Xem Nhiều 6/2023 #️ 12 Danh Ngôn Đức Tin # Top 8 Trend | Boxxyno.com

Xem Nhiều 6/2023 # 12 Danh Ngôn Đức Tin # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về 12 Danh Ngôn Đức Tin mới nhất trên website Boxxyno.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tinlanh.Ru - Blaise Pascal. 12 quotes about faith.

12 câu danh ngôn của thiên tài toán học, vật lý học, triết học gia người Pháp nói về đức tin.

Một chức năng tối hậu của lý trí là để cho con người thấy rằng còn có nhiều điều vượt quá tầm lý trí.

Con người thì phải hiểu mới yêu được, còn Đấng Thiên thượng phải yêu mới hiểu được.

Trong đức tin có đủ sự sáng cho những ai muốn thấy và đủ hình bóng cho những ai muốn nghi ngờ.

Đức tin khác với bằng chứng, cái sau là con người, cái đầu là món quà từ Đức Chúa Trời.

Chúa Jê-sus Christ là bằng chứng duy nhất về Đức Chúa Trời Hằng Sống. Chúng ta chỉ có thể nhận biết Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jê-sus Christ.

Trái tim có lý mà lý trí chẳng biết.

Dùng trái tim để tiếp nhận Chúa chứ không phải lý trí. Đức tin là vậy: Đức Chúa Trời được tiếp nhận bởi trái tim, chứ không bằng lý trí.

Trong lòng mỗi con người có một khoảng trống mang hình Đức Chúa Trời, không thể lấp đầy bằng bất cứ tạo vật nào, mà chỉ có thể là Chúa, Đấng Tạo hóa, đã được bày tỏ qua Chúa Jesus.

Chỉ có hai loại người: người công chính nghĩ mình là người có tội, và người có tội nghĩ mình là người công chính.

Sự hư ảo của khoa học. Kiến thức khoa học vật lý chẳng yên ủi được tôi về sự vô tri đạo lý lúc khổ đau, nhưng kiến thức đạo lý sẽ luôn yên ủi tôi trong sự vô tri về khoa học vật lý.

Phúc Âm với tôi đơn giản là không thể chống cự.

Jê-sus là Đức Chúa Trời mà chúng ta có thế đến gần không hề kiêu ngạo, và trước Ngài chúng ta có thể hạ mình không hề tuyệt vọng.

(dịch ra tiếng Việt bởi Q.H. – Tinlanh.Ru)

The supreme function of reason is to show man that some things are beyond reason.

Human beings must be known to be loved; but Divine beings must be loved to be known.

Faith is different from proof; the latter is human, the former is a Gift from God.

Jesus Christ is the only proof of the living God. We only know God through Jesus Christ.

The heart has its reasons of which reason knows nothing.

It is the heart which perceives God and not the reason. That is what faith is: God perceived by the heart, not by the reason.

There is a God shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created thing, but only by God, the Creator, made known through Jesus.

There are only two kinds of men: the righteous who think they are sinners and the sinners who think they are righteous.

Vanity of science. Knowledge of physical science will not console me for ignorance of morality in time of affliction, but knowledge of morality will always console me for ignorance of physical science.

The gospel to me is simply irresistible.

Jesus is the God whom we can approach without pride and before whom we can humble ourselves without despair.

Tinlanh.Ru

Hán Học Danh Ngôn Về Đạo Đức, Đức Hạnh

Tấm gương sáng, bụi bặm chẳng làm dơ được. Tinh thần trong, lòng ham muốn chẳng dính vô được.

~*~

Tự khiêm thì người ta càng phục, tự khoe thì người ta càng khinh.

Kinh Viên Tiểu Ngữ

~*~

Có học vấn mà không có đạo đức thì là người ác; có đạo đức mà không có học vấn thì là người quê.

~*~

Vì mình không tranh, cho nên thiên hạ không ai có thể cùng tranh nổi.

~*~

Kẻ tự cho mình là giỏi thì tai không nghe được lời khôn lẽ phải nữa.

