Danh Ngôn Về Sự Tự Tin

--- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Chúc Mừng Năm Mới Ý Nghĩa Cho Người Yêu
 • Những Câu Ca Dao,tục Ngữ Lưu Hành Ở Địa Phương
 • Stt, Quotes & 75+ Câu Nói Về Gia Đình Buồn Tan Vỡ, Nghèo & Bất Hạnh
 • 300 Câu Stt Buồn, Tus Buồn Nhất Tháng 9 2022
 • Danh Ngôn Về Lòng Nhân Ái
 • Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin.

  Helen Keller1203 người thích Thích

  Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn.

  No one can make you feel inferior without your consent.

  Không gì xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin tốt hơn thành tựu.

  Nothing builds self-esteem and self-confidence like accomplishment.

  Nấc thang thành công không quan tâm ai đang trèo nó.

  The ladder of success doesn’t care who climbs it.

  Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn.

  Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent.

  Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.

  You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.

  Ai cũng có lòng tự trọng, tự tin. Không có lòng tự trọng, tự tin là người vô dụng. Tin tưởng vào bản thân sẽ khiến sự tuyệt vọng biến mất.

  Faith in yourself will make despair disappear.

  Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.

  Sooner or later, those who win are those who think they can.

  Người ghìm chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình.

  It’s not who you are that holds you back, it’s who you think you’re not.

  Khi tôi mười hai tuổi, tôi từng nghĩ mình hẳn phải là thiên tài, nhưng không ai để ý. Nếu có thứ gì đó gọi là thiên tài, tôi chính là nó, và nếu không có, tôi không quan tâm.

  When I was about twelve I used to think I must be a genius, but nobody’s noticed. If there is such a thing as a genius, I am one, and if there isn’t I don’t care.

  Hãy hành động như thể bạn tạo được sự khác biệt. Đúng đấy.

  Act as if what you do makes a difference. It does.

  Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao.

  Self-confidence is the first requisite to great undertakings.

  Phải, tất cả chúng ta đều tỏa sáng, như mặt trăng, như những vì sao, và như mặt trời.

  Yeah we all shine on, like the moon, and the stars, and the sun.

  Lòng tự tin vào bản thân chắc chắn sẽ biểu lộ trong bất cứ những gì bạn làm.

  Your level of belief in yourself will inevitably manifest itself in whatever you do.

  Tôi được ban cho sự nhận thức về định mệnh của chính mình. Tôi chưa bao giờ tự hạ thấp bản thân. Tôi chưa bao giờ đánh giá mình theo tiêu chuẩn của người khác. Tôi luôn trông đợi nhiều ở chính mình, và nếu tôi thất bại, tôi thất bại chính mình.

  I was blessed with a sense of my own destiny. I have never sold myself short. I have never judged myself by other people’s standards. I have always expected a great deal of myself, and if I fail, I fail myself.

  Đừng để người ta làm bạn phát điên khi bạn biết việc ở trong khoảng cách mà mình đi được.

  Don’t let people drive you crazy when you know it’s in walking distance.

  Hãy đứng vững trước khủng hoảng. Đừng để chúng quật bạn ngã! Hãy chiến đấu để giữ bình tĩnh… thậm chí hoàn toàn vượt lên khủng hoảng và biến nó thành cơ hội. Quyết không từ bỏ hình ảnh cái tôi. Cho dù chuyện gì xảy ra, bạn cũng phải giữ được cái nhìn tích cực về bản thân. Cho dù chuyện gì xảy ra, bạn cũng phải giữ những thành công quá khứ trong trí tưởng tượng, sẵn sàng trình chiếu trên màn hình của tâm trí. Cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù bạn đánh mất những gì, cho dù bạn phải chịu đựng những thất bại gì, bạn cũng phải tin tưởng vào bản thân. Như vậy, bạn sẽ có thể trụ vững trước khủng hoảng, với lòng can đảm và sự bình tĩnh, quyết không oằn mình; như vậy bạn sẽ không sụp ngã. Bạn sẽ có thể nâng đỡ chính mình.

  Stand up to crises. Don’t let them throw you! Fight to stay calm… even surmount the crisis completely and turn it into an opportunity. Refuse to renounce your self-image. No matter what happens, you must keep your good opinion of yourself. No matter what happens, you must hold your past successes in your imagination, ready for showing in the motion picture screen of your mind. No matter what happens, no matter what you lose, no matter what failures you must endure, you must keep faith in yourself. Then you can stand up to crises, with calm and courage, refusing to buckle; then you will not fall through the floor. You will be able to support yourself.

  Cơ hội thành công của bạn trong mọi chuyện luôn có thể được đo bằng niềm tin của bạn vào chính bản thân mình.

  Your chances of success in any undertaking can always be measured by your belief in yourself.

  Những cảm giác thất bại – sợ hãi, lo lắng, thiếu tự tin – không đến từ lời sấm siêu trần nào đó. Chúng không được viết giữa những vì sao. Chúng không phải lời phúc âm thiêng liêng. Chúng cũng không báo trước một số phận chắc chắn rằng thất bại được định sẵn và hiển nhiên. Chúng đến từ tâm trí của chính bạn.

  Failure feelings – fear, anxiety, lack of self-confidence – do not spring from some heavenly oracle. They are not written in the stars. They are not holy gospel. Nor are they intimations of a set and decided fate which means that failure is decreed and decided. They originate from your own mind.

  Đừng bao giờ tin người bảo bạn rằng bạn không xứng đáng có được điều mình muốn.

  Never believe anyone who tells you that you don’t deserve what you want.

  Khi bạn tin mình có thể… bạn có thể!

  When you believe you can… you can!

  Giúp đỡ người khác vượt qua sự lúng túng, rụt rè chính là cách bạn mang lòng tự tin đến cho chính mình nhanh nhất. Phép thuật là tin vào bản thân mình, nếu bạn làm được điều đó, bạn có thể khiến mọi điều xảy ra.

  Magic is believing in yourself, if you can do that, you can make anything happen.

  Ngay khi bạn tin tưởng bản thân, bạn sẽ biết phải sống thế nào.

  As soon as you trust yourself, you will know how to live.

  Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không phụ thuộc vào việc bạn là ai hay bạn có gì; nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn nghĩ gì. Vì vậy hãy bắt đầu mỗi ngày nghĩ về tất cả những gì bạn cần phải thấy biết ơn. Tương lai của bạn phụ thuộc rất lớn vào suy nghĩ của bạn ngày hôm nay. Vì vậy hãy nghĩ về hy vọng, lòng tự tin, tình yêu thương và thành công.

  Remember, happiness doesn’t depend upon who you are or what you have; it depends solely upon what you think. So start each day by thinking of all the things you have to be thankful for. Your future will depend very largely on the thoughts you think today. So think thoughts of hope and confidence and love and success.

  Còn có nhiều điều quan trọng để lo lắng hơn là cách những người lạ nhìn bạn.

  There are so many more important things to worry about than how you’re perceived by strangers.

  Hãy sống sự thật của chính mình, và bao nhiêu lời nói dối người ta nói về bạn chẳng quan trọng. Sự thật sẽ tự chứng minh.

  Live your own truth and it won’t matter how many lies they tell about you. The truth will prove itself.

  Bạn có được sức mạnh, lòng can đảm và sự tự tin từ bất kỳ trải nghiệm nào khiến bạn phải đứng lại đối diện nỗi sợ hãi. Bạn có thể tự nhủ: ‘Tôi đã vượt qua nỗi kinh hoàng này. Tôi có thể đương đầu những điều kế tiếp.’ Bạn phải làm điều bạn nghĩ mình không thể.

  You gain strength, courage and confidence by every experience in which you really stop to look fear in the face. You are able to say to yourself, ‘I have lived through this horror. I can take the next thing that comes along.’ You must do the thing you think you cannot do.

  Tính tự phụ là khoe mẽ về bản thân mình. Sự tự tin nghĩa là bạn tin rằng mình có thể làm xong việc.

  Conceit is bragging about yourself. Confidence means you believe you can get the job done.

  Hầu hết mọi người không biết mình can đảm đến thế nào. Thực ra, rất nhiều người có tiềm năng trở thành anh hùng, cả nam giới và nữ giới, lại sống cả đời tự ngờ vực bản thân. Giá họ biết mình có tiềm năng rất lớn, điều ấy sẽ cho họ khả năng tự tin tưởng bản thân để đối mặt với hầu hết các rắc rối, thậm chí cả trong những thời điểm khủng hoảng.

  Most people don’t know how brave they really are. In fact, many potential heroes, both men and women, live out their life in self-doubt. If they only knew they had these deep resources, it would help give them the self-reliance to meet most problems, even a big crisis.

  Hãy tránh người tiêu cực bằng mọi cách. Họ là những kẻ phá hủy sự tự tin và lòng kiêu hãnh mạnh mẽ nhất.

  Avoid negative people at all costs. They are the greatest destroyers of self confidence and self-esteem.

  Hãy tin vào bản thân! Hãy tin vào khả năng của bạn! Không có niềm tin khiêm tốn nhưng hợp lý vào sức mạnh của chính mình, bạn sẽ không thể thành công hay hạnh phúc.

  Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers you cannot be successful or happy.

  Hãy luôn luôn hành xử như thể mình đang đội một vương miện vô hình.

  Always act like you’re wearing an invisible crown.

  Tôi rất tự tin. Tôi trông tự tin. Tôi hành động tự tin. Tôi nói theo cách tự tin…

  I am very confident. I look confident. I act confident. I speak in a confident way…

  Sự tự tin là thì hiện tại của hy vọng.

  Confidence is the psent tense of hope.

  Không gì là quá cao tới mức nằm ngoài tầm với của con người, nhưng anh ta phải leo lên một cách cẩn trọng và tự tin.

  Nothing is too high for a man to reach, but he must climb with care and confidence.

  Khi bạn cho phép bản thân bắt đầu mơ những giấc mơ lớn, loại bỏ một cách sáng tạo những hoạt động tiêu tốn quá nhiều thời gian của bạn, và tập trung năng lượng bên trong vào việc làm giảm bớt những điều chính hạn chế bạn, bạn bắt đầu có cảm giác tự tin và mạnh mẽ lạ thường.

  When you allow yourself to begin to dream big dreams, creatively abandon the activities that are taking up too much of your time, and focus your inward energies on alleviating your main constraints, you start to feel an incredible sense of power and confidence.

  Những người phụ nữ thích mặc màu trắng, họ có lòng tự tin, bên cạnh như thể không người. Sự tự tin đó có thể do đã sở hữu những thứ mà nhiều người bình thường khác không tài nào chạm tới nổi. Cũng có thể đến từ chỗ chẳng có gì nhưng cũng không theo đuổi gì. Nếu bạn không tự tin vào bản thân, bạn bị đánh bại hai lần trong cuộc đua mang tên Đời. Có lòng tự tin, bạn thắng ngay từ khi chưa xuất phát.

  If you have no confidence in self, you are twice defeated in the race of life. With confidence, you have won even before you have started.

  Sự trì trệ sinh ra nghi ngờ và sợ hãi. Hành động sinh ra lòng tự tin và can đảm. Nếu bạn muốn chinh phục nỗi sợ, đừng ngồi ở nhà và nghĩ về điều đó. Hay ra ngoài và bận rộn.

  Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.

  Vượt qua gian khó dẫn tới lòng can đảm, sự tự tin, và sự tự hiểu biết bản thân.

  Hãy thấu hiểu trong tim rằng vận mệnh của bạn là làm được những điều đáng kinh ngạc.

  Know in your heart that you are destined to do amazing things.

  Nếu bạn muốn truyền sự tự tin, hãy cho thật nhiều số liệu. Những số liệu ấy có chính xác không, hay thậm chí là có thể hiểu được hay không, đều không quan trọng, miễn là có đủ số liệu.

  If you want to inspire confidence, give plenty of statistics. It does not matter that they should be accurate, or even intelligible, as long as there is enough of them.

  Lòng tự tin của bạn liên hệ trực tiếp tới việc bạn cảm thấy mình tạo ra được bao nhiêu khác biệt cho đời.

  Your self-confidence is directly connected to how much you feel you are making a difference in the world.

  Lòng tự tôn và tự yêu bản thân đối lập với sợ hãi; bạn càng yêu bản thân, bạn càng ít sợ bất cứ điều gì.

  Self-esteem and self-love are the opposites of fear; the more you like yourself, the less you fear anything.

  Hãy suy nghĩ một cách tích cực và lão luyện, với lòng tin và sự tự tin, và cuộc đời sẽ trở nên vững chắc hơn, chứa đầy hành động hơn, phong phú hơn về trải nghiệm và thành tựu.

  Think positively and masterfully, with confidence and faith, and life become more secure, more fraught with action, richer in experience and achievement.

  Ai mà tự kính, thời người ngoài mới kính; ai mà tự khinh, thời người ngoài cũng khinh. Lý do lớn nhất của việc có nhận thức kém về hình ảnh bản thân là vì thiếu hụt tình yêu thương vô điều kiện.

  The greatest single cause of poor self image is the absence of unconditional love.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Chúc Tết Cho Người Công Giáo, Cha Sứ Canh Tý 2022 Hay Ý Nghĩa
 • Lời Chúc Giáo Viên Cuối Năm Học
 • # Những Câu Nói Hay Về Sự Im Lặng Giết Chết Tình Yêu Đôi Trẻ
 • Stt Yêu Thương Ngắn Ngọt Lịm, Tan Chảy Trong Tình Yêu
 • Nslide Kỹ Năng “biết Mình Là Ai?”
 • Châm Ngôn Về Sự Tin Tưởng

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Về Công Bằng
 • Những Câu Nói Hay Về Sự Chăm Chỉ: 50+ Stt, Danh Ngôn Hay
 • 13 Câu Châm Ngôn Không Thể Quên Về Y Học
 • Danh Ngôn Bằng Hình Ảnh
 • Danh Ngôn Về Tình Dục
 • 2. 20 Câu thơ hay ý nghĩa về cuộc sống [Dành cho những ai đang buồn]

  5. Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới Chúng ta đang lược khảo sách Châm Ngôn, vì không có thời gian nên chúng ta chỉ học về một số phân đoạn điển hình, hy vọng rằng nó sẽ khiến quí vị ham thích để tìm hiểu nhiều hơn về những lời dạy dỗ quí báu này.

  6. Mục tiêu của hôn nhân không phải để tạo ra sự tương đồng nhanh chóng bằng cách xé bỏ mọi biên giới.

  7. Những câu châm ngôn hay về cuộc sống tình bạn và tình yêu sẽ giúp các bạn cân bằng lại cuộc sống, thấy cuộc đời này có biết bao nhiêu điều thú vị.

  16. Mục Lục:” Status lạc quan yêu đời hay và ý nghĩa nhất” Danh ngôn hay về sự lạc quan trong tình yêu, cuộc sống” Câu nói hay giúp bạn lạc quan hơn trong những khó khăn & thử thách Người bi quan luôn tìm thấy khó khăn trong mọi cơ hội.

  25. Vn xin tổng hợp danh sách những câu danh ngôn và châm ngôn tiếng anh hay nhất về cuộc sống, tình yêu bao gồm 32 câu châm ngôn tiếng anh và 14 câu danh ngôn tiếng anh bất hủ có lời dịch.

  30. Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo khi đang tu sửa lại đường đi, anh ta nhặt được 2 triệu đồng, anh ta không mảy may suy nghĩ – Tham khảo tin bài Vứt bỏ sự nghi hoặc, hãy tin tưởng ….

  31. Bạn muốn biết giá trị của một người thì hãy lắng nghe họ, coi họ đối xử thế nào với kẻ dưới.

  35. Những câu nói hay về lòng tin đem đến cho bạn những giá trị về lòng tin, giá trị sống giữa con người với con người, nhận ra điều quý giá của cuộc sống.

  36. Nhiều khi đọc được những câu châm ngôn hay về cuộc sống phù hợp, và đúng lúc, bạn sẽ có thêm một nguồn cảm hứng cực kỳ lớn để hành động.

  37. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về số tài khoản của chị gái cháu: Vũ Thị Thu Hà số tài khoản: 19029736225017 Ngân hàng Techcombank chi nhánh tỉnh Nam Định Hoặc liên hệ trực tiếp với cháu:0368632001 và 0942628907(Hay địa chỉ ở trên) Cháu xin chân thành cảm ơn và mong cộng đồng.

  38. Châm Ngôn Chân Lý Lời Trích Truyền Động Lực Lời Trích Truyền Cảm Hứng Sự Thật Tâm Lý Học Messages.

  39. Câu nói nghe quen thuộc và tưởng chừng đơn giản đó, nếu ngẫm nghỉ sâu hơn, bạn sẽ khám phá một triết lý sống đầy tự tin và lạc quan.

  40. Danh Ngôn Về Sự Phải Lòng Lời Trích Về Thành Công Lời Trích Về Hạnh Phúc Trích Dẫn Thơ Messages Tin Nhắn Sự Thật Ý Tưởng Suy Nghĩ Tích Cực The Greatest collection of Philosophical Quotes about Life and happiness with images and HD wallpapers.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Châm Ngôn Hay Dành Cho Dân Văn Phòng
 • 10 Châm Ngôn Sống Bất Hủ Của Tỷ Phú Bill Gates
 • Châm Ngôn Của Tỷ Phú Thế Giới Trong Quản Lý Tài Chính Cá Nhân
 • 20/ Vấn Đề “sống Thử” Của Giới Trẻ Ngày Nay
 • Các Châm Ngôn Sống Hay
 • Trích Dẫn Hay Về Sự Tự Tin, Thông Điệp Cho Bản Thân Về Lòng Tự Tin

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Trích Dẫn Sách Và Câu Nói Hay Về Tình Yêu Phụ Nữ Nên Đọc
 • Những Câu Trích Dẫn Hay Cho Thấy Tuổi Thanh Xuân Là Thời Gian Đẹp Nhất
 • Sống Đừng Để “cái Tôi” Quá Lớn, Kẻo Nó Gây Phiền Phức Cho Bạn
 • 6 Cuốn Sách Hay Về Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam Gần Gũi Với Mọi Người
 • Châm Ngôn Hay Trong Cuộc Sống
 • Sự tự tin là điều vô cùng cần thiết để mỗi người có thể sống với hy vọng và ước mơ của mình. Nó có tác động tích cực đến mọi thứ. Để thành công, trước hết bạn cần tự tin. Khi bạn quyết tâm đạt được điều gì đó một cách tự tin, không trở ngại nào có thể ngăn cản bạn.

  Những câu nói, trích dẫn hay về sự tự tin

  1. “Không có gì ngăn nổi một người đàn ông có thái độ đúng đắn đạt được mục tiêu của mình; Không có gì có thể giúp người đàn ông thành công với thái độ sai lầm”. – Thomas Jefferson

  2. “Sự tự tin không đến từ việc luôn luôn làm đúng, mà từ việc không sợ bị sai”. – Peter T. Mcintyre

  3. “Tự tin là một thói quen có thể được phát triển bằng cách hành động như thể bạn đã có sẵn sự tự tin mà bạn muốn có”. – Brian Tracy

  4. “Lạc quan là niềm tin dẫn đến kỳ tích. Không có gì có thể được thực hiện mà không có hy vọng và sự tự tin”. – Helen Keller

  5. “Niềm tin giáo dục phát triển mạnh nhờ sự trung thực, danh dự, về sự thiêng liêng của nghĩa vụ, về sự bảo vệ trung thành và không ích kỷ. Người ta không thể sống được mà không có những điều đó”. – Franklin D. Roosevelt

  6. “Hãy luôn nhớ rằng bạn dũng cảm hơn bạn tin, mạnh mẽ hơn bạn tưởng và thông minh hơn bạn nghĩ”. – Christopher Robin

  7. “Bạn không có quyền kiểm soát suy nghĩ của người khác về mình, vì vậy, hãy tập trung vào chính mình”. – Tim Gunn

  Những thông điệp cho bản thân về lòng tự tin

  Ngoài những câu nói về sự tự tin ở trên, các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm những câu nói truyền cảm hứng làm thay đổi cuộc sống ở bài viết này của chúng tôi Thông qua những câu nói truyền cảm hứng của các bác sỹ, nhà khoa học, nhạc sỹ,…, trên toàn thế giới, có thể bạn sẽ tìm được câu nói hay, ý nghĩa để làm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình sau này.

  B. Trích dẫn hay về sự tự tin

  Hãy để những trích dẫn nổi tiếng về sự tự tin sau đây giúp bạn can đảm và rèn luyện sự tự tin cho bản thân mình.

  1. “Sự can đảm nghĩa là can đảm để chấp nhận chính mình, mặc dù có những điều tưởng như không thể chấp nhận được”. – Paul Tillich

  2. “Tự tin là chìa khóa. Đôi khi, bạn cần tỏ ra tự tin ngay cả khi bạn không như thế”. – Vanessa Hudgens

  3. “Khi bạn tự tin, bạn có thể có rất nhiều niềm vui. Và khi bạn vui vẻ, bạn có thể làm những điều tuyệt vời”. – Joe Namath

  4. “Bạn có được sức mạnh, lòng can đảm và sự tự tin bằng mọi trải nghiệm khi bạn thôi nhìn vào nỗi sợ hãi. Nhiều lúc trong đời, bạn phải làm điều mà bạn nghĩ rằng bạn không thể làm”. – Eleanor Roosevelt

  5. “Một khi chúng ta tin vào chính mình, chúng ta có thể mạo hiểm để tò mò, học hỏi, vui vẻ hoặc thực hiện bất kỳ trải nghiệm nào”. – Cummings E.E.

  6. “Ngay khi bạn tin tưởng vào chính mình, bạn sẽ biết mình phải sống như thế nào”. – Johann Wolfgang von Goethe

  7. “Hãy để sự tự tin lan toả vào trong cả giấc mơ của bạn. Tưởng tượng là một người bạn của cuộc sống”. – Henry David Thoreau

  8. Đừng hành động giống như bạn luôn nghi ngờ và sợ hãi. Hãy hành động như thể bạn hoàn toàn tự tin và can đảm. Nếu bạn muốn chinh phục nỗi sợ hãi, đừng ngồi nhà và suy nghĩ về nó, hãy đi ra ngoài và làm bản thân bận rộn”. – Dale Carnegie

  9. “Hãy luôn là chính mình và có niềm tin vào chính mình. Đừng ra ngoài và tìm kiếm một nhân vật thành công, sau đó cố gắng sao chép nó”. – Bruce Lee

  10. “Sức mạnh là nguyên tắc. Nguyên tắc tiến về phía trước, như thể bạn có đủ sự tự tin để làm điều đó, cuối cùng bạn sẽ thực sự có đủ tự tin khi nhìn lại những gì bạn đã làm”. – Robert Downey, Jr.

