Xem Nhiều 12/2022 #️ Danh Ngôn Về Sự Đoàn Kết / 2023 # Top 14 Trend | Boxxyno.com

Xem Nhiều 12/2022 # Danh Ngôn Về Sự Đoàn Kết / 2023 # Top 14 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Danh Ngôn Về Sự Đoàn Kết / 2023 mới nhất trên website Boxxyno.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Danh ngôn về Sự Đoàn kết: Một mình, ta làm được rất ít; cùng nhau, ta làm được rất nhiều.Alone we can do so little; together we can do so much.

Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón vắn, ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp lại nơi bàn tay. Trong mấy chục triệu người, cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều là dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng, đã là con Lạc, cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối, lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hoá họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắc sẽ vẻ vang. Nơi nào có sự đoàn kết, nơi đó có chiến thắng.

Danh ngôn về Sự Đoàn kết

Where there is unity there is always victory.

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công Sự đoàn kết đem sức mạnh cho những người hèn mọn.

Auxilia humilia firma consensus facit.

Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Đoàn kết là sức mạnh… khi có sự chung sức và hợp tác, ta có thể đạt được những điều tuyệt vời.

Unity is strength… when there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved.

Cây liễu ngả theo chiều gió và sinh trưởng cho tới một ngày nó trở thành nhiều cây liễu – một bức tường chống gió.

The willow submits to the wind and prospers until one day it is many willows – a wall against the wind.

Bạn không thể thống nhất suy nghĩ của mọi người, nhưng bạn có thể thống nhất mọi người qua một mục tiêu chung. 1. Đừng cho rằng mình sẽ có thể đảm bảo điều mọi người suy nghĩ là nhất quán; chuyện đó là bất khả thi. 2. 30% mọi người sẽ không bao giờ tin bạn. Đừng để đồng nghiệp và cấp dưới làm việc cho bạn. Thay vì thế, hãy để họ làm việc vì một mục tiêu chung. 3. Dễ dàng hơn nhiều khi thống nhất cả công ty dưới một mục tiêu chung hơn là thống nhất cả công ty xung quanh một người cụ thể.

You cannot unify everyone’s thoughts, but you can unify everyone through a common goal. 1. Don’t even trust that you are able to unify what everyone is thinking; it is impossible. 2. 30% of all people will never believe you. Do not allow your colleagues and employees to work for you. Instead, let them work for a common goal. 3. It is a lot easier to unite the company under a common goal rather than uniting the company around a particular person.

Riêng rẽ, mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước. Cùng nhau, chúng ta là đại dương.

Individually, we are one drop. Together, we are an ocean.

Một con ngựa đau cả tàu bỏ vỏ. Khi động cơ là phá hoại, sự đoàn kết gặp nguy hiểm.

Where destruction is the motive, unity is dangerous.

Phải hai hòn đá mới đánh được lửa.

It takes two flints to make a fire.

Một đội ngũ thành công là nhiều bàn tay và một trí tuệ.

A successful team is a group of many hands and one mind.

Bạn không đạt được sự đoàn kết nếu lờ đi những câu hỏi phải đối mặt.

You don’t get unity by ignoring the questions that have to be faced.

Ánh sáng của sự đồng lòng chói lọi tới mức có thể chiếu sáng cả trái đất.

So powerful is the light of unity that it can illuminate the whole earth.

Chúng tôi nhận ra rằng không ai trong chúng tôi có thể làm tốt được như khi tất cả chúng tôi đều đồng lòng không ích kỷ.

We realized that no one of us could be as good as all of us playing unselfishly.

Đoàn kết, chúng ta đứng vững; chia rẽ, chúng ta sụp đổ.

United we stand; divided we fall.

Nhiều người chúng ta có thể làm được nhiều hơn là một số chúng ta, nhưng không ai trong chúng ta có thể làm được nhiều như tất cả chúng ta.

Many of us are more capable than some of us, but none of us is as capable as all of us.

Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, thành công sẽ tự đến.

If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.

Nếu hai hay ba người đồng ý một mục đích chung, không gì là không thể.

If two or three agree on a common purpose, nothing is impossible.

