Tải Nhạc Trường Ca Kinh A Di Đà Mp3 Hot

--- Bài mới hơn ---

 • 10 Lời Phật Dạy Sâu Sắc Giúp Thay Đổi Cuộc Đời Bạn
 • Lưu Tâm 10 Điều Phật Dạy Để Có Hạnh Phúc An Vui
 • Chọn Lọc Lời Phật Dạy Về Nhân Quả Hay, Sâu Sắc Nhất
 • Ngoại Tình Dưới Góc Nhìn Phật Giáo
 • Suy Ngẫm Lời Phật Dạy Về Mối Nhân Duyên Trong Tình Yêu
 • Bài hát: Trường Ca Kinh A Di Đà – Võ Tá Hân, V.A

  Tôi nghe như vầy:

  Một thời đức phật

  Ở chùa kỳ viên

  Thuộc thành xá vệ

  Do cấp cô ðộc

  Phát tâm hiến cúng

  Pháp hội bấy giờ

  Có khoảng một nghìn

  Hai trăm năm mươi

  Tỳ kheo xuất chúng

  Trong đó nhiều vị

  Đại a la hán

  Ngài đại ca-diếp

  Ngài xá-lợi-phất

  Ngài mục-kiền-liên

  Ngài ca-chiên-diên

  Ngài câu-hy-la

  Châu-lợi-bàn-đà

  Ngài ly-bà-đa

  Ngài a-nan-đà

  Ngài la-hầu-la

  Kiều-phạm-ba-đề

  Ngài tân-đầu-lô

  Ngài kiết-tân-na

  Ngài bạt-câu-la

  A-nậu-lâu-đà

  Và ngài nan-đà

  Các đại bồ-tát

  Như a-dật-đa

  Càn-đà-ha-đề

  Văn thù sư lợi

  Và thường tinh tấn

  Cùng dự pháp hội

  Vua trời ðế-thích

  Và hàng chư thiên

  Cũng đều có mặt

  Bấy giờ đức phật

  Bảo xá-lợi-phất

  Hướng về phương tây

  Khoảng mười muôn ức

  Cõi nước chư phật

  Có một thế giới

  Tên là cực lạc

  Giáo chủ là phật

  Hiệu a-di-đà

  Bậc vô lượng quang

  Bậc vô lượng thọ

  Hiện đang thuyết pháp

  *****

  Này xá-lợi-phất

  Vì sao cõi ấy

  Gọi là cực lạc?

  Dân chúng nước ấy

  An lạc thái bình

  Không còn khổ đau

  Ngay cả từ “khổ”

  Còn không có mặt

  Sống trong an vui

  Thân tâm thơi thới

  Cho nên cõi ấy

  Gọi là cực lạc

  Ở cõi nước ấy

  Núi non đất đai

  Thành quách cung điện

  Các thứ phương tiện

  Nhà cửa phố xá

  Cho đến hàng cây

  Đều nạm bảy báu:

  Vàng bạc trân châu

  Pha lê, mã não

  Lưu ly xà cừ

  Cho nên cõi ấy

  Gọi là cực lạc

  Ở cõi cực lạc

  Có ao thất bào

  Nước tám công đức

  Chảy hoài không dứt

  Cát dưới hồ ấy

  Là vàng đá quý

  Dọc theo bờ hồ

  Có những lối đi

  Với nhiều lầu các

  Cung điện nguy nga

  Phong cảnh hữu tình

  Trang nghiêm đẹp mắt

  Hoa sen năm sắc

  Lớn như bánh xe

  Nở bày cánh nhụy

  Rực rỡ lạ kỳ

  Sen xanh ánh biếc

  Sen vàng ánh rực

  Sen đỏ ánh hồng

  Sen trắng ánh tuyết

  Hương thơm tỏa ngát

  Tinh khiết nhiệm mầu

  Điểm tô cảnh đẹp

  Giúp người nhiếp tâm

  *****

  Này xá-lợi-phất

  Ở cõi cực lạc

  Nhạc trời réo rắt

  Vẳng vọng tầng xanh

  Như rời khỏi cành

  Hoa mạn đà la

  Điểm thêm hương sắc

  Dân chúng cõi này

  Thường nhặt hoa ấy

  Vận sức thần thông

  Bay khắp mười phương

  Cúng dường chư phật

  Trưa về bổn quốc

  Ăn trong tỉnh thức

  Xong rồi kinh hành

  Từng bước thảnh thơi

  Này xá-lợi-phất

  Ở cõi cực lạc

  Có nhiều chim quý:

  Xá lợi, anh vũ

  Bạch hạc, khổng tước

  Ca-lăng-tần-già

  Và chim công mạng

  Ngày đêm hót vang

  Pháp âm vi diệu

  Bảy bồ đề phần

  Tám con đường thánh

  Giúp người nhiếp tâm

  Niệm phật pháp tăng

  Trở về tỉnh thức

  Này xá-lợi-phất

  Ở cõi cực lạc

  Gió nhè nhẹ bay

  Xao động hàng cây

  Màn lưới lung lay

  Tạo ra âm hưởng

  Du dương trầm bổng

  Vi diệu khôn cùng

  Cũng như trăm ngàn

  Các loại nhạc cụ

  Hòa tấu một lần

  Giúp cho người nghe

  Hân hoan vui vẻ

  Niệm phật pháp tăng

  Này xá-lợi-phất

  Thế giới cực lạc

  Với nhiều công đức

  Trang nghiêm đặc sắc

  *****

  Này xá-lợi-phất

  Ông hãy nghĩ xem

  Vì sao đức phật

  Hiệu a-di-đà?