~*~

Làm thầy thuốc lầm thì giết một người. Làm thầy địa lý lầm thì giết một họ. Làm thầy chính trị lầm thì giết một nước. Làm văn hóa lầm thì giết cả một đời.

Vương Dương Minh

~*~

Biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn luôn đủ.

~*~

Người ta nhân thì vinh, bất nhân thì nhục.

~*~

Nếu không đố kị không tham cầu thì vì sao mà không tốt?

不忮不求,何用不臧? Bất kĩ bất cầu, hà dụng bất tang?

~*~

Việc tốt nhất trên thế gian, không gì bằng cứu người nguy cấp, thương kẻ khốn cùng.

~*~

Giàu sang mà tài đức không xứng, thì tai vạ lớn.

~*~

Người trí ưa nước, người nhân thích núi; Người trí hoạt động, người nhân yên tĩnh; Người trí sống vui, người nhân sống thọ.

知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。 Trí giả nhạo thủy, nhân giả nhạo sơn; trí giả động, nhân giả tĩnh; trí giả lạc, nhân giả thọ.

~*~

Người biết “đạo” tất không khoe, người biết “nghĩa” tất không tham, người biết “đức” tất không thích tiếng tăm lừng lẫy.

Trương Cửu Thành

~*~

Chớ khoe điều hay, chớ phô công trạng.

~*~

Bậc hiền giả thân cận mà vẫn kính, tuy sợ hãi mà vẫn yêu, tuy yêu nhưng vẫn nhận ra những điểm xấu, tuy ghét vẫn nhận ra những điểm tốt. Tích tụ mà có thể buông, yên ổn mà có thể biến đổi. Thấy của cải không ham được, thấy khó khăn không tránh né. Không quyết cầu thắng, không cần được chia nhiều.

賢者狎而敬之,畏而愛之。愛而知其惡,憎而知其善。積而能散,安安而能遷。臨財毋茍得,臨難毋茍免。很毋求勝,分毋求多。 Hiền giả hiệp nhi kính chi, úy nhi ái chi. Ái nhi tri kì ác, tăng nhi tri kì thiện. Tích nhi năng tán, an an nhi năng thiên. Lâm tài vô cẩu đắc, lâm nan vô cẩu miễn. Ngận vô cầu thắng, phân vô cầu đa.

~*~

Nếu ta làm điều thiện, dù chỉ là học trò nghèo, cũng có người kính phục vì phẩm hạnh. Nếu ta làm điều ác, dù địa vị cực cao, cũng có người phê phán chống lại.

我如為善,雖一界寒士,有人服其德。我如為惡,雖位極人臣,有人議其逆。 Ngã như vi thiện, tuy nhất giới hàn sĩ, hữu nhân phục kỳ đức. Ngã như vi ác, tuy vị cực nhân thần, hữu nhân nghị kỳ nghịch.

Minh Tâm Bảo Giám

~*~

Tu thân bớt dục mọi bề Siêng năng cần kiệm gia tề đến nơi Đừng xa hoa, cấm ăn chơi Để dành để dụm để ngơi lúc cần Hiển vinh với nhục cũng gần Yên vui phải nhớ những lần nguy nan Đạo cao đức trọng mới sang Áo rách mà sạch hơn vàng tanh hôi

修身寡欲,勤儉齊家 禁止奢華,須防後用 得榮思辱,居安思危 道高徳重,不恥劑衣 Tu thân quả dục, cần kiệm tề gia Cấm chỉ xa hoa, tu phòng hậu dụng Đắc vinh tư nhục, cư an tư nguy Đạo cao đức trọng, bất sỉ tề y

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Cậy mình phú quý, học thức mà khinh người, đều là tự mình gây dựng ra tai vạ cả.

Bàng Thị Gia Huấn

~*~

Đạo người quân tử là: nhạt nhưng không chán, giản dị nhưng có văn vẻ, ôn hòa mà hữu lý, biết gần gũi những chỗ xa xôi, biết gốc nguồn phong hóa, biết những cái rõ rệt của những chỗ nhỏ nhặt, như thế mới có thể nhập vào cõi của đức vậy.

