Cuộc sống giống như một giai điệu du dương, chỉ là lời thơ thì lộn xộn.

  – Life is like a beautiful melody, only the lyrics are messed up.

  Hans Christian Andersen

  39, Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều đã được ghi giá một cách kín đáo.

  Khuyết danh

  40, Cuộc sống luôn là việc chờ đợi tới đúng thời điểm để hành động.

  – Life was always a matter of waiting for the right moment to act.

  Paulo Coelho

  41, Cuộc đời đầy những điều ngớ ngẩn lạ lùng, thứ mà, cũng đủ kỳ lạ, thậm chí không cần mang vẻ hợp lý, bởi chúng là sự thật.

  – Life is full of strange absurdities, which, strangely enough, do not even need to appear plausible, since they are true.

  Luigi Pirandello

  42, Để chống lại cái chết, bạn không cần quá nhiều ở cuộc sống, chỉ một cuộc sống chưa kết thúc là đủ rồi.

  – To combat death you don’t need much of a life, just one that isn’t yet finished.

  Herta Müller

  43, Đôi khi có vẻ chúng ta sống như thể ta tự hỏi khi nào thì cuộc đời bắt đầu. Không phải lúc nào cũng rõ ràng chúng ta đang chờ đợi điều gì, nhưng một số người trong chúng ta đôi khi dai dẳng chờ đợi lâu đến nỗi cuộc đời lướt qua mình – thấy ta vẫn đang đợi điều gì đó đã diễn ra suốt mọi thời gian… Đây là cuộc đời mà những việc của đời này cần phải được thực hiện. Ngày hôm nay cũng là một phần của vĩnh hằng như bất cứ ngày nào một ngàn năm trước hay bất cứ ngày nào của một ngàn năm sau. Đây là nó, dù chúng ta phấn chấn hay thất vọng, bận rộn hay buồn chán! Đây là cuộc sống, và nó đang trôi qua.

  – It sometimes seems that we live as if we wonder when life is going to begin. It isn’t always clear just what we are waiting for, but some of us sometimes persist in waiting so long that life slips by – finding us still waiting for something that has been going on all the time… This is the life in which the work of this life is to be done. Today is as much a part of eternity as any day a thousand years ago or as will be any day a thousand years hence. This is it, whether we are thrilled or disappointed, busy or bored! This is life, and it is passing.

  Richard L Evans

  44, Cuộc sống không phải là nói suông; cuộc sống là bổn phận.

  – Life isn’t about talk; it’s about commitment.

  Sue Davey

  45, Rốt cuộc thì, quan trọng không phải là những năm tháng trong đời, mà là cuộc đời trong những năm tháng ấy.

  – In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years.

  Abraham Lincoln

  Châm ngôn cuộc sống rất hay đầy triết lý và đáng suy ngẫm

  46, Hãy yêu cuộc đời. Đó là cuộc đời duy nhất mà bạn có.

  – Love your life. It’s the only one you have.

  Katrina Mayer

  47, Chính cuộc đời là câu chuyện cổ tích tuyệt vời nhất.

  – Life itself is the most wonderful fairy tale.

  Hans Christian Andersen

  48, Cuộc sống là thử điều mới để xem chúng có hoạt động không.

  – Life is trying things to see if they work.

  Ray Bradbury

  49, Nếu không có hoạt động không ngừng, mỗi đe dọa của cuộc sống sẽ sớm vượt qua giá trị của cuộc sống.

  – Without constant activity, the threats of life will soon overwhelm the values.

  Jim Rohn

  50, Cái tên thật sự của Cuộc đời là Lựa chọn.

  – Life’s real name is Choices.

  Terri Guillemets

  51, Cuộc đời của mỗi người là cuốn nhật ký mà đáng lẽ ra anh ta phải viết một câu chuyện thì anh ta lại viết một câu chuyện khác; và thời khắc tự khiêm nhất của anh ta là khi anh ta so sánh truyện mình đã viết và truyện mình thề sẽ viết.

  – The life of every man is a diary in which he means to write one story, and writes another; and his humblest hour is when he compares the volume as it is with what he vowed to make it.

  James M. Barrie

  52, Cuộc đời mà tự nhiên cho ta ngắn lắm; nhưng ký ức về một cuộc đời sống tốt lại là vĩnh cửu.

  – The life given us, by nature is short; but the memory of a well-spent life is eternal.

  Marcus Tullius Cicero

  53, Cuộc sống là một vấn đề; con người phàm tục được tạo ra để giải quyết vấn đề đó đúng hay sai cách.

  – Life is a problem; mortal man was made to solve the solemn problem right or wrong.

  John Quincy Adams

  54, Trong ba từ, tôi có thể tổng kết tất cả mọi điều tôi đã học được về cuộc đời: đời vẫn trôi.

  – In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.

  Robert Frost

  55, Cuộc sống, với tất cả những đớn đau, tuyệt vọng, mất mát và tội lỗi, đều thú vị và đẹp đẽ, đều tươi vui và tinh tế và hay ho, đầy ắp tình yêu thương, đôi khi là áng thơ và chuyến phiêu lưu mạo hiểm, đôi khi cao quý và đôi khi thật phóng đãng; và cho dù điều gì sẽ đến sau cuộc sống (nếu có bất cứ điều gì) – chúng ta sẽ không bao giờ được sống cuộc đời này một lần nào nữa.

  Rose Macaulay

  56, Và tất cả các giọng nói, tất cả các mục tiêu, tất cả những nỗi khát khao, tất cả những nỗi đau, tất cả lạc thú, tất cả thiện và ác, tất cả hợp lại cùng nhau thành thế giới. Tất cả cùng nhau là dòng chảy của sự kiện, âm nhạc của cuộc sống.

  – And all the voices, all the goals, all the yearnings, all the sorrows, all the pleasures, all the good and evil, all of them together was the world. All of them together was the stream of events, the music of life.

  Hermann Hesse

  57, Điều quan trọng trong đời là đời, không phải kết quả của cuộc đời.

  – What is important in life is life, and not the result of life.

  Johann Wolfgang von Goethe

  58, Cuộc đời không phải chỉ là thời gian trôi đi. Cuộc đời là tổng hòa của những trải nghiệm và độ mãnh liệt của chúng.

  – Life is not just the passing of time. Life is the collection of experiences and their intensity.

  Jim Rohn

  59, Có những người luôn bận rộn lo lắng quá mức về kiếp sau đến nỗi họ chẳng bao giờ học cách sống trong kiếp này, và con có thể nhìn xuống phố và thấy kết quả sẽ thế nào.

  – There are just some kind of men who-who’re so busy worrying about the next world they’ve never learned to live in this one, and you can look down the street and see the results.

  Harper Lee

  60, Cuộc đời con người như một vở kịch, không sợ hết vở người người tứ tán mà chỉ sợ phải diễn một mình trong cô đơn.

  Thính Phong – Cảnh Hành

  61, Cuộc sống được trao cho ta, ta đạt được cuộc sống bằng cách trao nó đi.

  – Life is given to us, we earn it by giving it.

  Rabindranath Tagore

  62, Với hầu hết mọi người, cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích, nó là câu chuyện phiêu lưu.

  Ana Monnar

  63, Cuộc đời mỗi người là câu chuyện cổ tích được Chúa viết ra.

  – Every man’s life is a fairy tale written by God’s fingers.

  Hans Christian Andersen

  64, Cuộc sống có lực lượng ẩn giấu riêng mà bạn chỉ có thể khám phá ra bằng cách sống.

  – Life has its own hidden forces which you can only discover by living.

  Soren Kierkegaard

  65, Phần quan trọng nhất của cuộc sống không phải là sống mà là nghiền ngẫm về nó.

  – The most important part of living is not the living but the pondering upon it.

  Sinclair Lewis

  66, Tiền bạc cũng như đàn bà: muốn giữ nó thì phải săn sóc nó, bằng không nó đi tạo hạnh phúc cho người khác.

  E. Bourdet

  67, Cuộc đời đứng trước tôi như mùa xuân vĩnh hằng mặc quần áo mới rực rỡ.

  – Life stands before me like an eternal spring with new and brilliant clothes.

  Carl Friedrich Gauss

  68, Cuộc đời là một hỗn hợp kỳ lạ. Chúng ta phải đón nhận nó như nó vốn có, cố gắng thấu hiểu nó, và rồi làm nó tốt đẹp hơn.

  – Life itself is a strange mixture. We have to take it as it is, try to understand it, and then to better it.

  Rabindranath Tagore

  69, Cuộc đời của con người vốn chẳng lấy gì làm dài, một phần ba dành để ngủ, một phần ba cho công việc, rồi thêm vào đó là những ngày sống mơ hồ, khó khăn lắm mới xác định rõ những mong muốn trong lòng, thì việc gì lại để cho chuyện giận hờn vô vị chiếm mất những khoảng thời gian quý báu còn lại.

  Bản sắc thục nữ – Tiên Chanh

  Note: Những câu nói hay về cuộc sống – Status hay về cuộc sống buồn – Danh ngôn cuộc sống bất hủ

  Và vừa rồi là 69 dòng châm ngôn cuộc sống cùng những câu quotes về cuộc sống hay, ý nghĩa nhất mà tôi muốn gửi đến các bạn. Hi vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những dòng quotes cuộc sống đầy triết lý này. Qua những dòng stt về cuộc đời đầy ý nghĩa của những người nổi tiếng trên, bạn cảm thấy tâm đắc với câu nào nhất? Có câu nào bạn cảm thấy đúng với mình không? Hãy lưu giữ những dòng quotes cuộc sống ý nghĩa này trong hành trang của cuộc đời mình các bạn nhé! Chắc chắn rằng chúng ta rồi sẽ phải cần tới nó!

  Hãy thường xuyên ghé thăm website để cập nhật nhanh những danh ngôn ý nghĩa và status hay về tình yêu cuộc sống, ngoài ra, các bạn cũng có thể xem thêm thơ tình hay cùng những chuyên mục khác trên blog. Chúc các bạn vui vẻ!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Stt Nội Tâm – 36 Stt Hay Về Cuộc Sống Nội Tâm & Người Hướng Nội
 • Stt Số Phận – Danh Ngôn Và 31 Câu Nói Hay Về Số Phận Ý Nghĩa
 • 20 Câu Stt Tuổi Thơ Và Những Dòng Danh Ngôn Hay Về Thời Thơ Ấu
 • 50 Status Ước Mơ Và Những Danh Ngôn Hay Về Ước Mơ Và Hoài Bão
 • Stt, Danh Ngôn, Câu Nói Hay Về Sự Chia Ly Rất Ý Nghĩa & Tâm Trạng
 • Status Cái Chết – 94 Câu Danh Ngôn Ý Nghĩa & Rất Hay Về Cái Chết

  --- Bài mới hơn ---

 • Stt Tiền Bạc – 60 Dòng Triết Lý Hay Về Tiền Trong Tình Yêu Cuộc Sống
 • 111+ Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Giúp Bạn Vượt Qua Sóng Gió Cuộc Đời
 • Stt Nghi Ngờ – Danh Ngôn & 50 Câu Nói Ý Nghĩa Về Sự Nghi Ngờ!
 • [101] Stt Ngắn Về Tình Yêu Chân Thành Đậm Chất Lãng Mạn
 • Bst Câu Nói Hay Về Biển, Dạt Dào Cảm Xúc
 • Bạn đã bao giờ ngồi lặng và nghĩ suy về cái chết? Là vì tò mò, sự chán nản hay là vì một điều gì khác? Nếu đã từng có thì bài viết hôm nay là dành cho bạn! Ngay sau đây, mời các bạn cùng xem qua 94 dòng status cái chết, danh ngôn về cái chết rất hay và ý nghĩa. Bài viết này tổng hợp những góc nhìn đa chiều về cái chết cùng những suy nghĩ và triết lý riêng của nhiều người về nó, tất cả đều rất đáng để suy ngẫm và chiêm nghiệm. Có người nói rằng chết là sự kết thúc, có người lại nói chết là một sự khởi đầu mới, có người lại phủ nhận nó trên một lối sống khác về tinh thần. Nhưng dẫu cuộc đời bạn có thế nào đi nữa thì hãy luôn nhớ rằng, chết chẳng là gì, không sống mới đáng sợ. Chúc các bạn vui vẻ bên những dòng danh ngôn cái chết và stt về cái chết hay!

  Status cái chết – stt hay và ý nghĩa nhất về cái chết

  1, Sợ chết là nỗi sợ hãi phi lý nhất, vì người đã chết chẳng có nguy cơ bị tai nạn.

  – The fear of death is the most unjustified of all fears, for there’s no risk of accident for someone who’s dead.

  Albert Einstein

  2, Sự im lặng tột cùng dẫn tới nỗi buồn. Đây là hình ảnh của cái chết.

  Jean Jacques Rousseau

  3, Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt. Nên đáng giá.

  – We don’t get a chance to do that many things, and every one should be really excellent. Because this is our life. Life is brief, and then you die, you know? And we’ve all chosen to do this with our lives. So it better be damn good. It better be worth it.

  Steve Jobs

  4, Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ.

  – It is nothing to die. It is frightful not to live.

  Victor Hugo

  5, Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.

  – The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is ppared to die at any time.

  Mark Twain

  6, Tôi cảm ơn Chúa đã độ lượng ban cho mình cơ hội để hiểu rằng cái chết là chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới chân hạnh phúc.

  – I thank my God for graciously granting me the opportunity of learning that death is the key which unlocks the door to our true happiness.

  Wolfgang Amadeus Mozart

  7, Hầu hết mọi người chết trước khi thực sự được sinh thành. Sự sáng tạo có nghĩa là được sinh thành trước khi chết.

  – Most people die before they are fully born. Creativeness means to be born before one dies.

  Erich Fromm

  8, Cái chết thực sự là lời chúc phúc lớn lao dành cho nhân loại, không có nó không thể có sự tiến bộ. Những người bất tử sẽ không chỉ ngăn trở và làm thối chí người trẻ tuổi, họ còn thiếu đi sự kích thích cần thiết để sáng tạo.

  – Death is really a great blessing for humanity, without it there could be no real progress. People who lived for ever would not only hamper and discourage the young, but they would themselves lack sufficient stimulus to be creative.

  Alfred Adler

  9, Ai cũng phải tự mình làm lấy hai điều; niềm tin của chính mình và cái chết của chính mình.

  – Every man must do two things alone; he must do his own believing and his own dying.

  Martin Luther

  10, Tôi không sợ chết vì tôi không tin vào nó. Đó chỉ là ra khỏi xe này và vào xe khác.

  – I’m not afraid of death because I don’t believe in it. It’s just getting out of one car, and into another.

  John Lennon

  11, Lòng can đảm mà chúng ta khao khát và tự hào không phải là lòng can đảm để chết tử tế, mà là để sống cho ra sống.

  – The courage we desire and prize is not the courage to die decently, but to live manfully.

  Thomas Carlyle

  12, Cái chết đến với tất cả con người, nhưng những thành tựu vĩ đại sẽ dựng nên tượng đài mãi trường tồn cho tới khi mặt trời trở nên lạnh lẽo.

  – Death comes to all, but great achievements build a monument which shall endure until the sun grows cold.

  Ralph Waldo Emerson

  13, Ý nghĩa tối thượng mà tất các các câu chuyện gợi tới có hai mặt: sự tiếp diễn của cuộc sống và sự không thể cưỡng lại của cái chết.

  – The ultimate meaning to which all stories refer has two faces: the continuity of life, the inevitability of death.

  Italo Calvino

  14, Chỉ những người không sợ chết là đáng sống.

  – Only those are fit to live who are not afraid to die.

  Douglas MacArthur

  15, Kẻ hèn nhát chết nhiều lần trước cái chết; Người gan dạ chỉ nếm trải cái chết một lần.

  – Cowards die many times before their deaths;

  The valiant never taste of death but once.

  William Shakespeare

  16, Con người chúng ta đều bình đẳng trước cái chết.

  – As men, we are all equal in the psence of death.

  Publilius Syrus

  17, Tình yêu là thứ duy nhất chúng ta có thể mang theo mình khi ra đi, và nó khiến kết thúc trở thành dễ dàng.

  – Love is the only thing that we can carry with us when we go, and it makes the end so easy.

  Louisa May Alcott

  18, Cái chết không bao giờ khiến người thông thái ngạc nhiên, anh ta luôn sẵn sàng lên đường.

  – Death never takes the wise man by surprise, he is always ready to go.

  La Fontaine

  19, Cuộc đời là sa mạc, cuộc đời cô độc, cái chết đưa chúng ta trở về với nhân loại.

  – Life is the desert, life the solitude, death joins us to the great majority.

  Edward Young

  20, Quan trọng không phải anh chết như thế nào mà anh đã sống như thế nào. Việc chết đi không quan trọng, nó diễn ra nhanh lắm.

  – It matters not how a man dies, but how he lives. The act of dying is not of importance, it lasts so short a time.

  Samuel Johnson

  Danh ngôn về cái chết sâu sắc và đầy triết lý

  21, Tôi trì hoãn cái chết bằng cách sống, bằng khổ đau, bằng sai lầm, bằng mạo hiểm, bằng cho đi, bằng mất mát.

  – I postpone death by living, by suffering, by error, by risking, by giving, by losing.

  Anaias Nin

  22, Cái chết là một trạng thái chỉ tồn tại trong tâm trí người khác, đó là vì sao nó không phải là kết thúc. Không có lời tạm biệt. Chỉ có những kỷ niệm đẹp mà thôi.

  – Death is that state in which one exists only in the mind of others, which is why it is not an end. No goodbyes. Just good memories.

  Khuyết danh

  23, Cái chết – giấc ngủ cuối cùng? Không, đó là sự thức tỉnh cuối cùng.

  – Death – the last sleep? No, it is the final awakening.

  Walter Scott

  24, Ai cũng yêu bạn khi bạn đã nằm sâu sáu thước dưới mặt đất.

  – Everybody loves you when you’re six foot in the ground.

  John Lennon

  25, Có con thực sự thay đổi cách nhìn của bạn về những vấn đề này. Chúng ta sinh ra, chúng ta sống trong nháy mắt, và chúng ta chết. Mọi việc đã diễn ra như vậy từ rất lâu rồi. Công nghệ không thay đổi điều đó nhiều – nếu không phải là hoàn toàn không thay đổi.

  – Having children really changes your view on these things. We’re born, we live for a brief instant, and we die. It’s been happening for a long time. Technology is not changing it much — if at all.

  Steve Jobs

  26, Giấc ngủ sau lao động vất vả, bến cảng sau biển khơi giông tố, sự bình yên sau chiến tranh, cái chết sau cuộc đời đều là niềm vui lớn lao.

  – Sleep after toil, port after stormy seas, Ease after war, death after life does greatly please.

  Edmund Spenser

  27, Người chết để lưu danh muôn thủa sẽ sống mãi.

  – He lives who dies to win a lasting name.

  Henry Drummond

  28, Con người không chết khi nên chết mà khi có thể chết.

  – A person doesn’t die when he should but when he can.

  Gabriel Garcia Marquez

  29, Một cuộc đời vô dụng là một cái chết đến sớm.

  – A useless life is an early death.

  Johann Wolfgang von Goethe

  30, Chỉ đức hạnh vẫn giữ vẻ uy nghi trong cái chết.

  – Virtue alone has majesty in death.

  Edward Young

  31, Con người thường chết trước khi thực sự sinh thành.

  – Man always dies before he is fully born.

  Erich Fromm

  32, Cánh tay của một thiên thần không thể kéo tôi lên từ nấm mộ; cả đội quân thiên thần cũng không thể giam tôi ở đó.

  – An angel’s arm can’t snatch me from the grave; legions of angels can’t confine me there.

  Edward Young

  33, Người chết đã đi rồi nhưng nỗi đau của những người ở lại có lẽ sẽ kéo dài vô tận.

  Tình Yêu Pha Lê – Tuyết Ảnh Sương Hồn

  34, Cái chết không phải là chấm hết nếu chúng ta có thể sống tiếp trong con cái của chúng ta và những thế hệ sau. Bởi chúng cũng là chúng ta, thể xác của ta chỉ là những chiếc lá úa vàng trên tán cây đời.

  – Our death is not an end if we can live on in our children and the younger generation. For they are us, our bodies are only wilted leaves on the tree of life.

  Albert Einstein

  35, Cái chết chỉ là một trạng thái tinh thần. Chỉ có điều nó không cho bạn nhiều thời gian để nghĩ về cái gì khác nữa.

  – Death is only a state of mind. Only it doesn’t leave you much time to think about anything else.

  Khuyết danh

  36, Người sắp chết luôn nói thật. Bởi lẽ, họ không hão huyền như kẻ sống, luôn nghĩ rằng mình còn thời gian để ghen ghét, giả tạo, tức giận rồi lại yêu thương.

  Đánh đổi – Phạm Anh Tuấn

  37, Phải chết cay đắng tới sầu thảm, nhưng nghĩ tới việc phải chết mà chưa kịp sống thì không thể chịu nổi.

  – To die is poignantly bitter, but the idea of having to die without having lived is unbearable.

  Erich Fromm

  38, Bởi không phải chỉ trong sự tử vong con người mới chết nhiều nhất.

  – For tis not in mere death that men die most.

  Elizabeth Barrett Browning

  39, Cái chết để lại sau nỗi đau không ai có thể chữa lành, tình yêu để lại sau kỷ niệm không ai có thể trộm mất.

  – Death leaves a heartache no one can heal, love leaves a memory no one can steal.

  Khuyết danh

  40, Cái chết hợp nhất cũng như là chia li; nó khiến mọi cảm xúc nhỏ mọn đều phải lặng im.

  – Death unites as well as separates; it silences all paltry feeling.

  Balzac

  Câu nói hay về cái chết đáng để suy nghẫm và chiêm nghiệm

  41, Khi tôi tưởng mình đang học sống, hóa ra tôi đang học chết.

  – While I thought that I was learning how to live, I have been learning how to die.

  Leonardo Da Vinci

  42, Cái chết chẳng qua cũng là một sự đùa cợt sau cùng của sự sống.

  Trịnh Công Sơn

  43, Chết mà danh lưu truyền cho hậu thế thì ta nên chết. Sống mà chuốc lấy ô danh thì thà chết còn hơn.