  Sở dĩ như vậy

  Vì đức phật ấy

  Là vô lượng quang

  Chiếu soi khắp cùng

  Thế giới mười phương

  Ngay cả thành quách

  Không thể ngăn cách

  Không thể hạn lượng

  Này xá-lợi-phất

  Thọ mạng của phật

  Và hàng thánh chúng

  Ở cõi tây phương

  Dài lâu vô lượng

  Trăm ngàn muôn kiếp

  Không thể nghĩ bàn

  Không thể tính đếm

  Hết nạn tử sanh

  Thoát khỏi luân hồi

  Do vậy phật ấy

  Hiệu a-di-đà

  Này xá-lợi-phất

  Đức a-di-đà

  Từ khi thành phật

  Cho đến ngày nay

  Đã hơn mười kiếp

  Không ngừng hóa độ

  Giúp cho mọi người

  Đều được chứng đắc

  Quả vị duyên giác

  Thanh văn bồ tát

  Nhiều như số cát

  Không thể kể xiết

  Này xá-lợi-phất

  Người sanh cõi phật

  Cực lạc tây phương

  Không còn vấn vương

  Dục lạc thế gian

  Não phiền đã dứt

  Được bất thối chuyển

  Trong đó có vị

  Đã được thăng tiến

  Làm phật tương lai

  Những vị như vầy

  Số không kể xiết

  *****

  Này xá-lợi-phất

  Do vậy khi nghe

  Danh phật di-đà

  Tất cả các vị

  Hãy nên nhiếp tâm

  Phát nguyện vãng sanh

  Tây phương cực lạc

  Để có cơ hội

  Làm bạn bồ-tát

  Thân cận thanh văn

  Và a-la-hán

  Trọn đầy trí đức

  Này xá-lợi-phất

  Những kẻ thiếu phước

  Chướng nặng nghiệp dày

  Lòng tin dễ lay

  Sẽ không dễ gì

  Sinh về cõi ấy

  Này xá-lợi-phất

  Bất luận nữ nam

  Muốn được vãng sanh

  Thì hãy chuyên cần

  Khởi lòng khát ngưỡng

  Nhớ nghĩ không quên

  Thực tập quán niệm

  “nhất tâm bất loạn”

  Trong vòng một ngày

  Cho đến bảy ngày

  Trong giờ phút này

  Tâm ý người ấy

  Phải thật yên tĩnh

  Như vào thiền định

  Không còn tán loạn

  Mộng tưởng đảo điên

  Đạt được nhất tâm

  Vững chải thảnh thơi

  Đến lúc qua đời

  Phật a-di-đà

  Thánh chúng hà sa

  Dang tay tiếp dẫn

  Khiến được vãng sanh

  Này xá-lợi-phất

  Vì nhìn thấy được

  Lợi lạc hà sa

  Do niệm di-đà

  Ta khuyên các vị

  Hãy nên chuyên tâm

  Niệm phật vãng sanh

  *****

  Này xá-lợi-phất

  Khi ta tán dương

  Phật a-di-đà

  Thì ở mười phương

  Các đức phật khác

  Nhiều như số cát

  Hiện lưỡi đặc biệt

  Đồng thanh dạy khuyên

  Chúng sanh các cõi

  Nên tin kinh này

  Kinh mà các phật

  Tán thán hộ niệm

  Sở dĩ như thế

  Là vì bất cứ

  Người nam hay nữ

  Biết được kinh này

  Và danh hiệu phật

  Thọ trì hết lòng

  Chánh niệm tỉnh thức

  Chuyên tâm niệm phật

  Thì những người ấy

  Chư phật hộ trì

  Cho đến khi được

  Giác ngộ vô thượng

  Vì thế các vị

  Tin lời ta nói

  Như chư phật nói

  Này xá-lợi-phất

  Ai đã phát nguyện

  Hoặc đang phát nguyện

  Hoặc sẽ phát nguyện

  Sanh về cực lạc

  Thì ngay lúc nguyện

  Đã được bất thối

  Và đã có mặt

  Tại cực lạc rồi

  Này xá-lợi-phất

  Khi ta tá

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Hát: Trường Ca A Di Đà
 • Vì Sao Tôn Giả Xá Lợi Phất Lại Nhập Niết Bàn Trước Đức Phật?
 • Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật ?
 • Lời Phật Dạy Về Luật Nhân Quả Trong Tình Yêu Không Nên Coi Thường
 • Luật Nhân Quả Trong Tình Yêu Theo Lời Phật Dạy Bạn Chớ Coi Thường
 • Tải Bài Hát Online Dòng Stt Buồn Mp3

  --- Bài mới hơn ---

 • Lời Bài Hát Dòng Status Buồn
 • Không Thể Buồn Ngủ Với Những Câu Nói “Bất Hủ”
 • Stt Bất Cần ❤️ Những Status Bất Cần Đời Chất
 • Stt Đểu Về Tình Yêu Buồn Nhất Trên Facebook
 • Stt Tết Buồn – Chán – Cô Đơn Khi Phải Xa Nhà Xa Quê
 • Lời bài hát: Dòng Stt Buồn

  Bài hát: Dòng Stt Buồn – Hoàng NC, Đại Chivas

  Anh chả có gì ngoài tấm chân tình từ lâu em xem là thừa thãi

  Nép mình trong bốn góc phòng anh vứt nỗi buồn một cách bừa bãi

  Gió đông sang cũng chẳng lạnh bằng một phần nhạt nhẽo em tạo cho anh

  Có lẽ anh hận nhưng lúc em cần anh vẫn chạy đến nói có anh. (x2)

  [Ver 2:]

  Âm thầm bên em vội đuổi theo em anh trượt ngã

  Mùa hạ năm nay anh thiếu đi em làm sao anh có thể bước và.

  Người ta đi chơi có cặp có đôi còn anh với em lại ngược lối

  Nhìn thấy người ta hạnh phúc như vậy anh dặn lòng mình phải buộc thôi

  Cố gắng chạy khắp mọi nơi để tìm em về đến mức mệt rã rời

  Anh có inbox cho em chỉ thấy hai chữ “đã xem” mà không có trả lời

  Em thì chỉ muốn nhận niềm vui và hạnh phúc từ một người khác

  Còn đối với anh có làm thế nào đi nữa thì em chỉ buông nụ cười nhạt

  Câu chia tay em đã nói ra sao đối với em nó nhanh quá

  Bây giờ anh chỉ biết ngắm nhìn em qua facebook của em khi “xanh lá’

  Em đã từng hứa và thề với anh rằng em rất chung thủy

  Ngược lại những câu thề hứa của em thì ai sẽ là người thủy chung

  Mộng mị bao nhiêu ký ức nhìn lại quanh anh bây giờ còn có ai

  Giấc mơ thật đẹp anh muốn thấy mãi vì anh biết chắc nó khó phai

  Kết thúc mùa hạ thật buồn anh phải tìm người để cạnh cùng

  Anh sẽ trao hết cho họ chỉ mong họ đừng trả lại anh sự lạnh lùng.