Sức mạnh đến từ sự đoàn kết. Tầm nhìn tổng hợp của ta sẽ xa rộng hơn nhiều khi những tầm nhìn cá nhân hợp thành một.

Strength is derived from unity. The range of our collective vision is far greater when individual insights become one.

Một người tìm kiếm vinh quang sẽ chẳng đạt được bao nhiêu thành tựu.

One person seeking glory doesn’t accomplish very much.

Tất cả thành tựu của chúng tôi đều nhờ vào nỗ lực chung.

Whatever we accomplish is due to the combined effort.

Chúng tôi đều làm việc cùng nhau; đó là bí mật.

We’re all working together; that’s the secret.

Quan trọng là con người phải có thể đọc được mọi mặt của mỗi câu hỏi; vì cảm nhận về sự đoàn kết dân tộc không đến từ thông tin một phía hay không đủ, mà từ một cảm nhận tự do không phân tách và từ cơ hội bình đẳng được trao bởi một chính quyền công chính.

It is important for people to be able to read all sides of every question; for a feeling of national unity does not come from one-sided or inadequate information, but from a sense of freedom impartially secured and of opportunity equalized by a just government.

Danh Ngôn Về Đoàn Kết / 2023

2. Danh ngôn cuộc sống của Winston Churchill-P.I _ Deep Voice – Epic Cinematic Music -Ender Guney

4. Trong bài viết này VnDoc xin chia sẻ một số câu chuyện ý nghĩa về tinh thần đoàn kết của Bác, mời các bạn cùng tham khảo.

7. Cuộc thi tìm hiểu “An toàn giao thông thủ đô trên internet” Ngày 29/8, tại Trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo (quận Thanh Xuân), báo Kinh tế và Đô thị đã phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở ….

24. Trong bài viết này VnDoc xin chia sẻ một số câu chuyện ý nghĩa về tinh thần đoàn kết của Bác, mời các bạn cùng tham khảo.

26. Tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế – Trong cuốn Từ điển Tiếng Việt do Trung tâm từ điển học và Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành năm 1994 và sau đó là các Từ điển khác đều đưa ra khái niệm đoàn kết như sau: đoàn kết là “kết.

27. Vậy nhưng bạn chỉ cần sử dụng cấu trúc đơn giản như trên là đã có thể truyền tải ý nghĩa về sức mạnh của sự đoàn kết.

29. “Bài văn này viết về tinh thần đoàn kết nhưng các cmt của mọi người không thống nhất lại còn phát ngôn tục tĩu gây mất đoàn kết.

30. Tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế – Trong cuốn Từ điển Tiếng Việt do Trung tâm từ điển học và Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành năm 1994 và sau đó là các Từ điển khác đều đưa ra khái niệm đoàn kết như sau: đoàn kết là “kết.

32. Trong tiếng Việt, đoàn kết có nghĩa là hội tụ lại, họp lại một cách hiệu quả, “Kết thành một khối thống nhất, cùng hoạt động vì một mục đích chung”.

38. Cho minh biet nhung cau ca dao tuc ngu noi ve we huong ninh binh.

41. Do vậy họ thường nhận xét cuộc đời bằng những câu danh ngôn cuộc sống hay và rất ý nghĩa cho con cháu sau này học tập.

Ca Dao Tục Ngữ Về Đoàn Kết Tương Trợ / 2023

Đoàn kết làm nên sức mạnh dân tộc, có đoàn kết dân tộc ta đã làm nên bao nhiêu chiến công hiển hách và viết nên những trang sử hào hùng vẻ vang; đưa dân tộc Việt Nam “sánh vai cùng cường quốc năm châu”. Từ xưa tới nay, chưa một tập thể nào, chưa một dân tộc nào có sự đoàn kết cùng chung sức một lòng một dạ giữa các cá nhân mà bị thất bại trong việc gì cả. Chính vì thế, đoàn kết không chỉ là tinh thần dân tộc mà còn là một điều kiện tiên quyết mang ý chí của sự sống còn, tồn tại và phát triển. Người xưa đã để lại cho con cháu mình nhiều bài học về sự đoàn kết qua các câu chuyện dân gian để lại, qua chính những sử tích dựng nước và giữ nước của mình, và còn qua những câu ca dao tục ngữ đơn giản về đoàn kết tương trợ tuy đơn giản nhưng chan chứa những lời dạy sâu sắc. Sau đây hãy cùng chúng tôi điểm lại một vài câu ca dao tục ngữ về đoàn kết tương trợ mà cha ông đã đúc kết lại nhé:

Những câu tục ngữ về đoàn kết tương trợ trong cuộc sống

1. Cả bè hơn cây nứa.

2. Góp gió thành bão

3. Hợp quần gây sức mạnh.

4. Giỏi một người không được, chăm một người không xong.

5. Bẻ đũa không bẻ được cả nắm.

6. Chết cả đống còn hơn sống một người.

7. Chung lưng đấu cật.

8. Khi đói cùng chung một dạ, khi chết cùng chung một lòng.

9. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

10. Tướng chuộng nhiều quân, dân chuộng nhiều người.

11. Dựng nhà cần nhiều người, đánh giặc cần nhiều sức.

12. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.

13. Đồng thanh tương ứng,

14. Khi rét ta chung một lòng, khi đói ta chung một dạ.

15. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

16. Đoàn kết thì sống, chia rẻ thì chết.

17. Lá lành đùm lá rách

18. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

19. Thương người như thể thương thân.

20. Thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng.

21. Môi hở răng lạnh.

22. Con chim khôn cả đàn cùng khôn, con chim dại cả đàn cùng dại.

23. Bẻ đũa chẳng bẻ được cả nắm.

Những câu ca dao nói về sự đoàn kết tương trợ

1. Dân ta nhớ một chữ đồng: Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh.

(Hai câu trong bài “Nên học” của Bác Hồ. 4 chữ đồng thể hiện tư tưởng của Bác Hồ về xây dựng và phát triển lực lượng cách mạng, tập hợp và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc.)

2. Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụp lại nên hòn núi cao.

(Câu ca dao nói lên tinh thần đoàn kết mạnh mẽ, một cá thể lẻ loi sẽ chẳng làm được điều lớn lao, nhưng nhiều cá thể cộng lại cùng chung sức sẽ tạo nên một “hòn núi cao”. Muốn làm việc lớn không thể làm một mình, phải có đồng đội cùng chung tay góp sức mọi sự sẽ thành công)

3. Một hòn chẳng đắp nên non Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn.

(Câu này tương tự câu trên, nêu cao tinh thần đoàn kết giữa người với người. Một mình sẽ chẳng thể làm nên điều to lớn, nhưng một nhóm thì có thể làm được tất cả. Sống phải biết đoàn kết, một cá nhân dù có tài giỏi nhưng một mình sẽ khó làm được thành công)

4. Khôn ngoan đối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

(Câu ca dao nói về sự đoàn kết, đùm bọc các thành viên trong gia đình. Là người một nhà, cùng sống trong một tập thể thì phải biết bảo vệ, giúp đỡ, tương trợ nhau trong cuộc sống, đừng nên so đo, ganh ghét, hãm hại lẫn nhau.)

5. Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

(Câu ca dao đề cao tình thương, sự giúp đỡ, tương trợ nhau trong cuộc sống, dù không cùng chung gia tộc, dòng máu nhưng “chung một giàn”, chung một đất nước, chung một loài nên giúp đỡ nhau là chuyện nên làm của con người. Đó cũng là tinh thần đoàn kết, khi thấy người gặp khó khăn cùng chung tay giúp đỡ nhau vượt qua. Đây là lẽ mà ông cha ta muốn dạy cho con cháu ngàn đời)

6. Nhiễu điều phũ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng.

(Câu này cũng tương tự câu trên, cụ thể hơn là người cùng chung sống trong một quốc gia phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống. Một quốc gia bền vững dựa trên sự đoàn kết của dân tộc, thế nên ông bà ta muốn dạy bảo con cháu phải biết yêu nước, yêu thương đồng bào để tạo nên một quốc gia đoàn kết, hùng mạnh, vững vàng)

>> Xem thêm: Ca dao tục ngữ về tính trung thực

Trên đây là một số câu ca dao tục ngữ về đoàn kết tương trợ mà Wikicachlam.com đã sưu tầm. Hi vọng bài viết này sẽ cung cấp lại cho bạn những tư liệu hay trong quá trình học tập và làm sống lại trong lòng độc giả những lời dạy sâu sắc, đơn giản nhưng mang đậm tính nhân văn và tính thời sự. Thường xuyên cập nhật trang với nhiều bài viết mới trong chuyên mục những câu nói hay để cùng nhau học hỏi những kiến thức, những câu nói giàu đậm chất Việt hơn với Wikicachlam.com nhé. Chúc bạn đọc online vui vẻ!