  Nguyễn Thái Học

  44, Sự ra đời chính là nơi bắt đầu của cái chết, Cũng như ngọn bấc bỏ lỡ giây phút mình bắt lửa.

  – Our birth is nothing but our death begun, As tapers waste the moment they take fire.

  Edward Young

  45, Nơi tốt nhất mà một người có thể chết đi là nơi anh ta chết đi vì người khác.

  – The best place a person can die, is where they die for others.

  James M. Barrie

  46, Chúng ta lần đầu tiên hiểu cái chết khi nó chạm tay lên người chúng ta yêu thương.

  – We understand death for the first time when he puts his hand upon one whom we love.

  Madame de Stael

  47, Hãy vỗ tay nào, bạn của tôi, vở hài kịch đã kết thúc.

  (Câu nói trước lúc qua đời.)

  – Plaudite, amici, comedia finita est.

  (Applaud, my friends, the comedy is over.)

  Beethoven

  48, Cái chết chỉ là thử thách. Nó nhắc chúng ta đừng lãng phí thời gian… Nó nhắc chúng ta hãy bày tỏ tình yêu thương với nhau ngay từ bây giờ.

  – Death is a challenge. It tells us not to waste time… It tells us to tell each other right now that we love each other.

  Leo Buscaglia

  49, Chết là s­ự tan biến của thể xác. Nh­ưng sống không chỉ là sự tồn tại của thân xác. Nhiều ng­ười còn sống mà t­­­ưởng chừng như đã chết. Nhiều người chết mà vẫn còn sống trong trí nhớ mọi ng­ười.

  Trịnh Công Sơn

  50, Cái chết đi nhanh hơn gió và không bao giờ trả lại thứ gì mình đã lấy đi.

  – Death walks faster than the wind and never returns what he has taken.

  Hans Christian Andersen

  51, Đôi khi chúng ta phải trở nên yếu ớt để nhận ra ta mạnh mẽ tới thế nào. Ta phải rơi lệ để biết quý trọng nụ cười. Trái tim ta phải biết muộn phiền để có thể quý trọng hạnh phúc. Nhưng ta không thể để phải trải qua cái chết mới biết quý trọng cuộc sống.

  – Sometimes, we must be weakened to realize how strong we are. We must have tears to learn to appciate a smile. Our hearts must be sad to appciate happiness. But we can’t let it take a death to make us appciate life.

  Khuyết danh

  52, Với nhiều người trong chúng ta cái chết là cánh cửa địa ngục; nhưng chúng ta từ bên trong bước ra chứ không phải từ bên ngoài bước vào.

  – Death is for many of us the gate of hell; but we are inside on the way out, not outside on the way in.

  George Bernard Shaw

  53, Kẻ hèn nhát chết hàng ngàn cái chết, người can đảm chỉ chết một lần.

  – A coward dies a thousand deaths, the brave just one.

  Khuyết danh

  54, Nhiều người sẽ đón nhận án tử hình mà không rên rỉ, để trốn thoán bản án sinh mệnh mà số phận nắm trong tay.

  – Many men would take the death-sentence without a whimper, to escape the life-sentence which fate carries in her other hand.

  T. E. Lawrence

  55, Tất cả tri thức chỉ giúp chúng ta chết cái chết đau đớn hơn nhiều những loài động vật không hiểu biết gì.

  – All our knowledge merely helps us to die a more painful death than animals that know nothing.

  Maurice Maeterlinck

  56, Cái chết có thể đến theo cách đau đớn nhất có thể, nhưng nó có thể dạy bạn bài học quan trọng nhất trong đời, khát vọng sống.

  – Death can come in the most painful way as possible, but can teach you the most important lesson of all, the will to live.

  Khuyết danh

  57, Chẳng mấy người chưa từng bắt gặp cái chết lướt qua theo một cách nào đó. Một số người chưa bị nó chạm tới gần, hay chưa phải vì nó mà thao thức trong đêm, nhưng đâu đó dọc theo đường đời, hầu hết chúng ta rồi sẽ bị nó cướp đi ai đó gần gũi và rất mực thân thương – và tất cả chúng ta rồi một ngày sẽ phải đối diện với nó.

  – There are few of us but who have been touched somehow by death. Some may not have been touched closely by it nor yet have kept vigil with it, but somewhere along our lives, most of us are sorely bereft of someone near and deeply cherished – and all of us will some day meet it face to face.

  Richard L Evans

  58, Tất cả đều nói, “Khó khăn biết bao khi ta phải chết” – thật là một lời phàn nàn kỳ lạ khi được thốt lên từ miệng của những người phải sống.

  – All say, “How hard it is that we have to die” — a strange complaint to come from the mouths of people who have had to live.

  Mark Twain

  59, Cái chết sẽ là một cuộc phiêu lưu cực kỳ lớn.

  James M. Barrie

  60, Một số người sợ chết đến nỗi họ chẳng bao giờ bắt đầu sống.

  – Some people are so afraid to die that they never begin to live.

  Henry Van Dyke

  Status hay về ranh giới giữa sự sống và cái chết

  61, Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không.

  Trịnh Công Sơn

  62, Bạn phải chết vài lần trước khi có thể thực sự sống.

  – You have to die a few times before you can really live.

  Charles Bukowski

  63, Không bất động sản nào vĩnh viễn đáng giá bằng nấm mộ.

  – No real estate is permanently valuable but the grave.

  Mark Twain

  64, Hãy tận hưởng cuộc đời đi. Bạn còn nhiều thời gian cho cái chết lắm.

  – Enjoy life. There’s plenty of time to be dead.

  Hans Christian Andersen

  65, Trong cuộc sống không có người chiến thắng, bởi cái chết đến và đả bại tất cả.

  – In life there can be no victor, for death comes to all and smites them.

  Tolkien

  66, Cái chết cố định vĩnh viễn mối quan hệ giữa người ra đi và người còn sống trên trần thế.

  – Death fixes forever the relation existing between the departed spirit and the survivors upon earth.

  John Quincy Adams

  67, Tất cả chúng ta đều sẽ chết, tất cả, đúng là trò huyên náo! Chỉ điều đó hẳn nên khiến ta yêu thương lân nhau, nhưng lại không như vậy. Chúng ta bị những điều tầm thường vô nghĩa làm khiếp sợ và đánh bại, chúng ta bị nghiến ngấu chẳng vì gì cả.

  – We’re all going to die, all of us, what a circus! That alone should make us love each other but it doesn’t. We are terrorized and flattened by trivialities, we are eaten up by nothing.

  Charles Bukowski

  68, Chúa trời rót sự sống vào cái chết và cái chết vào sự sống mà không làm rớt một giọt nào.

  – God pours life into death and death into life without a drop being spilled.

  Khuyết danh

  69, Bất cứ ai sống đủ lâu để hiểu được cuộc sống là gì, biết rõ chúng ta cần đội ơn Adam sâu sắc đến thế nào, đó là nhà hảo tâm vĩ đại đầu tiên của nhân loại. Người mang cái chết tới thế gian này.

  – Whoever has lived long enough to find out what life is, knows how deep a debt of gratitude we owe to Adam, the first great benefactor of our race. He brought death into the world.

  Mark Twain

  70, Tôi không sợ cái chết. Đó là khoản cược mà người ta phải lập để chơi trò chơi cuộc đời.

  – I’m not afraid of death. It’s the stake one puts up in order to play the game of life.

  Jean Giraudoux

  71, Kết thúc? Không, hành trình không kết thúc ở đây. Cái chết chỉ là một con đường khác. Con đường mà chúng ta đều phải bước.

  – End? No, the journey doesn’t end here. Death is just another path. One that we all must take.

  Tolkien

  72, Nhìn một người yên bình chết đi khiến chúng ta nghĩ đến sao băng; một đốm sáng giữa triệu đốm sáng trên bầu trời mênh mông, bừng lên trong khoảng khắc chỉ để mãi mãi biến mất vào bóng đêm bất tận.

  – Watching a peaceful death of a human being reminds us of a falling star; one of a million lights in a vast sky that flares up for a brief moment only to disappear into the endless night forever.

  Elisabeth Kübler-Ross

  73, Nghệ thuật là cây sự sống. Khoa học là cây cái chết.

  – Art is the tree of life. Science is the tree of death.

  William Blake

  74, Thời xa xưa, người ta viết rằng thật ngọt ngào và thích đáng khi chết vì đất nước. Nhưng trong chiến tranh hiện đại, chết chẳng có gì là ngọt ngào hay thích đáng. Bạn sẽ chết như một con chó chẳng vì lý do tốt đẹp gì.

  – They wrote in the old days that it is sweet and fitting to die for one’s country. But in modern war, there is nothing sweet nor fitting in your dying. You will die like a dog for no good reason.

  Ernest Hemingway

  75, Chúng ta không thể xóa đi nguy hiểm, nhưng chúng ta có thể xóa đi nỗi sợ. Chúng ta không được hạ thấp sự sống bằng việc đứng choáng ngợp nhìn cái chết.

  – We cannot banish dangers, but we can banish fears. We must not demean life by standing in awe of death.

  David Sarnoff

  76, Tiếng gọi của cái chết cũng là tiếng gọi của tình yêu. Cái chết có thể ngọt ngào, nếu chúng ta đáp lại bằng sự quả quyết, nếu chúng ta chấp nhận nó như một trong những hình thức vĩnh cửu vĩ đại nhất của cuộc sống và sự biến đổi.

  – The call of death is a call of love. Death can be sweet if we answer it in the affirmative, if we accept it as one of the great eternal forms of life and transformation.

  Hermann Hesse

  77, I carry death in my left pocket. Sometimes I take it out and talk to it: “Hello, baby, how you doing? When you coming for me? I’ll be ready.”

  Tôi mang cái chết trong túi áo trái. Đôi khi tôi lấy nó ra và nói với nó: “Chào cưng, dạo này cưng thế nào? Khi nào thì cưng đến? Ta sẽ sẵn sàng.”

  Charles Bukowski

  78, Nếu con người bất tử, anh ta chắc chắn sẽ chứng kiến cái ngày mà mọi thứ anh ta tin tưởng sẽ phản bội anh ta, và, nói ngắn gọn, cuối cùng cũng tiến tới đau khổ tuyệt vọng. Anh ta rốt cuộc sẽ sụp đổ, giống như mọi cơ đồ, giống như mọi vương triều, giống như mọi nền văn minh. Thay vì điều này, chúng ta có cái chết.

  – If man were immortal he could be perfectly sure of seeing the day when everything in which he had trusted should betray his trust, and, in short, of coming eventually to hopeless misery. He would break down, at last, as every good fortune, as every dynasty, as every civilization does. In place of this we have death.

  Charles Sanders Peirce

  79, Người bạn công bằng: Cái chết, vị thần bất tử duy nhất đối xử với chúng ta ai cũng như nhau; lòng thương, sự yên bình và che chở của ngài dành cho tất cả – dù trong trắng hay vấy bẩn, dù giàu hay nghèo, dù được yêu thương hay bị chối từ.

  – The Impartial Friend: Death, the only immortal who treats us all alike, whose pity and whose peace and whose refuge are for all–the soiled and the pure, the rich and the poor, the loved and the unloved.

  Mark Twain

  80, Hãy để cuộc đời đẹp như hoa mùa hạ, và cái chết đẹp như lá mùa thu.

  – Let life be beautiful like summer flowers and death like autumn leaves.

  Rabindranath Tagore

  Status cái chết và những dòng danh ngôn hay nhất về cái chết

  81, Linh hồn không mang gì theo sang thế giới bên kia, ngoài nền tảng giáo dục và văn hóa. Ở điểm khởi đầu của cuộc hành trình sang thế giới bên kia, nền tảng giáo dục và văn hóa có thể trở thành trợ giúp lớn nhất, hoặc nếu không sẽ thành gánh nặng lớn nhất của người vừa qua đời.

  – The soul takes nothing with her to the next world but her education and her culture. At the beginning of the journey to the next world, one’s education and culture can either provide the greatest assistance, or else act as the greatest burden, to the person who has just died.

  Plato

  82, Ngay khi bạn sinh ra trên thế giới này, bạn đã đủ già để chết.

  – Once you are born in this world you’re old enough to die.

  Soren Kierkegaard

  83, Và tốt hơn biết bao khi chết trong thời gian hạnh phúc của tuổi trẻ còn chưa nản chí, sống hết mình trong ánh sáng rực rỡ, hơn là nhìn thể xác kiệt quệ và già nua và vỡ mộng.

  – And how much better to die in all the happy period of undisillusioned youth, to go out in a blaze of light, than to have your body worn out and old and illusions shattered.

  Ernest Hemingway

  84, Để chống lại cái chết, bạn không cần quá nhiều ở cuộc sống, chỉ một cuộc sống chưa kết thúc là đủ rồi.

  – To combat death you don’t need much of a life, just one that isn’t yet finished.

  Herta Müller

  85, Cái chết không dập tắt ánh sáng; nó chỉ là tắt đèn đi vì bình minh đã đến.

  – Death is not extinguishing the light; it is only putting out the lamp because the dawn has come.

  Rabindranath Tagore

  86, Con người mù quáng đi trên đường đời, lờ đi cái chết giống như những người dự tiệc ngốn ngấu đồ ăn ngon. Họ không nghĩ đến việc sau đó sẽ phải đi vệ sinh, nên chẳng buồn tìm xem liệu có nhà vệ sinh không. Khi tự nhiên đòi hỏi, họ chẳng biết phải đi đâu, và trở nên rối loạn.

  – People go through life blindly, ignoring death like revellers at a party feasting on fine foods. They ignore that later they will have to go to the toilet, so they do not bother to find out where there is one. When nature finally calls, they have no idea where to go and are in a mess.

  Ajahn Chah

  87, Cái chết không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến cho con người.

  – Death is not the worst that can happen to men.

  Plato

  88, Trong mỗi cái chết đều có sự hân hoan; trong mỗi khoái lạc đều có chút chết chóc.

  – In every death is a celebration; in every ecstasy, one little death.

  Norman Mailer

  89, Tôi hy vọng cái chết sẽ là hạnh phúc lớn lao, hạnh phúc lớn lao như tình yêu, tình yêu thỏa nguyện.

  – I hope death will be a great happiness, a happiness as great as that of love, fulfilled love.

  Hermann Hesse

  90, Cái chết gần gũi với ta như hơi thở.

  – Death is as close as our breath.

  Ajahn Chah

  91, Ngọt ngào sao tình yêu chân thực được trao đi trong vô vọng, ngọt ngào sao cái chết lấy đi những khổ đau.

  – Sweet is true love that is given in vain, and sweet is death that takes away pain.

  Alfred Tennyson

  92, Với sự trang nghiêm bao la, cái chết là ánh sáng khiến những đam mê lớn lao, cả tốt và xấu, đều trở nên trong suốt, không còn bị giới hạn bởi vẻ bề ngoài.

  – Because of its tremendous solemnity death is the light in which great passions, both good and bad, become transparent, no longer limited by outward appearences.

  Soren Kierkegaard

  93, Điều dễ nhất trên thế gian này là chết. Điều khó nhất là sống.

  – It is the easiest thing in the world to die. The hardest is to live.

  Eddie Rickenbacker

  94, Khi không hiểu được sự chết thì cuộc sống này có nhiều lẫn lộn.

  – When one does not understand death, life can be very confusing.

  Ajahn Chah

  Và vừa rồi là 94 dòng status hay về cái chết và danh ngôn hay về cái chết mà tôi muốn gửi đến các bạn, hi vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những câu nói về cái chết rất ý nghĩa này. Qua những dòng stt về cái chết vừa rồi, bạn tâm đắc với câu nào nhất? Và bạn đã có một khái niệm mới về cái chết cho riêng mình chưa? Nhớ nhé, điều dễ nhất trên thế gian này là chết, điều khó nhất là sống. Và cái chết không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến cho con người!

  Hãy thường xuyên ghé thăm website để cập nhật nhanh những danh ngôn ý nghĩa và status hay về tình yêu cuộc sống, ngoài ra, các bạn cũng có thể xem thêm thơ tình buồn cùng những chuyên mục khác trên blog. Chúc các bạn vui vẻ!

  --- Bài cũ hơn ---

 • 50 Status Ước Mơ Và Những Danh Ngôn Hay Về Ước Mơ Và Hoài Bão
 • Stt, Danh Ngôn, Câu Nói Hay Về Sự Chia Ly Rất Ý Nghĩa & Tâm Trạng
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Và Stt Tình Yêu Ý Nghĩa Nhất
 • Những Dòng Danh Ngôn Và Stt Ý Nghĩa Hay Nhất Về Tình Yêu Đôi Lứa
 • Stt Tình Bạn – 70 Câu Danh Ngôn & Status Ý Nghĩa Về Tình Bạn Thân
 • Những Câu Nói Hay Của Bác Hồ Lúc Sinh Thời

  --- Bài mới hơn ---

 • 50+ Stt Trích Dẫn Hay Anh Có Thích Nước Mỹ Không
 • Trích Dẫn Hay Trong Ngôn Tình
 • Danh Ngôn Về Tình Bạn
 • Những Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Của Người Nổi Tiếng Cực Ý Nghĩa
 • Tổng Hợp Những Câu Nói Hay Nhất Về Phụ Nữ
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi còn sống đã góp công lao to lớn trong việc giành nước và giữ nước. Lúc sinh thời, Bác Hồ là vị cha già kính yêu của toàn dân, Người giản dị không màng danh lợi. Cả cuộc đời luôn nghĩ cho nước cho dân, lúc nào Bác cũng động viên các em nhỏ học tập đàng hoàng, chiến sĩ giữ vững tinh thần yêu nước, hơn hết là mọi người phải đoàn kết với nhau, có như vậy mới mong giành được độc lập tự do. Sau đây Wiki Cách Làm xin chia sẻ đến các bạn những câu nói hay của Bác Hồ để ta hiểu rõ lý tưởng của Bác qua đó vận dụng vào cuộc sống nhằm hoàn thiện bản thân.

  50+ câu nói hay của Bác Hồ không nên bỏ qua

  1. Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh. Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu.

  2. Lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập thể. Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của tập thể.

  3. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

  4. Tôi khuyên các bạn là chớ đặt những chương trình kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi hơn là một trăm chương trình to tát mà không làm được.

  5. Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.

  6. Cách dạy trẻ: cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hóa. Đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng, chớ làm cho chúng trở nên già cả.

  7. Các ông giết 10 người của chúng tôi, chúng tôi giết 1 người của ông, nhưng cuối cùng các ông sẽ là người kiệt sức.

  8. Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm.

  9. Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó. Hô hào dân tiết kiệm, mình phải tiết kiệm trước đã. Đồng chí ta phải học lấy bốn đức cách mạng : Cần, kiệm, liêm, chính. Muốn làm cách mạng, phải cải cách tính nết mình trước tiên.

  10. Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang.

  11. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì?

  12. Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào ? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân – tức là phục tùng chân lý.

  13. Trẻ em như búp trên cành; biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.

  14. Nhiệm vụ của thanh niên không phải là đòi hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn ? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu đến chừng nào?

  15. Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.

  16. Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề quan hệ tới đời sống của dân, dầu khó đến đâu mặc lòng. Hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân phải được đặc biệt chú ý.

  17. Chính lòng yêu nước, chứ không phải lý tưởng cộng sản, là nguồn cảm hứng cho tôi.

  18. Việc gì, dù lợi cho mình, phải xét nó có lợi cho nước không? Nếu không có lợi, mà có hại cho nước thì quyết không làm. Mỗi ngày cố làm một việc có lợi cho nước (lợi cho nước tức là lợi cho mình), dù là việc nhỏ, thì một năm ta làm được 365 việc. Nhiều lợi nhỏ cộng lại thành lợi to.

  19. Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân.

  20. Chữ “người”, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người. Trừ bọn Việt gian bán nước, trừ bọn phát xít thực dân, là những ác quỷ mà ta phải kiên quyết đánh đổ, đối với những người khác thì ta phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ.

  21. Chúng ta phải nhớ rằng: người tài ai cũng có chỗ hay chỗ dở, ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở. Tư tưởng hẹp hòi thì hành động cũng hẹp hòi, thì nhiều thù ít bạn. Người mà hẹp hòi thì ít kẻ giúp. Đoàn thể mà hẹp hòi thì không thể phát triển.

  22. Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón ngắn, ngón dài. Nhưng ngắn dài đều họp lại nơi bàn tay. Trong mấy chục triệu người, cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều là dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng, đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hoá họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang.

  23. Chúng ta phải học, phải cố gắng học nhiều. Không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo. Mình không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình.

  24. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.

  25. Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Sử ta dạy cho ta những chuyện vẻ vang của tổ tiên ta. Dân ta là con Rồng cháu Tiên, có nhiều người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam, yên dân trị nước, tiếng để muôn đời. Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn.

  26. Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi… Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng. Như thế mới đúng là kiệm. Tiết kiệm phải kiên quyết không xa xỉ. Việc đáng làm trong một giờ, mà kéo dài 2, 3 giờ, là xa xỉ. Hao phí vật liệu, là xa xỉ. Ăn sang mặc đẹp trong lúc đồng bào đang thiếu cơm, thiếu áo, là xa xỉ. Vì vậy xa xỉ là có tội với tổ quốc, với đồng bào.

  27. Muốn phục vụ nhân dân tốt phải đi đường lối quần chúng. Được dân tin, yêu, phục thì việc gì cũng làm được. Không đi đường lối quần chúng là không gần nhân dân, là thiếu dân chủ, là trở thành quan liêu.

  28. Sứ mệnh của Đảng ta rất to. Công việc Đảng ta rất nhiều. Đảng đòi hỏi chúng ta phải làm trọn nhiệm vụ của đảng viên. Không có vinh dự nào to bằng cái vinh hạnh được làm đảng viên của Đảng Cộng sản. Vì vậy, bất kỳ ở hoàn cảnh nào, làm công việc gì, chúng ta cũng phải kiên quyết làm cho xứng đáng với vinh hạnh ấy.

  29. Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

  30. Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ nơi có non xanh, nước biếc để câu cá trồng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi. Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc: là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.