  (Hook)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Stt Đêm Không Ngủ Thức Khuya Với Tâm Trạng Đậm Chất Buồn
 • Tổng Hợp Stt Buồn, Stt Tâm Trạng Về Tình Yêu, Tình Bạn Và Cuộc Sống
 • 1001 Stt Buồn Đau Đớn Khiến Bất Cứ Ai Cũng Bật Khóc
 • Stt Buồn Đầy Tâm Trạng Cùng Bài Học Nhớ Đời Tháng 9/2021
 • Tổng Hợp Những Câu Status Chất Ấn Tượng Và Đầy Ý Nghĩa
 • [ Châm Ngôn Cuộc Sống

  --- Bài mới hơn ---

 • Top Những Câu Nói Hay Trong Phim Hàn 2022: Lãng Mạng
 • Những Câu Nói Tâm Trạng Đau Buồn Về Tình Yêu Đôi Lứa Khi Tan Vỡ
 • Những Câu Nói Hay Về Du Lịch: 33+ Stt, Danh Ngôn Hay
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Nhân Ngày Valentine
 • Tổng Hợp Những Stt Cảm Xúc Nhất Về Tháng 11 Heo May
 • Những câu châm ngôn hay được ông cha ta đúc kết từ rất lâu trong thực tế cuộc sống . Những câu thể hiện tâm tư tình cảm của con người mỗi lúc vui hay buồn . Danh ngôn cuộc sống là thể hiện những trải nghiệm cuộc sống phong phú , lâu đời qua nhiều thế hệ nhằm đúc kết qua những câu ngắn gọn , ý nghĩa xúc tích . Trong đời sống nhiều người rất hay đăng những stt lên Facebook những câu danh ngôn hay , châm ngôn cuộc sống chất thay cho tâm trạng hiện tại . Ở bài viết này chúng tôi sẽ lên danh sách những câu châm ngôn sống hay , ý nghĩa mời các bạn cùng xem .

  Những câu nói hay về cuộc sống Tus buồn về tình yêu Châm ngôn tình yêu

  Danh ngôn cuộc sống hay , ý nghĩa

  1 : Bạn không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng bạn được chọn cách mình sẽ sống.

  2 : Khi một cánh cửa khép lại cũng là cơ hội cho một cánh cửa khác mở ra. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là bạn muốn chờ đợi cánh cửa cũ mở ra hay tìm lấy một cánh cửa khác cho riêng bản thân mình.

  3 : Hãy luôn xuất phát từ chính bạn để là người xuất sắc nhất, thay vì bắt chước người khác và luôn chỉ đứng thứ hai.

  4 : Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

  5 : Cuộc đời ngắn ngủi, hãy sống trọn từng phút giây. Tình yêu khan hiếm, hãy biết nắm lấy. Giận dữ là không tốt, hãy loại bỏ nó. Những kỉ niệm luôn ngọt ngào, hãy trân trọng chúng.

  6 : Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân? Tại sao chúng ta phải để tâm đến cách nhìn của người khác.

  7 : Trong cuộc sống, giai đoạn khó khăn nhất không phải là không ai hiểu bạn, mà là… bạn không hiểu chính mình.

  8 : Sự lợi hại thực sự không phải là bạn quen biết bao nhiêu người, mà là vào lúc bạn gặp hoạn nạn, có bao nhiêu người quen biết bạn.

  9 : Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Hãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống một cuộc sống an ổn.

  10 : Cuộc sống không phải là đi tìm con người thật của bạn. Cuộc sống tạo ra bản thân bạn

  11 : Cuộc sống hạnh phúc thật đơn giản, tất cả điều phụ thuộc vào bạn, tùy thuộc vào cách bạn suy nghĩ

  12 : Cuộc sống được đánh giá không phải bằng số năm bạn sống mà là cách bạn sống trong những năm đó

  13 : Người đàn ông tình nguyện vì bạn mà từ bỏ tất cả mới là người thật tâm yêu bạn, bởi vì những thứ mà anh ta vứt bỏ đều là những thứ thiết thực nhất gắn liền với cuộc đời anh ta

  14 : Nếu bạn sống lâu, bạn sẽ mắc phải những sai lầm. Nhưng nếu bạn học được từ những sai lầm đó, bạn sẽ trở nên tốt hơn. Dù bạn đối phó với nghịch cảnh theo cách nào, điều không quan trọng. Điều quan trọng là bạn không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ từ bỏ.

  15 ; Hãy nói một tiếng xin lỗi với bản thân mình, bởi những năm qua đã không học cách yêu lấy mình

  16 : Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: Không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi .

  17 : Không nghe không hỏi không nhất định là đã quên, song chắc chắn là đã xa cách. Cả hai trầm lặng quá lâu, đến chủ động cũng cần có dũng khí.

  18 : Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định.

  19 : Sự quyến rũ hay vẻ đẹp của người phụ nữ sẽ phai dần theo thời gian, nhưng nếu cưới một người đàn ông có thể khiến bạn được cười vui mỗi ngày, đó chính là một ưu đãi.

  20 : Con đường duy nhất khiến tình yêu có thể tồn tại vĩnh hằng khi nó vô điều kiện. Sự thật có lẽ tình yêu không được quyết định bởi đối tượng được yêu mà bởi đối tượng quyết định chọn yêu

  Những câu châm ngôn cuộc sống bạn nên biết .

  1 : Cuộc sống không phải là một vấn đề cần giải quyết, mà là thực tế để chúng ta cần trải nghiệm

  2 : Cuộc sống này thực sự đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm nó trở nên phức tạp

  3 : Người đàn ông tình nguyện vì bạn mà theo đuổi mọi thứ chưa hẳn đã thật lòng yêu bạn, bởi vì thứ mà anh ta theo đuổi được không hẳn thuộc về bạn.