君子之道,淡而不厌,简而文,温而理,知远之近,知风之自,知微之显,可与入德矣。 Quân tử chi đạo: đạm nhi bất yếm, giản nhi văn, ôn nhi lý, tri viễn chi cận, tri phong chi tự, tri vi chi hiển, khả dữ nhập đức hĩ.

~*~

Tiền của như đất bên đàng, nhân nghĩa mới thực ngàn vàng trong tay.

钱财如粪土,仁义值千金。 Tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa trị thiên kim.

Tăng Quảng Hiền Văn

~*~

Danh dự quá sự thật, nguời quân tử lấy làm xấu hổ.

~*~

Người nghĩa không dối mình, người liêm không lấy bậy.

Thuyết Uyển

~*~

Phàm việc gì mà chịu thiệt, ấy là người tốt; phàm việc chiếm phần hơn, ấy là người xấu.

Phạm Thân Tập

~*~

Con voi vì ngà, ve sầu vì tiếng, đom đóm vì sáng, mà đều hại thân; cho nên người biết yêu thân, không quý gì tiếng tăm rực rỡ.

Lã Ngữ Tập Túy

~*~

Nghe người ta đồn ở ngoài đường rồi đi đâu cũng loan truyền là bỏ mất đức hạnh của mình.

道听而涂说,德之弃也。 Đạo thính nhi đồ thuyết, đức chi khí dã.

~*~

Làm điều nhân là do mình, chứ đâu có do người?

為仁由己, 而由人乎哉? Vi nhân do kỉ, nhi do nhân hồ tai?

~*~

Loại người làm bộ cao thượng, giả vờ thật thà chất phác, kì thực là kẻ hại đạo đức.

“乡愿”, 德之贼也。 “Hương nguyện”, đức chi tặc dã.

~*~

Chớ đem lòng ham mê, say đắm mà tự mình giết mình; chớ đem tiền của bất nghĩa mà giết con cháu; chớ đem chính sự ác mà giết dân; chớ đem học thuật xằng mà giết thiên hạ, hậu thế.

~*~

Ngũ luân năm thứ ở đời Cương thường là gốc xin người nhớ ghi Cương thường chẳng coi ra gì Thì như cầm thú lấy chi làm người Kiến ong còn có chúa tôi Huống người tai mắt trên đời vậy ư Ba cương cùng với chín trù Xưa nay không đổi mặc dù vần xoay

人有五倫,綱常為首 不知綱常,何異禽獸 蜂蟻有主,況如人乎 三綱九疇,古今不易 Nhân hữu ngũ luân, cương thường vi thủ Bất tri cương thường, hà dị cầm thú Phong nghĩ hữu chủ, huống như nhân hồ Tam cương cửu trù, cổ kim bất dịch

Minh Đạo Gia Huấn

~*~

Đức là cái gốc, của là cái ngọn. Để cái gốc ra ngoài (coi thường cái đức) để cái ngọn vào trong (coi trọng của cải) thì sẽ phải tranh dân đoạt lợi.

德者本也, 財者末也, 外本內末, 爭民施奪。是故財聚則民散, 財散則民聚。 Đức giả bổn dã, tài giả mạt dã, ngoại bổn nội mạt, tranh dân thi đoạt. Thị cố tài tụ tắc dân tán, tài tán tắc dân tụ.

~*~

Người quân tử trước hết cẩn thận về đức, có đức là có người, có người là có đất, có đất là có của cải, có của cải là có sử dụng.

是故君子先慎乎德; 有德此有人, 有人此有土, 有土此有財, 有財此有用。 Thị cố quân tử tiên thận hồ đức. Hữu đức thử hữu nhân, hữu nhân thử hữu thổ, hữu thổ thử hữu tài, hữu tài thử hữu dụng.

