Xem Nhiều 5/2022 # 45 Câu Danh Ngôn Về Giao Tiếp Quan Hệ Của Người Xưa # Top Trend

Xem 16,236

Cập nhật thông tin chi tiết về 45 Câu Danh Ngôn Về Giao Tiếp Quan Hệ Của Người Xưa mới nhất ngày 20/05/2022 trên website Boxxyno.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 16,236 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Về Ghen Tị
 • 100+ Danh Ngôn Hán Việt Về Tình Yêu, Tình Bạn, Cuộc Sống
 • Danh Ngôn Hay Nhất Của John Adams
 • 20 Câu Nói Nổi Tiếng Của Steve Jobs
 • Những Câu Danh Ngôn Khổng Tử Hay Nhất Nên Đọc 1 Lần Trong Đời
 • DANH NGÔN VỀ GIAO TIẾP, QUAN HỆ

  1. Khi nhàn cư phải khiêm cung, khi làm việc phải nghiêm trang thận trọng, giao thiệp với người phải trung thực.

  居處恭, 執事敬, 與人忠。

  Cư xử cung, chấp sự kính, dữ nhân trung.

  -Khổng Tử-

  2. Đem lòng yêu vợ con ra yêu cha mẹ thời là hiếu; đem lòng giữ nhà ra giữ nước thời là trung; đem lòng trách người ra trách mình thời ít lỗi; đem lòng dong mình ra dong người thời trọn nghĩa.

  -Cảnh Hành Lục-

  3. Ở phải chọn láng giềng, chơi phải chọn bạn.

  -Tuân Tử-

  4. Trong gia đình mà người trung (*) chẳng dạy dỗ kẻ bất trung, người tài chẳng trông nom kẻ bất tài, thì kẻ hay, người dở cũng chả khác nhau mấy.

  (*) Trung : Đứng đắn, công minh, người hay và giỏi.

  -Mạnh Tử-

  5. Lấy trung hiếu để lại cho con cháu thì con cháu hưng thịnh; lấy trí thuật để lại cho con cháu thì con cháu suy vong; lấy sự khiêm nhượng để giao tiếp với người thì mạnh; lấy điều thiện để giữ mình thì lành.

  以忠孝遺子孫者昌,以智術遺子孫者亡。以謙接物者強,以善自衛者良。

  Dĩ trung hiếu di tử tôn giả xương, dĩ trí thuật di tử tôn giả vong. Dĩ khiêm tiếp vật giả cường, dĩ thiện tự vệ giả lương.

  -Cảnh Hành Lục-

  6. Cái tay giận dỗi không đánh nổi cái mặt tươi cười.

  -Cổ Ngạn-

  7. Trên mà không chính thì dưới có chính cũng thành ngụy, người lành cũng biến thành kẻ gian tà.

  Kỳ vô chính, chính phục vi kỳ, thiện phục vi yêu.

  -Lão Tử-

  8. Quân tử không lấy sắc bên ngoài để thân cận với người. Tình sơ giao mà dùng dung mạo thì khác nào kẻ tiểu nhân khoét tường lén trộm cắp của người? Tình phải tin nhau, lời phải khéo léo.

  君子不以色亲人。情疏而貌亲,在小人则穿窬之盗也与?情欲信,辞欲巧。

  Quân tử bất dĩ sắc thân nhân. Tình sơ nhi mạo thân, tại tiểu nhân tắc xuyên du chi ích dã dư? Tình dục tín, từ dục xảo.

  -Khổng Tử-

  9. Vẻ đẹp của tình vợ chồng là kính cẩn lẫn nhau mà vẫn hòa hợp.

  鸞和之美,肃肃雍雍。

  Loan hòa chi mĩ, túc túc ung ung.

  -Lễ Ký-

  10. Khách vào chủ chả ngó ngàng, e là kẻ đó thuộc hàng ngây ngô.

  客來主不顧,應恐是痴人。

  Khách lai chủ bất cố, ưng khủng thị si nhân.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  11. Bạn có ích gồm ba loại: Có ba hạng bạn có ích, ba hạng bạn có hại. Bạn chính trực, bạn thành tín, bạn biết nhiều là có ích. Bạn đón ý mình, bạn khéo nịnh mình, bạn không có thực học là bạn có hại.

  益者三友,损者三友.友直,友谅,友多闻,益矣。友便辟,友善柔,友便侫,损矣。

  Ích giả tam hữu, tổn giả tam hữu. Hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn, ích hĩ. Hữu tiện tịch, hữu thiện nhu, hữu tiện vọng, tổn hĩ.

  -Khổng Tử-

  12. Tử Cống hỏi về cách cư xử với bạn bè. Khổng Tử đáp: (Bạn có lỗi) thì hết lòng khuyên nhủ cho khôn khéo, không được thì thôi, khỏi mang nhục.