  4 : Ngày hôm qua chúng ta không thể lấy lại, nhưng ngày hôm nay là ngày chúng ta có thể chiến thắng hoặc thất bại

  5 : Luôn luôn mơ và nhắm cao hơn khả năng của bản thân. Đừng bận tâm tới việc làm tốt hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy cố để làm tốt hơn chính mình

  6 : Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi

  7 : Tình yêu, tình bạn, không phải là cả đời không cãi nhau, mà là cãi nhau rồi vẫn có thể bên nhau cả đời

  8 : Đừng nên dùng những lời tuyệt tình để làm tổn thương đến người mà bạn yêu vào lúc tâm tình tồi tệ nhất

  9 : Nếu một ngày cuộc sống của bạn bị nhuốm màu đen, hãy cầm bút và tô điểm cho nó những vì sao lấp lánh.

  10 : Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều đã được ghi giá một cách kín đáo.

  11 : Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

  12 : Đừng đánh mất bản thân mình khi cố gắng níu giữ người mà không hề quan tâm tới việc sắp mất bạn.

  13 : Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy.

  14 : Khi một cánh cửa khép lại cũng là cơ hội cho một cánh cửa khác mở ra. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là bạn muốn chờ đợi cánh cửa cũ mở ra hay tìm lấy một cánh cửa khác cho riêng bản thân mình.

  15 : Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở lên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có.

  16 : Không có mối quan hệ, sự đồng cảm hay đồng hành nào đáng yêu, thân thiện và quyến rũ hơn một cuộc hôn nhân tốt đẹp

  17 : Hạnh phúc của vợ chồng là vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà tin tưởng và vì nhau mà thay đổi.

  18 : Hôn nhân giống như một con thuyền lớn, lên thuyền phải cẩn trọng, cầm lái phải chú tâm.

  19 : Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất kì ai khác: chúng ta có thể là chính mình

  20 : Nếu cuộc đời có thể đoán trước, nó sẽ không còn là cuộc đời, và cũng không còn hương vị nữa.

  châm ngôn sống chất

  1 : Bạn tốt khó tìm, khó bỏ lại, và không thể quên được.

  2 : Kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ.

  3 : Nếu tôi có một ngôi sao cho mỗi lần bạn khiến tôi cười, tôi sẽ có cả bầu trời đêm trong lòng bàn tay.

  4 : Lòng tốt không chỉ là hành động. Nó là thái độ, biểu cảm, cái nhìn, sự tiếp xúc. Nó là mọi thứ làm người khác ấm lòng.

  5 : Nếu bạn thấy một người bạn không có nụ cười, hãy lấy nụ cười của mình cho người đó.

  6 : Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một phép màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là một tặng phẩm quý giá.

  7 : Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy.

  8 : Làm người phải tự tin, nhưng không được tự tin đến mức tự phụ. Làm người nên khiêm tốn, nhưng không được khiêm tốn đến mức đánh mất lòng tự tin của mình.

  9 : Trên đời này, có rất nhiều điều là vĩnh cửu, nhưng tuyệt nhiên, tình yêu không phải là 1 trong số đó.

  10 : Tôi nghĩ rằng, sau cùng, cuộc sống cũng chỉ là một sự chia ly. Nhưng điều đau đớn nhất, chính là không kịp nói lời tạm biệt.

  châm ngôn sống ngắn

  1 : Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn.

  2 : Tôi không tin ai không có lúc buồn, tôi không tin ai luôn có niềm vui.

  3 : Người quan tâm đến tôi, tôi sẽ quan tâm lại gấp bội

  4 : Thứ không cần, có tốt đến đâu cũng là rác

  5 : Cuộc sống là những thông điệp

  6 : Hôn nhân xấu là nấm mồ chôn ái tình

  7 : Hôn nhân phải là một quá trình giáo dục lẫn nhau suốt đời

  8 : Điều quan trọng ko phải vị trí ta đang đứng, mà ở hướng ta đang đi.

  9 : Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta.

  10 : Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời.

  11 : Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi.

  12 : Nếu đã là con đường của bạn, bạn phải tự bước đi

  13 : Vốn dĩ thế gian này làm gì có đường

  14 : Để tâm nên mới nghĩ ngợi linh tinh, không để tâm, đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ

  15 : Cuộc sống này thực sự đơn giản, nhưng chúng ta luôn làm nó trở nên phức tạp .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Gửi Tặng Bạn Những Lời Phật Dạy Về Tình Yêu Sâu Sắc Nhất
 • Status Yêu Một Người Ở Xa, Bạn Học Cách Đặt Niềm Tin Vào Người Khác Nhiều Hơn
 • 14 Lời Chúc Lễ Rửa Tội
 • Những Lời Chúc Mừng Năm Mới 2022 Ý Nghĩa Nhất
 • Những Lời Chúc Sinh Nhật Bá Đạo Hài Hước Vui Vẻ Nhất
 • Tải Bài Hát Mp3 Dòng Stt Buồn Miễn Phí Về Máy

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Hình Ảnh Động Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp Và Ý Nghĩa Nhất
 • Những Câu Nói Truyền Cảm Hứng Trong Các Bộ Phim Về Tình Yêu
 • Những Lời Chúc Valentine Tiếng Anh Hay Và Ngọt Ngào Nhất
 • Những Câu Chúc Ngủ Ngon Bá Đạo, Hài Hước Giành Cho Bạn Bè, Người Yêu
 • Những Câu Nói Hay Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa Nhất
 • Bài hát: Dòng Stt Buồn – Hoàng NC, Đại Chivas

  Anh chả có gì ngoài tấm chân tình từ lâu em xem là thừa thãi

  Nép mình trong bốn góc phòng anh vứt nỗi buồn một cách bừa bãi

  Gió đông sang cũng chẳng lạnh bằng một phần nhạt nhẽo em tạo cho anh

  Có lẽ anh hận nhưng lúc em cần anh vẫn chạy đến nói có anh. (x2)

  [Ver 2:]

  Âm thầm bên em vội đuổi theo em anh trượt ngã

  Mùa hạ năm nay anh thiếu đi em làm sao anh có thể bước và.