~*~

Đạo ở gần lại tìm ở xa, việc thiện dễ lại tìm cái khó. Nếu ai cũng thương yêu họ hàng, trọng kính người trên thì thiên hạ thái bình.

道在邇而求諸遠。事在易而求諸難。人人親其親,長其長,而天下平。 Đạo tại nhĩ nhi cầu chư cầu chư viễn. Sự tại dị nhi cầu chư nan. Nhân nhân thân kỳ thân, trưởng kỳ trưởng, nhi thiên hạ bình.

~*~

Người sĩ có chí và người có đức nhân không cầu sống mà làm hại điều nhân, mà có khi hi sinh tính mạng để thành điều nhân.

士仁人,无求生以害仁,有杀身以成仁。 Chí sĩ nhân nhân, vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân.

~*~

Giữ được đức mà không biết phát huy, tin phục đạo lý mà không kiên định làm theo. Có người ấy thì ích lợi gì? Không có người ấy thì hại gì?

执德不弘,信道不笃,焉能为有?焉能为亡? Chấp đức bất hoằng, tín đạo bất đốc, yên năng vi hữu? Yên năng vi vong?

~*~

Mượn sách của ai, phải nên giữ gìn, thấy rách nát, phải sửa chữa ngay. Đó cũng là một trong trăm nết tốt của sĩ phu.

Nhan Thị Gia Huấn

~*~

Đạo luôn gần gũi người đời, Những ai lập đạo xa vời chúng nhân, Hiếu kỳ, lập dị, là nhầm.

道不遠人。人之為道而遠人,不可以為道。 Đạo bất viễn nhân. Nhân chi vi đạo nhi viễn nhân, bất khả dĩ vi đạo.

~*~

Ăn ở hết lòng, không có mảy may gian tà gọi là trung. Suy mình ra người để mọi người được đúng địa vị, được những điều mong muốn đó là thứ.

盡自己的心,沒有一點偽妄這是忠。推己及人使他人和自己各得其所,各得其欲,這是恕。 Tận tự kỷ đích tâm, một hữu nhất điểm ngụy vọng giá thị trung. Suy kỷ cập nhân sử tha nhân hòa tự kỷ các đắc kỳ sở, các đắc kỳ dục, giá thị thứ.

~*~

Lương tri thấy được lúc độc tri, Ngoài biết ấy ra há biết gì? Ai mà chẳng có lương tri sẵn? Hồ dễ mấy ai biết lương tri?

良知就是獨知時, 此知之外更無知; 人人都有良知在, 知得良知卻是誰? Lương tri tựu thị độc tri thì, Thử tri chi ngoại cánh vô tri. Nhân nhân đô hữu lương tri tại, Tri đắc lương tri khước thị thùy.

Vương Dương Minh

~*~

Làm lành mà mong trời báo thì không được phúc; làm ơn mà chực người báo thì không có đức.

Dả Thạch Quì

~*~

Kẻ hiếu thắng tất phải tranh, kẻ tham vinh tất phải nhục.

Khuyến Giới Toàn Thư

~*~

Người có bao nhiêu của cũng không vừa, thì tham lam đê tiện không biết thế nào mà kể.

Vương An Thạch

~*~

Quân tử cử động có thể đời đời làm đạo cho thiên hạ, hành vi có thể đời đời làm khuôn phép cho thiên hạ, nói năng có thể đời đời làm chuẩn tắc cho thiên hạ, người ở xa có trông mong, người ở gần không bao giờ chán.

是故君子動而世為天下道。行而世為天下法。言而世為天下則。遠之則有望。近之則不厭 。 Thị cố quân tử động nhi thế vi thiên hạ đạo. Hành nhi thế vi thiên hạ pháp. Ngôn nhi thế vi thiên hạ tắc. Viễn chi tắc hữu vọng, cận chi tắc bất yếm.

~*~

Không có đức mà phúc nhiều, thì cũng như không có nền, mà tường cao, chả bao lâu thế nào cũng đổ.

~*~

Danh Ngôn Đạo Đức 1

Ethics is nothing else than reverence for life. Đạo đức không gì hơn là lòng tôn kính cuộc sống.