  11. “Một người tin vào chính mình sẽ không cố gắng thuyết phục người khác. Một người hài lòng với chính mình sẽ không cần người khác chấp thuận. Bởi vì khi một người chấp nhận chính mình, cả thế giới sẽ chấp nhận anh ta”. – Laozi

  Tổng hợp những trích dẫn, câu nói hay nhất về sự tự tin

  1. Một ngọn núi cũng không cao hơn sự tự tin của bạn, bởi vì nó cũng sẽ chỉ ở dưới chân bạn nếu bạn lên đến đỉnh!

  2. Tự tin đến một cách tự nhiên cùng với thành công, nhưng thành công chỉ đến với những người tự tin, vì vậy hãy bắt đầu với niềm tin về chính mình!

  3. Một lần nọ, tất cả người dân làng quyết định cầu mưa. Vào ngày cầu nguyện, tất cả mọi người tập trung lại và chỉ có một cậu bé đến đó với một chiếc ô, đó là niềm tin!

  4. Ai cũng là một thực tế độc đáo, giống như muối vậy. Sự hiện diện của nó không hề nổi bật, nhưng sự vắng mặt của nó lại khiến mọi thứ trở nên vô vị.

  5. Nếu bạn đứng thẳng vì một lý do nào đó, hãy chuẩn bị để đứng một mình như cái cây đầy kiêu hãnh. Nếu bạn ngã trên mặt đất, hãy rơi xuống như một hạt giống và mọc lại để chiến đấu một lần nữa.

  6. Tự tin và chăm chỉ là liều thuốc tốt nhất để tiêu diệt căn bệnh gọi là thất bại. Nó sẽ giúp bạn trở thành một người thành công.

  Những câu nói hay về lòng tự tin

  Như đã phân tích ở trên, tự tin không phải là năng khiếu bẩm sinh và có thể thay đổi được. Nếu bạn không nghiêm túc, nỗ lực rèn luyện, sẽ chẳng có ông tiên, bà tiên nào giúp bạn thực hiện mong muốn của mình. Hy vọng những câu nói, trích dẫn hay về sự tự tin ở bài viết này của chúng tôi sẽ tạo động lực, giúp bạn tự tin vượt qua mọi giới hạn của bản thân và đạt được nhiều sự thành công trong cuộc sống.

  https://thuthuat.taimienphi.vn/trich-dan-hay-ve-su-tu-tin-thong-diep-cho-ban-than-ve-long-tu-tin-55053n.aspx

  Trong quá trình tìm kiếm sứ mệnh của cuộc đời mình, bạn sẽ phải trải qua nhiều cột mốc thăng, trầm khác nhau. Những lúc như thế, thay vì tuyệt vọng, mất niềm tin vào cuộc sống, bạn có thể tham khảo những thông điệp, trích dẫn truyền cảm hứng hay, ý nghĩa để sốc lại tinh thần, tiếp tục lao vào cuộc chiến để hiểu về bản thân và hiểu về cuộc đời.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Trích Dẫn Hay Và Ý Nghĩa Về Tình Yêu Trong Văn Học Đương Đại Tốt Cho Mọi Người
 • Trích Dẫn Hay Nhất Trong Sách Văn Học Việt Nam
 • Những Trích Dẫn Hay Và Cảm Động Nhất Trong Tiểu Thuyết Ngôn Tình
 • Những Trích Dẫn Hay Trong Tiểu Thuyết Ngôn Tình ♥
 • Tổng Hợp Những Trích Dẫn Hay Nhất Trong Sách Về Cuộc Sống
 • Tự Tin Là Gì? 10 Câu Nói Hay Giúp Khơi Dậy Sự Tự Tin Trong Bạn

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Cô Đơn Làm Xao Xuyến Bao Người
 • Những Câu Nói Hay Về Lời Cảm Ơn Chứa Đựng Ý Nghĩa Sâu Sắc
 • Những Câu Status Hay Về Thần Tượng – Thứ Tình Cảm Chân Thành Không Cần Lời Hồi Đáp
 • Những Câu Nói Hay Về Gia Đình Hạnh Phúc Giúp Tổ Ấm Thêm Gắn Kết
 • Những Câu Nói Hài Hước ‘chất Nhất Quả Đất’ Xua Tan Một Ngày Đầy Áp Lực
 • Tự tin là gì?

  Có rất nhiều cách để định nghĩa về sự tự tin, tuy nhiên muốn hiểu tường tận hết ý nghĩa của “tự tin” chúng ta cần phân tích theo từng chữ một:

  • “Tự” là việc chính bản thân mình thực hiện một hành động hay một việc nào đó bằng chính sức lực, khả năng riêng của mình. Ví dụ: tự làm, tự học, tự ăn,…
  • “Tin” chính là niềm tin, sự tin tưởng vào sự vật, sự việc. Con người dựa trên những tiêu chí đánh giá, hoặc cơ sở nhận thức cụ thể nào đó.

  Như vậy, “tự tin” có nghĩa là việc bản thân tin tưởng vào khả năng của chính mình, là nhận thức và nắm rõ được bản thân có thể thực hiện tốt một việc nào đó.

  Sự tự tin được biểu hiện qua rất nhiều yếu tố, thông thường người có lòng tự tin vào chính mình sẽ gắn liền với những khả năng như: có khả năng phán đoán, suy xét đánh giá, nhận định vấn đề. Là người dám nghĩ dám làm, dám tự mình đưa ra quyết định và dám chịu trách nhiệm với những việc mình làm.

  Tuy vậy, tự tin không đồng nghĩa là việc tin tưởng vào bản thân một cách mù quáng. Những người thiếu kiến thức, thiếu năng lực tư duy và hành động thiếu suy nghĩ nhưng lại tự tin quá mức người ta gọi đó là sự ảo tưởng.

  Làm thế nào để tự tin?

  Muốn rèn luyện sự tự tin, trước tiên bạn phải tự tin vào chính bản thân mình (vì nếu ngay cả bạn cũng không tin vào chính mình thì làm sao người khác có thể giúp được bạn). Hãy luôn động viên bản thân rằng: “Tôi làm được. Tôi nhất định làm được. Tôi sẽ thành công. Tôi sẽ làm việc đó tốt hơn người khác”. Có như vậy, tinh thần bạn mới phấn chấn và bình tĩnh đối phó với những tình huống khó khăn.

  Ngoài ra, tự rèn cho mình thói quen luôn khẳng định bản thân trước mặt người khác cũng là cách giúp bạn tự tin trong cuộc sống, công việc. Bất kể khi nào, bạn nên tạo cho người khác có ấn tượng là “Công việc này tôi sẽ làm thật tốt” hoặc “Tôi sẽ trình bày vấn đề một cách tốt nhất”… Cứ duy trì thói quen này đến một ngày bạn sẽ phát hiện ra mình đã có thể tự tin đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống.

  Nói thì dễ nhưng để có được sự tự tin là cả một quá trình cần có sự rèn luyện, trau dồi. Dưới đây là 6 cách có thể giúp bạn trở nên tự tin hơn. Hãy cùng tham khảo nhé!

  • Dẹp bỏ nỗi sợ hãi

  Trong cuộc sống, chúng ta đều có những nỗi sợ hãi riêng. Bạn không dám bắt chuyện với người khác vì sợ người ta cho rằng mình lố bịch và sợ trong khi bạn cố gắng bắt chuyện họ sẽ thờ ơ và như vậy thì thật là mất mặt. Vì những suy nghĩ đó, bạn lựa chọn giải pháp an toàn hơn đó là đứng thụ động chờ người ta đến làm quen với bạn thay vì chủ động làm quen với một người bạn mới.

  Thế đấy, con người ta luôn có nỗi sợ hãi, lo này, sợ nọ khiến cuộc sống họ khép kín hơn và không thể thoải mái nói về bản thân hay thể hiện bản thân trước người khác. Vì thế, muốn tự tin bạn phải học cách dẹp bỏ bớt nỗi sợ hãi bằng cách nghĩ rằng ai cũng sợ như mình và người ta cũng sợ mình như mình sợ người ta ấy. Thay vì đứng yên, bạn hãy mạnh mẽ bước lại làm quen, hành động này không chỉ giúp bạn có thêm người bạn mới mà còn có thể giúp bạn tự tin hơn.

  • Tìm ra điểm mạnh của bản thân

  Bản thân mỗi chúng ta ai cũng có những thế mạnh riêng, có người giỏi thể thao, người hát hay, nấu ăn ngon, khéo tay có thể làm được sản phẩm đẹp, giỏi về kỹ thuật, đồ họa,…. Do đó, nếu chúng ta có một thế mạnh nào đó nổi trội sẽ có thể giúp chúng ta tự tin hơn khi nói chuyện với người khác hay giới thiệu về bản thân, cũng như tạo thêm đề tài cho các cuộc nói chuyện.

  Vì vậy, bạn hãy dành thời gian để suy ngẫm xem mình có những ưu điểm nào. Dùng bút ghi lại và phân loại những ưu điểm đó ra. Ví dụ, sở trường của bạn là gì? Bạn đã làm những việc gì có ích cho xã hội? Thành tích học tập nổi trội nhất là gì? Hãy liệt kê ra và xem xét xem bạn có thể phát huy được những điểm nào và cố gắng phát huy chúng để tạo nên sức mạnh cho bản thân và tự tin hơn nhé.

  • Có sự chuẩn bị kỹ lưỡng

  Hầu hết con người ta thường thấy thiếu tự tin khi bản thân chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu một buổi sáng bạn ra ngoài với bộ quần áo nhăn nhún, mái tóc chưa được gọn gàng và makeup vội vàng thì bản thân bạn sẽ thấy không thể nào tự tin được. Vì bạn sẽ lo lắng người khác sẽ đánh giá về bạn, sợ makeup bị lỗi,… và cứ thế bạn không thể thoải mái đối diện với người khác mà chỉ lo sợ khi có người khác nhìn mình.

  Do đó, hãy thêm chút thời gian để chuẩn bị mọi thứ được tốt nhất có thể. Khi tham gia buổi họp nào đó, hãy chuẩn bị bài phát biểu của mình trước và thử nói trước gương vài lần để đảm bảo không có sai sót xảy ra. Trước khi đi ra ngoài, hãy dậy sớm để chuẩn bị quần áo chỉn chu, đầu tóc gọn gàng, đối với phụ nữ hãy trang điểm nhẹ nhàng hoặc chỉ cần thoa chút son môi để gương mặt trông rạng rỡ hơn…Khi bạn chắc chắn mình đã chuẩn bị mọi thứ tốt và không có sai sót, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

  • Trau dồi vốn kiến thức phong phú

  Nếu có một nền tảng kiến thức phong phú bạn sẽ không sợ bản thân mình “dốt” hơn người khác, có thể nói chuyện và thể hiện sự hiểu biết của mình với người khác và không sợ bị lạc lõng giữa mọi người vì bạn không biết nói gì. Việc bạn biết nhiều sẽ giúp bạn tự tin thể hiện bản thân và thoải mái hơn trong các mối quan hệ.