  Người ta đi chơi có cặp có đôi còn anh với em lại ngược lối

  Nhìn thấy người ta hạnh phúc như vậy anh dặn lòng mình phải buộc thôi

  Cố gắng chạy khắp mọi nơi để tìm em về đến mức mệt rã rời

  Anh có inbox cho em chỉ thấy hai chữ “đã xem” mà không có trả lời

  Em thì chỉ muốn nhận niềm vui và hạnh phúc từ một người khác

  Còn đối với anh có làm thế nào đi nữa thì em chỉ buông nụ cười nhạt

  Câu chia tay em đã nói ra sao đối với em nó nhanh quá

  Bây giờ anh chỉ biết ngắm nhìn em qua facebook của em khi “xanh lá’

  Em đã từng hứa và thề với anh rằng em rất chung thủy

  Ngược lại những câu thề hứa của em thì ai sẽ là người thủy chung

  Mộng mị bao nhiêu ký ức nhìn lại quanh anh bây giờ còn có ai

  Giấc mơ thật đẹp anh muốn thấy mãi vì anh biết chắc nó khó phai

  Kết thúc mùa hạ thật buồn anh phải tìm người để cạnh cùng

  Anh sẽ trao hết cho họ chỉ mong họ đừng trả lại anh sự lạnh lùng.

  (Hook)

  Tải nhạc hot Dòng Stt Buồn chất lượng – Tải Nhạc Mp3 Dòng Stt Buồn – tại Website Altimofoundation.com Tải nhạc mới Dòng Stt Buồn tại website Altimofoundation.com Hãy thường xuyên nghe nhạc Mp3 tại Altimofoundation.com để thưởng thức các bài hát hay nhất Việt Nam!. nhanh nhất, được chúng tôi cập nhật liên tục tại Altimofoundation.com , Tải nhạc Mp3 Dòng Stt Buồn hot nhất miễn phí về máy, hãy nhanh tay Download nhạc Dòng Stt Buồn để cảm nhận!.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Dạy Của Đức Phật Về Ăn Chay
 • Xin Mọi Người Cho 1 Số Ví Dụ Về 6 Cặp Phạm Trù Của Triết Học Mac
 • Danh Ngôn Về Cách Ăn Mặc
 • Những Câu Nói Hay Về Tuổi 20 Đầy Biến Động Và Chơi Vơi
 • Stt Chúc Thi Tốt Cực Chất Và Bá Đạo Cho Bạn Bè Người Yêu Đạt Điểm Cao
 • Châm Ngôn Cuộc Sống Buồn

  --- Bài mới hơn ---

 • Châm Ngôn Hay Về Cafe
 • Chùm Thơ Buông Bỏ Hay, Ý Nghĩa Mang Đến Cuộc Sống An Lạc, Yên Vui
 • Danh Ngôn Hay Nhất ❤️ Tình Yêu, Gia Đình, Cuộc Sống
 • Châm Ngôn Đầu Tư: Hầu Hết Thành Công Trên Ttck Lại Đến Từ Việc “ngồi Im Bất Động”, Ngài Buffett
 • Danh Ngôn Về Cha Mẹ
 • 2. Những Câu Nói Vừa Cay Vừa Thấm Về Cuộc Đời – Càng Nghe Càng Thấm

  4. Cuộc sống lo toan với bao nhiêu bộn bề và áp lực, khi đó ta muốn tìm thấy những câu nói hay về cuộc sống vui vẻ, những stt vui vẻ về cuộc sống để giải tỏa những căng thẳng, những áp lực trong cuộc sống.

  8. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều đã được ghi giá một các kín đáo.

  11. Không giống như bài viết về STT gia đình buồn chán, hay những bài thơ về cuộc sống gia đình khiến bạn chán nãn, thì ở bài viết hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn kho tàng danh ngôn hay về cuộc sống gia đình đầy ý nghĩa luôn.

  19. Đọc những câu châm ngôn cuộc sống này, tâm hồn bạn sẽ cảm thấy vui vẻ lạc quan hơn, có thêm niềm tin hơn với bản thân và giành nhiều điều tốt đẹp.

  22. “Cuộc sống hạnh phúc thật đơn giản, tất cả điều phụ thuộc vào bạn, tùy thuộc vào cách bạn suy nghĩ” Tổng hợp những câu châm ngôn cuộc sống để mỗi chúng ta khi đọc được có thể nhận ra những thứ bình dị xung quanh ta vẫn luôn ý nghĩa.

  27. Đặc biệt là nếu mất hết động lực để thay đổi cuộc sống, làm cuộc sống ….

  29. Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

  31. Hãy cho niềm vui và nỗi buồn dung hòa lẫn nhau để thấy cuộc sống có rất nhiều điều thú vị và bí ẩn.

  32. Cùng đọc và cảm nhận nào… _ Giữa tình yêu sâu sắc cuộc đời và bóng tối trong trái tim là nỗi u uẩn trong suốt nhưng cũng lạnh buốt như sương đêm.

  34. 1 “Cuộc sống không phải là một vấn đề cần giải quyết, mà là thực tế để chúng ta cần trải nghiệm” 2 “Điều quan trọng nhất để tận hưởng cuộc sống của chúng ta là hãy luôn hạnh phúc.

  37. Đời người chỉ có một lần, do vậy đừng buồn và thất vọng về cuộc sống.

  40. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều đã được ghi giá một các kín đáo.

  41. Tuyển tập những câu nói hay về tình yêu và cuộc sống giúp cho ai đó có thể tìm thấy cho mình một châm ngôn hay về tình yêu, một câu nói hay về cuộc sống.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Châm Ngôn Buồn Về Tình Yêu
 • 12 Câu Danh Ngôn Về Tình Yêu Buồn, Tình Yêu Tan Vỡ Hay Nhất
 • Danh Ngôn Buồn Về Tình Yêu
 • Những Câu Châm Ngôn Hài Hước
 • Những Câu Nói Hay Hài Hước: 50+ Danh Ngôn Hay
 • Châm Ngôn Cuộc Sống Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Lòng Tin
 • Lời Chúc Năm Mới 2022
 • 64 Câu Nói Đầy Ý Nghĩa Gây Cảm Hứng Cho Cuộc Sống
 • Chùm Stt Nhớ Người Yêu Ở Xa, Thắt Chặt Thêm Sợi Dây Tơ Hồng
 • Tổng Hợp Các Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Về Tình Mẹ
 • Tuyển chọn những câu châm ngôn hay và ý nghĩa nhất cho cuộc sống cạnh đó bài viết cũng làm một số tấm hình và những câu châm ngôn cuộc sống trong đó nhằm tặng bạn đọc để làm hình nền. Những câu châm ngôn về cuộc sống này được sưu tầm và đúc kết từ những bài học của những người đi trước, Bạn có thể xem để áp dụng được cho cuộc sống thực tại của bạn và chọn cho mình 1 lý tưởng sống có ý nghĩa nhất nha.