Albert Schweitzer

Let me give you a definition of ethics: It is good to maintain and further life it is bad to damage and destroy life. Tôi sẽ cho anh định nghĩa về đạo đức: Luôn tốt khi duy trì và nuôi dưỡng cuộc sống, luôn xấu khi gây thương tổn và phá hủy cuộc sống.

Albert Schweitzer

Happiness, whether in despotism or democracy, whether in slavery or liberty, can never be found without virtue. Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức.

John Adams

Knowledge in the head and virtue in the heart, time devoted to study or business, instead of show and pleasure, are the way to be useful and consequently happy. Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.

John Adams

Người đàn bà đẹp đạt được thành công dễ dàng hơn người đàn bà thông minh. Chỉ đơn giản là những người đàn ông mù thì ít, bù lại những người đàn ông ngốc nghếch lại quá nhiều.

X. Lôren

Hỏi rằng, có khi nào trong đời, con người ta lại thôi thúc tiến lên hơn là lúc đứng trước đèn đỏ giao thông.

H. D. Suyt

Người cao thượng là người không bao giờ làm một điều gì để hạ thấp người khác.

A. N. Casơn

Nếu chỉ loại hôn nhân vì tình yêu mới là đạo đức thì loại hôn nhân mà trong đó tình yêu tiếp tục tồn tại mới là đạo đức.

F.Engels

Đạo đức và tài nghệ có thể làm cho một người bình thường trở thành bất hủ.

Shakespeare (Anh)

Đạo đức cao thượng nhất của nhân loại là gì? Đó chính là lòng yêu nước.

Napoleon (Pháp)

Một người chân chính phải trải qua thời gian rất lâu mới nhìn ra, một người xấu chỉ cần một ngày thì đã nhận ra.

Sophocles (Hy Lạp)

Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn: pháp luật và đạo đức.

Geothe (Đức)

Đạo đức cách mạng không phải là từ trên trời rơi xuống, nó được phát triển và củng cố trong đấu tranh và rèn luyện kiên trì hàng ngày, giống như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng tinh.

Hồ Chí Minh (Việt Nam)

Pháp luật là đạo đức biển hiện ra bên ngoài, đạo đức là pháp luật ẩn giấu bên trong.

Lincoln (Mỹ)

Đạo đức là sức mạnh của tâm hồn.

Rousseau (Pháp)

Cái gọi là cuộc sống hạnh phúc, là dựa vào đạo đức mà sống.

Aristotle (Hy Lạp)

Đạo đức là bông hoa của chân lý.

Hugo (Pháp)

Không có đạo đức công dân, xã hội sẽ diệt vong; không có đạo đức cá nhân, sự sinh tồn của con người cũng mất đi giá trị. Vì vậy, đối với một thế giới tốt đẹp thì đạo đức công dân và đạo đức cá nhân đều cần thiết như nhau.

Russell (Anh)

Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai người khác cũng tha thứ; nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.

Sadi (Ba Tư)

Đức có thể chia làm 2 loại: một là đức của trí tuệ, hai là đức của hành vi. Cái trước có được trong học tập, cái sau có được trong thực tiễn.

Aristotle (Hy Lạp)

Dùng lửa không thể dập tắt lửa, giống như vậy dùng sức mạnh tà ác cũng không thể diệt trừ tà ác.

Gorky (Liên Xô)

Đạo đức thường bổ sung cho thiếu sót trí tuệ nhưng trí tuệ không thể bù đắp được thiếu sót đạo đức.

Dante (Ý)

Người khác cho bạn là hạng người nào không quan trọng, quan trọng là bạn thuộc hạng người nào.

Horace (La Mã)

Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho người.

Hồ Chí Minh

Tình cảm phong phú dĩ nhiên là nguồn suối của đạo đức tốt đẹp, nhưng cũng là nguyên nhân bắt đầu của rất nhiều tai nạn.

Jefferson (Mỹ)

Đạo đức tồn tại mãi mãi, tài sản thì mỗi ngày đổi chủ mới.