  Để có được được điều này, bạn hãy chăm đọc sách bởi sách là kho tàng kiến thức của toàn nhân loại. Theo dõi các chương trình thời sự để cập nhật thông tin quan trọng, theo dõi các trang mạng xã hội, báo chí để bắt kịp với xu thế chung và cả việc chia sẻ với mọi người nữa nhé.

  • “Xây dựng” con người về mọi mặt

  Đầu tiên hãy chăm sóc sức khỏe và ngoại hình của mình. Xây dựng một chế độ ăn hợp lí và luyện tập thể dục hằng ngày để có được một sức khỏe và vóc dáng tốt.

  Tạo cho mình cách ăn mặc phù hợp ở mọi lúc, mọi nơi. Cụ thể, hãy giữ cho quần áo luôn sạch sẽ, phẳng phiu, chọn màu sắc và kiểu dáng phù hợp cho từng hoạt động và vóc dáng.

  Tạo cho mình tác phong giao tiếp phù hợp, chẳng hạn như khi giao tiếp bạn hãy đứng thẳng và hướng mắt về người đối diện. Học cách mỉm cười khi nói chuyện và giao tiếp bằng ánh mắt với người đối diện, tập nói to, rõ ràng và học cách lắng nghe người khác. Ngoài ra cũng cần sử dụng linh hoạt từ “cảm ơn” và “xin lỗi” trong các trường hợp để biểu đạt thành ý của bản thân. Kỹ năng giao tiếp là rất cần thiết trong mọi tình huống và để bạn có thể hoàn thiện bản thân hơn từ đó tự tin hơn.

  Không so sánh bản thân mình với người khác hay suy mình phải sống như người khác. Cần nhớ rằng bản thân chúng ta là một chủ thể hoàn chỉnh và nếu chúng ta cũng giống như người khác thì chúng ta sẽ không còn là mình nữa. Vì thế hãy sống theo suy nghĩ của mình, phấn đấu xây dựng mình theo cách mình muốn mà không phải là bản sao của người khác. Tự tin là chính mình nhé.

  • Tự tin nhưng không tự tin thái quá

  Tự tin là cách tốt nhất để thể hiện khả năng của bản thân và khẳng định vị trí của mình, từ đó đi tới thành công. Nhưng tự tin phải đi kèm với biết lắng nghe người khác và tiếp thu những điều đúng đắn để hoàn thiện bản thân. Không nên tự tin thái quá dẫn tới suy nghĩ lệch lạc, thổi phồng bản thân hay khoe khoang quá nhiều. Vì điều này sẽ làm bạn bị cô lập, bởi người ta chỉ cho rằng bạn đang “nổ” mà thôi.

  Khởi động ngày mới với những câu nói hay giúp bạn tự tin hơn

  Hãy rèn luyện bản thân và tự tin sẽ giúp bạn làm chủ mọi tình huống, dễ dàng vượt qua mọi thử thách, khó khăn một cách đúng mực. Một vài câu nói hay để giúp bạn có thể sự tin với chính bản thân mình và trong cuộc sống.

  1. “Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin” – Henlen Kelln
  2. “Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao” – Samuel Johnson
  3. “Điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn biết tin tưởng vào bản thân. Nếu bạn có thể mơ ước, bạn có thể làm được” – Walt Disney
  4. “Ai cũng có lòng tự trọng, tự tin. Không có lòng tự trọng, tự tin là người vô dụng” – Hồ Chí Minh
  5. “Dù bạn đến từ nông thôn hay thành thị, thành công của bạn được quyết định bởi sự tự tin và những nỗ lực ngoan cường” – Michelle Obama
  6. “Mức độ tin tưởng vào bản thân của bạn chắc chắn sẽ thể hiện ở bất cứ việc gì bạn làm” – Les Brown
  7. “Chúng ta có được sức mạnh, sự can đảm và sự tự tin qua từng trải nghiệm mà chúng ta thực sự dừng lại để nhìn vào nỗi sợ hãi… Chúng ta phải làm điều mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể” – Eleanor Roosevelt
  8. “Tôi đã học được rằng, nếu bạn tự tin tiến lên theo hướng ước mơ của mình và nỗ lực sống cuộc sống mà bạn tưởng tượng, bạn sẽ gặp một thành công bất ngờ” – Henry David Thoreau
  9. “Nếu tự tin ở bản thân, bạn sẽ truyền niềm tin đến người khác” – Ngạn ngữ Đức
  10.  “Tự tin không phải vì đúng mà vì không sợ sai” – Khuyết danh

  Như vậy, để trở thành người tự tin cũng không phải là điều quá khó khăn. Đừng lo sợ mà cứ mãi “nhốt” bản thân trong vùng an toàn. Hãy tự tin lên vì bạn cũng như bao nhiêu người tài năng khác, chỉ cần cần có ý chí và lòng tự tin thì trên thế giới này sẽ chẳng có gì việc là khó khăn với bạn cả.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kiềm Chế Cảm Xúc – Nghệ Thuật Làm Chủ Bản Thân, Làm Chủ Cuộc Đời
 • Chọn Status Về Hoa Hay Nhất Để ‘Mượn Hoa Tỏ Tình’ Với Người Thương
 • Những Câu Nói Hay Của Jack Ma Khiến Bạn Thay Đổi Suy Nghĩ, Tiến Bước Thành Công
 • Những Câu Nói Hay Về Đàn Ông Khiến Bạn Phải Giật Mình Vì… Quá Đúng
 • 6 Lời Khuyên Tuyệt Vời Của Những Tỷ Phú Bạn Không Nên Bỏ Qua
 • Danh Ngôn Về Lòng Tự Tin

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu Chuyện Hay Về Lòng Tham Của Con Người
 • Thảm Án Bình Phước Và Lời Cảnh Tỉnh Về Lòng Tham Của Con Người
 • Những Câu Châm Ngôn Hay Nhất Của Nhật Bản
 • Tuyển Tập Những Câu Nói Hay Nhất Về Châm Ngôn Tình Bạn
 • 199+ Những Câu Châm Ngôn Về Tình Yêu Hay Nhất Mà Bạn Không Thể Dời Mắt Khi Đọc
 • 5. Danh ngôn hay về Lòng tin – Những câu nói nổi tiếng về Lòng tin 579.

  9. Khám phá ý tưởng về Danh Ngôn Về Sự Phải Lòng.

  10. Một lúc nào đó trong cuộc sống, nếu bạn thấy quá khó khăn, quá buồn chán, hãy đọc những câu nói hay trong Phật giáo, những câu danh ngôn Phật giáo để thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

  11. Tước bỏ lòng tin trong tình yêu tức là tước bỏ nền tảng tạo nên sức mạnh và độ bền vững của tình yêu…tước bỏ tính chất cao đẹp của tình yêu.

  12. 11/05/2017 · Mục Lục:” Status hay nhất về niềm tin trong tình yêu và cuộc sống” Những câu nói hay về niềm tin bằng tiếng Anh” Danh ngôn hay nhất về niềm tin và hy vọng Niềm tin và lòng tin là thứ duy nhất giúp chúng ta quyết định thực hiện một điều gì đó, và […].

  15. NHỮNG CÂU DANH NGÔN HAY NHẤT VỀ THÁI ĐỘ SỐNG Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ Pautopxki Một nửa sức khỏe của con người là ….

  21. Đừng cho rằng bản thân xin lỗi một câu là có thể bù đắp được rất nhiều lỗi lầm.

  22. Đừng sợ hãi bất cứ điều gì ngoại trừ thứ mà nỗ lực của anh có thể ngăn chặn.

  29. Những câu danh ngôn hay về tính cách Dũng cảm: Đó là trách nhiệm được ý thức đến cùng Paplenko Dễ dãi là phương châm của thể xác.

  30. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích mà chính là những gì bạn cảm nhận.

  33. Đó là đức tính mà ở đó người ta luôn luôn chú ý giữ gìn phẩm giá, nhân cách của mình, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

  36. Cũng tương tự như vậy, nếu đã đánh mất đi lòng tin, có lẽ mãi mãi bạn chẳng thể nào lấy lại được.

  39. Kể từ giây phút đó, Cơ Đốc nhân trên toàn thế giới đã suy ngẫm, viết và cảm tạ Chúa về sự tuyệt diệu của cây thập tự.

  40. Nếu bạn bị phản bội, mất lòng tin và bị tổn thương, hãy vượt lên, giữ lại những gì tốt đẹp nhất còn lại, và đừng tự thương hại mình quá.

  41. Những câu nói, triết lý hay, những danh ngôn, châm ngôn tiếng Anh hay về cuộc sống và tình yêu sẽ giúp cho tâm hồn bạn trở lên tươi đẹp hơn.

  43. -Nếu bạn thất vọng vì mối tình ước ao bị tan vỡ, hãy nghĩ đến những người chưa từng yêu hoặc chưa bao giờ được yêu -Nếu bạn bị phản bội, mất lòng tin và bị tổn thương, hãy vượt lên.

  45. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích mà chính là những gì bạn cảm nhận được trên từng chặn đường đi -Thật.

  46. Trong cuộc sống hiện đại đầy đủ Internet và Công nghệ thông tin ngày này thì việc học tập và sự tự học lại cần thiết hơn bao giờ hết.

  47. Những câu danh ngôn ngắn gọn mà ý nghĩa sâu sắc đối với cuộc sống của mỗi người.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Tự Tin: 50+ Danh Ngôn Hay
 • Những Câu Danh Ngôn Hay Và Ý Nghĩa Về Niềm Tin
 • Những Câu Danh Ngôn Tình Yêu Hay Nhất Mọi Thời Đại
 • Những Câu Danh Ngôn Hay Nhất Về Tình Bạn
 • Danh Ngôn Hay Về Môi Trường
 • Châm Ngôn Về Lòng Tin

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Về Lời Hứa
 • Những Bài Thơ Về Lẽ Sống Của Chúng Ta :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta.com
 • Danh Ngôn Sống Lạc Quan
 • ‘bỏ Túi’ 22 Câu Châm Ngôn Để Đời Trong Vũ Trụ Điện Ảnh Marvel (P1)
 • 25 Dòng Châm Ngôn Về Nụ Cười Giúp Bạn Thoát Khỏi Khổ Đau
 • 2. Những câu nói hay về gia đình buồn không hạnh phúc, tan vỡ

  5. Đọc những câu châm ngôn cuộc sống này, tâm hồn bạn sẽ cảm thấy vui vẻ lạc quan hơn, có thêm niềm tin hơn với bản thân và giành nhiều điều tốt.

  8. Bạn muốn biết giá trị của một người thì hãy lắng nghe họ, coi họ đối xử thế nào với kẻ dưới.

  11. 03/12/2019 · Tối Chủ Nhật Vui Vẻ là một chương trình talkshow kết hợp với kịch nghệ và âm nhạc.