  31. Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm là tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Giêsu có ưu điểm là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là có ưu điểm là chính sách phù hợp điều kiện nước ta. Khổng Tử, Giêsu, Mác, Tôn Dật Tiên đều mưu cầu hạnh phúc cho loài người, mưu phúc lợi cho xã hội. Tôi cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy.

  32. Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho người.

  33. Cần, Kiệm, Liêm, là gốc rễ của Chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có cành, lá, hoa, quả mới là hoàn toàn. Một người phải Cần, Kiệm, Liêm, nhưng còn phải Chính mới là người hoàn toàn.

  34. Có tài mà không có đức là người là vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.

  35. Đối với mình - Phải siêng năng, không được lười biếng, ai lười biếng không làm được việc. Phải tiết kiệm, không xa xỉ, vì xa xỉ hoá ra tham lam, nhất là đối với tiền bạc của đoàn thể phải rất phân minh.

  36. Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần - Kiệm - Liêm - Chính thì dễ trở thành hủ bại, biến thành sâu mọt của dân.

  37. Báo chí cần có mục ” Người tốt, việc tốt ” để khuyến khích, động viên, cổ vũ mọi người hăng hái làm tròn nhiệm vụ. Người tốt việc tốt nhiều lắm, ở đâu cũng có, các chú chớ bỏ qua những việc nhỏ nhưng ích nước lợi dân mà các chú tưởng là tầm thường. Chúng ta đánh giặc và xây dựng xã hội mới bằng những việc làm muôn hình muôn vẻ của hàng chục triệu con người, chứ không phải chỉ bằng một vài việc làm nổi bật và vang dội của một số cá nhân anh hùng.

  38. Mỗi người đảng viên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng mình vào Đảng để làm đày tớ cho nhân dân… Làm đày tớ cho nhân dân chứ không phải làm “quan” nhân dân.

  39. Mình đối với mình: Đừng tự mãn, tự túc; nếu tự mãn, tự túc thì không tiến bộ. Phải tìm học hỏi cầu tiến bộ. Đừng kiêu ngạo, học lấy điều hay của người ta. Phải siêng năng tiết kiệm.

  40. Cần mà không Kiệm, “thì làm chừng nào xào chừng ấy”. Cũng như một cái thùng không có đáy; nước đổ vào chừng nào, chảy ra hết chừng ấy, không lại hoàn không.

  41. Để thật sự bình quyền, phụ nữ phải ra sức phấn đấu, chị em phải cố gắng học tập. Học văn hóa, học chính trị, học nghề nghiệp. Nếu không học thì không tiến bộ, có quyết tâm thì nhất định học được.

  42. Tôi chỉ có một Đảng: Đảng Việt Nam.

  43. Kiệm mà không Cần, thì không tăng thêm, không phát triển được. Mà vật gì đã không tiến tức phải thoái. Cũng như cái thùng chỉ đựng một ít nước, không tiếp tục đổ thêm vào, lâu ngày chắc nước đó sẽ hao bớt dần, cho đến khi khô kiệt.

  44. Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính. Mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý.

  45. Phải ra sức phát triển sản xuất và thực hành tiết kiệm. Lại phải phân phối cho công bằng, hợp lý, từng bước cải thiện việc ăn, mặc, ở, học, phục vụ sức khỏe và giải trí cho nhân dân.

  46. Đảng viên, đoàn viên, cán bộ phải giữ gìn, phát triển đạo đức cách mạng, làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm.

  47. Do chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra đòi hỏi hưởng thụ, đãi ngộ. Người ta ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp, nhưng muốn phải cho đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân dân ta còn thiếu thốn mà một người nào đó muốn riêng hưởng ăn ngon mặc đẹp, như vậy là không có đạo đức.

  48. Không có đạo đức cách mạng thì tài cũng vô dụng.

  49. Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và giải phóng loài người.

  50. Đạo đức, ngày trước thì chỉ trung với vua, hiếu với cha mẹ. Ngày nay, thời đại mới, đạo đức cũng phải mới. Phải trung với nước. Phải hiếu với toàn dân, với đồng bào.

  51. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước tôi được hoàn toàn độc lập, dân tôi được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc, để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu.

  52. Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài và gian khổ. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang.

  53. Tư tưởng cộng sản với tư tưởng cá nhân ví như lúa với cỏ dại. Lúa phải chăm bón rất khó nhọc thì mới tốt được. Còn cỏ dại không cần chăm sóc cũng mọc lu bù. Tư tưởng cộng sản phải rèn luyện gian khổ mới có được. Còn tư tưởng cá nhân thì cũng như cỏ dại, sinh sôi, nảy nở rất dễ.

  54. Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính… Thiếu một đức, thì không thành người.

  55. Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà… Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó.

  56. Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết kết hợp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ.

  57. Tinh thần trách nhiệm là: Nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm vụ. Tách rời chính sách ra một đường, nhiệm vụ ra một đường là sai lầm. Tách rời chính sách và nhiệm vụ ra một đường, và đường lối quần chúng ra một đường cũng là sai lầm. Tinh thần trách nhiệm là gắn liền chính sách và đường lối quần chúng, để làm trọn nhiệm vụ.

  58. Thanh niên ta trai cũng như gái, anh hùng và gan góc lắm. Chúng ta là những người đã từng tham gia cách mạng lâu, đã chống Pháp thắng lợi, cứ tưởng là chúng ta có nhiều kinh nghiệm rồi, nhưng bây giờ phải học tập các chiến sĩ, học tập thanh niên.

  59. Thanh niên ta có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn. Để làm tròn trách nhiệm, thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chớ phô trương hình thức, chớ kiêu ngạo tự mãn. Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là học tập, lao động, sinh hoạt theo đúng đạo đức của thanh niên xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa.

  60. Trong mọi việc, thanh niên phải làm đầu tàu, xung phong gương mẫu. Thanh niên hăng hái là tốt nhưng chớ xa rời quần chúng, xa rời thì không làm được đầu tàu - đầu tàu rời toa là vô dụng. Xung phong gương mẫu là mình làm tốt và giúp đỡ cho người khác cũng làm tốt. Phải cố gắng làm gương mẫu, làm đầu tàu, không tách rời quần chúng.

  61. Lao động trí óc mà không lao động chân tay, chỉ biết lý luận mà không biết thực hành thì cũng là trí thức có một nửa. Vì vậy, cho nên các cháu trong lúc học lý luận cũng phải kết hợp với thực hành và tất cả các ngành khác đều phải: lý luận kết hợp với thực hành, học tập kết hợp với lao động.

  62. Thời đại chúng ta bây giờ là thời đại vệ tinh nhân tạo, nghĩa là thời đại của khoa học phát triển rất mạnh, thời đại xã hội chủ nghĩa, thời đại anh hùng; mỗi người lao động tốt đều có thể trở nên anh hùng (không phải là anh hùng cá nhân). Vậy mong các cháu cũng làm người thanh niên anh hùng trong thời đại anh hùng.

  63. Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt.

  64. Gạo đem vào giã bao đau đớn,

  Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông,

  Sống ở trên đời người cũng vậy,

  Gian nan rèn luyện mới thành công.

  65. Luôn luôn cầu tiến bộ. Không tiến bộ thì là ngừng lại. Trong khi mình ngừng lại thì người ta cứ tiến bộ. Kết quả là mình thoái bộ, lạc hậu. Tiến bộ không giới hạn. Mình cố gắng tiến bộ, thì chắc tiến bộ mãi.

  66. Dao có mài, mới sắc.

  Vàng có thui, mới trong.

  Nước có lọc, mới sạch.

  Người có tự phê bình, mới tiến bộ.

  67. Còn kém thì phải học, phải tích cực học cách làm việc, tích cực học chuyên môn cho biết. Nếu vì kém mà không làm thì không được. Nhiều cái mình chưa biết, nhưng có quyết tâm học thì phải biết, nhất định biết.

  68. Ngủ thì ai cũng như lương thiện

  Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền

  Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn

  Phần nhiều do giáo dục mà nên.

  69. Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người.

  70. Trong giáo dục không những phải có tri thức phổ thông mà phải có đạo đức cách mạng. Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai.

  71. Những gương người tốt làm việc tốt muôn hình muôn vẻ là vật liệu quý để các chú xây dựng con người. Lấy gương tốt trong quần chúng nhân dân và cán bộ Đảng viên để giáo dục lẫn nhau còn là một phương pháp lấy quần chúng giáo dục quần chúng rất sinh động và có sức thuyết phục rất lớn.

  72. Đồng bào ta gái cũng như trai, trẻ cũng như già cho đến các cháu nhi đồng cỏn con, ai cũng nồng nàn yêu nước, ai cũng hăng hái kháng chiến, ai cũng có gan giết giặc.

  73. Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

  74. Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý… Có khi được trình bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi ta cất giấu kín đáo trong rương trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công cuộc kháng chiến.

  75. Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

  76. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tình thần và lực lượng, sức mạnh và của cải để giữ vững quyền độc lập, tự do ấy.

  77. Cho dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập!

  78. Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

  79. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.

  80. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong.

  Người đã ra đi nhưng công lao to lớn vẫn mãi trong tim mỗi người và được cất giữ cẩn thận. Ngày nay, các bài hát, bài thơ, những câu nói hay của Bác Hồ lúc sinh thời được mọi người chia sẻ rộng rãi cho thế hệ sau như một lời nhắn nhủ có ý nghĩa sâu xa. Vĩnh biệt tượng đài của trí tuệ, tượng đài của lòng anh dũng và lương thiện. Các bạn hãy mau nhanh tay lưu lại bài viết này để cùng Bác chiêm nghiệm lại và chia sẻ cho bạn bè cùng biết để những câu nói hay của Bác Hồ trường tồn mãi với thời gian.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Câu Nói Của Bác Hồ Về Phụ Nữ
 • Những Câu Status Hay Về Tình Yêu (Phần 2)
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Hạnh Phúc Ngọt Ngào Nhất
 • 35 [Stt, Mess] Lời Chúc Sinh Nhật Người Yêu Con Trai Dài Ý Nghĩa
 • [Stt, Mess] Lời Chúc Sinh Nhật Người Yêu Con Trai Dài Ý Nghĩa Nhất
 • Tuyển Tập 300 Stt Buồn Ngắn Hay Nhất Tháng 8 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Tập 2000 Dòng Stt Buồn Được Share Và Like Nhiều Nhất Trong Tháng 8/2020
 • Tổng Hợp Những Câu Stt Cực Hay Và Ý Nghĩa Về Cuộc Sống
 • [List] Những Câu Nói Hay Cho Ngày Mới, Thông Điệp Chào Ngày Mới Ý Nghĩa
 • Tan Nát Cõi Lòng Với Những Câu Danh Ngôn Về Tình Yêu Tan Vỡ
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Cảm Anh Em, Chị Em Ruột Thịt
 • STT ngắn tâm trạng buồn: Trong cuộc sống thời hiện đại, bạn cảm thấy thật sự cô đơn và lạc lõng giữa dòng người đông đúc và không có ai hiểu được tâm trạng của bạn, đồng cảm, chia sẻ và tâm sự với bạn lúc này phải không? Hãy cùng  152 câu status ngắn tâm trạng ý nghĩa và hay nhất bên dưới đây, những stt hay này có lẽ phần nào sẽ khắc họa đúng suy nghĩ của bạn vào lúc này.

  +Tuyển tập 300 stt buồn ngắn hay nhất tháng 8 2021

  Nếu bạn cảm thấy mình quá cô đơn và cảm thấy không có ai để tâm sự chia sẻ câu chuyện của mình và không biết làm thế nào để có thể giải bày những cảm xúc ấy thì hãy đến với những status ngắn tâm trạng buồn mà Boxxyno.com sẽ chia sẻ dưới đây nhé.

  • 1. Em mệt mỏi lắm, khi em nói mà không ai nghe. Em buồn, mà chẳng ai thấu. Em cô đơn, mà không có ai kề bên.
  • 2. Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy.
  • 3. Bỏ mặt anh lại cùng với nỗi đau chồng chất, đường tình anh và em mãi sẽ không đồng nhất.
  • 4. Anh trốn đâu kỹ quá, em tìm hoài không ra.
  • 5. Bây giờ tôi mới đau khổ nhận ra một sự thật là có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không bao giờ có thể bước cùng ta đi đến cuối cuộc đời.
  • 6. Chia tay là khi : Hai con người, hai ngã rẽ. Đứng lặng lẽ nhìn nhau rồi, một phút lặng thầm rồi xa nhau mãi mãi.
  • 7. Chọn người yêu chỉ cần ba điều này là đủ: Không lừa mình-Không làm mình tổn thương- Bằng lòng ở bên mình.
  • 8. Đêm nay, đêm mai, đêm sau nữa… Tôi nhớ 1 người chưa từng nhớ tôi.
  • 9. Em sẽ không để ý tới quá khứ của anh. Nhưng đừng biến em thành kẻ ngốc hay một người thay thế thứ ba.
  • 10. Có những tháng ngày chông chênh đến kì lạ. Một chút đau thương, một chút mệt mỏi xen lẫn những lo lắng và muôn vàn muộn phiền, không biết chia sẻ cùng ai.
  • 11. Tôi, vẫn đang đợi ai đó đến yêu tôi nghiêm túc.
  • 12. Nỗi buồn lớn nhất là khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình đang hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luôn phải cố gắng mỉm cười.
  • 13. Im lặng là cách tốt nhất để cho ai đó biết rằng bạn đã tổn thương biết biết nhường nào.
  • 14. Điều bất ngờ nhất là hóa ra tôi vẫn còn tồn tại trong trí nhớ của cậu và tôi có thể nhận ra cậu khi cậu đứng trước mặt tôi. Cảm ơn cậu, người lạ từng quen.
  • 15. Ngày em đến, Em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người – Ngày em đi, em chưa dạy anh cách quên đi một người anh từng trọn vẹn yêu thương.
  • 16. Khi yêu sợ nhất là người ta vẫn nhận lời yêu nhưng trong trái tim của họ chưa bao giờ xuất hiện hình bóng của mình.
  • 17. Hạnh phúc chẳng sung túc được bao lâu, mà nỗi đau thì in sâu không thể xóa.
  • 18. Kể từ khi gặp cậu, mọi thứ dần thay đổi rất nhiều. Những ngày tẻ nhạt sau này lại bỗng nhiên nhiều dông bão.
  • 19. Tình yêu của anh – Nhẹ nhàng như gió, mỏng manh như nắng – Và rồi để lại cho em, Cay đắng ngút ngàn.
  • 20. Thật đáng sợ nếu bỗng dưng một ngày mình thức dậy và nhận ra rằng mình không có ai và không còn điều gì để chờ đợi.
  • 21. Rất nhiều người thức đêm không phải vì mất ngủ, cũng không phải vì công việc nào đó. Có lẽ vì quá mệt mỏi tinh thần với những việc ban ngày đã ngăn họ nghỉ ngơi. Những stt hay về cuộc sống sẽ khiên bạn vui vẻ hơn.
  • 22. Tiễn bước em về với người, giấu nỗi đau vào trong lòng.
  • 23.Từng đêm anh bơ vơ… anh vẫn mơ: Yêu người trong mộng!
  • 24. Có lẽ vì em đã tin, tất cả những điều ai nói

   Có lẽ vì em đã nghe, những thứ không thuộc về anh

  • 25. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng

   Yêu cũng vội vã, hận cũng vội vã

   Tất cả đều cuốn theo gió bay

   Cười vang một trận, thở dài một hơi

  • 26. Nghèo không phải cái tội mà là phong cách sống.
  • 27. Vẫn biết cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.
  • 28. Yêu thật lòng được gì khôg? Có chứ. Được nhiều thứ lắm. Thất vọg. Đắg cay
  • 29. Phải mất bao lâu để quên đi 1 người

   Cuộc đời mỗi người sẽ gặp một người rất khó quên.

  • 30. Anh để em đợi quá lâu để rồi em đến với ai khác
  • 31. Con người ai cũng thay đổi, chỉ là nhanh đến mức không tưởng ,

   chậm đến mức không nhận ra.

  • 32. Khi con người ta mải theo đuổi tới tương lai,

   họ đã không nhìn lại quá khứ, những thứ mà họ đã trải qua,

   và dần quên mất chính mình là ai.

  • 33. Đông rồi !!! Anh đang ở đâu ? Em cần Anh lắm !!!
  • 34. Cuộc đời quá nhiều thăng trầm ,tình cảm đứt đoạn ,

   buồn lắm nhưng vẫn phải vượt qua thôi.

  • 35. Cứ sống vì người khác. Hy sinh vì người khác… Để rồi khi nhận ra !??

   Người tổn thương nhất là mình.

  • 36. Đừng gieo cho em tia hy vọng ! :))) vì vốn dĩ từ đầu em đã biết ..

   Mình không thể bên nhau.

  • 69. Trăm vạn vết thương đang đau đớn chỉ vì nhớ thương em

   Chỉ đổi lại là một câu hãy tha thứ thôi sao?

  • 37. Anh yêu đến sức cùng lực kiệt

   Anh yêu em đến mức thảm hại

   Ước mơ tình yêu của cả đời này đã bị em xé nát

  • 38. Xin cho yêu em hết cuộc đời này,

   đường đời sóng gió anh vẫn chờ.

  • 39. Em vẫn thế chẳng thay đổi điều chi,

   vẫn đứng lặng im giữa mênh mông đất trời.

  • 40. Con gái giống như một cuốn tiểu thuyết, đừng mong đọc một ngày mà hiểu hết được
  • 41. Con gái hiện đại là chẳng ngại FA
  • 42. Con gái thời nay luôn than thở không có người yêu, nhưng hễ cứ có ai đó tán là sợ hãi và bỏ chạy
  • 43. Con gái thường ăn nhiều khi buồn khiến họ béo và khi họ béo họ lại cảm thấy buồn và họ lại ăn.
  • 44. Gái xưa chạm nhẹ bảo dê, gái nay chạm nhẹ … chưa phê anh à ?
  • 45. Một phụ nữ toàn diện là : sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện..
  • 46. Xinh: là một lợi thế. Ế: là một kỹ năng

   Mình không có cái lợi thế, nhưng bù lại được cái Kỹ năng.

  • 47. Con gái như một cỗ máy dự báo thời tiết:

   Sáng nắng

   Chiều mưa

   Buổi trưa mát mát

   Nhiều khi âm ấm

   Có lúc hâm hâm

   Đôi khi lặng thầm

   Ngồi cười toe toét

  • 48. Khi em ra đi, anh cảm thấy mọi thứ thật tệ. Anh cầu xin em đừng quay lại làm cho mọi thứ tệ thêm.
  • 49. Con trai bây giờ thay người yêu như thay áo. Còn con gái thì khác hoàn toàn … họ chỉ mặc thêm áo cho ấm mà thôi ^^
  • 50. Khi tự nhìn nhận cuộc sống của mình đã hoàn hảo, ko còn mục đích lớn lao gì nữa thì có nghĩa là cuộc sống của bạn đang mất đi rất nhiều ý nghĩa.