  Tuyển chọn 100 câu châm ngôn cuộc sống hay bất hủ

  Những câu châm ngôn hay về cuộc sống ý nghĩa mà bạn cần biết

  ☘Thế giới của con người càng thấp và bé thì anh ta càng coi mình là cái phần lớn hơn của vũ trụ. ☘Hãy ngưới nhìn lên cao để thấy mình còn thấp và hãy nhìn xuống thấp để biết mình chưa cao. ☘Ai không giả dối, ai không dễ thay đổi, không ai là ai của ai hết. Hà tất phải coi một số người, một số chuyện quan trọng đến thế. ☘Tình yêu, tình bạn, không phải là cả đời không cãi nhau, mà là cãi nhau rồi vẫn có thể bên nhau cả đời. ☘Hãy nói một tiếng xin lỗi với bản thân mình, bởi những năm qua đã không học cách yêu lấy mình!

  Bộ sưu tập hình ảnh châm ngôn cuộc sống hay

  (BAIVIET.COM CHỌN LỌC)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Và Kinh Điển Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa Nên Đọc
 • Danh Ngôn Về Sự Đau Khổ
 • Những Lời Chúc Giáng Sinh Hay Nhất Dành Tặng Cho Người Yêu
 • Stt Yêu Không Dám Nói Lay Động Hàng Triệu Trái Tim
 • Tiết Lộ Những Câu Nói Đểu Về Đàn Ông Mọi Phụ Nữ Thông Minh Đều Biết
 • Stt Châm Ngôn Cuộc Sống

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Stt Hay Xứng Đáng Trở Thành Châm Ngôn Sống Của Phụ Nữ
 • Top 20 Câu Stt Hay Xứng Đáng Trở Thành Châm Ngôn Sống Của Phụ Nữ
 • Tổng Hợp 999 Cap + Stt Facebook Hay Nhất Về Cuộc Sống, Tình Yêu Ý Nghĩa
 • 40 Câu Nói Ý Nghĩa Về Cuộc Sống Mà Bạn Nên Đọc Một Lần Trong Đời :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta.com
 • 209+ Stt Cô Đơn Về Đêm Chênh Vênh Sâu Sắc Thu Hút Ngàn Like
 • 2. 👑Tổng hợp những stt hay về cuộc sống👑 Đọc mà thấm💜

  5. Chỉ cần là chính mình, mọi sự còn lại trời cao tự khắc an bài, nhân duyên tiền định, đúng người tự khắc hoa nở, sai người tự khắc hoa tàn.

  17. Cuộc sống là một đường chạy tiếp sức, biết giúp đỡ nhau chúng ta sẽ chiến thắng.

  20. Bạn đang xem bài viết 21 những STT châm ngôn sống ý nghĩa nhất dạy … Chi tiết ” 9 những STT hay về cuộc sống và tình yêu hay nhất nên đọc.

  21. Đôi khi bạn muốn chia sẽ về những vui buồn trong cuộc sống bằng một câu nói, châm ngôn tiếng anh thật hay, nhí nhố, sâu lắng, chân thành.

  22. Tham khảo những câu stt hay về cuộc sống mà chúng tôi sưu tầm sẽ giúp bạn có thêm nghị lực sống và lạc quan hơn.

  29. 03/05/2017 · Mục Lục:” Status ý nghĩa giúp bạn luôn mỉm cười trong cuộc sống bon chen” Stt cuộc sống bon chen hay: ân tình bạc bẽo nuôi ta lớn – sóng gió cuộc đời dạy ta khôn” Status hay giúp bạn luôn mỉm cười để vượt qua những thử thách trong cuộc đời” Danh ngôn hay […].

  31. Gửi đến các bạn tuyển tập những câu danh ngôn, câu châm ngôn hay và ý nghĩa nhất mà mình sưu tầm được trên mạng.

  33. STT: Châm ngôn tiếng anh về cuộc sống: Ý nghĩa: 1 “You only live once, but if you do it right, once is enough” Bạn chỉ có thể sống được một lần, nhưng nếu sống đúng nghĩa thì chỉ một lần sống là đủ rồi.

  36. 18 Th5, 2022 in Học Tiếng Nhật / Những câu châm ngôn tiếng Nhật hay về cuộc sống / Uncategorized tagged châm ngôn về cuộc sống của nhật / Những câu châm ngôn tiếng Nhật hay về cuộc sống / những câu châm ngôn về cuộc sống by Dang Thuy Phuong (updated on 21/06/2017).

  38. 06/05/2018 · Ngoài những stt ý nghĩa về cuộc sống thì còn có các stt hay về tình yêu, stt buồn, stt đểu ( những stt có nói dung châm biếm).

  40. Net nơi các bạn có thể tìm được những cảm xúc, mĩ miều trong tình yêu và cuộc sống qua những câu danh ngôn & châm ngôn hay về tình yêu và cuộc sống.

  41. Những câu châm ngôn hay về cuộc sống tình bạn và tình yêu sẽ giúp các bạn cân bằng lại cuộc sống, thấy cuộc đời này có biết bao nhiêu điều thú vị.

  47. Com sẽ gửi đến bạn đọc khá nhiều câu danh ngôn cuộc sống với nhiều tâm trạng khác nhau, vui có, buồn có,…ngắn dài khác nhau cho bạn chọn lựa.