  13. Nói về người nữ: Sách Châm ngôn đã bắt đầu với những lời cảnh cáo về người nữ tà dâm, nhưng lại chấm dứt với lời khen người nữ tài đức.

  16. Châm ngôn cuộc sống June 22, 2022 · Tâm phải biết buông bỏ thì đời mới nở hoa, lòng không còn nặng nề thì thân mới tự tại.

  17. 11/05/2017 · Mục Lục:” Status hay nhất về niềm tin trong tình yêu và cuộc sống” Những câu nói hay về niềm tin bằng tiếng Anh” Danh ngôn hay nhất về niềm tin và hy vọng Niềm tin và lòng tin là thứ duy nhất giúp chúng ta quyết định thực hiện một điều gì đó, và […].

  27. ICTnews – Sắp đến ngày 8/3 nên không có lý do gì mà chúng ta không sưu tầm lại những câu nói hay, ý nghĩa, chân tình về mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất của mỗi người.

  30. Với cách học qua những câu châm ngôn này không chỉ khiến bạn có thêm động lực phấn đấu trong công việc mà còn giúp bạn không bị nhàm chán và có những bài học tiếng Anh hay hơn.

  35. Vn xin tổng hợp danh sách những câu danh ngôn và châm ngôn tiếng anh hay nhất về cuộc sống, tình yêu bao gồm 32 câu châm ngôn tiếng anh và 14 câu danh ngôn tiếng anh bất hủ có lời dịch.

  36. Châm Ngôn Cuộc Sống Suy ngẫm về cuộc sống Ngày tuyệt vời nhất chính là NGÀY HÔM NAY Điều dễ làm nhất chính là BỚI MÓC LỖI LẦM CỦA NGƯỜI KHÁC.

  37. La Rochefoucould ” La Rochefoucould ” “Không gì diễn tả được nỗi đau do cái ghen đem đến cho con tim chưa nói được lời tỏ tình.

  39. Châm ngôn sống dành cho những ai đang mất phương hướng (VOH) – Chặn đường vừa rồi dù ngắn hay dài thì cũng phải nên nói lời tạm biệt với những cảm xúc bồi hồi và tiếc nuối đó bằng loạt châm ngôn sống tích cực này.

  40. Nhung cau danh ngon ve tinh cach hay nhat, những câu danh ngôn về tính cách hay nhất là tổng hợp những câu danh ngôn về lòng người, bản chất con người, sự ganh ghét.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 20 Câu Slogan Hay Về Chăm Sóc Khách Hàng Bạn Nên Biết
 • Bài Học Về Dịch Vụ Khách Hàng Từ Những Câu Nói Nổi Tiếng
 • Những Nguyên Tắc Về Dịch Vụ Khách Hàng Đã Trở Thành Bất Hủ
 • Những Câu Nói Bất Hủ Về Tiền
 • Những Châm Ngôn Sống Truyền Cảm Hứng Cho Bạn Trẻ
 • Danh Ngôn Về Sự Tự Lực

  --- Bài mới hơn ---

 • Khi Đàn Ông “nói Xấu Vợ”
 • Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Giúp Các Bạn Trẻ Đang Bế Tắc Thêm Lạc Quan Và Có Thêm Nghị Lực
 • Ra Mắt Cuốn Sách Hồ Chí Minh: Danh Ngôn Tư Tưởng Và Đạo Đức
 • 10 Câu Danh Ngôn Thành Công Trong Cuộc Sống
 • Danh Ngôn Về Sự Tận Hưởng
 • Hãy đặt tương lai vào bàn tay đáng tin cậy – bàn tay của chính bạn.

  Put your future in good hands – your own.

  Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.

  You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.

  Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người sẽ đưa bạn tới nơi bạn muốn đến chứ không phải ai khác.

  Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.

  Về lâu về dài, chính chúng ta sẽ định hình bản thân con người chúng ta và cuộc sống của chúng ta. Quá trình đó không bao giờ kết thúc cho tới khi ta chết. Rốt cuộc thì chúng ta luôn phải gánh chịu mọi trách nhiệm về chính sự lựa chọn của mình.

  In the long run, we shape our lives, and we shape ourselves. The process never ends until we die. And the choices we make are ultimately our own responsibility.

  Tôi là chính bản thân tôi. Tôi thích điều tôi thích. Tôi yêu điều tôi yêu. Tôi làm điều mình muốn làm. Tránh ra và chấp nhận đi. Đây là cuộc đời tôi, không phải của ai khác.

  I am who I am. I like what I like. I love what I love. I do what I want. Get off my back and deal with it. It’s my life, not yours.

  Người sáng tác chính bản thân mình thông thái hơn người sáng tác một cuốn sách.

  He that composes himself is wiser than he that composes a book.

  Không có giá trị nào trong cuộc sống trừ những gì bạn chọn đặt lên nó, và không có hạnh phúc ở bất cứ đâu trừ điều bạn mang đến cho bản thân mình.

  There is no value in life except what you choose to place upon it and no happiness in any place except what you bring to it yourself.

  Chúa giúp người biết tự giúp mình.

  God helps those who help themselves.

  Tôi tin rằng cuộc sống là một chuyến hành trình, thường khó khăn và đôi khi tàn nhẫn không ngờ, nhưng chúng ta đều được chuẩn bị tốt cho nó nếu chúng ta biết nắm lấy tài năng của bản thân và cho phép chúng nảy nở.

  I believe that life is a journey, often difficult and sometimes incredibly cruel, but we are well equipped for it if only we tap into our talents and gifts and allow them to blossom.

  Chừng nào một người vẫn còn khả năng tự làm mới bản thân, anh ta vẫn còn đang sống.

  So long as a person is capable of self-renewal they are a living being.

  Bạn có thể học được từ thầy giáo, nhưng bạn sẽ phải tự học rất nhiều với bản thân, ngồi đơn độc trong một căn phòng.

  You can get help from teachers, but you are going to have to learn a lot by yourself, sitting alone in a room.

  Là con người, sự vĩ đại của chúng ta không nằm nhiều ở việc cải tạo thế giới – đó là thần thoại của thời đại nguyên tử – mà nằm ở khả năng ta cải tạo chính mình.

  As human beings, our greatness lies not so much in being able to remake the world – that is the myth of the atomic age – as in being able to remake ourselves.

  Hãy tự giúp mình và Thiên đường sẽ giúp ta.

  Help thyself and Heaven will help thee.

  Nếu bạn không lập trình chính mình, cuộc sống sẽ lập trình bạn!

  If you don’t program yourself, life will program you!

  Bạn có não trong đầu. Bạn có chân trong giày. Bạn có thể tự chỉ mình về bất cứ hướng nào bạn chọn. Bạn độc lập, và bạn biết điều mình biết. Và bạn là người quyết định mình sẽ đi đâu.

  You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself in any direction you choose. You’re on your own, and you know what you know. And you are the guy who’ll decide where to go.

  Người đòi hỏi ở cuộc đời không gì hơn là sự cải thiện chính bản thân mình… ít bỏ lỡ và lãng phí cuộc đời mình hơn bất cứ ai.

  He who asks of life nothing but the improvement of his own nature… is less liable than anyone else to miss and waste life.

  Hãy làm điều không ai khác có thể làm cho bạn. Bỏ qua mọi điều khác.

  Do what nobody else can do for you. Omit to do anything else.

  Tất cả những người đáng giá đều có phần tự lập trong học vấn của mình.

  All men who have turned out worth anything have had the chief hand in their own education.

  Phụ nữ nên phải hiểu rằng, mọi chuyện đều phải dựa vào bản thân, đừng bao giờ hoang đường cho rằng có thể dựa dẫm bất kỳ ai. Tiền, tự mình làm ra. Yêu, tự bản thân yêu lấy chính mình. Hạnh phúc, tự mình cảm nhận.

  Nếu như có ai đó tặng tiền tặng tình yêu tặng hạnh phúc cho bạn, vậy thì cũng tốt. Nhưng bạn vẫn phải tự mình tạo lập cuộc sống cho bản thân. Cuộc đời của bạn, chính là thuộc về bạn. Về mặt tinh thần, tốt nhất đừng để người khác làm ảnh hưởng quá nhiều đến chính mình. Chúng ta phải tìm cách trở thành một thế lực tích cực trong cuộc sống của mình. Chúng ta phải nắm lấy vận mệnh của chính mình, thiết kế một cuộc đời vững chắc và thực sự bắt đầu sống với giấc mơ.

  We must look for ways to be an active force in our own lives. We must take charge of our own destinies, design a life of substance and truly begin to live our dreams.

  Vận mệnh, chẳng qua chỉ là lời tự an ủi vô vị của kẻ thất bại, là những lời đánh trống lảng của kẻ nhút nhát.

  Tiền đồ của con người chỉ có thể dựa vào ý chí, sự nỗ lực của bản thân để quyết định. Thần linh sẽ giúp những người tự giúp mình.

  The gods help them that help themselves.

  Một vài người trong chúng ta có những đường băng lớn được xây sẵn dành cho mình. Nếu bạn có đường băng như vậy, hãy cất cánh. Nhưng nếu bạn không có, hãy nhận thức được trách nhiệm của bạn là cầm xẻng lên và tự xây lấy cho mình, và cho những người sẽ theo sau bạn.

  Some of us have great runways already built for us. If you have one, take off. But if you don’t have one, realize it is your responsibility to grab a shovel and build one for yourself and for those who will follow after you.

  Quen mềm yếu khiến trái tim cũng sẽ dần trở nên mềm yếu. Quen dựa dẫm ỷ lại sẽ dần dần quên mất cách dựa vào chính bản thân mình như thế nào. Một khi nước mắt mất hiệu lực, một khi rơi vào tình huống cô lập không có cứu viện, nếu như đã là kẻ mềm yếu, sao còn khả năng bảo vệ được bản thân và những người thân bên cạnh? Đừng bao giờ giúp đứa trẻ với việc mà nó cảm thấy mình có thể thành công.

  Never help a child with a task at which he feels he can succeed.

  Có một số việc, chính mình nên học cho tốt, bởi vì không phải lúc nào cũng có người ở bên cạnh giúp mình lúc mình bị thương. Miệng vết thương khép lại, cần nhờ bản thân mình. Hạnh phúc phụ thuộc vào bản thân ta.

  Happiness depends upon ourselves.

  Bạn quyết định mình là ai và mình tin gì trong từng khoảng khắc mỗi ngày. Bạn có cơ hội thứ hai, trong từng giây phút.

  You decide every moment of every day who you are and what you believe in. You get a second chance, every second.

  Khi người ta quay lưng lại với bạn, hãy học cách làm ấm bàn tay phải bằng bàn tay trái của mình.

  When people turn their back on you, learn to warm your right hand with your left hand.

  Hãy tự mình làm chỗ nương tựa cho mình. Lấy người khác làm chỗ nương tựa cho mình sao được. Chính sự khéo tự chế ngự là chỗ nương tựa khó có. Mọi người thích nói với ta cái gì ta làm được, cái gì không. Nhưng cuối cùng, bất cứ điều gì mà ta định làm hay không làm thì lựa chọn là của ta.

  Mọi người sẽ cố nói ta phải thế nào trong cả cái cuộc đời này. Ta chỉ cần đấm trả lại và bảo, “không, đây mới chính là tôi”.