Lời Phật Dạy Về Tình Anh Em: Đoàn Kết Mang Sức Mạnh Vô Song / 2023

Thứ Tư, 24/04/2019 11:00 (GMT+07)

(Lichngaytot.com) Hiểu thêm về lời Phật dạy về tình anh em sẽ giúp chúng ta tỉnh ngộ khi biết rằng tham lam, sân si chỉ tăng thêm nghiệp báo nhưng tình cảm gắn kết giữa anh em trong gia đình sẽ mang lại trái thơm, quả ngọt.

>>> Hãy lắng nghe Lời Phật dạy về gia đình : Càng hiểu càng nâng niu, trân trọng để tìm ra giá trị sống đích thực cho mình <<<

Chúng ta thường hay có quan niệm rằng: Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Thế nhưng điều đó chỉ đúng cho hiện tại, cho cuộc sống thường ngày, còn tình cảm anh em có thể xa nhau đó nhưng chẳng bao giờ có thể hoàn toàn cắt đứt.

Đó là lý do mà: Một giọt máu đào hơn ao nước lã vì quan hệ anh em và rộng hơn là họ hàng, thân tộc là điều cao cả, thiêng liêng. Đức Phật cũng khẳng định rằng: Bóng mát của thân tộc hơn người ngoài.

1. Tình cảm anh em cảm hóa được lòng người

Hiện nay chúng ta thường phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi có khá nhiều anh chị em trong nhà oán hận không nhìn mặt nhau, mưu hại nhau và thậm chí là chém giết lẫn nhau vì lợi ích cá nhân. Và điều tương tự đó cũng đã từng xảy ra từ rất lâu rồi.

Đời nhà Minh, tại Quy An thuộc vùng Triết Giang có người tên Nghiêm Phụng, sống rất tốt với mọi người. Có lần Thí Dực – một người đồng hương ghé chơi và than phiền rằng người anh cũng là bậc trí thức như mình sao phân chia tài sản cho mình chẳng công bằng.

Nghiêm Phụng lắng nghe rồi nói: “Còn tôi có người anh sức khỏe yếu kém, đó là điều làm tôi khổ tâm nhất. Tôi chỉ mong anh mình khỏe mạnh như anh của ông, dẫu có đoạt hết ruộng đất tài sản, tôi cũng không buồn”. Nước mắt Nghiêm Phụng tuôn trào khi nói ra những lời thật tâm.

Thí Dực chợt tỉnh ngộ về hoàn cảnh của mình, hai anh em nhà họ Thí hóa giải hận thù, quay lại làm hòa, nhường nhịn lẫn nhau. Xem thêm: Lời Phật dạy về hận thù: Hiểu được rồi sẽ trút bỏ mọi gánh nặng ngàn đời

Qua việc tiên sinh đối với anh tận tình như thế, có thể biết rằng những lời tiên sinh đã nói với Thí Dực thảy đều là xuất phát từ nội tâm chân thật.

2. Đức Phật là tấm gương sáng về tình anh em

Nhiều người hiểu nhầm và cho rằng đi tu là để xa lánh, trốn tránh cuộc sống hiện tại nhưng họ đã nhầm. Ngay cả Đức Phật cũng không hề cho rằng bậc xuất thế không phải là một kẻ lánh đời, cũng như trốn tránh các trách vụ liên hệ tự thân.

Nhận định đó càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết khi Đức Phật vẫn luôn có mối quan tâm đặc biệt đối với dòng tộc, anh em của mình. Xem thêm: Tóm lược cuộc đời của Đức Phật để thấu hơn về cõi nhân sinh

– Ngày vẫn về thăm quê hương và hóa độ thân quyến

Đức Phật đã thân hành về lại quê nhà khi có lời thỉnh cầu từ vua Suddhodana và hai bên nội ngoại. Không những thế, sau này Ngài đã trở về quê hương hai lần nữa để cuối cùng, đã có một sự chuyển hóa mạnh mẽ trong toàn bộ thân tộc Thích Ca.