  子貢問友. 子曰: 忠告而善道之, 不可則止, 毋自辱焉。

  Tử Cống vấn hữu. Tử viết: Trung cáo nhi thiện đạo chi, bất khả tắc chỉ, vô tự nhục yên.

  -Luận Ngữ-

  13. Chẳng lo người ta không biết mình, chỉ lo mình không biết phân biệt người hay người dở.

  不患人之不已知,患不知人也。

  Bất hoạn nhân chi bất kỷ tri, hoạn bất tri nhân dã.

  -Khổng Tử-

  14. Việc làm kín đáo thì mới nên, câu truyện tiết lộ thì hay hỏng.

  -Hàn Phi Tử-

  15. Chúng bạn thân li, khó mà thành công được.

  衆叛親離, 難以濟矣。Chúng bạn thân li, nan dĩ tế hĩ.

  -Tả truyện-

  16. Cùng ở với nhau lúc có ưu hoạn thì dễ, cùng ở với nhau lúc có quyền lợi thì khó.

  -Lã Đông Lai-

  17. Ở nhà khách khứa chẳng mời, ra ngoài mới biết ít người mời ta.

  在家不會迎賓客,出外方知少主人。

  Tại gia bất hội nghinh tân khách, xuất ngoại phương tri thiểu chủ nhân.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  18. Đường xa biết sức ngựa tài, việc lâu mới thấy lòng người dở hay.

  路遥知马力,事久见人心。

  Lộ dao tri mã lực, sự cửu kiến nhân tâm.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  19. Chính người thân lại chẳng thân, chẳng người thân lại là thân mới kỳ.

  是親不是親,非親卻是親。

  Thị thân bất thị thân, phi thân khước thị thân.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  20. Giữ miệng như giữ lục bình, sảy tay rơi vỡ tan tành còn chi.

  Giữ ý như giữ thành trì, để giặc vào lọt còn chi là thành.

  守口如瓶,防意如城。

  Thủ khẩu như bình, phòng ý như thành.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  21. Mới gặp nhau tốt dễ dàng, ở lâu chưa hẳn sẵn sàng vì nhau.

  相见易得好,久住难为人。

  Tương kiến dị đắc hảo, cửu trụ nan vi nhân.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  22. Hổ lạ còn hay gần gũi được, người quen chưa hẳn đã là thân.

  虎生猶可近,人熟不堪親。

  Hổ sinh do khả cận, nhân thục bất kham thân.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  23. Đầy trong thiên hạ người quen biết, tri kỷ cùng ta được mấy người.

  相识满天下,知心能几人。

  Tương thức mãn thiên hạ, tri tâm năng kỷ nhân.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  24. Người giữ lễ là người có thể xác định được thân hay sơ, giải quyết được hiềm nghi, phân biệt được đồng và dị, rõ ràng được đúng và sai.

  夫禮者,所以定親疏,決嫌疑,別同異,明是非也。

  Phu lễ giả, sở dĩ định t-hân sơ, quyết hiềm nghi, biệt đồng dị, minh thị phi dã.

  -Lễ Ký-

  25. Kẻ lấy thần thế chơi với nhau, thần thế đổ là hết bạn; kẻ lấy của cải chơi với nhau, của cải tan là mất bạn.

  -Vân Trung Tử-

  26. Biết con không ai bằng cha.

  -Quản Tử-

  27. Vẽ cọp vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng.

  畫虎畫皮難畫骨,知人知面不知心。

  Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  28. Nghe thấy người ta hay thì ngờ, nghe thấy người ta dở thì tin, thế là bụng đầy những gươm giáo.

  -Trần Kế Nho-

  29. Gặp nhau trò chuyện đôi câu, chớ nên gan ruột gót đầu phơi ra.

  逢人且说三分话,未可全抛一片心。

  Phùng nhân thả thuyết tam phân thoại, vị khả toàn phao nhất phiến tâm.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  30. Những người đến nói điều kia nọ, chính ấy con người thích nọ kia.

  來說是非者,便是是非人。

  Lai thuyết thị phi giả, tiện thị thị phi nhân.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  31. Nước xa khó chữa cháy gần, người thân xa kém hương lân gần kề.

  遠水難救近火,遠親不如近鄰。

  Viễn thủy nan cứu cận hỏa, viễn thân bất như cận lân.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  32. Gặp người tri kỷ ta nâng cốc, thơ chỉ bình ngâm với bạn hiền.

  酒逢知己饮,诗向会人吟。

  Tửu phùng tri kỷ ẩm, thi hướng hội nhân ngâm.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  33. Kết bạn chọn kẻ hơn ta, nếu như ta cũng chẳng thà bằng không.

  結交須勝己,似我不如無。

  Kết giao tu thắng kỷ, tự ngã bất như vô.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  34. Câu khen quá đáng của người bạn, lại hại hơn câu chê quá đáng của kẻ thù.