  Em muốn người ta nhìn mình khác đi? Hãy tự làm. Em muốn mọi chuyện thay đổi, thì em phải ra ngoài đó và tự mình thay đổi họ, vì không có tiên đỡ đầu trong thế giới này đâu. Chẳng con chim nào bay quá cao nếu nó sải chính đôi cánh của mình.

  No bird soars too high if he soars with his own wings.

  Lúc nguy cấp chỉ nên trông cậy những điều của mình, không nên trông cậy những điều của người. Cuộc đời là một dòng sông. Kẻ nào không chịu học bơi sẽ bị nước nhấn chìm. Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.

  君子求诸己,小人求诸人 。

  Quân tử cầu chư kỉ, tiểu nhân cầu chư nhân.

  Những từ này thể hiện nhu cầu bên trong của trẻ nhỏ; ‘Hãy giúp con tự làm điều này’.

  These words reveal the child’s inner needs; ‘Help me to do it alone’.

  Không ai có thể cứu bạn trừ chính bạn, và bạn đáng được cứu. Đây không phải là cuộc chiến dễ thắng, nhưng nếu có gì đáng để thắng thì chính là nó đấy.

  Nobody can save you but yourself and you’re worth saving. It’s a war not easily won but if anything is worth winning then this is it.

  Hãy khắc thành vận mệnh của mình bằng đôi tay của chính mình.

  With your hands carve out your own destiny.

  Tự mình phải sống thật kiên cường, không ai có thể kiên cường thay mình cả. Dựa dẫm vào người khác quá mức sẽ khiến người quan tâm đến bạn cảm thấy nặng nề. May rủi không giúp ai không tự giúp mình.

  Chance never helps those who do not help themselves.

  Không ai có thể xây dựng cho bạn cây cầu mà bạn phải dùng để bước qua dòng chảy cuộc đời, không ai trừ chính bản thân bạn. Chắc chắn là có vô số con đường và cây cầu và bán thần có thể đưa bạn qua sông; nhưng chỉ khi bạn trả cái giá là chính bản thân; bạn sẽ đem cầm chính mình và thua cuộc. Trên thế gian này có một con đường duy nhất mà không ai khác có thể đi, trừ chính bạn: nó dẫn tới đâu? Đừng hỏi, cứ đi theo nó đi.

  Nobody can build the bridge for you to walk across the river of life, no one but you yourself alone. There are, to be sure, countless paths and bridges and demi-gods which would carry you across this river; but only at the cost of yourself; you would pawn yourself and lose. There is in the world only one way, on which nobody can go, except you: where does it lead? Do not ask, go along with it.

  Người muốn tác động đến thế giới đầu tiên phải tự mình vận động.

  Let him who would move the world first move himself.

  Cuộc đời tôi không làm tôi hài lòng, vậy nên tôi tạo ra cuộc đời tôi.

  My life didn’t please me, so I created my life.

  Bạn không thể đẩy ai leo cao lên thang trừ phi anh ta sẵn lòng tự mình leo một chút.

  You cannot push any one up a ladder unless he be willing to climb a little himself.

  Người mạnh không thể giúp kẻ yếu trừ phi kẻ yếu muốn được giúp đỡ, và thậm chí ngay cả khi đó, kẻ yếu cũng phải tự mình trở nên mạnh mẽ; anh ta phải dựa trên nỗ lực của chính mình để phát triển thứ sức mạnh mà anh ta ngưỡng mộ ở người khác. Không ai ngoài chính anh ta có thể thay đổi tình cảnh của anh ta.

  A strong man cannot help a weaker unless the weaker is willing to be helped, and even then the weak man must become strong of himself; he must, by his own efforts, develop the strength which he admires in another. None but himself can alter his condition.

  Phải tốn cả nửa cuộc đời để phát hiện ra cuộc đời là một dự án tự-mình-làm.

  It takes half your life before you discover life is a do-it-yourself project.

  Hãy tự chặt củi và chúng sẽ làm bạn ấm hơn gấp đôi.

  Chop your own wood and it will warm you twice.

  Nhất định phải là tự mình làm, phải học cách chịu trách nhiệm với bản thân. Trong cuộc sống, một số thứ có thể dựa vào người khác, nhưng một số thứ bản thân mình phải tự đảm đương.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Ngôn Quan Điểm Về Cuộc Sống Quanh Ta
 • Danh Ngôn Chọn Lọc Từ A
 • Những Câu Nói Hay Về Sự Khiêm Tốn Để Nhắc Nhở Bản Thân Sống Đẹp
 • Những Stt Hay Và Ý Nghĩa Nhất Về Lòng Ích Kỷ
 • Những Danh Ngôn Của Victor Hugo: 50+ Câu Nói Hay
 • Những Câu Nói Hay Về Tự Tin: 50+ Danh Ngôn Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Về Lòng Tự Tin
 • Câu Chuyện Hay Về Lòng Tham Của Con Người
 • Thảm Án Bình Phước Và Lời Cảnh Tỉnh Về Lòng Tham Của Con Người
 • Những Câu Châm Ngôn Hay Nhất Của Nhật Bản
 • Tuyển Tập Những Câu Nói Hay Nhất Về Châm Ngôn Tình Bạn
 • Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể. – Paul Tournier

  Có lẽ đứa trẻ được quan tâm có được cảm giác về vận mệnh; nó nghĩ mình xuất hiện trong thế gian này vì điều gì đó quan trọng, và điều đó cho nó động lực và sự tự tin. – Benjamin Spock

  Giúp đỡ người khác vượt qua sự lúng túng, rụt rè chính là cách bạn mang lòng tự tin đến cho chính mình nhanh nhất. – Khuyết danh

  Khi bạn cho phép bản thân bắt đầu mơ những giấc mơ lớn, loại bỏ một cách sáng tạo những hoạt động tiêu tốn quá nhiều thời gian của bạn, và tập trung năng lượng bên trong vào việc làm giảm bớt những điều chính hạn chế bạn, bạn bắt đầu có cảm giác tự tin và mạnh mẽ lạ thường. – Brian Tracy

  Người phụ nữ tự tin rằng mình xứng đáng chỉ chấp nhận những điều tốt nhất tự đặt ra thách thức cho mình làm tốt nhất có thể. Và khi ấy, nàng đã sống một cách phi thường. – Maya Angelou

  Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu đi hy vọng và sự tự tin. – Helen Keller

  Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không phụ thuộc vào việc bạn là ai hay bạn có gì; nó phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn nghĩ gì. Vì vậy hãy bắt đầu mỗi ngày nghĩ về tất cả những gì bạn cần phải thấy biết ơn. Tương lai của bạn phụ thuộc rất lớn vào suy nghĩ của bạn ngày hôm nay. Vì vậy hãy nghĩ về hy vọng, lòng tự tin, tình yêu thương và thành công. – Dale Carnegie

  Sự tự tin là thì hiện tại của hy vọng. – Soren Kierkegaard

  Hãy hành động như thể bạn tạo được sự khác biệt. Đúng đấy. – William James

  Tính tự phụ là khoe mẽ về bản thân mình. Sự tự tin nghĩa là bạn tin rằng mình có thể làm xong việc. – Johnny Unitas

  Hãy tin tưởng vào những kỹ năng của bản thân. Suy nghĩ tiêu cực có thể giết chết giấc mơ trước khi người khác kịp làm việc đó. Sự nghi ngờ giết chết nhiều giấc mơ hơn là thất bại. – Suzy Kassem

  Những cảm giác thất bại – sợ hãi, lo lắng, thiếu tự tin – không đến từ lời sấm siêu trần nào đó. Chúng không được viết giữa những vì sao. Chúng không phải lời phúc âm thiêng liêng. Chúng cũng không báo trước một số phận chắc chắn rằng thất bại được định sẵn và hiển nhiên. Chúng đến từ tâm trí của chính bạn. – Maxwell Maltz

  Sự trì trệ sinh ra nghi ngờ và sợ hãi. Hành động sinh ra lòng tự tin và can đảm. Nếu bạn muốn chinh phục nỗi sợ, đừng ngồi ở nhà và nghĩ về điều đó. Hay ra ngoài và bận rộn. – Dale Carnegie

  Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin. – Mark Twain

  Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn. – Sophia Loren

  Hãy đứng vững trước khủng hoảng. Đừng để chúng quật bạn ngã! Hãy chiến đấu để giữ bình tĩnh… thậm chí hoàn toàn vượt lên khủng hoảng và biến nó thành cơ hội. Quyết không từ bỏ hình ảnh cái tôi. Cho dù chuyện gì xảy ra, bạn cũng phải giữ được cái nhìn tích cực về bản thân. Cho dù chuyện gì xảy ra, bạn cũng phải giữ những thành công quá khứ trong trí tưởng tượng, sẵn sàng trình chiếu trên màn hình của tâm trí. Cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù bạn đánh mất những gì, cho dù bạn phải chịu đựng những thất bại gì, bạn cũng phải tin tưởng vào bản thân. Như vậy, bạn sẽ có thể trụ vững trước khủng hoảng, với lòng can đảm và sự bình tĩnh, quyết không oằn mình; như vậy bạn sẽ không sụp ngã. Bạn sẽ có thể nâng đỡ chính mình. – Maxwell Maltz

  Hãy suy nghĩ một cách tích cực và lão luyện, với lòng tin và sự tự tin, và cuộc đời sẽ trở nên vững chắc hơn, chứa đầy hành động hơn, phong phú hơn về trải nghiệm và thành tựu. – Eddie Rickenbacker

  Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn. – Eleanor Roosevelt

  Không gì xây dựng lòng tự trọng và sự tự tin tốt hơn thành tựu. – Thomas Carlyle

  Nấc thang thành công không quan tâm ai đang trèo nó. – Frank Tyger

  Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn. – Brian Tracy

  Ai cũng có lòng tự trọng, tự tin. Không có lòng tự trọng, tự tin là người vô dụng. – Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Tin tưởng vào bản thân sẽ khiến sự tuyệt vọng biến mất. – Frank Tyger

  Người ghìm chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình. – Khuyết danh

  Khi tôi mười hai tuổi, tôi từng nghĩ mình hẳn phải là thiên tài, nhưng không ai để ý. Nếu có thứ gì đó gọi là thiên tài, tôi chính là nó, và nếu không có, tôi không quan tâm. – John Lennon

  Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao. – Samuel Johnson

  Phải, tất cả chúng ta đều tỏa sáng, như mặt trăng, như những vì sao, và như mặt trời. – John Lennon

  Lòng tự tin vào bản thân chắc chắn sẽ biểu lộ trong bất cứ những gì bạn làm. – Les Brown

  Tôi được ban cho sự nhận thức về định mệnh của chính mình. Tôi chưa bao giờ tự hạ thấp bản thân. Tôi chưa bao giờ đánh giá mình theo tiêu chuẩn của người khác. Tôi luôn trông đợi nhiều ở chính mình, và nếu tôi thất bại, tôi thất bại chính mình. – Sophia Loren

  Đừng để người ta làm bạn phát điên khi bạn biết việc ở trong khoảng cách mà mình đi được. – Khuyết danh

  Đừng bao giờ tin người bảo bạn rằng bạn không xứng đáng có được điều mình muốn. – Taylor Swift