Plutouch (Hy Lạp)

Đạo đức tồn tại mãi mãi, tài sản thì mỗi ngày đổi chủ mới.

Plutouch (Hy Lạp)

Thành thực là chương đầu của cuốn sách trí tuệ.

Jefferson (Mỹ)

Danh Ngôn Về Tài Và Đức

2. Trút Can Đảm, Anh Đức Quỳ Gối Cầu Hôn Lâm Vỹ Dạ Siêu Ngôn Tình Và Kết Không Tưởng l Kỳ Tài Thách Đấu

6. 30/05/2013 · Một phút ngẫm cùng Danh ngôn và cuộc sống Xen lẫn với các chương trình dày đặc trên sóng truyền hình, bắt đầu từ ngày 3/7/2012 chương trình có tên gọi.

7. Danh ngôn về Lao động – Dù người ta có nói với bạn điều gì đi nữa, hãy tin rằng cuộc sống là điều kỳ diệu và đẹp đẽ [Pautopxki] – Đừng quá khắt khe với chính mình.

8. Những câu danh ngôn về cuộc sống hằng ngày mình sưu tầm trên Facebook, nên các bạn đọc thấy hay thì có thể chia sẻ với mọi người và nếu có danh ngôn hay ….

11. Danh ngôn hay về Sự khiêm tốn Một cái đầu tỉnh táo, một trái tim trung thực và một linh hồn khiêm nhường, đó là ba người dẫn đường tốt nhất qua thời gian và cõi vĩnh hằng.

16. Tuyển tập những câu nói hay về đạo đức con người mà chúng tôi sưu tầm được từ các nhà thơ, nhà văn, nhà triết học nổi tiếng trên thế giới.

17. Xin giới thiệu với các bạn 1 số câu danh ngôn – trích dẫn hay về cha, về tình phụ tử thiêng liêng.

19. Những câu danh ngôn hay về tính cách Dũng cảm: Đó là trách nhiệm được ý thức đến cùng Paplenko Dễ dãi là phương châm của thể xác v.

20. Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 1969) Nhà cách mạng, Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam, người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam.

23. Có những người biết trau dồi để trở thành người tốt đẹp nhưng cũng có những người không biết cách gìn giữ nên đã để cho cái xấu sinh sôi nảy nở trong tâm hồn.

24. Tổng hợp danh ngôn đạo đức hay nhất, những quan điểm của những người nổi tiếng về đạo đức, những câu nói về đạo đức hay nhất.

25. Nhưng họ dễ trở nên kiêu căng, ngạo mạn, độc ác, dễ trở thành kẻ xấu xa, nguy hiểm cho gia đình, xã hội, con người.

27. Một người có danh dự nếu anh ta giữ mình kiên trì theo đuổi lý tưởng về đạo đức cho dù nó bất tiện, không đem lại lợi lộc hoặc thậm chí là nguy hiểm.

35. Tình bạn chân thành là một cái cây mọc chậm và phải thử thách, phải chịu đựng nhiều nghịch cảnh trước khi được gọi bằng danh hiệu đó.

36. (ĐSPL) – Một câu danh ngôn về thầy cô trong tác phẩm báo tường sẽ góp phần làm phong phú và khiến bài báo tường của bạn có ý nghĩa hơn khi dâng tặng thầy cô trong dịp 20/11 này.

37. Hãy đi sâu vào vẻ đẹp của ngôn ngữ bình dân, hãy đi sâu vào những câu nói hài hoà cân đối ….

40. 16/12/2014 · Danh ngôn triết học ở đây là những lời phát biẻu nổi tiếng của các triết gia vĩ đại trên thế giới.

41. Sau khi Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt, có một nhà đại bác học được toàn thế giới ca ngợi về một phương trình lừng danh nhất của Khoa Học, đó là phương trình cho biết năng lượng của vật chất: E=mc 2.

Bạn đang xem bài viết 12 Danh Ngôn Đức Tin trên website Boxxyno.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!