  + STT ngắn về cuộc sống và tình yêu mới nhất năm 2021

  • 1. Chúng ta thường không phân biệt được giữa những người chỉ muốn nghe những câu chuyện của mình với người thật lòng muốn hiểu cảm giác của chúng ta sau những gì đã trải qua.
  • 2. Em nói – hai ta không chung đường, không sao cả – tôi sẵn sàng vì em thay đổi lộ trình.
  • 3. Trong cuộc sống có đôi lúc giường như mọi thứ đều chống lại bạn. Nhưng đừng vội bỏ cuộc, sự cố gắng sẽ đem bạn đến với thứ mà bạn muốn
  • 4. Đúng là cuộc sống có rất nhiều ngã rẽ nhưng không phải lúc nào bản thân cũng có thể chọm được một con đường dễ đi nhất.
  • 5. Đôi khi, trong cuộc sống, có những thời điểm mà tất cả mọi thứ đều dường như chống lại bạn, đến nỗi bạn có cảm giác mình không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa – Nhưng hay cố đừng buông xuôi và bỏ cuộc, vì sớm muộn gì mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi.
  • 6. Tôi âm thầm nhìn dòng đời lặng lẽ. Đưa tôi qua những ngã rẽ cuộc đời. Đời thật dài còn bao nhiêu ngã nữa. Rẽ lối nào cho đời bớt chông gai.
  • 7. Bản thân có một nỗi buồn luôn thường trực: mệt mỏi với hiện tại có quá nhiều thứ phải đối mặt, quá nhiều gánh nặng trên vai. Muốn chạy trốn tất cả.
  • 8. Mặc dù nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ là ổn cả.
  • 9. Không phải vết thương nào chảy máu mới là đau nhất. Có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất.
  • 10. Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu. Hãy để sự khôn ngoan khiến bạn trở thành người chơi giỏi.
  • 11. Hãy sốngcuộc sống như một đứa trẻ. Cười khi vui. Khóc khi buồn. Dễ dàng quên đi mọi chuyện và dễ dàng tha thứ
  • 12. Ai nói tốt về tôi sau lưng tôi chính là bạn của tôi.
  • 13. Làm gì có ai muốn cô đơn, chỉ là không muốn phải thất vọng mà thôi.
  • 14. Ai cũng sẽ có thời điểm cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ, mệt mỏi bất lực với mọi thứ, chỉ muốn đi một nơi thật xa, không cần biết điểm đến, không định trước ngày về.
  • 15. Gia đình là nơi mà khi vui có thể bạn không nhớ đến. Nhưng mình chắc rằng khi gặp chuyện buồn gia đình là nơi bạn nghĩ đến đầu tiên.
  • 16. Dù bạn đã đi xa đến đâu nhưng nếu sai đường, bạn vẫn luôn có thể quay lại.
  • 17. Cuộc sống thì ngắn mà nỗi đau thì dài. Quên để sống hay sống để quên? Có lẽ ta nên lạnh lùng hơn một chút, để dễ dàng đứng dậy bước tiếp khi vấp ngã, dũng cảm gạt đi nước mắt và tìm lại nụ cười.
  • 18. Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai nhưng hiện tại thì chỉ có một. Không nắm giữ được hiện tại thì tương lai có ý nghĩa gì.
  • 19. Đời người là một hợp đồng trọn gói. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, khổ đau… tất cả chỉ bán chung một gói, không thể mua riêng từng thứ được.
  • 20. Sự cô đơn thôi thúc bạn trưởng thành nhưng khi trưởng thành bạn mới hiểu rằng nhiều khi cô đơn cũng chính là bình yên.
  • 21. Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác.
  • 22. Chúng Ta thường buồn phiền là do- Quên mất việc của mình- Thích xen vào việc của người khác – Lo lắng về việc của ông trời.
  • 23. Muốn Vui Vẻ Rất Đơn Giản:- Làm tốt việc của bản thân – Đừng xen vào việc của người khác – Đừng nghỉ về việc của ông trời.
  • 24. Hãy yêu một người có thể vì bạn mà làm tất cả chứ đừng yêu một người chỉ biết diễn tả tương lai!
  • 25. Đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối mà vì người ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài.
  • 26. Con trai trưởng thành khi mất đi người mình yêu…Con gái trưởng thành khi yêu một người…
  • 27. Bạn không bao giờ nhận ra bạn yêu một người nhiều như thế nào……cho đến khi thấy họ yêu một người khác.
  • 28. Những gì bạn cho đi một cách chân thành thì sẽ mãi là của bạn.
  • 29. Tình yêu bắt đầu khi 2 người nhìn thấy những mặt tích cực của nhau và kết thúc khi cả 2 chỉ còn nhìn thấy những điểm tiêu cực của nhau.
  • 30. Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ 2, nó được gọi là ngày mai.
  • 31. Chúng ta cứ lăn xả với cuộc đời, để đi đâu vẫn thấy: không đâu bằng nhà, không ai bằng vợ, có một gia đình-đấy mới là niềm hạnh phúc nhất!
  • 32. Sống là lựa chọn, là dám hy sinh hay buông bỏ, dám đương đầu và chấp nhận sự lựa chọn của mình.
  • 33. Bỏ mặt anh lại cùng với buồn rầu chồng chất. Đường tình anh và em, mãi sẽ vẫn không đồng nhất.
  • 34. Tôi luôn mỉm cười với cả thế giới, hy vọng ngày mai và ngày kia, cả cuộc đời dài phía trước và cả thế giới sẽ mỉm cười với tôi.
  • 35. Tuổi 18. Cái tuổi đã đủ để nhận thức về bản thân. Đủ để chịu trách nhiệm về những việc mình làm, đánh dấu sự trưởng thành trong tư tưởng lẫn nhân cách, là cả một tương lai đang chờ tôi bước đến.
  • 36. Đôi khi …Chỉ là khoảng trống của một người để lại mà cho dù…Có cả thế giới vẫn không thể lấp đầy.
  • 37. Buông tay một người mà mình yêu thương nhất là điều khó nhất … nhưng hạnh phúc đã muốn bay thì đôi tay làm sao mà giữ nổi … càng nắm chặt càng đau.
  • 38. Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. Khi một người không còn nói gì với bạn nữa không có nghĩa là họ muốn rời bỏ bạn, cũng không có nghĩa là tình yêu đã chấm hết.
  • 39. Có những người mình yêu … nhưng lại không gần được. Có những người nói yêu nhưng hồn lại cách xa nhau.
  • 40. Yêu là chết ở trong lòng một ít.
  • 41. Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy.
  • 42. Bây giờ tôi mới đau khổ nhận ra một sự thật là có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không bao giờ có thể bước cùng ta đi đến cuối cuộc đời. 3
  • 43. Đừng lợi dụng nhau lúc cảm thấy cô đơn, rồi ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy mình đã ổn
  • 44. Đêm nay, đêm mai, đêm sau nữa ….. Tôi nhớ 1 người chưa từng nhớ tôi
  • 45. Nỗi buồn lớn nhất khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình là người đang hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luốn phải cố gắng mỉn cười.
  • 46. Khi yêu … sợ nhất là người ta vẫn nhận lời yêu nhưng trong trái tim của họ chưa bao giờ xuất hiện hình bóng của mình.
  • 47. Thật đáng sợ nếu bỗng dưng một ngày mình thức dậy và nhận ra rằng mình không có ai và không còn điều gì để chờ đợi
  • 48. Tình yêu của anh nhẹ nhàng như gió, mong manh như nắng và để lại trong tim em “cay đắng ngút ngàn”
  • 49. Cố gắng để quên người mình yêu cũng giống như cách mà mình cố gắng nhớ một người chưa từng gặp
  • 50. Đôi khi chỉ một khoảng trống của anh để lại, mà cả thế giới ngoài kia cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó trong tim em
  • 51. Nếu bạn thật sự quan trọng với một người, thì người đó sẽ luôn có thời gian dành cho bạn: không lý do, không dối trá và không thất hứa
  • 52. Cảm ơn ai đó đã vô tâm hời hợt để rồi tôi biết mình nên dừng lại ở đâu
  • 53. Lần cuối cùng em khóc vì anh. Em sẽ ngừng khóc và ngừng cả sự yêu thương
  • 54. Hạnh phúc thì chẳng được bao lâu mà nỗi đau thì in sâu không thể xóa
  • 55. Cái lạnh nhất không phải là khi mùa đông sang, mà là sự vô tâm hời hợt từ người mà bạn đã từng xem là tất cả
  • 56. Có những người mình yêu mà không thể gần được. Và cũng có những người yêu mình nhưng không thể ừ được
  • 57. Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó. stt đám cưới
  • 58. Yêu một người không yêu mình giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng làm bản thân mình đau hơn.
  • 59. Chỉ cần khoảng cách đủ xa, thời gian đủ lâu thì dù có quen thuộc đến thế nào cũng sẽ trở lên xa lạ
  • 60. Không phải vết thương nào chảy máu mới là đau nhất. Có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất
  • 61. Ai cũng sẽ có thời điểm cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ, mệt mỏi bất lực với mọi thứ, chỉ muốn đi một nơi thật xa, không cần biết điểm đến, không định trước ngày về
  • 62. Cuộc sống thì ngắn mà nỗi đau thì dài. Quên để sống hay sống để quên? Có lẽ ta nên lạnh lùng hơn một chút, để dễ dàng đứng dậy bước tiếp khi vấp ngã, dũng cảm gạt đi nước mắt và tìm lại nụ cười
  • 63. Đừng lãng phí thời gian trong cuộc đời để ghen ghét với người khác. Đời ngắn lắm, yêu thương còn chưa đủ, bởi chúng ta chỉ có một lần để sống
  • 64. Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau, và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng đôi khi đôi chân vẫn bước ngược dẫn ta về tìm kiếm những nỗi đau
  • 65. Người dễ cười cũng là người dễ khóc, nhưng khi đau khổ tan nát nhất thì họ sẽ im lặng.
  • 66. Đôi khi tự nhủ lòng phải dũng cảm gạt bỏ tất cả mọi thứ khiến ta mệt mỏi, nhưng do dự vì lý trí không thể thắng nổi trái tim
  • 67. Nụ cười vẫn luôn ở trên môi nhưng cuộc sống của tôi từ trước đến nay chưa bao giờ là ổn
  • 68. Người đời thường lạnh lùng với những lời chân thật như nước đá. Mà đối với những lời hư ngôn thì lại sốt sắng nồng nàn
  • 69. Cuộc sống cũng giống như con tàu trên đường ray. Chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi lại
  • 70. Nhiều lúc chỉ muốn mãi như một đứa trẻ để thấy cuộc sống thật bình dị, vui thì cười mà buồn thì khóc. Không ồn ào vội vã, không áp lực được yêu thương thật nhiều mà không cần phải đáp trả
  • 71. Có những vết thương nhưng vẫn để lại sẹo. Có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau.
  • 72. Trong cuộc đời có những thứ mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc, nhưng cũng có những thứ mất đi rồi ta mới biết đáng ra nên vứt bỏ đi từ lâu.

  Những stt ngắn hay về cuộc sống giúp bạn nhận ra rằng trên đời này không chỉ có mỗi bạn gặp khó khăn mà mỗi người chúng ta ai cũng phải trải qua một lần vấp ngã. Và từng guồng quay của cuộc sống này sẽ không khiến những cảm xúc của bạn trở nên đơn điệu mà trái lại sẽ khiến bạn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm khác nhau hơn.

  Những lúc như thế tâm trạng và cảm xúc trở lên thật tồi tệ, một cảm giác buồn chán cô đơn, muốn vứt bỏ mọi thứ để tìm đến một nơi mà mình không phải khiến bạn phải đau đầu suy nghĩ. Chính vì vậy hôm nay Boxxyno.com sẽ chia sẻ với bạn những stt ngắn gọn hay nhất về cuộc sống để bạn chia sẻ nó lên mạng xã hội biết đâu lại có người cùng đồng cảm.

  • 6. Nếu tất cả là quá khó khăn thì thôi, hãy cho em gặp anh trong những giấc mơ khi đêm về để em có thể đi qua những ngày đông giá lạnh một mình khi vắng anh.
  • 7. Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh, nhưng đồng thời thế giới cũng quá ư là nhỏ bé, gặp ai, cũng thấy giống anh.
  • 8. Sống cùng một thành phố, dưới cùng một bầu trời, chưa bao giờ em gặp lại anh – người yêu cũ. Là vì ta né tránh nhau quá tài hay là tại vì đã hết duyên nợ thật rồi… Anh nhỉ?
  • 9. Mùa đông lạnh lẽo thật đấy, nhưng nó sẽ ấm áp hơn nhiều nếu anh tìm được em, tìm được bến đỗ của cuộc đời. Chỉ cần một yêu thương nhỏ bé thôi nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim anh.
  • 10. Người ta nói buông tay là mất tất cả, vậy nắm chặt có giữ được không.
  • 11. Ấm áp không phải là khi bạn khoác một chiếc áo bông dày. Mà là khi giữa trời đông giá lạnh có một người nhẹ nhoàng khoác cho bạn một chiếc áo từ phía sau.
  • 12. Tình yêu bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn, và kết thúc bằng giọt nước mắt.
  • 13. Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về, đủ yêu ta sẽ trọn đời bên nhau.
  • 14. Đông đến em thờ ơ với tất cả mọi thứ, em chẳng buồn chẳng vui chẳng nhớ. Và cũng quên luôn cả cách yêu thương anh.
  • 15. Ai cũng nói, “Hãy nghe theo trái tim đi.” Tôi làm thế, nó vỡ rồi.
  • 16. Hãy im lặng anh nhé, vì kể từ giờ, em sẽ không tin vào anh nữa.
  • 17. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa để biết rằng giữa mùa đông giá lạnh mình vẫn thấy ấm áp yêu thương.
  • 18. Tình yêu và hạnh phúc cũng giống như những giọt mưa vậy. Trông thì nhiều nhưng đưa tay ra giữ lấy chúng thật khó.
  • 19. Một ngày anh sẽ yêu em như em yêu anh, một ngày anh sẽ nghĩ về em như em nghĩ về anh, một ngày anh sẽ khóc vì em như em khóc vì anh, một ngày anh sẽ muốn em… nhưng em sẽ không cần anh nữa.
  • 20. Có một người dù thế nào đi nữa tôi cũng không muốn gặp lại vì gặp lại tôi sợ mình sẽ lại rung động.
  • 21. Khi màn đêm buông xuống, mọi người đang chìm trong giấc ngủ say thì nỗi buồn của tôi bất chợt tỉnh giấc.
  • 22. Bạn sẽ phải tìm đến ai khi người duy nhất có thể khiến bạn ngừng rơi lệ lại là người khiến bạn khóc?
  • 23. Tình yêu thực chất là một mối quan hệ bình đẳng hơn bất cứ mối quan hệ nào. Chính là, ai cũng có quyền bỏ người kia lại mà đi.
  • 24. Bất cứ ai nói rằng thà yêu và đánh mất tình yêu còn hơn chưa từng yêu lấy một lần, hẳn chưa từng thấy trái tim mình tan vỡ.
  • 25. Bình yên nhé, người lạ đã từng quen. Hãy xóa tên nhau trong từng trang ký ức, vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa.
  • 26. Và đôi khi trái tim dẫn bạn tới những nơi sẽ chẳng bao giờ có thể dẫn tới cái kết tốt đẹp.
  • 27. Hóa ra khi nỗi đau đi đến giới hạn, ta không thể tìm ra được từ ngữ nào miêu tả được nỗi đau ấy.
  • 28. Quá khứ làm gì có tội, chuyện trầy xước là do tự tay ta cào xé rồi đổ lỗi cho cuộc đời bất công, đỗ lỗi cho cái duyên vô phận khiến những người tưởng chừng yêu nhau lắm lại chia tay.
  • 29. Thế giới rộng lớn như thế vậy mà em lại gặp anh. Thế giới nhỏ bé như thế vậy mà em lại đánh mất anh.
  • 30. Một người con gái lạnh lùng với tình yêu, không muốn yêu ai thường đã từng yêu rất sâu đậm và chịu tổn thương sâu sắc từ lâu.

  + Những câu nói hay về tình yêu ý nghĩa nhất 2021!

  Cuộc đời như một bản nhạc với nốt bổng nốt trầm thê lương. Có thể hôm nay bạn may mắn hạnh phúc thì ngày kia bạn lại oằn mình lên để chống chọi với những đau thương. Cuộc sống là một mớ rối ren của những buồn đau và hạnh phúc, của nước mắt và nụ cười.

  Tus tâm trạng hay buồn nhất 2021

  Trong cuộc sống như đã nói chúng ta sẽ có thể gặp rất nhiều những nỗi buồn, cô đơn. Nhiều khi chúng ta cảm thấy lạc lõng giữa sự đông đúc của dòng người. Bởi ai cũng có những tất bậc lo lắng riêng và không thể đồng cảm, thấu hiệu được tâm trạng của bạn.

  Vậy thì hãy cùng chúng tôi điểm qua những stt buồn tâm trạng ngắn hay dưới đây biết đâu rằng sẽ giúp bạn giải tỏa được lòng mình. Đăng tus lên mạng sẽ giúp bạn bè, người thân hiểu rõ hơn muộn phiền của bạn. Từ đó bạn sẽ được sự quan tâm và sẻ chia để thấy rằng cuộc đời này vẫn đẹp biết bao nhiêu…

  1. Gặp nhau là một chuyện, yêu nhau lại là chuyện khác. Hãy nắm bắt cơ hội nếu có.

  2. Thà rằng cô đơn vì không yêu ai, còn hơn yêu một ai đó nhưng trong lòng vẫn cô đơn.

  3. Đủ nắng hoa sẽ nở và đủ yêu thương thì hạnh phúc sẽ đong đầy.

  4. Từ bỏ quá khứ là một bắt đầu mới tốt đẹp hơn. Còn kéo dài chỉ đem lại đau buồn.

  5. Im lặng là cách tốt nhất để biết ai đang cần ta và ai đang nhớ đến ta.

  6. Tình yêu không cần phải hoàn hảo, nó chỉ cần chân thật và sự quan tâm vừa đủ.

  7. Đừng mơ ước những ai ngoài tầm với, mây của trời hãy để gió cuốn đi.

  8. Mưa thì mát, mà tạt vào mặt thì rát. Yêu thì hạnh phúc mà kết thúc thì đau. Bởi thể bạn hãy trân trọng những gì bạn đang nắm giữ, đừng đánh mất rồi lại cố tìm.

  9. Hãy im lặng anh nhé vì kể từ giờ em sẽ không tin vào anh nữa.

  10. Em mệt lắm khi em nói mà chẳng ai nghe, em buồn mà không ai thấu. Em cô đơn mà không thể có một người ở bên.

  11. Tôi vẫn đang đợi ai đó đến yêu tôi nghiêm túc.

  12. Có một người thức rất khuya để khi ngủ rồi không còn bận tâm đến gì cả.

  13. Im lặng là cách tốt nhất để cho ai đó biết họ đã làm bạn bị tổn thương.

  Tus buồn thể hiện sự cô đơn

  14. Thuốc phiện thì còn có trại để mà cai, chứ đã yêu ai thì chỉ có đầu thai mới hết được nghiện.

  15. Em buồn thì anh có bận tâm không?

  16. Cơn mưa chiều nay sao vô tình đến thế, ướt lối em về nước mắt khẽ tuôn rơi.

  17. Ai mà chẳng sống với ít nhất một nỗi buồn.

  18. Có những chuyện dù biết nhưng vẫn phải im lặng.

  19. Con trai bây giờ thay người yêu như thay áo. Còn con gái thì khác hoàn toàn … họ chỉ mặc thêm áo cho ấm mà thôi ^^

  20. Khi tự nhìn nhận cuộc sống của mình đã hoàn hảo, ko còn mục đích lớn lao gì nữa thì có nghĩa là cuộc sống của bạn đang mất đi rất nhiều ý nghĩa.

  21. Em mệt mỏi lắm, khi em nói mà không ai nghe. Em buồn, mà chẳng ai thấu. Em cô đơn, mà không có ai kề bên.

  22. Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy.

  23. Bỏ mặt anh lại cùng với nỗi đau chồng chất, đường tình anh và em mãi sẽ không đồng nhất.

  24. Anh trốn đâu kỹ quá, em tìm hoài không ra.

  25. Bây giờ tôi mới đau khổ nhận ra một sự thật là có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không bao giờ có thể bước cùng ta đi đến cuối cuộc đời.

  26. Chia tay là khi : Hai con người, hai ngã rẽ. Đứng lặng lẽ nhìn nhau rồi, một phút lặng thầm rồi xa nhau mãi mãi.

  27. Chọn người yêu chỉ cần ba điều này là đủ: Không lừa mình-Không làm mình tổn thương- Bằng lòng ở bên mình.

  28. Đêm nay, đêm mai, đêm sau nữa… Tôi nhớ 1 người chưa từng nhớ tôi.

  29. Em sẽ không để ý tới quá khứ của anh. Nhưng đừng biến em thành kẻ ngốc hay một người thay thế thứ ba.

  30. Có những tháng ngày chông chênh đến kì lạ. Một chút đau thương, một chút mệt mỏi xen lẫn những lo lắng và muôn vàn muộn phiền, không biết chia sẻ cùng ai.

  31. Tôi, vẫn đang đợi ai đó đến yêu tôi nghiêm túc.

  32. Nỗi buồn lớn nhất là khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình đang hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luôn phải cố gắng mỉm cười.

  33. Im lặng là cách tốt nhất để cho ai đó biết rằng bạn đã tổn thương biết biết nhường nào.

  34. Điều bất ngờ nhất là hóa ra tôi vẫn còn tồn tại trong trí nhớ của cậu và tôi có thể nhận ra cậu khi cậu đứng trước mặt tôi. Cảm ơn cậu, người lạ từng quen.

  35. Ngày em đến, Em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người – Ngày em đi, em chưa dạy anh cách quên đi một người anh từng trọn vẹn yêu thương.

  36. Khi yêu sợ nhất là người ta vẫn nhận lời yêu nhưng trong trái tim của họ chưa bao giờ xuất hiện hình bóng của mình.

  37. Hạnh phúc chẳng sung túc được bao lâu, mà nỗi đau thì in sâu không thể xóa.

  38. Kể từ khi gặp cậu, mọi thứ dần thay đổi rất nhiều. Những ngày tẻ nhạt sau này lại bỗng nhiên nhiều dông bão.

  39. Tình yêu của anh – Nhẹ nhàng như gió, mỏng manh như nắng – Và rồi để lại cho em, Cay đắng ngút ngàn.

  40. Thật đáng sợ nếu bỗng dưng một ngày mình thức dậy và nhận ra rằng mình không có ai và không còn điều gì để chờ đợi.

  41. Rất nhiều người thức đêm không phải vì mất ngủ, cũng không phải vì công việc nào đó. Có lẽ vì quá mệt mỏi tinh thần với những việc ban ngày đã ngăn họ nghỉ ngơi. Những stt hay về cuộc sống sẽ khiên bạn vui vẻ hơn.

  42. Tiễn bước em về với người, giấu nỗi đau vào trong lòng.

  43.Từng đêm anh bơ vơ… anh vẫn mơ: Yêu người trong mộng!

  44. Có lẽ vì em đã tin, tất cả những điều ai nói. Có lẽ vì em đã nghe, những thứ không thuộc về anh

  45.

  Tus buồn khi chia tay người yêu

  46. Nghèo không phải cái tội mà là phong cách sống.

  47. Vẫn biết cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.

  48. Yêu thật lòng được gì khôg? Có chứ. Được nhiều thứ lắm. Thất vọg. Đắg cay

  49. Phải mất bao lâu để quên đi 1 người. Cuộc đời mỗi người sẽ gặp một người rất khó quên.

  50. Anh để em đợi quá lâu để rồi em đến với ai khác

  51. Con người ai cũng thay đổi, chỉ là nhanh đến mức không tưởng, chậm đến mức không nhận ra.

  52. Khi con người ta mải theo đuổi tới tương lai, họ đã không nhìn lại quá khứ, những thứ mà họ đã trải qua, và dần quên mất chính mình là ai.

  53. Đông rồi !!! Anh đang ở đâu ? Em cần Anh lắm !!!

  54. Cuộc đời quá nhiều thăng trầm, tình cảm đứt đoạn, buồn lắm nhưng vẫn phải vượt qua thôi.

  55. Cứ sống vì người khác. Hy sinh vì người khác… Để rồi khi nhận ra !?? Người tổn thương nhất là mình.

  • Anh yêu đến sức cùng lực kiệt
  • Anh yêu em đến mức thảm hại
  • Ước mơ tình yêu của cả đời này đã bị em xé nát

  56. Đừng gieo cho em tia hy vọng ! :))) vì vốn dĩ từ đầu em đã biết .. Mình không thể bên nhau.

  57.

  58. Xin cho yêu em hết cuộc đời này, đường đời sóng gió anh vẫn chờ.

  59. Em vẫn thế chẳng thay đổi điều chi, vẫn đứng lặng im giữa mênh mông đất trời.

  60. Con gái giống như một cuốn tiểu thuyết, đừng mong đọc một ngày mà hiểu hết được

  61. Con gái hiện đại là chẳng ngại FA

  62. Con gái thời nay luôn than thở không có người yêu, nhưng hễ cứ có ai đó tán là sợ hãi và bỏ chạy

  63. Con gái thường ăn nhiều khi buồn khiến họ béo và khi họ béo họ lại cảm thấy buồn và họ lại ăn.

  64. Gái xưa chạm nhẹ bảo dê, gái nay chạm nhẹ … chưa phê anh à ?

  • Xinh: là một lợi thế. Ế: là một kỹ năng
  • Mình không có cái lợi thế, nhưng bù lại được cái Kỹ năng.