  Khi bạn tin mình có thể… bạn có thể! – Maxwell Maltz

  Phép thuật là tin vào bản thân mình, nếu bạn làm được điều đó, bạn có thể khiến mọi điều xảy ra. – Johann Wolfgang von Goethe

  Ngay khi bạn tin tưởng bản thân, bạn sẽ biết phải sống thế nào. – Johann Wolfgang von Goethe

  Còn có nhiều điều quan trọng để lo lắng hơn là cách những người lạ nhìn bạn. – Dennis Lehane

  Hãy sống sự thật của chính mình, và bao nhiêu lời nói dối người ta nói về bạn chẳng quan trọng. Sự thật sẽ tự chứng minh. – Tony Gaskins

  Bạn có được sức mạnh, lòng can đảm và sự tự tin từ bất kỳ trải nghiệm nào khiến bạn phải đứng lại đối diện nỗi sợ hãi. Bạn có thể tự nhủ: ‘Tôi đã vượt qua nỗi kinh hoàng này. Tôi có thể đương đầu những điều kế tiếp.’ Bạn phải làm điều bạn nghĩ mình không thể. – Eleanor Roosevelt

  Hầu hết mọi người không biết mình can đảm đến thế nào. Thực ra, rất nhiều người có tiềm năng trở thành anh hùng, cả nam giới và nữ giới, lại sống cả đời tự ngờ vực bản thân. Giá họ biết mình có tiềm năng rất lớn, điều ấy sẽ cho họ khả năng tự tin tưởng bản thân để đối mặt với hầu hết các rắc rối, thậm chí cả trong những thời điểm khủng hoảng. – General R. E. Chambers

  Hãy tránh người tiêu cực bằng mọi cách. Họ là những kẻ phá hủy sự tự tin và lòng kiêu hãnh mạnh mẽ nhất. – Brian Tracy

  Hãy luôn luôn hành xử như thể mình đang đội một vương miện vô hình. – Khuyết danh

  Hãy tin vào bản thân! Hãy tin vào khả năng của bạn! Không có niềm tin khiêm tốn nhưng hợp lý vào sức mạnh của chính mình, bạn sẽ không thể thành công hay hạnh phúc. – Norman Vincent Peale

  Không gì là quá cao tới mức nằm ngoài tầm với của con người, nhưng anh ta phải leo lên một cách cẩn trọng và tự tin. – Hans Christian Andersen

  Tôi rất tự tin. Tôi trông tự tin. Tôi hành động tự tin. Tôi nói theo cách tự tin… – Milton H. Erickson

  Nếu bạn không tự tin vào bản thân, bạn bị đánh bại hai lần trong cuộc đua mang tên Đời. Có lòng tự tin, bạn thắng ngay từ khi chưa xuất phát. – Marcus Tullius Cicero

  Vượt qua gian khó dẫn tới lòng can đảm, sự tự tin, và sự tự hiểu biết bản thân. – Alfred Adler

  Hãy thấu hiểu trong tim rằng vận mệnh của bạn là làm được những điều đáng kinh ngạc. – Katrina Mayer

  Nếu bạn muốn truyền sự tự tin, hãy cho thật nhiều số liệu. Những số liệu ấy có chính xác không, hay thậm chí là có thể hiểu được hay không, đều không quan trọng, miễn là có đủ số liệu. – Lewis Carroll

  Lòng tự tin của bạn liên hệ trực tiếp tới việc bạn cảm thấy mình tạo ra được bao nhiêu khác biệt cho đời. – Brian Tracy

  Lòng tự tôn và tự yêu bản thân đối lập với sợ hãi; bạn càng yêu bản thân, bạn càng ít sợ bất cứ điều gì. – Brian Tracy

  Lý do lớn nhất của việc có nhận thức kém về hình ảnh bản thân là vì thiếu hụt tình yêu thương vô điều kiện. – Zig Ziglar

  Ai mà tự kính, thời người ngoài mới kính; ai mà tự khinh, thời người ngoài cũng khinh. – Chu Hi

  Mắt bạn không thể nào lấp lánh nếu bạn không tự mình cảm thấy mình lấp lánh. – Roald Dahl

  Một trong những điểu yếu lớn nhất của hầu hết chúng ta là sự thiếu niềm tin vào bản thân. Một trong những thất bại thường thấy là đánh giá thấp giá trị khổng lồ của mình. – L. Tom Perry

  Tôi đã từng sợ hãi người ta nói, ‘Nó nghĩ mình là ai cơ chứ?’ Giờ đây, tôi có lòng can đảm để đứng lên và nói, ‘Đây chính là tôi.’ – Oprah Winfrey

  Thành đạt không phải do sự giúp đỡ của người khác mà chính do lòng tự tin. – Khuyết danh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Danh Ngôn Hay Và Ý Nghĩa Về Niềm Tin
 • Những Câu Danh Ngôn Tình Yêu Hay Nhất Mọi Thời Đại
 • Những Câu Danh Ngôn Hay Nhất Về Tình Bạn
 • Danh Ngôn Hay Về Môi Trường
 • Những Vần Ca Dao Hiện Đại Về Bác Hồ
 • Danh Ngôn Tiếng Anh Về Sự Thay Đổi Giúp Bạn Tự Tin Hơn Vào Chính Mình

  --- Bài mới hơn ---

 • 12 Câu Trích Dẫn Cho Cảm Hứng Sáng Tạo
 • Châm Ngôn Ngạn Ngữ (Bài 1)
 • Châm Ngôn Tình Nghĩa Vợ Chồng
 • Những Câu Nói Hay Về Tết Nguyên Đán ❤️ Tân Sửu 2022
 • ‘em Chưa 18’, An Nguy, Jun Phạm
 • Danh ngôn tiếng Anh về sự thay đổi sẽ giúp bạn tự tin hơn với quyết định của mình, khi bạn thay đổi, bạn nhận ra thế giới xung quanh cũng đang đổi thay, bạn hẳn sẽ không cảm thấy lạc lõng. Bởi trước đó, chúng ta đã có tỉ phú Jack Ma, có tổng thống B.Obama đáng kính, còn cả thiên tài William Jame và nhiều người thành đạt khác đều đã nhận ra rằng: thay đổi là bước đệm cần thiết và quan trong nhất để tin tưởng chính mình và có được thành công.

  The greatest discovey of my generation is that a human being can be alter his life altering his attitudes.

  William Jame

  ( Khám phá tuyệt vời nhất ở thế hệ chúng tôi là con người thực sự có thể thay đổi cuộc đời nếu họ chịu thay đổi thái độ ).

  Once in your life, try something. Work hard something. Try to change, nothing bad can be happen

  ( Hãy thử một lần cố gắng làm gì đó trong cuộc đời bạn. Làm điều đó thật chăm chỉ. Cố gắng thay đổi thì sẽ chẳng điều gì tồi tệ có thể xảy ra cả )

  A change is brought about because ordinary people do extraordinary thing.

  Barack Obama

  ( Sự thay đổi đáng ghi nhận đến từ những người bình thường nhưng lại làm nên những chuyện phi thường )

  Time makes more converts than reason.

  Thomas Paine

  Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody

  Stephen Chbosky

  ( Dòng đòi đổi thay. Và bạn bè sẽ rời xa ta. Nhưng cuộc sống chưa từng vì ai mà dừng lại cả ).

  The most useless are those who never change through the years.

  ( Vô dụng nhất là những kẻ suốt năm này qua năm khác vẫn chẳng bao giờ thay đổi ).

  There are things I can’t force. I must adjust. There are times when the greatest change need is a change of my viewpoint.

  ( Có những thứ không thể lảng tránh buộc bản thân ta phải chấp nhận. Cũng có những lúc nhận ra rằng: thay đổi cách nhìn của bản thân chính là sự thay đổi tuyệt vời nhất ).

  Don’t let your value change with society, instead let your values change society.

  Tony Gaskins

  ( Đừng để xã hội thay đổi giá trị con người bạn, mà hãy lấy giá trị của chính bạn để thay đổi xã hội ) .

  Every great and deep difficulty bears in ifself its own solution. It forces us to change our thinking in order to find it.

  ( Mọi khó khăn nghiệt ngã và sâu kín đến đâu cũng đều mang bên mình lời giải đáp. Nó buộc chúng ta phải thay đổi suy nghĩ để tìm ra đáp án đó).

  If you can’t do anything about it then let it go. Don’t be a prisoner to things you can’t change

  Tony Gaskins

  ( Nếu bạn không thể làm gì đó để thay đổi hiện thực thì hãy buông bỏ, đừng trở thành nô lệ cho những thứ bạn không thể thay đổi ).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Fix: Your Pc Ran Into A Problem And Needs To Restart
 • Châm Ngôn Ngắn Gọn Trong Cuộc Sống Của 12 Chòm Sao
 • Download & Play Nhat Kiem Giang Ho On Pc & Mac (Emulator)
 • 14 Danh Ngôn Hành Động Biến Mọi Điều Thành Sự Thực Của Nhà Lập Quốc Benjamin Franklin :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta.com
 • Ý Nghĩa Và Nghi Thức Cúng Cô Hồn Và Cầu Siêu Thầy Nhật Từ
 • Danh Ngôn Về Sự Tin Tưởng

  --- Bài mới hơn ---

 • Câu Nói Hay Và Buồn Nhất Về Tình Yêu
 • Lời Chúc Valentine Ngắn Gọn, Ý Nghĩa, Câu Chúc 14/2 Cho Người Yêu
 • Những Câu Nói Hay Nhất Về Tình Yêu Buồn
 • Những Stt Bán Hàng Online Hay
 • Những Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Bựa, Troll Bá Đạo, Chất Nhất
 • Tình yêu đến với những ai vẫn hy vọng dù đã từng thất vọng, vẫn tin tưởng dù từng bị phản bội, vẫn yêu thương dù từng bị tổn thương.

  Love comes to those who still hope even though they’ve been disappointed, to those who still believe even though they’ve been betrayed, to those who still love even though they’ve been hurt before.

  Nghi ngờ không phải một trạng thái dễ chịu, nhưng tin chắc thì thật ngu xuẩn.

  Doubt is not a pleasant condition, but certainty is absurd.

  Chúng ta thường dễ tin người chúng ta không biết bởi họ chưa bao giờ lừa dối chúng ta.

  We are inclined to believe those whom we do not know because they have never deceived us.

  Giành được lòng tin rất khó mà hủy diệt thì dễ lắm, quan trọng không phải là dối gạt chuyện lớn hay nhỏ mà chính việc dối gạt đã là vấn đề. Bạn nhắm mắt lại. Đó là điều khác biệt. Đôi lúc bạn không thể tin điều mắt thấy, bạn phải tin điều mình cảm nhận. Và nếu bạn muốn người khác tin tưởng mình, bạn phải cảm thấy mình cũng có thể tin tưởng họ, thậm chí ngay cả khi bạn ở trong bóng tối. Ngay cả khi bạn đang rơi.

  You closed your eyes. That was the difference. Sometimes you cannot believe what you see, you have to believe what you feel. And if you are ever going to have other people trust you, you must feel that you can trust them too, even when you’re in the dark. Even when you’re falling.

  Người ảnh hưởng tới bạn là người tin vào bạn.

  The people who influence you are the people who believe in you.