  --- Bài cũ hơn ---

 • #101 Stt Cuộc Sống Bon Chen Hay Nhất, Càng Đọc Càng Thấm
 • Top Stt Cuộc Sống Bon Chen Hay Nhất Càng Đọc Càng Thấm Càng Hay
 • 1000+ Stt Cuộc Sống Bon Chen Hay Nhất Càng Đọc Càng Thấm
 • Stt Hay Nhất Về Cuộc Sống Ý Nghĩa Đáng Để Suy Ngẫm
 • Trọn Bộ Những Stt Hay Về Cuộc Sống Tình Yêu Ý Nghĩa Nhất
 • Những Châm Ngôn Cuộc Sống Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Top Những Thơ Chế Tình Yêu Bậy Bạ Hài Hước, Bá Đạo Nhất
 • Tuyển Tập Những Câu Chửi Khéo “xóc Óc” Bạn Bè Chơi Đểu Cực Thâm Nho
 • Thơ Tình Hận Kẻ Bạc Tình Hờn Trách & Giận Hờn Kẻ Bước Sang Ngang
 • Hán Học Danh Ngôn Về Cách Đối Nhân Xử Thế
 • Thế Gian Này Thứ Gì Khó Được Nhất? Lời Giải Đáp Của Đức Phật Khiến Chúng Ta Bừng Tỉnh
 • 2. Danh Ngôn Cuộc Sống – Những Câu Nói Ý Nghĩa Về Cuộc Sống

  4. Hy vọng rằng với những câu châm ngôn này, bạn có thể nhận ra ý nghĩa thực sự của thành công và giữ cho ngọn lửa nhiệt huyết trong bạn luôn luôn cháy sáng.

  5. Để niềm vui, tràn đầy hạnh phúc, có những điều tốt đẹp nhất, luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời.

  9. Những câu châm ngôn hay về cuộc sống tình bạn và tình yêu sẽ giúp các bạn cân bằng lại cuộc sống, thấy cuộc đời này có biết bao nhiêu điều thú vị.

  10. Những câu châm ngôn về tình yêu cuộc sống hay hài hước và ý nghĩa mang tính chất giải trí, giúp mọi người có thêm nhiều phút giây thư giãn mỗi ngày.

  13. Nếu muốn một cuộc sống vui vẻ, thoải mái thì hãy hài lòng với những gì bạn đang có, cuộc đời không êm ả như bạn nghĩ đâu.

  14. Những câu châm ngôn hay danh ngôn cuộc sống được ông cha ta đúc kết từ rất lâu trong thực tế cuộc sống.

  15. Đặc biệt là nếu mất hết động lực để thay đổi cuộc sống, làm cuộc sống ….

  21. Những câu thơ chế hay không chỉ mang đến cho độc giả những tiếng cưởi bởi sự hài hước mà còn chứa đựng những góc nhìn châm biếm về cuộc sống.

  22. Tổng hợp hình ảnh châm ngôn hay về cuộc sống giúp bạn thấu hiểu nhiều những triết lý sâu sắc giúp bạn có thêm nhiều động lực hơn trong cuộc sống.

  24. Bạn luôn muốn tìm cho mình một câu nói tiếng Anh hay nhất về cuộc sống mà bạn cảm thấy tâm đắc nhưng lại đau đầu đi tìm, gom nhặt mỗi nơi một chút ít châm ngôn hay.

  26. Những câu châm ngôn hay danh ngôn cuộc sống được ông cha ta đúc kết từ rất lâu trong thực tế cuộc sống.

  27. Những câu châm ngôn về cuộc sống hay và đầy ý nghĩa sẽ giúp bạn nhìn nhận lại mọi thứ, thay đổi suy nghĩ của bản thân, sống tích cực và trở nên yêu đời hơn.

  30. Chuyên trang châm ngôn cuộc sống hay, những câu nói nổi tiếng về cuộc sống, các bài học ý nghĩa nhất.

  33. Nhiều khi đọc được những câu châm ngôn hay về cuộc sống phù hợp, và đúng lúc, bạn sẽ có thêm một nguồn cảm hứng cực kỳ lớn để hành động.

  36. NhỮng cÂu chÂm ngÔn hay vÀ Ý nghĨa vỀ cuỘc sỐng Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối.

  38. Đây là những câu châm ngôn hay về tình yêu cuộc sống được đúc kết từ thế hệ này qua thế hệ khác của những người nổi tiếng.

  39. Những câu thơ chế hay không chỉ mang đến cho độc giả những tiếng cưởi bởi sự hài hước mà còn chứa đựng những góc nhìn châm biếm về cuộc sống.

  41. Hôm nay, sau những câu nói hay về cuộc sống, mời các bạn cùng xem qua và suy ngẫm 69 dòng quotes cuộc sống cùng những câu châm ngôn về cuộc sống hay, ý nghĩa nhất mà tôi đã sưu tầm và tuyển chọn.

  42. Những câu nói hay về cuộc sống quanh ta, cuộc sống gia đình hay những câu châm ngôn ngắn , chất.

  45. Đặc biệt là nếu mất hết động lực để thay đổi cuộc sống, làm cuộc sống ….

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Ngôn Về Nghề Nghiệp
 • Danh Ngôn Tiếng Hàn Quốc
 • Các Bố Mẹ Hãy Cùng Học Danh Ngôn Tiếng Anh Về Trẻ Em Nhé!
 • Bí Kíp Mặc Đồ Cho Người Béo Siêu Đẹp
 • Status Hay Về Bóng Đá
 • Châm Ngôn Cuộc Sống Hài Hước

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Về Người Mẹ
 • Châm Ngôn Về Người Mẹ: Sự Khôn Ngoan Của Các Thế Hệ Khác Nhau
 • Top 50 Hình Ảnh Tranh Thư Pháp Đẹp, Ý Nghĩa Nhất
 • Khắc Chữ Thư Pháp, Câu Châm Ngôn Lên Ví Da Đẹp
 • Blog Danh Ngôn Cuộc Sống
 • 4. 101 câu nói hài hước cho cuộc sống vui vẻ Những câu nói hài hước, chém gió, vui vẻ hay nhất hi vọng sẽ mang lại cho các bạn phút giây thư giãn thoải mái.

  7. Châm ngôn sống qua góc hài hước với những hình ảnh ấn tượng Tải làm hình nền điện thoại, soạn tin:HTAN 61469 gửi 8579 Tải làm hình nền điện thoại, soạn tin: HTAN 63743 gửi 8579 Tải làm hình ….