  67.

  65. Một phụ nữ toàn diện là: sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện..

  66.

  Con gái như một cỗ máy dự báo thời tiết:

  68. Khi em ra đi, anh cảm thấy mọi thứ thật tệ. Anh cầu xin em đừng quay lại làm cho mọi thứ tệ thêm.

  STT buồn ngắn sâu sắc nhất mọi thời đại

  Trong cuộc sống chắc chắn rằng bất cứ ai cũng có những nỗi niềm riêng. Vì chẳng thể nào chỉ có vui mà chẳng có buồn. Buồn về tình yêu, về cuộc sống tẻ nhạt, buồn cho sự nghiệp. Và cũng có đôi khi buồn mà chẳng hiểu vì sao buồn, chỉ thấy bản thân có nỗi buồn khó tả thành lời.

  Nhưng chuyện buồn nào rồi cũng sẽ qua đi, chúng ta cần phải đối mặt để vượt qua nó. Một cánh cửa này khép lại thì chắc chắn sẽ có một cánh cửa tươi sáng khác mở ra.

  Những tus buồn ngắn dưới đây sẽ giúp bạn một phần nào thấy rằng còn có nhiều người có những tâm trạng tồi tệ hơn. Nhưng chung quy lại cuộc sống tươi đẹp vẫn luôn chờ đợi chúng ta ở phía trước. Hãy cố gắng rồi những điều tốt đẹp sẽ đến cùng bạn…

  1. Người hỏi sau khi chia tay em đang vui hay đang buồn…

  2. Đêm dài mình em bật khóc Boxxyno.com lòng vẫn cố kiếm tìm

  3. Đêm về nước mắt lại rơi, nhớ ai nhiều lắm người ơi thấu lòng, biết rằng nhớ cũng bằng không, nhưng sao cứ nhớ, cứ mong, cứ chờ

  4. Trăm vạn vết thương đang đau đớn chỉ vì nhớ thương em. Chỉ đổi lại là một câu hãy tha thứ thôi sao?

  5. Anh yêu đến sức cùng lực kiệt yêu em đến mức thảm hại. Ước mơ tình yêu của cả đời này đã bị em xé nát.

  6. Có một nỗi đau anh thường cảm thấy, mà em sẽ không bao giờ biết. Đó là do sự vắng mặt của em.

  7. Em không đủ say để ngăn mình nhớ anh.

  8. Yêu là cứ sợ mất.. yêu là buồn ngẩn ngơ

  9. Em không ngại bắt đầu mối quan hệ mới… Em chỉ ngại bắt đầu mối quan hệ mới người em thương vẫn chỉ là anh

  10. Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên anh

  11. Chỉ là em đang rất nhớ.. Rất nhớ anh..!!

  12. Giá như em có thể sống thiếu anh

  13. Tất cả chúng ta ai cũng là con người hoàn hảo.. Nhưng chỉ tiếc chúng ta sinh ra và sống trong một thế giới không hoàn hảo

  14. Anh đã phá nát trái tim em nhưng sao em vẫn yêu anh dù chỉ từng mảnh nhỏ!!!

  15. Em vẫn cứ lặng lẽ … dõi theo một bóng hình mà em cố lãng quên!

  16. Chẳng cơn bão nào bằng cơn bão lòng…

  17. Có người mang cho ta chút bình yên.. Rồi lại chút cho ta một trời giông bão

  18. Là nhân duyên trời ban.. Cớ sao mình chẳng thể thành đôi!!

  19. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.. Hãy nhớ rằng chúng ta đã từng có một kỷ niệm đẹp..

  20.

  21. Phải đối xử tốt với chính mình vì đời người chớp mắt đã trôi qua. Phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại.

  22. Thật buồn khi không yêu, nhưng buồn hơn là không thể yêu.

  23. Tình yêu không phải là thứ bạn có thể nhận được, đó là tất cả những gì bạn có thể cho đi.

  Những stt tâm trạng buồn chán về tình yêu, cuộc sống, gia đình

  24. Hai điều khó nói nhất trong cuộc sống là lần đầu tiên chào và tạm biệt lần cuối.

  25. Bạn không thể mua tình yêu, nhưng bạn có thể phải trả giá nặng nề cho tình yêu

  26. Khi bạn hạnh phúc, bạn thưởng thức âm nhạc. Nhưng, khi bạn buồn bạn hiểu lời bài hát.

  27. Có hàng triệu thứ trên thế giới anh muốn, nhưng tất cả những gì anh cần là em.

  28. Anh đi biền biệt xa vời để em ở lại ôm đời bơ vơ Đêm đêm nhìn ánh trăng mờ

  29. Có thể em không tốt, nhưng toàn thế giới này em là duy nhất, anh trân trọng cũng được, mà không trân trọng cũng chẳng sao.

  30. Nếu anh làm lạc mất em, em cũng sẽ không để anh tìm thấy

  31. Buông thì cũng không nỡ…mà kéo dài thì nó cũng đổ vỡ… Thôi!

  32. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, bên nhau là được. ok?

  33. Thà yêu rồi mất, còn hơn không có tình yêu.

  34. Có những lời chia tay không phải vì hết yêu mà đơn giản chỉ là không thể bên anh được nữa. Xin lỗi anh em có thai với người khác rồi! (nghe mà đắng lòng)

  35. Đó không phải là an ủi mà đời này kiếp này đã an bài thế rồi

  36. Khi các thiên thần hỏi những gì anh yêu thích nhất về cuộc sống, anh sẽ nói là được tâm sự bên em mỗi ngày!

  37. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là nắng & bướm. Đôi khi bạn phải học cách mỉm cười qua nỗi đau.

  38. Cuộc sống là một điều tuyệt vời để nói về, hoặc để đọc về những cuốn sách lịch sử nhưng thật tồi tệ khi người ta phải sống nó.

  39. Rồi thời gian cũng giúp ta nhận ra rằng ,ai rồi cũng khác

  40. Có những lời chia tay. Không phải là hết yêu mà là.. Họ không thể ở bên nhau được nữa.

  41. Đằng sau một cô gái hay dỗi. Là một chàng trai không biết mình sai ở đâu.

  42. Cảm ơn vì sự vô tâm hời hợt để em biết mình nên dừng lại ở đâu.

  STT buồn dài mang nhiều tâm trạng

  Những tus tâm trạng dài sẽ diễn tả được tất cả những nỗi buồn mà chúng ta đang gặp phải trong cuộc sống. Nhưng sau đó bạn sẽ dần lấy lại được sự thăng bằng trong cảm xúc để từ đó quên đi những chuyện không vui.

  • Nhiều lúc em sợ chuyện tình cảm, sợ những tan vỡ lại đến, lại đổ lên đầu em.
  • Không phải em không cố gắng, mà những cố gắng của em dường như chỉ được đáp lại bằng những thất vọng, đau thương
  • Em phải làm sao?

  2. 3. 4. 5.

  Bởi như chúng ta đều biết cuộc sống sẽ có rất nhiều những niềm vui và nỗi buồn. Mỗi người cần phải cố gắng vượt qua được tất cả để có được hạnh phúc như mong đợi. Cùng xem những tus buồn dài dưới đây bạn sẽ hiểu rõ hơn.

  1.

  6. Cuộc đời, đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người rất đặc biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy. Không sớm thì muộn, bạn cũng buộc phải buông tay…

  7. Chúng ta càng ngày càng cô đơn hơn, không phải vì cuộc sống này lạnh lùng hơn. Mà chắc bởi vì chúng ta đang dần thấy yên ổn khi chơi với một cái máy tính hơn là với một người…

  8. Có những ngày, đến nỗi buồn cũng bỏ con người ta mà đi. Đến lúc ấy, mới hiểu trọn vẹn thế nào là cô độc.

  9. Cuộc sống thì ngắn mà nỗi đau thì dài. Quên để sống hay sống để quên? Có lẽ ta nên lạnh lùng hơn một chút, để dễ dàng đứng dậy bước tiếp khi vấp ngã, dũng cảm gạt đi nước mắt và tìm lại nụ cười.

  10. Nhiều lúc chỉ muốn mãi như một đứa trẻ để thấy cuộc sống thật bình dị, vui thì cười mà buồn thì khóc. Không ồn ào vội vã, không áp lực được yêu thương thật nhiều mà không cần phải đáp trả.

  11. Mưa! Nó thích mưa lắm! Trời mưa nó có thể nhìn thấy những hạt mưa rơi xuống đất hay trên nóc nhà và cùng với đó những âm tí tách nghe vui tai cảm giác như là mưa đang hát hay nói đúng hơn là đang khóc cùng nó mổi lúc nó buồn… Nó cũng thích đi với mưa nữa , lúc đó nó như được trúc hết bao nhiêu mệt mỏi vì cuộc sống này hơn hẳng là mọi người xung quanh sẽ không thấy nó KHÓC…

  12. Khi mọi thứ trở nên không ổn với em, em chỉ muốn rời khỏi nơi này…Nơi mà có quá nhiều kỉ niệm giữa chúng ta. Đi đâu em cũng nhìn thấy hình bóng của anh. Có lẽ ngày xưa ấy, con đường này chúng ta đã từng đi qua quá nhiều lần nên bây giờ khi bước trên nó, em thấy lòng mình nhói đau khi không có anh bên cạnh và chẳng thể tiếp tục bước. – Anh à, khi anh đi…Anh có thể mang theo những kỉ niệm giữa chúng ta đã từng có đi cùng được không anh?

  13. Cuộc đời của một con người nhiều lúc mong manh quá. Đôi lúc cứ để nó trôi đi trong vô nghĩa, bởi vì chúng ta chẳng thể nào tưởng tượng nổi một ngày người ngay bên ra đi mãi không trở về. Đó mới là cơn ác mộng dài nhất mà chúng ta sẽ phải mất rất nhiều những năm tháng sau này để tập quen với nó.

  14. Cuộc sống này vốn luôn đơn giản, sự phức tạp và rối rắm chỉ từ suy nghĩ của mỗi người mà sinh sôi nảy nở, nhưng đến tận cùng thì nó vẫn sẽ luôn là những vòng quay tuần hoàn của nó!!!

  15. Con trai chọn cách im lặng cho những nỗi buồn, họ không khóc òa lên như con gái, cũng không dễ dàng bày tỏ tâm sự với ai. Khi bạn muốn lắng nghe, đừng cố gắng hỏi hết câu này đến câu khác, hãy im lặng ngồi cạnh, siết chặt bàn tay đang run rẩy trong niềm đau ấy, và chờ họ sẻ chia.

  16. Họ nói rằng họ biết tôi buồn chuyện gì vì họ đã nghe tôi tâm sự. Nhưng thực chất họ chỉ tâm sự với tôi 1/4 thôi. Còn lại học chẳng biết thêm về điều gì và cứ thế họ khăng khăng với những người khác rằng tôi buồn vì điều đó trong khi tôi buồn rất về nhiều chuyện khác.

  Tus thất tình dành cho mọi người

  17. Đôi lúc nước mắt trở nên đáng quý hơn cả 1 nụ cười. Nụ cười có thể tặng cho bất cứ ai, nhưng nước mắt thì chỉ dành cho những người mà ta không muốn mất

  18. Trong lòng mỗi người đều có một người “Không còn là người yêu… cũng không thể trở thành bạn bè”. Dù muốn hay không thì thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ đến người ấy “như một thói quen”…

  19. Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn để lại sẹo. Có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau.Đau khổ nhất là khi thương ai đó, nhớ ai đó mà không được nói chuyện, yêu ai đó đến vô cùng nhưng vẫn phải chia tay

  20. Đôi khi bạn biết rằng người đó đang lừa dối bạn. Song bạn vẫn giả vờ như mình không hề hay biết gì hết. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, đó là cách mà bạn lặng lẽ chọn để tha thứ.

  21. Hạnh phúc không kéo dài mãi mãi, và bản chất của nó là vậy

  Có những lúc bạn cần phải chiến đấu qua những ngày tồi tệ để tiến tới những ngày tươi sáng. Hạnh phúc không phải là một trạng thái kéo dài mãi mãi và bạn sẽ không sống trong giai đoạn này cho đến hết cuộc đời. Hạnh phúc là một chuỗi những khoảnh khắc. Vậy nên hãy trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc dù là nhỏ bé trong cuộc sống để thấy yêu quý cuộc đời hơn.

  22. Anh vẫn âm thầm dõi theo những bước đi của em, dù rất nhớ em muốn nói chuyện với em nhưng a sẽ giữ im lặng. Vì quá yêu em nên a chẳng dám làm phiền đến cuộc sống riêng của em. Có phải em đang sống rất hạnh phúc khi không có anh?

  23. Người con gái không sợ chờ đợi lâu, điều mà họ sợ nhất là đến cuối cùng chợt nhận ra rằng điều mà họ đang chờ đợi thật sự không xứng đáng.

  24. Em thật sự buồn và mệt mỏi khi lúc nào cũng phải cố tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc. Sự thật thì em chỉ cần một câu nói “em đừng giả vờ mạnh mẽ nữa, gục đầu vào vai anh mà khóc nè” vậy mà chờ hoài chẳng thấy…

  25. Thà mỉm cười và nói rằng mọi thứ đều ổn còn dễ dàng hơn là giải thích cho ai đó chuyện gì đã xảy ra. Thà im lặng để giữ lấy niềm đâu còn hơn nói với nhau mà không lau được nước mắt.

  26. Có đôi khi lặng yên giữa dòng đời qua lại… Tự dưng chân muốn bước mà lòng muốn đứng yên. Có đôi khi đang nghe 1 bài hát mà cứ ngỡ là hát về mình sao lại dở dang ? Sao lại cay đắng quá… Có đôi khi… Thèm 1 cảm giác bình yên trong lòng để trái tim đc nhẹ nhàng hơn khi nghĩ về ai đó.

  27. Những gì bạn cảm thấy không phải thước đo chính xác của thực tại. Bạn lo lắng, không có nghĩa là bạn đang gặp nguy hiểm bởi những giới hạn như nỗi sợ hãi thường chỉ là ảo ảnh. Chỉ vì bạn cảm thấy mình đang cô đơn, không có nghĩa là chẳng ai yêu thương bạn. Chỉ vì bạn nghĩ rằng bạn có thể thất bại, không có nghĩa là điều đó sẽ xảy ra.

  Tất cả đều chỉ là những giả định cho đến khi nó thành hiện thực. Hãy cẩn thận với những lời nói bạn dành cho bản thân. Đôi khi chúng ta tự nói với mình những điều tiêu cực mà chúng ta lại không hề có ý thức về hành động đó. Việc này sẽ khiến chúng ta có một cái nhìn tiêu cực về mọi việc xảy ra xung quanh chúng ta. Hãy tập cho mình thói quen suy nghĩ và nói những điều tích cực với chính bản thân mình.

  Tus buồn về tình yêu xúc động thấu tận tâm can

  Tình yêu không phải chỉ mang đến niềm vui và hạnh phúc mà nó cũng đưa con người ta đến những nhiều nỗi buồn… Đó là khi cuộc tình phải dở dang không trọn vẹn. Nhưng biết phải làm sao bởi đã cố gắng níu kéo thật nhiều nhưng cuối cùng rồi cũng đường ai nấy đi. Bởi yêu cần có sự tự nguyện từ hai phía, khi một người đã buông tay thì người còn lại muốn níu giữ vẫn vô ích.

  Đôi khi đường ai nấy đi sẽ là chọn lựa tốt nhất cho cả hai. Dù rằng sẽ có rất nhiều nỗi buồn chúng ta cần phải đối mặt khi kết thúc. Nhưng còn hơn là cứ ở bên nhau mà lại làm cho nhau thêm buồn đau không lối thoát. Những tus thất tình buồn về tình yêu dưới đây sẽ là giúp nói lên nỗi lòng cùng bạn…

  1. “Cho dù anh có cố gắng thế nào để quên đi ai đó, anh vẫn sẽ còn đôi chút tình cảm với họ, so sánh những chuyện ngày xưa và hiện tại. Và anh đôi khi hy vọng người mới trong cuộc đời đối phương vẫn là mình, và mọi thứ vẫn như cũ, mọi điều không hay đều được xóa bỏ.

  Thời gian có thể chữa lành vết thương, nhưng trong tình yêu thì không. Dù chúng ta chia tay đã lâu và giờ đều đã có những tình yêu mới trong đời mình, em không thể không tự hỏi giờ anh sống thế nào, và khi em thấy anh liếc nhìn em, em không thể không tự hỏi liệu trái tim anh có đập nhanh hơn một chút, giống như trái tim em khi em thấy anh.”

  4.

  2. “Lúc trước, tôi đợi…người tôi yêu..Bây giờ… tôi đợi cho trái tim tôi..hết yêu người..”

  3. “Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay không phải do ta ngu ngốc hay không tốt. Mà là vì…ta đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình”

  5. “Người ta khóc thường không phải vì họ yếu đuối mà bởi vì họ không thể mạnh mẽ trong thời gian quá dài”

  6. “Phải có cái gì đó mất đi con người ta mới nhận ra những ngày bình thường là hạnh phúc”

  7. “Hãy tập ăn cay đi để rồi quen với đắng cay. Cuộc đời đâu phẳng lặng. Sao cứ thích ngọt ngào. Hãy tập ăn chua đi để rồi quen với dần với chát. Cuộc đời đâu có đầy đủ sao cứ thích đậm đà”

  10.

  8. “Nhiều lúc Em tỏ ra vô tình…Rồi nhận ra mình đang khóc…! Nhiều lúc Em tỏ ra thật nhẫn tâm… Để rồi nhận ra…Mình đang đau…! Nhiều lúc Em tỏ ra thật cứng cỏi… Để rồi nhận ra… Mình thật yếu đuối”

  9. “Đau nhất là khi bạn nhận ra sự tồn tại của bạn đổi với ai đó là có cũng được mà không cũng chẳng sao”

  11. “Thà yêu người Bình Thường…để cảm thấy mình đặc biệt!!! Còn hơn là… Yêu một người quá đặc biệt…để rồi bị cho là…tầm thường”

  12. “Ai cũng nói, “Hãy nghe theo trái tim đi.” Tôi làm thế, nó vỡ rồi.”

  13. “Một ngày anh sẽ yêu em như em yêu anh, một ngày anh sẽ nghĩ về em như em nghĩ về anh, một ngày anh sẽ khóc vì em như em khóc vì anh, một ngày anh sẽ muốn em… nhưng em sẽ không cần anh nữa.”

  14. “Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.”

  15. “Bạn sẽ phải tìm đến ai khi người duy nhất có thể khiến bạn ngừng rơi lệ lại là người khiến bạn khóc?”

  16. “Bất cứ ai nói rằng thà yêu và đánh mất tình yêu còn hơn chưa từng yêu lấy một lần, hẳn chưa từng thấy trái tim mình tan vỡ.”

  17. “Anh quay lại và nhìn thẳng vào tôi và không nói gì cả, thậm chí dù chỉ một lời chào. Cứ như thể những tháng ngày chúng tôi ở bên nhau, những ngày tháng tôi yêu anh chẳng hề quan trọng, như thể chúng chưa bao giờ xảy ra.”

  Tus buồn về tính yêu: “Kết thúc chưa hẳn là chấm hết”

  18. “Đôi khi họ nhắc tới tên anh, và rồi ai đó hỏi em liệu em biết anh không. Em quay đi, nhớ về tất cả khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, chia sẻ tiếng cười, nước mắt, những câu đùa và vô số nữa, và rồi, anh ra đi không lời giải thích. Em nhìn về nơi họ đang chờ đợi câu trả lời của em và em nói khẽ, ‘Đã từng có lúc… tôi nghĩ mình biết.'”

  19. ” Một vài trái tim được hàn gắn, một vài trái tim nát tan, mặc dù chẳng bao giờ có ai muốn vậy, bởi tình yêu luôn được thề thốt đầu bạc răng long. Tôi đã khóc, và cầu nguyện, và van xin, chỉ mong tình yêu bền vững. Hy vọng là tất cả những gì tôi cần, và đau đớn là tất cả những gì tôi tìm thấy.”

  20. “Và tôi sợ hãi những lúc như thế này… khi có thể nói mọi điều, và chẳng còn gì để nói, và chuyện đó khiến tôi buồn bã.”

  21. “Hãy hứa với em, đó là tất cả những gì em muốn. Hãy nói với em rằng em đã thay đổi anh theo một cách nào đó. Hãy nói với em rằng em có ảnh hưởng lên cuộc đời anh. Hãy hứa với em rằng anh sẽ luôn nhớ về em. Mất anh đã đủ khó khăn, nhưng em không muốn sống và nghĩ rằng em chẳng có chút ý nghĩa nào đối với anh.”

  22. “Thật đáng ngạc nhiên rằng ai đó có thể làm trái tim bạn tan vỡ, ấy vậy mà bạn vẫn yêu người ấy với từng mảnh nhỏ.”

  23. “Tình yêu giống như hai người cùng kéo một sợi dây chun. Nếu một người buông, người còn níu giữ sẽ đau đớn.”

  26.

  • “Chợt nhận ra:
  • Bây giờ mỗi khi mình buồn
  • Chẳng ai nhắn tin cho ai để tâm sự.
  • Chỉ Online lặng lẽ đọc status
  • Viết và copy những status giống tâm trạng của mình
  • Tự kỉ à?.
  • Không hẳn là thế..
  • Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ”

  24. “Nếu nói tôi hoài niệm anh ấy, chi bằng nói tôi hoài niệm khoảng thời gian ngày đó của chính mình, hoài niệm những chuyện tôi vì anh ấy mà làm, những chuyện tôi vì anh ấy mà có được, vì anh ấy mà mất đi. Có lẽ không phải tôi không quên được anh ấy, chỉ là tôi không có cách nào quên được hình ảnh một tôi đầy nhiệt huyết, đầy bất chấp khi yêu anh ấy của những năm tháng đó mà thôi.”