– Hóa giải bất hòa giữa hai bên nội, ngoại

Khi đối mặt với sự bất hòa giữa hai bên nội, ngoại, Đức Phật đã giảng giải cho mọi người hiểu về sự tạm bợ của vật chất, của phương tiện sinh nhai và chỉ ra cái cao quý của sinh mạng, của phẩm vị con người, của tình đoàn kết.

Đặc biệt, với những người trong thân tộc họ hàng, thì yếu tố đoàn kết có vai trò quan trọng. Vì khi đoàn kết, không ai có thể tìm ra lỗ hổng để tấn công cả, nhưng khi chúng đã tranh chấp lẫn nhau, thì một kẻ đi săn nào đó cũng tàn phá chúng và tiêu diệt chúng. Nhờ đó mà Ngài tìm ra giải pháp để hai bên hòa giải thích hợp.

– Can ngăn vua Tỳ Lưu Ly tận diệt dòng họ Thích Ca

Xuất phát từ sự nhận thức sai lầm và do nội kết quyện chặt từ nhiều đời giữa dòng họ Thích Ca và vua Tỳ Lưu Ly, vua Tỳ Lưu Ly đã nhiều lần khởi binh tiến đánh bộ tộc Thích Ca

Đức Phật đã hơn một lần đứng ra ngăn cản vua Tỳ Lưu Ly sát hại dòng tộc Thích Ca. Nhưng vì nghiệp này quá nặng, cuối cùng Tỳ Lưu Ly đã tàn sát gần như diệt vong dòng họ Thích Ca.

– Nghiêm khắc với người anh em Đề Bà Đạt Đa

Lời Phật dạy về tình anh em còn cho thấy không chỉ tình thương mà còn phải nghiêm khắc với tất cả những sai trái của những người thân. Đề Bà Đạt Đa là anh em bà con với Đức Phật đã cầu thỉnh năm việc cũng như một số yêu cầu không hợp lý khác đã không được Đức Phật đáp ứng. Ngài thẳng thắn từ chối và khiến người này tức giận, nhiều lần mưu hại Đức Phật nhưng không thành.

3. Lời Phật dạy về tình anh em

Sự nương tựa, dính kết với nhau để tạo nên tình anh em thân tộc ở hiện tại cũng là sự vận hành sinh động của nghiệp lực. Cho nên, dòng tộc, họ hàng, anh em, bà con chỉ có ý nghĩa trong tương quan luân hồi, nhân quả . Xem thêm: 10 Lời Phật dạy về nghiệp lành mang phước đức bền lâu

Tuy nhiên, trong cộng nghiệp của anh em thân tộc, mỗi cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm độc lập trước tư duy, lời nói, việc làm của mình. Với Phật giáo, cá nhân và dòng họ tuy có liên quan nhưng mang tính độc lập rất lớn. Cũng chính bởi điểm này, theo lời Phật dạy về tình anh em đã cảnh báo:

Chớ hỏi về thọ sanh

Hãy hỏi về sở hành

Tùy theo mọi thứ củi

Ngọn lửa được sanh khởi

Dầu thuộc nhà hạ tiện

Bậc ẩn sĩ tinh cần

Ðược xem như thượng sanh.

Để tránh gây ra nghiệp xấu hãy đảm bảo để quan hệ anh em, thân tộc được giữ gìn bằng việc:

3.1. Thái độ tự chủ và không ỷ lại

Trong tiềm thức của con người thường có thái độ ỷ lại, ví dụ như họ thường có suy nghĩ, là anh cả thì phải lo hết cho các em trong nhà, phải cung cấp tiền khi họ cần, mua quà tặng để làm hài lòng các em…

Thực tế là tự ngã của mỗi người, xét đến cùng chỉ duyên sinh, là giả hợp, là không. Nếu ỷ lại ai đó là suy nghĩ sai lầm. Phật giáo hướng con người tìm về vô ngã, lẽ tất nhiên không bao giờ đồng tình với việc ỷ lại, dựa dẫm người thân.