  Người ta hỏi tôi tại sao lại khó tin người đến vậy, và tôi hỏi họ tại sao lại khó giữ lời hứa đến vậy.

  People ask me why it’s so hard to trust people, and i ask them why is it so hard to keep a promise.

  Không hứa bậy, nên mình không phụ ai; không tin bậy, nên không ai phụ mình. Đừng tin quá nhiều. Đừng yêu quá nhiều. Đừng hy vọng quá nhiều. Bởi vì những cái quá nhiều ấy có thể khiến bạn tổn thương sâu đậm.

  Don’t trust too much. Don’t love too much. Don’t hope too much. Because that too much can hurt you so much.

  Tri thức đạt được qua học hỏi; sự tin tưởng đạt được qua nghi ngờ; kỹ năng đạt được qua rèn luyện; tình yêu thương đạt được qua yêu thương.

  Knowledge is gained by learning; trust by doubt; skill by practice; and love by love.

  Không có giao tiếp, không có quan hệ; Không có tôn trọng, không có tình yêu; Không có tin tưởng, không có lý do để tiếp tục!

  Without Communication, there is no relationship; Without Respect, there is no Love; Without Trust, there is no reason to continue!

  Hôn nhân đòi hỏi trao và giữ sự tin tưởng, chia sẻ ý nghĩ và cảm xúc, tôn trọng và luôn luôn thấu hiểu, hôn nhân đòi hỏi sự nhún nhường – nhún nhường để hối lỗi, nhún nhường để tha thứ. Hôn nhân đòi hỏi sự linh động (để cho đi và nhận lại) và sự kiên quyết: không thỏa hiệp đối với các nguyên tắc. Và một khiếu hài hước sáng dạ và tương đối. Cả hai cần cùng kéo về một hướng.

  Marriage requires the giving and keeping of confidences, the sharing of thoughts and feelings, respect and understanding always, marriage requires humility – the humility to repent, the humility to forgive. Marriage requires flexibility (to give and take) and firmness: not to compromise principles. And a wise and moderate sense of humor. Both need to be pulling together in the same direction.

  Nghi ngờ mọi thứ, hoặc tin tưởng mọi thứ, đều là giải pháp tiện lợi như nhau; cả hai đều bỏ qua sự cần thiết của suy ngẫm.

  To doubt everything, or, to believe everything, are two equally convenient solutions; both dispense with the necessity of reflection.

  Kẻ thù xưa và bạn bè mới, nếu khôn ngoan chớ vội vàng tin. Sẽ luôn có người làm bạn tổn thương, vì vậy bạn cần tiếp tục tin tưởng, chỉ là hãy biết cẩn thận.

  There will always be people who’ll hurt you, so you need to continue trusting, just be careful.

  Con người là vậy… Dù có nói thật to lắm, nhưng một khi đã nói dối một lần,người ta sẽ nghi ngờ những lời nói thật trước đó… Tôi không buồn khổ vì bạn lừa dối tôi, tôi buồn khổ vì từ nay tôi không còn có thể tin bạn được nữa.

  I’m not upset that you lied to me, I’m upset that from now on I can’t believe you.

  Niềm tin và sự nghi ngờ cùng đồng hành, chúng bù đắp lẫn nhau. Người không bao giờ nghi ngờ sẽ không bao giờ thực sự tin tưởng.

  Faith and doubt go hand in hand, they are complementaries. One who never doubts will never truly believe.

  Khi tôi dành cho bạn thời gian của tôi, tôi trao cho bạn một phần cuộc đời mà tôi sẽ không bao giờ lấy lại được. Xin đừng để tôi hối hận.

  When I give you my time, I’m giving you a portion of my life that I will never get back. Please don’t make me regret it.

  “Tôi tin bạn” là lời khen tốt hơn “tôi yêu bạn”, bởi vì bạn không phải lúc nào cũng có thể tin tưởng người bạn yêu, nhưng bạn luôn có thể yêu người mà bạn tin tưởng.

  “I trust you” is a better compliment than “I love you” because you may not always trust the person you love but you can always love the person you trust.

  Để có sự phản bội, đầu tiên phải có sự tin tưởng.

  For there to be betrayal, there would have to have been trust first.

  Bạn càng cho đi nhiều lòng tin, càng nhiều lòng tin trở lại với bạn. Bạn càng giúp người khác nhiều, người khác càng muốn giúp bạn nhiều.

  The more credit you give away, the more will come back to you. The more you help others, the more they will want to help you.

  Thậm chí dù có những người cố lừa tôi nhiều lần… tôi sẽ vẫn tin rằng ở đâu đó, có ai đó xứng đáng với sự tin tưởng của tôi.

  Even that some people try deceived me many times … I will not fail to believe that somewhere, someone deserves my trust.

  Tôi luôn bị ám ảnh bởi cảm giác đột nhiên không còn tin tưởng một người nào nữa. Nhiều lúc cũng muốn thật tâm tốt với một người nhưng con người đều khó hiểu hơn tôi tưởng. Họ chỉ luôn nhìn vào một điểm mà tôi chưa thể trọn vẹn tốt với họ. Nhưng tôi cũng có những nguyên tắc sống của riêng mình. Là vậy, thế là họ không hiểu, họ bắt đầu bác bỏ hết những cố gắng, những việc tôi từng tốt với họ rồi những lời nói xấu sau lưng được hình thành, tôi biết nhưng tôi im lặng mà… những lúc đó toàn là tôi bắt đầu xem họ là những người thân thiết.

  Hỏi thử xem rồi tôi còn có thể tin tưởng thêm ai nữa? Tình yêu sợ sự nghi ngờ, tuy vậy tình yêu lớn lên nhờ sự nghi ngờ và thường chết đi vì sự tin tưởng. Chia sẻ niềm tin với người bạn đời là một bảo đảm cho hạnh phúc. Sự trung thực là viên đá nền của mọi thành công, không có nó, sự tin cậy và khả năng hành động sẽ không tồn tại.

  Honesty is the cornerstone of all success, without which confidence and ability to perform shall cease to exist.

  Tha thứ cho một người thì khá đơn giản, nhưng để tiếp tục tin tưởng lại là điều không hề dễ dàng. Hãy nhớ rằng xây dựng đội ngũ bắt đầu từ việc xây dựng sự tin tưởng. Và cách duy nhất để làm điều đó là phải vượt qua nỗi sợ bị tổn thương.

  Remember, teamwork begins by building trust. And the only way to do that is to overcome our need for invulnerability.

  Một mối quan hệ không có sự tin tưởng giống như chiếc điện thoại di động không hòa mạng, tất cả những gì bạn có thể làm là chơi trò chơi.

  A relationship with no trust is like a cell phone with no service, all you can do is play games.

  Tôi học được rằng mất hàng năm trời để xây dựng lòng tin, và chỉ cần sự ngờ vực, không phải bằng chứng, để phá hủy nó.

  I’ve learned that it takes years to build up trust, and it only takes suspicion, not proof, to destroy it.

  Ai cũng biết rằng người không tin tưởng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ tin tưởng người khác.

  It is well known that those who do not trust themselves never trust others.

  Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Những người sống một mình quá lâu sẽ đều như tôi. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé… Các mối quan hệ cần đặt trên sự tin tưởng và nếu bạn phải chơi trò thám tử trong mối quan hệ của mình, thì đã đến lúc bước tiếp rồi.

  Relationships are about trust and if you have to play detective in your relationship, then it’s time to move on.

  Cách tốt nhất để tìm ra liệu bạn có nên tin tưởng ai đó không là hãy tin tưởng họ.

  The best way to find out if you can trust somebody is to trust them.

  Nếu bạn phải nói với tôi về quan điểm của bạn, hãy nói với tôi điều mà bạn tin tưởng. Tôi đã có đủ hoài nghi cho mình rồi.

  If you must tell me your opinions, tell me what you believe in. I have plenty of doubts of my own.

  Người không có niềm tin vào người khác cũng coi như đã chết trên thế giới này.

  He is dead in this world who has no belief in another.

  Mất uy tín thì chẳng làm được gì nữa cả.

  신용이 없으면 아무것도 못한다.

  Tôi không nghĩ có gì phi thực tế nếu bạn tin rằng mình làm được điều đó.

  I don’t think anything is unrealistic if you believe you can do it.

  Lòng tin giống như tấm gương, một khi vỡ nó sẽ không bao giờ còn như xưa nữa.

  Trust is like a mirror, once its broken its never the same.

  Ai cũng bị phản bội ít nhất một lần trong đời. Đó là điều thống nhất ở chúng ta. Vấn đề là đừng để nó hủy diệt niềm tin của ta vào con người. Đừng để sự phản bội ấy lấy mất của ta điều đó.

  Everyone suffers at least one bad betrayal in their lifetime. It’s what unites us. The trick is not to let it destroy your trust in others when that happens. Don’t let them take that from you.

  Đôi khi tôi tin vào tận sáu điều bât khả thi trước bữa sáng.

  Sometimes I’ve believed as many as six impossible things before breakfast.

  Người can đảm cũng luôn đầy tin tưởng.

  A man of courage is also full of faith.

  Tin tưởng là buông xuống mong muốn biết tường tận mọi chi tiết trước khi mở trái tim mình.

  Trust is letting go of needing to know all the details before you open your heart.

  Niềm tin của một người được tạo dựng dựa trên khoảng thời gian khá dài, nhưng chỉ cần trong chốc lát đã có thể hủy diệt nó. Điều tốt đẹp đến với những ai tin tưởng, điều tốt đẹp hơn đến với những ai kiên trì, và điều tốt đẹp nhất đến với những ai không bỏ cuộc.

  Good things come to those who believe, better things come to those who are patient and the best things come to those who don’t give up.

  Bạn có thể bị lừa dối nếu bạn tin tưởng quá nhiều, nhưng bạn sẽ sống trong khốn khổ nến bạn tin tưởng không đủ.

  You may be deceived if you trust too much, but you will live in torment if you don’t trust enough.

  Tôi tin tưởng tất cả mọi người. Tôi chỉ không tin ác quỷ trong họ.

  I trust everyone. I just don’t trust the devil inside them.

  Đừng tin những người mà tình cảm thay đổi theo thời gian… Hãy tin những người mà tình cảm luôn bất biến, dù thế thời thay đổi.

  Don’t trust people whose feelings change with time… Trust people whose feelings remain the same, even when the time changes.

  Tin tưởng là biết rằng khi một thành viên thúc ép bạn, người đó làm vậy bởi anh ta quan tâm tới cả đội ngũ.

  Trust is knowing that when a team member does push you, they’re doing it because they care about the team.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 999+ Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Xã Hội Mang Tính Giáo Dục Cao
 • 30 Stt Buồn Gửi Người Yêu Xa: Em Nhớ Anh!
 • Ca Dao Tục Ngữ Về Rừng
 • Xem Bài Thơ Tuyển Chọn Stt Hay Về Mưa Và Nỗi Nhớ Mang Tâm Trạng Buồn Cô Đơn Trên Facebook, Đọc Bài Thơ Tuyển Chọn Stt Hay Về Mưa Và Nỗi Nhớ Mang Tâm Trạng Buồn Cô Đơn Trên Facebook Chi Tiết
 • Một Số Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Về Du Lịch
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100