  12. Châm ngôn hay là ý kiến cá nhân được rút ra từ kinh nghiệm của những người từng trải và được số đông xem là kinh nghiệm sống.

  14. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói răng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta.

  16. N hững câu status (stt) hay nhất , vui nhất và hài hước nhất trên thế giới về tình yêu, tình bạn và cuộc sống tươi đẹp.

  20. Cuộc sống luôn dạy cho chúng ta cách chấp nhận và bước qua những thứ không thuộc về mình Một số câu châm ngôn, danh ngôn hài hước nhất Cuộc sống đôi khi có những phút yếu mình, đôi khi có những phút giây lạc lối.

  21. Hi vọng sẽ đem lại tiếng cười cho – Giới thiệu tin bài Những câu nói vui vẻ hài hước nhất về cuộc sống hay nhất.

  22. Gửi đến các bạn tuyển tập những câu danh ngôn, câu châm ngôn hay và ý nghĩa nhất mà mình sưu tầm được trên mạng.

  24. Mục Lục:” Status chế về cuộc sống và stt chế về tình yêu hài hước nhất” Status chế hay & thú vị nhưng cũng rất đáng để suy ngẫm” Danh ngôn vui nhộn & những dòng status chế độc đáo nhất” Status chế độc & bựa nhất giúp thư giãn, xả stress” Stt chế hài […].

  25. 08/01/2019 · Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” quả không ngoa.

  27. Bạn luôn muốn tìm cho mình một câu nói tiếng Anh hay nhất về cuộc sống mà bạn cảm thấy tâm đắc nhưng lại đau đầu đi tìm, gom nhặt mỗi nơi một chút ít châm ngôn hay.

  29. Hình ảnh của nàng sẽ đưa bạn sang một lĩnh vực rực rỡ của tâm hồn bạn, nơi không có gì phải cũng chẳng có gì trái, đó là lĩnh vực của cái đẹp và tình yêu.

  30. Những câu châm ngôn cuộc sống nổi tiếng ,dạy cho chúng ta đạo đức của con người.

  31. Những câu nói hài hước, chém gió, vui hay nhất hi vọng sẽ mang lại cho các bạn phút giây thư giãn thoải mái.

  32. Châm ngôn cuộc sống Tuyển chọn các Châm ngôn cuộc sống hay và ý nghĩa, lời hay ý đẹp về cuộc sống, kho tàng Châm ngôn cuộc sống ý nghĩa nhất “Đôi khi, không cẩn thận biết một số chuyện, mới phát hiện ra rằng những điều bản thân để tâm lại nực cười đến thế.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 14 Câu Nói Hay Nhất Về Cơm Và Phở Cực Hài Hước Chuẩn Không Cần Chỉnh
 • Châm Ngôn Sống Hay Nhất
 • Châm Ngôn Sống: Trên Facebook, Cần Nhìn Cho Kĩ
 • Những Câu Châm Ngôn Về Cái Đẹp Phần 1
 • 40 Câu Châm Ngôn Sâu Sắc Nhất Mọi Thời Đại
 • Ảnh Bìa Châm Ngôn Cuộc Sống

  --- Bài mới hơn ---

 • Hình Ảnh Châm Ngôn Hay
 • Những Câu Nói Hay Về Ký Ức: 50+ Danh Ngôn Hay
 • Danh Ngôn Về Kỷ Niệm
 • Làm Lại Từ Đầu Em Nhé
 • Đọc Truyện Làm Lại Từ Đầu Em Nhé
 • 2. Đen ft. MIN – Bài Này Chill Phết (M/V)

  10. Với bộ sưu tập những hình ảnh đẹp và ở trên đó có chữ về những câu danh ngôn hay, những câu nói triết lý mà mình sẽ chia sẻ ngay sau đây đảm bảo bạn sẽ phải giật mình với những gì đang diễn ra trong cuộc sống thực tại của bạn để từ đó bạn có hướng đi đúng đắn hơn cho tương lai của mình.

  13. Do vậy họ thường nhận xét cuộc đời bằng những câu danh ngôn cuộc sống hay và rất ý nghĩa cho con cháu sau này học tập.

  14. Ảnh bìa ý nghĩa về cuộc sống cho Facebook * Ảnh bìa FB đẹp Thêm thông tin Tìm Ghim này và nhiều nội dung khác tại Lời hay ý đẹp của Vuong Pham.

  16. Lời Trích Về Con Gái Lời Trích Truyền Động Lực Kỹ Năng Sống Bài Học Cuộc Sống Taylor Swift Châm Ngôn.

  20. Tổng hợp 15 ảnh bìa về thời gian cùng những châm ngôn ý nghĩa.

  21. Những câu châm ngôn hay của cuộc sống là những kình nghiệm đúc kết của những người thành đạt, qua những triết lý ấy của cuộc sống mang đến cho ta những cái nhìn chân thật về cuộc sống, biết sống và phấn đấu cho lý tưởng của mình thật ý nghĩa.

  22. Trong cuộc sống có lúc ta cảm thấy bế tắc không tìm được lối thoát và khi đó ta bắt gặp một câu châm ngôn về cuộc sống hay một chân lý sống đó như là một liều ….

  25. Tải ảnh buồn nhất về cuộc sống để chia sẻ đến mọi người ngay thôi nào.

  27. Tổng hợp 15 ảnh bìa về thời gian cùng những châm ngôn ý nghĩa.

  28. Những hình ảnh mang thông điệp ý nghĩa cuộc sống, qua những câu danh ngôn, qua những hành động thực tế và chia sẻ kinh nghiệm của người đời.

  29. Tổng hợp danh ngôn cuộc sống hay nhất, những quan điểm của những người nổi tiếng về cuộc sống, những câu nói về cuộc sống hay nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đọc Và Cảm Nhận Bài Thơ Những Bài Thơ Hay Viết Về Chuyện Tình Buồn Trong Quá Khứ
 • Những Châm Ngôn Tình Yêu Đẹp Và Ngọt Ngào Nhất Dành Cho Bạn Trẻ
 • Danh Ngôn Của Chúa Giêsu
 • Danh Ngôn Các Thánh: Thiếu Tình Yêu Đến Tình Yêu
 • Thơ Danh Ngôn Tình Yêu
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100