  28. 29. 30.

  25. “Nhiều lúc em sợ chuyện tình cảm, sợ những tan vỡ lại đến, lại đổ lên đầu em. Không phải em không cố gắng, mà là những cố gắng của em dường như chỉ được đáp lại bằng những thất vọng, đau thương. Em phải làm sao?

  27. “Đêm nay.. Đêm mai…Đêm mai nữa…Tôi nhớ một người không nhớ tôi”

  31. “Nhiều người nói, yêu xa là khổ, ai chấp nhận yêu xa là khờ, cố gắng vì yêu xa là vô ích. Thỉnh thoảng trên phố bắt gặp cặp đôi đi xát bên nhau, cùng cười, cùng nói, cùng nắm tay bỗng nhiên cảm thấy lòng mình lạc lõng vì nhớ tới ai kia đến đau lòng”

  32. “Khi người ta không còn yêu thì họ sẽ sẵn sàng gạt bỏ bạn ra ngoài trái tim không thương tiếc”

  33. “Khi mà mọi sự xa cách đếm được vẫn chỉ là vấn đề về thời gian và địa lý, chỉ sự cách xa lúc đó bằng kỷ niệm mới là khoảng không vĩnh viễn khó lấp đầy… thì chia tay, dù đau, nhưng chưa bao giờ là điều buồn nhất”

  34. “Người yêu cũ có người yêu mới. Đau, đau một nỗi đau mơ hồ, cứ tưởng sau chừng ấy thời gian nó có thể bình tĩnh lại, hờ hững với những thứ có liên quan. Vì sao chỉ một tấm hình mà lại nhói tim đến vậy”

  35. “Hãy chọn một kết thúc buồn…thay vì chọn một nỗi buồn không bao giờ có kết thúc..”

  38.

  • “Đau khổ nhất là…
  • Khi thương ai đó nhớ ai mà không được nói chuyện
  • Yêu ai đó đến vô cùng nhưng vẫn phải chia tay”

  36. “Đời bạc bẽo..hay..tình người lạnh lẽo..Nhận được gì.. Ngoài ba chữ ” mất lòng tin..”

  37. “Thà mỉm cười và nói rằng..mọi thứ điều ổn cả..! Còn dễ dàng hơn là..Giải thích cho ai đó chuyện gì đã xảy ra! Thà im lặng..Giữ lấy niềm đau.. Còn hơn nói với nhau để rồi không lau được nước mắt”

  39. “Thà làm ngươi dưng đi qua nhau còn hơn đi bên nhau một cách không chân thành”

  40. “Có những lời chia tay không phải là vì hết yêu.. Mà đơn giản chỉ vì không bên nhau được nữa..”

  41. “Sau bao nhiêu yêu thương thì cuối cùng ta vẫn là người xa lạ”

  42. “Yêu một ai đó quá nhiều thì dù biết là rất đau nhưng vẫn mãi không thể buông tay”

  43. “Dù có yêu thương thật lòng. Mà cứ đi lòng vòng. Rồi sẽ lạc mất nhau”

  44. “Sau khi chia tay. Thứ vỡ vụn nhất có lẽ là Niềm Tin”

  45. “Sợ nhất là khi ta lấy hết dũng cảm để nhắn tin cho một người, Để rồi trả lại là sự im lặng lạnh người hay câu nói vô tình: ” Đừng làm phiền tôi nữa”.

  46. “Có một người, dạy bạn thế nào là yêu nhưng không yêu bạn. Có một người, trao cho bạn hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về bạn.”

  47. “Đã có lúc em nhớ lắm nhưng vẫn giả vờ không có gì, muốn gặp lắm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Em thích lắm nhưng vẫn nói chỉ là bạn bè thôi. Muốn bày tỏ tình cảm lắm nhưng lại sợ không được đáp trả.”

  Tus buồn về vợ chồng hay sâu sắc và ý nghĩa nhất

  Một khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân thì nó sẽ không còn màu hồng như khi yêu nữa. Bởi lẽ cuộc sống với cơm áo gạo tiền và nhiều mâu thuẫn phát sinh do không cùng quan điểm. Khi đã sống chung với nhau thấy được nhiều khuyết điểm của nahu con người ta lại càng trở nên thấy hụt hẫng…

  Hơn nữa trong cuộc sống vợ chồng không phải ai cũng có thời gian để nuông chiều như thuở vừa yêu. Không phải người đàn ông nào cũng có thể hiểu rõ nỗi lòng của người vợ khi xa gia đình đến với một tổ ấm mới…

  Chính vì vậy có rất nhiều những nỗi buồn của cuộc sống vợ chồng làm cho người ta cảm thấy hụt hẫng. Nhưng xin hãy buồn ít thôi, sau đó gói gém tất cả nỗi buồn ấy tạo thành động lực to lớn để cùng nhau vun đắp cho cuộc sống gia đình thêm hạnh phúc. Những stt cuộc sống hôn nhân dưới đây mong rằng sẽ phần nào giúp bạn cảm thấy ấm áp hơn khi thấy nói đúng tâm trạng của mình…

  1. Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định.

  2. Con người nên tin vào hôn nhân như tin vào sự bất tử của linh hồn.

  3. Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi.

  4. Hôn nhân luôn phải đấu tranh với con quái vật nuốt lấy mọi thứ: sự hiểu rõ lẫn nhau.

  5. Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình yêu mà không có hôn nhân.

  6. Gia đình là nơi, không ai bỏ rơi ai, và yêu những ai đó vô điều kiện.

  7. Dù cuộc sống có bộn bề và tấp nập đến đâu, dù người có lớn bao nhiêu và đi đâu chăng nữa thì cũng cần một điểm tựa, một nơi để tìm về, một mái nhà thân thương.

  8. Khả năng li dị khiến cả hai bên trong một cuộc hôn nhân nghiêm túc hơn khi tuân thủ những trách nhiệm với nhau. Li dị giúp cải thiện đạo đức và tăng dân số.

  9. Thuộc về nhau … đôi khi không biểu hiện bằng tình cảm mãnh liệt mà có thể chỉ đơn thuần là một cảm giác bình yên, sự an tâm khi được cầm tay nhau cùng nhau đi đến cuối con đường, là sau khi đi cả một vòng lớn, quay trở lại điểm ban đầu, cảm thấy thật vui mừng vì vẫn có ai đó đứng kiên định chờ ta. Đôi khi ‘không phải người có tình cuối cùng cũng trở thành phu thê’ mà là ‘người có duyên cuối cũng cũng nên nghĩa vợ chồng’.

  10. Tôi nghĩ khi đến một độ tuổi nào đó, một vài người đàn ông sợ trưởng thành hơn. Có vẻ đàn ông càng già thì họ lại càng đi tìm vợ trẻ.

  11. Ở đời có hình ảnh nào đáng cảm, đáng kính như hình ảnh của một bà mẹ sống giữa đàn con, lo sắp đặt công việc của kẻ ăn người làm, mưu toan cho chồng được sung sướng một đời và cai quản việc nhà một cách khôn khéo.

  12. Có một điều đáng lưu tâm là phần lớn các thiên tài đều có những người mẹ tuyệt vời và những gì mà họ tiếp thu được từ người mẹ thì nhiều hơn rất nhiều từ người cha.

  13. Người chồng được đánh giá qua người vợ, người mẹ được đánh giá qua những đứa con.

  14. Gia đình vẫn là gia đình, mặc dù có lúc, nó không ấm cúng chút nào cả.

  15. Tội của người chồng ở lại nơi anh ta, tội của người vợ thấm vào trong nhà.

  16. Điều bất ngờ nhất của cuộc sống đó là: nỗi đau luôn đến từ những người ta tin tưởng nhất.

  17. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó.

  99+ stt cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và tan vỡ siêu thấm

  18. Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

  19. Gia đình là gì? Đó là tình mến sợ cha, tình yêu mến mẹ, kính trọng thán phục nhân đức của cả cha lẫn mẹ, bỏ qua lỗi lầm, ghi nhớ công ơn, thông cảm nỗi đau khổ, cảm kích sự hy sinh của cha mẹ.

  20. Vấn đề trong hôn nhân đó là nó thường kết thúc sau mỗi cuộc yêu vào ban đêm, và cần được xây đắp lại mỗi sáng trước bữa điểm tâm.

  21. Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc không phải là một cuộc hôn nhân thiếu tình yêu, mà đó là một cuộc hôn nhân thiếu tình bạn.

  22. Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định.

  23. Người đàn ông thành công là người kiếm được nhiều tiền hơn vợ mình có thể tiêu. Người phụ nữ thành công là người tìm ra được người đàn ông đó.

  24. Sự tưởng tượng của phụ nữ diễn ra rất nhanh chóng; nó nhảy từ thán phục sang tình yêu, rồi từ tình yêu sang hôn nhân chỉ trong khoảnh khắc.

  25. Khoảng trống có thể lấp đầu bằng những yêu thương. Nhưng tổn thương thì chẳng có gì bù đắp được.

  26. Điều tồi tệ nhất không phải là đơn độc mà điều tồi tệ nhất chính là ở bên một người nhưng lúc nào cũng cảm thấy thật đơn độc.

  27. Trong chúng ta đôi khi sống chỉ để lo nghĩ đến bản thân mà không hề quan tâm đến người khác, và luôn trách mốc cuộc sống gia đình quá chán nãn mà quên rằng luôn có những con người hy sinh thầm lặng để giúp bạn có một cuộc sống gia đình tốt nhất.

  Tình yêu và hôn nhân không giống nhau. Sự khác biệt lớn nhất là ở chỗ: tình yêu phóng đại ưu điểm, còn hôn nhân phóng đại nhược điểm.

  28. Có một số phụ nữ luôn cảm thấy hôn nhân thật vụn vặt nên họ có nhân tình, tận hưởng cảm giác kích thích và lãng mạn mà người tình đem lại. Đồng thời họ cũng xem nhẹ bản chất của cuộc sống, cứ ngỡ sau khi cùng người tình bước vào hôn nhân sẽ tiếp tục là hoa hồng và rượu vang. Nhưng họ quả thực đã nhầm. Cuộc sống vốn là xâu chuỗi vô số những đoạn vụn vặt đó và làm thế nào để móc xích chúng với nhau mới là chủ đề của cuộc sống.

  29. Tình yêu mãnh liệt như một liều thuốc kích thích, vừa dùng xong vô cùng kích động, nhưng lâu dần nó cũng chỉ là một hố nước đọng. Còn người vợ mãi mãi là một dòng suối ấm áp, miệng khát, tim mỏi mệt đều cần người vợ đầu gối tay ấp an ủi.

  30. Hứng thú chỉ là hứng thú, không phải mọi hứng thú đều có thể phát triển thành tài hoa của cao nhân được, mọi chuyện không phải vì bạn đã cố gắng và nhiệt tình bao nhiêu mà có hồi đáp, khả năng của bạn chỉ đến đây, có trả giá thêm cũng chỉ vô ích.

  31. Tôi từng như bao thanh niên khác, cười nhạo câu “môn đăng hộ đối” nhưng giờ đây tôi đã hiểu ra lời giáo huấn hàng nghìn năm nay có lí của nó: nếu điều kiện hai bên nam nữ khác biệt nhau quá lớn, thì dù có yêu thương, gắn bó với nhau, tình yêu đó cũng yếu ớt, dễ bị gục ngã.

  32. Suốt đời chỉ yêu một người, nghe ra thật đẹp, nhưng kì thực rất hiếm. Hôn nhân của người hiện đại, ngày càng giống như chơi cổ phiếu, đang lên cao bỗng rớt dài, trở thành phế phẩm.

  33. Ly hôn với không ly hôn chỉ khác nhau ở chỗ bên mình có một hơi thở hay không.

  34. Cuộc đời như ngồi trên một chiếc xe buýt, cuối cùng cũng sẽ có một bến dừng dành cho bạn, mà nam nữ như hành khách đi qua những trạm đó. Có khi là vì ngồi trên xe rất thoải mái, không muốn xuống xe, có khi là vì không biết chính mình nên xuống xe, người cả đời không kết hôn chính là tài xế, mỗi ngày nhìn người khác lên lên xuống xuống đã quá chán chường.

  35. Mọi người đều nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, vậy anh chỉ đành bắt em chôn cùng với anh thôi.

  36. Hôn nhân không phải là con đường quan trọng mà người người đều phải đi qua. Đối với một số người nó là chiếc cầu độc mộc, đối với một số người khác nó lại là con đường lớn đẹp đẽ.

  37. Đối với người vợ, người chồng ngoài việc là một người tình, còn có thể là người cha, lại có lúc cũng giống như đứa con. Khi bạn mệt mỏi, anh ấy sẽ trở thành cảng tránh gió cho bạn; khi anh ấy mệt mỏi bạn sẽ đem đến cho anh ấy bờ vai mềm mại nhất.

  38. Những người có tình chưa chắc đã lấy nhau, chỉ những người có duyên mới lấy được nhau.

  Tus buồn về đêm cô đơn một mình

  Đêm là khoảnh khắc mà sự cô đơn lên ngôi. Bởi vì khi đó mọi vật đã chìm vào giấc ngủ im ắng đến lạ thường. Nhưng nỗi buồn và cô đơn cứ hiện hữu càng làm cho con người cảm thấy chơi vơi đến lạ thường.

  2.

  • Tỉnh giấc mới biết hóa ra chỉ là
  • Một cơn mơ đến trong đêm qua
  • Em thức dậy, đôi mắt này chợt thấy lệ cay
  • Vì sao trong em lại thế? Vì sao em ko thể quên?…
  • Hà Nội…
  • Em lại mơ về anh…một giấc mơ đẹp, tiếc rằng chỉ là giấc mơ.

  3.

  • Ở nơi xa người ta vui vẻ
  • Ở nơi này lặng lẽ một mình ta
  • Ôm nỗi đau lặng thầm rơi nước mắt
  • Chúc cho người hạnh phúc dài lâu
  • Ừ thì đau một mình tôi ai thấu
  • Nên thôi đành chấp nhận đứng sau lưng
  • Cố gượng cười cho người luôn vui vẻ
  • Để đêm về đau nhói ở trong tim.

  Đọc những STT buồn đúng tâm trạng sẽ phần nào an ủi được chúng ta và vơi bớt nỗi buồn. Chia sẻ những dòng caption về cuộc sống sẽ khiến cho người thân thêm hiểu và sẻ chia những gì chúng ta đang trải qua…

  • Lặng lẽ cảm xúc mang tên ai đó…
  • Hoặc có khi trống rỗng!
  • Chỉ là thời gian và không gian quá tĩnh lặng
  • Thôi thúc ta phải suy nghĩ về những ngổn ngang.
  • Tiếng lòng ai đâu hay!
  • 5. Ngày…
  • là khoảnh khắc lên ngôi
  • …của những nụ cười giả tạo…
  • Đêm…
  • là khoảng lặng…
  • …cho những buồn phiền đã qua!

  1. Thở dài…

  7.

  • Có những đêm ta vô tình bật khóc…
  • Chợt giật mình…lỡ đánh thức niềm đau!
  • Cứ ngỡ rằng quá khứ đã vùi sâu…
  • Bỗng trở lại…vỡ òa…tràn nỗi nhớ!
  • Những mong ước mãi núi chân ở lại…
  • Mặc kẻ đi đã xa khuất vầng trăng.!!!

  4. Đêm khuya…

  6. Đêm…là khoảnh khắc của sự cô đơn … nỗi buồn và nước mắt.

  9. 10.

  • TRỜI sao tâm trạng thế này…
  • ĐÃ mệt với mỏi cả ngày hôm nay…
  • Về đêm lại cứ vật vờ, ngẩn ngơ…
  • KHUYA mà vẫn thức làm thơ thế này…
  • CẢ đêm không ngủ ai hay…
  • NHÀ bên sát vách ngủ say lâu rồi…
  • NGỦ đi các bạn của tôi…
  • NGON trong giấc mộng khi trời về khuya…

  8. Đêm rồi… Gió ơi! Nhắn với ai đó

  P/S: Nhờ chị gió gửi yêu thương đến ai đó.

  Tus buồn về đêm, nặng trĩu nỗi tương tư hay, xúc động nhất

  11. Không biết từ bao giờ mình đã có thói quen thức khuya như thế này nhỉ.

  12. Mấy nay trời nóng nực ghê. Một mình pha ly nước chanh lon ton lên sân thượng ktx. Tưởng đêm khuya thanh vắng ko có ai, chủ ý lên cho mát rồi vu vơ nghĩ lung tung chứ. Ai ngờ lại có người ngồi đàn ghita, trông cô đơn đến lạ. Thôi thì người ta một góc. Mình một góc vậy. Dù sao vẫn lời là được nghe ghita miễn phí.

  13. Đêm khuya… Lặng lẽ cảm xúc mang tên ai đó… Hoặc có khi trống rỗng! Chỉ là thời gian và không gian quá tĩnh lặng. Thôi thúc ta phải suy nghĩ về những ngổn ngang. Tiếng lòng ai đâu hay!

  14. Đêm dài dằng dặc, mình tôi ôm nỗi nhớ nhung, sầu muộn ai đã gieo vào lòng. Màn đêm tĩnh lặng, dòng suy nghĩ miên man, người ở phương xa mang theo cả trái tim tôi đi mãi.

  15. Nơi đồi núi phía xa, có một khe rãnh nhỏ, đều đã bị bao trùm bởi bóng đêm, vạn vật như bị bọc vào trong tấm vải đen.

  16. Hãy nhắm mắt cho ngày dài khép lại…Đêm khuya rồi…Chúc ai đó ngủ ngon!

  17. Màn đêm sâu thẳm, ánh đèn thưa thớt, len qua khung cửa nhỏ, chăm chú nghe sẽ nghe được tiếng mưa rơi trên những khung cửa pha lê, giống như cây kim đâm thủng màn đêm tĩnh lặng.

  18. Đêm dù thế nào cũng vẫn là đêm, sao thoát khỏi sự tĩnh mịch, sao tránh khỏi sự ưu thương, ảm đạm. Là đêm, là tịch mịch, là ưu thương, là đêm thê lương đến xót xa, không phải sao.

  19. 80% những người thức khuya đều buồn, cô đơn hay nhớ về ai đó.

  20. Đem đau thương cùng cô độc khắc lên trang giấy, trải qua thời gian cuối cùng cũng trở thành bia đá ẩn sâu nơi đáy lòng.

  21. Đêm khuya lắm rồi. Chắc ai đó ở phương trời xa đã chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Còn ta vẫn ở đây ngắm trăng, nhờ những vì sao mang đến cho ai đó những điều tuyệt vời nhất.

  22. Trong màn đêm cô độc, quả nhiên vẫn không có cách nào cảm nhận được những bông pháo hoa rạng rỡ ban ngày. Mà ban ngày cũng chẳng thể chạm tới nỗi cô đơn trong màn đêm.

  23. Đêm khuya lắm rồi nhưng sao tôi chẳng hề chợp mắt nổi? Dẫu cho cuộc sống quá bộn bề khiến tôi lạc lõng riêng mình tôi.

  24. Đêm dài dằng dặc, mình tôi ôm nỗi nhớ nhung, sầu muộn ai đã gieo vào lòng. Màn đêm tĩnh lặng, dòng suy nghĩ miên man, người ở phương xa mang theo cả trái tim tôi đi mãi.

  25. Đêm khuya, nhạc du dương, tâm trạng con người là sự kết hợp có vẻ hoàn hảo của một bức tranh ảm đạm và cô đơn.

  26. Nơi đồi núi phía xa, có một khe rãnh nhỏ, đều đã bị bao trùm bởi bóng đêm, vạn vật như bị bọc vào trong tấm vải đen.

  27. Mình tôi lạc lõng giữa màn đêm tĩnh mịch. Chúng tôi là đôi bạn tri kỉ lắng nghe tâm sự hàng đêm.

  28. Ban đêm cho ta cái quyền lợi được thả hồn vào dòng suy nghĩ miên man, được hưởng sự yên tĩnh do những trang sách đem lại, khẽ nở một nụ cười, mọi thứ rồi cũng sẽ bình ổn trở lại.

  29. Đêm về là lúc ta sống thật với chính bản thân mình nhất. Ta làm những điều mình thích một cách điên loạn mà chẳng hề sợ ai chê cười.

  30. Ta bầu bạn với màn đêm lạnh giá, để trút bầu tâm sự vào hư không. Ở ngoài kia ngột ngạt quá chui vào lánh tạm có được không.

  31. Đêm về chẳng phải là lúc nghĩ về những chuyện buồn đâu người ơi! Hãy mở lòng mình để nghĩ về một tương lai màu hồng khi chỉ còn ta và không gian yên tĩnh của màn đêm.

  32. Đêm là lúc bản thân sống thật nhất, tự nằm suy nghĩ lung tung, rồi khóc, rồi buồn cứ thế tràn về. Vì chỉ trong bóng tối, không ai có thể thấy sự yếu đuối của tôi cả.

  33. Khóc một mình trong đêm mệt lắm người ơi. Hãy nhắm mắt lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Ngày mai ánh nắng rạng rỡ lại khiến ta mỉm cười.

  34. Ở màn đêm có hai thứ rất quyến rũ. Đó là bóng tối và sự yên lặng. Bóng tối thì có thể che dấu rất nhiều thứ. Còn sự yên lặng thì có thể giết chết rất nhiều thứ.

  35. Lời cầu nguyện: chìa khóa của ban ngày và ổ khóa của ban đêm.

  36. Cho tới khi phải chịu đựng trong bóng tối, không ai biết buổi sáng sẽ ngọt ngào và đáng quý với trái tim và đôi mắt mình như thế nào.

  37. Có lẽ chỉ khi màn đêm buông xuống, một chiếc giường, một tấm chăn ấm áp cùng một giấc mơ đẹp, mới có thể an ủi được cuộc sống mỗi ngày đều có quá nhiều chuyện không như ý của chúng ta.

  38. Nhìn một người yên bình chết đi khiến chúng ta nghĩ đến sao băng; một đốm sáng giữa triệu đốm sáng trên bầu trời mênh mông, bừng lên trong khoảng khắc chỉ để mãi mãi biến mất vào bóng đêm bất tận.