  -Ly Mã Bão-

  35. Liêm sỉ là việc lớn, tử sinh là việc nhỏ.

  -Diệp Mộng Đắc-

  36. Gần gũi trẻ xấu, lâu ngày tất lụy đến mình

  Chịu khuất bậc lão thành, lúc cấp có thể nương tựa.

  狎昵惡少,久必受其累;

  屈誌老成,急則可相依。

  Áp nặc ác thiểu, cửu tất thụ kỳ lụy

  Khuất chí lão thành, cấp tắc khả tương y.

  -Chu Tử Gia Huấn-

  37. Mỗi người một dạ khác nhau, không tiền cũng cố mà cầu mua kim.

  一人一般心,无钱堪买针。

  Nhất nhân nhất ban tâm, vô tiền khan mãi châm.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  38. Hai người khi đã thật lòng, có tiền nên sắm vàng ròng chả sao.

  两人一般心,有钱堪买金。

  Lưỡng nhân nhất ban tâm, hữu tiền kham mãi kim.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  39. Nói chuyện chớ châm chọc để người ta buốt; nói đùa chớ cạnh khóe để người ta đau.

  -Lục Lũng Kỳ-

  40. Gặp lại nhau mà còn tốt được với nhau như ngày mới quen biết, thì tới già cũng không còn oán hận gì nữa cả.

  相逢好似初相识,到老终无怨恨心。

  Tương phùng hảo tự sơ tương thức, đáo lão chung vô oán hận tâm.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  41. Cá mất nước thì cá chết, nước mất cá, nước vẫn là nước.

  -Vựng Uyển-

  42. Nhiều người yêu thành ra phúc; nhiều người ghét thành ra họa.

  -Hoài Nam Tử-

  43. Gặp nhau chẳng cất chén mời, hoa đào trước động cười người về không.

  相逢不飲空歸去,洞口桃花也笑人。

  Tương phùng bất ẩm không quy khứ, động khẩu đào hoa dã tiếu nhơn.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  44. Phát ngôn mà không coi trọng người nghe, biết đâu chừng có kẻ gièm pha vu cáo, nên nhẫn nại suy nghĩ trước

  Nhân vì việc mà tranh giành với nhau, biết đâu chừng mình đây là người không phải, nên bình tâm ngầm nghĩ ngợi.

  輕聽發言,安知非人之譖訴,當忍耐三思;

  因事相爭,安知非我之不是,須平心暗想。

  Khinh thính phát ngôn, an tri phi nhân chi sàm tố, đương nhẫn nại tam tư

  Nhân sự tương tranh, an tri phi ngã chi bất thị, tu bình tâm ám tưởng.

  -Chu Tử Gia Huấn-

  45. Chẳng trong cũng nước ao nhà, chẳng thân cũng khách quê ta đó mà.

  美不美,鄉中水,親不親,故鄉人。

  Mỹ bất mỹ, hương trung thủy, thân bất thân, cố hương nhân.

  -Tăng Quảng Hiền Văn-

  (Từ điển danh ngôn)

  * ThS Nguyễn Ánh Ngọc – Phó Giám đốc công ty PITSCO; Tư vấn định hướng; Hotline: 0988.318.318

  – Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008264769991

  – Fanpage #ChuyengiaTuvanDinhhuong

  – Website http://nguyenanhngoc.vn/

  2. Phiến luận về Chuyên gia: http://nguyenanhngoc.vn/phien-luan-ve-chuyen-gia/bv/40

  3. Phân tích câu nói của Bác Hồ: http://nguyenanhngoc.vn/phan-tich-cau-noi-cua-bac-ho/bv/41

  4. Giác ngộ: http://nguyenanhngoc.vn/giac-ngo/bv/45

  5. Câu tục ngữ “Giàu vì bạn, sang vì vợ” liệu có bị đọc sai phải chăng nguyên gốc của nó là “Giàu vì bản, sang vì vở”: http://nguyenanhngoc.vn/cau-tuc-ngu-giau-vi-ban-sang-vi-vo-lieu-co-bi-doc-sai-phai-chang-nguyen-goc-cua-no-la-giau-vi-ban-sang-vi-vo-/bv/50

  Xin chân thành cảm ơn quý độc giả !

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Giàu Nghèo: 100+ Danh Ngôn Hay
 • Những Câu Nói Hay Của Henry Ford: 30+ Danh Ngôn Hay
 • 5 Danh Ngôn Để Đời Của Benjamin Franklin
 • Tuyển Tập Những Danh Ngôn Về Cô Đơn Hay Nhất
 • Tổng Hợp 50 Câu Nói Hay Của Bill Gates Ấn Tượng Nhất Tháng 2 2022
 • Bạn đang xem bài viết 45 Câu Danh Ngôn Về Giao Tiếp Quan Hệ Của Người Xưa trên website Boxxyno.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100