Mặc dù Đạo Phật đề cao việc người thân và anh em có sự liên hệ tương hỗ đến nhau, tuy nhiên luôn bình đẳng trước nghiệp nhân mà mình đã gây tạo.

Đôi khi việc mình giúp đỡ ai đó đem lại hiệu quá tốt nhưng cũng có khi mình phải chịu đau khổ, thiệt thòi. Đây là cách hành xử chưa đúng trong quan hệ thân tộc, anh em.

3.2. Tinh thần đoàn kết

Theo Đức Phật, sự đoàn kết làm cho những cá thể hợp thành một khối và sẽ tạo nên sức mạnh tổng hòa. Với sức mạnh đó, có thể thực hiện được nhiều việc tốt cho bản thân và cho tha nhân, cho cộng đồng. Sự khẳng định của Đức Thế Tôn: các bà con không nên tranh cãi nhau. Tranh cãi là nguồn gốc diệt vong còn có ý nghĩa thời sự trong thời đại ngày nay

Sự đoàn kết là biểu hiện sinh động của việc sẵn sàng để cái TÔI của mình nhỏ lại thì người ta dễ dàng chấp nhận nhau, hoan hỷ với nhau và có thể đến với nhau trong một tập thể lớn.

Câu chuyện về đàn chim cùng đoàn kết bay lên, kéo theo cả tấm lưới của người thợ săn được Đức Phật khéo dẫn dụ trong kinh Tiểu bộ là minh chứng sống động về sức mạnh đoàn kết.

Một khi các cá thể trong một dòng tộc, và gần nhất là anh em, biết vận dụng tinh thần tuy khác thân nhưng giống như đồng một tâm… sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau như nước với sữa, sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm thì đó là dấu hiệu hưng thịnh của một gia đình, dòng tộc.

3.3. Giữ gìn nếp nhà

Nếp nhà được hiểu ở đây là truyền thống đạo đức của gia đình, của dòng tộc, là những giá trị tinh thần được thiết lập và củng cố từ nhiều thế hệ trước đó. Thế nhưng phải đủ trí để nhận ra không hẳn mọi giá trị được định hình từ truyền thống là tốt nếu bản chất của nó là bất lạc, là khổ đau.

Điều này đã được Đức Phật cân nhắc: Chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng… mà cần phải có một thái độ thẩm sát tỉnh táo: khi nào tự mình biết rõ như sau: “Các pháp này là thiện; các pháp này là không có tội; các pháp này được người có trí tán thán; các pháp này nếu được thực hiện, được chấp nhận đưa đến hạnh phúc an lạc” thì hãy tuân thủ và thực hành.

3.4. Tương kính, nhường nhịn và sẻ chia

Thương nhau nhưng phải kính trọng nhau. Đó là nguyên tắc bắt buộc trong mọi mối quan hệ xã hội theo quan điểm Phật giáo, mà ở đây là quan hệ anh em, thân tộc. Phật dạy:

Với mẹ và với cha

Với anh nhiều tuổi hơn

Với thầy là thứ tư

Không nên sanh kiêu mạn

Nên kính trọng vị ấy

Nên tôn kính vị ấy

Cúng dường họ, tốt lành.

Đã là người thân thì phải thương nhau, lo lắng cho nhau, sẻ chia công việc cho nhau. Đặc biệt, trong quan hệ anh em cùng một nhà thì đức tính này cần phải nỗ lực vận dụng.

Nhờ sự tương kính và nhường nhịn này, mặc dù đôi khi có sự tranh cãi hay va chạm giữa anh em, thân tộc, nhưng sau đó mọi chuyện dễ dàng được tha thứ và mối quan hệ nhanh chóng được hàn gắn ngay.

Trong quan hệ sống chung giữa anh em thân thích thì sự quan tâm hỗ tương, san sẻ cho nhau từ sự nghiệp, cơ hội làm ăn cho đến giúp nhau trong những việc vặt giữa đời thường, cũng là những đức tính được Phật ca ngợi và tán thán.

Sam Sam (Tổng hợp)

Đừng bỏ lỡ những bài viết hữu ích sau:

Bình luận

Bạn đang xem bài viết Danh Ngôn Về Sự Đoàn Kết / 2023 trên website Boxxyno.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!