  39. Tôi quá yêu những vì sao đến nỗi chẳng thấy sợ hãi đêm đen nữa.

  40. Đêm càng tối, sao càng sáng. Càng khổ đau, Chúa càng gần!

  41. Cuộc sống bắt đầu vào đêm.

  42. Đêm là nửa kia của cuộc đời, và là nửa tốt đẹp hơn.

  43. Tôi thích màn đêm. Không có bóng tối, chúng ta sẽ chẳng thể thấy được sao trời.

  44. U sầu làm sao những âm thanh trong đêm đông, khi vắng bóng một người mà ta thương mến…

  45. Tôi và đêm là những kẻ cô đơn vô tình thành tri kỷ.

  46. Đêm là lúc ta sống thật với mình nhất, không còn phải giả tạo với chính cảm xúc cô đơn trong con người mình, có thể khóc nếu buồn, không phải cười giả tạo và không phải phiền đến cuộc sống của bất kì ai.

  47. Thức đêm mới biết đêm dài, thất tình mới biết tình dài hơn đêm.

  48. Đêm khuya lắm rồi nhưng sao tôi chẳng hề chợp mắt nổi? Dẫu cho cuộc sống quá bộn bề khiến tôi lạc lõng riêng mình tôi.

  49. Bầu trời đêm nhiều sao nhưng vẫn có một vì sao lẻ bóng cô đơn một mình ở phía bầu trời. Vì sao đó chẳng hẳn là hiện thân của cuộc đời tôi.

  50. Đêm khuya, nhạc du dương, tâm trạng con người là sự kết hợp có vẻ hoàn hảo của một bức tranh ảm đạm và cô đơn.

  51. Đêm quá tối hay nỗi cô đơn này quá sáng?

  52. Cuộc sống thăng trầm khiến con người tự bọc mình trong một màn đêm đơn độc.

  53. Đêm là khoảng thời gian ta sống thật với chính mình.

  54. Cô đơn chẳng phải là thứ đáng sợ nhất trong đêm. Thứ đáng sợ nhất chính là ta chẳng biết làm gì để chống lại nỗi cô đơn.

  55. Mình tôi lạc lõng giữa màn đêm tĩnh mịch. Chúng tôi là đôi bạn tri kỉ lắng nghe tâm sự hàng đêm.

  56. Đêm về là lúc ta sống thật với chính bản thân mình nhất. Ta làm những điều mình thích một cách điên loạn mà chẳng hề sợ ai chê cười.

  57. Đêm về chẳng phải là lúc nghĩ về những chuyện buồn đâu người ơi! Hãy mở lòng mình để nghĩ về một tương lai màu hồng khi chỉ còn ta và không gian yên tĩnh của màn đêm.

  58. Khóc một mình trong đêm mệt lắm người ơi. Hãy nhắm mắt lặng lẽ chìm vào giấc ngủ. Ngày mai ánh nắng rạng rỡ lại khiến ta mỉm cười.

  59. Tôi chẳng hề ngủ nổi khi kỉ niệm xưa cứ ùa về. Một mình chống chọi lại những điều tưởng chừng chìm vào dĩ vãng.

  60. Tâm hồn tôi chẳng thể ngủ yên. Trong màn đêm cô đơn mình tôi với tôi, nhắm mắt buông xuôi mọi sự mệt mỏi nhưng kỉ niệm giữa tôi và anh lại hiện lên trong tôi.

  61. Tôi quá yêu những vì sao đến nỗi chẳng thấy sợ hãi đêm đen nữa.

  62. Tôi thích màn đêm. Không có bóng tối, chúng ta sẽ chẳng thể thấy được sao trời.

  63. U sầu làm sao những âm thanh trong đêm đông, khi vắng bóng một người mà ta thương mến…

  64. Khi bạn đứng trong bóng tối là lúc bạn nhìn thấy sự thật rõ nhất.

  Tus buồn chất và ngầu cho bạn trẻ đăng facebook

  Đôi khi trong cuộc sống bạn sẽ phải gặp những cảm giác buồn và chông chênh vô cùng. Lạc giữa dòng đời vô cùng tấp nập bạn cảm thấy rằng mình quá ư là đơn độc. Vậy thì những tus tâm trạng buồn chất dưới đây sẽ thay bạn nói lên những nỗi buồn đang bị dồn nén trong lòng. Từ đó tạo động lực để vượt qua mọi nỗi buồn hướng đến cuộc sống hạnh phúc hơn…

  1. Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy.

  2. Bây giờ tôi mới đau khổ nhận ra một sự thật là có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không bao giờ có thể bước cùng ta đi đến cuối cuộc đời.

  3. Đừng lợi dụng nhau lúc cảm thấy cô đơn, rồi ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy mình đã ổn

  4. Đêm nay, đêm mai, đêm sau nữa ….. Tôi nhớ 1 người chưa từng nhớ tôi

  5. Nỗi buồn lớn nhất khi lúc nào cũng phải tỏ ra mình là người đang hạnh phúc. Nỗi đau lớn nhất là luốn phải cố gắng mỉm cười

  6. Khi yêu … sợ nhất là người ta vẫn nhận lời yêu nhưng trong trái tim của họ chưa bao giờ xuất hiện hình bóng của mình.

  7. Thật đáng sợ nếu bỗng dưng một ngày mình thức dậy và nhận ra rằng mình không có ai và không còn điều gì để chờ đợi

  8. Tình yêu của anh nhẹ nhàng như gió, mong manh như nắng và để lại trong tim em “cay đắng ngút ngàn”

  9. Cố gắng để quên người mình yêu cũng giống như cách mà mình cố gắng nhớ một người chưa từng gặp

  10. Đôi khi chỉ một khoảng trống của anh để lại, mà cả thế giới ngoài kia cũng không thể lấp đầy khoảng trống đó trong tim em

  11. Giờ em muốn xóa đi băng giá của mùa đông trong em và yêu anh thật đắm say vội vã

  12. Đừng đóng chặt trái tim mình, hãy mở cửa để biết rằng giữa mùa đông giá lạnh mình vẫn thấy ấm áp yêu thương

  13. Mưa … ngồi ở một góc quán cà phê quen thuộc, nghe nhạc không lời, đọc cuốn sách hay và cảm nhận cuốc sống đang thu nhỏ lại

  14. Rốt cuộc rồi trời cũng sẽ mưa sau những ngày lạnh. Và em cũng hiểu rằng mắt người thì lạnh và tay ấm chỉ đôi khi

  15. Cơn mưa chiều nay sao vô tình đến thế, ướt lối em về nước mắt khẽ tuôn rơi

  16. Mưa bao giờ cũng làm cho mọi thứ trở lên nhạt nhòa còn nỗi nhớ thì thêm dài rộng ra

  17. Những giọt mưa dù thật là thưa thớt nhưng nó cũng đủ để đưa ta về với những kỷ niệm xưa

  18. Mưa thì mát mà tạt vào mặt thì lại rất, yêu thì hạnh phúc nhưng kết thúc thì lại đau

  19. Tình yêu và hạnh phúc cũng giống như những giọt mưa vậy. Trông thì nhiều nhưng đưa tay ra giữ lấy chúng thật khó

  20. Mưa! Nó thích mưa lắm! Trời mưa nó có thể nhìn thấy những hạt mưa rơi xuống đất hay trên nóc nhà và cùng với đó những âm tí tách nghe vui tai cảm giác như là mưa đang hát hay nói đúng hơn là đang khóc cùng nó mổi lúc nó buồn… Nó cũng thích đi với mưa nữa, lúc đó nó như được trúc hết bao nhiêu mệt mỏi vì cuộc sống này hơn hẳng là mọi người xung quanh sẽ không thấy nó KHÓC…

  21. Mưa ! mưa mang tâm trạng nỗi lòng của dòng người ,đem trút xuống từng gjọt mưa trj̃u nặng.. mưa hoà chung vào nước mắt là lúc con ngườj ta có thể thành thật vớj chj́nh lòng mj̀nh ..,sẽ k còn phải lo vì những gjọt nước mắt lăn vội vàng trên má !

  22. Đừng lén khóc dưới mưa … Hãy tỉnh táo nhận ra nơj mjk vừa vấp ngã, hãy đốj diện vớj nó vào một ngày nắng đẹp. Khj bạn đứng khóc dướj mưa,bạn chỉ có thể che mắt thiên hạ nhưng k thể gjấu chính mình và dướj cơn mưa lạnh lẽo ấy,lòng bạn sẽ càng buồn tủi thêm mà thôi.

  23. Khi màn đêm buông xuống, mọi người đang chìm trong giấc ngủ say thì nỗi buồn của tôi bất chợt tỉnh giấc

  25. Đêm …..

  26. Có lẽ chỉ khi màn đêm buông xuống, một chiếc giường, một tấm chăn ấm áp cùng một giấc mơ đẹp, mới có thể an ủi được cuộc sống mỗi ngày đều có quá nhiều chuyện không như ý của chúng ta.

  27. U sầu làm sao những âm thanh trong đêm đông, khi vắng bóng một người mà ta thương mến…

  28. Đêm khuya…

  29. Nếu bạn thật sự quan trọng với một người, thì người đó sẽ luôn có thời gian dành cho bạn: không lý do, không dối trá và không thất hứa

  30. Cảm ơn ai đó đã vô tâm hời hợt để rồi tôi biết mình nên dừng lại ở đâu

  31. Lần cuối cùng em khóc vì anh. Em sẽ ngừng khóc và ngừng cả sự yêu thương

  32. Hạnh phúc thì chẳng được bao lâu mà nỗi đau thì in sâu không thể xóa

  33. Cái lạnh nhất không phải là khi mùa đông sang, mà là sự vô tâm hời hợt từ người mà bạn đã từng xem là tất cả

  34. Có những người mình yêu mà không thể gần được. Và cũng có những người yêu mình nhưng không thể ừ được

  35. Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó

  38.

  • Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt
  • Nhưng người ta tự đặt nó ra xa
  • Hạnh phúc vốn dĩ chẳng xa hoa
  • Nhưng người ta thường biến nó thành xa xỉ
  • Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ
  • Chỉ cần yêu và kiên nhẫn đợi chờ

  36. Yêu một người không yêu mình giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng làm bản thân mình đau hơn

  37. Chỉ cần khoảng cách đủ xa, thời gian đủ lâu thì dù có quen thuộc đến thế nào cũng sẽ trở lên xa lạ

  39. Chia tay là khi: hai con người đi chung 1 đường nhưng rẽ về hai ngả, lặng lẽ nhìn nhau 1 chút rồi rời xa mãi mãi

  40. Có một thứ tình cảm âm thầm nhưng cháy bỏng, cồn cào. Vậy mà chỉ dám đứng từ xa để nhìn người ta đi cạnh một người khác … yêu đơn phương là thế đó.

  43.

  41. Anh tồn tại trong em như một hình xăm. Xóa đc anh em như đứt từng mạch máu.

  42. Người ta khóc ngất chưa chắc gì đã khổ, tôi miệng cười mà lệ đẫm trong tim

  Tus buồn về mưa buồn trống vắng 46.

  44. Rất nhiều người thức đêm không phải vì mất ngủ, cũng không phải vì công việc nào đó. Có lẽ vì quá mệt mỏi tinh thần với những việc ban ngày đã ngăn họ nghỉ ngơi. Những stt hay về cuộc sống sẽ khiên bạn vui vẻ hơn.

  45. Ngày đông giá lạnh, con phố nhỏ ngày nào vắng tanh. Một mình anh lặng lẽ bước chân nhanh, với một chút buồn, luyến tiếc, hy vọng, đợi chờ một cuộc tình đã xa

  47. Gió lạnh tràn về, tự nhiên thấy tâm trạng khó tả. Một chút nhớ, một chút buồn rối bời cảm xúc với những ký ức đã qua

  48. Nếu tất cả là quá khó khăn thì thôi, hãy cho em gặp anh trong những giấc mơ khi đêm về để em có thể đi qua những ngày đông giá lạnh một mình khi vắng anh

  49. Mùa đông lạnh lẽo thật đấy, nhưng nó sẽ ấm áp hơn nhiều nếu anh tìm được em, tìm được bến đỗ của cuộc đời. Chỉ cần một yêu thương nhỏ bé thôi nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim anh

  • Em nói mà không ai nghe
  • Em buồn mà không ai thấu
  • Em cô đơn mà không có một người ở bên

  50. Mặc dù nụ cười vẫn ở trên môi, nhưng cuộc sống của tôi chưa bao giờ là ổn cả

  51. Em đang mệt lắm khi mà:

  54.

  • Đôi khi tự thấy rằng mình là một người thật giả tạo
  • Ban ngày thì cười toe toét
  • Tối về thì lại nằm nghĩ ngợi vớ vẩn, Cười nói một mình và nước mắt lại rơi

  52. Thà mỉn cười và nói rằng mọi thứ đều ổn còn dễ dàng hơn là giải thích cho ai đó chuyện gì đã xảy ra. Thà im lặng để giữ lấy niềm đâu còn hơn nói với nhau mà không lau được nước mắt

  53. Bạn à … đừng ngốc như thế nữa nhé, không phải ai hứa rồi người ta cũng làm đâu

  55. Không phải vết thương nào chảy máu mới là đau nhất. Có những vết thương không nhìn thấy máu mới thực sự là vết thương đau nhất

  56. Ai cũng sẽ có thời điểm cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ, mệt mỏi bất lực với mọi thứ, chỉ muốn đi một nơi thật xa, không cần biết điểm đến, không định trước ngày về

  57. Cuộc sống thì ngắn mà nỗi đau thì dài. Quên để sống hay sống để quên? Có lẽ ta nên lạnh lùng hơn một chút, để dễ dàng đứng dậy bước tiếp khi vấp ngã, dũng cảm gạt đi nước mắt và tìm lại nụ cười

  58. Đừng lãng phí thời gian trong cuộc đời để ghen ghét với người khác. Đời ngắn lắm, yêu thương còn chưa đủ, bởi chúng ta chỉ có một lần để sống

  59. Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau, và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng đôi khi đôi chân vẫn bước ngược dẫn ta về tìm kiếm những nỗi đau

  60. Người dễ cười cũng là người dễ khóc, nhưng khi đau khổ tan nát nhất thì họ sẽ im lặng

  61. Đôi khi tự nhủ lòng phải dũng cảm gạt bỏ tất cả mọi thứ khiến ta mệt mỏi, nhưng do dự vì lý trí không thể thắng nổi trái tim

  62. Nụ cười vẫn luôn ở trên môi nhưng cuộc sống của tôi từ trước đến nay chưa bao giờ là ổn

  63. Người đời thường lạnh lùng với những lời chân thật như nước đá. Mà đối với những lời hư ngôn thì lại sốt sắng nồng nàn

  64. Cuộc sống cũng giống như con tàu trên đường ray. Chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi lại

  65. Nhiều lúc chỉ muốn mãi như một đứa trẻ để thấy cuộc sống thật bình dị, vui thì cười mà buồn thì khóc. Không ồn ào vội vã, không áp lực được yêu thương thật nhiều mà không cần phải đáp trả

  66. Có những vết thương nhưng vẫn để lại sẹo. Có những ký ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau

  67. Trong cuộc đời có những thứ mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc, nhưng cũng có những thứ mất đi rồi ta mới biết đáng ra nên vứt bỏ đi từ lâu.

  68. Ấm áp không phải là khi bạn khoác một chiếc áo bông dày. Mà là khi giữa trời đông giá lạnh có một người nhẹ nhoàng khoác cho bạn một chiếc áo từ phía sau

  69. Mùa đông đến mà sao em không lạnh. Vì có anh ở bên cạnh em rồi

  72.

  70. Đông đến em thờ ơ với tất cả mọi thứ, em chẳng buồn chẳng vui chẳng nhớ. Và cũng quên luôn cả cách yêu thương anh

  71. Chắc cái cảm giác cô đơn một mìnhsẽ khiến một trái tim tổn thương, nhưng với tôi cô đơn một mình chính là người thân của tôi mỗi khi đêm về.

  73. Anh vẫn âm thầm dõi theo những bước đi của em, dù rất nhớ em muốn nói chuyện với em nhưng a sẽ giữ im lặng. Vì quá yêu em nên a chẳng dám làm phiền đến cuộc sống riêng của em. Có phải em đang sống rất hạnh phúc khi không có anh?

  74. Anh không trách em đã làm anh thất vọng, anh chỉ trách bản thân mình vì đã trông đợi quá nhiều nơi em.

  75. Có một ngày em hỏi anh thế nào là yêu thương, anh kề sát tim em và trả lời không biết. Để bây giờ anh phải sống trong hối tiếc vì em đã quay mặt bước đi.

  76. Con đường đó là do em chọn, em đã chọn cách xe anh để đến bên người đó. Phải sống thật hạnh phúc em nhé.

  77. Người con trai thật sự yêu em cho dù đôi lúc có hơi vô tâm, hơi trẻ con một chút nhưng nhất đinh anh ta sẽ không để em rời xa.

  78. Anh không quan tâm quá khứ em ra sao, điều anh quan tâm bây giờ và tương lai của em có anh hay không?

  79. Khi thất tình bạn đừng buồn vì không có được người ấy, hãy nghĩ rằng người ấy sẽ phải hối tiếc khi không có được bạn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Stt Hay Về Tình Yêu Buồn Ngắn Xúc Động Hot Nhất
 • Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Hay Về Cha Mẹ, Bố Mẹ, Ông Bà
 • Những Stt Hay Về Con Gái Dễ Thương Và Đáng Yêu Nhất Trên Facebook
 • Tuyển Tập Những Danh Ngôn Về Tương Lai Hay Nhất !!!
 • Những Câu Nói Hay Trong Phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè
 • Lời Chúc 8/3, Những Câu Chúc Mừng 8 Tháng 3 Cho Mẹ, Vợ, Người Yêu, Bạn

  --- Bài mới hơn ---

 • [Top] Những Câu Nói Hài Hước, Bá Đạo Hot Nhất Của Giới Trẻ
 • Những Lời Chúc Công Việc Đầu Năm Mới Ý Nghĩa Cho Sếp, Đồng Nghiệp
 • Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Bạn Thân Hay Nhất
 • Chọn Lọc 50 Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Ý Nghĩa Cho Bạn Thân Tình Cảm
 • 300 Câu Stt Buồn, Tus Buồn Nhất Tháng 8 2021
 • Cùng dành tặng những lời chúc 8/3 tới Mẹ, Vợ, Người yêu, bạn gái cũng như đồng nghiệp nữ tại nơi làm việc, học tập trong ngày kỷ niệm quốc tế phụ nữ thế giới năm 2021 nhé. Dưới đây, chúng tôi xin gửi tới các bạn những câu chúc mừng 8 tháng 3 hay nhất và được chia sẻ nhiều nhất.

  Ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 là ngày trên toàn thế giới dành ra để tôn vinh những công lao to lớn và người phụ nữ vẫn hàng ngày âm thầm cống hiến cho đất nước, gia đình trên khắp châu lục. Ngày mà phái mạnh luôn dành cho một nửa của thế giới những tình cảm sâu sắc và lòng biết ơn nhất bằng những lời chúc 8/3 hay những món quà 8/3 ý nghĩa.

  Để chào mừng ngày 8/3, ban biên tập chúng tôi xin tổng hợp lại những lời chúc 8/3 như một lời cảm ơn tới tất cả các mẹ cùng toàn thể chị em trên đất nước Việt Nam đã luôn theo dõi và động viên tất cả chúng tôi những người con, người chồng …

  Lời chúc 8/3, những câu chúc mừng 8 tháng 3 cho Mẹ, Vợ, người yêu, bạn

  1. Câu chúc 8/3 được dùng nhiều

  1. Chúc đồng nghiệp nữ là bạn: Bạn là một trong những đồng nghiệp nữ tuyệt vời và đáng yêu mà mình may mắn được làm việc cùng. Chúc bạn 8/3 luôn trẻ khỏe, công việc suôn sẻ, gặp nhiều may mắn

  2. Chúc đồng nghiệp nữ là em: Em là một trong những đồng nghiệp nữ tuyệt vời và đáng yêu mà anh may mắn được làm việc cùng. Chúc em 8/3 luôn trẻ khỏe, công việc suôn sẻ, gặp nhiều may mắn

  3. Em là người giúp cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp, hoàn hảo hơn, luôn luôn đặt trên khuôn mặt anh nụ cười. Chúc em ngày mùng 8/3 hạnh phúc, vui vẻ và luôn xinh đẹp.

  4. Một nửa của thế giới góp phần làm cho thế giới tươi đẹp, tràn đầy sức sống hơn. Nhân ngày 8/3, chúc một nửa của thế giới 365 ngày hạnh phúc, vui vẻ, tràn ngập sức sống.

  5. Chúc mừng 8/3. Chúc các chị em ngày càng xinh đẹp và thành công trong cuộc sống

  6. Mẹ là món quà quý giá nhất mà trời đã ban cho con. Con chúc mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc và mãi mãi là người mẹ tốt nhất của chúng con. Yêu mẹ!

  Những lời chúc 8/3 cho mẹ, vợ, người yêu, bạn gái

  7. Chúc mừng em ngày mùng 8/3. Không chỉ trong ngày 8/3 mà tất cả 365 ngày đều vui vẻ, hạnh phúc và luôn mỉm cười và dành trọn tình cảm cho anh nhé.

  8. Chúc những bạn gái có nhiều niềm vui và nhận được nhiều lời yêu thương ngọt ngào từ người yêu của mình

  9. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ. Chúc các bạn ngày một xinh đẹp, để ngày càng có thêm nhiều chàng trai đeo bám nhằng nhằng như lửa bám xăng, như răng bám lợi, như trời bám mây, như cây bám đất, như bít tất bám… bàn chân!

  10. Năm nay ngày 8/3 chúc các bạn nữ: Hay ăn chóng béo/ Tiền nhiều như kẹo/ Tình chặt như keo/ Dẻo dai như mèo/ Mịn màng trắng trẻo/ Sức khỏe như heo

  11. Chúc vợ một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Những lúc ở bên em là khi anh cảm thấy tràn đầy hạnh phúc, ngọt ngào. Vợ chồng mình sẽ cùng nhau vun đắp mái ấm gia đình vợ nhé.

  12. Hạnh phúc của anh là mỗi sáng mở mắt ra là thấy có em ở bên cạnh vợ à. Vợ là món quà lớn nhất mà chồng có, chúc vợ ngày 8/3 vui vẻ, mãi yêu vợ.

  13. Chúc bạn một ngày 8/3 thật là ý nghĩa, vui tươi, ngập tràn hạnh phúc. Luôn bình an và may mắn trong cuộc sống

  14. Ngày 8/3 đến rồi, chúc cho chị em ngày Quốc tế Phụ Nữ vui vẻ, hạnh phúc. Chúc cho chị em có chồng được chồng quan tâm, chiều chuộng và chúc cho chị em chưa có người thương thì sau hôm nay sẽ tìm thấy được một nửa yêu thương của mình. Happy Women’s Day.

  15. Nhân ngày 8/3, chúc bạn có một ngày ý nghĩa, vui vẻ, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống.

  16. Chúc em có nhiều khoảnh khắc đặc biệt vào ngày quan trọng và ý nghĩa này. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Happy Women’s Day.

  17. Hôm nay là ngày của em. Anh chúc em luôn vui vẻ, hạnh phúc. Có em bên cạnh, cuộc sống của anh tràn ngập tiếng cười và trọn vẹn hơn. Yêu em nhiều. Happy Women’s Day.

  18. Chúc các bạn nữ ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc, luôn được yêu và yêu.

  19. Ngày 8/3, chúc các chị em luôn xinh đẹp, tình đầy tim, tiền đầy túi.

  20. Em chính là người phụ nữ thật đặc biệt và anh muốn em biết em quan trọng với anh như thế nào. Happy Women’s Day!.

  21. Tất cả những gì bạn cần làm là mỉm cười. Thật tuyệt vời khi thế giới có bạn. Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ.

  22. Happy Women’s Day! Ngày hôm nay, bạn xứng đáng là người hạnh phúc. Do đó hãy tận hưởng ngày của bạn một cách trọn vẹn nhất.

  23. Ngày 8/3 đến, anh chúc em những lời chúc tốt đẹp nhất và luôn muốn cảm ơn em khi em đã luôn lắng nghe, hỗ trợ anh, đặc biệt là luôn bên cạnh anh. Happy Women’s Day.

  24. Em là niềm vui của gia đình ta, khiến trái tim của anh được sưởi ấm mỗi ngày. Hãy nhớ rằng hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi có em. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. I love so much!

  25. Em là người phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp và đáng yêu mà anh từng gặp. Chúc em ngày 8/3 xinh đẹp, hạnh phúc.

  26. Mọi cảm giác và mọi khoảnh khắc hạnh phúc sẽ không được thực sự trọn vẹn nếu như thiếu bạn trong đó, chỉ có bạn mới góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Chúc bạn có ngày 8/3 và 364 ngày còn lại trong năm hạnh phúc.

  27. Sẵn sàng lắng nghe, kiên nhẫn để hiểu, dùng trái tim để quan tâm và yêu thương. Đó là vẻ đẹp của quý cô. Happy Women’s Day!.

  28. Em được tạo ra để mang đến cho thế giới một vẻ đẹp hoàn mỹ, nhất là trong cuộc sống của anh và em đã làm được điều đó. Một lần nữa cảm ơn em khi đã đến bên anh, lắng nghe, hiểu anh. Happy Women’s Day!.

  29. Anh chỉ muốn em biết, em là người bạn đời, người đồng hành lý tưởng của anh. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 em. I love U!

  30. Thế giới của anh trở nên đẹp và hoàn hảo hơn khi có em, anh hứa sẽ luôn quan tâm, và yêu thương em nhiều hơn.

  31. Sự hiện diện của em làm cho cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh và yêu anh hết mực. Happy Women’s Day my wife!

  32.Anh yêu em cho dù chúng ta trải qua nhiều sóng gió. Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em vì em, dù chúng ta có cãi nhau bao nhiêu bởi anh biết rằng cuối cùng, em cũng luôn ở bên cạnh anh. Chúc mừng ngày Phụ nữ.

  33. Anh biết, em đã hi sinh mọi thứ vì anh, vì con và vì gia đình ta. Anh trân trọng mọi thứ, yêu em và cũng cảm ơn em rất nhiều. Nhân ngày mùng 8/3, anh chúc em 365 ngày hạnh phúc, vui vẻ.

  34. Ngày 8/3 là ngày của em. Do đó, hãy vui vẻ, hạnh phúc bởi em xứng đáng nhận được điều đó.

  35. Em luôn quan tâm, rất chu đáo và anh muốn cảm ơn em vì đã làm cho cuộc sóng của anh trở nên tươi sáng hơn. Chúc mừng ngày Phụ nữ.

  36. Cảm ơn em đã ở đó trong những giọt nước mắt, tất nhiên có trong cả tiếng cười. Chúc em có ngày phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc.

  37. Vợ yêu, em chính là người đã luôn ở bên cạnh anh trong những lúc cười và cả những lúc rơi nước mắt. Happy Women’s Day!

  38. Cuộc sống sẽ không tồn tại nếu như không có đồng minh mạnh mẽ trong mọi giai đoạn của cuộc đời anh. Ngày 3/8 đến, anh chúc em luôn hạnh phúc, tràn ngập yêu thương. I Love U.

  Những lời chúc 8 3 cho bạn nữ hay.

  1. Dù chúng ta luôn cãi nhau, nhưng em vẫn luôn yêu quý chị và biết chị luôn quan tâm tới đứa em này. Chúc chị yêu ngày 8/3 hạnh phúc, vui vẻ, nhận được nhiều nhiều quà .

  2. Chúc mọi phụ nữ quan trọng trong đời tôi ngày 8/3 và 364 ngày còn lại trong năm hạnh phúc.

  3. Ngày 8/3 là ngày của em. Chúc em hạnh phúc, công việc suôn sẻ, gặp nhiều may mắn. Anh và bố mẹ sẽ luôn là chỗ dựa, bến đỗ vững chắc của em. Happy Women’s Day

  3. Lời chúc 8/3 chị em gái tặng bạn bè

  1. Cuộc sống là nghệ thuật, phụ nữ chính là một kiệt tác. Bạn chính là hiện thân của vẻ đẹp, lòng tốt, niềm tự hào, sự hi sinh, địuàng cùng phẩm giá. Chúc mừng ngày Phụ nữ bạn của tôi!.

  2. Hoa đỏ ở khắp mọi nơi,

  Tấm vải trắng trên bàn,

  Hãy rót rượu sâm banh ngon và tận hưởng chúng

  Hôm nay là ngày của chúng ta. Cùng nâng ly chúc mừng nào. Happy Women’s Day.

  3. Hãy để bản thân được đánh thức bởi bài hát, những câu thần đầy nắng.

  Hãy để cuộc sống của bạn nở hoa và phát triển.

  Hãy để ngày 8 tháng 3 che bạn trong những bông hoa xinh đẹp.

  4. Tôi đã nhìn thấy nhiều điều tốt đẹp. Tôi đã nhìn thấy đại dương và núi, kiến trúc tuyệt đẹp. Nhưng với tôi, bạn là điều tuyệt nhất và quyến rũ nhất trên thế giới. Chúc mừng Phụ nữ Việt Nam.

  5. Nở như hoa hồng, mùi như hoa cà,

  Tỏa sáng như những vì sao và mặt trời!

  Phụ nữ thân mến, chúc bạn luôn hạnh phúc

  Và đừng bao giờ đánh mất nụ cười của bạn!

  6. Bạn thân mến, ngày này là dành riêng cho bạn,

  Hãy để tôi chào đón bạn với kỳ nghỉ tuyệt đẹp này

  Chúc các bạn nhiều tình yêu, sự chú ý và những bông hoa đẹp

  Chúc mừng ngày Phụ Nữ!

  1. Mẹ chính là người phụ nữ con yêu thương nhất, cảm ơn mẹ đã sinh và dưỡng dục con thành người. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ.

  2. Mẹ thân yêu, mẹ là người giúp cuộc sống của con trở nên tốt đẹp hơn. Chúc mẹ có một ngày Phụ nữ tuyệt vời.

  3. Cảm ơn mẹ vì đã đủ kiên nhẫn để lắng nghe, có đủ sức mạnh để ủng hộ con. Happy Women’s Day MOM!

  4. Sự duyên dáng, mạnh mẽ và vui vẻ của mẹ là nguồn cảm hứng cho con. Chúc mẹ có một ngày phụ nữ tuyệt vời. Con yêu mẹ!

  5. Con chúc mẹ của con vào ngày 8/3 và những ngày còn lại của năm luôn hạnh phúc và xinh đẹp. Chúc mừng ngày Phụ nữ, mẹ yêu!

  6. Mẹ ơi, con muốn mẹ biết rằng, những cái ôm, những lời khuyên của mje chính là liều thuốc tốt nhất trên thế giới này. Hãy hạnh phúc nhé mẹ vì hôm nay là ngày của mẹ.

  7. Cảm ơn mẹ vì đã làm cho cuộc sống của con trở nên đặc biệt hơn. Nhân ngày 8/3, con chúc mẹ ngày 8/3 hạnh phúc, ngập tràn tình yêu. Con luôn yêu mẹ!

  8. Happy Women’s Day. Nếu như hoa hồng có màu đen, hoa violet có màu nâu, tình yêu của con dành cho mẹ sẽ không bao giờ được tìm thấy. Nhưng vì hoa hồng có màu đỏ, hoa violet có màu xanh, tất cả những điều con muốn nói với mẹ là chúc mẹ có ngày phụ nữ tuyệt vời nhất.

  9. Mẹ thân yêu, con chỉ muốn mẹ biết rằng, con thật may mắn khi được ban phước một người mẹ tuyệt vời như mẹ. Ngày phụ nữ hạnh phúc mẹ yêu nhé.

  10. Dù ở nơi xa, không về với mẹ được vào ngày đặc biệt 8/3 nhưng trong tim con lúc nào cũng có mẹ, mong những điều tốt lành với mẹ. Con yêu mẹ. Happy Women’s Day.

  {C}

  Lời chúc 8/3 dành tặng mẹ được sử dụng nhiều:

  1. Người phụ nữ xinh đẹp, một người bạn tri kỷ, một người mẹ tuyệt vời. Mẹ trong mắt con chính là như vậy và còn hơn thế nữa. Con chúc mẹ ngày 8-3 hạnh phúc!

  2. Mẹ, người đã cho con quá nhiều. TÌNH YÊU từ tận đáy lòng và sự ẤM ÁP từ những cái ôm, MÓN QUÀ cuộc sống và còn là BẠN THÂN của con. Chúng ta có một mối ràng buộc đặc biệt mà Chúa ban tặng. Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, mẹ của con.

  Lời chúc 8/3 – Dành cho mẹ

  3. Mẹ đã nhìn thấy con cười, nhìn thấy con khóc, và luôn luôn ở bên con. Không phải lúc nào con cũng nói điều này, nhưng con cảm ơn và YÊU mẹ nhiều. Con chúc mẹ ngày 8-3 hạnh phúc!

  Xem tất cả những Lời chúc 8/3 dành cho vợ

  {C}

  5. Lời chúc 8/3 tặng vợ yêu:

  1. Hãy để mặt trời mùa xuân làm tan băng tuyết.

  Hãy để nó mang lại hạnh phúc, niềm vui và ánh sáng cho trái tim của em,

  Hãy để nó mang lại nhiều tình yêu cho em.

  Happy Women’s Day!

  2. Chúc vợ của anh ngày Phụ nữ hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn và niềm vui. Em sáng như mặt trời, hào phóng như trái đất và rộng lượng. Anh cảm ơn em rất nhiều khi em đã đến bên anh.

  3. Hãy hạnh phúc vợ của anh, được yêu và được yêu. Chúc em công việc đi kèm với thành công và mang trên đôi cánh của những giấc mơ.

  4. Ngày mùng 8/3 – Ngày Quốc tế Phụ nữ, em hãy tận hưởng ngày đặc biệt này một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhé. Anh luôn yêu em và là chỗ dựa vững chắc cho em và con. Happy Women’s Day!

  5. Chúc vợ yêu ngày Quốc Tế phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc, công việc suôn sẻ, thành công. Chúng ta cùng vun đắp để gia đình ta luôn yêu thương, hòa thuận với nhau nhé. I love you.

  6. Với anh và con, em là người quan trọng, là tài sản quý giá nhất. Hãy luôn cười tươi, tràn đầy sức sống em nhé. Yêu em nhiều.

  Lời chúc mùng 8 tháng 3 dành tặng cho ai đang yêu

  2. Gửi vợ yêu! Có được em là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh. Anh mong muốn vợ chồng mình sẽ luôn sống hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt để anh có thể nói: Anh yêu em thật nhiều.

  3. Mỗi người đều có hạnh phúc của riêng mình. Đối với anh, hạnh phúc lớn nhất là có em. Anh mong rằng mỗi ngày đều có em bên cạnh, trọn kiếp này và cả kiếp sau nữa. Happy Women’s Day! Chúc em có ngày mùng 8 tháng 3 thật hạnh phúc

  4. Em cứ ngồi ngắm hoa. Em cứ ca cứ hát. Anh sẽ lo rửa bát. Anh sẽ lo quét nhà. Anh sẽ lo giặt là. Em uống gì anh pha. Chợ gần hay chợ xa. Anh lần ra được hết. Món em ưa anh biết. Em cứ chờ mà xem. Em đánh phấn xoa kem. Anh nhặt rau vo gạo. Em ung dung đọc báo. Anh tay nấu tay xào. Anh tự làm không sao. Đừng lo gì em nhé. Tà áo em tuột chỉ. Đưa anh khâu lại giùm. Nho anh mua cả chùm. Buồn mồm em cứ nếm. Bạn gái em mà đến. Cứ vô tư chuyện trò. Anh tắm cho thằng cu. Rồi anh ru nó ngủ. Màn hình bao cầu thủ. Nghe em hét “vào rồi”. Hết một ngày em ơi. 24h thôi nhé. (8/3).

  Để chuẩn bị kỷ niệm cho ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, các đơn vị, trường học, ban ngành thường tổ chức các cuộc thi cắm hoa, thi văn nghệ, thi nấu ăn giỏi, nữ công gia chánh, đây là dịp để chị em phụ nữ thử sức và thể hiện mình, khi thực hiện xong các bạn cần có bài thuyết trình thi cắm hoa 8/3 sao cho cuốn hút và đạt được điểm cao của ban giám khảo chấm thi, bài thuyết trình thi nấu ăn 8/3 để nói nên ý nghĩa của món ăn mà đội mình thể hiện. Đối với ban tổ chức thì không thể thiếu những lời dẫn chương trình văn nghệ ngày 8/3 bởi đây là một trong những món ăn tinh thần của ngày kỷ niệm. Các bạn nên chuẩn bị kịch bản kỷ niệm ngày 8/3 thật chu đáo để ngày lễ thành công tốt đẹp nhé.

  6. Lời chúc 8/3 dành tặng cô giáo

  1. Ngày 8/3 đến rồi, chúc cô giáo của em lời chúc tốt đẹp nhất, mong cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc.

  2. Happy Women’s Day! Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, em chúc cô luôn hạnh phúc, khỏe mạnh. Đặc biệt là cảm ơn cô đã dạy dỗ chúng em lên người.

  3. Ngày 8/3, chúng em chúc cô vui vẻ, mạnh khỏe, luôn giữ vững được niềm tin trước những bọn học trò ngịch ngợm như tụi em để chở những chuyến đò cập bến.

  4. Chúc cô giáo ngày 8/3 dồi dào sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và tiếp tục chắp cánh những ước mơ cho các thế hệ học sinh tiếp theo.

  7. Lời chúc 8-3 dành cho người yêu.

  1. Ngày Quốc tế Phụ nữ, chúc em những lời chúc tốt đẹp nhất, luôn xinh đẹp, hạnh phúc và vui vẻ không chỉ vào ngày 8/3 và cả những ngày khác nữa.

  2. Chúc em ngày Phụ nữ và các ngày khác luôn xinh đẹp, trẻ và khỏe mạnh. Hãy luôn hạnh phúc và cười tươi như bây giờ em nhé.

  3. Em yêu, em biết không, không chỉ ngày mùng 8/3 mà tất cả các ngày khác trong năm, anh vẫn luôn yêu em và mong em gặp những điều tốt đẹp nhất. Chúc em ngày Phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc.

  8. Lời chúc 8/3 dành tặng người yêu cũ

  1. Hôm nay, ngày đặc biệt nữa lại đến, anh nhớ ngày này năm trước anh và em vẫn còn đi bên nhau, tay nắm tay bước trên con đường hạnh phúc. Dù không còn là người yêu của em, nhưng anh vẫn luôn cầu mong cho em được vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương. Happy Women’s Day.

  2. Dù chúng ta mỗi người một ngả nhưng vào ngày 8/3, nỗi nhớ em lại da diết hơn. Chúc em ngày 8/3 vui vẻ, hạnh phúc và tìm được bến đỗ yêu thương em như anh đã từng yêu em.

  3. Dù chúng ta không đến được bên nhau như những cặp đôi khác nhưng anh vẫn luôn muốn cảm ơn em khi em đã giúp anh biết thế nào là yêu. Chúc em ngày 8/3 vui vẻ.

  9. Lời chúc 8/3 tặng bạn gái

  1. Tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất vào ngày Quốc tế Phụ nữ. Hãy luôn tỏa sáng và mỉm cười nhé bạn!

  2. Một người phụ nữ quyến rũ không theo đám đông. Cô ấy là chính mình! Hôm nay là của bạn và mỗi ngày cũng vậy!

  3. Bạn làm cho cuộc sống đáng sống. Chúc mừng ngày Phụ nữ đến tất cả những người phụ nữ đáng yêu!

  4. Trở nên xinh đẹp nếu bạn có thể, khôn ngoan nếu bạn muốn, nhưng được tôn trọng – đó là điều cần thiết! Chúc bạn một ngày Phụ nữ thật hạnh phúc.

  5. Chỉ muốn cảm ơn bạn từ tận đáy lòng của tôi cho tất cả những gì bạn làm! Chúc bạn một ngày tràn đầy sự tốt lành và ấm áp.

  6. Nhân dịp 8 tháng 3, tôi chúc bạn hạnh phúc, sức khỏe, thành công và thịnh vượng trong những năm tới.

  W- Thật tuyệt vời

  O-nổi bật,

  M-kỳ diệu,

  A-Thật tuyệt vời

  N-tốt đẹp!

  Chúc bạn một ngày giống như bạn – thực sự đặc biệt!

  7. Một người phụ nữ như bạn là quý giá và khó tìm. Chúc bạn một ngày đẹp như bạn!

  8. Bạn là một người phụ nữ đặc biệt và tôi muốn bạn biết bạn rất quan trọng. Chúc một ngày tốt lành!

  9. Mặc dù thất bại – bạn đứng lên. Mặc dù buồn – bạn vui lên. Bất chấp nỗi đau – bạn tiếp tục chiến đấu! Hãy cứ mơ ước bay cao hơn để đạt đến tầm cao mới. Chúc mừng ngày 8 tháng 3!

  10. Lời chúc 8/3 dành tặng đồng nghiệp nữ.

  1. Nhân ngày 8/3, chúc chị/em có chồng sẽ được chồng yêu thương, chị/em chưa có chồng sẽ tìm được người yêu quan tâm, chiều chuộng và yêu thương hết mực.

  2. Chúc chị, em ngày 8/3 và các ngày sau tràn ngập vui vẻ, thành công và thành công.

  3. Chúc chị, em không chỉ có ngày 8/3 mà 364 ngày còn lại trong năm đều vui vẻ, hạnh phúc. Happy Women’s Day.

  4. Chúc cho chị/em ngày Quốc tế Phụ nữ nhận được nhiều quà, nhiều thiệp, nhiều hoa và nhiều chúc.

  5. Chúc cho chị em một ngày Quốc tế Phụ nữ tràn ngập niềm vui, những lời chúc nhận được đều trở thành sự thật.

  6. Xin chúc chị em đồng nghiệp của tôi luôn hạnh phúc, xinh đẹp và gặp nhiều may mắn. Happy Women’s Day!.

  7. Chúc bạn có ngày Quốc tế Phụ nữ luôn xinh đẹp, vui vẻ bên người thương của mình..

  8. Ngày 8/3 đến rồi, chúc chị em luôn xinh đẹp và vui tươi không chỉ riêng gì ngày Quốc tế Phụ nữ.

  9. Phụ nữ là nguồn cảm hứng lớn nhất ở trên thế giới. Chúng tôi muốn dành lời chúc ý nghĩa nhất dến cho bạn, chúc bạn ngày càng vui vẻ và hạnh phúc. Happy Women’s Day.

  Ngoài quà tặng thì lời chúc 8/3 ý nghĩa cũng được các bạn gái yêu thích

  Gửi lời chúc ngày Phụ nữ Việt Nam là một trong những cách hay để tri ân, cảm ơn, gửi lời chúc tới người Phụ nữ mà mình yêu quý vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, những lời chúc ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 hay sẽ giúp bạn thể hiện được tình cảm, sự quan tâm tới người nhận đấy.

  Ngoài ra, để làm tăng không khí náo nhiệt trong ngày này, các bạn có thể thử tài các chị em bằng những câu đố 8/3 với nhiều nội dung về nhiều chủ đề khác nhau như lịch sử ra đời … tổng hợp sẽ giúp bạn có những câu hỏi ngay lập tức mà không cần phải tìm tòi nhiều nơi khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Lòng Biết Ơn Cha Mẹ Cảm Động Nhất
 • 1500++ Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Làm Thay Đổi Cuộc Đời
 • Stt Thả Thính Nhảm Nhưng Hài Hước Giúp Bạn Bớt Nhạt
 • Ca Dao Tục Ngữ Hay Về Đạo Đức, Lối Sống, Đối Nhân Xử Thế
 • Tuyển Tập Những Câu Nói Hay Về Phụ Nữ Hiện Đại Thông Minh, Bản Lĩnh
 • Tin tức online tv